âm nữ

LÁ SỐ 80 âm nữ Thiên Tướng cư mệnh, vượng phu ích tử sinh ra đã ở vạch đích

LÁ SỐ 80 âm nữ Thiên Tướng cư mệnh, vượng phu ích tử sinh ra đã ở vạch đích, được ông trời ưu ái

LÁ SỐ 80 âm nữ Thiên Tướng cư mệnh, vượng phu ích tử sinh ra đã ở vạch đích, được ông trời ưu ái, đương số là người rất...

Lá số 46: Âm nữ mệnh Liêm phá hãm tại Mão ngộ Tuần

Lá số 46: Âm nữ mệnh Liêm phá hãm tại Mão ngộ Tuần, một đời lý tưởng, con người của nghị lực

Lá số 46: Âm nữ mệnh Liêm Phá hãm tại Mão ngộ Tuấn, là con người không bao giờ chịu thất bại, luôn có một sự thôi thúc là đứng lên và đi tiếp....

Lá số 6: Nữ mệnh Thái Âm hãm địa tọa thủ nằm đất La Võng- Cuối đời tìm chốn vô vi

Lá số Thái Âm hãm địa tọa thủ nằm đất La Võng- Cuối đời tìm chốn vô vị Sinh ngày 19/2/1975 dương lịch lúc 19h – 21h tối Tức ngày 9/1/1975 Ất Mão giờ...

Lá số 7: ÂM NỮ XƯƠNG KHÚC GIAO MỆNH, MỆNH KHÔNG THÂN KIẾP PHÚ QUÝ SINH THỜI, HẬU NHÂN HIỂN QUÝ

Luận giải lá số Kỷ mão nữ mệnh xương khúc giao mệnh, mệnh không thân kiếp phú quý sinh thời, hậu nhiên hiển quý Lá số tử vi