Tử vi với nhân duyên phụ mẫu, dòng họ

05/07/2022 1135

Tử vi với nhân duyên phụ mẫu, dòng họ có mối quan hệ với nhau rất bền vững. Thầy lang sai lầm thì giết một người. Thầy địa lý sai lầm thì tạo tai họa tới cả dòng họ. Thời hiện nay mối quan hệ của họ hàng có phần giảm với trước đây, khi […]

Tử vi với nhân duyên phụ mẫu, dòng họ có mối quan hệ với nhau rất bền vững. Thầy lang sai lầm thì giết một người. Thầy địa lý sai lầm thì tạo tai họa tới cả dòng họ. Thời hiện nay mối quan hệ của họ hàng có phần giảm với trước đây, khi các đô thị xây dựng dân cư di tản quê hương. Theo master Thiên Nguyên chuyên gia mệnh lý của Huyền Học Việt Nam ông cho rằng trong toán mệnh tử vi tính thông linh, việc nhân duyên sinh mệnh khởi nguyên tứ trụ định toán mệnh cách cục ứng hợp với Phụ Mẫu rất lớn.

1. Mệnh tạo và cách ứng hợp Phụ Mẫu cung

Cung độ Phụ Mẫu, Phúc Đức có liên quan tới mối quan hệ của mệnh tạo bên ngoài. Với lá số tử vi tức tứ trụ của mỗi người đều có thể luận liên quan tới sinh tử của phụ mẫu dù hai mệnh số là hai lá số tử vi riêng biệt, hai nhân thể riêng biệt nhưng có liên hệ qua việc khởi duyên sinh. Điều tất yếu cách cục luôn biến hóa với hoàn cảnh bên ngoài. Như một số tổ hợp trọng điểm cách. Nếu gặp cách cục Âm Đà Diêu Hổ Kỵ Khốc nhập vận trùng phùng lưu Sát Kỵ thì là hạn xấu cho nữ giới trong nhà ứng hợp, hoặc bệnh tật, tai họa với cách cục nặng thì tuyệt mệnh. Với Cự Nhật Tồn Kiếp Phù Khốc Khách nhập vận trùng phùng lưu Sát Kỵ là cách cục tang với phụ tức cha, trong gia đình là đàn ông. Với mệnh cách do bố cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham trong đa phần các trường hợp dù cát hóa lớn đều ứng với cuộc sống gia đình thuở nhỏ bất ổn như phụ mẫu chia rẽ, hoàn cảnh khó khăn,…. Do cách cục này Sát tính vượng không gặp Phủ Tướng chủ ổn định bởi tình cảm, tương trợ cho cách cục. Duyên khởi mối nhân duyên dẫn tới linh ứng trên lá số tử vi của bản thân, xét sinh tuyệt của người thân là điểm huyền diệu của vạn vật. Mối quan hệ của phụ mẫu với mệnh tạo rất lớn. Ứng hợp dự đoán trên lá số của mệnh tạo. Vạn pháp khởi do duyên tức nguyên cớ, cũng do trong nội tâm chứa, trong tử vi cũng có mối liên hệ mang tính dự đoán như vậy.

Tử vi với nhân duyên phụ mẫu

2. Khởi duyên bởi Nhân kết thúc bởi quả

Vạn vật tuân các quy luật có khả năng dự đoán, khởi sinh bởi duyên nhân và quả, đôi khi lấn át việc tự tính độc lập do ý thức sinh không thể dự đoán số mệnh mà bản thân thường lấy làm riêng biệt. Tính huyền diệu của tử vi là dự đoán quả do khởi nhân và thiên cơ định ứng hợp với các mệnh tạo tính tương hợp rất lớn giữa phụ mẫu với tử tức. Với lá số của mệnh tạo khởi sinh như tứ trụ định mệnh cách Liêm Sát, Vũ Sát, Tử Sát, đều là cách cục biến động rất lớn trong gia đình, tính bất ổn và ly tán mạnh. Lá số của mệnh tạo luận thông căn với phụ mẫu, cũng thông căn với họ hàng phúc tổ. Với cách cục tuyệt cách ứng Phụ Mẫu thì đồng thời là lúc phụ mẫu gặp tai họa. Dòng khởi của vòng Trường Sinh không gián đoạn liên tục từ Sinh tới Tuyệt lại khởi Sinh cho chính tác động trường tồn của duyên khởi vậy. Trong thời gian nghìn năm từ lá số của đời trước với đời sau vẫn định cách toán mệnh được như việc sắp xếp trước của thiên tạo. Đôi khi tri thức của bản thân khiến ta không tin vào những sự thực ngoài hiểu biết. Nếu người không nghiên cứu sâu, không thực lý chứng thực toán mệnh thì khó tin. Việc lấy tứ trụ của bản thân để xét tai họa phụ mẫu càng khó tin. Với liên kết của dòng họ với bản thân mệnh tạo cũng vậy. Những việc sử dụng nội khí gây kình lực hay trường hợp của cụ Hà Châu cũng dễ khiến bản thân người khó thể tin, dù thấy tận mắt. Do đó khi nghiên cứu các môn toán mệnh người thầy chân chính là nghiệm lý. Cũng như việc chứng minh một quan điểm đúng thì cần nghiệm lý để có kết quả. Khi nhìn rõ và thực lý mối quan hệ của vạn vật thông căn. Lợi ích cho xã hội phong kiến, suy tôn người đứng đầu là thiên tử tức con của trời để rõ tính hợp vị và danh thuận tránh tai họa bất mãn xung đột do Cự Phá tạo ra. Tuy nhiên việc vậy ảnh hưởng tới sự phát triển của toán mệnh về sau.

Tử vi với nhân duyên phụ mẫu

Hiện nay những tri kiến của huyền học không còn nhiều người lưu giữ lại do cuộc sống hướng tới văn minh và thông tin trên các báo mạng, thế hệ trước đây kinh sách chữ Nho là nhiều, kiến thức uyên thâm của lớp nhà nho đa phần không còn. Tử vi sách nhiều phần còn luận giải trên cơ sở các câu phú cứng nhắc. Các môn huyền học hàm chứa tri kiến và là khởi nguồn nghiệm lý của thuyết nhân duyên quả hợp cũng như Âm Dương Ngũ Hành. Thường người lầm tưởng cái Không là sự kết thúc, chấm dứt thời gian dài. Tuy nhiên vạn vật thực chưa từng tồn tại Không cách như vậy. Không cách chỉ là một trạng thái của tính biến chuyển, dịch lý, không bền vững. Trong luận thuyết Âm Dương biến chuyển, sự tương tục luôn tiếp diễn, không có điểm dừng cố hữu, chỉ có điểm dừng tạm thời. Kẻ không thấu rõ, nhìn có cái mất vĩnh viễn, thực không tồn tại một thứ cố hữu và vô hữu, vạn vật luôn biến chuyển. Tên gọi nắm bắt vật chỉ là một điểm trong quá trình biến chuyển, trong thời điểm xác định như một cái ảnh của một cuốn phim, lầm tưởng ảnh đó là thực về vật, chấp rằng các bức ảnh thời gian ngay sau đó cũng là một vật. Như một thỏi vàng, sau 1 khoảnh khắc vẫn là thỏi vàng. Thực tế không có tính cố hữu, luôn biến động. Do không có tính cố hữu, chỉ có tính biến chuyển nên không có tính vô hữu, chỉ là do duyên khởi thành vật, tính hợp tan là vậy. Trong lòng vật chất tạo nên vàng đang biến động, nhân duyên tác động tới cũng biến động. Trong hư không cũng vậy, nhìn thực chỉ Không nhưng không phải vậy. Bản thân con người cũng biến đổi như vậy, Mệnh và Thân tức tâm và thân biến động liên tục theo lý Âm Dương. Nhân duyên không bao giờ dứt.

3. Tử vi luận Mệnh thân theo thế của âm dương- ngũ hành

Tử vi luận Mệnh Thân do thế của Âm Dương và Ngũ Hành, Thân do thể ngũ hành hóa hợp. Thể của vật như chất da tóc, ngũ tạng, khởi tạo Thân đều hóa từ ngũ hành. Thể của tâm tức mệnh biến hóa theo tính chất dụng tức tính động khi biến đổi của ngũ hành. Như Hỏa có tính nóng, nhiệt huyết ở dụng. Tại thể chủ sáng, phát nhiệt. Thân và Mệnh là thể và dụng vậy không khác với vạn vật. Tử vi cũng chỉ là lá số cố hữu với tứ trụ của mệnh tạo. Không có số mệnh, tuy nhiên có kết quả do bản tính tạo ra. Không cách là bố cục rất mạnh. Do khi xuất hiện chữ Không, tức chuẩn bị có sự biến đổi lớn xảy ra. Vì vậy Không Vong có tính tác hóa mạnh gồm Thiên Không, Tuần, Triệt. Mang ý nghĩa cát hung tùy cách cục. Ngũ hành hóa hợp dẫn tới Thân Mệnh hình thành nên bản tính sợ chết và tan rã của mỗi mệnh tạo. Cũng vô thức tránh các tai họa tiếp xúc bên ngoài. Từ sự hóa hợp âm dương ngũ hành và khuynh hướng ngẫu nhiên của vật vô tri. Nhân duyên khởi thành sự sống. Các chất vô cơ hình thành hữu cơ, phát triển thành vật sống. Sau hình thành nhận thức, phân tách dần nhận thức với thân thể thành Mệnh và Thân. Trước vật hướng tới sinh tồn, tìm kiếm thức ăn. Người đã hình thành tri kiến và lấy nghiên cứu chính vạn vật trở lại. Tham muốn là gốc của phát triển. Tri thức phát triển bởi nhà khoa học. Đa phần người thường hướng tới tham muốn về vật chất và địa vị, tình duyên. Nhân duyên về tình cảm gia đình, tư tưởng hướng tâm tác động khiến gia đình là một thể tách so với người còn lại. Dòng họ cũng vậy, trước một người làm quan cả họ được nhờ, việc mối quan hệ trong dòng họ rất quan trọng, cũng do địa lý thường sống tập trung giúp đỡ lẫn nhau. Trong luật pháp cũng quy định về gia đình dòng họ là các mối quan hệ nhân duyên ràng buộc. Hiện nay thì thường ly tán do xã hội phát triển mức sống.

Tử vi với nhân duyên phụ mẫu

Một câu chuyện buồn là sự việc tai nạn gần đây khi ngày hỉ sự hôn phối của người trẻ xảy ra tai nạn giao thông khiến 13 người trong họ tuyệt mạng khi rước dâu là tai kiếp đồng ứng. Những tai kiếp mang tính bất ngờ, thuộc về vận khí của dòng họ. Mỗi người trong xe đều có thời vận bản thân riêng, có người đang vận may mắn, có người đang vận xấu, ứng hợp tác động của vận của người điều khiển xe. Bản thân mỗi người thường trong đời ít là một lần gặp may khi tránh được tai kiếp trên đường. Tại đây là đồng cộng tai kiếp ứng hợp. Trong khi lái xe đường dài, việc buồn ngủ thường gặp, trên đường giao thông là nơi nguy hiểm, khí Sát vượng do nếu bất cẩn thì dễ xảy ra tai họa. Những việc nguy hiểm, tỉ lệ tử mạng lớn, như chiến sự, công nhân xây dựng cũng ứng hợp khí Sát vượng. Có một mệnh tạo người viết luận lá số trước đây làm công việc lái xe đường dài, có những lúc ngủ gật nguy hiểm như linh tính tỉnh thức tránh được một số lần tai kiếp tới tính mệnh của bản thân và hành khách. Trên xe người điều khiển ứng Quyền cách, mang tính định đoạt. Nếu mệnh tạo gặp cách cục ứng tai kiếp do Sát thì tai họa tới là cộng nghiệp. Cũng như kẻ cầm quân, đứng đầu nắm binh quyền là quyền sinh sát, khi bản thân sai lầm thì binh lính vào thế tử tuyệt. ” Nhất tướng công thành vạn cốt khô” mang ý nghĩa về tính chất quan trọng quyết định của tướng lĩnh cầm quân. Có những dòng họ bản thân chứng kiến khi suy tuyệt ly tán, tai kiếp bất thường tới nhiều người. Trong gia đình tức vận nhà cũng vậy, khí suy tuyệt gia đình từng người gặp tai họa ập xuống. Khi nhân duyên bất khởi thì tử vi ứng hợp ý nghĩa biến hóa khác. Trường hợp dị biệt mệnh tạo có khuynh hướng cách ly tu đạo, đây là trường hợp nhân duyên đều dứt, đa phần chỉ còn ứng hợp với phụ mẫu. Các bố cục Tài Quan bất ứng, hóa thành nhân quả ứng tư tưởng, tham muốn của mệnh tạo.

» 12 Cung trên lá số tử vi có ảnh hưởng như thế nào đối với vận tài sự nghiệp

Bình luận