Cách xem lá số tử vi

Cách xem 1 lá số tử vi

Cách xem 1 lá số tử vi chính xác nhất

Tử vi gồm 12 cung và cung thân là 13 cung. Cung thân thể hiện lúc con người >30 tuổi. Chú ý khi xét cung thân phải bám sát với cung mệnh. Trong bài...

Cách xem đại hạn

Cách xem đại hạn, tiểu hạn, nguyệt hạn, mệnh hạn toàn tập trong tử vi

Vấn đề xem hạn, đại hạn, tiểu hạn để biết những sự việc biến đổi trong thời gian tới là điều rất nhiều người học tử vi mong mỏi học tập và xem cho...