nam nhi

Nam nhi khắc cốt ghi tâm: “Không mắc 4 nợ, không làm 8 điều” kẻo sự nghiệp tụt dốc, bạn bè quay lưng

1. Không nợ tài chính Bạn bè có thể tốt đến mức coi nhau như người nhà thì cũng không chung đụng, nợ nần về tiền...