Sao Vũ Khúc

Người Thân cư Tài Bạch thường có năng khiếu về thương mại, kinh doanh

Sao Vũ Khúc toàn thư luận bàn

Thuộc tính ngũ hành của sao Vũ khúc là âm kim, là ngôi sao thứ sáu trong chòm Bắc Đẩu, hóa khí là tài chủ cung Tài bạch. Sao chính tài Vũ khúc nếu nhập đất tài (tức...