báo ứng

Quả báo nhãn tiền tội tà dâm ngay kiếp này, đừng chủ quan mà cay đắng !

Chúng ta đều đã từng nghe thấy nhiều câu chuyện về báo ứng, nghiệp quả đặc biệt là tội tà dâm. Người xưa có câu: “Vạn ác...