Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 9)

26/08/2020 152

Bài viết Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 9). Mời các bạn đọc tham khảo.

Sao Tham lang:

Hôn tiền tằng kinh nhân sự nhi trì hôn giả, phu thê giai lão vô khắc. Ngộ hỏa linh giả, nhân hôn nhân sanh hoạt nhi thu liễm ngư sắc chi tính. Thử tinh diệc như liêm trinh vi khuyết hãm chi hôn nhân, thường nhân tính dục, tinh thần chi bất mục nhi hữu đa hôn hòa ngoại ngộ chi khuynh hướng.

Tham lang vào cung Phu Thê:

Trước khi hôn nhân thường chậm hôn, phu thê đến già không có khắc. Gặp Hỏa Linh, nguyên nhân sinh hoạt hôn nhân chủ yếu là vì sắc tính. Sao này cũng như Liêm trinh không tốt cho hôn nhân, thường chú trọng tới tính dục, tinh thần này dễ dẫn đến việc không bền trong hôn nhân cùng với việc phải cưới gả nhiều lần cũng như có khuynh hướng ngoại tình.

Chú thích:

– hôn tiền tằng kinh nhân sự nhi trì hôn giả : trước hôn nhân từng qua việc người mà dẫn đến chậm muộn. Chữ KINH NHÂN SỰ = qua việc người, ý đen nói đã từng có hôn sự lỡ dở, nghĩa bóng nói là đã từng “qua tay” người khác), kiểu như đã dạm ngõ, xong mọi thứ rồi mà lỡ ko cưới được.

thử tinh: sao này… (ngôi sao này)

– tinh thần chi bất mục nhi hữu đa hôn hòa ngoại ngộ chi khuynh hướng : Tinh thần là không hòa hợp mà (lại) có khuynh hướng đa hôn, ngoại tình.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Bình luận