Xem vận hạn trong Tử Vi- Thiên Địa Nhân trong xem vận hạn- tác giả Alex Phong

21/12/2020 1639

Bài viết Xem vận hạn Tử Vi- Thiên Địa Nhân trong xem vận hạn- Alex Phong. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Những quy luật bất thành văn khi xem vận hạn trong Tử vi

Xem vận hạn trong Tử Vi bằng phương pháp nào thì cũng phải tuân theo tam tài: thiên địa nhân. Có nghĩa là phải công nhận rằng không có một yếu tố nào thay mặt được cho tất cả. Thiên phải làm việc của thiên, Địa và Nhân cũng phải tự đóng vai trò của mình, không nhờ ai được.

Năm tháng ngày giờ, thì năm là hàng thiên, tháng là hàng địa, ngày là hàng nhân. Giờ là hàng thiên lớp kế tiếp tức Hậu Thiên, trong khi năm là Tiên Thiên.

Nam phái xem vận dùng nhiều yếu tố như: đại vận, tiểu vận, lưu niên đại vận (LNĐV) và các sao lưu. Các sao lưu thuộc về Tuế, yếu tố khách quan tự nhiên, tồn tại độc lập với cấu trúc nội tại của lá số. Trong khi Vận, sinh ra từ nội hàm lá số. Tuế như hoàn cảnh, Vận như con người.

2. Những yếu tố cần để định vị được giá trị trong lá số

Theo thuyết tam tài nói trên, để định vị được một giá trị trong lá số, cần có ít nhất ba yếu tố độc lập. Nam phái có ba chữ vận: đại vận, tiểu vận, và Lưu niên đại vận. Đại vận chủ Thiên, là gốc của sự việc, chủ sự lâu dài trong một giáp (10 năm). Tiểu vận chủ Địa, chủ quá trình của sự việc giống như quẻ Hỗ của bói Dịch. Lưu niên đại vận chủ Nhân, cho biết kết quả của sự việc thành bại nặng nhẹ ra sao.

Xem vận hạn trong Tử Vi- Thiên Địa Nhân trong xem vận hạn

Xem vận hạn trong Tử Vi- Thiên Địa Nhân trong xem vận hạn

Tiểu vận là Địa, cho nên thường gắn với các tính từ mô tả như cát hung thuận lợi hay trắc trở. Cả quá trình từ nguyên nhân đến kết quả cho biết đầy đủ thông tin. Nhưng người đời thích chích kim thấy máu, chỉ quan tâm tới kết quả.

Muốn biết cuối cùng có cưới hay không, chứ không cần biết quá trình như nào. Nếu áp cách nhận định đó vào tam vận của tử vi thì khó tránh khỏi sai lầm. Cái kết quả nhân gian mong đợi phải rút ra từ cả ba vận.

Lấy ví dụ bằng quẻ Dịch cho dễ hiểu. Ví dụ: Truân biến thành Kí Tế, nghĩa là ban đầu khó khăn, rồi sau vượt qua. Tổng quát: vượt qua khó khăn. Nhưng Cách biến thành Kí Tế, lại có nghĩa là từ sự thay đổi ban đầu mà rồi thành công. Chẳng có khó khăn cái gì đây cả, đều do khi ghép với quẻ gốc mà sai khác ý nghĩa.

Cũng như vậy, khi Lưu niên đại vận cho biết thông đắc lộc. Nhưng đại vận cho thấy sự bất ổn, không thực, hoặc ám muội, thì sự đắc lộc của Lưu niên đại vận coi chừng chỉ như hoa nở cành khô. Ba bảy hai mốt ngày về với gió.

(Trầm Hương tổng hợp từ nhiều nguồn)

Xem thêm tại: kênh Youtube Tử Vi Hiện Đại

Thông tin cập nhật đầy đủ tại Fanpage: Tử Vi Hiện Đại

Bình luận