tướng đàn ông xem tướng bói

 Chọn chồng theo nhân tướng học – Chị em đặc biệt lưu ý

Nhận diện đàn ông số nghèo khó, dù tài ba, chăm chỉ mấy cũng không khấm khá lên nổi Việc lấy chồng là trọng đại một đời, cẩn trọng một...