duyên nợ vợ chồng

Ba loại duyên nợ vợ chồng kiếp này chỉ vì kiếp trước nợ nhau

Duyên và nợ trong tình yêu vốn chính xác là cái gì có lẽ chẳng ai có câu trả lời chính xác. Người ta thường nói rằng gặp gỡ được nhau, yêu thương rồi...