“Tướng tinh đắc địa” không hợp thời

19/08/2020 437

Bài viết về “Tướng tinh đắc địa” không hợp thời. Mời bạn đọc tham khảo.

“Tướng tinh đắc địa cách” – tức Vũ Khúc lâm miếu vượng cung thủ mệnh.

Cổ ca nói:

Tướng tinh nhập miếu thật vi tường

Vị chánh quan cao đáo xứ cường

Lược địa công thành đa diệu toán

Uy phong lẫm lẫm trấn biên cương.

(Tướng tinh nhập miếu thật là tốt đẹp, ở ngôi vị quan to nơi cường quốc, chiếm đất công thành bằng mưu sâu kế hiểm, uy phong lẫm liệt trấn ngự nơi biên cương.)

Cách cục này thuộc về trường hợp “trông mặt mà bắt hình dong” (nhìn chữ đoán nghĩa), bởi vì thời xưa có thuyết pháp Vũ Khúc là Tướng tinh cho nên mới cho là mệnh “chiếm đất công thành”, “uy phong lẫm lẫm”, bởi vậy có thể thấy được cái đơn sơ ngây ngô của giang hồ thuật sĩ thời Minh; học luận mệnh đời nhà Thanh là việc được coi trọng nhưng văn nhân học sĩ chỉ nghiên cứu Tử Bình, không một người nào cảm thấy hứng thú xem “Đẩu số”, đó là bởi lý do bất mãn sách vở dạy Đẩu số của thời nhà Minh.

Vũ Khúc tại bốn cung thìn tuất, sửu mùi nhập miếu, tại tý ngọ hai cung thừa vượng, y theo cách cục Vũ Khúc ở mười hai cung có sáu hợp cục, song phàm người có Vũ Khúc tọa mệnh, chẳng phải cứ là số rất tốt sao? Vậy ngày ấy người lập ra cách cục chẳng nghĩ thêm được tường tận là chỗ đó. Hơn nữa, Vũ Khúc vào hai cung thìn tuất là “thiên la địa võng”, mặc dù nhập miếu nhưng cũng không xuất sắc, chẳng biết tại sao cũng cho là “Tướng tinh đắc địa”.

Phàm người Vũ Khúc thủ mệnh, tuy có thể kiêu ngầm nhưng cũng nhiều ít có một chút tính chất cô khắc, thời xưa người tòng quân phần nhiều không phải là người thiếu niên no ấm, hoặc cơm áo không nhờ cậy được ai, hoặc lục thân bất toàn sau đó mới chịu rời xa nơi chôn rau cắt rốn.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Bình luận