nghiệp báo

Quả báo nhãn tiền tội tà dâm ngay kiếp này, đừng chủ quan mà cay đắng !

Chúng ta đều đã từng nghe thấy nhiều câu chuyện về báo ứng, nghiệp quả đặc biệt là tội tà dâm. Người xưa có câu: “Vạn ác...

Ba loại duyên nợ vợ chồng kiếp này chỉ vì kiếp trước nợ nhau

Duyên và nợ trong tình yêu vốn chính xác là cái gì có lẽ chẳng ai có câu trả lời chính xác. Người ta thường nói rằng gặp gỡ được nhau, yêu thương rồi...