Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 3)

26/08/2020 183

Bài viết Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 3). Mời các bạn đọc tham khảo.

Sao Thái dương:

Hôn nhân minh lãng nhi đan thuần, hữu tham đồ phối ngẫu trợ ích chi hiềm nghi, nam nhân thê đắc quý, nữ cảm ân đồ báo, tảo hôn tắc thành oán ngẫu, vãn hôn tắc thừa phối ngẫu trợ ích. Kiến lục hung nghi vãn hôn, kiến lục cát năng thụ phối ngẫu chi chi trì trợ ích .

Thái dương vào cung Phu Thê:

Hôn nhân rõ ràng (minh lãng là sáng sủa, rõ ràng) và đơn thuần, ngờ rằng có ý định để người phối ngẫu (vợ/chồng) trợ giúp hoặc lợi dụng người phối ngẫu, nam được vợ quý, nữ vì cảm ân tình mà báo đáp, kết hôn sớm tất không hòa thuận, cưới muộn (vãn hôn) tất được người phối ngẫu giúp đỡ, được hưởng lợi ích của người phối ngẫu. Thấy lục hung (Kình, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp) nên kết hôn muộn, thấy lục cát (Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt) thường được tiếp nhận sự giúp đỡ từ người phối ngẫu.

Nhật Nguyệt:

Dung hiệp ân ái, vi đồng hưởng nhạc cộng hoạn nan chi hình.

Thái âm và Thái dương vào cung Phu Thê:

Hôn nhân ân ái, hòa hợp, cùng hưởng niềm vui lẫn hoạn nạn.

Nhật Cự:

Vi hiệp điều hình chi bình phàm phu thê, đồng cung bất kiến sát giả hòa hài, kiến sát hoặc thái dương hãm địa, hôn nhân bất mục hoặc phối ngẫu lao thao .

Thái dương và Cự môn vào cung Phu Thê :

Tình cảm bình thường, không mặn mà mà cũng không xung khắc, đồng cung không gặp sát tinh tất hài hòa, gặp sát tinh hoặc thái dương hãm địa, hôn nhân không hòa hợp hoặc phối ngẫu nói nhiều.

Nhật Lương:

Hạnh phúc mỹ mãn, hãm địa kiến sát diệc hòa mục .

Thái dương và Thiên lương vào cung Phu Thê:

Hạnh phúc mỹ mãn, hãm địa gặp lục sát cũng hài hòa thân thiện.

Nhật Háo:

Tiên thừa xa hậu bổ phiếu, phi lễ thành hôn .

Thái dương và song Hao vào cung Phu Thê:

“Tiên thừa xa hậu bổ phiếu” (ý nói ăn cơm trước kẻng), không cưới mà thành hôn nhân.

Chú thích:

– Tiên thừa xa hậu bổ phiếu: Lên xe rồi mới trả tiền, ý nói là “ăn cơm trước kẻng”.

– đơn thuần: đơn giản, không phức tạp

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Bình luận