Vũ Tham cách Sửu Mùi giao hội (phần 2)

26/08/2020 1426

Bài viết Vũ Tham cách Sửu Mùi giao hội (phần 2). Mời các bạn đọc tham khảo.

Vũ Tham cách cư tại Sửu Mùi (phần 2)

Xét theo các sao an từ Thiên Can có các trường hợp giao hội với Lộc Tướng Ấn, Thanh Phi Phục, Kình Hao, Đà Hao khiến tính chất bố cục thay đổi đưa ra những dự đoán đầu tiên. Cách Vũ Tham ngộ Lộc Tồn tại bản cung vẫn kể là cách hay chủ tích lũy được tài sản, có Tướng Ấn hóa được sát thành quyền. Cung độ Sửu Mùi không có nhiều Chính Tinh đắc cách tại đây. Xét 14 chính tinh cư tại cung Sửu Mùi chỉ có cách Vũ Tham Sửu Mùi và một số cách vô chính diệu có ý nghĩa hay, còn lại như các cách Tử Phá, Liêm Sát, Thiên Cơ Sửu Mùi, Thiên Lương Sửu Mùi, Âm Dương, Cự Đồng đều là cách cục mang ý nghĩa ban đầu bình thường. Khi Vũ Tham giao hội với bộ sao Thanh Phi Phục mang tính chất động trái với bộ Lộc Tướng Ấn chủ tĩnh. Có tính linh hoạt và quyền biến đặc biệt tại vị trí sao Thanh Long. Cách Tham Vũ có Thanh Long mang ý nghĩa hay, tính cát hóa toàn bộ tổ hợp lớn, có thể theo nghiệp võ mà thành tựu. Bộ Thanh Phi Phục tăng tính xung đột khi Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham khiến Mệnh tạo nặng sự tranh đấu giữa lí tưởng và hành động của chính bản thân. Tại vị trí Phi Liêm có tính bất chính, sai lầm và phá tán, đối nghịch với tính chất của sao Lộc Tồn ở đối cung. Tại vị trí Phục Binh thủ mệnh tại đây thiên về các cách chủ binh nghiệp, có tính chờ đợi để khởi sự phản kháng. Vũ Tham có Phi Liêm đồng cung khiến Tham Lang gia tăng khuyết diểm vì ham muốn, tham vọng về tiền bạc, tài sản có tính chất phi nghĩa trong việc tạo ra tài sản. Vũ Tham ngộ Kình Hao tranh đoạt giỏi, đặc biệt khi đồng độ với Kình Dương ở tuổi Đinh, Kỷ tại cung Mùi và tuổi Qúy tại cung Sửu hợp cách với bộ sao này. Vũ Tham thích hợp kinh thương cần thiết cạnh tranh, Kình cư Tứ Mộ chủ sự phát triển lên, Vũ Khúc có Kình Dương thường được luận là cách cự thương. Với cách Đà Hao ở trường hợp này ý nghĩa xấu vì Đà La chủ nhẫn nhịn, âm thầm không thích hợp với cách này. Chủ sự thua thiệt trong khi kinh doanh. Tính bộc phát của Đà La trường hợp này cần thêm Phượng Khốc tăng thêm tính táo bạo và chủ sự mở rộng được ủng hộ, ngưỡng mộ. Đà La giảm tính hoạch phát của cách cục, tuy nhiên cũng giảm tác họa với tính sát phạt khó kiềm chế của các sao Sát Phá. Vũ Tham rất cần gặp Khôi Việt chủ có mặt trong cách phát tài. Bộ Khôi Việt có tính phát sinh và bộc phát thích hợp với tính chất của Vũ Tham. Do Tham Lang có đặc tính hưởng thụ về vật chất và tinh thần, gặp bộ Xương Khúc tốt đẹp cho cả sao Vũ Khúc là cách đa tài. Tham Lang giỏi đánh giá trong những việc được mất, cũng chủ dám thử những việc mới chưa có người làm. Tham Lang đa năng, Vũ Khúc đa tài hình thành cách cục tài năng phối hợp.

“THAM VŨ MỘ TRUNG CƯ TAM THẬP TỔNG PHÁT PHÚC”.

Cách Tham Vũ nếu không có Khôi Việt hoặc Hỏa Linh thuộc cách phát muộn ngoài ba mươi vì hình thành cách phí phạm tuổi trẻ do Vũ Tham và Liêm Sát tạo nên. Vũ Khúc là sao chủ danh tiếng, đi với Tham Lang thường tuổi trẻ do chơi bời nên không có được tiếng tốt. Vũ Tham tối hỉ được Tả Hữu đồng cư giảm tính mâu thuẫn của bố cục do Tả Hữu hợp với cả bộ Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm. Vũ Tham tối kỵ gặp bộ Không Kiếp khiến Vũ Tham trở thành ham muốn tạo ra tai kiếp vì tiền bạc. Nếu Không Kiếp cư Tị Hợi không gia thêm Sát Tinh thì đây là cách hoạch phát rất mạnh hợp với bộ Vú Tham. Với tuổi Giáp, Canh, Mậu gặp bộ Khôi Việt tại Sửu Mùi hoặc ngược lại. Đặc biệt với tuổi Giáp cứu nguy cho vị trí Sửu Mùi với cách giao hội Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham do được cả bộ Tam Hóa theo Liêm Phá Vũ Dương. Bản cung được Hóa Khoa khiến mệnh tạo trở nên có hiểu biết, danh tiếng. Với tuổi Kỷ có bộ Vũ Tham bản cung hóa thành Quyền Lộc cũng là cách cục hay. Vũ Tham rất cần tam hóa để có được thành công. Xét theo Địa Chi cần gặp bộ Tuế Hổ Phù có Phượng Khốc là hay nhất, kế đến là bộ Tang Mã Khách cũng mang ý nghĩa tốt đẹp.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận