cổ nhân

Cách cục Thạch trung ẩn ngọc (Ngọc ẩn trong đá)

Một lần bất tín, vạn lần mất tin, mất đi rồi làm sao đứng giữa cuộc đời ?

Người xưa vô cùng coi trọng chữ tín nên đã luôn nhắc tới câu: Một lần bất tín, vạn lần bất tin Ý nghĩa : Nếu đã thất hứa một lần rồi thì...

Càng là cao nhân phải ẩn sâu 3 thứ này như Gia Cát Lượng: “Chân nhân bất lộ tướng”,

Những cao nhân “thâm tàng bất lộ” giống như đại dương mênh mông. Họ che giấu bản thân bằng vẻ ngoài bình yên phẳng lặng nhưng ẩn chứa bên trong sức mạnh và vũ...