xông đất đầu năm 2022

Chọn người xông đất đầu năm 2022

Tại sao chọn người xông đất đầu năm 2022 lại được coi trọng?

Vào mỗi dịp đầu năm mới theo tục lệ văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt thì việc xem người Xông đất đầu năm là một thủ tục không thể thiếu.  Bởi...