tụng kinh

Vì sao Mồng 1 tụng kinh lại giúp giải nghiệp, tiễu trừ bệnh tật

Tụng kinh mùng 1 đầu tháng tại nhà là cách để cầu mong những điều tốt đẹp, may mắn đến với gia đình. Cứ đến ngày rằm và...