Vài nét về Thiên Khốc và Thiên Hư

26/08/2020 404

Bài viết Vài nét về Thiên Khốc và Thiên Hư. Mời các bạn đọc tham khảo.

Vài nét về Thiên Khốc và Thiên Hư

Đa phần Thiên Khốc và Thiên Hư thường được nhắc đến ở cách Khốc Hư ở vị trí Tí Ngọ. Phượng Các luôn đi cùng Thiên Khốc. Và Thiên Hư luôn có Tang Môn và Điếu Khách tam hợp. Vì vậy cách này luôn có 5 sao Khốc Hư Tang Phượng Khách. Cổ nhân để lại câu phú ” Khốc Hư Tí Ngọ tiền bần hậu phú”. Tức ám chỉ tính chất quan trọng của cách cục này là trước nghèo sau giàu. Thiên Hư tại tất cả các vị trí đều chủ hư hỏng, giả, mất mát nên tam hợp luôn có Tang Môn chủ buồn bã. Tuy nhiên bất cứ Chính Tinh hay Bàng Tinh đều có cách tốt xấu riêng. Thiên Hư khi tốt là đạt được ước mơ hão huyền, biến điều giả thành sự thực tức Thái Tuế ở đối cung, là sửa chữa những thứ hư hỏng trở nên hiện đại, bước tiến mới. Thiên Hư đi vơi Thiên Khốc hay vì tính chất phối hợp bổ sung cho nhau. Thiên Khốc có đặc tính mạnh bạo, gan góc, quyết liệt. Sao Thiên Hư do tam hợp với Tang Khách thường mang tính buồn rầu, sầu não. Gặp Thiên Khốc biến sự đau buồn thành sức mạnh. Cách Hư Khốc có tính đột phá lớn nhưng khó thành cách. Một câu phú Tử Vi như sau.

” Mệnh Khốc Hư mạc đàm phú quý”.

Tức Mệnh có Thiên Khốc và Thiên Hư không thể có phú quý. Cách này nhấn mạnh tính hư hoại của sao Thiên Hư và tính chất khốc liệt, tiếng sầu thảm của Thiên Khốc. Thiên Khốc luôn có Phượng Các tam hợp như cách nói kẻ có tính khốc liệt, can trường thường được sự trọng vọng của kẻ khác. Một cách của Thiên Khốc cũng rất hay là cách Mã Khốc Khách tượng là ngựa đeo chuông. Thực ra đây là cách Mã Phượng Khách có Tang Khốc tượng ngựa oai hùng đeo chuông. Một cách hay khác là Thiên Mã ngộ Hình Khốc ngày xưa Công Hoan phát võ. Người ta thường nhìn thấy cách Phượng Giải mà không chú ý đến tính chất quan trọng của sao Thiên Khốc. Sao này chủ sự ương ngạnh không chịu cúi đầu, xuống nước khiến Phượng Các trong tam hợp có tính chất cao quý, gọi là Đài Các tinh. Tuy nhiên cần phân biệt Mệnh có sao Thiên Khốc tọa thủ và Phượng Các tọa thủ hoàn toàn luận giải khác nhau, cách này cũng giống như bộ Hình Diêu. Tính chất toàn tổ hợp chỉ dùng khi xét cả nhóm sao lớn để lấy kết quả tổng quát dự đoán. Người mệnh có Thiên Khốc hợp mệnh thường có quầng thâm quanh mắt, nếu có Phượng Các tọa thủ luận khác chủ có nét thanh cao trên khuôn mặt. Bộ Khốc Hư rất ưa các sao chủ sự thay đổi, phá cũ đổi mới như sao Phá Quân. Hoặc như sao Thiên Cơ chủ cơ hội để đổi mới cần thiết có dũng khí và ý chí nắm bắt dám thay đổi của Thiên Khốc. Nhìn chung cách Phượng Khốc hay hơn cách Tang Hư Khách vì Phượng Khốc chủ sự nổi tiếng về một măt, đa phân có trên các lá số danh tiếng lớn. Cách Tang Hư Khách như sự thua thiệt, mất mát nhưng cũng chứa sự uyên bác rèn luyện qua những mất mát này.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận