gia cát lượng

lá số tử vi của Gia Cát Lượng

Giải mã bí ấn lá số tử vi của Gia Cát Lượng

Theo truyện, năm 54 tuổi, Gia Cát Lượng biết mình sắp chết trong khi sự nghiệp vẫn dở dang, ấu chúa vẫn còn nhỏ tuổi chưa cáng đáng được sự nghiệp. Ông quyết định làm phép...

Lá số vô chính diệu

Cổ học tinh hoa đúc kết từ những câu nói của Gia Cát Lượng bắt buộc phải nhớ

 Khổng Minh là một vị quân sư quân sự nổi tiếng tại Trung Hoa. Người đã giúp công rất lớn trong việc giúp vua Lưu Bị lập lên nước Thục Hán trong...