Yếu tố đến tính quan trọng của cách cục phần 1

26/08/2020 298

Bài viết Yếu tố đến tính quan trọng của cách cục phần 1. Mời các bạn đọc tham khảo.

Yếu tố tác động đến tính quan trọng của cách cục

(Phần 1)

Các chính tinh nói riêng tạo thành các cách cục sơ khai của Lá Số Tử Vi và quyết định tính chất ban đầu của Mệnh tạo, một số sách gọi là nghiệp của Chính Tinh tới bản mệnh. Các tính chất mạnh yếu được thế hiện bằng việc bản cung chứa chính tinh với việc ảnh hưởng rất mạnh, kế đến tam hợp việc tác động tới việc thay đổi tính chất yếu hơn. Tam hợp cung ảnh hưởng mạnh tới chính bản cung tam hợp, qua đó do các Chính Tinh trong bộ nằm tại các cung thay đổi tính chất của toàn cục. Như cách Sát Phá Tham với Thất Sát thủ Mệnh, Phá Quân tại cung Quan Lộc và Thất Sát cư Tài Bạch. Thất Sát và Phá Quân, Tham Lang tạo thành một bố cục khí hiện ra diễn biến tính chất sinh khởi và kết thúc hoàn chỉnh một dòng tư tưởng và hành động. Tham Lang là nguyên nhân, tham muốn, đề xuất mục tiêu, gọi là khởi nguyên do. Thất Sát đánh giá và thực hiện, Phá Quân bỏ tư tưởng hoặc thay đổi đi theo chiều hướng khác. Đây là ý nghĩa liên kết cơ bản của nhóm Sát Phá Tham, còn các ý nghĩa khác phối hợp với nhau. Quan trọng hơn khi một Chính Tinh tại mỗi cung bị tác động bởi Sát Tinh sẽ khiến toàn cục phải thay đổi tính chất. Như cách Kỵ Hình Thất Sát tương phùng, thiếu niên yểu chiết. Tùy từng vị trí của hai sao Kỵ và Hình mà đưa ra thay đổi khác nhau, Kỵ do Chính Tinh hay Xương Khúc hóa nằm tại vị trí nào, Hình Kỵ có nằm tại Thất Sát hay trường hợp một tọa thủ, một tam hợp, cả hai tam hợp đều không luận giống nhau. Cách cục lí tưởng mà câu phú đưa ra thực sự có ý nghĩa là Mệnh có Thất Sát, tam hợp hoặc bản cung có thêm Kỵ Hình chủ yểu mệnh. Ta phải tự hiểu rằng đây là trường hợp nhẹ nhất, với Kỵ Hình đồng cung nặng hơn, lại nằm tại Thất Sát nặng nhất. Ý nghĩa là bị giết, do liên quan đến khí Sát của sao này. Riêng việc phân biệt các cách tử mệnh cũng cần rõ nguyên khởi bởi cấu trúc, tất nhiên đặc điểm cuối cùng là ngừng thở, tim ngừng đập, não ngừng hoạt động. Lại cũng có bộ sao chủ là chôn cơ thể xuống đất ta cũng luận là chết, có bộ sao chủ không còn suy nghĩ, tư tưởng cũng luận là chết nhưng phải cẩn thận trường hợp này sẽ đề cập sau. Hóa Kỵ khiến chính tinh thể hiện khuyết điểm bởi tính chất của Kỵ, đã được lưu trong các bài Hóa Kỵ. Trường hợp này thể hiện mặt xấu của Thất Sát khi đi cùng với Thiên Hình. Thất Sát khi xấu là sự mất mát, là Sát Tinh nên khuyết điểm bộc lộ lớn nhất là họa sát thân. Cách này cũng như việc Quế Sứ Hoa Thương mạc ngộ Thất Sát. Hai cách tử mệnh và dấu hiệu, nguyên nhân khác nhau. Có kẻ gặp hai cách này mà không hề hấn, lại có nhiều nguyên do. Ở đây là trường hợp lí tưởng, không thêm bớt bất cứ sao nào. Chỉ cần thêm bớt một bàng tinh hay Tuần Triệt, thậm chí cả vòng Trường Sinh mà chúng ta không hay quan tâm. Sự tương tác của các cung nhị hợp, lục hội, xung chiếu và quan trọng là tính chất này sẽ biến hóa theo môi trường ta đang sống mà người viết đã nêu ra nhiều lần. Vậy, ta chỉ nắm cái lõi, tức tính chất của cách này như vậy để khi ta gặp Thất Sát ngộ Kỵ Hình lại gia thêm Không Kiếp Kình Đà luận ra được kết quả. Nhiều khi người luận đưa ra các quan điểm cá nhân về cách cục nhưng không giải thích nguyên do tính chất ban đầu. Lại cũng luận thế này là tốt, thế kia là xấu mà quên rằng theo thời gian quan niệm thay đổi, tư tưởng thay đổi như tiêu chuẩn xã hội ngày nay. Như cách Dương Lương cư Mão là thượng cách, mang tính may mắn, phúc thọ nhưng ít giải thích lí do như sự may mắn của Thiên Lương, nguồn gốc của may mắn đó.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận