xem tướng trẻ em

Xem tướng trẻ em biết ngay yểu- thọ hay sang- hèn

Trẻ mới sinh ra đã có số mệnh riêng của mình. Cha mẹ có thể đoán biết xem trẻ dễ nuôi hay khó nuôi qua một số tướng học của trẻ. Tử...