Tuyệt ở Vòng Tràng Sinh

26/08/2020 182

Bài viết Tuyệt ở Vòng Tràng Sinh. Mời các bạn đọc tham khảo.

Tuyệt: Thổ. 

Chủ: sự bại hoại, tiêu tán, khô cạn. Làm bế tắc mọi công việc. Chiết giảm phúc thọ.

+ Huynh Đệ: Tuyệt : trong số anh chị em có người bị mù hay mang cố tật.

** Tuyệt Khi Vào Các Hạn:

– Tuyệt, Hao: Hao tán tài sản.

– Tuyệt, Suy, Hồng Đào, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang gặp Mệnh vô chính diệu thì chết.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Bình luận