xem tử vi online

Lá số 399 luận giải tử vi nam mệnh Cự Đồng (Cự Môn, Thiên Đồng), mẫu người của sự tham vọng đầy toan tính

Lá số 399 nam mệnh Cự Đồng (Cự Môn, Thiên Đồng), mẫu người của sự tham vọng đầy toan tính

Lá số 399 luận giải tử vi nam mệnh Cự Đồng (Cự Môn, Thiên Đồng), đương số là người có thể làm chủ về bản thân mình nhưng có khi vì thời thế ủng...

Lá số 84: luận giải tử vi đương số nam mệnh Tử Vi Tham Lang hội song hảo là mẫu người này ngoài cứng mà trong mềm, thường có xu hướng thích nhiều thứ rồi chóng chán, ưa nghe những lời tán tụng nịnh nọt

Lá số 84 luận giải tử vi nam mệnh Tử Vi Tham Lang hội Song Hao, Không Kiếp chiều, tài lộc bạo phát bạo tàn

Lá số 84: luận giải tử vi đương số nam mệnh Tử Vi Tham Lang hội song hảo là mẫu người này ngoài cứng mà trong mềm, thường có xu hướng thích nhiều thứ...

Lá số 83: luận giải tử vi nam mệnh Thiên Tướng hãm ngộ Triệt, một đời công danh lận đận chẳng được xứng ý toại lòng

Lá số 83: luận giải tử vi nam mệnh Thiên Tướng hãm ngộ Triệt, một đời công danh lận đận chẳng được xứng ý toại lòng

Lá số 83: luận giải lá số tử vi nam mệnh Thiên Tướng hãm ngộ Triệt, một đời công danh lận đận chẳng được xứng ý toại lòng. Cung Mệnh của đương số...

Nữ mệnh thái âm

Lá số 82: luận giải tử vi nữ mệnh Thái âm hãm, tình duyên lận đận, hôn nhân khó bền

Lá số 82 luận giải lá số tử vi nữ mệnh Thái âm hãm tình duyên lận đận, hôn nhân khó bền. Có thể nói mệnh nữ mà có Thái Âm hãm địa...

Nữ mệnh Phá Quân cư Tý

LÁ SỐ 81: nữ mệnh Phá Quân cư Tý, một đời vất vả, xa rời quê hương thì mới có thành tựu

Lá số 81 nữ mệnh Phá Quân cư Tý, một đời vất vả, xa rời quê hương thì mới có thành tựu. Đương số là người thông minh, có giác quan thứ sáu rất...

LÁ SỐ 80 âm nữ Thiên Tướng cư mệnh, vượng phu ích tử sinh ra đã ở vạch đích

LÁ SỐ 80 âm nữ Thiên Tướng cư mệnh, vượng phu ích tử sinh ra đã ở vạch đích, được ông trời ưu ái

LÁ SỐ 80 âm nữ Thiên Tướng cư mệnh, vượng phu ích tử sinh ra đã ở vạch đích, được ông trời ưu ái, đương số là người rất...

Lá số 76 dương nam mệnh Vô Chính Diệu được Âm Dương tịnh minh thêm Hóa kỵ chiếu, đa mưu, túc chí khó ai sánh kịp

Lá số 76 dương nam mệnh Vô Chính Diệu được Âm Dương tịnh minh thêm Hóa kỵ chiếu cung mệnh. Là người sống có đạo đức, nhân hậu hay thích làm việc thiện. Thích...

Lá số 75 nam mệnh Thiên Cơ, một đời thông minh, tài trí, quyền biến trong tay

Lá số 75 nam mệnh Thiên Cơ, một đời thông minh, tài trí, quyền biến trong tay

Lá số 75 nam mệnh Thiên Cơ, biểu trưng cho đương số là người rất thông minh, khôn ngoan, nhân hậu, từ thiện, có mưu trí, thích bàn về chính trị cũng như...