Vị trí cung Mệnh Thân ở cung Âm hay Dương trong Tử vi

26/08/2020 222

Bài viết Vị trí cung Mệnh Thân ở cung Âm hay Dương trong Tử vi. Mời các bạn đọc tham khảo.

Về đại cương, Mạng là mạng vận, là những nét chính trong cuộc đời một con người đã được vẽ sẵn. Còn Thân cũng là Mạng, nhưng kể từ khi con người đã khôn lớn, làm chủ được cuộc đời của mình, có những cố gắng để hoàn thiện cuộc sống, để tránh cái xấu và cải đổi vận mạng, và vì thế mà Thân cũng như cái Mạng chính của con người lúc ngoài 30 tuổi. Tuy nhiên, nhiều nét về mạng (như tính tình, may rủi, cả sự nghiệp) cũng vẫn được lưu giữ và ảnh hưởng vào Thân, mặc dù Thân quan trọng hơn Mạng, là vì quãng đời niên thiếu (dưới 30 tuổi là quãng đời xây dựng tương lai).

Về tánh tình, nói về Mạng, Thân tại cung Âm trong Dương, xét ra Mạng, Thân như nhau, vì Thân và Mạng bao giờ cũng cùng Âm hay cùng Dương.

Mỗi cung đều thuộc vào một tam hợp. Như cung Sửu thuộc vào tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu, thuộc Kim nhị hợp của cung Sửu là Tý, thuộc vào tam hợp Thân, Tý, Thìn, thuộc Thủy. Kim sinh Thủy, nên ta gọi đơn giản là cung Sửu sinh xuất cho cung nhị hợp Tý. Nếu Mạng ở Sửu, thì ta gọi là Mạng sinh xuất cho cung nhị hợp Tý.

Nếu ngược lại, Mạng ở Tý, thì nhị hợp Sửu sinh cho mạng, tức là Mạng ở Tý được sinh nhập do nhị hợp Sửu.

Ý nghĩa – Mạng được sinh nhập do nhị hợp, thì tính tình kỹ lưỡng, cẩn thận trong việc làm, có thứ tự, ít chịu buông thả, đãi đàng người quen (từ ngoài sinh vào mình thì tánh mình là tánh vơ vào)

Mạng sinh xuất cho nhị hợp, thì tính tình buông thả, thiếu sự kỹ lưỡng trong việc làm, thiếu thứ tự, tiêu tiền dễ dàng việc đãi đàng (mạnh mình sinh ra ngoài, thì tánh mình tánh thả ra).

Nhận xét về tất cả 12 cung mà Mạng, Thân có thể đóng, thấy các cung Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi, là những cung tam hợp, sinh cho tam hợp nhị hợp và đó là những cung Âm; còn những cung Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, là những cung có tam hợp được sinh do tam hợp nhị hợp, và đó là những cung Dương.

Do đấy, ta có nguyên tắc:

Mạng (Thân) đóng cung Dương, được nhị hợp sinh nhập : Tánh cẩn thận, kỹ lưỡng; tiêu tiền kỹ, ít đãi đằng.

Mạng đây là hành tam hợp, mạng chứ không phải là hành. Mạng ghi trong Thiên Bàn. Nhị hợp là hành tam hợp, nhị hợp, chứ không phải là hành cung nhị hợp. Hành tam hợp mới thật quan trọng.

Mạng (Thân) đóng cung Âm sinh xuất cho nhị hợp: Tính buông thả, ít cẩn thận; tiêu tiền và đãi đằng dễ dàng.

(Tử vi giảng minh – Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc)

Bình luận