Tuần (Tuần Không) trong Tử Vi

26/08/2020 177

Bài viết Tuần (Tuần Không) trong Tử Vi. Mời các bạn đọc tham khảo.

Tuần (Tuần Không) chủ về vây hãm, công việc, sự nghiệp, tình cảm mà gặp tuần đều có sự trở ngại. Dù không trở ngại mạnh mẽ như Triệt, nhưng Tuần lại mang hàm ý dai dẳng và đeo bám liên tục.

Loại: Ám tinh

Chủ về: Sự trắc trở, dai dẳng, xoay trở bao giờ cũng chậm chạp.

Tuần là Phụ Tinh. Tên gọi đầy đủ là Tuần Trung Không Vong. Một trong 4 sao của bộ Tứ Không là Thiên KhôngĐịa KhôngTuần KhôngTriệt Không.

Khi có Tuần hoặc Triệt cần phải xem nghịch đảo ý nghĩa của các Sao ở trong cung đó. Sao tốt đẹp sáng sủa sẽ nhận định mờ ám xấu xa, những sao mờ ám xấu xa được tuần trợ giúp sẽ trở nên sáng sủa, tốt đẹp.

Tuần ở Cung Mệnh

· Tuổi trẻ lận đận, nghèo, cực, bôn ba, đau ốm.

· Có thể mồ côi sớm hay sớm ra đời để lập nghiệp.

· Sinh bất phùng thời.

· Nếu vô chính diệu có Tứ hay Tam Không thì làm nên danh phận nhưng không bền, tuổi niên thiếu vất vả.

Tuần Ở Cung Phụ Mẫu

Cha mất sớm, nhất là nếu Nhật, Nguyệt lạc hãm hay bị Không Kiếp chiếu. Cần cân nhắc với hai sao Nhật, Nguyệt và cung Phụ mẫu có Tuần, Triệt.

Tuần Ở Cung Phúc Đức

· Phúc đức bị trục trặc trên phương diện nào đó.

· Triệt, Dương: Dòng họ thất tự, phải lập con nuôi.

Tuần Ở Cung Quan Lộc

· Công danh lận đận, khó nhọc mới làm nên.

· Phải chịu vất vả trong một thời gian.

· Thiên Tướng, Triệt, Tuần: Có thể bị bãi chức, hay bị tai nạn trong công vụ.

Tuần Ở Cung Nô Bộc

· Tuần ở cung này có nghĩa tôi tớ thay đổi, ra vào luôn, không ai ở lâu dài.

Tuần Ở Cung Tật Ách

Rất cần có Tuần, Triệt tại cung Tật Ách vì nhờ hai sao này mà bệnh, tật và họa sẽ tiêu tán hay giảm thiểu đi rất nhiều. Sức khỏe và may mắn sẽ được bảo đảm nhiều hơn.

Tuần Ở Cung Điền Trạch, Tài Bạch

Tuần ở hai cung Điền Trạch, Tài Bạch có thể có nhiều nghĩa:

· Không có tài sản, hoặc chỉ có trong một giai đoạn nào đó.

· Làm ra của nhưng phải chật vật.

· Không được hưởng di sản tổ phụ.

· Không có của để lại cho con.

Tuần Ở Cung Tử Tức

· Sát con, nhất là con đầu lòng.

· Sinh con đầu lòng khó khăn, khó nuôi.

Tuần Ở Cung Phu Thê

· Tuần ở cung này tiên quyết nói lên sự trắc trở hôn nhân, nhất là sự thất bại của mối tình đầu.

· Lấy người khác làng, khác tỉnh mới tốt, nhưng nhân duyên phải gặp khó khăn.

· Tuần gặp Mã: Vợ chồng bỏ nhau rất dễ dàng.

Tuần Ở Cung Huynh Đệ

· Anh chị em xung khắc hoặc ít anh chị em.

· Anh cả, chị cả mất sớm.

Tuần Khi Vào Các Hạn

· Nếu gặp sao sáng sủa thì hạn lại mờ ám, mưu sự trắc trở, thất bại.

· Nếu gặp sao xấu xa thì hạn được sáng sủa, dù có gặp trắc trở ban đầu.

Đặc biệt cung Hạn gặp Tuần rất đáng lưu ý vì sao này có hiệu lực mạnh ở các đại, tiểu hạn.

Tóm lại, Tuần là sao hết sức quan trọng, chi phối các cung, các sao, biến tốt thành tương đối xấu, biến xấu thành tương đối tốt, Hiệu lực nghịch đảo đó có thể làm lạc hướng luận đoán nếu sự cân nhắc không tinh vị.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Bình luận