Vòng Lộc Tồn- giới thiệu

26/08/2020 2757

Bài viết Vòng Lộc Tồn- giới thiệu. Mời các bạn đọc tham khảo.

VÒNG LỘC TỒN TRÊN LÁ SỐ TỬ VI

QUAN TRỌNG SỐ 2 SAU VÒNG THÁI TUẾ

TRẦN VIỆT SƠN 

Sau khi viết các kinh nghiệm của cụ Thiên Lương về vòng Thái Tuế để giải đoán những nét chính về mệnh thân và hạn, chúng tôi lại được nhiều vị lão thành cho biết rằng “Nắm được vững đủ 3 vòng Thái Tuế, Lộc Tồn và Trường Sinh là nắm được trọn lá số Tử vi, ít nhất là trong những nét đại cương. Ngoài ra, có những bạn đòi hỏi sự dẫn giải tiếp về vòng

Lộc tồn và vòng Trường Sinh nên chúng tôi đã không ngần ngại khẩn cầu cụ Thiên Lương cho những kinh nghiệm của cụ về vòng Lộc Tồn. Và cụ đã giải thích những kết quả của công trình nghiên cứu và chiêm nghiệm của cụ qua mấy chục năm say sưa với những lá số.

Sau đây, với sự bằng lòng của cụ Thiên Lương, chúng tôi xin trình bày về vòng Lộc Tồn để đền đáp lại những ước vọng của quý vị

SỰ QUAN TRONG CỦA VÒNG LỘC TỒN

Trong tử vi, các bạn đều biết có 3 vòng sao: Thái Tú, Lộc Tồn và Trường Sinh. 3 vòng sao đó rất quan trọng và được đặc biệt an riêng ở dưới các cung như đã thấy trên các lá số cổ (gần đây, vì những hiểu biết thất lạc đi hoặc vì các bạn thích tử vi không có thời giờ nghiên cứu và an sao theo các bản lập thành cho nên cách an sao cũng như cách giải đoán bị sai lạc).

Một bằng chứng cho sự quan trọng của 3 vòng đó là mỗi vòng được an theo 1 cách: vòng Thái Tuế an theo địa chi của năm sinh, Vòng Lộc Tồn an theo thiên can của năm sinh và Vòng Trường Sinh bắt nguồn từ Nạp âm

Người ta cũng biết rằng Thiên Can của năm sinh rất quan trọng trong việc giải đoán vận mạng. Ví dụ như tuổi Giáp Thân gặp năm Mậu Dần thì rất kị, xấu (như ốm nặng) là vì Giáp Mậu kị nhau, Dần Thân cũng kị nhau, cho nên không thể khinh thường hàng can của năm sinh, là gốc xuất phát vòng Lộc Tồn

Các sách đã không giả rõ về các vòng Lộc Tồn, Thái Tuế, Trường Sinh, có thể vì các sách cổ thiếu sót hoặc vì các vị làm sách muốn giấu nghề, và tự dành cho mình những bí quyết tối thếu để nắm vững lá số. Trong mục tiêu truyền bá để lẽ huyền vi của lý số khỏi bị thất lạc, cụ Thiên Lương đã cho chúng tôi biết các bí quyết do cụ nghiên cứu tìm ra và chiêm nghiệm, lại còn cho phép chúng tôi phổ biến, thật chúng tôi biết ơn vô cùng.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin giản lược nêu trước 3 ý nghĩa chính của 3 vòng:

– Vòng Thái Tuế – quan trọng số 1 : cho biết về tư cách con người và sự thành đạt theo ý nguyện dễ dàng hay không. Ngoài ra còn chỉ rõ về thời gian (đại vận) thành đạt đắc cách trong đời

– Vòng Lộc Tồn – quan trọng số 2 : chỉ về lộc trời : tiền của và hạnh phúc. Được lộc trời thì an hưởng, không được thì có thể có nhiều tiền mà không hợp cách hoặc không được lâu bền

– Vòng Trường Sinh – quan trọng số 3 : chỉ về sức khỏe. Ai cũng biết rằng sức khỏe là yếu tố quan trọng trong đời. Có công danh, tiền bạc nhiều mà không sức khỏe cũng vất đi

CÁCH AN VÒNG LỘC TỒN – theo THIÊN CAN CỦA NĂM SINH

– GIÁP : LỘC TỒN tại DẦN

– ẤT :…………………..MÃO

– BÍNH MẬU:…………TỊ

– ĐINH KỶ:……………NGỌ

– CANH:………………THÂN

– TÂN:………………….DẬU

– NHÂM:………………HỢI

– QUÝ:………………..TÝ

An Lộc Tồn xong, cứ Dương Nam, Âm Nữ theo chiều thuận; Âm Nam, Dương Nữ theo chiều nghịch, an các sao kế tiếp nhau, mỗi cung 1 sao:

– LỘC TỒN

– LỰC SỸ

– THANH LONG

– TIỂU HAO

– TƯỚNG QUÂN

– TẤU THƯ

– PHI LIÊM

– HỈ THẦN

– BỆNH PHÙ

– ĐẠI HAO

– PHỤC BINH

– QUAN PHÙ

VÀI NGUYÊN TẮC ĐẦU TIÊN ĐƯỢC DÙNG ĐỂ GIẢI ĐOÁN VỀ VỊ TRÍ VÒNG LỘC TỒN

Như quý vị đã biết, trong việc giải đoán, yếu tố âm dương phải được coi là quan trọng nhất, rồi đến yếu tố ngũ hành. Bỏ 2 yếu tố đó thì sự giải đoán sẽ sai hết

Về Âm Dương của thiên can, chúng ta biết như sau:

– DƯƠNG: GIÁP – BÍNH – MẬU – CANH – NHÂM

– ÂM : ẤT – ĐINH – KỶ – TÂN – QUÝ

Âm Dương của hàng chi như sau :

– DƯƠNG : TÝ – DẦN – THÌN – NGỌ – THÂN – TUẤT

– ÂM : SỬU – MÃO – TỊ – MÙI – DẬU – HỢI

Nạp âm của năm bao giờ cũng ghép 1 thiên can Dương với 1 địa chi Dương, hoặc 1 thiên can Âm với 1 địa chi Âm. Ví dụ : GIÁP TÝ, GIÁP DẦN, MẬU TÝ, NHÂM THÌN (cùng Đương); ẤT SỬU, ẤT MÃO, ĐINH HỢI, QUÝ MÃO (cùng Âm) chứ không bao giờ 1 thiên can Dương đi với 1 địa chi Âm hoặc 1 thiên can Âm đi với 1 địa chi Dương

LỘC TỒN THEO CÁC SÁCH

Các sách cổ cho biết rằng, Lộc Tồn chủ về quyền tước, tài lộc, phúc thọ. Lộc tồn là lộc tinh (cho tài lộc), là phúc tinh (cho phúc, giải nạn tai), cũng chủ về sự cô độc (ít bè bạn, tâm tính thâm trầm cô độc)

Hầu hết các sách cổ cho biết rằng Mệnh có Lộc Tồn hay được Lộc Tồn chiếu là được ăn về Lộc tồn. Lộc tồn ở các cung khác thì bổn mạng của đương số không được hưởng.

Nên hiểu rằng Lộc Tồn được an do thiên can, là Thiên lộc tức là lộc trời, lộc mà con người được hưởng chứ không phải là lộc nhất thời, lộc độc địa hoặc là lộc tạo nên do hối lộ, do ăn cắp, do sự bóp cổ, vặn hầu người khác. Hóa Lộc là lộc do bàn tay người tạo ra

Kiểm điểm ảnh hưởng của Lộc tồn trên nhiều lá số, chúng tôi không thấy hẳn đúng như vậy. Trên 1 lá số của người bạn, Lộc tồn đóng ngay tại mệnh, ngoài ra không còn cách giàu có nào khác, người bạn đó trúng số độc đắc nhưng chỉ trong hơn nửa năm, người bạn đem tiền ra làm ăn bị lỗ lã, hoặc bị người lừa dối, tiền của mất hết. 1 người quen khác cũng có Lộc tồn chiếu mệnh, tiền vào như nước nhưng là tiền tạo được do hối lộ, rồi người đó ra tòa lãnh án, mất luôn cả tiền, cả vợ.

Nếu thật Lộc tồn là lộc trời mà như vậy thì không đáng ham chút nào. Lộc trời phải là lộc được hưởng đàng hoàng, ngay chánh và lâu dài. Thì đây, qua kinh nghiệm của cụ Thiên Lương, chúng tôi được biết rằng không cứ có Lộc tồn đóng tại Mệnh hay chiếu Mệnh mà được hưởng tất cả sự tốt đẹp của sao đó, chứ không phải cứ đến hạn có Lộc tồn là được hưởng

NGUYÊN TẮC CHÍNH ĐỂ ĐƯỢC ẢNH HƯỞNG THIÊN LỘC CỦA LỘC TỒN

Nguyên tắc chính để 1 đương số được ảnh hưởng thiên lộc (tức tốt nhất) của Lộc tồn là cung tuổi phải ở thế tam hợp với cung có Lộc tồn

– ÁP DỤNG VÀO NGƯỜI TUỔI GIÁP:

Tuổi Giáp, Lộc tồn tại Dần. 3 cung ở thế tam hợp là Dần Ngọ Tuất.Vậy có 3 tuổi Dần Ngọ Tuất mà Lộc tồn ở Dần, tức là 3 tuổi Giáp Dần, Giáp Ngọ và Giáp Tuất là được ảnh hưởng tốt nhất của Lộc Tồn. Các tuổi Giáp khác không được hưởng

ÁP DỤNG VÀO TUỔI ẤT

Tuổi Ất thì Lộc tồn tại Mão. Chỉ có 3 tuổi Ất có cung tuổi ở thế tam hợp với Lộc tồn ở Mão là Ất hợi, Ất Mão, Ất Mùi, được ảnh hưởng tốt nhất của Lộc tồn. Các tuổi Ất Tị-Dậu-Sửu không được hưởng.

– ÁP DỤNG VÀO TUỔI BÍNH

Tuổi Bính, Lộc tồn ở Tị, là Tị Dậu Sửu.. Nhưng không có tuổi nào là Bính Tị-Dậu-Sửu (kể như có sự khác nhau về âm dương giữa can và chi). Vậy không có 1 tuổi Bính nào mà cung tuổi ở thế tam hợp với cung Tị có Lộc tồn. Tất cả các tuổi Bính đều không được hưởng Lộc tồn.

– CÁC TUỔI ĐINH, MẬU, KỶ, NHÂM, QUÝ

Cùng 1 nhận định với tuổi Bính, các tuổi này đều không có cung tuổi ở thế tam hợp với cung có Lộc tồn (điều này không hẳn có nghĩa là các tuổi đó đều nghèo và không có phúc, vì cũng còn những cách khác)

– ÁP DỤNG VÀO TUỔI CANH:

Tuổi Canh, Lộc tồn ở Thân. Tam hợp là Thân Tý Thìn. Vậy có 3 tuổi là Canh Thân-Tý-Thìn là được ảnh hưởng tốt nhất của Lộc tồn.

***

TỔNG KẾT:

Trong số 60 tuổi của 1 Hoa Giáp , chỉ có 12 tuổi được ảnh hưởng tốt đẹp nhất của Lộc tồn, đó là :

– GIÁP DẦN, GIÁP NGỌ, GIÁP TUẤT

– ẤT HỢI, ẤT MÃO, ẤT MÙI

– CANH THÂN, CANH TÍ, CANH THÌN

– TÂN TỊ, TÂN DẬU, TÂN SỬU

MỘT SỰ TRÙNG HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI ĂN LỘC TỒN

Có 1 sự trùng hợp đặc biệt là cả 12 tuổi nói tên đều được ăn vòng Thái Tuế, tức là đều có Thái tuế tại Mệnh hay tam hợp mệnh (không phải ở thế xung chiếu, tức chính chiếu; ở thế xung chiếu lại hỏng)

Cũng có thể nói rằng thế đứng của Lộc tồn của những người trong 12 tuổi trên được là tốt nhờ vị trí của Thái tuế tam hợp với cung tuổi

NHỮNG NGƯỜI CÓ LỘC TỒN TẠI MỆNH HAY CHIẾU MỆNH

Ngoài 12 tuổi trên ra, còn những người nào được hưởng cái tốt của Lộc tồn? Xin thưa tất cả là các tuổi đều hưởng cái tốt của Lộc tồn nếu cung Mệnh được ở thế tam hợp với cung có Lộc tồn

Như tuổi Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Nhâm, Quý không có ai được hưởng thế thiên lộc của Lộc tồn, như trong tuổi Giáp, có 3 tuổi Giáp Thân-Tý-Thìn không ăn ảnh hưởng của thiên lộc đó, nhưng nếu cung Mệnh đóng tại Dần Ngọ Tuất, tức là ở thế tam hợp với cung Dần có chứa Lộc tồn thì đương số cũng được hưởng lộc tồn, nhưng sự hưởng này đã được giảm kém. Theo các kinh nghiệm xét trên lá số, những người hưởng Lộc tồn tại mệnh hay chiếu mệnh ở thế tam hợp là:

•Những người hưởng Lộc tồn trong nghịch cảnh

•Hoặc được hưởng Lộc tồn không phải do nghịch cảnh những không được bền

•Thế nào là hưởng Lộc tồn trong nghịch cảnh?

– Xin hãy biết về những người hưởng lộc tồn như là thiên lộc: thường đó là những người làm ăn cần cù, chân chính, tự sức mình mà tiến lên, không làm hại ai, gây dựng được sự nghiệp về tiền tài, không mất mát và rồi được hưởng lâu dài. Còn những người hưởng Lộc tồn tại Mệnh hay chiếu mệnh ở thế tam hợp là những người hưởng Lộc tồn ở thế nghịch cảnh, nghĩa là không được bình thường như những người vừa kể. Những nghịch cảnh đó có thể như sau:

– Hưởng lộc nhưng trong 1 thế nghịch cảnh của gia đình

– Hưởng lộc nhưng trong 1 thế phản trắc, không được người đời chấp nhận (như những người đi với địch mà làm giàu)

– Hưởng lộc nhưng có làm hại người khác (biển thủ, nhận hối lộ, tham nhũng)

– Hưởng lộc mà không được bền như trúng số hoặc ăn nên làm ra bất thường, nhưng rồi tiền bạc cũng mất hết. Mà cái sự hết này là do số mạng, tự nhiên tới hoặc làm ăn bình thường mà lỗ lã và hết tiền, chứ không cứ là do làm ăn bất chính

– Và dĩ nhiên là trong các trường hợp hưởng lộc ở thế nghịch cảnh như kể trên thì sự hưởng lộc chẳng lâu bền

LỘC TỒN Ở THẾ NHỊ HỢP VỚI MỆNH

Như người tuổi Bính, Lộc Tồn tại Tị là không ăn Lộc tồn với ảnh hưởng thiên lộc. Nhưng nếu Mệnh của người đó đóng tại Thân, tức nhị hợp thì cũng được hưởng lộc tồn, nhưng chỉ được 1 chút thôi

KIỂM ĐIỂM

1 kinh nghiệm nêu lên bắt buộc phải có những kiểm điểm. Và chúng tôi đã có những kiểm điểm trên các lá số trong tay chúng tôi (những người trong gia đình, bạn bè). Dĩ nhiên chúng tôi đã lựa chọn những người trong tuổi. Chúng tôi cũng kiểm lại những lá số của danh nhân, cổ nhân mà cụ Thiên Lương đã giải đoán.

Và chúng tôi mới hiểu những điều mà cụ nêu lên (trước kia, đó là những điều bí hiểm của Lộc tồn)

Chúng tôi đã thấy có những lá số mà lộc tồn vừa ở thế tam hợp, Mệnh cũng ở thế tam hợp với Lộc tồn. Như 1 ông Canh Thân, Mệnh tại cung Thân. Ông đó vừa được ảnh hưởng thiên lộc của Lộc tồn, vừa được hưởng lộc tồn tại mệnh. Như thế ảnh hưởng của Lộc tồn được tăng cường

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Bình luận