ngũ hàng

Ngũ hành ảnh hưởng đến tình duyên như thế nào

Ngũ hành ảnh hưởng đến tình duyên như thế nào

Duyên phận do trời định còn "hạnh phúc là do người định". Mỗi người từ khi sinh ra đã có vận mệnh khác nhau. Nếu trót rơi vào cung giờ xấu, số phận hẩm...