tài vận

tài vận

Tài vận luận đoán toàn thư

Trong Tử Vi Đẩu Số, sao, mệnh cách, mệnh bàn khác nhau không chỉ có ảnh hưởng khác nhau tới toàn thể mệnh lý, mà đối với Tài vận của con người cũng có...