ngày thần tài

Ngày Vía Thần Tài vì sao phải chú ý để cả năm phát tài hứng lộc ?

Từ nhiều năm gần đây, trong phong tục người Việt thì ngày 10 tháng giêng đầu năm là ngày vía Thần Tài trong năm và hầu như, tất cả mọi người...