nhân quả báo ứng

Nhân quả báo ứng nào sẽ đợi những người phản bội ?

Nhân quả báo ứng nào sẽ đợi những người phản bội ?

Trong tất cả những xứ theo chế độ một vợ một chồng thì sự ngoại tình là việc vẫn thường xảy ra. Sự giải thích căn bản của hiện tượng này...