Vũ Tham Sửu Mùi cách luận đoán (phần 1)

26/08/2020 349

Bài viết Vũ Tham Sửu Mùi cách luận đoán (phần 1). Mời các bạn đọc tham khảo.

Vũ Tham đồng độ tại vị trí Sửu Mùi ( Phần 1 )

Bộ sao Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham giao hội tại 6 cung Tị Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi. Trường hợp này Vuc Khúc đồng cung với Tham Lang trong bộ ba sao Sát Phá Tham. Ngoài ra còn trường hợp Vũ Sát và Vũ Phá. Cách cục Vũ Tham tại Sửu Mùi là vị trí hay nhất của Vũ Khúc so với tổng ba cách cục trên. Thuộc tinh hệ Tử Vi cư Tị Hợi, tam hợp có bộ Tử Sát và Liêm Phá. Vũ Khúc đi với Tham Lang một sao chủ tham vọng định hướng và một sao chủ đa mưu, hành động khiến các tính chất bổ trợ cho nhau hoàn chỉnh hơn so với việc Vũ Phá hay Vũ Sát tăng cường tính hung khiến Vũ Khúc mang nặng tính sát phạt và cô khắc nếu không hợp cách. Tham Lang thường được luận tốt hơn hai sao Sát Phá trong bố cục Sát Phá Tham vì khi bất hợp cách tai họa có phần giảm thiểu so với Sát Phá. Tham Lang khiến tính chất toàn bộ tổ hợp Sát Phá Tham không trở nên mù quáng gây tai họa lớn hoặc chịu tai họa nếu không gặp Sát Kỵ trùng phùng. Tham Lang chủ tham vọng từ nhỏ cho tới lớn, luôn tồn tại kể cả trong Hạn hay cư tại Mệnh Thân đều có tính chất sợ gặp nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vẫn mang tính tham vọng dẫn dắt cho Sát Phá hoạt động. Vì vậy cách Hỏa Tham tương phùng hay Tham Linh một phần lớn hợp cách do không tác họa khi Tham Lang bắt đầu công việc luôn tính tới hậu quả trước sau khiến Hỏa Linh trở thành dụng mà nhập miếu tính chất hỗ trợ cho Tham Lang

Với Vũ Khúc độc tọa vẫn mang khuyết điểm là tính vô khắc, cương cường, ương ngạnh tuy nhiên khi được Tham Lang gia hội tính chất biến hóa trở nên hữu dụng.

Nói đơn giản hơn như việc với Sát Phá sao Tham Lang luôn đi cùng nhưng gặp hạn xấu hay tổng thể mệnh Tham Lang không gặp tai họa như Sát Phá mặc dù tam hợp bổ trợ toàn cách cục, chưa nói đến Vũ Khúc không có tính Sát như hai sao trên. Vũ Tham có tính đa tài đa năng, luôn có Đồng Âm tại cung Tí Ngọ nhị hợp.

“VŨ KHÚC THAM LANG TÀI TRẠNH VỊ HOẠNH PHÁT TƯ TÀI”.

Vũ Tham thuộc tài cách, cư Tài Bạch hay Điền Trạch đều mang ý nghĩa tích tụ được tài sản do lòng tham về tiền bạc. Tham Lang là sao chủ tài của nhóm Sát Phá Tham, Vũ Khúc chủ tài của Tử Vũ Liêm. Cách này nhấn mạnh về phú hơn quý. Tài cách của Vũ Tham đa phần mang tích hoạch phát do mâu thuẫn của Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham.

“QUAN CUNG THAM VŨ CÙNG XÂM ĐƯỜNG MÂY THUỞ ẤY HẢI LÂM BỔN TRÌ”.

Câu phú này viết về cách Vũ Tham cư tại cung Quan Lộc không hợp mà phải lao đao, vất vả mới được chút thành tích. Vũ Tham là cách chủ tài và có được do hoạch phát thất thường kỵ khi trên con đường quan lộ dễ đổ vỡ do sao Tham Lang có tính chất xấu, lý tưởng của Tử Vi không được quần chúng ngưỡng mộ, nghe theo nên không hợp với đường quan lộ. Vũ Tham bình thường nếu kiến Sát Tinh hợp cách có thể theo nghiệp võ cũng được thành tựu nhưng cũng do hoạch phát không bền, do có bộ Đồng Âm nhị hợp tác động lớn. Đồng Âm cũng tác động tới một phần lớn tính chất của cách cục này, Vũ Tham tại đây có tính chất từ thiện, khi làm việc thường có người đồng hành giúp đỡ, không có nhiều tính Sát như bộ Sát Phá.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận