Ý nghĩa sao Thiên Lương nhập 12 cung

26/08/2020 272

Bản dịch Ý nghĩa sao Thiên Lương nhập 12 cung. Mời các bạn cùng đọc, lưu ý bản dịch tự động tối nghĩa cần kiên nhẫn.

Bản dịch:

Thiên lương Tinh nhập mười hai cung tường giải

Tác giả: Vương đình chi thư tịch nơi phát ra: Trung châu phái

Thiên lương Tinh

Tử ngọ cung thiên lương, đều có thái dương tương đối. Dĩ thiên lương tọa tử thản thụ ngọ cung thái dương chiếu xạ thì, cô khắc tính chất tối cạn. Nhưng thái dương tản ra lực lại ảnh hưởng thiên lương, khiến cho nhân khuyết thiếu nội hàm, dễ biến thành chua ngoa.

Ngọ cung thiên lương thụ tử cung thái dương chiếu xạ, quang và nhiệt cũng không đủ, cũng dĩ thẩm tiềm tuyệt vời, riên chỉ cơ bản chất thì so sánh tại tí cung người là thâm trầm.

Sở dĩ tị hợi thân tam cung thiên lương, kiến xương khúc, lộc mã, đào hoa, trái lại chủ lưu đãng không có rễ, ham mê nữ sắc hảo tửu.

Mà tử ngọ cung thiên lương thì không thích kiến lộc, kiến lộc trái lại dễ phá hủy thiên lương thẩm tiềm.

Còn lại dần mão, thìn tuất cung độ, ưa kiến giúp đỡ, xương khúc, thì chủ nhân mênh mông rộng lượng vậy.

Nữ mệnh thiên lương, cổ nhân mỗi ngại kỳ cô khắc, hơn nữa có chút tinh diệu kết cấu vừa đái lưu lạc màu sắc, sở dĩ cho rằng chỉ có thái dương thiên lương tổ hợp lợi cho nữ mệnh.

Cái gọi là [thiên lương nguyệt diệu nữ dâm bần], là chỉ tị hợi cung thiên lương tọa mệnh mà nói. Kiến sát thì [thấp hèn mẹ goá con côi].

Bởi vậy nữ mệnh chỉ có đương nhập miếu kiến nhiều cát dưới tình hình, tài hứa là tốt tạo; trong đó vừa dĩ mão cung là tốt nhất (bất quá giả như ở dậu cung an mệnh, vô chính diệu nhưng hội sát, đối cung thái dương thiên lương ở mão, thì ngược lại là bất lợi phu Tinh kết cấu, ở hiện đại thường thường khó có thể tìm được thích hợp đối tượng kết hôn).

Nữ mệnh thiên lương lạc hãm, tái kiến sát, đa mẹ goá con côi hình khắc, dĩ hôn nhân muộn là nên, phối phu không thích hợp lớn tuổi, hoặc trượng phu so với chính mình còn trẻ.

Đại hạn lưu niên mỗi ngày lương, tung hội cát diệu, cũng tất đồng thời phát sinh phiền phức làm phức tạp; nếu kiến hung thần, thì sự kiện phát sinh, mỗi đa thế tới rào rạt, nhưng cũng nhất định có thể hóa giải.

Thiên đồng Hóa kị hội chiếu, kiến sát hình tịnh thấu, khuynh phá quá nhiều, lại đi vãng là tử vong hiện ra.

(2) huynh đệ (tỷ muội) cung:

Thiên lương Tinh nhập miếu lâm huynh đệ cung, hội chiếu tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt người, chủ năm người đã ngoài, hòa khí. Vô tả phụ, hữu bật người, chủ có mẫu huynh đệ, đồng bào huynh đệ nhị tới ba người, có ám tranh khuynh chen hoặc chia lìa. Và thái dương cùng độ, ở mão, dậu cung, chủ tranh đoạt gia sản hoặc di sản, hoặc lá mọc cách hiểu lầm đố kỵ. Thiên cơ cùng độ có thể chiếu, chủ hai người. Và mặt trăng, hồng loan, thiên hỉ hội chiếu, đa tỷ muội. Cùng trời cùng Tinh cùng độ người, cùng ở người hai người, ở riêng người hai người. Và mặt trăng, hồng loan, thiên hỉ hội chiếu, đa tỷ muội. Cùng trời cùng Tinh cùng độ người, cùng ở người hai người, ở riêng người có thể ba người. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên hình, không kiếp chờ Tinh hội chiếu, chủ bất hòa, hình khắc chia lìa tranh cãi.

(chú) thiên lương nhập miếu, huynh đệ hòa hảo. Nếu cư tị hợi lạc hãm, thì chủ chia lìa, bất lực lực, mà lại dễ sinh phân tranh. Mỗi ngày hình hội sát, chủ huynh đệ tranh tụng.

Thiên cơ thiên lương tương đối, kiến sát kị, huynh đệ các hữu xảo trá.

Riên chỉ thái dương thiên lương cùng độ mà kiến hình sát, thì vừa chủ đều cầm đã thấy, mỗi đa phân tranh.

Bởi thiên lương có chứa cô khắc tính chất, sở dĩ tung huynh đệ hòa hảo cũng chủ đều tự độc lập, vô hợp tác hỗ trợ khả năng. Tái kiến không kiếp hình sát, thì trái lại chủ bất hòa hoặc kiện tụng tranh vậy.

(3) thê cung (phu cung) :

Thiên lương Tinh lâm thê cung nên trường phối, dĩ tuổi tác kém ba tuổi đã ngoài người là nên (hoặc tiểu phối mà kém ba tuổi đã ngoài người). Và mặt trăng hội chiếu người, chủ dung mạo mỹ lệ, nhưng dĩ hôn nhân muộn, tái hôn là nên, bằng không chủ mềm khắc (ly dị). Nhưng mặc dù chia lìa, như vậy mỗi đa dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, dĩ trước khi kết hôn sẽ cùng người khác có giải trừ hôn ước người là nên, hoặc cực trì kết hôn có thể miễn.

Nữ mệnh, phu cung có thiên lương Tinh, dĩ hôn nhân muộn hoặc kế thất nhà kề hoặc trước khi kết hôn sẽ cùng người khác giải trừ hôn ước người, hoặc không dĩ kết hôn lễ thức mà ở chung, có thể miễn mềm khắc. Cùng trời cùng Tinh hội chiếu, mà Hóa kị Tinh người, chủ ly hậu tái khắc, hoặc khắc hậu tái ly. Nhưng dĩ hội chiếu kình dương, đà la, thiên hình, Hỏa Tinh, linh Tinh người mới là.

(chú) nam mệnh thiên lương ở thê cung, thê nên so với chính mình lớn tuổi nhị ba tuổi; hoặc so với chính mình còn trẻ bát tuổi đã ngoài. [giáo trình] thuyết pháp có sai lầm.

Nữ mệnh thì phu nên trường phối, đại chính bát năm trở lên, tái kiến thiên thọ cùng độ, thì thậm chí có thể đại chính mười sáu năm, bằng không liền nhu đại trượng phu ba năm hoặc đã ngoài — đây là đối [giáo trình] bổ sung.

Phàm thiên lương tọa cung phu thê, như chưa quá tai nạn, ngăn trở tức thành hôn tần người, sau khi cưới tất chủ một đoạn thời kỳ sanh ly.

Thiên lương ở tị hợi lạc hãm, chủ nhiều tái hôn. Nữ mệnh hoặc chủ là nhà kề kế thất. Canh bưu hình sát, thì sinh ly tử biệt không phải trường hợp cá biệt.

Thiên lương nhập miếu, hội phụ tá [chỉ Tinh] lại thấy sát người, mối tình đầu dễ nhân sự cố mà thất bại, nhưng không thể vong tình, đến nỗi trở thành chung thân thống khổ.

(4) cung tử nữ:

Thiên lương Tinh lâm cung tử nữ nhập hội chùa chiếu tả phụ, hữu bật, hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền, thiên vu, dạ quang, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt chờ Tinh người, chủ tử nữ mái tóc, thông minh đa tài, ký phú mà lại đắt, có ngũ thai đã ngoài. Thiên đồng Tinh cùng độ, dĩ tiên hoa hậu quả là tốt, chủ ba người. Thiên cơ Tinh cùng độ, đề phòng đẻ non, chủ hai người. Hóa kị Tinh hội chiếu người, tử nữ đa bệnh tai. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh hội chiếu, chủ hình khắc, nên tự kế. Và không kiếp, đại hao, thiên hình tạm biệt chiếu người, cô đơn.

(chú) thiên lương có cô khắc tính chất, nhập cung tử nữ, chủ nhiều trước phải nữ.

Thiên cơ thiên lương vừa là đẻ non, sanh non tinh hệ tổ hợp. Dĩ kiến sát thủy là. Hội chiếu giúp đỡ xương khúc thiên đồng, thì chủ thứ ra một con trai (cũng chủ có tư sinh tử).

Thiên lương ở tị hợi hãm cung, kiến sát kị hình hao tổn người, con nối dõi cô đơn, dĩ tự kế nhà tôi là nên.

Thiên lương ở nhập miếu cung độ, kiến giúp đỡ, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ người thủ hạ đông đảo, mà lại đắc lực. Riên chỉ phụ tá nhiều diệu cập sát diệu cùng người gặp, thủ hạ tuy nhiều mưu lược của sĩ, nhưng cũng khả năng đối với mình bất lợi.

(5) cung tài bạch:

Thiên lương Tinh lâm cung tài bạch, nhập hội chùa chiếu hóa lộc, thiên vu, lộc tồn, mặt trăng người, chủ phát chủ phú, hoặc thừa thụ di sản, hoặc cái khác sẵn tài phú. Và thái dương cùng độ ở mão cung, mặc dù năng lực phú năng lực phát, nhưng có nguyên nhân tài sản khởi tranh đoạt ý tứ hàm xúc. Cùng trời cùng Tinh cùng độ, thì năng lực sáng lập gia tài, do tiểu mà phát triển, hoặc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Và lộc tồn hoặc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu người, là nhà tranh công khanh. Thiên cơ Tinh cùng độ, tài lai tài khứ, thì phát thì phá, hoặc do vất vả cần cù sức lao động được lai, thì có biến hóa. Lâm tử cung, tài có nơi phát ra, nhưng bóc lột rất nặng. Hội Hóa kị Tinh, nguyên nhân chính tài lắm lời lưỡi, đa tranh cãi, nhiều thị phi, hoặc nhân tài mà sinh tinh thần thượng thống khổ. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp, đại hao, thiên hình hội chiếu, chủ có phá sản khuynh gia, hoặc nhân tài mà sinh tai hoạ, hoặc nhân liên quan đến kiện tụng mà phá hao tổn. Nếu như có ngôi sao may mắn hóa giải người, tiên đau khổ hậu an. Hoặc thu không đủ chi, miễn cưỡng độ gian nan sinh hoạt. Nhưng thiên lương Tinh tọa cung tài bạch, mặc dù tao ngộ trắc trở, nhưng chung nhất định có thể có tài nhĩ.

(chú) thiên lương nhập cung tài bạch, ở mười hai cung viên, đều có khuyết điểm.

Đương thái dương cùng hội vu nhập miếu cung độ là lúc, kiến lộc tồn có thể phát phú, nhưng dễ tranh khởi ác tính cạnh tranh, tịnh chủ ở cạnh tranh trung tổn thất.

Cùng ngày cùng cùng trời lương cấu thành tinh hệ là lúc, kiến cát diệu cập lộc tồn chủ nhiều lần trải qua gian khổ, tay không hưng gia, nhưng tổ nghiệp tất có rách nát.

Cùng ngày cơ cùng trời lương cấu thành tinh hệ là lúc, mặc dù kiến cát diệu, cũng không dễ để dành tài bạch.

Đương cát diệu và hung diệu tụ tập đầy đủ là lúc, khiến cho tăng cường kể trên vật chất trung bất lương một mặt. Lệ thiên đồng thiên cơ, kỳ tay không gây dựng sự nghiệp gặp trình đặc biệt gian khổ. Mà hung tinh sát diệu trọng trọng, cung tài bạch thiên lương liền biến thành được tài trắc trở, hơn nữa mỗi được tất đồng thời có thất.

Thiên lương cũng không phải là tài Tinh, tọa cung tài bạch cùng với nói là phát tài, không bằng nói là quản lý tài sản. Sở dĩ phùng đến đây Tinh bàn, chẳng làm quản hạch tài chính khoản chức nghiệp trái lại yên ổn. Kiến khoa lộc quyền cát biến hóa, có thể ở công cộng cơ quyền nhâm tài vụ kế hoạch, thì nhập hơi thở ổn định, phát triển trái ngược tự hành kinh doanh phán đoán nên. Hoặc làm nghề tự do, cũng bỉ ở thương trường lăn là hợp.

(6) tật bệnh cung:

Thiên lương Tinh lâm tật bệnh cung, tuy có bệnh tai. Cũng đa chuyển nguy mà an. Chủ dạ dày không điệu, tiêu hóa bất lương chờ chứng. Và kình dương, đà la, thiên hình hội chiếu, chủ ngoại thương tay chân, nội thì gân cốt hung thắt lưng thụ thương, hoặc ruột thừa khai đao. Và Hỏa Tinh, linh Tinh cùng độ, thì chủ ung thư vú, ung thư bao tử, sang nhọt chờ chứng. Và khoảng không động, đại hao hội chiếu, cùng độ, cũng chủ có phong thấp, ma túy, đau nhức chờ ốm đau. Thiên nguyệt, âm giết cùng độ, chủ có lúc chứng cảm mạo, cảm mạo đầu huyễn vân vân.

(chú) thiên lương thuần dương đất, chủ tính khí cập vú.

Thiên lương hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ ở cung tật ách, dễ mắc tiêu hóa bất lương cập bệnh bao tử. Cũng chủ kỳ lựa chọn thực, che khuất từng phần.

Thiên lương và hỏa linh hội chiếu hoặc cùng độ, nam tử chủ bệnh bao tử, nữ tử thì là nhũ tuyến bệnh.

Thiên lương và dương đà hội chiếu hoặc cùng độ, vô thiên hình, kiến khoảng không động, chủ dạ dày bệnh hoặc hệ thần kinh bệnh; thảng tái kiến thiên hình, thì chuyển thành đau xót của chứng.

Thiên lương kiến sát, thiên nguyệt cùng độ, là bệnh mãn tính, như gió thấp ma túy các loại.

(7) cung thiên di:

Thiên lương Tinh lâm cung thiên di, xuất ngoại chủ được quý nhân giúp đỡ, thái độ làm người úy nặng. Ở tị, hợi, thân tam cung, thì hối hả ngược xuôi, lao lực đa mang. Như hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ đi xa hắn bang. Ngọ cung cũng chủ đi xa tha hương. Và lộc tồn cùng độ, thì chủ có tiểu nhân khuynh chen. Thiên cơ cùng độ, xuất môn yên ổn. Hóa kị Tinh thì xuất ngoại nhiều thị phi khẩu thiệt. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh hội chiếu, chủ xuất ngoại có tai hoạ, hoặc tao ngộ tiểu nhân âm mưu.

(chú) thiên lương tọa cung thiên di, nhập miếu, lại thấy cát hóa cập phụ tá nhiều diệu (riên chỉ không thích hợp kiến văn xương văn khúc), chủ tại ngoại hương là phú thương. Cổ nhân nói: [lương thêm cát tọa thiên di, cự thương cao giả]. Tức là đến đây luận. Riên chỉ không thích hợp kiến dương đà, kiến thì bất quá tầm thường thương nhân nhĩ.

Nếu lạc hãm, mặc dù hội cát cũng bay bổng không có rễ, khi hắn hương khó có thể phát đạt. Bất quá xã hội hiện đại di chuyển vô định cũng chuyện thường, nhất là hàng không hàng hải sự nghiệp phát đạt, thì vẫn có thể thích ứng thiên lương loại này tính chất.

Thiên cơ cùng độ hoặc tương đối, kiến cát diệu (nhất là tả phụ hữu bật), thủy chủ xuất môn đa kỳ ngộ mà không an định, nếu kiến sát kị (nhất là dương đà cùng hội), thì chung nan nắm chặt cơ hội tốt. Thiên cơ Hóa kị thì ở tha hương canh đã bị ác tính cạnh tranh.

Thái dương cùng độ hoặc tương đối là lúc, nếu thái dương Hóa kị, thì canh chủ bị người vưu oán, thay nhân bị. [thái dương thiên lương thiên hình] kiến sao Hóa kỵ sát diệu, thì làm quan phi kiện tụng. (8) cung Nô bộc:

Thiên lương Tinh nhập hội chùa chiếu tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt hoặc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ được chính trực của giao hữu, tịnh chủ được bằng hữu trợ giúp lực, hoặc người thủ hạ của ủng hộ. Thiên cơ cùng độ, bằng hữu tuy nhiều, nhưng lúc nào cũng biến hóa. Thiên đồng Tinh cùng độ, chủ được người bạn tốt, hoặc được bằng hữu trợ giúp lực. Thái dương cùng độ, chủ giao đắt giao hữu, đa chánh quân giới nhân sĩ hoặc thương giới đứng đầu, xã hội người nổi tiếng. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng độ, hội chiếu, nhân giao hữu gặp tai hoạ, đa tranh cãi thị phi. Khoảng không động, đại hao cùng độ, nhân giao hữu phá hao tổn, hoặc người thủ hạ của vô ý mà tổn thất tiền tài.

(chú) thiên lương là cô khắc ngôi sao, phải kiến phụ tá nhiều diệu sau đó chủ thuộc hạ tụ đa.

Nhưng cùng người hợp tác, thì mặc dù thiên lương nhập miếu kiến phụ tá, vẫn đang có điều không thích hợp. Vẹn vẹn  cùng trời cùng cùng độ vu dần cung thì thủy có thể hợp tác. Như thì kiến sát, thì thủy chung biệt ly.

Thái dương vây quanh chiếu, hóa lộc, thì đa giao đắt giao hữu, hoặc xã hội người nổi tiếng, nhưng như vô giúp đỡ cùng độ, thì vẫn không có trợ lực, bất quá xã giao náo nhiệt mà thôi.

Thiên cơ vây quanh chiếu, bạn bè cập thuộc hạ đa mà lúc nào cũng biến hóa, tri giao thì dễ ly tán, mà lại ít hợp tác kỳ ngộ. Kiến sát kị, canh chủ tao ngộ âm mưu hãm hại hoặc bóc lột ngầm chiếm.

(9) sự nghiệp cung:

Thiên lương Tinh lâm sự nghiệp cung, ở ngọ cung hội chiếu cát diệu người, chủ là chính giới nhân viên quan trọng, thương giới đứng đầu, danh truyện dị quốc quyền nặng chức cao. Thái dương cùng độ, hoặc văn hoặc vũ, dĩ tài nghệ dương danh. Thiên đồng Tinh cùng độ, chủ là chỉnh lý nội vụ nhân tài, như bí thư tham nghị, ác nội quyền, thiện sách bức tranh. Thiên cơ cùng độ, thân kiêm sổ chức, nhưng nhiều biến động. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, khoảng không động, đại hao, thiên hình hội chiếu người, chủ có đặc thù sứ mệnh người, hoặc nhân sự nghiệp mà sinh tai hoạ, liên quan đến kiện tụng phá hao tổn.

(chú) thiên lương nhập miếu, kiến hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập phụ tá cát diệu, cũng không quá là thanh yếu của quan, sở dĩ mặc dù quyền cao chức trọng, cũng không chủ phụ trách thực tế đi chức vị chính vụ, chỉ có thể cư giám sát, xét duyệt, tư pháp chờ chính chức.

Ở thương thì là tài vụ xét duyệt, nhân sự quản lý chờ người tài.

Thái dương vây quanh chiếu, có thể làm truyền bá, quảng cáo sự nghiệp, cũng pháp luật nhân tài, bằng không có thể nhâm công tác xã hội.

Thiên cơ đối chiếu, dĩ phục vụ vu xí nghiệp lớn, bán chính thức hoặc phía chính phủ cơ cấu là nên. Nếu từ thương, thì đa kế hoạch mà ít thành tựu. Cũng có thể đảm nhiệm kế hoạch công tác, không thích hợp kinh doanh đẩy mạnh tiêu thụ.

Thiên đồng vây quanh chiếu, tham chánh thì là tham tán, bí thư chờ liêu mạc của chức; từ thương thì là hành chính quản lý nội vụ nhân tài. Cũng có thể làm nghề tự do, hoặc chú ý vấn các loại là nên.

Phàm thiên lương lạc hãm người, làm nghề tự do mặc dù có thành tựu, không bằng nhậm chức, tư kế hoạch quản lý, trái lại có thể vận thế ổn định. Vưu nên vu xí nghiệp lớn nhậm chức tích lũy năm tư.

(10) cung điền trạch:

Thiên lương Tinh là che chở tinh diệu, lâm cung điền trạch, chủ được tổ nghiệp di sản. Thiên cơ cùng độ, thì cần phải tự thẳng, đa thiên di biến động, hoặc phòng ốc sửa chữa vân vân. Thái dương cùng độ, nguyên nhân chính bất động sản hoặc tài sản chung khởi tranh môn. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng độ, hội chiếu người, gia đình bất an, nhiều thị phi, tranh cãi. Hội chiếu Hóa kị Tinh, lắm lời lưỡi. Khoảng không động cùng độ, ở tị, hợi, thân cung người, phiêu đãng. Thiên lương Tinh cùng trời mã cùng độ, cũng chủ phiêu đãng.

(chú) thiên lương lâm cung điền trạch, nhập miếu, thì tất có tổ ấm. Mỗi ngày vu, thì có di sản làm con nuôi.

Thiên đồng dĩ chiếu, thiên lương cư tị hợi, là lạc hãm cung độ, thì không chỉ vô tổ ấm đáng nói, nếu kiến sát, canh chủ suốt đời không bền lòng sinh. Bởi cung điền trạch cũng chủ phục quản vu chuyên chở nghiệp tính chất, hoặc chủ chức nghiệp lúc nào cũng biến động.

Thái dương đối chiếu, kiến sát thì chủ đang phục vụ cơ quyền nội bị người xa lánh; thái dương Hóa kị vưu quá mức; thiên lương hóa lộc cũng chủ nhân duyên cũng chủ nhân duyên không tốt.

Kiến phụ tá nhiều diệu cùng hội, thì tự thẳng sản nghiệp đẫy đà. Kiến sát thì dễ nhân điền trạch dựng lên tranh tụng, hoặc trong nhà nhân khẩu ly tán.

(11) cung phúc đức:

Thiên lương Tinh lâm cung phúc đức nhập miếu, chủ yên vui hưởng thụ. Và thái dương tinh cùng độ, có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên đắt, ân quang, thiên vu chờ tinh diệu hội chiếu người, chủ phúc lộc dầy nặng, năng lực phú năng lực đắt. Thiên đồng Tinh cùng độ người, yên ổn. Thiên cơ Tinh cùng độ người, yên ổn. Thiên cơ Tinh cùng độ, phí sức phí công. Hóa kị Tinh, vô phúc đa phiền não. Đà la cùng độ, tự tìm bận rộn. Kình dương, Hỏa Tinh, linh Tinh hội chiếu, phúc mỏng đa tranh cãi, nhiều thị phi, không an định. Thiên lương Tinh lâm phú đức cung nhập miếu người, chủ an hạ, nổi danh sĩ khôi hài. Tùy tiện không kín thấu, yên vui phái, không thích động. Lạc hãm người, lười biếng kéo dài, thì hoặc đến trễ chính sự. Thiên lương Tinh ở tị, hợi, thân tam cung, hội thiên mã, khoảng không động, đại hao người, chủ di động bôn tẩu bất an.

(chú) thiên lương là thanh quý ngôi sao, thủ cung phúc đức, chủ nhân coi trọng đời sống tinh thần. Nếu có thiên vu cùng độ, một thân tư tưởng càng siêu thoát; mui xe cùng độ, thì có tôn giáo tín ngưỡng, đa triết nghĩ, canh phùng khoảng không diệu, thì kỳ tư tưởng không đổi là người bình thường lý giải.

Hỏa Tinh cùng độ, thì dễ phiền táo bất an; linh Tinh cùng độ, tư tưởng đa bầu không khí không lành mạnh; đà la cùng độ, tự tìm phiền não; kình dương cùng độ, không cát cùng hội, thì trái lại là việc chính một thân hiếu học thận nghĩ; vô cát cùng hội, thủy chủ dễ chiêu thị phi khẩu thiệt.

Thái dương vây quanh chiếu, một thân hảo để ý nhàn sự, đến nỗi tự tìm bận rộn. Nếu kiến cát diệu, thì đa số xã hội phúc lợi sự nghiệp, mà thích thú, riên chỉ cát hung cùng xuất hiện người, nhất là linh Tinh cùng độ, dục chủ là thiện.

Thiên đồng vây quanh chiếu, thì thiên lương tài năng bằng lòng với số mệnh.

Ở thân tị hợi tam cung lạc hãm, tư tưởng táo bạo, hoặc hảo triết nghĩ mà thuộc loại biểu mà, hoặc mà lại hảo ngôn từ cãi lại.

(12) tướng mạo (phụ mẫu) cung:

Thiên lương Tinh lâm tướng mạo cung nhập miếu, hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ có che chở của phúc hoặc được di sản. Lạc hãm chủ hình khắc thương tổn, cần phải tự ra khỏi kế. Và kình dương, thiên mã hội chiếu, chủ rời nhà, hoặc tái bái phụ mẫu, hoặc ở rể. Thiên đồng Tinh cùng độ, vô hình khắc. Nếu Hóa kị có thể chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh người, nhưng hình phạt chính thương, hoặc phụ tử đang lúc ý kiến không hợp, dĩ cho làm con thừa tự là nên. Thiên cơ Tinh cùng độ, chia lìa hoặc ở riêng. Thái dương cùng độ, có ngôi sao may mắn hội chiếu vô sát diệu người, vô hình khắc. Ở mão cung, chủ được phụ mẫu của che chở. Nếu và sát tinh hội chiếu người, chủ hình khắc chia lìa, sùng bái phụ mẫu.

(chú) thiên lương là thọ ấm ngôi sao, ở cung phụ mẫu nhập miếu, họ Chủ Phụ mẫu song toàn, kiến cát hóa cập cát diệu, thì nhất định phải phụ mẫu phúc ấm.

Nếu lạc hãm, thì hoặc năm mới rời xa phụ mẫu, hoặc phụ mẫu bất kỳ bên nào với mình thời niên thiếu rời nhà ra ngoài. Tái kiến sát, thì phụ mẫu có ly dị vân vân, không chủ hình khắc.

Phải lạc hãm, kiến sát mà lại có Hỏa Tinh cùng độ, lại thấy sao Hóa kỵ, sau đó có thể xử là hình khắc tử vong.

Hỏa linh hai sao, nhất cư cung mệnh, nhất cư cung phụ mẫu (tất hợi mão vị năm sinh ra mới có loại này kết cấu), thì làm trọng bái phụ mẫu hiện ra, hoặc ở rể, hoặc phụng dưỡng nhạc gia mà không phụng dưỡng phụ mẫu.

Thái dương vây quanh chiếu, lại có không kiếp, thiên hình, thì và phụ mẫu có sâu đậm của sự khác nhau.

Bổ:

Tác giả: Vương đình chi thư tịch nơi phát ra: Trung châu phái

Thiên lương Tinh

Thiên lương Tinh ở ngũ hành thuần dương đất. Ở trên trời thuộc sao Nam Đẩu Tinh, chủ thọ, hóa thành ấm Tinh. Thiên lương Tinh vô luận tại thân cung cung mệnh hoặc đại hạn thái tuế triền độ, đều chủ nổi danh sĩ phong vị. Tùy tiện, lười nhác, kéo dài. Niên thiếu quá cung, phùng tai hoạ năng lực hóa giải. Lão niên chiếu tọa, tuy có bệnh tai nguy chứng, cũng chủ kéo dài tuổi thọ.

Đến đây Tinh ở cung mệnh hoặc cung thân người, đều chủ gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, nhân một trong sinh mỗi đa tai hiểm hoặc vô cùng tao ngộ. Đây cũng là không phùng hung không đủ để kiến nó hóa cát lực lượng, không gặp nan càng không đủ dĩ kiến nó hóa tường công đức. Sở dĩ cái này tinh diệu gần đến giờ, cũng năng lực hóa tai, hóa hung, kéo dài tuổi thọ, duyên niên, cũng cũng tất đa tai, nhiều khó khăn, nhiều thị phi, đa ốm đau. Dĩ thiên lương Tinh lâm tị cung là tối.

Thiên lương ở cung mệnh cung thân hoặc cung phúc đức người của, đều có thể có tôn giáo tín ngưỡng, ở phật giáo phương diện, đó là thuyết có lai lịch, có thiện căn. Thiên cơ Tinh cùng độ, mỗi nhiều hơn thế hoặc khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền tăng nói.

Và thái dương tinh cùng độ, ở mão cung hội chiếu văn xương, văn khúc, thiên tài, phượng các chờ tinh diệu, chủ có chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật xuất chúng. Bất luận cái gì tài nghệ học vấn, đều có thể trở nên nổi bật, hoặc đăng phong tạo cực. Ở dậu cung, tuy rằng học có điều thành, thế nhưng thanh danh xa phi mão cung của múc.

Thiên lương Tinh ở ngọ cung vị cung, đều chủ tính tình sáng sủa, ưa chỉ thị người khác của lệch lạc, phong mang thái lộ. Tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn tường diệu hội chiếu người, là chính thanh liêm, kinh thương thành thực, xử sự ngay ngắn, mặc dù phê bình người khác, nhưng hắn nhân cũng năng lực tiếp thu.

Nếu thiên lương ở ngọ, ở không có sát diệu hội chiếu, hoặc ngọ cung có lộc tồn cùng độ người, thì không thích hợp phê bình người khác, bằng không dễ bị người khác của oán kị, ít người duyên, tiểu nhân bất túc. Nhân là thiên lương là chính trực thanh cung Ngự Sử, sở dĩ có thể thẳng gián đế hoàng, nếu có tài Tinh cùng triền, thì cung độ trung, bản thân không rõ đa tài (bởi vì thanh cao người, đa bần cùng, cái gọi là thanh liêm), thì chỉ trích người khác, tất bất năng vì hắn nhân sở kính phục. Bất kính phục liền sinh oán hận, có oán hận liền có tiểu nhân thị phi.

Thiên lương tại tí, cũng thông minh quá mức thái lộ, từ nhỏ đó là tự cao tự đại, kết quả là thi ân gặp oán.

Thiên lương cùng trời cùng Tinh ở dần cung hoặc thân cung cùng độ, có lộc tồn hoặc hóa lộc cùng độ hội chiếu người, chủ nhân thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, đa sự nghiệp, suốt đời kiêm số âm chỗ chức vụ. Vô lộc tồn hoặc hóa lộc người, thì sự nghiệp nhiều biến động, hoặc lưu động tính người, dĩ dần cung là thượng, thân cung thứ hai.

Phùng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ở dần thân lưỡng cung, đều chủ ở chính phủ cơ cấu, đại chúng sự nghiệp trung mưu phát triển. Tự nghĩ ra sự nghiệp người cũng dĩ công ty cổ phần công ty hữu hạn là thích hợp.

Thiên lương Tinh ở ngọ cung, và sao Văn Khúc, thiên tài Tinh cùng độ hoặc vây quanh chiếu người, tam phương tứ chính hội ngộ thiên khôi, thiên việt, ba máy, bát tọa chờ ngôi sao may mắn hoặc tả phụ, hữu bật phụ Tinh người, ở chính đó là Giám sát viện hoặc đứng pháp viện đầu tịch nhân viên quan trọng. Ở thương cũng chủ là công ty giám sát nhân địa vị hoặc xử lý công việc chờ chức vị quan trọng. Dĩ văn khúc cùng độ người là thượng cách, dĩ văn khúc vây quanh chiếu người thứ hai.

(chú) thiên lương là thọ tinh, là ấm Tinh, nhưng đồng thời cũng hình pháp kỷ luật ngôi sao. Cổ nhân cái gọi là [theo thẳng vô tư, lâm sự quả đoán], cùng với [tá đế tọa uy quyền, vì cha mẹ cung chủ], tức có hình pháp kỷ luật ý tứ hàm xúc, bất khả chích cho là hắn chủ thọ, chủ ấm.

Thiên lương [chức vị lâm vu phong hiến], [phong hiến] tức là Ngự Sử, tư đạn hạch, giám đốc chức trách, giá cũng có hình pháp kỷ luật tính chất.

Vu mười hai cung trung, cân thiên lương có quan hệ mật thiết tinh diệu, là trời cùng, thái dương, thiên cơ. Bọn họ nhìn trời lương các không có cùng ảnh hưởng. Đại thể mà nói, thái dương gia tăng rồi thiên lương nguyên tắc tính; thiên đồng thì khiến cho thiên lương lớn nhất thiện ấm ý, nhưng đồng thời cũng giảm bớt hắn nguyên tắc kỷ luật; thiên cơ khiến cho thiên lương cô khắc của tính tăng, nhưng sâu hơn hắn linh động.

Ở các loại thiên lương cách cục trung, dĩ [dương lương xương lộc cách] nhất thượng cấp, tức thái dương thiên lương ở mão cung, văn xương lai hội, lộc tồn cùng độ có thể hợp; dĩ thiên lương canh hóa thành khoa Tinh người xưng là thượng cách. Cổ nhân nói: [dương lương xương lộc, lư truyện đệ nhất danh], lợi cho chấm thi. Ở hiện đại, thì phổ biến ý nghĩa chuyển hóa thành cạnh tranh đắc thắng.

Thiên lương cư ngọ, và thái dương tương đối, xưng là [thọ tinh nhập miếu cách]. Cổ nhân nói: [lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển.] chích chủ thanh quý mà không chủ phú, sở dĩ thiên lương ưa ở ngọ cung hóa quyền, hóa khoa, mà không ưa hóa lộc cập kiến lộc tồn (vương đình chi án, bản phường dĩ [thọ tinh nhập miếu], đinh kỷ năm sinh ra hợp cách, đại lầm; đinh kỷ năm sinh ra lộc tồn tất ở ngọ cung, thiên lương kiến lộc tất đa tiết chi. Kỷ năm mặc dù hóa khoa tất nhưng có hại đoan, năm đinh sinh ra càng nhiều cữu lận, yên được vị của hợp cách cũng! )

Cổ nhân nói: [lương cùng cơ nguyệt dần thân vị, suốt đời lợi nghiệp thông minh.] đến đây tức chủ yếu là thiên đồng nhìn trời lương ảnh hưởng, khiến cho có thể trở thành [năng lực lại].

Còn nói: [lương cùng đối cư tị hợi, nam lang thang, nữ đa dâm.] còn đây là chỉ hội sát mà nói. Bởi vì nguyên tắc kỷ luật tính giảm thiểu, sở dĩ liền khiến cho thiên lương cô khắc, chuyển hóa thành lang thang ý tứ hàm xúc.

[thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ.]

[thiên lương hãm địa kiến dương đà, đồi phong bại tục chi lưu.]

[thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cuộc, thấp hèn mẹ goá con côi chết non.]

Như trên trình bày và phân tích, giai chỉ thiên lương ở tị hợi cung mà nói.

Thiên cơ tăng thiên lương linh động, đồng thời cũng biến thành thần bí (như tôn giáo tín ngưỡng sâu, thích thuật số, thích triết học các loại). Giá cân [thái dương thiên lương] bất đồng, [thái dương thiên lương] là nghiên cứu và tham thảo, thiên cơ thiên lương thì vẹn vẹn  xuất phát từ ham.

Cổ nhân nói: [cơ lương hội hợp thiện đàm binh.] [thiên lương miếu vượng, thiên cơ đồng cung, công Hàn Mặc, thiện đàm binh.] văn nhân cổ đại dĩ thiện đàm binh pháp làm một loại tài hoa huyền diệu, bởi vậy chúng ta thực sự không cần câu nệ vu [đàm binh] một điểm, coi như là linh động cập huyền diệu tài hoa, trái lại là được kỳ bản chất.

(1) cung mệnh:

Thiên lương Tinh lâm cung mệnh, mặt chủ nhân sắc hoàng bạch. Hình chữ nhật mặt hình, mũi thẳng quyền cao, bản thân béo gầy không đồng nhất, duy dĩ hơi mập người đa. Thân thể trung ải, cũng có cao gầy người. Dĩ ngọ cung đa ục ịch, mà tị cung đa cao gầy hoặc hơi mập người. Thái độ ổn trọng chuyên gia, tính tình ngay thẳng. Suốt đời tuy có tai quá, nhưng chủ thọ trường. Kiến hung năng lực hóa, phùng tai có thể giải. Ưa và thái dương hội chiếu cùng độ. Sẽ cùng văn xương, văn khúc cùng triền người, thông minh xuất chúng. Nhưng đa tâm ngạo hiếu thắng. Ở ngọ cung hội cát diệu, chủ phú chủ đắt, nhưng ưa nói thẳng, bất úy tiểu nhân; mỗi là tiểu nhân đố kỵ nhĩ. Thiên cơ cùng độ, thông kim bác cổ, thiện đàm hiếu học, tịnh thức binh cơ. Ở thân cung, tị cung, hợi cung, chủ nhiều phiêu đãng. Hội ngôi sao may mắn tường diệu, thì chủ đi xa các nơi hoặc xa thiệp trùng dương. Thiên lương Tinh ở thân cung, hợi cung hoặc tị cung, hội thiên mã, Hàm trì, thiên diêu, hồng loan, thiên hỉ chờ Tinh, mà vô lộc tồn cùng độ hội chiếu người, chủ phong lưu tự thưởng, thực sắc hảo dâm, du đãng hảo rảnh rang người. Và kình dương, đà la hội chiếu, đa gặp tai hiểm, có sống mệnh của ưu người, hoặc có lao ngục tai ương, hoặc nguy chứng. Và Hỏa Tinh, linh Tinh cùng độ, trống rỗng kinh, sinh tự sát phí hoài bản thân mình chi niệm, hoặc hỏa kinh pháp trường. Và không kiếp, đại hao cùng độ người, chủ hảo du đãng, vô tích trữ, đa phá đãng. Ở tị cung lập mệnh người, mỗi đa phụ đặc thù sứ mệnh hoặc đặc thù chức vụ người, hoặc thân kiêm sổ chức, có công khai người, có bí mật người. Như hội kình dương, thiên hình, đà la chờ Tinh, thì vu dậu năm hoặc xấu năm tạm biệt sát tinh, tất chủ có đột nhiên họa sinh. Như sát nặng người, có cửu tử nhất sinh của nguy hiểm, nhưng chung hóa tai thành tường nhĩ. Như sát tinh ở cái khác cung độ người, thì dĩ đại hạn hoặc thái tuế lưu nguyệt triền lâm là lúc, có tai hoạ, thì họa thế hơi nhẹ, mà lại mỗi đa chính thương nhị giới lưỡng tiềm chức vụ, hoặc đa và chánh quân giới nhân phát sinh quan hệ. Và văn xương, văn khúc, phượng các hội chiếu người, cũng phần kết hóa giới nhân sĩ, hoặc kinh doanh văn hóa sự nghiệp người, hoặc tin tức sự nghiệp người.

Nữ mệnh thiên lương Tinh lâm cung mệnh, nhập hội chùa ngôi sao may mắn tài diệu người, chủ phú quý song toàn, đa tài đa nghệ. Và thái dương cùng độ ở mão cung, nhân văn xương, văn khúc, thiên tài, phượng các người, chủ có sở trường đặc biệt, thông minh thiện thuyết. Và tả phụ, hữu bật hội chiếu, giúp chồng dạy con, tâm từ hảo thi mà sáng sủa. Nếu lạc hãm hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh người, cô độc. Như hội văn bộc, văn khúc người, dĩ tài nghệ mưu sinh tồn. Mão cung thiên di, hội kình dương sát diệu, phu Tinh không ra.

Đại hạn lưu niên thiên lương Tinh triền độ, hội ngôi sao may mắn tường diệu, chủ phúc lộc dầy nặng, thăng quan tiến tước, sự nghiệp phát triển, không khí vui mừng xung động, tịnh chủ kéo dài tuổi thọ. Nếu và lộc tồn cùng độ, thì cần phải đề phòng tiểu nhân bất túc, tiểu nhân khuynh chen. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên hình hội chiếu, thì chủ hình khắc, bệnh tai, ngục tai, thương tổn. Và không kiếp, đại hao hội chiếu, hoặc cùng trời cùng Tinh, Hóa kị Tinh hội chiếu người, chủ tử vong, khuynh nhà tan sinh hoặc có âm hại mưu hại vân vân phát sinh.

Phàm thiên lương Tinh ở cung mệnh người, hoặc ở cung thiên di, cung thân người, hoặc đại hạn lưu niên lưu nguyệt triền độ, phải thoái nhượng ba bước, không kiêu không ngạo, đề phòng tiểu nhân, mới có khả năng thành đại sự, lập đại nghiệp.

(chú) thiên lương ưa nhập miếu không thích lạc hãm, nhập miếu thì yên ổn, lạc hãm thì bồng bềnh. Cho nên không thích cư tị, hợi, thân tam cung.

Trong đó vừa dĩ tị cung thiên lương tương đối hung hiểm, bởi vì tị cung sở sẽ vì sửu cung thái dương mặt trăng, thái dương vu sửu cung quang nhiệt giai thiếu, bất năng mổ thiên lương cô khắc. Hợi cung hội vị cung thái dương mặt trăng, thái dương thì còn có ánh chiều tà.

Thiên lương tại tí ngọ, dần mão, thìn tuất sáu cung độ nhập miếu.

Tử ngọ cung thiên lương, đều có thái dương tương đối. Dĩ thiên lương tọa tử thản thụ ngọ cung thái dương chiếu xạ thì, cô khắc tính chất tối cạn. Nhưng thái dương tản ra lực lại ảnh hưởng thiên lương, khiến cho nhân khuyết thiếu nội hàm, dễ biến thành chua ngoa.

Ngọ cung thiên lương thụ tử cung thái dương chiếu xạ, quang và nhiệt cũng không đủ, cũng dĩ thẩm tiềm tuyệt vời, riên chỉ cơ bản chất thì so sánh tại tí cung người là thâm trầm.

Sở dĩ tị hợi thân tam cung thiên lương, kiến xương khúc, lộc mã, đào hoa, trái lại chủ lưu đãng không có rễ, ham mê nữ sắc hảo tửu.

Mà tử ngọ cung thiên lương thì không thích kiến lộc, kiến lộc trái lại dễ phá hủy thiên lương thẩm tiềm.

Còn lại dần mão, thìn tuất cung độ, ưa kiến giúp đỡ, xương khúc, thì chủ nhân mênh mông rộng lượng vậy.

Nữ mệnh thiên lương, cổ nhân mỗi ngại kỳ cô khắc, hơn nữa có chút tinh diệu kết cấu vừa đái lưu lạc màu sắc, sở dĩ cho rằng chỉ có thái dương thiên lương tổ hợp lợi cho nữ mệnh.

Cái gọi là [thiên lương nguyệt diệu nữ dâm bần], là chỉ tị hợi cung thiên lương tọa mệnh mà nói. Kiến sát thì [thấp hèn mẹ goá con côi].

Bởi vậy nữ mệnh chỉ có đương nhập miếu kiến nhiều cát dưới tình hình, tài hứa là tốt tạo; trong đó vừa dĩ mão cung là tốt nhất (bất quá giả như ở dậu cung an mệnh, vô chính diệu nhưng hội sát, đối cung thái dương thiên lương ở mão, thì ngược lại là bất lợi phu Tinh kết cấu, ở hiện đại thường thường khó có thể tìm được thích hợp đối tượng kết hôn).

Nữ mệnh thiên lương lạc hãm, tái kiến sát, đa mẹ goá con côi hình khắc, dĩ hôn nhân muộn là nên, phối phu không thích hợp lớn tuổi, hoặc trượng phu so với chính mình còn trẻ.

Đại hạn lưu niên mỗi ngày lương, tung hội cát diệu, cũng tất đồng thời phát sinh phiền phức làm phức tạp; nếu kiến hung thần, thì sự kiện phát sinh, mỗi đa thế tới rào rạt, nhưng cũng nhất định có thể hóa giải. Thiên đồng Hóa kị hội chiếu, kiến sát hình tịnh thấu, khuynh phá quá nhiều, lại đi vãng là tử vong hiện ra.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

天梁星入十二宫详解

作者: 王亭之 书籍来源: 中洲派

天梁星

子午宫的天梁, 均有太阳相对. 以天梁坐子坦受午宫太阳照射时, 孤克的性质最浅. 但太阳的散射力却影响天梁, 使其人缺乏内涵, 容易变成尖刻.

午宫的天梁受子宫太阳照射, 光与热都不足, 亦以沈潜为妙, 唯基本质则较在子宫者为深沉.

所以巳亥申三宫的天梁, 见昌曲, 禄马, 桃花, 反主流荡无根, 贪色好酒.

而子午宫的天梁则不喜见禄, 见禄反易破坏了天梁的沈潜.

其余寅卯, 辰戌宫度, 喜见辅弼, 昌曲, 则主人泱泱大度矣.

女命天梁, 古人每嫌其孤克, 而且有些星曜结构又带流浪的色彩, 所以认为只有太阳天梁的组合利于女命.

所谓 [天梁月曜女淫贫], 是指巳亥宫天梁坐命而言. 见煞则 [下贱孤寡].

因此女命只有当入庙见诸吉的情形下, 才许为佳造;其中又以卯宫为最佳 (不过假如在酉宫安命, 无正曜但会煞, 对宫太阳天梁在卯, 则反而是不利夫星的结构, 在现代往往难以找到适合的结婚对象).

女命天梁落陷, 再见煞, 多孤寡刑克, 以迟婚为宜, 配夫不宜年长, 或丈夫比自己年少.

大限流年见天梁, 纵会吉曜, 亦必同时发生麻烦困扰;若见凶煞, 则事件之发生, 每多来势汹汹, 但亦必能化解.

天同化忌会照, 见煞刑并凑, 倾破甚大, 又往往为死亡之兆.

(2) 兄弟 (姐妹) 宫:

天梁星入庙临兄弟宫, 会照左辅, 右弼, 天魁, 天钺者, 主五人以上, 和气. 无左辅, 右弼者, 主有异母弟兄, 同胞弟兄二至三人, 有暗争倾挤或分离. 与太阳同度, 在卯, 酉宫, 主争夺家产或遗产, 或互生误会妒忌. 与天机同度或会照, 主二人. 与太阴, 红鸾, 天喜会照, 多姐妹. 与天同星同度者, 同住者二人, 分居者二人. 与太阴, 红鸾, 天喜会照, 多姐妹. 与天同星同度者, 同住者二人, 分居者可三人. 与擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 天刑, 空劫等星会照, 主不和, 刑克分离纠纷.

(注) 天梁入庙, 兄弟和好. 若居巳亥落陷, 则主分离, 无助力, 且易生纷争. 见天刑会煞, 主兄弟争讼.

天机天梁相对, 见煞忌, 兄弟各有机心.

唯太阳天梁同度而见刑煞, 则又主各持已见, 每多纷争.

由于天梁带有孤克的性质, 所以纵兄弟和好亦主各自独立, 无合作互助的可能. 再见空劫刑煞, 则反主不和或词讼之争矣.

(3) 妻宫 (夫宫) :

天梁星临妻宫宜长配, 以年龄相差三岁以上者为宜 (或小配而相差三岁以上者). 与太阴会照者, 主容貌美丽, 但以迟婚, 再婚为宜, 否则主软克 (离异). 但虽分离, 然每多藕断丝连, 以结婚前会与他人有解除婚约者为宜, 或极迟结婚可免.

女命, 夫宫有天梁星, 以迟婚或继室偏房或结婚前会与他人解除婚约者, 或不以结婚礼式而同居, 可免软克. 与天同星会照, 而化忌星者, 主离后再克, 或克后再离. 但以会照擎羊, 陀罗, 天刑, 火星, 铃星者方是.

(注) 男命天梁在妻宫, 妻宜比自己年长二三岁;或比自己年少八岁以上. [讲义] 的说法有误.

女命则夫宜长配, 大自己八年以上, 再见天寿同度, 则甚至可以大自己十六年, 否则便需大丈夫三年或以上——此为对 [讲义] 的补充.

凡天梁坐夫妻宫, 如未经过灾难, 挫折即成婚嫔者, 婚后必主一段时期的生离.

天梁在巳亥落陷, 多主再婚. 女命或主为偏房继室. 更邮刑煞, 则生离死别不一而足.

天梁入庙, 会辅佐 [单星] 又见煞者, 初恋易因事端而失败, 但却未能忘情, 以致成为终身痛苦.

(4) 子女宫:

天梁星临子女宫入庙会照左辅, 右弼, 化禄, 化科, 化权, 天巫, 恩 光, 文昌, 文曲, 天魁, 天钺等星者, 主子女秀发, 聪明多才, 既富且贵, 有五胎以上. 天同星同度, 以先花后果为佳, 主三人. 天机星同度, 提防小产, 主二人. 化忌星会照者, 子女多病灾. 与擎羊, 陀罗, 火星, 铃星会照, 主刑克, 宜祀继. 与空劫, 大耗, 天刑再会照者, 孤单.

(注) 天梁有孤克的性质, 入子女宫, 多主先得女.

天机天梁又为小产, 流产的星系组合. 以见煞始是. 会照辅弼昌曲天同, 则主庶出一子 (亦主有私生子).

天梁在巳亥陷宫, 见煞忌刑耗者, 子息孤单, 以祀继外子为宜.

天梁在入庙的宫度, 见辅弼, 化禄, 化权, 化科者, 主手下人众多, 且得力. 唯辅佐诸曜及煞曜同见者, 手下虽多谋略之士, 但却亦可能对自己不利.

(5) 财帛宫:

天梁星临财帛宫, 入庙会照化禄, 天巫, 禄存, 太阴者, 主发主富, 或承受遗产, 或其他现成的财富. 与太阳同度在卯宫, 虽能富能发, 但有因财产起争夺的意味. 与天同星同度, 则能创立家财, 由小而发展, 或则白手起家. 与禄存或化禄, 化权, 化科会照者, 乃茅屋公卿. 天机星同度, 财来财去, 时发时破, 或由辛勤劳力得来, 时有变化. 临子宫, 财有来源, 但剥削极重. 会化忌星, 主因财多口舌, 多纠纷, 多是非, 或因财而生精神上的痛苦. 与擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫, 大耗, 天刑会照, 主有破产倾家, 或因财而生灾祸, 或因涉讼而破耗. 如有吉星化解者, 先苦后安. 或寅吃卯粮, 勉强度艰难生活. 但天梁星坐财帛宫, 虽遭遇困难, 但终必能有财耳.

(注) 天梁入财帛宫, 在十二宫垣, 皆有缺点.

当太阳同会于入庙宫度之时, 见禄存可发富, 但却易争起恶性竞争, 并主在竞争中损失.

当天同与天梁组成星系之时, 见吉曜及禄存主历尽艰辛, 白手兴家, 但祖业必有破败.

当天机与天梁组成星系之时, 虽见吉曜, 亦不易储积财帛.

当吉曜与凶曜齐集之时, 使加强了上述物质中不良的一面. 例天同天机, 其白手创业的遇程特别艰巨. 而凶星煞曜重重, 财帛宫的天梁便变成得财困难, 而且每得必同时有失.

天梁并非财星, 坐财帛宫与其说是发财, 不如说是理财. 所以逢此星盘, 倒不如从事管核财政账目的职业反而安定. 见科禄权吉化者, 可在公共机权任财务计划, 则入息稳定, 反比自行经营断宜. 或从事自由职业, 亦比在商场打滚为合适.

(6) 疾病宫:

天梁星临疾病宫, 虽有病灾. 亦多转危而安. 主肠胃不调, 消化不良等症. 与擎羊, 陀罗, 天刑会照, 主外伤手脚, 内则筋骨胸腰受伤, 或盲肠开刀. 与火星, 铃星同度, 则主乳癌, 胃癌, 疮瘤等症. 与空动, 大耗会照, 同度, 亦主有风湿, 麻痹, 酸痛等病痛. 天月, 阴杀同度, 主有时症感冒, 伤风头眩等情.

(注) 天梁属阳土, 主脾胃及乳房.

天梁化禄或禄存同度在疾厄宫, 易患消化不良及胃病. 亦主其择食, 偏食.

天梁与火铃会照或同度, 男子主胃病, 女子则为乳腺疾患.

天梁与羊陀会照或同度, 无天刑, 见空动, 主肠胃病或神经系统疾患;倘再见天刑, 则转为伤痛之症.

天梁见煞, 天月同度, 为慢性病, 如风湿麻痹之类.

(7) 迁移宫:

天梁星临迁移宫, 出外主得贵人扶助, 为人畏重. 在巳, 亥, 申三宫, 则东奔西走, 劳碌多忙. 如会照化禄, 化权, 化科者, 主远游他邦. 午宫亦主远游他乡. 与禄存同度, 则主有小人倾挤. 天机同度, 出门安定. 化忌星则出外多是非口舌. 与擎羊, 陀罗, 火星, 铃星会照, 主出外有灾祸, 或遭遇小人阴谋.

(注) 天梁坐迁移宫, 入庙, 又见吉化及辅佐诸曜 (唯不宜见文昌文曲), 主在外乡为富商. 古人说: [梁加吉坐迁移, 巨商高贾]. 即是此论. 唯不宜见羊陀, 见则不过寻常商贾耳.

若落陷, 虽会吉亦浮荡无根, 在他乡难以发达. 不过现代社会迁徙无定亦为常事, 尤其是航空航海事业发达, 则仍能适应天梁这种性质.

天机同度或相对, 见吉曜 (尤其是左辅右弼), 始主出门多机遇而不安定, 若见煞忌 (尤其是羊陀同会), 则终难把握良机. 天机化忌则在异乡更受到恶性竞争.

太阳同度或相对之时, 若太阳化忌, 则更主受人尤怨, 替人受过. [太阳天梁天刑] 见忌星煞曜, 则为官非词讼. (8) 交友宫:

天梁星入庙会照左辅, 右弼, 天魁, 天钺或化禄, 化权, 化科, 主得正直之友, 并主得朋友之助力, 或手下人之拥护. 天机同度, 朋友虽多, 但时时变换. 天同星同度, 主得益友, 或得朋友之助力. 太阳同度, 主交贵友, 多政军界人士或商界领袖, 社会闻人. 与擎羊, 陀罗, 火星, 铃星同度, 会照, 因友受灾, 多纠纷是非. 空动, 大耗同度, 因友破耗, 或手下人之不慎而损失钱财.

(注) 天梁为孤克之星, 必须见辅佐诸曜然后主下属聚多.

但与人合作, 则虽天梁入庙见辅佐, 仍然有所不宜. 仅与天同同度于寅宫时始可合作. 若同时见煞, 则始终分手.

太阳拱照, 化禄, 则多交贵友, 或社会闻人, 但如无辅弼同度, 则仍无助力, 不过社交热闹而已.

天机拱照, 友人及下属多而时时变换, 知交则易离散, 且少合作 的机遇. 见煞忌, 更主遭遇阴谋陷害或剥削侵吞.

(9) 事业宫:

天梁星临事业宫, 在午宫会照吉曜者, 主为政界要员, 商界领袖, 名传异国权重位高. 太阳同度, 或文或武, 以才艺扬名. 天同星同度, 主是整理内务人材, 如秘书参议, 握内权, 善策画. 天机同度, 身兼数职, 但多变动. 与擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空动, 大耗, 天刑会照者, 主有特殊使命者, 或因事业而生灾祸, 涉讼破耗.

(注) 天梁入庙, 见化禄, 化权, 化科及辅佐吉曜, 亦不过为清要之官, 所以虽位高权重, 亦不主负责实际行正职务, 仅能居监察, 审核, 司法等政职.

在商则为财务审核, 人事管理等人材.

太阳拱照, 可以从事传播, 广告事业, 亦为法律人材, 否则可任社会工作.

天机对照, 以服务于大企业, 半官方或官方机构为宜. 若从商, 则多计划而少成就. 亦可担任计划工作, 不宜经营推销.

天同拱照, 从政则为参赞, 秘书等僚幕之职;从商则为行政管理内务人材. 亦可从事自由职业, 或兼顾问之类为宜.

凡天梁落陷者, 从事自由职业虽有成就, 不如任职, 司计划管理, 反可运势稳定. 尤宜于大企业任职积累年资.

(10) 田宅宫:

天梁星为荫庇之星曜, 临田宅宫, 主得祖业遗产. 天机同度, 则须自直, 多迁移变动, 或房屋翻造等情. 太阳同度, 主因房产或公产起争门. 与擎羊, 陀罗, 火星, 铃星同度, 会照者, 家宅不安, 多是非, 纠纷. 会照化忌星, 多口舌. 空动同度, 在巳, 亥, 申宫者, 漂荡. 天梁星与天马同度, 亦主漂荡.

(注) 天梁临田宅宫, 入庙, 则必有祖荫. 见天巫, 则有遗产承继.

天同以照, 天梁居巳亥, 为落陷宫度, 则不特无祖荫可言, 若见煞, 更主一生无恒产. 由于田宅宫亦主服管于交通运输业的性质, 或主职业时时变动.

太阳对照, 见煞则主在服务机权内受人排挤;太阳化忌尤甚;天梁化禄亦主人缘亦主人缘不佳.

见辅佐诸曜同会, 则自直产业丰盈. 见煞则易因田宅而起争讼, 或家中人口离散.

(11) 福德宫:

天梁星临福德宫入庙, 主安乐享受. 与太阳星同度, 有左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 天贵, 恩光, 天巫等星曜会照者, 主福厚禄重, 能富能贵. 天同星同度者, 安定. 天机星同度者, 安定. 天机星同度, 劳心劳神. 化忌星, 无福多烦恼. 陀罗同度, 自寻忙碌. 擎羊, 火星, 铃星会照, 福薄多纠纷, 多是非, 不安定. 天梁星临富德宫入庙者, 主安暇, 有名士风趣. 随便不紧凑, 乐天派, 不喜动. 落陷者, 懒惰拖延, 时或延误正事. 天梁星在巳, 亥, 申三宫, 会天马, 空动, 大耗者, 主浮动奔走不安.

(注) 天梁为清贵之星, 守福德宫, 主人重视精神生活. 若有天巫同度, 其人思想尤为超脱;华盖同度, 则有宗教信仰, 多哲思, 更逢空曜, 则其思想不易为一般人理解.

火星同度, 则易烦躁不安;铃星同度, 思想多阴暗面;陀罗同度, 自寻烦恼;擎羊同度, 不吉同会, 则反为主其人好学慎思;无吉同会, 始主易招是非口舌.

太阳拱照, 其人好理闲事, 以致自寻忙碌. 若见吉曜, 则多为社会福利事业, 而乐在其中, 唯吉凶交集者, 尤其是铃星同度, 欲主为善.

天同拱照, 则天梁才能乐天知命.

在申巳亥三宫落陷, 思想浮躁, 或好哲思而仅属表而, 或且好言词辩驳.

(12) 相貌 (父母) 宫:

天梁星临相貌宫入庙, 会照化禄, 化权, 化科者, 主有荫庇之福或得遗产. 落陷主刑克伤害, 须祀出过继. 与擎羊, 天马会照, 主离家, 或再拜父母, 或入赘. 天同星同度, 无刑克. 若化忌或会照擎羊, 陀罗, 火星, 铃星者, 仍主刑伤, 或父子间意见不合, 以过继为宜. 天机星同度, 分离或分居. 太阳同度, 有吉星会照无煞曜者, 无刑克. 在卯宫, 主得父母之荫庇. 若与煞星会照者, 主刑克分离, 重拜父母.

(注) 天梁为寿荫之星, 在父母宫入庙, 主父母双全, 见吉化及吉曜, 则必得父母福荫.

若落陷, 则或早年远离父母, 或父母任何一方于自己少年时离家外出. 再见煞, 则父母有离异等情, 不主刑克.

必须落陷, 见煞且有火星同度, 又见忌星, 然后可判为刑克死亡.

火铃二星, 一居命宫, 一居父母宫 (必亥卯未年生人始有此种结构), 则为重拜父母之兆, 或入赘, 或赡养岳家而不赡养父母.

太阳拱照, 又有空劫, 天刑, 则与父母有极深之代沟.

补:

作者: 王亭之 书籍来源: 中洲派

天 梁 星

天梁星在五行属阳土. 在天属南斗星, 主寿, 化为荫星. 天梁星无论在身宫命宫或大限太岁躔度, 都主有名士风味. 随便, 懒散, 拖延. 少年过宫, 逢灾祸能化解. 老年照坐, 虽有病灾危症, 亦主延寿.

此星在命宫或身宫者, 都主逢凶化吉, 遇难成祥, 因之一生每多灾险或非常的遭遇. 这便是不逢凶不足以见它化吉的力量, 不遇难更不足以见它化祥的功德. 所以这个星曜临到, 却是能化灾, 化凶, 延寿, 延年, 也亦必多灾, 多难, 多是非, 多病痛. 以天梁星临巳宫为最.

天梁在命宫身宫或福德宫的人, 都能有宗教信仰, 在佛教方面, 便是说有来历, 有善根的. 与天机星同度, 每多出世或看破红尘的僧道.

与太阳星同度, 在卯宫会照文昌, 文曲, 天才, 凤阁等星曜, 主有专门技能或艺术出众. 任何技艺学问, 都能出人头地, 或登峰造极. 在酉宫, 虽然学有所成, 但是声名远非卯宫之盛了.

天梁星在午宫未宫, 都主性情爽直, 喜指示他人之错误, 锋芒太露. 三方四正有吉星祥曜会照者, 为政清廉, 经商诚实, 处事方正, 虽批评他人, 但他人亦能接受.

若天梁在午, 在未有煞曜会照, 或午宫有禄存同度者, 则不宜批评他人, 否则易遭他人之怨忌, 少人缘, 小人不足. 因为天梁是正直的清宫御史, 所以可以直谏帝皇, 若有财星同躔, 则宫度中, 本身不清多财 (因为清高者, 多贫穷, 所谓两袖清风), 则指责他人, 必不能为他人所敬服. 不敬服便生怨恨, 有怨恨便有小人是非了.

天梁在子, 亦是聪明太过太露, 自小便是目空一切, 结果是施恩遭怨.

天梁与天同星在寅宫或申宫同度, 有禄存或化禄同度会照者, 主人聪明机巧, 多事业, 一生兼负数处职务. 无禄存或化禄者, 则事业多变动, 或流动性者, 以寅宫为上, 申宫次之.

逢左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 在寅申两宫, 都主在政府机构, 大众事业中谋发展. 自创事业者亦以股份有限公司为相宜.

天梁星在午宫, 与文曲星, 天才星同度或拱照者, 三方四正会遇天魁, 天钺, 三台, 八座等吉星或左辅, 右弼的辅星者, 在政便是监察院或立法院的头席要员. 在商亦主为公司的监察人地位或理事等要职. 以文曲同度者为上格, 以文曲拱照者次之.

(注) 天梁为寿星, 为荫星, 但同时亦为刑法纪律之星. 古人所谓 [循直无私, 临事果断], 以及 [佐帝座威权, 为父母宫主], 即有刑法纪律的意味, 不可只认为他主寿, 主荫.

天梁 [职位临于风宪], [风宪] 即是御史, 司弹核, 监督的职责, 这亦有刑法纪律的性质.

于十二宫中, 跟天梁有密切关系的星曜, 为天同, 太阳, 天机. 他们对天梁各有不同的影响. 大致而言, 太阳增加了天梁的原则性;天同则使天梁最具善荫之意, 但同时亦减少了他的原则纪律;天机使天梁孤克之性增加, 但却加深了他的灵动.

在各种天梁格局中, 以 [阳梁昌禄格] 最为上佳, 即太阳天梁在卯宫, 文昌来会, 禄存同度或会合;以天梁更化为科星者称为上格. 古人说: [阳梁昌禄, 胪传第一名], 利于典试. 在现代, 则普遍意义转化为竞争得胜.

天梁居午, 与太阳相对, 称为 [寿星入庙格]. 古人说: [梁居午位, 官资清显.] 只主清贵而不主富, 所以天梁喜在午宫化权, 化科, 而不喜化禄及见禄存 (王亭之按, 坊本以 [寿星入庙], 丁己年生人合格, 大误;丁己年生人禄存必在午宫, 天梁见禄必多节枝. 己年虽化科必仍有弊端, 丁年生人更多咎吝, 焉得谓之合格耶!)

古人说: [梁同机月寅申位, 一生利业聪明.] 此即主要是天同对天梁的影响, 使其可以成为 [能吏].

又说: [梁同对居巳亥, 男浪荡, 女多淫.] 此乃指会煞而言. 因为原则纪律性减少, 所以就使天梁的孤克, 转化为浪荡的意味.

[天梁天马陷, 飘荡无疑.]

[天梁陷地见羊陀, 伤风败俗之流.]

[天梁陷地, 遇火羊破局, 下贱孤寡夭折.]

如上论述, 皆指天梁在巳亥宫而言.

天机增加天梁的灵动, 同时亦变为神秘 (如宗教信仰深, 喜欢术数, 喜欢哲学之类). 这跟 [太阳天梁] 不同, [太阳天梁] 是研究与探讨, 天机天梁则仅出于爱好.

古人说: [机梁会合善谈兵.] [天梁庙旺, 与天机同宫, 工翰墨, 善谈兵.] 古代文人以善谈兵法为一种才华的炫耀, 因此我们实在不必拘泥于 [谈兵] 一点, 视之为灵动及炫耀才华, 反为得其本质.

(1) 命宫:

天梁星临命宫, 主人面色黄白. 长方面型, 鼻直颧高, 身体胖瘦不一, 惟以微胖者多. 身躯中矮, 亦有瘦长者. 以午宫多矮胖, 而巳宫多瘦长或微胖者. 态度稳重大方, 性情耿直. 一生虽有灾过, 但主寿长. 见凶能化, 逢灾能解. 喜与太阳会照同度. 再与文昌, 文曲同躔者, 聪明出众. 但多心傲好胜. 在午宫会吉曜, 主富主贵, 但喜直言, 不畏小人;每为小人所忌耳. 天机同度, 博古通今, 善谈好学, 并识兵机. 在申宫, 巳宫, 亥宫, 多主漂荡. 会吉星祥曜, 则主远游各地或远涉重洋. 天梁星在申宫, 亥宫或巳宫, 会天马, 咸池, 天姚, 红鸾, 天喜等星, 而无禄存同度会照者, 主风流自赏, 食色好淫, 游荡好闲之人. 与擎羊, 陀罗会照, 多遇灾险, 有生命之忧者, 或有牢狱之灾, 或危症. 与火星, 铃星同度, 多虚惊, 生自杀轻生之念, 或火惊刑场. 与空劫, 大耗同度者, 主好游荡, 无积储, 多破荡. 在巳宫立命者, 每多负特殊使命或特殊职务者, 或身兼数职, 有公开者, 有秘密者. 如会擎羊, 天刑, 陀罗等星, 则于酉年或丑年再会煞星, 必主有突然祸生. 如煞重者, 有九死一生之危险, 但终化灾成祥耳. 如煞星在其他宫度者, 则以大限或太岁流月躔临之时, 有灾祸, 则祸势较轻, 且每多政商二界两潜职务, 或多与政军界人发生关系. 与文昌, 文曲, 凤阁会照者, 亦主文化界人士, 或经营文化事业者, 或新闻事业者.

女命天梁星临命宫, 入庙会吉星财曜者, 主富贵双全, 多才多艺. 与太阳同度在卯宫, 人文昌, 文曲, 天才, 凤阁者, 主有特长, 聪明善说. 与左辅, 右弼会照, 帮夫教子, 心慈好施而爽直. 若落陷会照擎羊, 陀罗, 火星, 铃星者, 孤独. 如会文曝, 文曲者, 以技艺谋生存. 卯宫迁移, 会擎羊煞曜, 夫星不透.

大限流年天梁星躔度, 会吉星祥曜, 主福厚禄重, 加官进爵, 事业发展, 喜气冲动, 并主延寿. 若与禄存同度, 则须提防小人不足, 小人倾挤. 与擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 天刑会照, 则主刑克, 病灾, 狱灾, 伤害. 与空劫, 大耗会照, 或与天同星, 化忌星会照者, 主死亡, 倾家破产或有阴害谋害等情发生.

凡天梁星在命宫者, 或在迁移宫, 身宫者, 或大限流年流月躔度, 必须退让三步, 不骄不傲, 提防小人, 始能成大事, 立大业.

(注) 天梁喜入庙不喜落陷, 入庙则安定, 落陷则飘流. 故不喜居巳, 亥, 申三宫.

其中又以巳宫的天梁较为凶险, 因为巳宫所会为丑宫的太阳太阴, 太阳于丑宫光热皆缺, 不能解天梁的孤克. 亥宫会未宫的太阳太阴, 太阳则尚有余晖.

天梁在子午, 寅卯, 辰戌六个宫度入庙.

子午宫的天梁, 均有太阳相对. 以天梁坐子坦受午宫太阳照射时, 孤克的性质最浅. 但太阳的散射力却影响天梁, 使其人缺乏内涵, 容易变成尖刻.

午宫的天梁受子宫太阳照射, 光与热都不足, 亦以沈潜为妙, 唯基本质则较在子宫者为深沉.

所以巳亥申三宫的天梁, 见昌曲, 禄马, 桃花, 反主流荡无根, 贪色好酒.

而子午宫的天梁则不喜见禄, 见禄反易破坏了天梁的沈潜.

其余寅卯, 辰戌宫度, 喜见辅弼, 昌曲, 则主人泱泱大度矣.

女命天梁, 古人每嫌其孤克, 而且有些星曜结构又带流浪的色彩, 所以认为只有太阳天梁的组合利于女命.

所谓 [天梁月曜女淫贫], 是指巳亥宫天梁坐命而言. 见煞则 [下贱孤寡].

因此女命只有当入庙见诸吉的情形下, 才许为佳造;其中又以卯宫为最佳 (不过假如在酉宫安命, 无正曜但会煞, 对宫太阳天梁在卯, 则反而是不利夫星的结构, 在现代往往难以找到适合的结婚对象).

女命天梁落陷, 再见煞, 多孤寡刑克, 以迟婚为宜, 配夫不宜年长, 或丈夫比自己年少.

大限流年见天梁, 纵会吉曜, 亦必同时发生麻烦困扰;若见凶煞, 则事件之发生, 每多来势汹汹, 但亦必能化解. 天同化忌会照, 见煞刑并凑, 倾破甚大, 又往往为死亡之兆.

Bình luận