lá số tử vi

Lá số 94: Luận giải tử vi dương nữ mệnh Liêm Tham Tỵ Hợi, sô phải ly hương thì mới tai họa

Lá số 94: Luận giải tử vi dương nữ mệnh Liêm Tham Tỵ Hợi, sô phải ly hương thì mới bớt tai họa

Lá số 94: Luận giải tử vi dương nữ mệnh Liêm Tham Tỵ Hợi. Mệnh cách này hình thành nên cách cục Sát Phá Tham không thích hợp cho Mệnh nữ một chút nào,...

Lá số 92 nữ mệnh Thiên Tướng tại Tỵ mẫu phụ nữ vượng phu ích tử, một đời cơm no áo ấm.

Lá số 92 nữ mệnh Thiên Tướng tại Tỵ mẫu phụ nữ vượng phu ích tử, một đời cơm no áo ấm.

Lá số 92 nữ mệnh Thiên Tướng tại Tỵ bản tính thông minh, cương trực, một đời cơm no áo ấm. Đương số là người rất thông minh, thành...

Vì sao trai hư lại hấp dẫn phụ nữ theo quan điểm Tử vi

Vì sao trai hư lại hấp dẫn phụ nữ theo quan điểm Tử vi

Vì sao trai hư lại hấp dẫn phụ nữ? Sức hấp dẫn của trai Hư khủng khiếp đến như thế nào mà các chị em lại luôn lao đầu vào để nhận lấy đau...

Bí ẩn của phẫu thuật thẩm mỹ trong Lá số tử vi

Bí ẩn của phẫu thuật thẩm mỹ trong Lá số tử vi? Theo tử vi, các bộ phận trên cơ thể con người đều có thể chia theo ngũ hành. Việc...

Lá số 91 nam mệnh Tử Phá (Tử vi, Phá Quân) Tuần không bao phủ, công

Lá số 91 nam mệnh Tử Phá (Tử vi, Phá Quân) Tuần không bao phủ, công danh tột bậc chỉ như ảo ảnh,  thiếu tình thân với song thân

Lá số 91 Nam mênh Tử Phá (Tử Vi, Phá Quân), đây là Mệnh cách không có sự thăng hoa cao được vì luôn bị Tuần Không bao phủ, như cái...

Lá số 88 nam mệnh Vũ Tham gặp Triệt Lộ không vong, hội đủ tam không một đời long đong lận đận

Lá số 88 nam mệnh Vũ Tham gặp Triệt Lộ không vong, hội đủ tam không một đời long đong lận đận

Lá số 88 nam mệnh Vũ Tham gặp Triệt lộ không vong, hội đủ Tam không một đời long đong lận đận, đường tu thì họ sẽ dễ đắc...

Lá số 87 nữ mệnh Thất Sát tại Tý tôn thờ chủ nghĩa độc thân, dám chết vì mục tiêu khi đã xác định được nó

Lá số 87 nữ mệnh Thất Sát tại Tý tôn thờ chủ nghĩa độc thân, dám chết vì mục tiêu khi đã xác định được nó

Lá số 87 nữ mệnh Thất Sát tại Tý, thân mệnh đồng cung, tam hợp Mệnh thân đều đóng ở cung Dương cho nên tính cách đương số đa...

số 86 nam mệnh Thái Dương hãm cư Tuất, gặp Tuần, gia trưởng bảo thủ, thiếu niềm tin vào cuộc sống. Công danh sự nghiệp mọi thứ chỉ là ảo ảnh

Lá số 86 nam mệnh Thái Dương hãm cư Tuất, gặp Tuần, gia trưởng bảo thủ, thiếu niềm tin vào cuộc sống. Công danh sự nghiệp mọi thứ chỉ là ảo ảnh

Lá số 86 nam mệnh Thái Dương hãm cư Tuất, gặp Tuần, gia trưởng bảo thủ, thiếu niềm tin vào cuộc sống. Công danh sự nghiệp nửa đời lận...