tư vấn tứ trụ

Dịch vụ tư vấn Tứ Trụ Cao cấp của Master Thiên Nguyên

Bát Tự được hiểu là sự kết hợp giữa yếu tố Thiên Can và Địa Chi kết hợp với nhau từ 4 trụ giờ, ngày, tháng và năm sinh (Tứ Trụ). Từ Bát Tự,...