âm nhạc

Đồng âm Tý Ngọ gặp Xương Khúc rất đắc lực cho bộ Âm Dương

Huyền cơ Âm nhạc dự đoán được hung cát được người xưa ẩn giấu

Từ thời thượng cổ thì Âm nhạc đã ẩn chứa cả quy luật vận hành của trời đất. Có rất nhiều nhạc sĩ chỉ cần nghe giai điệu là có thể đoán biết...