hạn tốt

mệnh xấu hạn tốt

Mệnh xấu hạn tốt cách xem lá số như thế nào cho đúng?

Mệnh tốt không bằng thân tốt, thân tốt không bằng hạn tốt. Đó là một triết lý kinh điển trong tử vi. Vậy khi mệnh xấu hạn tốt thì luận giải như thế nào?...