thổ địa

Đi tìm truyền thuyết Vị thần linh trong tín ngưỡng Việt đem đến tài lộc cho mọi nhà

Việc thờ tự thần Đất dựa vào hai tín lý cơ bản: Một là vị phúc thần bảo vệ cộng đồng dân cư; hai là vị thần ban sung túc,...