TU VI – TỬ VI Ngôi Sao Định Mệnh – chủ hành động!

26/08/2020 177

Bài viết TU VI – TỬ VI Ngôi Sao Định Mệnh – chủ hành động!. Mời các bạn đọc tham khảo.

TỬ VI.

Bài viết của Bửu Đình. Bản dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh.

v TỬ VI Ngôi Sao Định Mệnh.

TỬ VI là ngôi sao quan trọng nhất trên lá số Tử Vi. Người xưa lấy nó làm tên gọi môn bói toán này. Bởi sao này chủ những sự việc quan trọng nhất. Chủ sự sống chết, sự quyết định, định đoạt. Từ đó, chuyển qua hành động là nguồn gốc của các sự việc về sau. Và để công việc thành công tốt đẹp như ý muốn, nó mang tính bí mật… Đóng tại mệnh là người định mệnh đã được an bài. Tất nhiên tốt cũng có và xấu cũng có, số phận trời đã dành cho như thế. Sao này đóng nơi khác, chính nơi ấy quyết định số phận của mình.

v TU VI – The star of destiny 

TU VI is the most important star in Tu Vi chart. Ancestors took its name to name the Tu Vi faculty because this star denotes “the most important.” It denotes living, death, decision, disposition. Such conditions shall transform into action which shall be the origin of future incidences.

In order for the actions to be successful as intended, it shall be carried out in secret.If it resides in MENH, it means that person’s fate is predetermined. Of course, fate could be good or bad depends on how the god had planned. If this star resides in other sections (not Menh), then that section shall decide our fate. (e.g: TU VI resides in NO BOC (Friends) section, then NO BOC will decide our fate).

v Ngôi Sao Sự Nghiệp.

TỬ VI đứng đầu chòm TỬ VI gồm 6 ngôi sao. Cầm đầu 1 nhóm sao là Tử Vũ Liêm (Tử Vi, Vũ Khúc và Liêm Trinh). Ba sao này luôn luôn tam hợp với nhau. Nhóm sao này chủ về đem khả năng (Vũ Khúc) ra làm việc (Tử Vi) quá trình đó được theo dõi (Liêm Trinh).

Tử Vi là hình ảnh 1 người làm việc. Người ấy làm nên sự nghiệp lớn hay nhỏ, quan trọng hay là không. Tốt hay xấu, thành hay bại… do các sao khác quyết định. Có thể nói cách khác trời đã định sẵn phần cho họ. Có nghĩa là địa vị đã có phần sẵn rồi. Có người an vui với địa vị, có kẻ lại ưa tranh giành địa vị, có người sẵn sàng từ bỏ, có người lại ép buộc vào 1 địa vị nào đó.

Từ những ý nghĩa trên. TỬ VI là ngôi sao gánh vác một công việc.

v The star of Career.

TU VI is the first and leading star TU VI’s constellation which contains 6 stars. It is the leader of TỬ VŨ LIÊM group ( TU VI, VU KHUC, LIEM TRINH). These three stars is always in trine. This group use the ability (VU KHUC) to work (TU VI) and this process shall be supervised (LIEM TRINH). TU VI is the image of a working person. That person build his/her career big or small, important or unimportant, good or bad, success or failure…all depend on surrounding stars to decide. In other words, his/her fate was predetermined. This means social status was predetermined. There are those who are satisfied with their social status, but there are those who like to scramble for social status; there are those who are ready to relinquish it; there are those who was forced into certain status.

From the meanings above, TU VI is the star shouldering a task.

v Ngôi Sao Hoạt Động. Ngôi Sao Hành Động. Ngôi Sao Lãnh Đạo.

Trong cơ thể con người TỬ VI là con tim hoạt động, con tim không hoạt động là chết. Đó là lý do Tử Vi sợ tam Không. Tim không hoạt động, Không thở ra hít vào. Cơ thể không phản xạ. Y khoa cho rằng chết lâm sàng. TỬ VI là ngôi sao hoạt động, cũng như công ty đang hoạt động. Có nghĩa mọi sinh hoạt bình thường, vì thế nó thích gặp sao LỘC TỒN. Chủ mọi cái hoạt động và tồn tại bình thương. TỬ VI là ngôi sao hành động, khi cần thiết nó có thể dùng vũ lực từ sao VŨ KHÚC, hoặc sức mạnh của đồng tiền (tài lực), sức mạnh quân sự (quân lực). Tuỳ trường hợp có khi dùng đạo đức của Liêm Trinh. Một ngôi sao TỬ VI tài giỏi biết dùng tài năng với ai và đạo đức với ai. TỬ VI tốt còn biết giao du lâu dài với ai, ngắn ngủi với ai. Vì thế nó là ngôi sao của lãnh đạo. Để làm được công việc đó nó cần sự trợ giúp của nhóm PHỦ TƯỚNG. Nhóm này chủ, nhiều người thương yêu tương trợ. Và rất cần thiết có bộ TẢ HỮU, giúp TỬ VI hoạt động thành công nhất. Nếu không có TẢ HỮU lãnh đạo ai đây. Thiếu bộ này xem như không đạt chuẩn lãnh đạo. Chỉ là người có tài, có trách nhiệm trong lãnh lực nào đó mà thôi.

v Active Star. Action star. Leadership Star

In the human anatomy, TU VI is a beating heart, when the heart stop beating, you die. This is the reason why TU VI fears “TAM KHONG”(TAM KHONG = “three NO”) (TUAN KHONG, TRIET KHONG, THIEN KHONG). The heart stops beating, then there is no inhaling, exhaling whatsoever; the body does not react. In Medicine, it”s the clinically dead. TU VI is an operative star similar to an operating company. It denotes the fact that everything is functioning normally. That is why it favors LOC TON star a lot, because this star denotes “everything is existing and operating normally.’ TU VI is a star of action, when necessary it could use the force from VU KHUC star, or the power of money (financial resources), the power of military (army). In certain cases it shall use the ethics of LIEM TRINH. A talented TU VI knows who to exert talent, who to exert ethics. A good TU VI even know who to socialize in long- or short- term. That is why it is a star of leadership. In order to complete its tasks, it needs the help from PHU TUONG group. This group denotes being loved and supported by many. And most importantly is the present of TA HUU (TA PHU, HUU BAT) so that TU VI could be most useful. If it doesn’t have TA HUU, who does TU VI lead? In this case, TU VI is just a talend person, or responsibility person.

v Ngôi Sao Bí Mật.

TỬ VI là ngôi sao bí mật. Việc làm càng quan trọng bao nhiêu lại càng có nhiều bí mật bấy nhiêu. Công việc càng giữ bí mật bao nhiêu, khi hành động càng dễ thành công bấy nhiêu. Và bất cứ ai cũng có những bí mật riêng tư. Có thể là buồn cười với chúng ta nhưng đối với họ lại quan trọng. Bí mật về thân thế, thấn phận. Bí mật về tình cảm, quan hệ. Bí mật về tài chính, quân số… Vì đối thủ có thể biết được thực lực của chúng ta. TỬ VI do đấy cần bao bọc bí mật ấy cho kỹ. Vẫn chưa yên tâm khi chỉ có bao bọc mà thôi. Cần thiết phải che đậy lại. Sao chủ che đậy là sao THIÊN PHỦ.

Sự kết hợp của 2 nhóm sao TỬ VŨ LIÊM và PHỦ TƯỚNG tạo ra nhiều cách hay. Trong đó có sự phối hợp Tử Phủ tạo thành cách bao che. Là ngôi sao bí mật nên TỬ VI là ngôi sao kín đáo không những kín đáo về thân thể, kín đáo nơi ăn ở làm việc, kín đáo trong lời nói. Một Tử Vi tốt như ông vua được bao bọc chung quanh là kình thành, hoàng thành cuối cung là tử cấm thành. Trong cái tử cấm thành đó khó mà biết ông ta ở chỗ nào.

Trong đời thường, ta dễ gặp TỬ VI có cái phòng riêng để làm việc, đến các Tử Vi xấu số ăn ở chung đụng. Thậm chí nữ Tử Vi áo quần không đủ che thân. Tất cả đều là TỬ VI cả.

Và bí mật có khi cực kỳ phức tạp quan trọng, có khi chỉ là giản dị. Trên bài viết có 1 flash. Nếu bạn vô tình quơ chuột dưới chữ TVUD sẽ xuất hiện câu chào mừng. Bạn để yên chuột như thế nó sẽ xuất hiện mãi mãi. Bí mật có khi chỉ có thế thôi, không hại ai cả. Tất cả đều do cái tâm của con người.

v The secret star.

TU VI is a secret star. The more important an action, the more seccretive it should be. The more secretive a task is, the easier for us to be successful. And anyone has his/her own secrecy. It may be hilarious to us, but it is important to them. The secret of origin, status; the secret of love, relationship; the secret of finance, troop strength (in the army)… because rival could know our real force. So TU VI need to envelop such secret carefully. It is still not enough to put worry to rest, it needs to cover up. The star which denotes “cover up” is THIEN PHU.

The combination between 2 star groups TU VU LIEM and PHU TUONG brings aboutmany good styles. In that, the combination of TU VI and THIEN PHU tocreate “covering” style. Being a secretive star, TU VI is not only discreet in outfit, but also discreet in accommodation and working place, discreet in speech. A good TU VI is similar to a King being wrapped in palace, or forbidden palace. In the Forbidden City, it’s hard to know where the king lived.

In every day life, we easily encounter TU VI who have a private working-room, worse is the unlucky TU VI who has to share a common living place. Even there are some female TU VI with not enough clothes to cover their bodies. All is the manifestation of TU VI.

Secrets can sometimes be very complex, sometimes simple. There is a flash on this entry, if you accidentally drag your pointer under the phrase “Tu Vi Ung Dung”, a greeting shall pop out. If you keep your pointer in that one position, the greeting shall remain there forever. Sometime a secret is only that simple, harmless. It all depends on the goodwill inside each person.

v Ngôi Sao Suy Nghĩ, Ngôi Sao Dự Đoán.

TỬ VI là ngôi sao suy nghĩ, từ suy nghĩ rồi hành động cũng 1 sao này mà thôi. Từ những suy nghĩ nảy sinh ra những ý định, từ những ý định đó có thể là tốt hoặc xấu. Nếu xấu ta gọi là ý đồ. Tử Vi nghĩ như thế và sẽ làm như thế. Dự đoán trước các tình huống xảy ra để đối phó.

Sẽ có những TỬ VI giỏi dự đoán đúng những trường hợp khó khăn mình gặp phải. Không những thế còn giỏi dự đoán các trường hợp khác. Như dự đoán thời tiết, dự đoán số mệnh…

v Thoughtful star. Predicting Star

TU VI is a thoughtful star, from thought to action is the nature of this star. From thoughts may arise intention – whether those being good or bad. If it is bad, it is called malevolence. A TU VI does what a TU VI thinks. It is a base to react to circumstances.

There are TU VI who are good at predicting the difficult situations which he/she encounters. It is not only like that, but also in other cases. Such as weather forecast, predict the fate …

v Ngôi Sao Vụ Việc.

TỬ VI là ngôi sao của các sự việc, vụ việc, việc làm. Tất nhiên vụ việc, việc làm ấy có thể tốt xấu, thành hay bại đem lại thanh danh hay tai tiếng do các sao khác quyết định. Từ đó hình thành cụm từ có liên quan đến từ “vụ”.

Vụ máy bay rơi. Vụ tấn công công ngày… Trong cuộc khởi nghĩa ấy có nhiều vụ chiến đấu hấp dẫn lắm. Từ đó, tại có sự so sánh của “vụ” và “cuộc” trong khi sử dụng ngôn ngữ. Trên phương diện Tử Vi là sao Tử Vi (vụ) và sao Tuần (cuộc…)

v Star of affair (situation)

TU VI is a star of affair, case, action. Of coures, such affair or action could be good or bad, successful or failing, famed or notoriety thanks to the surrounding stars. From that, to perform phrase which relate with word “affair.”

Such as: affair of dropping plane, affair of attacking… During the uprising many “affair of appealing combat”. From that, we understand the distinction between“affair” and “course” in language. From Tu Vi point of view, TU VI star is “affair”, TUAN star is “course.”

Trên là những nét đặc trưng của ngôi sao Tử Vi. Chủ sự sống và cái chết. Chủ suy nghĩ rồi hành động. Chủ sự sinh động của cơ thể đến sự hoạt động của công việc. Từ đó xây dựng nên sự nghiệp của con người qua các vụ việc người ấy đã làm nên.

Tử Vi còn chủ sự bí mật,đã là bí mật phải bao bọc tốt. Chủ sự vây bọc, như, được vây bọc bởi thương yêu của quần chúng… Tử Vi giỏi còn giỏi bao vây kẻ thù, xấu tức là bị vây không lối thoát. Tử Vi còn giỏi huy động, phát động vì bên cạnh luôn có sao Vũ Khúc giỏi cổ vũ. Tử Vi là ngôi sao suy nghĩ rồi đứng ra gánh vác, hành động. So sánh với những toan tính riêng tư với sao Thiên Cơ.

Above is the characteristics of TU VI star. Denoting life and death; thinking then action; from the liveliness of the body to operation of tasks. From that, it builds up one’s career based on one’s affairs.

TU VI denotes secret, such secret should have a good cover. It also denotes theenvelopment within the love of the people. A talented TU VI is also good at putting siege upon the rival, on the contrary, a bad TU VI means being surrounded to a dead end. TU VI is also good at mobilizing, launching because beside it always has VU KHUC who is good at encouragement. TU VI is a star of thinking and then shouldering, acting in compared with the personal plotting of THIEN CO.

TỬ VI ngôi sao định mệnh an bài. Xúi giục chúng ta an phận, cũng như xúi giục chúng ta tranh giành. Ngoài kia, có kẻ đang đi tìm 1 địa vị, có thể bỏ cả cuộc đời của họ cũng không tìm ra. Có kẻ bị ép buộc vào 1 địa vị nào đó chính họ cũng không mong muốn. Mọi loay hoay trên cuộc đời đều nằm trong số mệnh đã an bài sẵn. Nếu anh vượt thoát ra ngoài làm sao chúng tôi dự đoán đúng.

TU VI is a star of predetermined fate. It incites us to be serene, as well as it incites us to scramble. Outside, there are those who are working up for social status, they could spend all their lives to struggle but they cannot succeed. There are those who are forced into one position against their wish. Every trouble in life is pre-arranged. If you escape fate, how could we predict correctly.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Bình luận