liêm phá hãm tại mão

Lá số 46: Âm nữ mệnh Liêm phá hãm tại Mão ngộ Tuần

Lá số 46: Âm nữ mệnh Liêm phá hãm tại Mão ngộ Tuần, một đời lý tưởng, con người của nghị lực

Lá số 46: Âm nữ mệnh Liêm Phá hãm tại Mão ngộ Tuấn, là con người không bao giờ chịu thất bại, luôn có một sự thôi thúc là đứng lên và đi tiếp....