nhân sinh quan

Sao Điếu Khách

Đừng vì ngủ không ngon mà trách giường cong gối cứng, đạo lý này vì sao còn mãi

Cát bụi lại trở về cát bụi mỗi khi thấy một người sinh ra rồi lại chết đi. Âu cũng là quy luật thường tình của một kiếp...