Ý nghĩa tướng mạo qua các sao Tử vi

26/08/2020 1678

Bài sưu tầm: Ý nghĩa tướng mạo qua các sao Tử vi

Xem tử vi một điều tối quan trọng là có thể kết hợp với tướng mệnh để biết mỗi con người ứng mệnh vào tổ hợp sao nào. Đặc biệt hữu ích khi lá số có cát, có hung. Để tiện lợi cho độc giả lý giải hình dáng khuôn mặt, sắc diện trước tiên tác giả sẽ xét về tướng mạo qua các sao Tử Vi, xin phân ra tám loại khuôn mặt.

Ý nghĩa tướng mạo qua các sao Tử vi

Ý nghĩa tướng mạo qua các sao Tử vi

1. Tướng mạo qua các sao tử vi được phân ra các loại sau

a) Hình dáng khuôn mặt được phân ra làm 8 loại

Viên kiểm: Mặt ngắn, trán và cằm tròn

Phương kiểm: trán và cằm vuông

Trường viên kiểm: trán và cằm tuy tròn nhưng khuôn mặt dài.

Trường phương kiểm: trán và cằm tuy vuông, nhưng khuôn mặt dài

Viên phương kiểm: trán và cằm tròn nhưng lưỡng quyền cao, mặt góc cạnh

Phương viên kiểm: trán và địa các tuy vuông, những lưỡng quyền tròn, đầy đặn.

Thượng viên hạ phương: trán tròn, cằm vuông

Hạ viên thượng phương: trán vuông, cằm tròn.

b) Sắc diện phân ra sáu loại:

Tử thang sắc: đen không phải đen, trắng không phải trắng,đỏ suốt.

Hồng hoàng sắc: vàng, nhưng hơi hồng.

Hoàng bạch sắc: trắng nhưng hơi vàng.

Thanh bạch sắc: trắng xanh.

Thanh hoàng sắc: vàng nhưng hơi xanh

Tử hắc sắc: đen nhưng hơi xanh

Hoàng hắc sắc: đen nhưng hơi vàng.

Hồng bạch sắc: trắng nhưng hơi hồng.

2. Ý nghĩa tướng mạo qua các sao Tử vi

Tử Vi

Nguyên phu tử vi đế tọa, sanh vi hậu trọng chi dung.Tử vi chủ nhân dáng vẻ đầy đặn,khuôn mặt bầu dục, dù mập mà không phệ, dù gầy mà không lộ xương, đó gọi là hậu trọng chi dung.

Thiên Phủ

Thiên phủ tôn tinh dã, tác thuần hòa chi thể. Thiên phủ chủ nhân khuôn mặt vuông hoặc chữ nhật, ánh mắt thanh khí. Môi hồng răng trắng, đẹp đẽ gọi là thuần hòa chi thể.

Thái Dương

Kim ô viên mãn, ngọc thỏ thanh kì. Kim ô chỉ thái dương, chủ nhân khuôn mặt hơi tròn,ngọc thỏ chỉ thái âm, tuy cũng thuộc loại mặt tròn hoặc bầu dục nhưng màu da không được hồng nhuận như thái dương.

Thiên Cơ

Thiên cơ vi bất trường bất đoản chi tư, tình hoài hảo thiện.Thiên cơ phần nhiều vóc dáng trung bình, nhẹ dạ, mềm lòng, nhưng cũng nóng tính, khuôn mặt xương (gầy),dài. Người miếu địa thì mặt dài hơi tròn.

Vũ Khúc

Vũ khúc chí cương chí nghị chi thao, tâm tính quả quyết. Vũ khúc chủ nhân tính tình cương nghị, xử sự quyết đoán, nhưng nhãn quang không xa (không biết là nói về suy nghĩ không sâu xa hay là mắt kém)

Thiên Đồng

Thiên đồng phì mãn, mục tú thanh kì. Thiên đồng chủ nhân khuôn trường phương kiểm, hơi tròn.Thường thường thì đẫy đà, béo chắc, nhưng vẫn mi thanh mục tú.

Liêm Trinh

Liêm trinh mi khoan khẩu khoát nhi diện hoành, vi nhân tính bạo, hảo phẫn hảo tranh. Liêm trinh chủ nhân thân hình to khỏe, mi khoan, khẩu khoát, quyền lộ,xương vai lộ, khuôn mặt đầy đặn mà hơi góc cạnh.Thường thường tính cách mạnh mẽ mà hời hợt, nếu có văn diệu chuyển thành ôn hòa.

Tham Lang

Tham lang vi thiện ác chi tinh, nhập miếu tất ứng trường tủng, xuất viên tất định ngoan hiêu. Tham lang sinh nhân, tính tình bất thường, tốt xấu vô định, hoặc là tâm kế, hoặc là nóng nảy mà tính xảo (xảo như trong xảo trá.), hoặc thủ đoạn viên hoạt, hay giúp người để lấy ơn, vì thế mà gọi là thiện ác chi tinh. Cư vào hãm địa, người nhỏ tiếng to. Nếu nhập miếu thì cao lớn, đầy đặn.

Cự Môn

Cự môn nãi thị phi chi diệu, tại miếu đôn hậu ôn lương. Cự môn nhập miếu, thân hình mập mạp, vóc người cao vừa tầm, nếu lạc hãm thì chủ nhân gầy nhỏ, hay nói chuyện thị phi, lại đa nghi. Dù nhập miếu hay lạc hãm, khuôn mặt cũng thuộc dạng trường phương kiểm.

Thiên Tướng

Thiên tướng tinh thần, thiên lương ổn trọng. Thiên tướng chủ nhân tính tình cẩn trọng ôn hòa, ánh mắt chánh đại mà thanh hòa.Thiên Lương chủ nhân, thân hình tuy không phong hậu viên mãn (đầy đặn), nhưng thái độ cử chỉ tự nhiên có chút cẩn trọng trang nhã.

Thất Sát

Thất sát như tử lộ bạo hổ bằng hà. Bạo hổ bằng hà tức là không giận mà oai nghiêm, là ánh mắt cử chỉ chủ yếu của thất sát.Tử lộ là học trò của Khổng Tử, thần tình diện mạo vốn sẵn uy nghi.

Hỏa Linh

Hỏa linh tự dự nhượng thôn thán vi ách. Dự Nhượng kế hoạch ám sát Ngô vương Liêu, hóa trang biến dung, nhưng vẫn sợ người ta nhận ra giọng nói của mình, cho nên nuốt than làm cho giọng nói khàn khàn. Mệnh cung,Thân cung nếu kiến hai sao hỏa linh,thanh đới thượng dễ bị ám ách(thanh đới bộ phận chủ yếu tạo ra âm thanh),lại lắm lông ,tóc,thậm chí lông tóc quăn queo tự nhiên.

Bạo hổ bằng hà hề mục đại hung ngoan. Thôn thán vi ách hề ám ngoan thanh trầm.

Tử Lộ và Dự Nhượng đều có kết cục không tốt đẹp. Phải chú ý là luận đoán như vậy thực ra rất khái quát, là một loại khuynh hướng cơ bản về hình dáng tính cách, không thể lấy làm kết luận rộng ra ngoài tính chất hình dáng, tính cách.

Văn Xương, Văn Khúc đồng cung

Tuấn nhã văn xương, lỗi lạc văn khúc.Văn khúc văn xương chủ nhân khuôn mặt thanh tú như tranh,nhưng văn xương nhàn nhã thông minh, văn khúc lỗi lạc đại phương (đại phương: chuyên gia, nhà chuyên môn, trong nghề…). Giả như xương khúc cùng chiếu mệnh cung, chủ nhân thân hình đầy đặn, dù cho chính diệu mệnh cung chủ gầy nhỏ cũng chỉ có khả năng gia giảm nét đầy đặn.

Văn xương văn khúc chủ về ban điểm, bao gồm: đốm đen, mụn ruồi, các loại tàn nhang tàn hương (tước ban), chàm, bớt (ban ngân), ma điểm. Đại thể xương khúc nhập miếu dù có ban điểm nhưng không ảnh hưởng đến bề ngoài, nếu lạc hãm tất ảnh hưởng đến dung mạo.

Tả Phù, Hữu Bật

Tả phụ hữu bật, kiến ôn lương quy mô. Tả phù hữu bật cùng chiếu mệnh cung, hình dáng thanh tú, tả phù cũng như hữu bật đều đôn hậu.

Kình dương đà la, hữu kiểu trá thể thái.

Đà la mệnh cung, chủ nhân răng không đồng đều(hình như bao hàm cả vổ,răng vổ cổ chìa), Kình Dương mệnh cung, chủ nhiều thương tàn. Ngũ quan thiếu đoan chính, thân hình thô tráng, vẻ mặt giả trá.

Mệnh hội Tam thai

Nhược phùng khôi việt, tất cụ túc uy nghi.Thiên khôi viên kiểm, thiên việt phương kiểm, giai cụ uy nghi. Mệnh hội tam thai, tắc thập toàn mô phạm. Về tam thai có nhiều thuyết pháp bất đồng, tác giả sau khi so sánh thì khả tín là trường hợp tả hữu hội tử vi, hoặc tả hữu giáp thiên thủ. Chủ nhân cách này cao lớn uy nghi.

Phá Quân

Phá quân bất nhân, bối hậu mi khoan, hành tọa yêu tà. Phá quân chủ nhân hình dáng yêu viên bối hội (yêu viên là cao lớn vạm vỡ, hai bên sau lưng ngang với ngực gọi là bối, hậu ý nghĩa là dầy, chiều dầy), ấn đường rộng (ấn đường- vùng giữa hai đầu lông mày), đi ngồi yêu tà, khuôn mặt dạng viên trường. Bản tính không nhân từ, đi ngồi gian trá, hỉ trợ người ác bất trợ người thiện. Chỉ kiến sát hình kị chư diệu mới đúng.

Tính thái như xuân, nãi lộc tồn chi thịnh đức. Lộc tồn chủ nhân má đầy mà dài, đa sấu, hình cô. Nhưng nói chuyện duyên như gió xuân.

Tình hoài tự hỏa, thành phá hao chi uy quyền. Phá hao chỉ phá quân,phá quân chủ nhân tính tình cương liệt, hành động thì lộng hiểm (gian hành: có lẽ là hành động mờ ám, hoặc hành động mà không kỹ càng, ví dụ như theo kinh đại bảo tích: đi mà không nhìn đường là gian hành, nhìn đường mà không nhìn kỹ là gian hành)

Lộc phùng lương ấm, bão tư tài ích vu tha nhân. Thiên Lương lộc tồn đồng cung,hoặc thiên lương hóa lộc, cổ nhân cho rằng tổn tài,hành sự điên đảo.

Phá Quân gặp Tham Lang

Hao ngộ tham lang, sính dâm tình tử tỉnh để. Hao chỉ Phá quân, Phá quân gặp Tham Lang, cổ nhân cho rằng chủ dâm bôn.

Liêm Trinh gặp Văn Khúc

Văn khúc ám hợp liêm trinh, vi tham vọng chi tào lại. Liêm trinh gặp văn khúc đồng cung, cổ nhân cho rằng tất làm tào lại trong công môn.

Nhật nguyệt khúc tương dữ thiên cơ, giai vi mĩ tuấn chi tư, nãi thị thanh kì chi cách, thượng trường hạ đoản, mục tú mi thanh. Cổ nhân coi trọng thể thái ổn trọng, cho nên thượng trường hạ đoản tức là cách đẹp, ngày nay quan điểm thẩm mĩ thay đổi, đã khác với quan điểm của cổ nhân.

Vũ khúc tham lang, hình tiểu thanh cao nhi lượng đại.

Cách này nói về ba trường hợp: vũ khúc thủ mệnh, tham lang thủ mệnh, hoặc Vũ khúc tham lang đồng cung.

Thiên Đồng Đà Kị

Thiên đồng đà kị, phì mãn mục miễu nhi hối manh, hình sửu mạo thô. Thiên đồng đà la đồng cung, mắt nhỏ, người béo. Nếu thấy sát kị tất dáng thô.

Phá Quân,Kình Dương đồng cung

Hựu trị háo sát kình dương, thân thể tao thương.

Phá quân kình dương đồng cung thân thể có vết thương,bao gồm cả việc mổ xẻ.

Nhược ngộ đà la cự ám, tất sanh dị chí.

Cự ám tức cự môn. Cự môn đà la đồng cung, chủ nhân có nốt ruồi lạ, gọi là nốt rồi lạ là chỉ nốt ruồi có lông mọc hoặc nốt ruồi tự nhiên mọc ra.Tục gọi là ô quy chi loại.

3. Tướng số qua các sao Tử vi theo Trung châu Phái

Tử vi

Sắc mặt là tử thang sắc, lão niên (người già trên 60) chuyển thành hồng hoàng sắc. Nếu thấy hoàng bạch sắc thì nguyên nhân là do tinh diệu khác ảnh hưởng

Hình dáng trường viên hoặc hơi gầy, lưng vai đầy đặn.Vóc người cao vừa tầm.

Tính tình đôn hậu hào sảng chính trực, nhưng chí cao khí ngạo, rất chủ quan.Thiện ác tùy tâm, với lại yêu- ghét rất cường liệt. Duy chỉ thiếu quyết đoán dù có tài lãnh đạo, lại dễ cả tin.

Tử vi phá quân đồng cung, nếu gặp sát và kị tất nhãn thần như dao động bất định.

Tử vi kiến phụ, tá chư diệu, chủ quan nhiều mà chủ kiến ít, hình dáng tướng mạo cao lớn đầy đặn, đôi mắt hiền mà như có thần.

Tử vi tham lang đồng cung, khuôn mặt hơi dẹt.

Tử vi lộc tồn đồng cung, hình dáng tuy đầy đặn nhưng thần thái cô độc.

Thiên cơ

Sắc mặt thanh bạch,lão niên chuyển thành thanh hoàng sắc

Khuôn mặt bầu dục hơi gầy hoặc trường viên kiểm. Nhập miếu người cao béo, lạc hãm cao vừa tầm, gầy.

Thiên cơ cự môn đồng cung chủ gầy

Hội hợp cát diệu tất tốt tính, hội hợp hung sát tất láu cá.

Chủ nhân tâm từ mà tính nóng, cơ mưu đa biến, hoạt bát hiếu học, nhưng dễ rơi vào ảo tưởng.

Thiên cơ hội nhiều sát kị chư diệu, nếu sau này giáo dưỡng không tốt dễ đi vào hạ lưu.

Thiên cơ thái âm đồng cung, mục quang linh động mà kín đáo.

Thiên cơ thiên lương đồng cung, mục quang nghiêm nghị lạnh lùng mà không nhiếp nhân.

Thiên cơ cự môn đồng cung, mục quang phù phiếm (chắc là mục quang bất định)

Thái dương

Sắc mặt hồng bạch, hồng hoàng,hoặc hơi tím hồng.

Khuôn mặt sung mãn, viên kiểm hoặc trường viên kiểm

Vào ngọ cung, chủ thân thể cao lớn, lạc hãm cung,hơi thấp, vượng cung tất cao vừa phải.

Tính rộng rãi hào phóng, không câu nệ tiểu tiết,bẩm tính thông minh.

Thái dương hóa kị, mắt có tật hoặc thường thấy chấm li ti đỏ ở con ngươi.

Thái dương cư miếu vượng, mục quang có thần. Nhưng tại ngọ cung quá vượng lại chủ mắt có tật.

Thái dương hóa kị, lại gặp sát tinh, hai mắt thì mắt to mắt bé hoặc cái cao cái thấp.

Vũ khúc

Sắc mặt thanh bạch, thanh hắc hoặc thanh hoàng.

Khuôn mặt bầu dục, hơi nhỏ (sấu là gầy, nhỏ).

Vũ khúc cư thìn tuất hai cung, tức vào thiên la địa võng, chủ thân hình cao gầy.

Vũ khúc thất sát đồng cung tại mão cung, chủ thân hình mập mạp. Đồng cung tại dậu cung, cao vừa tầm, trừ những cung vị kể trên, tại các cung vị còn lại vũ khúc đích xác là người nhỏ tiếng to.

Tính quả cảm cương nghị, tâm trực vô độc, có tính quyết đoán nhưng nhiều ý kiến nông cạn.

Nhãn thần chính đại, nhưng nếu vũ khúc hóa kị thì thần sắc chuyển thành suy thảm, chủ không thọ.

Vũ khúc hóa kị lại thấy sát tinh, nhược chưởng (nhược chưởng chắc là vú) biến chuyển thằng bằng phẳng, chủ có bệnh ung thư.

Thiên đồng

Sắc mặt hoàng bạch.

Khuôn mặt chữ nhật hoặc chữ nhật hơi tròn.

Phàm thiên đồng tại mệnh cung, chủ nhân hình dáng đầy đặn, mi thanh mục tú, ánh mắt nhân từ.

Nếu thiên đồng hóa kị, tất ánh mắt nhu nhược, lại thêm hội sát tinh thì chủ mặt mày hốc hác,vàng vọt (phá tương).

Tính tình khiêm tốn ôn hòa, bản tính chính trực,nhát gan (pha sự còn có nghĩa là sợ phiền phức). Nhưng tư tưởng cao siêu,năng học năng thành.

Thiên đồng cự môn đồng cung, gặp hỏa tinh hoặc linh tinh, thân thể có bớt (chàm) hoặc nốt ruồi lạ.

Thiên đồng thái âm đồng cung tại Ngọ cung, kiến sát tinh thân thể doanh hoàng.

Thiên đồng đà la đồng cung, mắt nhỏ hoặc mắt chột (ba mãn nhi mục miễu, hoặc nhãn tế.)

Nữ mệnh thiên đồng thái âm đồng cung tại tý,nhãn thần lưu diễm (ý chỉ ánh mắt đẹp)

Liêm trinh

Sắc mặt vàng hoặc hoàng hắc sắc. Gặp tham lang đồng cung, tất sắc mặt hoàng bạch.

Khuôn mặt bầu dục mà nhỏ, kiến sát kị thì mặt dài cằm nhọn. Mi rộng miệng rộng, gò má cao.

Gặp thiên phủ đồng cung thì chủ mập mạp, nhưng da đen thô.

Phàm liên trinh tại mệnh cung chủ đa ngôn

Ánh mắt lộ quang, lông mày lộ cốt,lưỡng quyền lộ lăng. Nếu kiến sát kị hình diệu, tất mũi lộ khổng(hem hiểu, đoán chắc là mũi hếch), tai lộ xương.

Tính không câu nệ lễ tiết, hấp tấp gặp đâu nói đấy ,dẫn dến tranh cãi.Kiến khoa diệu,văn diệu thì thích lễ nghĩa.

Gặp thiên phủ đồng cung,chủ nội tâm khoan hậu.

Gặp tham lang đồng cung, bề ngoài đầy đặn.

Gặp thiên tướng đồng cung, ánh mắt sáng, nhưng hoặc vô định hoặc giảo hoạt

Nếu gặp thất sát đồng cung, kiến sát kị hình diệu, tất ánh mắt bạo lộ hoặc có những tia đỏ ở con ngươi

Liêm trinh phá quân đồng cung, tính thiếu nhẫn lại, mắt như trợn ra.

Thiên phủ

Sắc diện hoàng bạch. Gặp liêm trinh đồng cung tất da thô đen.

Khuôn mặt vuông hoặc phương kiểm hoặc trường phương kiểm, hoặc hơi tròn mà nhìn giống phương kiểm.

Người khá mập,lão niên phát phì,thân hình cao vừa tầm,

Ngũ quan đoan chính, tâm tính ôn hòa trung hậu, có nghị lực, nhưng thiếu động lực. Chủ nhân đa học đa năng, cẩn trọng bảo thủ.

Ánh mắt tuấn tú nhưng không diễm lệ

Nếu hội hợp sát kị hung diệu,tất mục quang bất định.

Nữ mệnh thiên phủ, tị đa trình đảm hình

Thái âm

Sắc mặt thanh bạch, hoặc hơi thanh hoàng, lạc hãm cung tất sắc mặt thanh hắc.

Khuôn mặt chủ đạo là tròn, hoặc viên kiểm, hoặc bầu dục mà hơi vuông.

Tính hướng nội, nhưng thông minh mẫn cảm, thích dùng tâm kế, đa tư đa lự. Bề ngoài đoan trang ôn hòa, thần sắc gian nhã (gian:cứng cỏi,nhã: nhàn nhã,dịu dàng).

Nếu thái âm hội đào hoa, tất ánh mắt mơ màng, hoặc mắt có diễm quang. Tục ngữ gọi là đào hoa nhãn.

Thái âm gặp xương khúc hội hợp, ngũ quan tuấn tú thanh kì, nhưng ánh mắt phù đãng(bay bổng,lướt nhẹ).

Tham lang

Sắc mặt thanh bạch hoặc thanh hoàng

Khuôn mặt bầu dục hoặc viên phương lộ cốt.

Người miếu địa thì thân hình cao lớn mập mạp, nếu hãm địa, thì người nhỏ tiếng to mà hào sảng, tính tình bất thường

Dù lạc hãm hay miếu địa thì tính tình cũng chủ suy nghĩ sâu xa,yêu ghét bất định. Hành sự nóng nảy, không chịu yên tĩnh. Thích thủ đoạn tinh vi.

Phàm tham lang nhập mệnh, chủ có nhiều đam mê, nhìn thêm tinh hệ mà định tính chất. Nếu như hội văn diệu, tất thi tửu phong lưu, yêu thích văn nghệ. Nếu hội đào hoa chư diệu thì đa tham hoa tửu (hoa tửu:uống rượu có kỹ nữ hầu rượu), nếu hội sát diệu, tất nghiện thuốc nghiện rượu.

Nhãn thần mơ màng, nữ mệnh thì ánh mắt lưu lệ (đẹp) nhưng thiếu chính đại.

Nếu hội xương khúc chuyển ra ánh mắt giảo trá.

Nếu hội không diệu, ánh mắt lại thành trong sáng,chính trực.

Tham lang lạc hãm, gặp dương đà, lại thêm hóa kị chủ mặt có ba ngân ban chí (ba ngân là vết sẹo, dấu vết; ban: lang lổ; chí: nốt ruồi)

Tham lang cư tý cung, gặp được đà la, nam nữ ánh mắt đều có diễm quang (ánh mắt tươi sáng đẹp)

Cự môn

Sắc mặt thanh hoàng, lạc hãm thì thanh hắc. Nếu nhập miếu lại gặp thái dương đồng cung hoặc hội chiếu,tất sắc mặt hồng hoàng.Lạc hãm mà gặp thái dương đồng cung hoặc hội chiếu, sắc mặt thanh hắc hơi hồng.

Khuôn mặt chữ nhật hoặc bầu dục.

Thông thường hình dáng gầy nhỏ hoặc vừa tầm.Trừ tại tị ngọ cung có thái dương hội chiếu chủ mập mạp.

Tâm tính trung hậu nhưng đa nghi. Khuôn mặt thanh tú, ăn nói lưu loát, hữu chánh nghĩ cảm (tinh thần vì công lý, thấy cảnh bất bình ra tay tương trợ ^_^), đa học thiểu tinh, vô sự mà lòng vội gấp (vô sự mà cũng lo âu), hành động tâm tính vô định.

Nếu cự môn hóa kị, tất hay nói thị phi sau lưng (đa bối thị phi), dù không có ác ý nhưng dẫn đến bằng hữu phân tranh.

Cự môn gặp đà la đồng cung, chủ người có nốt ruồi lạ.

Thiên tướng

Sắc mặt thanh bạch hoặc thanh bạch đới vàng.

Khuôn mặt phương kiểm hoặc hơi tròn.

Thường thường vóc dáng trung bình,sau trung niên có khả năng chuyển sang mập mạp.

Tướng mạo đôn hậu, ngũ quan đoan chính,cử chỉ ổn trọng,

Bản tính hảo bão bất bình, lời nói thành thật, rộng lượng khảng khái, tạo cảm giác an tâm, nhưng cảm tình dễ bị kích thích.

Nhãn quan trong sáng rõ ràng,vẻ mặt hòa nhã.

Nhưng nếu gặp vũ khúc, phá quân hoặc gặp thất sát, kình dường, đà la hội chiếu, lại thêm phùng kị hình, không kiếp, tất ánh mắt thường buồn rầu mơ màng.

Thiên Lương

Sắc mặt hoàng bạch

Khuôn mặt chữ nhật. Mũi thẳng gò má cao, người hơi thấp. Nếu cư Tị cung thì lại cao gầy. Cư ngọ cung thấp mập.

Tướng mạo ổn trọng, thư thái.

Tính tình chính trực vô tư, gặp việc thì quả cảm quyết đoán.

Gặp thái dương đồng cung, lại thấy xương khúc, chủ thông minh xuất chúng, nhưng hiếu thắng.

Gặp thiên cơ đồng cung, thông kim bác cổ (hiểu biết rộng,thông hiểu mọi việc xưa nay), giỏi đối đáp.

Ánh mắt sáng, nếu cư ngọ cung: sáng mà sắc, ánh mắt bức nhân. Nếu vào hãm cung, lại gặp đào hoa chưa diệu, tất ánh mắt diễm lệ.

Gặp thiên hình, kình dương đồng cung, ánh mắt mơ màng.

Thất sát

Sắc mặt hồng hoàng hoặc hoàng bạch

Khuông mặt chữ nhật, đa số hơi nhỏ (sấu:nhỏ hoặc gầy).

Dáng người vừa tầm,gầy béo bất nhất.

Mắt to, ánh mắt không nộ mà uy

Tính nóng, bề ngoài có vẻ quyết đoán mà nội tâm nhiều do dự.

Hội cát diệu ánh mắt uy mà hòa; hội hung diệu ánh mắt uy mà sắc bén.

Nếu tứ sát đều chiếu, gặp thêm hình kị, thân hình có nhiều thương tật. Cổ nhân cho rằng bị gù lưng, căn cứ kinh nghiệm thì do bệnh bại liệt trẻ em mà thành tàn tật.

Phá quân

Sắc mặt thanh hoàng

Khuôn mặt bầu dục

Phá quân vào mệnh,chủ lưng dày, mày rộng, đi ngồi yêu tà. Hoặc phá tương (hốc hác vang vọt), hoặc cận thị, hoặc nói lắp, hoặc lúc sinh thường khó khăn, hoặc sinh thiếu tháng.

Vóc dáng trung bình hoặc hơi thấp. Gầy béo bất nhất.

Phá quân nhập miếu tất tâm địa trung hậu thiện lương

Phá quân vào vượng địa, bản tính chính trực,xử sự có nghị lực, có sở trường khai sáng.

Phá quân lạc hãm, tính cương khó hòa hợp, thích tranh đua cãi cọ (hảo cường hảo tranh), thậm chí thích hành động lộng hiểm

Người miếu địa thì mắt sáng, lạc hãm mắt đục.

Chư tinh ảnh hưởng

Văn xương: Chủ nhiều tước ban (tàn hương,tàn nhang), mập, sắc mặt hoàng bạch sắc. ( chữ chủ ở đây chắc nghĩa là tính chất chủ yếu về mặt nào đó không phải chủ trong “chủ nhân” vì bọn này chỉ là phụ tinh.Ví dụ như:Thất sát chủ quyền hành )

Văn khúc: chủ nhiều nốt ruồi đen, miệng góc cạnh, sắc mặt thanh hoàng hoặc thanh hoàng sắc

Tả phù hữ bật: chủ cao gầy,sắc diện hoàng bạch

Hữu bật: vóc người hơi thấp,chủ có nốt ruồi hoặc ban điểm (chấm vết,lốm đốm,bệnh nổi ban).Cằm tiêm phương (phương là vuông) hoặc tiêm viêm (viêm là tròn,đầy đặn)

Thiên khôi: chủ cằm tiêm phương hoặc tiêm viên mà nhỏ. Vóc người hơi thấp,gầy.

Thiên việt: chủ cằm vuông,mập.

Lộc tồn: chủ về viên kiểm, cằm tròn, hội sát tinh thì hình cô (hình:hình dáng), hội thiên mã thì trán vuông mà đầy đặn.

Thiên mã: Vóc người vừa tầm, không gầy. Chủ thái dương nhô cao mà đầy dặt.

Kình dương: gặp xương khúc, tả hữu đồng cung, chủ có nốt ruồi kín hoặc vết thẹo. Khuông mặt thượng thái hạ tiểu hoặc thượng viên hạ phương mà hơi nhọn.

Đà la:không gầy, răng không đồng đều hoặc có thương tật. Khuôn mặt thượng viên hạn phương

Hỏa tinh: chủ khuôn mặt thượng tiểu hạ đại, hoặc thượng phương hạ viên mà góc cạnh.Lông tóc nhiều điểm kì lạ.

Linh tinh:chủ khuôn mặt thượng tiêm viên nhi hạ phương. Lông tóc nhiều điểm kì lạ.

Địa không chủ mặt nhọn, thiên đình (phần giữa trán) cũng hẹp, mặt trông như hình quả hạch (quả hạch có hình dạng giống quả trứng, ví dụ: hạt dẻ cũng là một loại quả hạch).

Địa kiếp: thiên đình không đủ, cằm không đầy đặn, cho nên nhìn nghiêng thì thấy trán vẹo,cằm vẹo.

Thiên khốc thiên hư: chủ cằm nhọn

Cô thần quả tú: đầu nhỏ

Kiếp sát: chủ trán và cằm không đầy đặn

Đào hoa chư diệu: cằm tiêm phương hoặc tiêm viên. Mắt đẹp.

Phá toái:chủ nhân hình cô

Phi liêm: chủ nhân chủy hình bất giai (bất giai: khó coi )

– Nguồn Diễn đàn văn hóa phương đông –

Xem thêm tại: kênh Youtube Tử Vi Hiện Đại

Thông tin cập nhật đầu đủ tại Fanpage: Tử Vi Hiện Đại

» Xem cung Tài Bạch đoán nghề nghiệp, giàu nghèo

Bình luận