Tuần Triệt V

26/08/2020 153

Bài viết Tuần Triệt V. Mời các bạn đọc tham khảo.

Sao Tuần và Triệt

2sao “TUẦN-TRIỆT”có nghĩa là “không”

Cái “không” của TRIỆT là tan nát biến thể thành “không”

Cái “không” của TUẦN là trung gian kiềm chế không cho quá trớn.

MỆNH có TUẦN-TRIỆT đóng cần phải biết âm (-)hay dương(+)để định mức độ nặng nhẹ.

TRIỆT chia ranh giới 2 cung,ảnh hưởng mạnh tất nhiên phải ngả về cung dương(+) để khép kín lại chiều nghịch hay thuận,ngăn cách mọi liên lạc nên gọi là “Triệt lộ”.Định nghĩa là “cái thắng trước đầu xe”.

TUẦN là cây cầu nối liên tiếp giữa 2 giai đoạn,kìm hãm bớt từ từ lâu dài,cầm chừng,định nghĩa là “cái thắng sau của xe”.

-Mệnh có 1 TRIỆT hay 1 TUẦN,khi đại vận tới gặp TRIỆT hay TUẦN thì được thỏa mãn,cái này gỡ cái kia,đương số được tự do thong thả.

-THÂN có 1 TRIỆT,nếu gặp TUẦN quá sớm,thì không tháo gỡ nổi,phải đến vận ngoài 30t mới thành công.

-MỆNH-THÂN bị TUẦN-TRIỆT thì không còn gì để tháo gỡ.Đại vận đến tam hợp tuổi cũng chỉ ảnh hưởng tốt đẹp 50% thôi.

3 trường hợp trên của người dương đóng cung (+) và người âm đóng cung (-)bị TRIỆT hay TUẦN àn ngữ.

Người (+) đóng cung (-)và người (-)đóng cung (+) có TUẦN hay TRIỆT,khi đại vận đến thì TỐI MỜ làm 2 lần chậm chạp ở 2 cung đaị hạn có TUẦN hay TRIỆT án ngữ. 

Bình luận