“Văn Quế Văn Hoa cách” chủ yếu xem ở Chính tinh

19/08/2020 355

Bài viết về “Văn Quế Văn Hoa cách” chủ yếu xem ở Chính tinh. Mời bạn đọc tham khảo.

“Văn Quế Văn Hoa cách” – tức an mệnh vào sửu hoặc mùi cung, mà cung Mệnh gặp Văn Khúc Văn Xương đồng thủ.

Cổ ca nói:

Sách thư nhất đạo tự thiên lai

Hoán khởi nhân gian kinh tể tài

Mệnh lý vinh hoa chân khả tiện

Đẳng nhàn bình bộ thượng bồng lai.

(Sách, thư cùng từ trời đến, kêu gọi người tài trị quốc chốn nhân gian, mệnh lý vinh hoa thực có thể ao ước, bỗng dưng một bước đến chốn bồng lai.)

Ở khoa cử thời đại, đọc sách cầu công danh là con đường tốt nhất, cho nên cổ nhân lấy Đẩu số luận mệnh hoan hỷ nhất gặp Văn Xương Văn Khúc, ngoại trừ “Văn tinh củng mệnh cách” đã thuật trước đó (mục 96 – “Văn tinh củng mệnh” chủ thông minh), còn có cách “Văn Quế Văn Hoa” này, sau này sẽ thảo luận đến các cách “Văn Lương chấn kỷ”, “Lộc Văn ám củng”, vì như đã biết cổ nhân khá coi trọng khả năng của văn tinh. Ở bối cảnh xã hội trước mắt tiến hành thảo luận thêm nữa.

Văn Xương Văn Khúc đồng tọa cung Mệnh, bản thân tất nhiên phong lưu nho nhã, có phong cách đặc biệt, hơn nữa lại thông minh tuấn tú, đây là ưu điểm của nó.

Nhưng hai sao Xương Khúc rốt cuộc không phải chánh diệu, khả năng bạc nhược, vào chuyện thi cử cạnh tranh lớn là có khả năng ứng phó, ở xã hội ngày nay ngoại trừ thi cử ra còn có rất nhiều sự việc phải tranh quyền đoạt lợi, cho nên tất cần có chánh diệu khác hữu lực phò trợ, sau đó mới có thể thích ứng thời đại trước mắt.

Cổ nhân không trọng nữ mệnh, vì lẽ đó cách cục này cũng không liên quan đến nữ mệnh. Nữ mệnh nếu gặp Xương Khúc đồng cung, trái lại sau hôn nhân dễ dàng có bất lợi, vỡ mộng chuyện tình cảm, nếu gặp Thiên Phủ Vũ Khúc đồng chiếu mệnh viên (*), dễ bị những người đã có gia đình theo đuổi, quấy nhiễu gây ra tình cảm thống khổ, cho nên “Văn Quế Văn Hoa” ngày nay cũng không tốt bằng thời xưa là thế.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Bình luận