Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành

26/08/2020 167

Bản dịch cuốn Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành của Đại Đức Sơn Nhân. Mời các bạn cùng đọc tham khảo. Lưu ý, bản dịch tự động tối nghĩa, các bạn cần kiên nhẫn.

Bản dịch:

Tử vi đẩu số tinh thành

Nội dung lược thuật trọng điểm

Tử vi đẩu số luận mệnh, dĩ lập thể đa duy địa phản ánh một đời người số phận quỹ tích, nội dung thập phần phong phú, tin tức năng lượng thật lớn, ở Trung quốc ngũ đại thần sổ trung tâm danh liệt đầu bảng, được xưng “Đệ nhất thiên hạ thần số”, hiện thời Hương Cảng khu vẫn đang rất lưu hành, có thể thấy được kỳ mị lực to lớn.

Quyển sách là người biên tập quá trình nhiều năm học tập nghiên cứu và thực tiễn, phát huy đầy đủ mình linh cảm và kinh nghiệm, dĩ 1998 năm bản môn Ngọc Lâm bạn ban giáo tài làm cơ sở, tịnh dĩ cổ bản là bản gốc, đánh vỡ môn phái của sai ai ra trình diện, tiếp thu ý kiến quần chúng, thu thập rộng rãi bách gia, hội tụ chứa nhiều tác phẩm nổi tiếng tinh hoa, tiến hành hệ thống quy nạp, chỉnh lý, chú dịch và biên tập mà thành, sổ độ dễ cảo, không ngừng hoàn thiện, gắng đạt tới có lý luận và nội dung thượng trở thành so sánh hệ thống, kể lại, sâu sắc, toàn diện sách hay. Đi qua dụng đại lượng mệnh lệ lai bài bàn sau đó tập thành thục cung, tinh nội dung quan trọng phương pháp học tập, là người mới học nhập môn không có con đường thứ hai. Là phương tiện người mới học học tập, tinh tình, lục thân cập hạn năm bộ phận nội dung dùng tìm đọc thức phong cách, tống ra mệnh bàn hậu, án mười hai cung tên gọi và rơi cung tinh diệu dò số chỗ ngồi, tra tìm ra hữu quan nội dung, tổng hợp liền có thể phán đoán suy luận mệnh chủ suốt đời cực kỳ lục thân vận mạng một ít đại thể xu thế. Đồng thời cũng có hệ thống lý luận phân tích và diễn phán đoán ví dụ thực tế, đối với có cơ sở người, có thể thông hiểu đạo lí, khéo léo vận dụng, không ngừng thực tiễn, đề cao ngộ tính và dự đoán xoay ngang.

Thượng thiên giảng thuật tử vi đẩu số cơ sở tri thức, bài bàn phương pháp, cùng với cơ bản cũng là chủ yếu phán đoán suy luận phương pháp, tức tinh tình phán đoán suy luận pháp, phân tích và phán đoán suy luận tiên thiên mệnh số bộ phận. Hạ thiên kế tục phân tích, phán đoán suy luận hậu thiên vận thế bộ phận và cụ thể mệnh lệ phân tích diễn phán đoán, tiến thêm một bước thâm nhập thảo luận tử vi đẩu số tứ hoá phân tích phán đoán suy luận phương pháp, cùng với tượng hoa mai lục hào như nhau linh hoạt vận dụng tử vi đẩu số lai dự đoán sinh hoạt hàng ngày trung tâm người đó sự vật phương pháp.

Trong sách ngôn ngữ thông tục dễ hiểu, nội dung nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dịch học dễ dụng, có sơ trung trình độ văn hóa người là có thể xem và ứng dụng, ký thích hợp vu người mới học nhập môn học tập, cũng thích hợp vu có nhất định trụ cột người yêu thích đề cao tham khảo của dụng, còn có thể làm tử vi đẩu số dự đoán học giáo tài sử dụng.

Tử vi đẩu số tinh thành

Thượng biên

Đại đức sơn nhân biên soạn

Nội bộ tư liệu

Mục lục

Lời mở đầu ————– 5

Chương 1: cơ sở tri thức ———- 8

Tiết 1: Âm Dương Ngũ Hành ———- 8

Tiết 2: Thiên can địa chi ———- 9

Tiết 3: Thiên can địa chi tổ hợp ———– 10

Tiết 4: nạp âm ngũ hành ———- 11

Tiết 5: thế nào bài đẩu số tứ trụ ———– 11

Chương 2: tử vi đẩu số bài bàn phương pháp bước(đi) —– 15

Tiết 1: sinh ra thời gian suy tính quy tắc ——- 15

Tiết 2: đẩu số bài bàn phương pháp bước(đi) ——- 16

Phụ lục tử vi đẩu số mười hai cơ bản mệnh bàn đồ ———- 35

Chương 3: tử vi đẩu số thuật ngữ giải thích ——— 36

Chương 4: đẩu số chư tinh phân cấp cập phân loại ——- 38

Chương 5: đẩu số mười hai cung cơ bản ý nghĩa —– 42

Chương 6: tử vi đẩu số phân tích thôi diễn ——- 47

Tiết 1: đẩu số thôi diễn nội dung chủ yếu ——- 47

Tiết 2: đẩu số phân tích thôi diễn khái luận ——— 47

Tiết 3: tiên thiên mệnh số phân tích suy đoán ——- 51

Tiết 4: cách cục khái luận ———- 58

Tiết 5: luận sự nghiệp ———— 64

Tiết 6: luận tài vận ———— 65

Tiết 7: luận tật ách ———— 67

Tiết 8: khán lục thân ———— 70

Tiết 9: khán luyến ái hôn nhân ————— 73

Đệ thập tiết đẩu số luận mệnh kinh nghiệm tổng kết ——— 80

Đệ thập nhất tiết rất nhanh suy đoán mệnh hạn tiêu chút vấn đề ———- 86

Thứ mười hai tiết đẩu số ngũ hành luận mệnh ————- 89

Thứ mười ba tiết cuộc thi cập văn bằng ————— 90

Thứ mười bốn tiết tử vi đẩu số và tứ trụ bát tự hợp tố ———- 91

Chương 7: luận nữ mệnh ———— 93

Tiết 1: nam nữ mệnh dị đồng ————- 93

Tiết 2: nữ mệnh luận mệnh yếu điểm ————- 94

Chương 8: chư tinh rơi cung mệnh tố phán đoán ———– 97

1, tử vi tinh ———– 98 2, thiên cơ tinh ———– 109

3, thái dương tinh ———– 120 4, sao Vũ khúc ———– 130

5, thiên đồng tinh ———– 140 6, sao Liêm trinh ———– 149

7, Thiên phủ tinh ———– 160 8, thái âm tinh ———– 165

9, tham lang tinh ———– 172 10, cự môn tinh ———– 180

11, thiên tướng tinh ———– 187 12, thiên lương tinh ———– 191

13, thất sát tinh ———– 197 14, phá quân tinh ———– 204

15, mệnh vô chính diệu ——— 210 16, lộc tồn, thiên mã ——- 213

17, văn xương, văn khúc ——- 217 18, thiên khôi, thiên việt ——- 222

19, tả phụ, hữu bật ——- 225 20, kình dương, đà la ——- 228

21, Hỏa Tinh, linh tinh ——- 232 22, thiên không, Địa kiếp ——- 236

23, sao Tứ hóa ———– 239 24, tai thai, bát tọa ——- 246

25, thai phụ, phong cáo ——- 247 26, ân quang, thiên quý ——- 248

27, long trì, phượng các ——- 249 28, thiên khốc, thiên hư ——- 251

29, cô thần, quả tú ——- 252 30, hồng loan, thiên hỉ ——- 253

31, mui xe tinh ———– 255 32, thiên diêu tinh ———– 255

33, Hàm trì tinh ———– 257 34, thiên hình tinh ———– 257

35, âm sát tinh ———– 259 36, kiếp sát tinh ———– 259

37, thiên thương, thiên sứ ——- 260 38, phá toái, phỉ liêm ——- 260

39, đại hao tinh ———– 262 40, thiên đức tinh ———– 262

41, giải thần tinh ———– 263 42, thiên nguyệt tinh ———– 263

43, thiên vu tinh ———– 263 44, thiên quan, thiên phúc ——- 264

45, thiên thọ, thiên tài ——- 264 46, không vong tinh ———– 265

47, trường sinh thập nhị thần —————– 265

48, năm sinh (lưu niên) bác sĩ thập nhị thần ———— 267

49, năm sinh (lưu niên) tuổi tiền thập nhị thần ———— 268

50, năm sinh (lưu niên) tương tiền thập nhị thần ———— 269

Chương 9: chư tinh rơi mười hai cung tố phán đoán ———- 271

Tiết 1: huynh đệ cung ————– 271

Tiết 2: cung phu thê ————– 278

Tiết 3: cung tử nữ ————– 294

Tiết 4: cung tài bạch ————– 305

Tiết 5: cung tật ách ————– 317

Tiết 6: cung thiên di ————– 329

Tiết 7: nô bộc cung ————– 340

Tiết 8: sự nghiệp (quan lộc) cung ————- 347

Tiết 9: cung điền trạch ————– 361

Đệ thập tiết cung phúc đức ————– 370

Đệ thập nhất tiết cung phụ mẫu ————– 380

Lời mở đầu

Trung quốc ngũ thuật, tức sơn y bốc mệnh tướng, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, là của chúng ta cổ thánh nhà hiền triết lưu cho chúng ta của quý, là Trung Hoa Trung Quốc truyền thống văn hóa một bộ phận. Ở mấy nghìn năm lịch sử sông dài lý, người đã trải qua thiên chuy bách luyện, truyền lưu đến nay, thiên cổ không được suy. Ở Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài trong hành động, ngũ thuật thư lại ngoại lệ bị phía chính phủ bảo lưu lại lai. Ở hiện đại khoa học chữ Nhật minh đều tương đương phát đạt Nhật bản, Đông Nam Á, cảng, úc, thai các nước gia và khu, ngũ thuật vẫn đang rất thịnh hành, có thể thấy được ngũ thuật mị lực to lớn. Hiện đại khoa học là ở số lớn trên thực tế tới, ngũ thuật cũng là quốc gia của ta nhà hiền triết môn trường kỳ thực tiễn kết tinh, chúng ta không cần bả ngũ thuật bộ nhập hiện đại khoa học trong vòng, nhưng người lại là hoàn toàn phù hợp Trung Hoa Trung Quốc nhà hiền triết môn phát minh “Đại đạo”.

Ngũ chuyên gia thuật đều ẩn chứa vũ trụ vận hành quy luật ~”Nói”, kỳ triết học hạch tâm đều là “Âm Dương Ngũ Hành”, “Thiên nhân hợp nhất” quan. Chúng nó đều là nghiên cứu vận mạng loài người phương pháp kỹ thuật, mục đích đều là luận đoán tai phòng tai, xu cát tị hung. Hiển nhiên, bọn họ phương pháp kỹ thuật khác nhau, trình tự khác biệt. “Sơn”, hay chỉ tu đạo, tu luyện, dưỡng sinh, khí công chờ thuật; sơn là đạo hạnh, kỳ trình tự tối cao, là xu cát tị hung, cải biến vận mạng hay nhất pháp môn. “Y”, hay y thuật, chữa bệnh phương pháp, đây là có liễu bệnh lúc áp dụng thi thố một loại bị động phương pháp, nó đối vị bệnh, nhất là thiên tai tai họa bất ngờ, tựu không có biện pháp chút nào. “Bốc”, là chỉ nhiều chuyện, tam thức (kỳ môn, lục nhâm, Thái Ất) các loại dự đoán thuật, cũng xưng là bói toán; giống nhau đa số ngắn hạn hành vi, kỳ sở trường là dự đoán phạm vi quảng, thế sự quốc sự sinh hoạt mọi việc đều có thể dự đoán. “Tướng”, là từ nhân, vật, địa chờ diện mạo bên ngoài thượng nghiên cứu vận mạng loài người phương pháp, bao quát tiêu pha tướng, phong thuỷ địa lý chờ thuật. “Mệnh”, này đây sinh ra thời gian lai nghiên cứu cá nhân vận mạng phương pháp, chủng loại và phái phồn đa, trong đó chủ yếu có tứ trụ mệnh lý học và tử vi đẩu số mệnh lý học.

Ngũ chuyên gia thuật là cho nhau liên hệ, tương phụ tương thừa, tối nên ngũ thuật cho nhau nghiên tố. Tu luyện giả bị vây tầng thấp thì, vẫn đang đã bị vận mạng tả hữu, nghiên cứu mệnh tướng hậu, có thể tìm được khắc phục số phận ràng buộc phương pháp, tìm được tu luyện và câu thông vũ trụ điều kiện tốt nhất phương vị cập thầy tốt bạn hiền, nhân tùy tinh chuyển, tinh chiếu nhân hòa, do đó rất tốt nhanh hơn địa tu luyện thành công. Nghiên cứu bốc mệnh tướng người đó, cũng – nên cai nghiên cứu và tu luyện sơn thuật và y thuật, dĩ đề cao linh cảm, trí khôn và bản thân tố chất, do đó đề cao dự đoán xoay ngang và xu cát tị hung thuật, bằng không rất khó đạt được cao tầng dự đoán xoay ngang, hoặc vì vậy mà dồn xui triền thân, tật bệnh tai ách.

Số mạng của người tại sao phải bất đồng? Vũ trụ tinh thể đang không ngừng vận hành, bọn họ hỗ trợ lẫn nhau sinh ra vũ trụ lực, cổ người coi là Âm Dương Ngũ Hành khí. Vũ trụ lực lượng là vô cùng vô tận, nó vô thì vô khắc không ở ảnh hưởng vũ trụ đang lúc vạn sự vạn vật. Nhân là vạn vật của linh, đã bị vũ trụ lực ảnh hưởng mẫn cảm nhất, số mạng của người hay vũ trụ lực dưới tác dụng kết quả. Người cùng vũ trụ vô thì vô khắc không được đang tiến hành tin tức và năng lượng trao đổi, bất đồng thời không nơi, vũ trụ thiên thể đối với người lực ảnh hưởng là bất đồng. Vũ trụ thiên thể vận hành thập phần rất nhanh, giây phút trong lúc đó đã qua cách xa vạn dặm, ra sinh thời gian và nơi sinh kinh độ và vĩ độ đều giây phút giống nhau nhân là số rất ít, hơn nữa phụ mẫu di truyền, ở nhà chơi rông hoàn cảnh bất đồng, sở dĩ số mạng của người cũng là thiên hình vạn trạng, các không giống nhau.

Mệnh và vận là một cái chỉnh thể, nhưng đều tự lại có sở chủ và bất đồng đặc điểm. “Mệnh” là tiên thiên cập nội bộ nhân tố, là linh hồn của con người, bản thân, là số mạng của người chủ thể khung xương, chủ yếu thành phần. “Mệnh” cách cục cao thấp quyết định một người suốt đời thừa thụ phú quý Phúc Thọ năng lực sở đạt tới tối cao hạn ngạch. “Vận” còn lại là ngoại bộ nhân tố, hậu thiên hoàn cảnh lực ảnh hưởng, nhân sinh kỳ ngộ, là người thích ứng thời không tràng năng lực năng lực biến hóa, ở các thời không tràng đốt hoạt động và vận dụng lịch trình, cùng với hậu thiên nỗ lực kết quả, “Vận” phát triển biến hóa cũng có thể ảnh hưởng “Mệnh” kết cục. Nguyên nhân bên trong khởi chủ yếu tác dụng, nhân tố bên ngoài đi qua nguyên nhân bên trong mà có tác dụng. “Mệnh” là nhân tố chủ yếu, “Mệnh” đi qua “Vận” có tác dụng, sở dĩ “Mệnh” và “Vận” đều rất trọng yếu, cộng đồng cấu thành vận mệnh đời người đường cong.

Số mạng của người có thể không cải biến ư? Vấn đề này, dường như nhân có thể không thắng thiên như nhau. Chủ nghĩa duy vật cho rằng: Khách quan quy luật, chỉ có thể lợi dụng, bất năng cải biến. Mọi người có thể không có thể khiến cho địa chấn, hồng thủy không được phát sinh ư? Chí ít hiện nay hoàn không có khả năng, nhưng chúng ta có thể nắm giữ bọn họ quy luật tiến hành dự phòng, tương tai hoạ giảm thấp. Số mạng của người cũng là khách quan quy luật, không đổi cải biến, nhưng chúng ta có thể lợi dụng bất đồng thời không điểm và hoàn cảnh bên ngoài lai cải biến vũ trụ lực ảnh hưởng, tiến hành xu cát tị hung, tịnh hợp thời thích hợp địa nắm kỳ ngộ, đại can khoái thượng, đạt được lớn hơn thành công. Lớn hơn sửa đại biến thậm chí hoàn toàn thay đổi số phận, nói dễ vậy sao, bả thằng ngốc thay đổi hoàng đế, thiên địa không cho. Thánh nhân chế dễ, mục đích gì hay bang trợ mọi người xu cát tị hung, trăm phương nghìn kế địa thay đổi loài người số phận. Đạo gia đang cùng vận mạng đấu tranh trung tâm, biểu hiện nhất tích cực, bọn họ quan điểm là “Ta ra lệnh ở ta không ở thiên”, mục tiêu là trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên.

Tử vi đẩu số là Trần Đoàn lão tổ (Hoa Sơn đạo sĩ) nghiên cứu vũ trụ tinh thể quy luật vận hành cực kỳ đối với người và sự ảnh hưởng hậu, tỉnh ngộ ra vũ trụ chân lý, tổng kết ra thần tiên tương ứng, tinh nhân tương ứng triết lý. Tử vi đẩu số nhân tử vi viên ở giữa thiên mà được gọi là, nó là thông qua nam bắc đấu tử vi tinh đàn vận hành quy luật, công bố tinh tượng cùng người trong lúc đó tương hỗ đối ứng ảnh hưởng, cùng với đi qua tinh tượng biến hóa, vận hành lai trái lại ảnh nhân sự tin tức vận động quỹ tích, do đó do tinh biết nhân, dự đoán ra một đời người số phận đường cong.

Tử vi đẩu số, dĩ lập thể đa duy địa trái lại ảnh một đời người số phận quỹ tích, nội dung thập phần phong phú, tin tức dung lượng thật lớn, ở Trung Hoa Trung Quốc ngũ đại thần sổ trung tâm danh liệt đầu bảng, được xưng “Đệ nhất thiên hạ thần số”, cũng biết kỳ mị lực to lớn. Tử vi đẩu số không cần thủ dụng thần, tống ra mệnh bàn hậu, cây cư các cung tinh tình cực kỳ tam phương tứ chính tinh diệu phù ức tình huống, là được tiến hành phán đoán suy luận, dịch học dễ hiểu, tương đối thẳng quan, cụ thể, cẩn thận, chuẩn xác tỷ số cũng rất cao. Nhưng nhân tử vi đẩu số trường kỳ ẩn sâu vu cao tầng xã hội trung tâm, mặc dù từ xưa mà tân kỳ, kinh nghiệm thượng khiếm lão thành, rất nhiều quan điểm còn có tranh luận, mà lại dịch học mà nan tinh, có đợi chúng ta khứ không ngừng khai phá lợi dụng, thực tiễn tổng kết và phát dương quang đại. Tứ trụ dự đoán cần phải thủ chuẩn dụng thần, dụng thần nhất thác, toàn bộ giai phi, nhưng tương đối mà nói, tứ trụ mệnh lý lưu hành so sánh quảng, lý luận kinh nghiệm so sánh phong phú. Sở dĩ, hay nhất tương tử vi và tứ trụ hai người kết hợp lại, cho nhau lấy thừa bù thiếu, như vậy tin tức nội dung tựu tương đối toàn diện chuẩn xác.

Tử vi đẩu số ứng dụng, còn có thể tượng nhiều chuyện bói toán như nhau, rộng khắp ứng dụng vu sinh hoạt mọi việc dự đoán.

Hiện đại khoa học giải thích không được rất nhiều hiện tượng tự nhiên, lịch đại xã hội đều trừ tận gốc không được tham ô trộm cướp và gian dâm bắt người cướp của hiện tượng; y sư kỹ thuật có cao thấp, hiện đại y học cũng không có thể trăm phần trăm địa y hảo loài người tật bệnh; dự đoán sư xoay ngang cũng có cao thấp, dự đoán thuật đồng dạng bất năng trăm phần trăm địa dự đoán chuẩn xác, vậy đại khái đều là “Nói” quy luật ba!

Quyển sách kể lại trình bày và phân tích liễu tử vi bài bàn phương pháp và phân tích phán đoán suy luận cơ bản phương pháp, hoàn dùng tìm đọc thức phương pháp, ở tống ra mệnh bàn hậu, căn cứ các cung tinh diệu tổ hợp tình huống, từ “Chư tinh rơi mười hai cung tố phán đoán” và “Tuổi hạn phân tích” chờ chương nội các tiết tra ra tương quan nội dung, là được làm cho luận mệnh, có nhất định độ chuẩn xác, nhưng không có khả năng rất cao. Phải biết rằng, bất luận cái gì dịch học dự đoán thuật linh hồn đều ở đây vu sống dụng và linh thay đổi; bất luận cái gì dịch học sách báo cung cấp học thuật cũng chỉ có thể là cơ sở tri thức, cao thâm dự đoán thuật hay là muốn dựa vào chính mình thông hiểu đạo lí, không ngừng thực tiễn tổng kết và đề cao. Tiếp theo biên tương thâm nhập thảo luận cái khác phán đoán suy luận phương pháp, cùng với sống dụng tử vi đẩu số dự đoán trong cuộc sống nhân sự vật phương pháp, dĩ đề cao chúng ta đối tử vi đẩu số dự đoán xoay ngang.

Bởi các loại nguyên nhân, đại lục dịch học nhiệt một trận lãnh một trận, thụ xã hội giả tạo phong khí ảnh hưởng, dịch học sáng tác nhiều như tẫn mao, nhưng cao cấp không nhiều lắm, mà lại ai giữ ý nấy, học thuật quan điểm tương đương hỗn loạn, ai đúng ai sai, thực khó phân biện, chỉ có dựa vào mọi người ngộ tính. Hương Cảng đại khí hậu ấm áp, đặc biệt thích hợp dịch học phát triển, cho nên cao cấp dịch học sáng tác khá nhiều, nội dung phong phú, nhưng cũng có chỗ thiếu sót, có thể là xuất phát từ kinh tế thượng nguyên nhân ba, nội dung đa tương đối chìm rườm rà toái, làm cho sương mù dày đặc, sờ không được yếu điểm, mà lại triết lý cũng không rất thích hợp đại lục phong tộc tập tục và hiện trạng.

Bản môn tông sư là không thích hỗn loạn phái khác đồ, nhưng bản thân để đào móc chỉnh lý và phát dương quang đại tổ quốc văn hóa của quý, cho nên vứt bỏ phái của ngại mà thôi. Quyển sách dĩ cổ bản là bản gốc, tịnh ở 1998 năm bản môn Ngọc Lâm bạn ban giáo tài cơ sở tiến tới đi biên tập sửa thiện, tịnh tham khảo quốc nội và cảng úc thai đông đảo tác phẩm nổi tiếng, tiếp thu ý kiến quần chúng, thu thập rộng rãi chúng gia của tinh hoa, tham khảo danh gia kinh nghiệm, ở tông sư linh lực gia trì hạ, phát huy đầy đủ mình linh cảm và thực tiễn kinh nghiệm, bả phức tạp rườm rà, thâm ảo khó hiểu, hổn độn vô tự trình bày và phân tích, làm so sánh hệ thống quy nạp, chỉnh lý, chú dịch và biên tập mà thành, tên cổ “Tử vi đẩu số dự tinh thành” . Bởi bản thân học thức và ngộ tính hữu hạn, sơ lầm chỗ, thậm chí bã không thể tránh được, thành ngắm các vị hành gia, người cùng sở thích và có thức của sĩ giám chính. Tịnh ngắm kẻ học sau dĩ thực tiễn là thước đo, không ngừng khai ngộ sang tân.

Ngô sinh trưởng ở Quảng Tây quế bình hẻo lánh sơn thôn, nhi đồng thời đại các hương thân cho ta nổi lên một “Đại đức” nhã hào, là kỷ niệm mà thư hào “Đại đức sơn nhân”, sơn dã thôn phu, dân trong thôn cũng.

Ở đây, cẩn hướng bản môn tông sư cùng với ở quyển sách dẫn đã dùng qua quốc nội và cảng úc thai tác phẩm nổi tiếng tiền bối, các sư phụ dồn dĩ chân thành cảm tạ và cao thượng cúi chào!

Quế quế mộc mộc hương sĩ: Đại đức sơn nhân quý vị giữa mùa thu thiện cảo

Chương 1: cơ sở tri thức

Tiết 1: Âm Dương Ngũ Hành

Lão tử thuyết: Nói sinh nhất, một sanh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Kinh dịch thuyết: Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh nhiều chuyện, ngũ hành bát quái sanh thành vật. Là cho nên, thiên hạ vạn vật giai sống ở vô, từ không tới có, từ có đáo sinh sôi không thôi.

Kinh dịch và Âm Dương Ngũ Hành học thuyết là họ Đông Phương văn hóa cơ sở và cây trụ, là ngũ chuyên gia thuật cơ bản triết học quan điểm. Chúng nó dụng mộc mạc chủ nghĩa duy vật triết học quan, công bố vũ trụ đang lúc vạn sự vạn vật sinh trưởng, phát triển và biến hóa quy luật tự nhiên, do đó làm cho môn ở sinh sản, cuộc sống và quân sự thượng nắm giữ có lợi thời cơ, tạo phúc nhân loại mà làm ra vĩ đại cống hiến.

Trung Hoa Trung Quốc cổ đại nhà hiền triết môn tựu là thông qua “Âm dương” hai người giản đơn ký hiệu diễn biến quy luật, phát minh sáng tạo ra tiền đồ xán lạn, khốc như vực sâu hải dịch học hệ thống.

Âm dương học thuyết, nó bả vũ trụ đang lúc vạn sự vạn vật tất cả thuộc về kết làm âm dương hai đại tính chất, cho rằng tất cả sự vật hình thành, biến hóa, và phát triển, đều là do vu âm dương nhị khí vận động và chuyển hoán kết quả.

Dương tính đại diện tích cực, thiên, nam, phu, thượng, tiến, quang minh, chính diện, ngoại tại, cương, động, nhiệt, đại, có, sinh, số dương, cúi xuống, nhật, thái dương chờ.

Âm tính đại diện tiêu cực, địa, nữ, thê, hạ, thối, hắc ám, phản diện, nội tại, nhu, tịnh, lãnh, tiểu, vô, tử, số âm, ngưỡng thượng, dạ, Thái âm chờ.

Vật lý học trung tâm âm điện tử dương có đồng tính tướng sách, khác giới hút nhau tác dụng. Dịch học trung tâm âm dương cũng có sách hút tác dụng, chẳng qua là dụng tương khắc tướng sinh để hình dung mà thôi. Dịch học trung tâm đồng tính tướng sinh, tức dương sinh dương, âm sanh âm, sinh lực đại; khác giới tướng sinh, tức dương sinh âm, âm sanh dương, sinh lực tiểu. Âm dương đồng tính tương khắc, tức âm khắc âm, dương khắc dương, khắc tính đại, là thật khắc, vô tình của khắc; âm dương khác giới tương khắc, tức âm khắc dương, dương khắc âm, khắc tính không lớn, là có tình của khắc, chỉ là vừa phải quản chế ước thúc mà thôi.

Ngũ hành học thuyết và âm dương học thuyết quan hệ cực kỳ mật thiết, ở sổ thuật dịch học trung tâm, âm dương là tương đối không rõ ràng, nó phải đi qua ngũ hành thuộc tính lai cụ thể địa bày ra.

Ở sổ thuật dịch học trung tâm, âm dương là thông qua ngũ hành thuộc tính lai triển hiện. Ngũ hành hay kim mộc thủy hỏa thổ. Trung Hoa Trung Quốc cổ đại nhà hiền triết môn bả vũ trụ cấu thành quy kết là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ loại cơ bản nhất vật chất. Ngũ hành học thuyết cho rằng, trên thế giới vạn sự vạn vật hình thành, phát triển và biến hóa, đều là Âm Dương Ngũ Hành sinh khắc chế hóa, tương hỗ làm kết quả.

Căn cứ hiện tượng tự nhiên, kim nóng chảy thành dịch thể, thủy sinh sôi cây cối, mộc năng lực nhóm lửa, hỏa đốt thành tro đất, trong đất chôn dấu có mỏ vàng, Trung Hoa Trung Quốc tiên thánh môn tổng kết ra ngũ hành có hai người cơ bản nhất đặc tính và quy luật: Tức tướng sinh và tương khắc. Ngũ hành tướng sinh và tương khắc đều có tuần hoàn đền đáp lại quy luật.

Tướng sinh, giống vậy mẫu sống chết, là một loại vật chất đối một loại khác vật chất đưa đến sinh sôi, sinh sôi nảy nở, xúc tiến, thôi động, cổ vũ tác dụng. Ngũ hành tướng sinh có: Kim nước lã, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, đất sinh kim, lòng vòng như vậy không ngừng.

Tương khắc, giống vậy quan quản dân, cảnh sát quản tù phạm, là một loại vật chất đối một loại khác vật chất đưa đến quản chế, chế ước, ức chế tác dụng. Giống nhau tương khắc song phương đều là cừu địch. Ngũ hành tương khắc có: Thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, đất khắc thủy, lòng vòng như vậy không ngừng. Tướng sinh và tương khắc đã mâu thuẫn, vừa thống nhất, như vậy thôi động sự vật phát triển biến hóa.

Ngũ hành tùy tứ quý cải biến, sẽ có vượng suy biến hóa, dựa vào trình độ bất đồng, có thể chia làm vượng, tướng, nghỉ, tù, tử năm đẳng cấp. Vượng là tràn đầy; tướng là thứ vượng; nghỉ là về hưu; tù là suy sụp bị tù vây khốn; tử mà sống khí hoàn toàn không có, đến rồi tử vong trình độ.

Vượng suy suy tính phương pháp là: Đương mùa người vượng, lệnh người sống tướng, sinh lệnh người nghỉ, khắc lệnh người tù, lệnh khắc người tử. (lệnh là chỉ tứ quý. Mùa xuân mộc đương mùa, mùa hạ hỏa đương mùa, mùa thu kim đương mùa, mùa đông thủy đương mùa, tam, lục, cửu, mười hai tháng là đất đương mùa). Ví dụ như, mộc sống ở mùa xuân, chưa kịp đương mùa mà vượng, mà mộc sinh hỏa là tướng, sinh mộc thủy là nghỉ, khắc mộc kim là tù, mộc khắc đất là tử các loại, còn lại loại suy.

Ngũ hành vượng suy trạng thái còn có một loại khác biểu đạt phương pháp, tức trường sinh thập nhị thần. Trường sinh thập nhị thần trình tự là: Trường sinh, mộc dục, quán đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, nuôi. Nó bả ngũ hành vượng suy trình độ hình tượng vu nhân từ hoài thai đến chết vong, cho đến tiêu thất tuyệt diệt toàn bộ quá trình. Kim trường sinh ở tị, mộc trường sinh ở hợi, hỏa trường sinh ở dần, khí hậu trường sinh ở thân. Ở đẩu số trung tâm, trường sinh, quán đái, lâm quan, đế vượng, giá bốn loại trạng thái thuộc về vượng tướng; suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, giá ngũ loại trạng thái thuộc về suy sụp; mộc dục thuộc về rách nát; thai nuôi thuộc về trung gian săn sóc ân cần trạng thái.

Tiết 2: Thiên can địa chi

Thiên can địa chi là cổ nhân dùng cho ký ức năm, nguyệt, nhật, thì, phương vị, số liệu chờ phương pháp ký hiệu. Thời đại nhật thì gắn liền với thời gian đang lúc, phương vị là không gian, sở dĩ, Thiên can địa chi hay đại diện thời không thể hệ ký hiệu.

Nhất, Thiên can

1, thập Thiên can: Thiên can cùng sở hữu mười người, trình tự là: 1 giáp, 2 ất, 3 bính, 4 đinh, 5 mậu, 6 kỷ, 7 canh, 8 tân, 9 nhâm, 10 quý. Thiên can tên gọi tắt là “Can” .

Trong đó số lẻ thuần dương tính, số chẵn thuần âm tính. Cụ thể mà nói, giáp bính mậu canh nhâm là dương, ất đinh kỷ tân quý là âm.

2, Thiên can phối thuộc ngũ hành: Giáp ất thuộc mộc, giáp là dương mộc, ất là âm mộc; bính đinh thuộc hỏa, bính là dương hỏa, đinh là âm hỏa; mậu kỷ thuộc đất, mậu là dương đất, kỷ là âm đất; canh tân thuộc kim, canh là dương kim, tân là âm kim; nhâm quý thuộc thủy, nhâm là dương thủy, quý là âm thủy.

3, Thiên can phối phương vị: Giáp ất họ Đông Phương, bính đinh phía nam, mậu kỷ trung ương, canh tân phương tây, nhâm quý phương bắc.

4, Thiên can tương trùng: Giáp canh, ất tân, nhâm bính, quý đinh. (ở đây, xung là cường liệt tương khắc ý)

5, Thiên can tương hợp: Giáp kỷ hóa đất, ất canh hóa kim, bính tân hóa thủy, đinh nhâm hóa mộc, mậu quý hóa hỏa.

Nhị, địa chi

1, mười hai địa chi: Địa chi cộng mười hai một, trình tự là: 1 tử, 2 xấu, 3 dần, 4 mão, 5 thìn, 6 tị, 7 ngọ, 8 vị, 9 thân, 10 dậu, 11 thủ, 12 hợi. Trong đó số lẻ là dương, số chẵn là âm. Tức tử dần thìn ngọ thân thủ là dương, xấu mão tị vị dậu hợi là âm. Địa chi tên gọi tắt là “Chi” .

2, địa chi phối thuộc ngũ hành: Dần mão thuộc mộc, dần thuần dương mộc, mão thuần âm mộc; tị ngọ thuộc hỏa, tị thuần dương hỏa, ngọ thuần âm hỏa; thân dậu thuộc kim, thân thuần dương kim, dậu thuần âm kim; tử hợi thuộc thủy, tử thuần dương thủy, xấu thuần âm thủy; thìn thủ xấu vị thuộc đất, thìn thủ thuần dương đất, xấu vị thuần âm đất.

3, địa chi phối thuộc phương vị cập mùa: Dần mão Thần Đông phương, thuộc mùa xuân; tị ngọ vị phía nam, thuộc mùa hạ; thân dậu thủ phương tây, thuộc mùa thu; hợi tử xấu phương bắc, thuộc mùa đông.

4, địa chi phối thuộc cầm tinh; tử thử, xấu bò, dần hổ, mão thỏ, thìn long, tị xà, ngọ mã, vị dương, thân hầu, dậu kê, thủ cẩu, hợi heo.

5, kỷ nguyệt: Dụng mười hai địa chi cố định địa đại diện hàng năm mười hai tháng, địa chi và tháng cố định quan hệ là: Tháng giêng dần, hai tháng mão, ba tháng thìn, tháng tư tị, tháng năm ngọ, tháng sáu vị, bảy tháng thân, tám tháng dậu, chín tháng thủ, tháng mười hợi, tháng mười một tử, mười hai tháng xấu.

6, địa chi thế kỷ: Dụng địa chi cố định địa đại diện mỗi ngày mười hai canh giờ, mỗi canh giờ tương đương với bây giờ lưỡng mấy giờ.

Địa chi và tiếng đồng hồ đối chiếu biểu: (án mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ kế)

Thì chi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi

Hiện đại

Thì đang lúc 23–

1 thì 1–

3 thì 3–

5 thì 5–

7 thì 7–

9 thì 9–

11 thì 11–

13 thì 13–

15 thì 15–

17 thì 17–

19 thì 19–

21 thì 21-

23 thì

Chú: Đã ngoài thế kỷ này đây giống nhau nông lịch thế kỷ phương pháp là chuẩn lai suy tính, tử vi đẩu số có khác quy định, như sau văn.

7, địa chi lục xung: Lục xung, hay phương vị tương đối, cho nhau xung động ý tứ. Ở tử vi đẩu số trung tâm, vô luận ngôi sao may mắn hoặc hung tinh, không được xung sẽ không động, động tài cho thấy cát hung lai, bất động thì bất năng cho thấy cát hung lai.

Lục xung là: Tử ngọ tương trùng, xấu vị tương trùng, dần thân tương trùng, mão dậu tương trùng, thìn thủ tương trùng, tị hợi tương trùng. Cộng lục tổ.

8, địa chi lục hợp: Mười hai địa chi chia làm lục tổ, phân biệt lưỡng lưỡng tương hợp, tương hợp hậu hội hóa thành người ngũ hành.

Lục hợp tức là: Tử xấu hợp hóa đất, dần hợi hợp hóa mộc, mão thủ hợp hóa hỏa, thìn dậu hợp hóa kim, tị thân hợp hóa thủy, ngọ vị hợp hóa thành đất. (trong đó, ngọ vừa đại diện thái dương, vị đại diện Thái âm, tức âm dương hợp, có nói chích tương hợp mà không hóa, bản thân cho rằng ngọ hỏa sinh vị đất, tương hợp hậu tất hiển tính năng của đất, cho nên ngọ vị hợp mà đất mới mới là đúng lý).

9, địa chi tam hợp: Mười hai địa chi trung tâm, cách mỗi ba vị ba địa chi tương hợp mà cấu thành một cục thể, hợp hóa xuất một mới ngũ hành, xưng là địa chi tam hợp.

Ở tử vi đẩu số trung tâm, địa chi tam hợp cục dụng rất đa, thuật ngữ “Tam phương tứ chính” trung tâm tam phương, hay chỉ địa chi tam hợp cục ba địa chi phương vị. Tứ chính thị chỉ đối trùng cung, tức lục xung cung. Tam hợp cục là: Thân tử thìn hợp hóa thủy, hợi mão vị hợp hóa mộc, dần ngọ thủ hợp hóa hỏa, tị dậu xấu hợp hóa kim.

10, tứ mộ: Tứ mộ, lại bảo tứ khố. Mộ, hay phần mộ ý tứ. Kho, hay thương khố ý tứ. Thìn thủ xấu vị là ngũ hành mộ kho nơi, sở dĩ khiếu tứ mộ kho. Mộc mộ ở vị, kim mộ ở xấu, thủy mộ ở thìn, hỏa đất mộ ở thủ.

Tiết 3: Thiên can địa chi tổ hợp

Thiên can đại diện thiên, địa chi đại diện địa. Thiên can và địa chi tổ hợp cùng một chỗ, tựu hoàn chỉnh mà tỏ vẻ liễu thiên địa vũ trụ kết hợp thể, đại biểu thiên địa vũ trụ vạn sự vạn vật tin tức kho. Thiên can và địa chi phối hợp, phải dĩ dương can phối dương chi, hong khô phối âm chi. Ví dụ như, giáp là dương can, sẽ và tử, dần, thìn, ngọ, thân, thủ chờ dương chi xứng đôi.

Can chi sắp hàng tổ hợp, Thiên can do giáp lúc đầu, địa chi do tử lúc đầu, sắp hàng đều dựa vào Thiên can địa chi thứ tự tuần hoàn phối hợp. Vòng thứ nhất: 1 giáp 1 tử, 2 ất 2 xấu, 3 bính 3 dần, 4 đinh 4 mão, 5 mậu 5 thìn, 6 kỷ 6 tị, 7 canh 7 ngọ, 8 tân 8 vị, 9 nhâm 9 thân, 10 quý 10 dậu, cộng thập tổ, Thiên can từ giáp tới quý vừa lúc dùng xong, mà địa chi còn dư lại 11 thủ 12 hợi hai người không có hợp với, tua trống liễu. Đây là vòng thứ nhất phối hợp, mỗi một tua xưng là “Tuần”, giá nhất tuần dĩ một giáp dẫn đầu, sở dĩ xưng là một giáp tuần. Tua trống hai người địa chi đã bảo “Tuần thiên không”, một giáp tuần trung tâm thủ hợi thiên không.

Đợt thứ hai, Thiên can nhưng dĩ giáp dẫn đầu, mà địa chi thì bất năng tái dĩ tử là lúc đầu, mà là dĩ vòng thứ nhất trung tâm tua trống hai người địa chi là ưu tiên, tua hoàn hai cái này địa chi hậu lại từ tử bắt đầu tuần hoàn phối xuống phía dưới. Sở dĩ đợt thứ hai phối hợp thứ tự là: 1 giáp 11 thủ, 2 ất 12 hợi, 3 bính 1 tử, 4 đinh 2 xấu, 5 mậu 3 dần, 6 kỷ 4 mão, 7 canh 5 thìn, 8 tân 6 tị, 9 nhâm 7 ngọ, 10 quý 8 vị. Đến tận đây, thập Thiên can vừa bài xong, giá nhất tuần dĩ giáp thủ dẫn đầu, xưng là giáp thủ tuần. Giá nhất tuần lại có hai người địa chi 9 thân 10 dậu tua trống liễu, trở thành giáp thủ tuần trung tâm thân dậu thiên không, đáo vòng thứ ba thì chúng nó tựu ưu tiên đứng hàng.

Kế tục án thượng pháp bài vòng thứ ba: 1 giáp 9 thân, 2 ất 10 dậu, 3 bính 11 thủ, 4 đinh 12 hợi, 5 mậu 1 tử, 6 kỷ 2 xấu, 7 canh 3 dần, 8 tân 4 mão, 9 nhâm 5 thìn, 10 quý 6 tị. Giáp thân tuần buổi trưa vị thiên không.

Đệ tứ tua: 1 giáp 7 ngọ, 2 ất 8 vị, 3 bính 9 thân, 4 đinh 10 dậu, 5 mậu 11 thủ, 6 kỷ 12 hợi, 7 canh 1 tử, 8 tân 2 xấu, 9 nhâm 3 dần, 10 quý 4 mão. Giáp ngọ tuần trung tâm thìn tị thiên không.

Vòng thứ năm: 1 giáp 5 thìn, 2 ất 6 kỷ, 3 bính 7 ngọ, 4 đinh 8 vị, 5 mậu 9 thân, 6 kỷ 10 dậu, 7 canh 11 thủ, 8 tân 12 hợi, 9 nhâm 1 tử, 10 quý 2 xấu. Giáp thìn tuần trung tâm dần mão thiên không.

Thứ sáu tua: 1 giáp 3 dần, 2 ất 4 mão, 3 bính 5 thìn, 4 đinh 6 tị, 5 mậu 7 ngọ, 6 kỷ 8 vị, 7 canh 9 thân, 8 tân 10 dậu, 9 nhâm 11 thủ, 10 quý 12 hợi. Giáp dần tuần trung tâm xấu thiên không.

Đến tận đây, thập Thiên can và mười hai địa chi vừa vặn toàn bộ tuần hoàn xứng đôi hoàn tất, hoàn thành một vòng Thiên can địa chi tuần hoàn tổ hợp, cùng sở hữu sáu mươi tổ, xưng là sáu mươi một giáp, vừa xưng một hoa giáp.

Tiết 4: nạp âm ngũ hành

Thiên can có Thiên can ngũ hành, địa chi có địa chi ngũ hành, Thiên can và địa chi phối hợp hậu sẽ biến thành mới ngũ hành, xưng là “Nạp âm ngũ hành” . Nguyên can chi ngũ hành xưng là chính ngũ hành, nạp âm ngũ hành là giả tá ngũ hành, bởi vì nó là giả tá cổ đại ngũ âm (cung thương sừng trưng vũ) và mười hai âm luật mà tổ hợp thành nạp âm ngũ hành. Sáu mươi một giáp nạp âm ngũ hành, có thể xem thêm như sau phụ biểu.

Nạp âm ngũ hành tốc kí pháp: Thiên can phối sổ: Giáp ất 1, bính đinh 2, canh tân 3, mậu kỷ 4, nhâm quý 5. Địa chi phối sổ: Tử xấu ngọ vị 1, dần mão thân dậu 2, thìn tị thủ hợi 3. Tương can chi sổ tương gia, dĩ tổng số tra (nhược lớn hơn 5 thì giảm 5, dĩ số dư tra) được nạp âm ngũ hành là: 1 mộc, 2 kim, 3 thủy, 4 hỏa, 5 đất. Ví dụ như: Mậu thủ nạp âm ngũ hành, từ Thiên can phối sổ tra được mậu là 3, từ địa chi phối sổ tra được thủ là 3, can chi tương gia = 3+ 3= 6, tổng số lớn hơn 5, giảm đi 5 dư 1, đoạt được số dư hay nạp âm ngũ hành sổ, từ nạp âm ngũ hành sổ thuộc ngũ hành biểu trung tra ra, 1 sổ là mộc, bạn cố tri mậu thủ nạp âm ngũ hành là mộc.

Tiết 5: thế nào bài đẩu số tứ trụ

Dụng Thiên can địa chi kỷ niên nguyệt nhật thì, tựu tạo thành tứ tổ can chi, xưng là tứ trụ, năm can chi xưng năm trụ, nguyệt can chi xưng nguyệt trụ, nhật can chi xưng nhật trụ, thì can chi xưng thì trụ. Tứ trụ cùng sở hữu tám chữ, sở dĩ lại bảo tứ trụ bát tự. Tứ trụ giống nhau muốn mượn trợ giúp lịch vạn niên lai thôi tra. Tử vi đẩu số thôi bài tứ trụ phương pháp có tranh luận, các phái ý kiến không đồng nhất. Bản thân ý kiến, tử vi đẩu số nếu coi trọng sổ vận dụng, sở dĩ ở thôi bài tứ trụ và tử vi bàn thì, không cần lo lắng thời tiết, nguyệt và nhật đều dụng chữ số lai suy tính; đối với canh giờ, bản thân cũng chủ trương dĩ buổi tối 12 điểm chính ( 24 thì chế là 0 điểm chính) làm mỗi ngày giờ tý giao tiếp thời gian, tức từ buổi tối 12 điểm 01 xa nhau thủy tác mỗi một nhật giờ tý, và tứ trụ mệnh lý suy tính phương pháp không giống với.

Tứ trụ cụ thể thôi bài phương pháp như sau:

1, năm trụ: Bài năm trụ, tức năm can chi, có thể tra lịch vạn niên.

Can chi kỷ niên, ở đẩu số trung tâm, một năm của thủy này đây nông lịch tháng giêng mùng một là thủy, mà không phải dĩ nông lịch “Lập xuân tiết” là giao tiếp điểm, nông lịch mười hai tháng ngày cuối cùng buổi tối 12 điểm 00 phân trước đây nhưng án thượng một năm can chi kỷ niên, buổi tối 12 điểm 01 phân khởi thì là năm đầu tháng giêng mùng một, tức đoán năm đầu can chi.

2, nguyệt trụ: Bài nguyệt trụ, tức nguyệt can chi. Can chi kỷ nguyệt, ở đẩu số trung tâm, mỗi tháng của thủy này đây mỗi tháng mùng một là thủy, mỗi tháng ngày cuối cùng buổi tối 12 điểm 01 phân khởi đoán tân một tháng mùng một, tức đoán tân một tháng can chi. Phàm gặp tháng nhuận ra đời, tác tháng sau lai thôi, ví dụ như nhuận một tháng sinh ra tác hai tháng lai suy tính can chi; nhuận tháng năm sinh ra, tựu dĩ tháng sáu lai suy tính can chi, còn lại loại suy. (chú: Làm như vậy hội có một nguyệt tha cho, ví dụ như nhuận một tháng tác hai tháng thôi, hai tháng nhưng tác hai tháng thôi).

Mỗi tháng nguyệt chi là cố định không đổi, phía trước đã thuật, tức tháng giêng dần, hai tháng mão, ba tháng thìn… , chúng ta muốn đẩy chỉ có nguyệt can. Thôi nguyệt làm phương pháp chỉ dùng để “Ngũ hổ độn khởi nguyệt bí quyết” : Giáp kỷ của năm bính tác thủ, ất canh của năm mậu là đầu, bính tân của năm từ canh khởi, đinh nhâm tháng giêng là nhâm dần, mậu quý tháng giêng xây giáp dần, thập can thời đại thuận đi lưu. Là ý nói, phàm năm can là giáp hoặc kỷ, tháng giêng Thiên can đều là bính, dưới các nguyệt thì từ tháng giêng bính dần là thu tiền xâu, trình tự phối hợp xuống phía dưới, tức hai tháng Đinh Mão, ba tháng mậu thìn, tháng tư kỷ tị, tháng năm canh ngọ, tháng sáu tân vị, bảy tháng nhâm thân, tám tháng quý dậu, chín tháng giáp thủ, tháng mười ất hợi, tháng mười một bính tử, mười hai tháng Đinh Sửu. Phía dưới liệt có bảng, có thể phương tiện tìm đọc.

3, bài nhật trụ: Mỗi ngày dĩ buổi tối 12 điểm 00 chia làm giao tiếp điểm, buổi tối 12 thì 00 phân trước đây nhưng coi là một ngày can chi, buổi tối 12 thì 01 phân khởi tài đoán là tân một ngày can chi.

Suy tính nhật can chi có thể cây cư ra đời công lịch hoặc âm lịch niên kỉ nguyệt nhật, trực tiếp từ lịch vạn niên thượng điều tra ra.

4, bài thì trụ: Canh giờ cụ thể quy định là: Dĩ một ngày 24 tiếng đồng hồ kế, 0. 01 tới 1. 00 là lúc đầu sớm giờ tý, 1. 01 tới 3. 00 giờ sửu, 3. 01 tới 5. 00 giờ dần, 5. 01 tới 7. 00 giờ mẹo, 7. 01 tới 9. 00 giờ Thìn, 9. 01 tới 11. 00 giờ Tỵ, 11. 01 tới 13. 00 buổi trưa, 13. 01 tới 15. 00 giờ Mùi, 15. 01 tới 17. 00 giờ Thân, 17. 01 tới 19. 00 giờ Dậu, 19. 01 tới 21. 00 thủ thì, 21. 01 tới 23. 00 giờ hợi, 23. 01 tới 24. 00 là lúc đầu vãn giờ tý.

Chú ý cùng một ngày trung tâm, 0: 01 tới 1: 00 và 23: 01 tới 24: 00 đều thuộc giờ tý, mà từ buổi tối 24: 00 tiến vào 0: 01 hậu còn lại là tiến nhập ngày thứ hai giờ Tý.

Canh giờ can chi suy tính, canh giờ địa chi là cố định không đổi, chỉ cần đẩy dời đi thì can tức cũng biết canh giờ can chi.

Đã biết nhật can sau đó, có thể nhật can là dựa vào cư lai suy tính thì can. Thôi thì làm ca quyết khiếu “Ngũ thử độn thôi thì can bí quyết” : Giáp kỷ hoàn gia giáp, ất canh bính tác sơ, bính tân thôi mậu tử, đinh nhâm canh tử cư, mậu quý khởi mậu tử, thì của chính không uổng. Ngũ thử, chỉ năm giờ tý, giờ tý là mỗi ngày thứ một canh giờ. Ca quyết ý tứ là: Như câu đầu tiên “Giáp kỷ hoàn gia giáp”, hay giáp nhật hoặc kỷ nhật giờ tý Thiên can là giáp, còn lại canh giờ can chi, thì dĩ một giáp khởi thu tiền xâu, lần lượt tự phối hợp xuống phía dưới: Giờ tý là một giáp, giờ sửu là ất xấu, giờ dần bính dần, giờ mẹo Đinh Mão, giờ Thìn mậu thìn, giờ Tỵ kỷ tị, buổi trưa canh ngọ, giờ Mùi tân vị, giờ Thân nhâm thân, giờ Dậu quý dậu, thủ thì giáp thủ, giờ hợi ất hợi. Phía dưới liệt có bảng, có thể phương tiện tìm đọc.

Sáu mươi một giáp nạp âm cập lục giáp tuần thiên không biểu

Một giáp tuần Nạp âm Giáp thủ tuần Nạp âm Giáp thân tuần Nạp âm Giáp ngọ tuần Nạp âm Giáp thìn tuần Nạp âm Giáp dần tuần Nạp âm

Một giáp Trong biển kim Giáp thủ Đỉnh núi hỏa Giáp thân Tuyền trung tâm thủy Giáp ngọ Sa trung kim Giáp thìn Phật ngọn đèn dầu Giáp dần Đại suối nước

Ất xấu Ất hợi Ất dậu Ất vị Ất tị Ất mão

Bính dần Lô trung tâm hỏa Bính tử Động hạ thuỷ Bính thủ Phòng thượng đất Bính thân Dưới chân núi hỏa Bính ngọ Thiên hà thủy Bính thìn Sa trung thổ

Đinh Mão Đinh Sửu Đinh Hợi Đinh dậu Đinh Mùi Đinh tị

Mậu thìn Đại cây rừng Mậu dần Thành tường đất Mậu tử Phích Lịch Hỏa Mậu thủ Tử kim ngưu Mậu thân Đại dịch đất Mậu ngọ Bầu trời hỏa

Kỷ tị Kỷ mão Kỷ xấu Kỷ hợi Kỷ dậu Kỷ vị

Canh ngọ Bên đường đất Canh thìn Bạch tịch kim Canh dần Tùng bách mộc Canh tử Trên vách đất Canh thủ Sai xuyến kim Canh thân Cây lựu mộc

Tân vị Tân tị Tân mão Tân xấu Tân hợi Tân dậu

Nhâm thân Kiếm phong kim Nhâm ngọ Dương liễu mộc Nhâm thìn Chảy dài thủy Nhâm dần Lá vàng kim Nhâm tử Tang tùng mộc Nhâm thủ Biển rộng thủy

Quý dậu Quý vị Quý tị Quý mão Quý xấu Quý hợi

Bản tuần thiên không vong

Thủ hợi thiên không Thân dậu thiên không Ngọ vị thiên không Thìn tị thiên không Dần mão thiên không Tử xấu thiên không

Do năm làm lên nguyệt can chi biểu

Nguyệt năm can Tháng giêng Hai tháng Ba tháng Tháng tư Tháng năm Tháng sáu Bảy tháng Tám tháng Chín tháng Tháng mười Tháng mười một Mười hai tháng

Giáp kỷ Bính dần Đinh Mão Mậu thìn Kỷ tị Canh ngọ Tân vị Nhâm thân Quý dậu Giáp thủ Ất hợi Bính tử Đinh Sửu

Ất canh Mậu dần Kỷ mão Canh thìn Tân tị Nhâm ngọ Quý vị Giáp thân Ất dậu Bính thủ Đinh Hợi Mậu tử Kỷ xấu

Bính tân Canh dần Tân mão Nhâm thìn Quý tị Giáp ngọ Ất vị Bính thân Đinh dậu Mậu thủ Kỷ hợi Canh tử Tân xấu

Đinh nhâm Nhâm dần Quý mão Giáp thìn Ất tị Bính ngọ Đinh Mùi Mậu thân Kỷ dậu Canh thủ Tân hợi Nhâm tử Quý xấu

Mậu quý Giáp dần Ất mão Bính thìn Đinh tị Mậu ngọ Kỷ vị Canh thân Tân dậu Nhâm thủ Quý hợi Một giáp Ất xấu

Do nhật làm lên thì can chi biểu

Nhật can →

Canh giờ ↓ Giáp kỷ Ất canh Bính tân Đinh nhâm Mậu quý

Sớm giờ tý 0: 01- 1: 00 Một giáp Bính tử Mậu tử Canh tử Nhâm tử

Giờ sửu 1: 01- 3: 00 Ất xấu Đinh Sửu Kỷ xấu Tân xấu Quý xấu

Giờ dần 3: 01- 5: 00 Bính dần Mậu dần Canh dần Nhâm dần Giáp dần

Giờ mẹo 5: 01- 7: 00 Đinh Mão Kỷ mão Tân mão Quý mão Ất mão

Giờ Thìn 7: 01- 9: 00 Canh giờ Canh thìn Nhâm thìn Giáp thìn Bính thìn

Giờ Tỵ 9: 01- 11: 00 Kỷ tị Tân tị Quý tị Ất tị Đinh tị

Buổi trưa 11: 01- 13: 00 Canh ngọ Nhâm ngọ Giáp ngọ Bính ngọ Mậu ngọ

Giờ Mùi 13: 01- 15: 00 Tân vị Quý vị Ất vị Đinh Mùi Kỷ vị

Giờ Thân 15: 01- 17: 00 Nhâm thân Giáp thân Bính thân Mậu thân Canh thân

Giờ Dậu 17: 01- 19: 00 Quý dậu Ất dậu Đinh dậu Kỷ dậu Tân dậu

Thủ thì 19: 01- 21: 00 Giáp thủ Bính thủ Mậu thủ Canh thủ Nhâm thủ

Giờ hợi 21: 01- 23: 00 Ất hợi Đinh Hợi Kỷ hợi Tân hợi Quý hợi

Vãn giờ tý 23: 01- 24: 00 Một giáp Bính tử Mậu tử Canh tử Nhâm tử

Ngũ hành cùng trời can địa chi cập tứ quý vượng suy biểu

Ngũ hành Mộc Hỏa Đất Kim Thủy

Thiên can Giáp ất Bính đinh Mậu kỷ Canh tân Nhâm quý

Địa chi Dần mão Tị ngọ Thìn thủ

Xấu vị Thân dậu Tử hợi

Nhiều chuyện Chấn tốn Ly Khôn cấn Càn đổi Khảm

Ngũ sắc Thanh Xích Hoàng Bạch Hắc

Phương vị Đông Nam Trung tâm Tây Bắc

Xuân Vượng Tướng Tử Tù Nghỉ

Hạ Nghỉ Vượng Tướng Tử Tù

Thu Tử Tù Nghỉ Vượng Tướng

Đông Tướng Tử Tù Nghỉ Vượng

Quý Tù Nghỉ Vượng Tướng Tử

Chú: Quý chỉ tam, lục, cửu, mười hai tháng, cụ thể lai luận, đất vượng vu lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông tiền mười tám nay mai.

Dự đoán giống nhau dụng chính là trời văn thời gian, ứng với dĩ sinh ra địa phương kinh độ và vĩ độ và Bắc Kinh giờ chuẩn đang lúc tiến hành đổi, bản địa giờ tý lúc đầu thời gian đổi công thức là:

Bản địa lúc đầu sớm giờ tý = giờ Bắc kinh 0 điểm 0 phân + 4×( 120-B)(phân)

Thức trung tâmB làm gốc địa kinh độ, có thể từ tiêu chuẩn trên bản đồ tra ra. Nếu nhưB nhỏ là 120 độ, 4×( 120-B) được đi ra ngoài chữ số là số dương, tương gia đi ra ngoài tổng số lớn hơn 0. 00, thì địa phương thời gian bỉ giờ Bắc kinh vãn. Nếu nhưB lớn hơn 120 độ, 4×( 120-B) được đi ra ngoài chữ số là số âm, thì địa phương thời gian bỉ giờ Bắc kinh sớm. Chú ý 4×( 120-B) đại diện điểm, lớn hơn 60 tiến hành cùng lúc yếu hóa thành đếm và 0 điểm tương gia giảm.

Ví dụ như: Quảng Tây Ngọc Lâm thị kinh độ là 110. 2 0, như vậy, Quảng Tây Ngọc Lâm đích mưu nhật sớm giờ tý lúc đầu là:

Ngọc Lâm giờ tý = 0 điểm 00 phân + 4×( 120- 110. 2) phân = 0 điểm 39. 2 phân = 0 điểm 39 phân 12 miểu.

Như vậy, 0. 39′ 12″~ 1. 39′ 11″ đều thuộc Ngọc Lâm sớm giờ tý trong phạm vi, 1. 39′ 12 “~ 3. 39′ 11 “Thuộc Quảng Tây Ngọc Lâm giờ sửu, còn lại canh giờ án loại này thôi.

Ngoại quốc canh giờ tính thế nào? Vạn sự vạn vật đều có một trung tâm, hạch tâm vấn đề, nếu dịch học xuất phát từ Trung Hoa Trung Quốc, lý nên dĩ Trung Hoa Trung Quốc làm trung tâm, Trung Hoa Trung Quốc dĩ Bắc Kinh làm trung tâm, sở dĩ, ngoại quốc canh giờ nhưng có thể lên thuật công thức lai tiến hành đổi. Nhưng nam bán cầu nguyệt trụ vừa vặn tương phản, nguyệt can chi có thể án “Thiên xung địa xung” xử lý, ví dụ như, bắc bán cầu là nhâm tử nguyệt, và nhâm tương trùng Thiên can là bính, và tử tương trùng địa chi là ngọ, cũng biết nam bán cầu là bính ngọ nguyệt; bắc bán cầu là quý xấu nguyệt, thì nam bán cầu là Đinh Mùi nguyệt, còn lại loại suy; năm, nhật, thì can chi thì tương đồng.

Tử vi đẩu số trung tâm, khổ hạn cập lưu niên mấy tuổi đều dĩ tuổi mụ tính toán, tịnh dĩ sinh ra thời gian là khổ hạn giao tiếp thời gian, lưu niên thì dĩ mùng một là giới.

Hai mươi tứ tiết

Tháng giêng lập xuân nước mưa, hai tháng kinh trập xuân phân, ba tháng thanh minh cốc vũ, tháng tư lập hạ tiểu mãn,

Tháng năm tiết Mang chủng Hạ Chí, tháng sáu tiểu thử đại thử, bảy tháng lập thu tiết xử thử, tám tháng bạch lộ tiết thu phân,

Chín tháng hàn lộ tiết sương giáng, tháng mười lập đông tiểu tuyết, mười một đại tuyết đông chí, mười hai tiểu hàn đại hàn.

Kể trên mỗi tháng hai người tiết trung tâm, người trước là “Thời tiết”, tên gọi tắt “Tiết” ; người sau là “Trung khí”, tên gọi tắt “Khí” . Ở suy tính nguyệt can chi thì, này đây “Tiết” là giao tiếp điểm; ví dụ như lập xuân làm một năm giao tiếp điểm, vừa tháng giêng giao tiếp điểm, lập xuân tiết nhật lúc miểu vừa đến, tức là tháng giêng xây lệnh, đoán nhập tháng giêng can chi; nếu như kinh trập tiết là hai tháng giao tiếp điểm, kinh trập tiết lúc miểu vừa đến, tức là hai tháng xây lệnh, đoán nhập hai tháng can chi.

Chương 2: tử vi đẩu số bài bàn phương pháp

Tiết 1: đẩu số sinh ra thời đại nhật thì suy tính quy tắc

Thôi bài tử vi đẩu số, đầu tiên phải biết dự đoán người sinh ra thời đại nhật thì.

Phía dưới cường thịnh trở lại điệu, tử vi đẩu số sinh ra thời đại nhật thì suy tính quy tắc như sau:

1, tứ trụ thôi bài phương pháp quy tắc tường sai ai ra trình diện chương 1: Tiết 5:.

2, ở thôi bài mệnh bàn trung tâm, phàm dùng đến sinh ra năm can chi, giống nhau dĩ nông lịch tháng giêng mùng một là đường ranh giới, mùng một tiền án thượng một năm can chi, mùng một hậu án năm đầu can chi suy tính. Dương nam dương nữ, hay dương năm ra đời nam nữ; âm nam âm nữ, hay âm năm ra đời nam nữ.

3, ở thôi bài nguyệt hệ chư tinh thì, dĩ nông lịch sinh ra tháng chữ số là chuẩn, nhưng án một tháng của thủy này đây mùng một là giới tuyến quy tắc suy tính, mà không phải tượng tứ trụ mệnh lý dĩ thời tiết là giới tuyến.

4, ở thôi bài mệnh thân cung thì, cùng với ghi chú rõ dụng mấy tháng mấy ngày lai thôi bài, giống nhau không cần Thiên can địa chi, chỉ dùng tương ứng chữ số lai thôi bài. Ví dụ như ở “Tử vi đẩu số bài bàn phương pháp bước(đi) tổng biểu” trung tâm, an mệnh thân cung, bố tử vi tinh, an tai thai tinh, an bát tọa tinh, an thiên quý tinh, an ân quang độ sáng tinh thể, đều dĩ chữ số là chuẩn, mặc kệ tiết đáo không được, sinh ra là nông lịch mấy tháng, mấy ngày, hay dùng mấy tháng, mấy ngày lai thôi bài.

Ở mệnh bàn trung tâm, sinh ra nguyệt chữ số và mười hai địa chi cung nhu đối chiếu thì, kỳ tướng đối ứng quan hệ theo thứ tự là: Tháng giêng dần cung, hai tháng mão cung, ba tháng thìn, tháng tư tị, tháng năm ngọ, tháng sáu vị, bảy tháng thân, tám tháng dậu, chín tháng thủ, tháng mười hợi, tháng mười một tử cung, mười hai tháng xấu cung, nhất nhất tương đối ứng với.

4, ở thôi bài sinh thì chư tinh thì, thì chi đều án thượng chương thôi tống ra tứ trụ trung tâm thì trụ địa chi là chuẩn lai thôi bài.

5, ở buổi tối 12 thì 0 phân ( 24 tiếng đồng hồ chế là 24. 00) trước đây sinh ra người, nhưng ứng với đoán lúc đầu vãn giờ tý; qua 12 thì 01 phân ( 24 tiếng đồng hồ chế là 24. 01) sau đó sinh ra, tài đoán tiếp theo nhật sớm giờ tý lai suy tính.

6, tháng nhuận xử lý: Phân lưỡng trường hợp:

① ở bài mệnh bàn thì, phàm gặp tháng nhuận ra đời, tác tháng sau lai thôi bài, ví dụ như nhuận một tháng sinh ra tác hai tháng lai thôi bài mệnh bàn, nhuận một tháng hậu hai tháng nhưng đoán hai tháng; nhuận tháng năm sinh ra tác tháng sáu mà tính, tháng sáu nhưng đoán tháng sáu, còn lại loại suy.

② ở suy tính đấu quân lưu nguyệt thì, phùng tháng nhuận thì tương tháng nhuận một phân thành hai, nửa tháng đầu tự mùng một giờ tý khởi tới mười lăm nhật giờ hợi chỉ, về tháng trước lai thôi tra cát hung; tự mười sáu ngày thì khởi, tới ba mươi nhật giờ hợi chỉ, thì về tháng sau lai thôi tra cát hung.

Tháng nhuận sinh ra người, độ chuẩn xác sẽ kém, có chút lưu phái ở thôi mệnh bàn thì cũng dụng phương pháp này tắc lai thôi bài, bản thân cũng chủ trương đang dùng thượng pháp không phù hợp thực tế thì có thể dùng phương pháp này thử xem.

7, canh giờ chuẩn xác hay không, trực tiếp ảnh hưởng đến dự đoán độ chuẩn xác, đối với bất năng xác thực biết canh giờ người đó, có thể dùng thử hạ thuật phương pháp lai thẩm tra đối chiếu:

① có thể lúc ngủ tư thế lai thẩm tra đối chiếu: Ưa ngưỡng ngọa người là tử ngọ mão giờ Dậu sinh, ưa nằm nghiêng người là dần thân tị giờ hợi sinh, ưa bát trước ngủ là thìn tuất xấu giờ Mùi sinh.

② dĩ ngón út trường độ và ngón áp út đoan khớp xương hoành văn cao thấp lai phân biệt: Ngón út đoan cao hơn ngón áp út đoan khớp xương hoành văn, là tử ngọ mão giờ Dậu sinh; bình hành là dần thân tị giờ hợi; thấp hơn ngón áp út đoan khớp xương hoành văn, là thìn thủ xấu giờ Mùi sinh ra.

③ tử ngọ mão giờ Dậu sinh ra, trên đỉnh đầu toàn ở giữa, thần thanh con mắt tú, đính chính thanh thanh, mặt viên thân viên; dần thân tị giờ hợi sinh ra, trên đầu toàn thiên tả, nhân vật đầy ắp, thanh to gấp gáp, hình mặt chữ điền phương; thìn thủ xấu giờ Mùi sinh ra, trên đầu toàn thiên hữu hoặc song toàn, bản thân to lớn trường, gấp gáp thanh hùng.

④ dĩ ở huynh đệ tỷ muội trung tâm đứng hàng thứ lai thẩm tra đối chiếu: Tử ngọ mão giờ Dậu sinh ra, nam nhất tứ thất thai, nữ nhị ngũ bát thai; thìn thủ xấu giờ Mùi sinh ra, nam nhị ngũ bát thai, nữ tam lục cửu thai; dần thân tị giờ hợi sinh ra, nam tam lục cửu thai, nữ nhất tứ thất thai.

Đã ngoài vài loại phương pháp, nhưng đồng thời lo lắng, dĩ tương đồng hạng sổ đa người là là. Từ thực tiễn khán, thứ ②③ điểm so sánh chuẩn.

⑤ chủ yếu hơn chính là, đi qua tống ra mệnh bàn hậu, phục vụ quên mình cung chủ tinh tính cách tướng mạo, thì hệ trung tâm xương khúc thiên không cướp tinh nhập na nhất cung sẽ có bọn họ tinh tình biểu ý, cùng với một thân dĩ vãng một ít sự kiện trọng đại lai tiến hành nghiệm chính, không phù hợp thì có thể thay đổi dùng tới hạ một canh giờ nặng bài một mệnh bàn tiến hành đối chiếu, khán na một canh giờ phù hợp kỳ nhân tình huống, tức dĩ cai canh giờ mệnh bàn là chuẩn, tiến hành luận mệnh.

Tiết 2: tử vi đẩu số bài bàn phương pháp bước(đi)

Tử vi đẩu số trung tâm, để mà ghi lại một đời người số phận động thái quỹ tích đồ khiếu mệnh bàn đồ.

Tị Ngọ Vị Thân

Thìn Dậu

Mão Thủ

Dần Xấu Tử Hợi

Mệnh bàn đồ vẽ: Tiên hội ra chỗ trống mệnh bàn đồ (kiểu dáng như tả đồ cập thực dụng hàng mẫu đồ), mệnh bàn đồ chia làm mười hai cung, tương mười hai địa chi cố định địa phân bố ở mười hai cung trung tâm, sau đó y theo bố tinh quy tắc, tương các tinh diệu đều thôi điều tra ra tịnh điền đáo chỗ trống bàn trung tâm tương ứng trong cung, tức trở thành mệnh bàn đồ.

Mỗi người mệnh bàn vừa chia làm ba bàn, một là thiên bàn, hai là nhân bàn, tam tất nhiên bàn.

Thiên bàn: Này đây cung mệnh nạp âm ngũ hành là dựa vào cư, thôi bố đi ra ngoài tử vi tinh diệu đồ, đây là tử vi đẩu số luận trúng mục tiêu chủ yếu mệnh bàn, triển thị tính cách của người dung mạo, sự nghiệp, tài vận, hôn nhân, phú quý, họa phúc, thọ yểu chờ suốt đời số phận xu thế, cùng với phụ mẫu, huynh đệ, phu thê, nữ nhân chờ lục thân tiên thiên triệu thị.

Nhân bàn: Chính là lớn hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời chờ vận hạn biến hóa động thái đồ. Nhân bàn biểu diễn người đang các giai đoạn lý chìm nổi tình huống đường cong.

Địa bàn: Này đây thân cung nạp âm ngũ hành là dựa vào cư, thôi bố đi ra ngoài tinh diệu bố cục đồ. Địa bàn có thể lý giải kỳ nhân tiên thiên căn nguyên, tịnh có thể nhìn ra một thân âm thầm tính tình cây khí. Ví dụ như một số người có địa vị xã hội, nhưng có một chút hạ lưu mờ ám, đây là một thân thiên bàn cung mệnh hảo mà địa bàn cung mệnh bất hảo của cho nên. Tái như một số người nghèo hèn, nhưng có thanh cao và hào phóng tính tình, đây là một thân thiên bàn cung mệnh hung mà địa bàn cung mệnh hảo của cho nên. Địa bàn phán đoán suy luận phương pháp và thiên bàn xấp xỉ, nhưng quyển sách không làm thảo luận.

Thiên bàn và nhân bàn hội chế cụ thể phương pháp và thao tác bước(đi) xem thêm và phía sau mệnh lệ. Nhân bàn vẽ chích liệt ra đại hạn, tiểu hạn cung mệnh rơi cung, còn không có tiến hành triển khai, ở phân tích suy đoán hạn vận thì cần phải dĩ hạn vận cung là thái cực điểm nặng bố mười hai cung tịnh bao lên lưu diệu mà trở thành đại hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời chờ bàn. Bởi vì bài hạn vận bàn thì mười hai địa chi cung và tinh diệu đều cơ bản bất biến, chích tăng hạn vận lưu tinh, sở dĩ ở thực tế thao tác thì, phân tích một hạn vận, hay dùng tâm suy tính là được, không cần cái khác tống ra hạn vận bàn.

Ở chỗ này, chúng ta cho ra một bộ để bày tỏ cách hình thức lai thôi tra tinh diệu và bài mệnh bàn cụ thể phương pháp, phi thường phương tiện nói thẳng, dựa theo biểu trung bước(đi) từ từng bước một lai thao tác, là được tống ra thiên bàn và khổ hạn bàn lai. Nhưng để ký ức người tốt năng lực thoát khỏi sách vở, ở bài bàn tổng biểu trung chủ yếu tinh diệu thì cũng cung cấp dụng chưởng chỉ và tính nhẩm bài bàn phương pháp, rất nhiều sao nhỏ có thể từ bảng trung tâm tự mình tìm tòi ra một ít tốc kí quy luật lai, sẽ không nhất nhất viết ra. Vẽ bản đồ thì chích chọn trong đó nhất pháp là được.

Bài bàn phương pháp tổng biểu hậu có hé ra tiêu chuẩn chỗ trống mệnh bàn đồ, phô-tô-cóp-py xuống tới có thể trực tiếp sử dụng. Đón cử ra liễu một hoàn chỉnh mệnh bàn lời ghi chú trên bản đồ tử, đến đây lệ sinh ra nguyệt nhược án thời tiết đoán là ất vị nguyệt, án tử vi đẩu số quy tắc ứng với đoán bính thân nguyệt, tức dĩ bảy tháng chữ số “Thất” là chuẩn.

Tử vi đẩu số bài bàn phương pháp bước(đi) tổng biểu

Đè xuống thuật các bước(đi), ở trên không bạch mệnh bàn đồ thượng đi bước một địa tiến hành điền thao tác, là được hoàn thành mệnh bàn đồ chế tác. Phân lưỡng chủng suy tính phương pháp, nhất là tra biểu pháp (tự thuật rất hiển cạn nhưng không cần biểu đồ pháp), phương tiện tìm đọc; hai là khẩu quyết phương thức, phương tiện ký ức, áp dụng vu trí nhớ cường giả; nhâm chọn trong đó nhất pháp là được.

Nhất, tra biểu pháp bài bàn bước(đi)

1, trước vẽ hảo chỗ trống mệnh bàn đồ (sai ai ra trình diện phụ biểu).

2, tương dự đoán người tính danh, tính, sinh ra thời đại nhật thì, tứ trụ điền đáo chỗ trống mệnh bàn đồ nội khuông thượng.

3, an cung mệnh cập thân cung: Ở trên không bạch mệnh bàn đồ thượng, từ dần cung khởi tháng giêng, thuận kim đồng hồ phương hướng đếm tới sinh ra nguyệt của cung chỉ, lại từ cai cung đồ mở nút chai thì, nghịch kim đồng hồ phương hướng đếm tới sinh ra thì chi chỉ an cung mệnh; từ dần cung khởi tháng giêng, thuận kim đồng hồ phương hướng đếm tới sinh ra nguyệt của cung chỉ, lại từ cai cung đồ mở nút chai thì, thuận kim đồng hồ phương hướng đếm tới sinh ra thì chi chỉ an thân cung. Ví dụ như ba tháng giờ Thìn sinh ra, ở dần cung khởi tháng giêng, thuận số tới mão cung là hai tháng, thìn cung ba tháng, đáo thìn cung hậu, lại từ thìn cung đồ mở nút chai thì, nghịch sổ quay về mão cung là giờ sửu, dần cung giờ dần, tử cung giờ Thìn, đã đến sinh thời cung, ngay đến đây cung an cung mệnh.

4, mệnh bàn mười hai cung: Tòng mệnh cung bắt đầu, bả dưới đây mười hai cung tên gọi án thứ tự nghịch kim đồng hồ phương hướng điền nhập không bạch mệnh bàn đồ mười hai cung nội: ⑴ cung mệnh ⑵ huynh đệ ⑶ phu thê ⑷ tử nữ ⑸ tài bạch ⑹ tật ách ⑺ thiên di ⑻ nô bộc ⑼ quan lộc ⑽ điền trạch ⑾ phúc đức ⑿ phụ mẫu. Ví dụ như: Cung mệnh ở tử, thì huynh đệ cung ở hợi, cung phu thê ở thủ, cung tử nữ ở dậu, cung tài bạch ở thân, cung tật ách ở vị, cung thiên di ở ngọ, nô bộc cung ở tị, sự nghiệp cung ở thìn, cung điền trạch ở mão, cung phúc đức ở dần, cung phụ mẫu ở xấu.

5, an mười hai cung Thiên can: Dĩ sinh ra năm Thiên can làm điều kiện, từ hạ biểu tra ra mệnh bàn nội mười hai địa chi sở phối Thiên can, tịnh điền đáo tương ứng địa chi trước mặt của. Lệ: Năm sinh can giáp, thì ở dần cung bố bính, mão cung bánh pút-đing, thìn cung bố mậu…

Cung chi →

Can cung ↓ Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu

Giáp, kỷ Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh

Ất, canh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ

Bính, tân Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân

Đinh, nhâm Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý

Mậu, quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất

6, định mệnh cung ngũ hành cục: Dĩ cung mệnh địa chi và cung mệnh Thiên can làm điều kiện, từ hạ biểu trung trực tiếp tra ra ngũ hành cục, tịnh điền đáo chỗ trống mệnh bàn đồ trung tâm khuông nội. Lệ: Cung mệnh can giáp, cung mệnh cái giá, thì là kim tứ cục; giáp dần là thủy nhị cục…

Cung chi →

Can cung ↓ Tử, xấu Dần, mão Thìn, tị Ngọ, vị Thân, dậu Thủ, hợi

Giáp, ất Kim tứ cục Thủy nhị cục Hỏa lục cục Kim tứ cục Thủy nhị cục Hỏa lục cục

Bính, đinh Thủy nhị cục Hỏa lục cục Đất ngũ cục Thủy nhị cục Hỏa lục cục Đất ngũ cục

Mậu, kỷ Hỏa lục cục Đất ngũ cục Mộc tam cục Hỏa lục cục Đất ngũ cục Mộc tam cục

Canh, tân Đất ngũ cục Mộc tam cục Kim tứ cục Đất ngũ cục Mộc tam cục Kim tứ cục

Nhâm, quý Mộc tam cục Kim tứ cục Thủy nhị cục Mộc tam cục Kim tứ cục Thủy nhị cục

7, thôi tra tử vi tinh chỗ cung vị: Do bảng bên trái cung mệnh sở thuộc ngũ hành cục và hữu biên sinh ra nhật sổ làm điều kiện, từ hạ biểu tra ra tử vi tinh chỗ mười hai địa chi trung tâm cung vị, tịnh điền nhập mệnh bàn đồ nội. Lệ: Cung mệnh ngũ hành cục là thủy, mùng một nhật sinh ra, tử vi tinh ở xấu; mùng hai nhật sinh ra, tử vi tinh ở dần; đầu tháng ba nhật sinh ra, tử vi tinh ở dần…

Ngũ

Đi

Cục Nông lịch ra sinh nhật sổ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Thủy Xấu Dần Dần Mão Mão Thìn Thìn Tị Tị Ngọ Ngọ Vị Vị Thân Thân

Mộc Thìn Xấu Dần Tị Dần Mão Ngọ Mão Thìn Vị Thìn Tị Thân Tị Ngọ

Kim Hợi Thìn Xấu Dần Tử Tị Dần Mão Xấu Ngọ Mão Thìn Dần Vị Thìn

Đất Ngọ Hợi Thìn Xấu Dần Vị Tử Tị Dần Mão Thân Xấu Ngọ Mão Thìn

Hỏa Dậu Ngọ Hợi Thìn Xấu Dần Thủ Vị Tử Tị Dần Mão Hợi Thân Xấu

Tiếp theo thượng trang

Ngũ

Đi

Cục Nông lịch ra sinh nhật sổ

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Thủy Dậu Dậu Thủ Thủ Hợi Hợi Tử Tử Xấu Xấu Dần Dần Mão Mão Thìn

Mộc Dậu Ngọ Vị Thủ Vị Thân Hợi Thân Dậu Tử Dậu Thủ Xấu Thủ Hợi

Kim Tị Mão Thân Tị Ngọ Thìn Dậu Ngọ Vị Tị Thủ Vị Thân Ngọ Hợi

Đất Dậu Dần Vị Thìn Tị Thủ Mão Thân Tị Ngọ Hợi Thìn Dậu Ngọ Vị

Hỏa Ngọ Mão Thìn Tử Dậu Dần Vị Thìn Tị Xấu Thủ Mão Thân Tị Ngọ

8, an mười bốn chính tinh: Do tử vi tinh chỗ cung vị làm điều kiện. Từ hạ biểu trung tra ra mười bốn chính tinh chỗ cung vị, tịnh nhất nhất điền nhập không bạch mệnh bàn tương ứng cung vị thượng. Lệ: Tử vi tinh ở tử, thì thiên cơ tinh ở hợi, thái dương tinh ở dậu, vũ khúc ở thân…

Mười ba tinh →

Tử vi tinh ↓ Thiên

Cơ Thái

Dương Vũ

Khúc Thiên

Cùng Liêm

Trinh Thiên

Phủ Thái

Âm Tham

Lang Cự

Môn Thiên

Tướng Thiên

Lương Thất

Sát Phá

Quân

Tử Hợi Dậu Thân Vị Thìn Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Dần

Xấu Tử Thủ Dậu Thân Tị Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Xấu

Dần Xấu Hợi Thủ Dậu Ngọ Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Tử

Mão Dần Tử Hợi Thủ Vị Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Hợi

Thìn Mão Xấu Tử Hợi Thân Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Thủ

Tị Thìn Dần Xấu Tử Dậu Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Dậu

Ngọ Tị Mão Dần Xấu Thủ Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Thân

Vị Ngọ Thìn Mão Dần Hợi Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Vị

Thân Vị Tị Thìn Mão Tử Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Ngọ

Dậu Thân Ngọ Tị Thìn Xấu Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Tị

Thủ Dậu Vị Ngọ Tị Dần Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Thìn

Hợi Thủ Thân Vị Ngọ Mão Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Mão

9, sống yên ổn nguyệt hệ chư tinh: Dĩ sinh ra tháng làm điều kiện, từ hạ biểu trung tra ra nguyệt hệ chư tinh chỗ cung vị, tịnh điền nhập không bạch mệnh bàn trung tâm tương ứng cung vị thượng. Lệ: Một tháng sinh ra thì tả phụ tinh ở thìn, hữu bật tinh ở thủ, âm sát ở dần, thiên hình ở dậu…

Tháng →

Nguyệt tinh ↓ Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục Thất Bát Cửu Thập Mười một Mười hai

Tả phụ Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão

Hữu bật Thủ Dậu Thân Vị Ngọ Tị Thìn Mão Dần Xấu Tử Hợi

Âm sát Dần Tử Thủ Thân Ngọ Thìn Dần Tử Thủ Thân Ngọ Thìn

Thiên hình Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân

Thiên diêu Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử

Thiên nguyệt Thủ Tị Thìn Dần Vị Mão Hợi Vị Dần Ngọ Thủ Dần

Thiên vu Tị Thân Hợi Dần Tị Thân Hợi Dần Tị Thân Hợi Dần

10, bố năm sinh chi hệ chư tinh: Dĩ sinh ra năm chi làm điều kiện, từ hạ biểu tra ra năm sinh chi dẫy chư tinh chỗ cung vị, tịnh điền nhập không bạch mệnh bàn nội. Ví dụ như: Năm sinh chi là tử, thì thiên hỉ ở dậu cung, thiên hư ở ngọ cung, thiên đức ở dậu cung…

Năm tinh →

Năm chi ↓ Thiên

Ưa Thiên

Hư Thiên

Khốc Thiên

Đức Hồng

Loan Long

Trì Phượng

Các Cô

Thìn Quả

Ở lại Phá

Toái Đại

Hao tổn Hoa

Cái Giải trừ

Thần Mặn

Trì Cướp

Sát Thiên

Mã Phỉ

Liêm Mệnh

Chủ Thân

Chủ

Tử Dậu Ngọ Ngọ Dậu Mão Thìn Thủ Dần Thủ Tị Vị Thìn Thủ Dậu Tị Dần Thân Tham Linh

Xấu Thân Vị Tị Thủ Dần Tị Dậu Dần Thủ Xấu Ngọ Xấu Dậu Ngọ Dần Hợi Dậu Cự Tướng

Dần Vị Thân Thìn Hợi Xấu Ngọ Thân Tị Xấu Dậu Dậu Thủ Thân Mão Hợi Thân Thủ Lộc Lương

Mão Ngọ Dậu Mão Tử Tử Vị Vị Tị Xấu Tị Thân Vị Vị Tử Thân Tị Tị Khúc Cùng

Thìn Tị Thủ Dần Xấu Hợi Thân Ngọ Tị Xấu Xấu Hợi Thìn Ngọ Dậu Tị Dần Ngọ Liêm Xương

Tị Thìn Hợi Xấu Dần Thủ Dậu Tị Thân Thìn Dậu Thủ Xấu Tị Ngọ Dần Hợi Vị Vũ Cơ

Ngọ Mão Tử Tử Mão Dậu Thủ Thìn Thân Thìn Tị Xấu Thủ Thìn Mão Hợi Thân Dần Phá Hỏa

Vị Dần Xấu Hợi Thìn Thân Hợi Mão Thân Thìn Xấu Tử Vị Mão Tử Thân Tị Mão Vũ Tướng

Thân Xấu Dần Thủ Tị Vị Tử Dần Hợi Vị Dậu Mão Thìn Dần Dậu Tị Dần Thìn Liêm Lương

Dậu Tử Mão Dậu Ngọ Ngọ Xấu Xấu Hợi Vị Tị Dần Xấu Xấu Ngọ Dần Hợi Hợi Khúc Cùng

Thủ Hợi Thìn Thân Vị Tị Dần Tử Hợi Vị Xấu Tị Thủ Tử Mão Hợi Thân Tử Lộc Xương

Hợi Thủ Tị Vị Thân Thìn Mão Hợi Dần Thủ Dậu Thìn Vị Hợi Tử Thân Tị Xấu Cự Cơ

Chú nhất: Mệnh chủ tinh dĩ cung mệnh chi là chuẩn lai tra ra, thân chủ tinh thì dĩ năm chi là chuẩn lai tra ra.

Chú nhị: Mệnh chủ tinh, thân chủ tinh điền nhập mệnh bàn đồ trung tâm trung tâm khuông nội.

11, an sao Tứ hóa: Dĩ sinh ra năm can làm điều kiện, từ hạ biểu tra ra sao Tứ hóa, tịnh ghi chú rõ ở tương ứng tinh diệu hữu biên. Ví dụ như: Giáp năm sinh ra, hóa lộc tinh là liêm trinh, hóa quyền tinh là phá quân, hóa khoa tinh là vũ khúc, Hóa kị tinh là thái dương.

Thiên can →

Hóa diệu ↓ Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý

Hóa lộc tinh Liêm trinh Thiên cơ Thiên đồng Thái âm Tham lang Vũ khúc Thái dương Cự môn Thiên lương Phá quân

Hóa quyền tinh Phá quân Thiên lương Thiên cơ Thiên đồng Thái âm Tham lang Vũ khúc Thái dương Tử vi Cự môn

Hóa khoa tinh Vũ khúc Tử vi Văn xương Thiên cơ Hữu bật Thiên lương Thái âm Văn khúc Tả phụ Thái âm

Hóa kị tinh Thái dương Thái âm Liêm trinh Cự môn Thiên cơ Văn khúc Thiên đồng Văn xương Vũ khúc Tham lang

12, an thì hệ chư tinh: Dĩ sinh ra thì chi làm điều kiện, từ hạ biểu tra ra sinh thì dẫy chư tinh, tịnh điền nhập mệnh bàn đồ nội. Ví dụ như: Giờ sửu sinh ra, văn xương ở dậu cung, văn khúc ở tị cung, thiên không ở thủ cung, Địa kiếp ở tử cung, thai phụ ở vị cung, phong cáo ở mão cung.

Thì chi →

Thì tinh ↓ Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi

Văn xương Thủ Dậu Thân Vị Ngọ Tị Thìn Mão Dần Xấu Tử Hợi

Văn khúc Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão

Thiên không Hợi Thủ Dậu Thân Vị Ngọ Tị Thìn Mão Dần Xấu Tử

Địa kiếp Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ

Thai phụ Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị

Phong cáo Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu

13, sống yên ổn năm can hệ chư tinh: Dĩ sinh ra năm can làm điều kiện, từ hạ biểu tra ra năm sinh can hệ liệt chư tinh chỗ cung vị, tịnh điền nhập mệnh bàn đồ nội. Ví dụ như: Ất năm sinh ra, kình dương tinh ở thìn cung, đà la tinh ở dần cung, thiên việt tinh ở thân cung…

Năm tinh →

Năm sinh can ↓ Kình dương tinh Đà la

Tinh Thiên việt

Tinh Thiên khôi

Tinh Lộc tồn

Tinh Thiên phúc

Tinh Thiên quan

Tinh Chính thiên không

Vong Phó thiên không

Vong

Giáp Mão Xấu Vị Xấu Dần Dậu Vị Thân Dậu

Ất Thìn Dần Thân Tử Mão Thân Thìn Vị Ngọ

Bính Ngọ Thìn Dậu Hợi Tị Tử Tị Thìn Tị

Đinh Vị Tị Dậu Hợi Ngọ Hợi Dần Mão Dần

Mậu Ngọ Thìn Vị Xấu Tị Mão Mão Tử Xấu

Kỷ Vị Tị Thân Tử Ngọ Dần Dậu Dậu Thân

Canh Dậu Vị Vị Xấu Thân Ngọ Hợi Ngọ Vị

Tân Thủ Thân Dần Ngọ Dậu Tị Dậu Tị Thìn

Nhâm Tử Thủ Tị Mão Hợi Ngọ Thủ Dần Mão

Quý Xấu Hợi Tị Mão Tử Tị Ngọ Xấu Tử

(chú: Biểu trung chính phó không vong đều là chặn thiên không tinh, Thiên can dương tính nhập dương cung, Thiên can âm tính nhập âm cung đều thuộc về chính không vong, hung tính đại; dương nhập âm, âm nhập dương đều là phó thiên không, hung tính tiểu. )

14, an Hỏa Tinh: Dĩ sinh ra năm chi và sinh ra thì chi làm điều kiện, từ hạ biểu tra ra Hỏa Tinh chỗ cung vị, tịnh điền đáo chỗ trống mệnh bàn đồ nội. Lệ: Dần năm sinh ra ở dần ngọ thủ lan nội tra, nhược giờ tý sinh thì Hỏa Tinh ở xấu, …

Thì chi →

Năm chi ↓ Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi

Dần ngọ thủ Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử

Thân tử thìn Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu

Tị dậu xấu Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần

Hợi mão vị Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân

15, an linh tinh: Dĩ sinh ra năm chi và sinh ra thì chi làm điều kiện, từ hạ biểu tra ra linh tinh chỗ cung vị, tịnh điền đáo chỗ trống mệnh bàn đồ nội. Lệ: Tử năm sinh ra, ở thân tử thìn lan nội tra, nhược giờ tý sinh thì linh tinh ở thủ cung.

Thì chi →

Năm chi ↓ Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi

Dần ngọ thủ Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần

Thân tử thìn Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu

Tị dậu xấu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu

Hợi mão vị Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu

16, an tai thai tinh: Do tả phụ tinh chỗ cung vị thượng lúc đầu một ngày, duyên mười hai cung thuận kim đồng hồ phương hướng sổ, sổ tới sinh ra nhật chỉ, tức ở đây cung an tai thai tinh.

17, an bát tọa tinh: Do hữu bật tinh chỗ cung vị thượng lúc đầu một ngày, duyên mười hai cung nghịch kim đồng hồ phương hướng sổ, sổ tới sinh ra nhật chỉ, tức ở đây cung an bát tọa tinh.

18, an thiên quý tinh: Do sao Văn Khúc chỗ cung vị thượng lúc đầu một ngày, thuận kim đồng hồ phương hướng sổ, sổ tới sinh ra nhật cung lui nữa quay về nhất cung, tức ở đây cung an thiên quý tinh.

19, an ân quang tinh: Do văn xương tinh chỗ cung vị thượng lúc đầu một ngày, thuận kim đồng hồ phương hướng sổ, sổ tới sinh ra nhật cung lui nữa quay về nhất cung, tức ở đây cung an ân quang tinh.

20, an thiên tài tinh: Do cung mệnh đồ mở nút chai năm, duyên mười hai cung thuận kim đồng hồ phương hướng sổ, sổ tới sinh ra năm chi chỗ cung chỉ, tức ở đây cung an thiên tài tinh.

21, an thiên thọ tinh: Do thân cung đồ mở nút chai năm, duyên mười hai cung thuận kim đồng hồ phương hướng sổ, sổ tới sinh ra năm chi chỗ cung chỉ, tức ở đây cung an thiên thọ tinh.

22, an thiên thương, thiên sứ tinh: Thiên thương tinh cố định ở nô bộc cung, thiên sứ tinh cố định ở cung tật ách.

23, sống yên ổn năm bác sĩ thập nhị thần: Do mệnh bàn thượng lộc tồn tinh chỗ cung thu tiền xâu, dương nam âm nữ thuận đi, âm nam dương nữ đi ngược chiều, lần lượt bày bác sĩ, lực sĩ, thanh long, tiểu hao tổn, chiếu tướng, tấu thư, phi liêm, ưa thần, bệnh phù, đại hao, phục binh, quan phù, mỗi một cung an một sao.

24, an trường sinh thập nhị thần: Trường sinh rơi cung do ngũ hành cục xác định: Kim trường sinh ở tị, mộc trường sinh ở hợi, hỏa trường sinh ở dần, khí hậu trường sinh ở thân. Do trường sinh cung ngẩng đầu lên, nam thuận nữ nghịch, lần lượt an trường sinh, mộc dục, quán đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, nuôi, nhất cung an một sao.

25, định đại hạn mấy tuổi: Do cung mệnh là khởi điểm, dương nam âm nữ thuận đi, âm nam dương nữ đi ngược chiều, mỗi một cung quản mười năm. Khởi hạn tuổi tác (tuổi mụ) dĩ cung mệnh ngũ hành cục sổ làm tiêu chuẩn. Ví dụ như, thủy nhị cục đệ nhất đại hạn là cung mệnh, từ 2 tuổi lên tới 11 tuổi chỉ; đệ nhị đại hạn dương nam âm nữ vì cha mẹ cung, âm nam dương nữ vì huynh đệ cung, từ 12 tuổi lên tới 21 tuổi chỉ; đệ tam đại hạn loại suy.

26, khởi tiểu hạn mấy tuổi (tuổi mụ): Tiểu hạn cung khởi điểm cung chỗ cung vị như sau: Ở năm sinh chi tam hợp kho chi đối cung, tức dần ngọ thủ năm sinh ra ở thìn, thân tử thìn năm sinh ra ở thủ, hợi mão vị năm sinh ra ở xấu, tị dậu xấu năm sinh ra ở vị. Bất luận dương âm, nam thuận nữ nghịch, từ nhỏ hạn cung khởi nhất tuổi, một năm đi nhất cung. Ví dụ như: Dần năm sinh ra, tiểu hạn cung ở thìn, tức từ thìn cung cung khởi 1 tuổi, nam mệnh thuận hạ tị cung an 2 tuổi, ngọ cung an 3 tuổi, … ; nữ mệnh từ thìn cung khởi 1 tuổi, nghịch mấy cái tới mão cung an 2 tuổi, dần cung an 3 tuổi, hợi cung an 4 tuổi, … .

27, định chủ tinh miếu vượng bị chiếm đóng: Do chủ tinh cập chỗ cung vị, từ hạ biểu tra ra cai tinh miếu vượng bị chiếm đóng tình huống, tịnh ghi chú rõ ở mệnh bàn thượng tương ứng chủ tinh hữu biên. Lệ: Tử vi tinh ở tử cung là – 1, ở xấu cung là + 3, ở dần cung là + 3…

( chú: Miếu + 3 vượng + 2 địa + 1 lợi 0 bình – 1 không được địa – 2 hãm – 3)

Tinh

Cung chi Tử

Vi

Tinh Thiên

Tinh Thái

Dương

Tinh Vũ

Khúc

Tinh Thiên

Cùng

Tinh Liêm

Trinh

Tinh Thiên

Phủ

Tinh Thái

Âm

Tinh Tham

Lang

Tinh Cự

Môn

Tinh Thiên

Tướng

Tinh Thiên

Lương

Tinh Thất

Sát

Tinh Phá

Quân

Tinh Hỏa

Tinh Linh

Tinh Giơ cao

Dương

Tinh Đà

La

Tinh Văn

Xương

Tinh Văn

Khúc

Tinh

Tử – 1 + 3 – 3 + 2 + 2 – 1 + 3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 – 3 – 3 + 2 + 1 + 1

Xấu + 3 – 3 – 2 + 3 – 2 0 + 3 + 3 + 3 – 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 1 + 1 + 3 + 3 + 3 + 3

Dần + 3 + 1 + 2 + 1 0 + 3 + 3 – 2 – 1 + 3 + 3 + 3 + 3 + 1 + 3 + 3 – 3 – 3 – 1

Mão + 2 + 2 + 3 0 + 3 – 1 + 1 – 3 + 1 + 3 – 3 + 2 + 2 – 3 0 0 – 3 + 2 + 2

Thìn + 1 0 + 2 + 3 – 1 0 + 2 – 3 + 3 – 1 – 1 + 3 + 1 + 2 – 3 – 3 + 3 + 3 + 1 + 1

Tị + 2 – 1 + 2 – 1 + 3 – 3 + 1 – 3 – 3 – 1 + 1 – 3 – 1 – 1 + 1 + 1 – 3 + 3 + 3

Ngọ + 3 + 3 + 3 + 2 – 3 – 1 + 2 – 3 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 + 3 – 3 – 3 – 3

Vị + 3 – 3 + 1 + 3 – 2 0 + 3 – 1 + 3 – 1 + 1 + 2 + 3 + 2 0 0 + 3 + 3 0 + 2

Thân + 2 + 1 0 + 1 + 2 + 3 + 1 0 – 1 + 3 + 3 – 3 + 3 + 1 – 3 – 3 – 3 + 1 + 1

Dậu + 2 + 2 – 1 0 – 1 – 1 + 2 + 2 0 + 3 – 3 + 1 + 2 – 3 + 1 + 1 + 2 + 3 + 3

Thủ + 1 0 – 3 + 3 – 1 0 + 2 + 2 + 3 – 1 + 1 + 3 + 3 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 – 3 – 3

Hợi + 2 – 1 – 3 – 1 + 3 – 3 + 1 + 3 – 3 + 2 + 1 – 3 – 1 – 1 0 0 – 3 0 + 2

28, sống yên ổn năm tương tiền mười hai tinh: Dĩ sinh ra năm chi làm điều kiện, từ hạ biểu tra ra mười hai tinh.

Tinh →

Năm chi ↓ Đeo sao Phàn yên Tuổi dịch Hơi thở thần Mui xe Kiếp sát Tai sát Thiên sát Chỉ bối Hàm trì Nguyệt sát Vong thần

Dần ngọ thủ Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị

Thân tử thìn Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi

Tị dậu xấu Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân

Hợi mão vị Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần

29, sống yên ổn tuổi tác tiền mười hai tinh: Dĩ năm sinh chi làm điều kiện, từ hạ biểu tra ra mười hai tinh, tịnh điền nhập mệnh bàn đồ nội.

Tinh →

Năm chi ↓ Tuổi

Xây Hối

Khí Tang

Môn Quán

Sách Quan

Phù Tiểu

Hao tổn Đại

Hao tổn Long

Đức Bạch

Hổ Thiên

Đức Treo

Khách Bệnh

Phù

Tử Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi

Xấu Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử

Dần Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu

Mão Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần

Thìn Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão

Tị Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn

Ngọ Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị

Vị Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ

Thân Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị

Dậu Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân

Thủ Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu

Hợi Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ

30, sống yên ổn năm tuần thiên không tinh: Dĩ sinh ra can chi là chuẩn, từ hạ biểu trung tra ra tuần thiên không tinh chỗ cung vị, tức ở đây cung điền nhập tuần thiên không tinh. Ví dụ như: Một giáp năm sinh ra, từ hạ biểu năm can lan tìm ra giáp, thẳng đối xuống tới tìm ra năm cái giá, tái hoành sang đây xem bên trái nhất nhất lan là thủ hợi, thủ hợi hay một giáp năm tuần thiên không tinh chỗ cung vị. Nếu như canh thìn năm, từ năm can lan tìm ra canh, thẳng đối xuống tới tìm ra năm chi thìn chỗ vị, tái hoành sang đây xem bên trái nhất nhất lan là thân dậu, thân dậu hay canh thìn năm tuần thiên không tinh chỗ cung vị. Chú ý, ở hai người tuần thiên không cung vị trung tâm, dương năm thiên không dương chi, âm năm thiên không âm chi, tức dương năm can chi lưỡng tuần thiên không tinh trung tâm dương chi là chính thiên không, âm chi là phó thiên không; âm năm can chi lưỡng tuần thiên không tinh trung tâm âm chi là chính thiên không, dương chi là phó thiên không. Chính thiên không lực lớn, phùng tai nặng hơn, phó thiên không lực tiểu, phùng tai hơi nhẹ.

Năm can →

Tuần chi ↘

Thiên không tinh cung vị ↓ Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý

Năm chi

Thủ hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu

Thân dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị

Ngọ vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão Thìn Tị

Thìn tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu Dần Mão

Dần mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi Tử Xấu

Tử xấu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Vị Thân Dậu Thủ Hợi

Đến tận đây mệnh bàn đồ đã toàn bộ vẽ hoàn thành.

Chỗ trống mệnh bàn đồ cập ví dụ thực tế xem thêm hạ trang. Đồ trung tâm khuông nội liệt ra tứ hóa và lưu diệu tra pháp, dĩ phương tiện hạn năm suy đoán.

Nhị, khẩu quyết bài bàn pháp bước(đi)

1, trước vẽ hảo chỗ trống mệnh bàn đồ (sai ai ra trình diện phụ biểu).

2, tương dự đoán người tính danh, tính, sinh ra thời đại nhật thì, tứ trụ điền đáo chỗ trống mệnh bàn đồ nội khuông thượng.

3, an cung mệnh cập thân cung: Ở trên không bạch mệnh bàn đồ thượng, từ dần cung khởi tháng giêng, thuận kim đồng hồ phương hướng đếm tới sinh ra nguyệt của cung chỉ, lại từ cai cung đồ mở nút chai thì, nghịch kim đồng hồ phương hướng đếm tới sinh ra thì chi chỉ an cung mệnh; từ dần cung khởi tháng giêng, thuận kim đồng hồ phương hướng đếm tới sinh ra nguyệt của cung chỉ, lại từ cai cung đồ mở nút chai thì, thuận kim đồng hồ phương hướng đếm tới sinh ra thì chi chỉ an thân cung. Ví dụ như ba tháng giờ Thìn sinh ra, ở dần cung khởi tháng giêng, thuận số tới mão cung là hai tháng, thìn cung ba tháng, đáo thìn cung hậu, lại từ thìn cung đồ mở nút chai thì, nghịch sổ quay về mão cung là giờ sửu, dần cung giờ dần, tử cung giờ Thìn, đã đến sinh thời cung, ngay đến đây cung an cung mệnh.

4, mệnh bàn mười hai cung: Tòng mệnh cung bắt đầu, bả dưới đây mười hai cung tên gọi án thứ tự nghịch kim đồng hồ phương hướng điền nhập không bạch mệnh bàn đồ mười hai cung nội: ⑴ cung mệnh ⑵ huynh đệ ⑶ phu thê ⑷ tử nữ ⑸ tài bạch ⑹ tật ách ⑺ thiên di ⑻ nô bộc ⑼ quan lộc ⑽ điền trạch ⑾ phúc đức ⑿ phụ mẫu. Ví dụ như: Cung mệnh ở tử, thì huynh đệ cung ở hợi, cung phu thê ở thủ, cung tử nữ ở dậu, cung tài bạch ở thân, cung tật ách ở vị, cung thiên di ở ngọ, nô bộc cung ở tị, sự nghiệp cung ở thìn, cung điền trạch ở mão, cung phúc đức ở dần, cung phụ mẫu ở xấu.

5, an mười hai cung Thiên can: Có thể án tấu chương tiết 5: Thôi nguyệt làm “Ngũ hổ độn can” phương pháp lai đẩy dời đi dần cung Thiên can, sau đó từ dần cung khởi án Thiên can cố hữu trình tự (tức giáp, ất, bính… Quý, tuần hoàn nhiễu bài) thuận kim đồng hồ bài nhập mười hai một trong cung.

6, định mệnh cung ngũ hành cục:

Nạp âm ngũ hành tốc kí phương pháp: Thiên can phối sổ: Giáp ất 1, bính đinh 2, canh tân 3, mậu kỷ 4, nhâm quý 5. Địa chi phối sổ: Tử xấu ngọ vị 1, dần mão thân dậu 2, thìn tị thủ hợi 3. Tương can chi sổ tương gia, dĩ tổng số tra (nhược lớn hơn 5 thì giảm 5, dĩ số dư tra) được nạp âm ngũ hành là: 1 mộc, 2 kim, 3 thủy, 4 hỏa, 5 đất.

Dĩ cung mệnh Thiên can địa chi suy tính xuất nạp âm ngũ hành, nạp âm ngũ hành là cái gì, nạp âm ngũ hành cục chính là cái đó; nạp âm ngũ hành đối ứng chữ số là kỷ sổ, ngũ hành cục hay kỷ cục. Ví dụ như, cung mệnh can chi nạp âm ngũ hành là mộc, thì nạp âm ngũ hành cục là mộc, mộc là 1, cho nên là mộc một ván.

7, thôi tra tử vi tinh chỗ cung vị:

Khẩu quyết: Sinh nhật trừ cục thương là nguyệt, nhất tự dần khởi tử vi định. Chích gia không giảm đáo chia hết, dương thối âm tiến nhớ trong lòng.

Chú giải: Dùng ra sinh nhật sổ trừ dĩ cung mệnh ngũ hành cục được thương số, thương số theo tháng chi cố hữu sắp xếp thứ tự là đối ứng cung vị địa chi, tức dần 1, mão 2, thìn 3, tị 4, ngọ 5, vị 6, thân 7, dậu 8, thủ 9, hợi 10, tử 11, xấu 12, thương số sở rơi xuống đất chi cung vị tức là tử vi chỗ; nếu không thể chia hết thì, nhu tăng thêm một ít nhất sổ, chí cương hảo năng lực chia hết mới thôi, sở tăng thêm số nếu vì số lẻ tựu từ thương số sở rơi xuống đất chi cung lui về phía sau mấy, sở tăng thêm số nếu vì số chẵn tức từ thương số sở rơi xuống đất chi cung tiến về phía trước mấy, định tử vi tinh chỗ.

Lệ nhất: Thủy nhị cục 28 nhật sinh, 28 trừ dĩ 2, chia hết được 14, 14 lớn hơn 12 giảm đi 12 được 2, 2 là mão cung, cho nên tử vi tinh rơi vào mão cung.

Lệ nhị: Mộc tam cục 25 nhật sinh, bất năng chia hết, 25 gia 2 trừ dĩ 3 được 9, 9 là thủ cung, tăng thêm 2 là số chẵn, tựu từ tuất cung đi tới hai vị (không được bao quát bản vị) là tử cung, cho nên tử vi ở tử.

Lệ tam: Hỏa lục cục 15 nhật sinh, bất năng chia hết, 15 gia 3 trừ dĩ 6 được 3, 3 là thìn cung, tăng thêm 3 là số lẻ, tựu từ thìn cung lui về phía sau ba vị (không được bao quát bản vị) là xấu cung, cho nên tử vi ở xấu.

8, an mười bốn chính tinh: An tử vi tinh hệ bí quyết: Tử vi thiên cơ đi ngược chiều bàng, cách nhất dương vũ thiên cùng đương, vừa cách nhị vị liêm trinh địa, thiên không tam phục sai ai ra trình diện tử vi lang. Ý tứ là: Tử vi tinh hệ lục khỏa chính tinh duyên bàn nghịch bố, tiên an tử vi, nghịch tiếp theo cung an thiên cơ, nghịch cách nhất cung an thái dương, tái nghịch tiếp theo cung an vũ khúc, tái nghịch tiếp theo cung an thiên đồng, tái nghịch cách nhị cung an liêm trinh, nghịch cách ba vị vừa tử vi tinh.

Bố Thiên phủ tinh hệ trước hết tìm hiểu ra Thiên phủ tinh chỗ cung vị, phương pháp là: Như hữu đồ, dần thân nhị cung tất nhiên Tử Phủ đồng cung, còn lại cung độ Tử Phủ hai sao tựu

Phân biệt ở tà tuyến lưỡng đối trong cung. Ví dụ như tử vi ở vị thì Thiên phủ ở dậu, tử vi ở dậu thì Thiên phủ ở vị, còn lại loại suy.

Yêu cầu ra Thiên phủ tinh cung vị hậu, có thể bài bố Thiên phủ tinh hệ chư tinh, ca quyết là: Thiên phủ Thái âm và tham lang, cự môn thiên tướng cập thiên lương, thất sát thiên không tam phá quân vị,

Tám sao thuận số tế thôi tường. Ý tứ là: Thiên phủ hệ tám sao duyên bàn thuận bố, dĩ Thiên phủ là thủy, liên tục thuận hạ an Thái âm, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát,

Đáo thất sát tinh hậu tái thuận hạ trống đi ba cung, ở đệ tứ cung an phá quân.

9, sống yên ổn nguyệt hệ chư tinh:

An tả phụ tinh: Tả phụ từ thìn cung khởi tháng giêng, thuận số tới sinh nguyệt cung chỉ, chỗ cung tức là.

An hữu bật tinh: Hữu bật từ thủ cung khởi tháng giêng, nghịch sổ tới sinh nguyệt cung chỉ, chỗ cung tức là.

An thiên hình bí quyết: Từ dậu cung khởi tháng giêng, thuận số tới sinh nguyệt cung chỉ, chỗ cung tức là.

An thiên diêu bí quyết: Từ xấu cung khởi tháng giêng, thuận số tới sinh nguyệt cung chỉ, chỗ cung tức là.

An âm sát bí quyết: Từ tháng giêng tới mười hai tháng trình tự là: Dần tử thủ thân ngọ thìn dần tử thủ thân ngọ thìn. Quy luật: Tháng giêng tới tháng sáu, tháng giêng từ dần chi khởi, sau đó trục nguyệt địa chi nghịch cách một chi, bảy tháng tới mười hai tháng tha cho cùng tiền.

An thiên nguyệt: Từ tháng giêng tới mười hai tháng trình tự là: Thủ tị thìn dần vị mão hợi vị dần ngọ thủ dần. (không quy luật)

An thiên vu: Từ tháng giêng tới mười hai tháng trình tự là: Tị thân hợi dần tị thân hợi dần tị thân hợi dần. (cách mỗi bốn tháng tha cho tương đồng).

10, an sao Tứ hóa: Sao Tứ hóa vô tốc kí khẩu quyết, chỉ có thể học bằng cách nhớ liễu, ký ức phương pháp là: Tiên nhớ kỹ sao Tứ hóa trình tự là lộc quyền khoa kị, sau đó án năm can trình tự nhớ nghỉ, ví dụ như, giáp liêm phá vũ dương, ất cơ lương tử âm, bính cùng cơ xương liêm, đinh âm cùng cơ cự, mậu tham âm hữu cơ, kỷ vũ tham lương khúc, canh dương vũ âm cùng, tân cự dương khúc xương, nhâm lương tử tả vũ, quý phá cự âm tham.

11, an thì hệ chư tinh:

An văn xương tinh: Văn xương từ thủ cung đồ mở nút chai thì, nghịch sổ tới sinh thời cung chỉ, chỗ cung tức là.

An sao Văn Khúc: Văn khúc từ thìn cung đồ mở nút chai thì, thuận số tới sinh thời cung chỉ, chỗ cung tức là.

An thiên không tinh: Thiên không từ hợi cung đồ mở nút chai thì, nghịch sổ tới sinh thời cung chỉ, chỗ cung tức là.

An Địa kiếp tinh: Địa kiếp từ hợi cung đồ mở nút chai thì, thuận số tới sinh thời cung chỉ, chỗ cung tức là.

An thai phụ tinh bí quyết: Từ ngọ cung đồ mở nút chai thì, thuận số tới sinh thì chỉ, chỗ cung tức là.

An phong cáo tinh bí quyết: Từ dần cung đồ mở nút chai thì, thuận số tới sinh thì chỉ, chỗ cung tức là.

12, bố năm sinh chi hệ chư tinh: Có thể chính từ tra biểu pháp trung tâm tìm quy luật ký ức.

An thiên khốc tinh: Thiên khốc từ ngọ cung đồ mở nút chai năm, nghịch sổ tới năm sinh chỉ, chỗ cung tức là.

An thiên hư tinh: Thiên hư từ ngọ cung đồ mở nút chai năm, thuận số tới năm sinh chỉ, chỗ cung tức là.

An thiên mã tinh: Dần ngọ thủ năm mã cư thân, thân tử thìn năm mã ở dần, tị dậu xấu năm mã ở hợi, hợi mão vị năm mã cư tị.

An hồng loan tinh: Từ mão cung đồ mở nút chai năm, nghịch sổ tới sinh ra năm chi, chỗ cung tức là.

An thiên hỉ tinh: Thiên hỉ tất ở hồng loan đối cung.

An long trì tinh: Từ thìn cung đồ mở nút chai năm, thuận số đáo năm sinh địa chi chỉ, chỗ cung tức là.

An phượng các tinh: Từ thủ cung đồ mở nút chai năm, nghịch đếm tới năm sinh địa chi chỉ, chỗ cung tức là.

An mui xe tinh: Thân tử thìn năm sinh ra ở thìn, hợi mão vị năm ở vị, dần ngọ thủ năm ở thủ, tị dậu xấu năm ở xấu. (tứ mộ cung)

An kiếp sát tinh: Thân tử thìn năm sinh ra ở tị, hợi mão vị năm ở thân, dần ngọ thủ năm ở hợi, tị dậu xấu năm ở dần. (tứ mã cung)

An Hàm trì tinh: Thân tử thìn năm sinh ra ở dậu, hợi mão vị năm ở tử, dần ngọ thủ năm ở mão, tị dậu xấu năm ở ngọ. (tứ bại cung)

An cô thần tinh: Dần mão thìn năm sinh ra ở tị, tị ngọ vị năm ở thân, thân dậu thủ năm ở hợi, hợi tử xấu năm ở dần. (tứ mã cung)

An quả tú tinh: Dần mão thìn năm sinh ra ở xấu, tị ngọ vị năm ở thìn, thân dậu thủ năm ở vị, hợi tử xấu năm ở thủ. (tứ mộ cung)

An phá toái tinh: Tử ngọ mão dậu năm sinh ra ở tị, thìn thủ xấu vị năm sinh ra ở xấu, dần thân tị hợi năm sinh ra ở dậu.

An đại hao tinh: Tử năm ở vị, xấu năm ở ngọ, dần năm ở dậu, mão năm ở thân, thìn năm ở hợi, tị năm ở thủ,

Ngọ năm ở xấu, vị năm ở tử, thân năm ở mão, dậu năm ở dần, thủ năm ở tị, hợi năm ở thìn.

An thiên đức tinh: Từ dậu cung đồ mở nút chai năm, thuận số đáo năm sinh địa chi chỉ, chỗ cung tức là.

An giải thần tinh: Từ thủ cung đồ mở nút chai năm, nghịch đếm tới năm sinh địa chi chỉ, chỗ cung tức là.

An phỉ liêm tinh: Tử năm ở thân, xấu năm ở dậu, dần năm ở thủ, mão năm tị, thìn năm ở ngọ, tị năm ở vị, ngọ năm ở dần, vị năm ở mão, thân năm ở thìn, dậu năm ở hợi, thủ năm ở tử, hợi năm ở xấu. (quy luật: Từ tử năm khởi thân, năm và tinh đều thuận số)

An mệnh chủ tinh: Dĩ cung mệnh địa chi là chuẩn tra đối ứng tinh diệu: Tử tham, xấu cự, dần lộc, mão khúc, thìn liêm, tị vũ, ngọ phá, vị vũ, thân liêm, dậu khúc, thủ lộc, hợi cự. (điền nhập mệnh bàn đồ trung tâm trung tâm khuông nội)

An thân chủ tinh: Dĩ năm sinh địa chi là chuẩn tra đối ứng tinh diệu: Tử linh, nhăn mặt, dần lương, mão cùng, thìn xương, tị cơ, ngọ hỏa, vị tướng, thân lương, dậu cùng, thủ xương, hợi cơ. (điền nhập mệnh bàn đồ trung tâm trung tâm khuông nội)

13, sống yên ổn năm can hệ chư tinh: Dưới Thiên can đều là sinh ra năm Thiên can, địa chi tức là tinh diệu sở tại chi cung.

An Lộc tồn tinh bí quyết: Giáp lộc ở dần ất lộc mão, bính mậu ở tị đinh kỷ ngọ, canh lộc cư thân tân lộc dậu, nhâm lộc cư hợi quý lộc tử.

An kình dương đà la bí quyết: Dương lộc đà tam tinh thủy chung liên cùng một chỗ, lộc ở giữa đang lúc, dương phía trước (thuận hạ là tiền một vị), đà ở phía sau (nghịch sổ là hậu một vị).

An thiên khôi thiên việt bí quyết: Giáp mậu canh xấu vị, ất kỷ tử thân hương, tân phùng ngọ dần là, bính Đinh Hợi dậu vị, nhâm quý mão tị giấu, đến đây là quý nhân phương. (mỗi câu Thiên can là sinh ra năm Thiên can, tiền đầy đất chi là trời khôi chỗ cung, hậu đầy đất chi là trời việt chỗ cung).

An thiên quan tinh: Giáp năm ở vị, ất năm ở thìn, bính năm ở tị, năm đinh ở dần, mậu năm ở mão, kỷ năm ở dậu, canh năm ở hợi, tân năm ở dậu, nhâm năm ở thủ, quý năm ở ngọ.

An thiên phúc tinh: Giáp năm ở dậu, ất năm ở thân, bính năm ở tử, năm đinh ở hợi, mậu năm ở mão, kỷ năm ở dần, canh năm ở ngọ, tân năm ở tị, nhâm năm ở ngọ, quý năm ở tị.

An chặn thiên không tinh: Giáp kỷ năm thân dậu, ất canh năm ngọ vị, bính tân năm thìn tị, đinh nhâm năm dần mão, mậu quý năm tử xấu. Ý tứ là: Giáp năm hoặc kỷ năm chặn thiên không tinh là thân và dậu, dư loại suy. Chặn thiên không tinh phân chính thiên không và phó thiên không, chính thiên không lực lớn, phó thiên không lực tiểu. Thiên can là dương giả thì ở dương cung thiên không tinh là chính thiên không, ở âm cung thiên không tinh là phó thiên không; Thiên can là âm giả thì ở âm cung thiên không tinh là chính thiên không, ở dương cung thiên không tinh là phó thiên không. Ví dụ như, giáp năm sinh ra, thân là chính thiên không, dậu là phó thiên không; kỷ năm sinh ra, dậu là chính thiên không, thân là phó thiên không.

14, an Hỏa Tinh: Dần ngọ thủ năm xấu cung khởi, thân tử thìn năm dần cung thủy, tị dậu xấu năm ở mão cung, hợi mão vị năm dậu cung khởi, từ lúc đầu cung đồ mở nút chai thì, thuận số tới sinh thì chỉ, chỗ cung tức là.

15, an linh tinh: Dần ngọ thủ năm mão cung đồ mở nút chai thì, thân tử thìn, tị dậu xấu, hợi mão vị năm đều từ thủ cung đồ mở nút chai thì, thuận số tới sinh thì chỉ, chỗ cung tức là.

16, an tai thai tinh: Do tả phụ tinh chỗ cung vị thượng lúc đầu một ngày, duyên mười hai cung thuận kim đồng hồ phương hướng sổ, sổ tới sinh ra nhật chỉ, tức ở đây cung an tai thai tinh.

17, an bát tọa tinh: Do hữu bật tinh chỗ cung vị thượng lúc đầu một ngày, duyên mười hai cung nghịch kim đồng hồ phương hướng sổ, sổ tới sinh ra nhật chỉ, tức ở đây cung an bát tọa tinh.

18, an thiên quý tinh: Do sao Văn Khúc chỗ cung vị thượng lúc đầu một ngày, thuận kim đồng hồ phương hướng sổ, sổ tới sinh ra nhật cung lui nữa quay về nhất cung, tức ở đây cung an thiên quý tinh.

19, an ân quang tinh: Do văn xương tinh chỗ cung vị thượng lúc đầu một ngày, thuận kim đồng hồ phương hướng sổ, sổ tới sinh ra nhật cung lui nữa quay về nhất cung, tức ở đây cung an ân quang tinh.

20, an thiên tài tinh: Do cung mệnh đồ mở nút chai năm, duyên mười hai cung thuận kim đồng hồ phương hướng sổ, sổ tới sinh ra năm chi chỗ cung chỉ, tức ở đây cung an thiên tài tinh.

21, an thiên thọ tinh: Do thân cung đồ mở nút chai năm, duyên mười hai cung thuận kim đồng hồ phương hướng sổ, sổ tới sinh ra năm chi chỗ cung chỉ, tức ở đây cung an thiên thọ tinh.

22, an thiên thương, thiên sứ tinh: Thiên thương tinh cố định ở nô bộc cung, thiên sứ tinh cố định ở cung tật ách.

23, sống yên ổn năm bác sĩ thập nhị thần: Do mệnh bàn thượng lộc tồn tinh chỗ cung thu tiền xâu, dương nam âm nữ thuận đi, âm nam dương nữ đi ngược chiều, lần lượt bày bác sĩ, lực sĩ, thanh long, tiểu hao tổn, chiếu tướng, tấu thư, phi liêm, ưa thần, bệnh phù, đại hao, phục binh, quan phù, mỗi một cung an một sao.

24, an trường sinh thập nhị thần: Trường sinh rơi cung do ngũ hành cục xác định: Kim trường sinh ở tị, mộc trường sinh ở hợi, hỏa trường sinh ở dần, khí hậu trường sinh ở thân. Do trường sinh cung ngẩng đầu lên, nam thuận nữ nghịch, lần lượt an trường sinh, mộc dục, quán đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, nuôi, nhất cung an một sao.

25, định chủ tinh miếu vượng bị chiếm đóng: Xem thêm tra biểu pháp.

26, định đại hạn mấy tuổi: Do cung mệnh là khởi điểm, dương nam âm nữ thuận đi, âm nam dương nữ đi ngược chiều, mỗi một cung quản mười năm. Khởi hạn tuổi tác (tuổi mụ) dĩ cung mệnh ngũ hành cục sổ làm tiêu chuẩn. Ví dụ như, thủy nhị cục đệ nhất đại hạn là cung mệnh, từ 2 tuổi lên tới 11 tuổi chỉ; đệ nhị đại hạn dương nam âm nữ vì cha mẹ cung, âm nam dương nữ vì huynh đệ cung, từ 12 tuổi lên tới 21 tuổi chỉ; đệ tam đại hạn loại suy.

27, khởi tiểu hạn mấy tuổi (tuổi mụ):

Tiểu hạn cung khởi điểm cung chỗ cung vị như sau: Ở năm sinh chi tam hợp kho chi đối cung, tức dần ngọ thủ năm sinh ra ở thìn, thân tử thìn năm sinh ra ở thủ, hợi mão vị năm sinh ra ở xấu, tị dậu xấu năm sinh ra ở vị. Bất luận dương âm, nam thuận nữ nghịch, từ nhỏ hạn cung khởi nhất tuổi, một năm đi nhất cung. Ví dụ như: Dần năm sinh ra, tiểu hạn cung ở thìn, tức từ thìn cung cung khởi 1 tuổi, nam mệnh thuận hạ tị cung an 2 tuổi, ngọ cung an 3 tuổi, … ; nữ mệnh từ thìn cung khởi 1 tuổi, nghịch mấy cái tới mão cung an 2 tuổi, dần cung an 3 tuổi, hợi cung an 4 tuổi, … .

28, sống yên ổn năm tuần thiên không tinh:

Tốc kí pháp: Ở chỉ chưởng thượng năm sinh chi vị trí hơn nữa năm sinh can, sau đó từ cai chi thượng khởi nghịch mấy ngày can tới giáp chỉ, sở chỉ của cung tức là lục giáp tuần đầu, tái dĩ tuần đầu thôi tuần thiên không tinh, ở tuần đầu địa chi lui ra phía sau hai địa chi hay tuần thiên không tinh. Ví dụ như, một giáp tuần, lui ra phía sau hai người địa chi hay thủ hợi, cho nên một giáp tuần trung tâm thủ hợi thiên không.

29, sống yên ổn năm tương tiền mười hai tinh: Xem thêm tra biểu pháp.

30, sống yên ổn tuổi tác tiền mười hai tinh: Xem thêm tra biểu pháp.

Đến tận đây mệnh bàn đồ đã toàn bộ vẽ hoàn thành.

Chỗ trống mệnh bàn đồ cập ví dụ thực tế xem thêm hạ trang. Đồ trung tâm khuông nội liệt ra tứ hóa và lưu diệu tra pháp, dĩ phương tiện hạn năm suy đoán.

Hiện thời bài bàn nhuyễn kiện (software) rất nhiều, bản thân nghĩ trần kiếm, chu xây hoa phiên bản tốt hơn, có thiên bàn, địa bàn, nhân bàn, đại vận chờ, hoàn phụ có bát tự, đáng tiếc không thể đánh ấn. Kế tiếp địa chỉ trang web là: http://www. cqchen. com

Phía dưới giới thiệu suy tính lưu nguyệt lưu nhật lưu thời phương pháp, tái sinh là phân tích lưu nguyệt lưu nhật lưu thời dụng, không cần bài nhập mệnh bàn đồ trung tâm, nhưng cũng ghi chú rõ năm sinh đấu quân ở nào đó cung, để suy tính từng năm đấu quân:

1, định đấu quân cập lưu nguyệt

Đấu quân tức là lưu nguyệt tháng giêng. Nhân này đây mọi người sinh nguyệt và sinh thì là chuẩn lai đẩy dời đi, sở dĩ mọi người đấu quân bất đồng, mà lại hàng năm bất đồng.

Khởi đấu quân quy tắc: Dĩ lưu niên thái tuế (tức lưu niên địa chi) chỗ cung khởi tháng giêng, nghịch đếm tới sinh ra nguyệt cung thượng, tái dĩ cai cung đồ mở nút chai thì, thuận số đáo sinh ra canh giờ chỉ, tức ở đây cung an đấu quân.

Năm sinh đấu quân định ra hậu, sau đó từng năm đấu quân có thể thuận bàn mà thôi, một năm nhất cung.

Khởi lưu nguyệt quy tắc: Dĩ đấu quân cung khởi tháng giêng, còn lại các lưu nguyệt thuận bàn mà bố, một tháng nhất cung.

2, định lưu nhật: Dĩ lưu nguyệt chỗ ở cung lúc đầu nhất, thuận đi mười hai cung, một ngày nhất cung, đáo cuối tháng ngày cuối cùng chỉ.

3, định lưu thời: Ở lưu nhật chỗ ở cung thượng đồ mở nút chai thì, thuận bố mười hai cung, mỗi một canh giờ chiêm nhất cung.

Miếu hãm năm tiểu hạn

Miếu hãm năm tiểu hạn

Miếu hãm năm tiểu hạn

Miếu hãm năm tiểu hạn

Đại hạn: Tị Đại hạn: Ngọ Đại hạn: Vị Đại hạn: Thân

Miếu hãm năm tiểu hạn

Họ danh: tính biệt:

Dương lịch: năm nguyệt nhật thì

Âm lịch: năm nguyệt nhật thì

Tứ trụ: năm nguyệt nhật thì

Ngũ đi cục:

Mệnh chủ tinh: thân chủ tinh:

Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý

Hóa lộc: Liêm cơ cùng âm tham vũ dương cự lương phá

Hóa quyền: Phá lương cơ cùng âm tham vũ dương tử cự

Hóa khoa: Vũ tử xương cơ hữu lương âm khúc tả âm

Hóa kị: Dương âm liêm cự cơ khúc cùng xương vũ tham

Lưu dương: Mão thìn ngọ vị ngọ vị dậu thủ tử xấu

Lưu đà: Xấu dần thìn tị thìn tị vị thân thủ hợi

Lưu lộc: Dần mão tị ngọ tị ngọ thân dậu hợi tử miếu hãm năm tiểu hạn

Đại hạn: Thìn Đại hạn: Dậu

Miếu hãm năm tiểu hạn

Miếu hãm năm tiểu hạn

Đại hạn: Mão Đại hạn: Thủ

Miếu vượng năm tiểu hạn

Miếu hãm năm tiểu hạn

Miếu hãm năm tiểu hạn

Miếu vượng năm tiểu hạn

Đại hạn: Dần Đại hạn: Xấu Đại hạn: Tử Đại hạn: Hợi

Miếu vượng năm tiểu hạn

Cự môn + 1 hóa lộc 59 9

Cô thần 71 21

Phỉ liêm 83 33

Phá toái 95 45

Thiên mã 07 57

Thiên phúc 19 69

Phó thiên không tuổi dịch bệnh

Tang Môn bệnh phù Miếu vượng năm tiểu hạn

Liêm trinh + 1 58 8

Thiên tướng + 2 70 20

Văn xương – 2 Hóa kị 82 32

Phong cáo 94 44

Thiên hỉ 06 56

Thiên khôi 18 68

Hơi thở thần suy

Tuần thiên không quán sách đại hao Miếu vượng năm tiểu hạn

Thiên lương + 1 57 7

Thiên không 69 19

Long trì 81 31

Phượng các 93 43

Mui xe ân quang 05 55

Giải thần thiên diêu 17 67

Mui xe đế vượng

Tuần thiên không quan phù phục binh Miếu vượng năm tiểu hạn

Thất sát + 2 56 6

Văn khúc + 1 hóa khoa 68 18

Đại hao 80 30

Kiếp sát 92 42

Đà la – 2 04 54

16 66

Kiếp sát lâm quan

Tiểu hao tổn quan phù

Phụ mẫu Đại hạn: 13/ 22 Quý tị Phúc đức Đại hạn: 23/ 32 Giáp ngọ Điền trạch Đại hạn: 33/ 42 Ất vị Quan lộc Đại hạn: 43/ 52 Bính thân

Miếu vượng năm tiểu hạn

Tham lang + 2 60 10

Hữu bật 72 22

Chính thiên không 84 34

96 46

08 58

20 70

Phàn yên tử

Xui ưa thần Họ danh: ※ ※ ※ tính biệt: âm nữ

Dương lịch: 1951 năm nguyệt nhật thì

Âm lịch: Tân mão năm thất nguyệt tam nhật thìn thì

Tứ trụ: Tân mão năm bính thân nguyệt Đinh Sửu nhật giáp thìn thì

Ngũ đi cục: mộc tam cục

Mệnh chủ tinh: sao Văn Khúc thân chủ tinh: thiên đồng tinh

Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý

Hóa lộc: Liêm cơ cùng âm tham vũ dương cự lương phá

Hóa quyền: Phá lương cơ cùng âm tham vũ dương tử cự

Hóa khoa: Vũ tử xương cơ hữu lương âm khúc tả âm

Hóa kị: Dương âm liêm cự cơ khúc cùng xương vũ tham

Lưu dương: Mão thìn ngọ vị ngọ vị dậu thủ tử xấu

Lưu đà: Xấu dần thìn tị thìn tị vị thân thủ hợi

Lưu lộc: Dần mão tị ngọ tị ngọ thân dậu hợi tử Miếu vượng năm tiểu hạn

Thiên đồng – 1 55 5

Thiên hư 67 17

Lộc tồn 79 29

Thiên quan 91 41

Thiên quý 03 53

15 65

Tai sát quán đái

Đại hao bác sĩ

Cung mệnh Đại hạn: 3/ 12 Nhâm thìn Nô bộc Đại hạn: 53/ 62 Đinh dậu

Miếu vượng năm tiểu hạn

Thái âm – 2 61 11

Địa kiếp 73 23

Thiên khốc 85 35

Bát tọa 97 47

Thiên hình 09 59

21 71

Đeo sao mộ

Tuổi xây phi liêm miếu vượng năm tiểu hạn

Vũ khúc + 2 54 4

Kình dương + 2 66 16

Thai phụ 78 28

Tả phụ 90 40

02 52

14 64

Thiên sát mộc dục

Long đức lực sĩ

Huynh đệ Đại hạn: Tân mão Thiên di Đại hạn: 63/ 72 Mậu thủ

Miếu vượng năm tiểu hạn

Tử vi + 1 62 12

Thiên phủ + 2 74 24

Linh tinh + 2 86 36

Thiên thành 98 48

Âm sát 10 60

22 72

Vong thần tuyệt

Tang Môn tấu thư miếu vượng năm tiểu hạn

Thiên cơ – 2 1951 1

Quả tú 63 13

Hỏa Tinh + 1 75 25

87 37

99 49

11 61

Nguyệt sát thai

Người đi viếng chiếu tướng miếu vượng năm hạn

Phá quân + 2 52 2

Thiên đức 64 14

Hàm trì 76 26

Hồng loan 88 38

00 50

12 62

Hàm trì nuôi

Thân cung thiên đức tiểu hao tổn miếu vượng năm tiểu hạn

Thái dương – 2 hóa quyền 53 3

Tai thai 65 15

Thiên nguyệt 77 27

Thiên vu 89 39

01 51

13 63

Chỉ bối trường sinh

Bạch hổ thanh long

Phu thê Đại hạn: Canh dần Nữ nhân đại hạn: Tân xấu Tài bạch đại hạn: Canh tử Tật ách Đại hạn: 73/ 82 Kỷ hợi

Phụ lục: tử vi đẩu số mười hai cơ bản mệnh bàn đồ

Thái âm hãm

Tị Tham lang vượng

Ngọ Thiên đồng hãm

Cự môn hãm

Vị Vũ khúc địa

Thiên tướng miếu

Thân Thiên cơ bình

Tị Tử vi miếu

Ngọ

Vị Phá quân địa

Thân

Liêm trinh lợi

Thiên phủ miếu

Thìn

Tử vi ở tử Thái dương bình

Thiên lương địa

Dậu Thất sát miếu

Thìn

Tử vi ở ngọ

Dậu

Mão Thất sát miếu

Tuất Thái dương vượng

Thiên lương miếu

Mão Liêm trinh lợi

Thiên phủ miếu

Tuất

Phá quân địa

Dần

Xấu Tử vi bình

Tử Thiên cơ bình

Hợi Vũ khúc địa

Thiên tướng miếu

Dần Thiên đồng hãm

Cự môn hãm

Xấu Tham lang vượng

Tử Thái âm miếu

Hợi

Liêm trinh hãm

Tham lang hãm

Tị Cự môn vượng

Ngọ Thiên tướng địa

Vị Thiên đồng vượng

Thiên lương hãm

Thân

Tị Thiên cơ vượng

Ngọ Tử vi miếu

Phá quân vượng

Vị

Thân

Thái âm hãm

Thìn

Tử vi ở xấu Vũ khúc lợi

Thất sát vượng

Dậu Thái dương vượng

Thìn

Tử vi ở vị Thiên phủ vượng

Dậu

Thiên phủ địa

Mão Thái dương hãm

Tuất Vũ khúc lợi

Thất sát vượng

Mão Thái âm vượng

Tuất

Dần Tử vi miếu

Phá quân vượng

Xấu Thiên cơ vượng

Tử

Hợi Thiên đồng lợi

Thiên lương miếu

Dần Thiên tướng miếu

Xấu Cự môn vượng

Tử Liêm trinh hãm

Tham lang hãm

Hợi

Cự môn vượng

Tị Liêm trinh bình

Thiên tướng miếu

Ngọ Thiên lương vượng

Vị Thất sát miếu

Thân Thái dương vượng

Tị Phá quân miếu

Ngọ Thiên cơ hãm

Vị Tử vi vượng

Thiên phủ địa

Thân

Tham lang miếu

Thìn

Tử vi ở dần Thiên đồng bình

Dậu Vũ khúc miếu

Thìn

Tử vi ở thân Thái âm vượng

Dậu

Thái âm hãm

Mão Vũ khúc miếu

Tuất Thiên đồng bình

Mão Tham lang miếu

Tuất

Tử vi vượng

Thiên phủ miếu

Dần Thiên cơ

Xấu Phá quân miếu

Tử Thái dương hãm

Hợi Thất sát miếu

Dần Thiên lương vượng

Xấu Liêm trinh bình

Thiên tướng miếu

Tử Cự môn vượng

Hợi

Thiên tướng địa

Tị Thiên lương miếu

Ngọ Liêm trinh lợi

Thất sát miếu

Vị

Thân Vũ khúc bình

Phá quân bình

Tị Thái dương vượng

Ngọ Thiên phủ miếu

Vị Thiên cơ địa

Thái âm lợi

Thân

Cự môn hãm

Thìn

Tử vi ở mão

Dậu Thiên đồng bình

Thìn

Tử vi ở dậu Tử vi vượng

Tham lang lợi

Dậu

Tử vi vượng

Tham lang lợi

Mão Thiên đồng bình

Tuất

Mão Cự môn hãm

Tuất

Thiên cơ địa

Thái âm vượng

Dần Thiên phủ miếu

Xấu Thái dương hãm

Tử Vũ khúc bình

Phá quân bình

Hợi

Dần Liêm trinh lợi

Thất sát miếu

Xấu Thiên lương miếu

Tử Thiên tướng địa

Hợi

Thiên lương hãm

Tị Thất sát vượng

Ngọ

Vị Liêm trinh miếu

Thân Thiên đồng miếu

Tị Vũ khúc vượng

Thiên phủ vượng

Ngọ Thái dương địa

Thái âm hãm

Vị Tham lang bình

Thân

Tử vi địa

Thiên tướng địa

Thìn

Tử vi ở thìn

Dậu Phá quân vượng

Thìn

Tử vi ở tuất Cự môn miếu

Thiên cơ vượng

Dậu

Cự môn miếu

Thiên cơ vượng

Mão Phá quân vượng

Tuất

Mão Tử vi địa

Thiên tướng địa

Tuất

Tham lang bình

Dần Thái dương hãm

Thái âm miếu

Xấu Vũ khúc vượng

Thiên phủ miếu

Tử Thiên đồng miếu

Hợi Liêm trinh miếu

Dần

Xấu Thất sát vượng

Tử Thiên lương hãm

Hợi

Tử vi vượng

Thất sát bình

Tị

Ngọ

Vị

Thân Thiên phủ địa

Tị Thiên đồng hãm

Thái âm hãm

Ngọ Vũ khúc miếu

Tham lang miếu

Vị Cự môn miếu

Thái dương địa

Thân

Thiên cơ lợi

Thiên lương miếu

Thìn

Tử vi ở tị Liêm trinh bình

Phá quân hãm

Dậu

Thìn

Tử vi ở hợi Thiên tướng hãm

Dậu

Thiên tướng hãm

Mão

Tuất Liêm trinh bình

Phá quân hãm

Mão Thiên cơ lợi

Thiên lương miếu

Tuất

Cự môn miếu

Thái dương vượng

Dần Vũ khúc miếu

Tham lang miếu

Xấu Thiên đồng vượng

Thái âm miếu

Tử Thiên phủ địa

Hợi

Dần

Xấu

Tử Tử vi vượng

Thất sát bình

Hợi

Chương 3: tử vi đẩu số thuật ngữ giải thích

Đang tiến hành diễn phán đoán trước, đầu tiên yếu phải biết tử vi đẩu số trung tâm một ít danh từ thuật ngữ.

Tử vi đẩu số là ở “Cung” và “Tinh” giữa hai người tiến hành ngoạn kỳ, đi qua cung và tinh, cung và cung cập tinh và tinh diễn biến, lai biểu hiện thiên, địa, nhân trong lúc đó biến hóa quy luật phát triển. Phía dưới giải thích phần lớn là “Cung” và “Tinh” vấn đề.

1, tinh tú: Mệnh bàn trung tâm các loại tinh tổng thể xưng hô, lại bảo tinh thần, tinh diệu, hoặc tên gọi tắt tinh hoặc thìn.

2, chính tinh, phụ tinh: Chủ đạo số phận chủ yếu phát triển xu thế tinh diệu xưng là chính tinh, chỉ tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh, Thiên phủ, Thái âm, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân chờ, cộng mười bốn khỏa. Mệnh vô chính tinh, tức cung mệnh trung tâm không có mười bốn khỏa chính tinh. Phụ trợ chính tinh phát huy tác dụng và phát triển biến hóa dựng lên trọng đại tác dụng tinh xưng là phụ trợ tinh diệu, chỉ tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không, Địa kiếp, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị chờ mười tám sao diệu. Đã ngoài chính tinh và phụ tinh đều thuộc về ngoại hạng tinh, cộng ba mươi hai khỏa.

3, phó tinh, tạp diệu: Chúng ta bả ất cấp tinh gọi phó tinh, bả bính cấp dưới tinh diệu xưng là tạp diệu.

4, ngôi sao may mắn: Chỉ có lợi cho số mạng của người, phúc lộc cát xương ngôi sao. Giống nhau xưng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ lục sao là lục ngôi sao may mắn. Gia lộc tồn thiên mã xưng là bát ngôi sao may mắn. Chính tinh trung tâm tử vi, Thiên phủ, thái dương, Thái âm, thiên tướng, thiên lương, thiên đồng, vũ khúc chờ là chánh tông phú quý phúc lộc đứng đầu ngôi sao may mắn, chính ngôi sao may mắn. Ngoài ra, sao Tứ hóa trung tâm hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền cũng ngôi sao may mắn.

5, sát tinh: Đối số mạng của người có phá hư, ức chế, suy vong, thất lạc ngôi sao diệu, gọi chung là sát tinh. Giống nhau xưng Tứ Sát tinh là: Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh. Gia lên thiên không, Địa kiếp xưng là lục sát tinh.

6, sao Tứ hóa: Chỉ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị chờ tứ sao diệu, lại bảo tứ hóa diệu. Là chủ tinh thay đổi hảo đồi bại bốn loại kết quả. Sao Tứ hóa mặc dù điều không phải chính tinh, nhưng tác dụng của bọn họ rất lớn, nhất là Hóa kị tinh, kỳ phá hư tác dụng tịnh không thua gì lục sát tinh, thường thường hơn nữa lục sát tinh tịnh xưng là thất sát tinh.

7, lưu tinh; chỉ đại hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời chờ tùy năm tháng thời gian biến hóa mà biến hóa tinh diệu, những … này tinh diệu là có thời hạn, lúc ấy có dụng, quá thời hạn trở thành phế thãi. Lưu niên lưu tinh khá nhiều, có lưu niên tương tiền mười hai tinh, lưu niên tuổi tiền mười hai tinh, lưu dương, lưu đà, bệnh trùng tơ, lưu linh, lưu lộc, lưu mã, lưu loan, lưu ưa, lưu khôi, lưu việt, lưu xương, lưu khúc, lưu niên tứ hóa chờ.

8, tinh diệu tên gọi tắt: Đẩu số trung tâm tinh diệu đa số là song tự, như tử vi, thiên cơ chờ, là phương tiện biên soạn và ký ức, dụng một chữ lai đại diện, như tử vi tên gọi tắt tử, thiên cơ tên gọi tắt cơ, tham lang tên gọi tắt tham hoặc lang, vũ khúc tên gọi tắt vũ, văn khúc tên gọi tắt khúc, lưu niên kình dương tên gọi tắt lưu dương, lưu niên đà la tên gọi tắt lưu đà, các loại. Xin chú ý, sách cổ trung bình thường bả kình dương xưng là hình, đà la xưng là kị, quyển sách giống nhau bả kình dương xưng là dương, bả đà la xưng là đà, bả thiên hình xưng là hình, bả Hóa kị xưng là kị.

9, tinh tình: Tức tinh diệu có tác dụng, ý nghĩa, cát hung, thiện ác.

10, cung viên: Mệnh bàn thượng cùng sở hữu mười hai một phương cách, mỗi một một phương cách xưng là một cung (vừa xưng cung viên), toàn bộ mệnh bàn cùng sở hữu mười hai một cung, trong đó chia làm nhân sự mười hai cung và địa chi mười hai cung. Nhân sự mười hai cung là chỉ: Cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung, cung Quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu; mệnh bàn mười hai cung tùy cung mệnh (tức thái cực điểm) trên mặt đất chi mười hai cung vị trí biến hóa mà biến hóa. Địa chi mười hai cung là chỉ: Tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân, dậu, thủ, hợi; mười hai địa chi cung vị trí vô luận thiên bàn và nhân bàn đều cố định bất biến.

11, Bản cung: Chỉ chủ sự của cung. Như khán huynh đệ chuyện tình, thì dĩ huynh đệ cung là việc chính đến xem, sở dĩ huynh đệ cung hay người ta nếu bàn về sự thì Bản cung. Nhược vấn phụ mẫu tình huống, thì dĩ cung phụ mẫu làm gốc cung, các loại. Mười hai cung đều có thể làm gốc cung.

12, đối cung: Chỉ Bản cung đối diện cung, hay địa chi lục xung, tức đối trùng của cung, như con cung đối cung là ngọ, xấu cung đối cung là vị. Đối cung cát hung một vốn một lời cung ảnh hưởng rất lớn.

13, tam hợp cung: Tức địa chi tam hợp cung. Như thân tử thìn, tị dậu xấu, hợi mão vị, dần ngọ thủ. Và Bản cung cách ba vị, thành tam giác đều ba cung tức là tam hợp cung, vừa xưng tam phương.

14, tam phương tứ chính: Chỉ Bản cung tam hợp cung là tam phương, Bản cung đối trùng cung là tứ chính. Tam hợp cung và đối trùng cung đóng lại gọi chung là tam phương tứ chính. Phân tích tam phương tứ chính để xác định Bản cung mạnh yếu cát hung là đẩu số luận mệnh trọng yếu một vòng, là người sự số phận phân tích đầu mối chính, khảo sát nhân sự cát hung vào tay chỗ.

15, tọa, cưa, thủ: Đều là tinh diệu rơi vào nào đó cung ý tứ. Ngôi sao may mắn nhập Bản cung khiếu tọa, hung tinh nhập Bản cung khiếu cưa, nhưng giống nhau đều gọi là tọa hoặc thủ.

16, triêu và xung: Ngôi sao may mắn cư đối cung khiếu triêu, hung tinh cư đối cung khiếu xung. Bản cung cập đối cung phùng thất sát tinh cũng vị của xung. Giống nhau đa xưng Hóa kị tinh ở đối cung là xung.

17: Sẽ cùng chiếu: Tinh diệu ở Bản cung tam phương khiếu hội, ở đối cung tương đối xưng chiếu.

18, gặp, gia, phùng, cùng hoặc cùng độ: Đều chỉ một tinh diệu và một … khác tinh diệu đồng cung ý tứ.

19, phụ và giáp: Ngôi sao may mắn ở riêng lưỡng lân cung khiếu phụ, hung tinh ở riêng lưỡng lân cung khiếu giáp. Ở thực tế vận dụng trung tâm, Bản cung tả hữu lưỡng lân cung khiếu giáp cung, cát hung tinh nhập lưỡng lân cung cũng gọi giáp, như nhật nguyệt giáp mệnh, thiên không cướp giáp mệnh chờ.

20, phù củng: Là giúp đỡ ý, ngôi sao may mắn bất luận thủ có thể chiếu, đều có thể coi là phù củng. Thuận hướng, tiền bang hậu là phù, như dần bang mão, mão bang vị, vị bang hợi; nghịch hướng, hậu bang tiền là củng, như mão bang dần, hợi bang vị, vị bang mão.

21, đại hạn: Một đời người có thể phân chắc chắn giai đoạn, mỗi mười năm làm một đơn vị, xưng là đại hạn. Đại hạn là một đời người kinh lịch mấy người trọng yếu giai đoạn chìm nổi đường cong, là mười năm cát hung tình huống tổng quát.

22, lưu niên: Tức sinh ra sau đó mỗi một năm vận khí tình huống. Lưu niên hàng năm đều ở đây biến hóa.

23, thiên la địa võng: Chỉ mệnh bàn thượng thìn thủ nhị cung, là buộc chặt ở ý tứ. Thìn là trời la, thủ là địa võng.

24, tứ ác diệu: Chỉ sát, phá, liêm, tham. Chủ yếu bởi vì chúng nó dễ hướng phôi phương diện phát triển, một ngày bị chiếm đóng, gặp hung thần thì bộc lộ bộ mặt hung ác. Nhưng nhập hội chùa cát cũng có tốt đẹp chính là tác dụng, lớn nhất sáng lập kình và hoành phát kỳ ngộ.

25, Sát Phá Lang: Chỉ thất sát, phá quân, tham lang tam tinh, ở mệnh bàn trung tâm, chúng nó vĩnh viễn thành hội Tam Hợp chiếu. Hạn năm phùng Sát Phá Lang, đa chủ biến cách khai sáng, thay đổi hảo còn là đồi bại thì khán chủ tinh là miếu vượng còn là bị chiếm đóng, cùng với cát đa hoàn cát ít.

26, miếu: Tinh diệu bị vây tối lượng lúc. Bất luận cái gì tinh diệu nhập miếu, đều có thể phát huy đầy đủ kỳ tốt đẹp tác dụng, ngôi sao may mắn phùng của canh cát, hung tinh phùng của không được hung, gia sát ảnh hưởng cũng không lớn.

27, vượng: Tinh độ sáng gần với miếu, lực lượng thuộc trung tâm thượng, đa trình tốt, gia sát ảnh hưởng cũng không quá lớn.

28, được địa: Độ sáng hơi yếu vu vượng, thuộc trung tâm cát, lực lượng tương đối ổn định không đổi cải biến. Gia sát hội có ảnh hưởng, ở thực tế vận dụng trung tâm, tái sinh vượng để đối đãi.

29, lợi ích: Độ sáng so sánh được địa yếu, nhưng thuộc tiểu cát, nhưng có lợi chủ tinh phát huy, hung tinh nên tịnh không thích hợp động. Gặp cát tăng độ sáng, nhưng không có khả năng đạt được miếu vượng trình độ, gặp sát ảnh hưởng trọng đại.

30, bình thản: Tinh diệu đã hầu như vô lực, hung cát cũng không lợi phát huy, đa trình hung tác dụng, dễ kẻ khác tinh diệu ảnh hưởng, gặp cát còn có thể không có trở ngại, gặp sát thì hung. Ở thực tế vận dụng trung tâm, tái sinh bị chiếm đóng đối đãi.

31, đình trệ: Tinh độ sáng hoàn toàn không có, lực lượng hoàn toàn không có, bị vây bị động cục diện, khuyết điểm hoàn toàn bại lộ. Nhân sự vận thế bị vây hạ u ám thời kì, ngôi sao may mắn không được cát, hung tinh càng hung. Gặp cát cũng nan nâng dậy, gặp sát càng hung.

32, rảnh rang cung: Là nhàn rỗi, tác dụng không lớn ý tứ. Lực lượng bị vây trung tính, tác dụng hiển hiện không được.

33, tứ mã nơi: Lại bảo tứ sinh nơi, tức dần thân tị hợi tứ cung. Mệnh nhập chủ vất vả cực nhọc, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, dễ thụ người chế trụ, tự tìm phiền não.

34, tứ khố nơi: Lại bảo tứ mộ, tức thìn thủ xấu vị tứ cung. Mệnh nhập chủ hình, cô độc, hình khắc lục thân, khí tổ ly tông, bề ngoài bình tĩnh, nội bộ đa dao động.

35, tứ bại nơi: Tức tử ngọ mão dậu tứ cung, là đào hoa nơi. Mệnh nhập, so sánh phong lưu háo sắc, nhân duyên hảo, tình cảm phức tạp, nhân cung phúc đức tất ở tứ mã cung, cho nên đa phiêu đãng.

36, nam nữ âm dương: Dương năm sinh nam nhân xưng dương nam, dương năm sinh nữ nhân xưng dương nữ, âm năm sinh nam nhân xưng âm nam, âm năm sinh nữ nhân xưng âm nữ.

37, cách cục: Hay quần tinh tổ hợp cùng một chỗ hình thành một quần thể kết cấu, bố cục ý tứ. Tử vi đẩu số cách cục đa số Bản cung hoặc và tam phương tứ chính cung hoặc tả hữu giáp cung tinh diệu trong lúc đó phối hợp mà thành một ít quy định, hợp cách tổ hợp thể, bố cục, chia làm cát cách và hung cách, là tiền nhân thực tiễn kinh nghiệm kết tinh, đối cát hung phán đoán có rất trọng yếu chỉ đạo ý nghĩa.

38, cục tượng: Hay tinh diệu quần thể bố thành cục thể kết cấu sở hiện ra hình tượng, tượng ý, tình thế. Đẩu số trung tâm cục tượng, là biểu hiện cát hung họa phúc hình tượng, tượng ý, xu thế.

39, tinh âm dương: Tinh diệu đều có âm dương thuộc tính, dương tinh so sánh hoạt bát, mặt ngoài tính cường, mạnh mẽ đa động; âm tinh không quá hoạt bát, tương đối âm nhu ít động.

40, địa chi lục hợp: Tức mệnh bàn trung tâm mười hai địa chi lục hợp cung, có chứa không bàn mà hợp ý nhau tác dụng, biểu quan hệ giữa hai người mật thiết tương quan (hai người bổn phận ra chủ khách, Bản cung là việc chính, lai hợp Bản cung người là khách; hai người quan hệ thật xấu tựu quần chúng cung thật là tốt phôi, khách cung hảo biểu thị đối phương rất tốt với ta, thì hai người quan hệ tốt, khách cung phôi thì hai người quan hệ bất hảo). Ví dụ như cung mệnh và cung phụ mẫu lục hợp, biểu thị ta cùng với quan hệ của cha cùng một nhịp thở, cung mệnh cho ta là việc chính, cung phụ mẫu là khách, cung phụ mẫu hảo thì quan hệ tốt, cung phụ mẫu phôi thì quan hệ bất hảo; nếu như cung phúc đức và huynh đệ cung lục hợp, ta tập tính ham và mẫu thân, huynh đệ cùng một nhịp thở, cung phúc đức cho ta là việc chính, huynh đệ cung là khách, huynh đệ cung hảo thì đối với ta hưởng thụ có bang trợ, huynh đệ cung bất hảo thì đối với ta hưởng thụ bất lực.

41, đối tinh: Đối tinh hay ghép thành đôi, thành song thành đôi ý tứ. Tử vi đẩu số trung tâm bả tác dụng xấp xỉ hoặc âm dương hỗ trợ lẫn nhau hai người tinh diệu cấu thành ghép thành đôi tinh, tử vi đẩu số trung tâm đại đa số tinh diệu đều là ghép thành đôi xuất hiện. Ví dụ như phủ tướng, nhật nguyệt, tả hữu, xương khúc, khôi việt, lộc mã, dương đà, hỏa linh, thiên không cướp, thương khiến cho, hình diêu, tai thai bát tọa, khốc hư, long phượng, thai phụ phong cáo, hồng ưa chờ đều là đối tinh. Đối tinh đồng cung hoặc đồng thời xuất hiện vu Bản cung tam phương tứ chính cung thì, lực lượng trọng đại; trái lại ít thấy chỉ tinh thì lực lượng nhỏ lại, có lúc thậm chí còn đưa đến bất lương tác dụng, ví dụ như lục ngôi sao may mắn của chỉ tinh thủ vu lục thân cung trái lại có bất lương tác dụng.

42, thể và dụng: Thể, hay bản thân, bản thể, thân người, chủ thể, căn cơ ý tứ. Dụng, đó là sống động, phát triển, phụ thuộc, cành lá ý tứ. Một có thân thể, lại không thể có thể có hoạt động, sở dĩ thể dùng quan hệ là: Tiên có thể, sau đó mới hữu dụng; thể chỉ huy dụng, dụng phụ thuộc vu thể; thể là tịnh tượng, dụng là động tượng. Bản thân hảo, năng lực hoạt động tài cường; bản thân soa, năng lực hoạt động tựu yếu. Ở tử vi đẩu số trung tâm, bản mệnh bàn làm thể, là tịnh, là đại cục, là voi, là đại thế, là chỉnh thể; hạn vận là dụng, là động, là tiểu cục, là tiểu tượng, là tiểu thế, là cụ thể; cung mệnh làm thể là nội, còn lại mười một cung là dụng là ngoại; chủ tinh làm thể, trợ giúp tinh, phó tinh, tứ hóa thành dụng. Voi cát, như trụ cột vững vàng, chống lại sóng gió, voi hung như gió trung tâm cỏ nhỏ, đại gió thổi qua thì nhổ tận gốc. Khán mệnh dĩ thể là việc chính, khán định số, thân thể to lớn, xu thế, triệu thị, dĩ dụng là phụ, khán biến hóa, ứng với sổ, cụ thể, kể lại. Ở cung viên trung tâm, dĩ chính tinh chủ tinh làm thể, thái độ làm người sự chủ thể, thân thể to lớn, thân cây, bối cảnh; dĩ phó tinh sao nhỏ là phụ, thái độ làm người sự cụ thể, cành lá, tiền cảnh. Ở cung và tinh trung tâm, cung làm thể, là căn cứ địa; tinh diệu là dụng, là hồn phách.

43, thuận đi và đi ngược chiều: Và đồng hồ báo thức kim đồng hồ vận hành phương hướng nhất trí, xưng thuận kim đồng hồ phương hướng. Ở đẩu số mười hai cung trung tâm, án thuận kim đồng hồ phương hướng nhất cung nhất cung địa mấy cái khứ xưng là thuận đi. Và đồng hồ báo thức kim đồng hồ vận hành phương hướng tương phản, xưng nghịch kim đồng hồ phương hướng. Ở đẩu số mười hai cung trung tâm, án nghịch kim đồng hồ phương hướng nhất cung nhất cung địa mấy cái khứ xưng là đi ngược chiều.

44, thiên không tinh: Bao quát thiên không, chặn thiên không, tuần thiên không tam tinh.

45, hạn năm: Trong sách thường ra hiện hữu “Hạn năm” hai chữ, là đại hạn và lưu niên tên gọi tắt. Trong đó hạn chỉ đại hạn, tên gọi tắt là “Hạn” ; năm chỉ lưu niên, tên gọi tắt là “Năm” .

46, cường cung, yếu cung: Cường cung là đúng bản thân số phận ảnh hưởng giác đại cung độ; yếu cung là đúng bản thân số phận ảnh hưởng nhỏ hơn cung độ. Nam mệnh dĩ mệnh, thân, tài, quan, phúc, điền, thiên chờ cung là cường cung, còn lại huynh, thê, mà, tật, nô, phụ chờ cung là yếu cung. Nữ mệnh dĩ mệnh, thân, phu, mà, tài, điền, phúc chờ cung là cường cung, còn lại huynh, tật, thiên, nô, quan, phụ chờ cung là yếu cung. Nơi này cường cung yếu cung chỉ là tương đối mà nói, trên thực tế có đôi khi yếu cung đối số phận ảnh hưởng cũng là tương đối lớn.

Chương 4: đẩu số chư tinh phân cấp cập phân loại

Nhất, đẩu số chư tinh phân cấp

Tử vi đẩu số bả tất cả lớn nhỏ tinh diệu dựa vào tác dụng khổ, trình độ trọng yếu chia làm: Giáp, ất, bính, đinh, mậu chờ năm cấp bậc. Ngoại hạng tinh trọng yếu nhất là thứ nhất vị, ở luận mệnh thì chủ yếu khán ngoại hạng tinh; ất cấp tinh thứ nhì là vị thứ hai, xưng là phó tinh loại, khởi phụ trợ ngoại hạng chủ tinh tác dụng; bính cấp tinh vị thứ ba, đinh cấp tinh vị thứ tư, mậu cấp tinh vị thứ năm. Bính cấp tinh dưới tinh diệu gọi chung là tạp diệu, ở nguyên cục mệnh bàn trung tâm tác dụng không lớn, nhưng ở hạn vận lưu niên bàn trung tâm tác dụng thì không thể nào đánh giá thấp.

Chư tinh cụ thể phân cấp như sau:

1, ngoại hạng tinh: Tử vi tinh hệ sáu, Thiên phủ tinh hệ tám, bát ngôi sao may mắn, lục hung tinh, sao Tứ hóa, cộng 32 một. Ở luận trúng mục tiêu chủ yếu khán giá 32 một khỏa ngoại hạng chính chủ tinh và phụ tá tinh diệu (cụ thể tinh diệu sai ai ra trình diện thượng chương thứ 2 điều).

2, ất cấp tinh: Thiên quan, thiên phúc, thiên hư, thiên khốc, long trì, phượng các, hồng loan, thiên hỉ, cô thần, quả tú, phỉ liêm, phá toái, mui xe, Hàm trì, thiên đức, thiên tài, thiên thọ, thiên hình, thiên diêu, giải thần, thiên vu, thiên nguyệt, âm sát, thai phụ, phong cáo, bát tọa, tai thai, ân quang, thiên quý.

3, bính cấp tinh: Trường sinh thập nhị thần, năm sinh bác sĩ thập nhị thần, thiên thương, thiên sứ.

4, đinh cấp tinh: Lưu niên tinh trung tâm tuổi xây, long đức, thiên đức, đeo sao, phàn yên, tuổi dịch, mui xe.

5, mậu cấp tinh: Lưu niên tinh trung tâm xui, Tang Môn, quán sách, quan phù, tiểu hao tổn, đại hao, bạch hổ, người đi viếng, bệnh phù, kiếp sát, tai sát, thiên sát, hơi thở thần, chỉ bối, Hàm trì, nguyệt sát, vong thần.

Nhị, đẩu số chư tinh phân loại

(nhất) giống nhau phân loại

1, phân chính tinh, phụ trợ tinh, phó tinh, ngôi sao may mắn, sát tinh, sao Tứ hóa, lưu tinh chờ, giải thích xem thêm chương 3:.

2, phụ tá bát diệu giải thích và khác nhau:

◎ phụ diệu: Thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật chờ tứ diệu xưng là phụ diệu, kỳ thành công nhờ vào “Hắn lực”, tức là người khác trợ lực, kỳ trợ lực thường thường là thiên nhiên, không cần vất vả cực nhọc và nỗ lực tận lực truy cầu liền có thể tự nhiên mà được.

◎ tá diệu: Văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã chờ tứ diệu xưng là tá diệu, kỳ thành công cần phải kháo “Cố gắng”, tức yếu dựa vào chính mình cá nhân nỗ lực tranh thủ tài năng thu được thành công, bất năng ỷ lại người khác bang trợ tới lấy đã thành công.

(nhị) dĩ đấu phân loại

1, bắc đẩu chư tinh cộng 12 khỏa

Chủ tinh: Tử vi (nơi này chủ tinh là bắc đẩu hạch tâm tinh diệu ý tứ)

Chính tinh: Tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, vũ khúc, phá quân. (đến đây thất tinh tức là tục xưng bắc đẩu thất tinh)

Trợ giúp tinh: Tả phụ, hữu bật, kình dương, đà la.

2, sao Nam Đẩu chư tinh cộng 11 khỏa

Chủ tinh: Thiên phủ (nơi này chủ tinh là sao Nam Đẩu hạch tâm tinh diệu ý tứ)

Chính tinh: Thiên lương, thiên cơ, thiên đồng, thiên tướng, thất sát, văn xương. (Thiên phủ tinh hơn nữa đến đây sáu sao, tục xưng sao Nam Đẩu thất tinh)

Trợ giúp tinh: Thiên khôi, thiên việt, Hỏa Tinh, linh tinh.

3, trung thiên chư tinh cộng 40 khỏa

Chủ tinh: Thái âm, thái dương (nơi này chủ tinh là trung thiên hạch tâm tinh diệu ý tứ)

Chính tinh: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị.

Trung thiên 17 ngôi sao may mắn: Thai phụ, phong cáo, ân quang, thiên quý, thiên quan, thiên phúc, tai thai, bát tọa, long trì, phượng các, thiên tài, thiên thọ, hồng loan, thiên hỉ, thiên mã, giải thần, thiên vu.

Trung thiên 17 hung tinh: Thiên không, Địa kiếp, địa không, thiên hình, thiên diêu, thiên thương, thiên sứ, thiên hư, thiên khốc, cô thần, quả tú, chặn thiên không, tuần thiên không, phỉ liêm, phá toái, thiên nguyệt, âm sát.

4, năm sinh bác sĩ mười hai tinh: Bác sĩ, lực sĩ, thanh long, tiểu hao tổn, chiếu tướng, tấu thư, phi liêm, ưa thần, bệnh phù, đại hao, phục binh, quan phù.

5, trường sinh mười hai tinh: Trường sinh, mộc dục, quán đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, nuôi.

Tam, cát hung phân loại

Ngôi sao may mắn thiện tinh đại thể là phú quý Phúc Thọ, ôn hòa hiền lành, lục thân duyên hảo, chính diện đặc tính tốt đẹp chính là tinh diệu, loại này tinh đại thể sáng lập kình không bằng hung tinh ác tinh; hung tinh ác tinh đại thể là nghèo hèn, lao lực, kiên cường, hung ác, tật bệnh, bị thương tàn phế, quan tòa, lục thân duyên mỏng, có lòng tham, háo sắc, tính tình biến đổi thất thường chờ mặt trái đặc tính tinh diệu, loại này tinh đại thể sáng lập kình rất đủ.

Tử vi đẩu số ngôi sao may mắn và hung tinh căn bản là bằng nhau, thể hiện cát và hung, thiện và ác sinh thái cân đối. Tinh cát hung thiện ác chỉ là tương đối, không được là tuyệt đối, ngôi sao may mắn cũng có khuyết điểm, hung tinh cũng có tốt một mặt. Phía dưới phân loại giống nhau là chỉ bản chất mà nói, ở trên thực tế có thể không đưa đến thiện hoặc ác, thì muốn xem kỳ có hay không miếu hãm, được địa, tuân lệnh, là trọng yếu hơn là khán tinh và tinh trong lúc đó phối hợp có hay không và giai. Phía dưới là chỉ tinh nhận định, không được bao quát nhiều sao tổ hợp tình huống.

1, ngôi sao may mắn thiện tinh loại: Tử, phủ, vũ, nhật, nguyệt, lương, cơ, tướng, cùng, lộc, xương, khúc, phụ, bật, khôi, việt, hóa khoa, hóa quyền, hóa lộc, trung thiên 17 ngôi sao may mắn (sai ai ra trình diện kể trên nhị của (nhị) của 3), bác sĩ mười hai tinh trung tâm bác sĩ, lực sĩ, thanh long, chiếu tướng, tấu thư, ưa thần, trường sinh mười hai tinh trung tâm trường sinh, quán đái, lâm quan, đế vượng, thai, nuôi.

2, hung tinh ác tinh loại: Tham, cự, liêm, phá, sát, dương, đà, hỏa, linh, Hóa kị, trung thiên 17 hung tinh (sai ai ra trình diện kể trên nhị của (nhị) của 3), bác sĩ mười hai tinh trung tâm tiểu hao tổn, phi liêm, bệnh phù, đại hao, phục binh, quan phù, trường sinh mười hai tinh trung tâm mộc dục, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt.

Tứ, phụ lục: Mệnh chủ tinh và thân chủ tinh

Mệnh chủ tinh là cung mệnh thủ hộ thần, chủ tể người phú quý nghèo hèn họa phúc thọ yểu, và tinh thần tư tưởng hữu quan, tiên thiên hồn ở chỗ, là tiên thiên có đặc tính. Ở cụ thể vận dụng trung tâm, mệnh chủ tinh thật là tốt phôi cận làm phán đoán cung mệnh cát hung bổ sung.

Thân chủ tinh là thân cung thủ hộ thần, chủ chưởng dinh dưỡng, tu vi, âm đức, phúc đức chờ, tiên thiên phách ở chỗ, là tiên thiên làm dẫn đến hôm nay hành vi, và thân cung như nhau, là suốt đời tối chấp mê địa phương, thuộc hậu thiên nỗ lực nhân tố. Ở cụ thể vận dụng trung tâm, thân chủ tinh thật là tốt phôi cận làm phán đoán thân cung cát hung bổ sung.

Mệnh, thân chủ tinh nên miếu vượng, ở sinh vượng của cung, và ngôi sao may mắn đồng cung thì là cát luận; nhược thất hãm, ở chết hết không vong của cung, và sát tinh đồng cung thì là hung luận. Mệnh thân chủ tinh miếu vượng, ở sinh vượng của cung, được cung sinh, có thể tăng mạnh mệnh thân cung lực lượng, tái được ngôi sao may mắn cát cách, tất có thể tăng cường phú quý Phúc Thọ độ mạnh yếu; nhược phùng bị chiếm đóng, ở chết hết của cung, thụ cung khắc, có thể yếu bớt mệnh thân cung lực lượng, tái phùng hung tinh hung cách, thì tăng cường nghèo hèn yểu tàn độ mạnh yếu.

Mệnh thân chủ tinh nhập mệnh thân cung, mình ý thức đặc biệt cường; là long về biển rộng, thích được kỳ sở, phùng cát canh cát, phùng hung giảm hung.

Mệnh thân chủ tinh nhập huynh đệ cung, kháo huynh đệ bằng hữu, cát thì huynh đệ bằng hữu sự hòa thuận có trợ giúp, hung thì bất hòa ít trợ giúp.

Mệnh thân chủ tinh nhập cung phu thê, chú trọng phu thê sinh hoạt, cát thì phu xướng phụ tùy, hung thì khắc khẩu bất hòa, hình khắc.

Mệnh thân chủ tinh nhập tử tôn cung, coi trọng chiếu cố tử tôn, công nhân, cát thì bảo vệ tử tôn công nhân, thống ngự lực cường; hung thì trái lại.

Mệnh thân chủ tinh nhập cung tài bạch, truy cầu tài vật, cát thì tài phong, hung thì khó cầu.

Mệnh thân chủ tinh nhập cung tật ách, cung cát chủ công tác hoàn cảnh tốt, niên thiếu đắc chí; cung hung chủ tật bệnh, luẩn quẩn trong lòng, thất bại.

Mệnh thân chủ tinh nhập nô bộc cung, là ti tiện cung vị, dù có ngôi sao may mắn cũng lao lực; ông chủ kiêm làm công. Phùng quý nhân lộc mã cũng cát.

Mệnh thân chủ tinh nhập cung Quan lộc, truy cầu sự nghiệp, công tác cuồng, cát thì sự nghiệp trôi chảy mà phú quý, hung thì bất lợi.

Mệnh thân chủ tinh nhập cung thiên di, truy cầu trở nên nổi bật, tưởng ra ngoài phát triển, biến động trọng đại, so sánh nên ly tổ cho làm con thừa tự; cát thì tăng lợi, biết dùng người kính trọng, hung thì giảm lợi, không được nhân duyên, cho làm con thừa tự hoặc nhà kề thứ ra.

Mệnh thân chủ tinh nhập cung điền trạch, coi trọng gia đình và kinh doanh, cát thì tăng tài phú, bất động sản; hung thì ít tụ tài.

Mệnh thân chủ tinh nhập cung phúc đức, truy cầu hưởng thụ, cát thì hưởng thanh phúc, hung thì giảm phúc.

Mệnh thân chủ tinh nhập cung phụ mẫu, kháo phụ mẫu, đi theo danh vọng, cát thì hiếu thuận, nổi danh ngắm; hung thì thiếu y ít lộc, bất hiếu, quan phi, có ác danh.

Chương 5: đẩu số nhân sự mười hai cung ý nghĩa

Tử vi đẩu số tương số mạng của người cát hung, nhân sự và mệnh chủ bản thân quan hệ, quy nạp là mười hai loại lớn, xưng nhân sự mười hai cung, mười hai cung tên gọi tựu đại diện tương ứng lục thân chờ người sự. Ví dụ như cung mệnh đại diện bản thân, huynh đệ cung đại anh em bà con chờ.

Nhất, đẩu số nhân sự mười hai cung cơ bản ý nghĩa

1, cung mệnh: Đây là mười hai cung trung tâm là tối trọng yếu cung vị, là cả mệnh bàn và đẩu số hạch tâm, xưng là “Thái cực điểm”, là một đời người số phận cực kỳ người chung quanh sự vật đầu mối then chốt chỗ, ở luận mười hai cung người đó sự vật thì đều phải dĩ cung mệnh làm cơ chuẩn, là “Ta” đến xem. Có thể nhìn ra một người dung mạo, tính cách, tài năng, tư tưởng ý thức, phát triển trình độ, tiên thiên vận thế, kỳ ngộ thật là tốt phôi, quyết định cả đời tiền đồ, là cát hung thành bại then chốt. Ở luận mệnh thì, dĩ cung mệnh là việc chính, tam phương tứ chính cung là phụ, cộng đồng quyết định cả đời quý khí thành tựu tầng cao nhất, suốt đời số phận cách cục cao thấp, tức tiên thiên mệnh số, hoặc xưng tiên thiên vận số. Tiên thiên vận thế hảo, hậu thiên vận thế (tức khổ hạn) soa, gặp phải trắc trở có thể được đáo trời giúp nhân bang mà qua quan; tiên thiên soa hậu thiên hảo, thì trải qua nỗ lực bính bác có thể thích hợp cải tạo số phận, nhưng trình tự không có khả năng rất cao, thụ tiên thiên vận thế hạn chế.

2, huynh đệ cung: Chủ yếu đại diện gia đình anh vợ đệ tỷ muội, mẫu thân dung mạo tính tình tài năng, thành tựu tình huống phát triển, cùng với huynh đệ tỷ muội hơn ít, tương hỗ quan hệ giữa thật xấu, có bất lực ích. Cũng có thể kiêm khán thân mật bằng hữu, sự nghiệp đồng bọn quan hệ.

3, cung phu thê: Đại diện phối ngẫu dung mạo, tính tình, tài năng, thành tựu tình huống, khán bản thân luyến ái và hôn nhân tình huống, cùng với phu thê quan hệ giữa, tình cảm, duyên phận; cũng đại diện bản thân đối phối ngẫu thái độ, yêu thích đối tượng loại hình.

4, nữ nhân cung: Đại diện tử nữ nhân số của, dung mạo, tính tình, thật xấu, tài năng, thành tựu phát triển tiền cảnh, cùng với và tình cảm của mình quan hệ, hoàn triệu thị chính sinh sản hệ thống tình huống cập năng lực, sanh con dưỡng cái và phu thê đang lúc tính sinh hoạt tình huống.

5, cung tài bạch: Khán suốt đời kinh tế hoạt động cập quản lý tài sản năng lực, tiền tài thế nào vận dụng và vận dụng đi nơi nào, tài vận tình huống phát triển, thu nhập cao thấp, tiền mặt số lượng, kiếm tiền năng lực cập kiếm cái gì hành nghiệp tiền tài, là chính đạo thu nhập còn là tiền của phi nghĩa làm giàu, vật chất hưởng thụ có hay không ổn định và đầy đủ. Dĩ cung vị khán cầu tài phương vị.

6, cung tật ách: Đại diện bản thân thể của con người, làm đầu thiên thể chất, bản thân trạng huống, bệnh căn và khỏe mạnh phát triển xu thế; đó có thể thấy được nhân một thân yếu nhất bộ vị, tai tật nơi phát ra, dễ phát sinh cái nào hung hiểm ngoài ý muốn và tật bệnh chủng loại, cùng với bệnh thương bộ vị chờ.

7, cung thiên di: Cung thiên di và cung mệnh quan hệ rất mật thiết, như bóng với hình, hỗ vi biểu lý, mệnh chủ nội, thiên chủ ngoại. Đại diện hoạt động xã hội không gian, năng lực, địa vị, đối ngoại phát huy trình độ, kỳ ngộ cập bị xã hội trọng dụng tình hình, thích ứng hoàn cảnh xã hội năng lực, ở ngoại địa hoạt động, xuất ngoại du ngoạn, đi xa cập thông nhau cát hung, xuất ngoại địa điểm, nhân tế quan hệ cập gặp phải tình huống chờ. Và thiên động, lên chức, điều động, dời (xa địa), ly hương, đi xa chờ sự hữu quan. Có vô xã hội thượng quý nhân tương trợ cũng khán đến đây cung.

8, nô bộc cung: Chủ yếu đại diện và gia đình bên ngoài giống nhau bằng hữu, ngang hàng, đồng sự, thuộc hạ, người hầu, công nhân, hợp tác đồng bọn quan hệ, xem bọn hắn có hay không đắc lực, có bất lực ích; khán mình có thể phủ phục chúng, nhân tế quan hệ và nhân duyên nhiều ít, cùng với địch nhân tình huống; đó có thể thấy được “Nhân tai”, nhược nô bộc cung bất hảo, mỗi đi tới nô bộc cung tuổi hạn, liền dễ bị tiểu nhân khi dễ, phiến tiền. Luyến ái đối tượng cập hôn hậu đích tình nhân cũng khán đến đây cung.

9, cung Quan lộc (hiện đại khiếu sự nghiệp cung): Người đại biểu công danh lợi lộc, chức vị, thái độ làm việc, gây dựng sự nghiệp năng lực, thích hợp chức nghiệp, sự nghiệp tình huống phát triển, lương bổng nhiều ít, cùng với và sư trưởng, thủ trưởng quan hệ. Có thể khán một thân học sinh thời kỳ bài vở và bài tập tình huống, nhược thi tiết học phùng sự nghiệp cung có xương khúc khôi việt không được phùng sát phá, thì phát huy hài lòng, thi hảo. Người trưởng thành sự nghiệp cung nhược phùng Hóa kị, thì hội nhiều lần địa thay đổi công tác; tham chánh người phùng hóa lộc hóa quyền, thì hội lên chức mà nắm quyền. Còn có thể khán phối ngẫu đối ý kiến của mình và thái độ.

10, cung điền trạch: Đại diện gia đình, gia đình, tài khố, bất động sản tình huống, giữ nhà nhân, gia đình có hay không an bình; khán ở lại hoàn cảnh, bố trí tình huống, khán sản nghiệp tổ tiên có không kịp được mất tình huống, có thể không trữ tiền, đưa nghiệp năng lực; khán người nhà đối ảnh hưởng của mình; khán hàng xóm thật là tốt phôi. Khán dời (gần bên), dọn nhà thật xấu, cất trong kho tình huống, bất động sản mua bán tình huống, chủ yếu khán hạn năm cung điền trạch.

11, cung phúc đức: Là tư tưởng tinh thần cung, là kiếp trước tu vi, kiếp này được hưởng thụ, người đại biểu thọ cơ, tổ ấm cập tiên thiên phúc phận (bao quát vật chất và tinh thần hưởng thụ), khán có hay không hạnh phúc, là vất vả cực nhọc còn là an nhàn, đối vật chất hưởng thụ phương thức phương pháp, cùng với xong cùng lúc hưởng thụ; đại diện cá nhân tu dưỡng thật xấu, sinh hoạt hưởng thụ phương diện tâm tính, nội tâm thế giới, tư tưởng phẩm đức thật xấu tình huống; khán cá nhân tinh thần có hay không khoái trá, là lạc quan còn là bi quan, là chuyên cần còn là lại; đại diện hứng thú, ham, khán ham có hay không rộng khắp, căn cứ tinh tình là được dĩ biết một thân chủ yếu tưởng làm những gì, tức hệ tư tưởng; đại diện tài nguyên, lai tài địa phương, khán tài nguyên nhiều hay không, khán một thân đời sống vật chất ưu khuyết, tiêu phí phương thức, tiền tài hướng đi của, hoàn cảnh đầu tư thật là tốt phôi và quản lý tài sản năng lực.

12, cung phụ mẫu: Đại diện phụ mẫu (chủ yếu vì phụ thân) tính tình, tài năng, sự nghiệp, xã hội bối cảnh cập cát hung tình huống; bản thân và cha mẹ duyên phận, tình cảm, cùng với xong cha mẹ ân huệ vân vân huống, khán có hay không yếu dựa vào chính mình tay không thành gia; cũng đại diện trưởng bối, sư trưởng, thủ trưởng, cũng chính là khán có vô chỗ dựa vững chắc, cho nên vào nghề thì, cung phụ mẫu cũng có thể coi trọng tư hoặc ông chủ đích tình huống cùng với và quan hệ của mình có hay không dung hợp; cung phụ mẫu vừa xưng tướng mạo cung, khán người tướng mạo thì dĩ cung mệnh là việc chính, còn muốn xem thêm cung phụ mẫu; cung phụ mẫu đại diện di truyền ưu khuyết, xưng là ý nghĩ tuyến, khán phụ mẫu đối ảnh hưởng của mình, cả đời thông minh tài trí cùng với tư tưởng ý thức, tư duy phương thức, học thức, trình độ văn hóa chờ và đến đây cung có quan hệ rất lớn; cung phụ mẫu mà sống ta nuôi ta ích ta cung vị, còn nhỏ vận nên xem thêm cung phụ mẫu, khán thời niên thiếu sinh hoạt thật xấu cùng với có thể không xong cha mẹ chiếu cố; cung phụ mẫu còn là công văn cung, khán và đảng chính văn kiện, pháp quy, văn bằng, công văn, khế ước, hợp đồng, quan tòa chờ chuyện có liên quan đến. Cung phụ mẫu bất hảo, nửa đời trước tương đối phí sức sức lao động, thể xác và tinh thần đều mệt chết đi.

Nhị, nhân sự mười hai cung cái khác biểu ý

1, cung mệnh: Đại diện tổ mẫu, ngoại công cung vị; là phối ngẫu cung phúc đức, hãy nhìn phối ngẫu ham, hứng thú, tài nguyên cập hưởng thụ tình huống; tử nữ điền trạch; sự nghiệp tư bản; tật ách bệnh biến hậu cát hung; nơi ở hành lang.

2, huynh đệ cung: Đại diện mẫu thân, phối ngẫu phụ thân của; là tài bạch điền trạch, tức tài của kho, là tiền mặt gửi chỗ, tức gia đình sinh hoạt phí dụng và chi phí dụng; là sự nghiệp tật ách vị, khán sự nghiệp chứng bệnh chỗ. Cũng đại diện bản thân phu thê tình cảm cầu. Kiếp này tích âm đức vị, khán thọ nguyên cập vãng sinh tình huống. Là đại ca vị. Là sương phòng, phu thê giường ngủ.

3, cung phu thê: Mẫu thân huynh đệ tỷ muội, khán phần đất bên ngoài là sự nghiệp, xuất ngoại vận khí, họa phúc. Là người thứ hai huynh đệ tỷ muội vị. Là trù phòng cập WC vị.

4, cung tử nữ: Là trưởng tử, đệ nhị phối ngẫu và người thứ ba huynh đệ tỷ muội, phối ngẫu huynh đệ tỷ muội, huynh đệ phối ngẫu vị. Vừa hãy nhìn cha mẹ tài bạch, bản thân tài nghệ, kết phường tình huống và đào hoa tình huống. Đại diện mang thai, sinh dục chờ sự, cũng đại diện tử tôn vãn bối, học sinh, đệ tử đích tình huống cập quan hệ. Là vui đùa cung, đào hoa cung, tai nạn xe cộ nguyên. Là nơi ở đại môn, ngọa thất, ở phòng trước mặt tình huống. Là bác sĩ, y dược, giải trừ ưu, tiêu tai cung vị (phương vị).

5, cung tài bạch: Đại diện tôn bối, hôn hậu phối ngẫu bạn thân, tử nữ bằng hữu, huynh đệ tử nữ chờ cung vị, vừa hãy nhìn cha mẹ khỏe mạnh, bản thân tai bệnh căn nguyên, doanh nghiệp, ngoại duyên tình huống. Là con thứ, tứ ca, vị thứ ba phối ngẫu vị. Là khách phòng.

6, cung tật ách: Người vợ, con rể cung vị, vì huynh đệ tài bạch, khán bản thân hôn hậu sinh dục năng lực, đại diện bản thân công tác dịch sở, đơn vị làm việc, công ty, mặt tiền cửa hàng tính chất, mà sống tài tiến tài địa phương. Là phòng khách, bố trí xong đối bản thân mới có lợi.

7, cung thiên di: Vì huynh đệ tật ách, phối ngẫu tài bạch, bản thân thiên tài. Khán dọn nhà tình huống. Phụ của giao hữu, khán cha mẹ thọ nguyên. Là ngọa thất.

8, nô bộc cung: Vi phu của tật, đại diện phối ngẫu vóc người, tai bệnh, tử nữ tiền tài, chuyện của cha mẹ nghiệp, bản thân người lảnh đạo trực tiếp. Là bài vị.

9, cung Quan lộc: Phối ngẫu biến động, ngoại duyên, tử nữ tai bệnh, cha mẹ tài sản, bản thân tiền tài tiêu hao, di chứng hoặc hậu hoạn. Đại diện trong nhà nền phong thủy chân tướng. Tả lân, bằng hữu giường ngủ, ngoại súc phối ngẫu. Là thư phòng.

10, cung điền trạch: Huynh đệ là sự nghiệp, tử nữ biến động, cha mẹ thọ cơ phúc phận, phối ngẫu giao hữu, nữ nhi, đại nữ cung vị, bản thân tài vật được mất, kiếp trước nhân duyên, bằng hữu khác phái. Nhân kỳ vì cha mẹ phúc đức, cho nên cũng có thể khán phụ mẫu trong lúc đó có hay không sự hòa thuận. Đại diện bản thân sở ở đơn vị, phục vụ công ty hoặc công tác nơi đích tình huống. Đại diện nghề thứ hai, trung niên tình cảm vợ chồng, còn có thể khán nữ tính đào hoa và tính sinh hoạt tình huống. Đại diện tam muội, thượng tổ công vị trí. Ở nhà chơi rông trung tâm.

11, cung phúc đức: Tổ phụ vị, phối ngẫu là sự nghiệp, huynh đệ điền trạch, tử nữ giao hữu, bản thân kim tiền chảy về phía và ngoại lai của tài, nữ mệnh hôn nhân cát hung. Đại diện Nhị muội. Đại diện và sinh hoạt hưởng thụ phương diện tư duy, tâm tính, ham hữu quan. Là tật của tật, cho nên thất tình lục dục, nghiệp chướng bệnh khán cung phúc đức. Cơ quan chánh phủ, công ty con, sản phẩm. Hàng xóm, ở nhà chơi rông lân cận tình huống.

12, cung phụ mẫu: Phối ngẫu gia đình tình huống, tử nữ là sự nghiệp, huynh đệ tỷ muội hàm dưỡng, bản thân tư tuệ linh cảm. Đại diện và văn học nghệ thuật phương diện tư duy phương thức, ham hữu quan. Là trù phòng.

Tam, nam nữ nhân sự mười hai cung phân mạnh yếu phương pháp

Cường, tức cường vượng, cũng chủ yếu ý tứ. Yếu, tức suy nhược, cũng thứ yếu ý tứ. Luận mệnh cần phải dĩ cường cung là việc chính thể, dĩ yếu cung là thứ yếu. Kỳ thực, mạnh yếu còn muốn và sở nhìn cái gì sự mà định, khán hôn nhân thì dĩ cung phu thê là cường cung.

Nam mệnh, dĩ mệnh, thân, tài bạch, sự nghiệp, thiên di, phúc đức, điền trạch chờ cung là cường cung; dĩ tử nữ, nô bộc, huynh đệ, phụ mẫu, phu thê, tật ách chờ cung là yếu cung. Nếu bàn về di truyền, văn học tu dưỡng, bản thân, phụ tật nhị cung cũng trọng yếu.

Nữ mệnh, dĩ mệnh, thân, phu thê, phúc đức là việc chính cường cung, dĩ tử nữ, tài bạch, điền trạch là thứ cường cung, dĩ huynh đệ, thiên di, tật ách, nô bộc, sự nghiệp, phụ mẫu chờ cung là yếu cung. Nếu bàn về di truyền, văn học tu dưỡng, bản thân, phụ tật nhị cung cũng trọng yếu.

Tứ, định mười hai cung tinh diệu rơi rảnh rang cung

Rảnh rang, là nhàn rỗi không cần, tác dụng không lớn ý tứ. Tinh diệu rơi vào rảnh rang cung hậu, tác dụng hiển hiện không được, vô pháp phát huy kỳ tác dụng ứng hữu, cần phải dựa vào hội chiếu tinh diệu lai quyết định nó tính chất và lực lượng.

Tử vi tinh ở tử thìn hợi cung là rảnh rang cung, tham lang tinh ở dần thân cung là rảnh rang cung, thiên tướng tinh ở thìn thủ cung là rảnh rang cung, thất sát tinh ở thìn hợi cung là rảnh rang cung, thiên lương tinh ở tị dậu cung là rảnh rang cung, thiên cơ tinh ở tị cung là rảnh rang cung, phá quân tinh ở tị thân cung là rảnh rang cung, sao Vũ khúc ở thân cung là rảnh rang cung.

Ngũ, lục điều đầu mối chính

Bả Bản cung và đối cung khán thành nhất cái đường thẳng, mười hai cung có thể hình thành lục điều tuyến, phân biệt xưng là: Mệnh thiên tuyến, huynh giao hữu tuyến, phu quan tuyến, tử điền tuyến, tài phúc tuyến, phụ tật tuyến.

Mỗi một điều tuyến lưỡng cung đều là dương âm đối chiếu quan hệ, vừa là nội (cận) ngoại (xa) đối ứng quan hệ. Cung mệnh là nội bộ nhân tố, bản thân, hiện tại cập bản địa tình huống, cung thiên di là ngoại bộ hoạt động xã hội không gian, thời gian tới cập phần đất bên ngoài tình huống, cung mệnh bỉ cung thiên di cường nên bản địa phát triển, cung thiên di bỉ cung mệnh cường nên phần đất bên ngoài phát triển. Huynh đệ cung chủ nên vì gia đình nội bộ huynh đệ quan hệ, lúc đầu nhân tế quan hệ, nô bộc cung là ngoại bộ bằng hữu quan hệ, thời gian tới nhân tế quan hệ hoặc khai triển kết quả. Cung phu thê là ở bên trong sắp tới là sự nghiệp, cung Quan lộc là ngoại bộ tương lai sự nghiệp, cung phu thê bất hảo cũng sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của mình. Cung tử nữ là họ hàng gần tử nữ, cung điền trạch là tương lai tử nữ (tức tử tôn), cung điền trạch bất hảo khó có được hảo tử tôn (dương trạch chủ yếu quyết định con cháu thật xấu cập thành bại, âm trạch chủ yếu quyết định tử tôn tính cách chấm đất vị). Cung tài bạch là hiện tài cận tài, cung phúc đức là xa tài, tài nguyên cập được tài hậu sử dụng, cung tài bạch bất hảo thì không vật chất hưởng thụ cơ sở, cung phúc đức bất hảo thì ảnh hưởng tiền tài nơi phát ra. Cung tật ách là thân thể của chính mình tố chất, bản thân tố chất thụ cung phụ mẫu di truyền ảnh hưởng.

Cùng tuyến lưỡng đối cung quan hệ tương đối mật thiết, có thể tương hỗ chiếu ứng, tương hỗ ảnh hưởng, kềm chế lẫn nhau, như bóng với hình, Bản cung bất hảo đối cung hảo, có thể xong bổ cứu, nhược Bản cung và đối cung đều bất hảo thì không pháp bổ cứu, ở đại hạn lưu niên phùng trong đó nhất cung có Hóa kị tinh thì dễ có hung chuyện xảy ra sinh. Bản cung và đối cung có thể hỗ là nhân quả quan hệ, ví dụ như cung tử nữ không tốt nguyên nhân và điền trạch hữu quan, mà điền trạch bất hảo thì hội tạo thành tử tôn bất lương, cho nên cung tử nữ bất hảo người có thể cải tạo nơi ở và phần mộ tổ tiên phong thuỷ lai cải thiện; cung phụ mẫu bất hảo hội tạo thành bản thân di truyền bất lương, bản thân bất hảo; như cung tật ách bất hảo người dễ sinh bệnh, tạo thành phụ mẫu quan tâm, tổn hại tài; cung tài bạch bất hảo thì không tiền bạc hưởng thụ, tinh thần hội khổ não, nhược cung phúc đức bất hảo thì tài nguyên ít, ảnh hưởng tiền tài thu nhập. Sở dĩ đang nhìn Bản cung thì, phải chú ý xem thêm đối cung.

Mỗi một điều tuyến chủ yếu ý nghĩa và tác dụng như sau:

1, mệnh thiên tuyến: Xưng là đường số mệnh, hoạt động tuyến, đa và bản thân sinh mệnh cập hoạt động hữu quan.

2, huynh giao hữu tuyến: Xưng là thành tựu tuyến, phí dụng tuyến, trợ lực tuyến, tình cảm tuyến, đa và trợ lực cập phí dụng chi tình huống hữu quan.

3, phu quan tuyến: Xưng là sự nghiệp tuyến, luyến ái tuyến, hôn nhân tuyến, đa và sự nghiệp cập hôn nhân hữu quan.

4, tử điền tuyến: Xưng là đào hoa tuyến, tiêu khiển tuyến, tài khố tuyến, đa và tiêu khiển cập tài khố dành dụm hữu quan.

5, tài phúc tuyến: Xưng là tiền tài tuyến, ham tuyến, đa và tiền tài cập ham hưởng thụ hữu quan.

6, phụ tật tuyến: Xưng là danh tiếng tuyến, chính trị tuyến, ý nghĩ tuyến, đa và công văn, bài vở và bài tập, di truyền, tài trí, danh dự, tật bệnh hữu quan. Nhân dĩ phụ mẫu làm cơ sở, cho nên là phú quý của cơ, niên thiếu sinh hoạt và phụ mẫu quan hệ lớn nhất.

Lục, mười hai cung cụ thể chủ sự

Mệnh cung: Sinh mệnh, bản chất, tính tình, nhân phẩm, tài năng, phát triển, nhân sinh định vị, nhân sinh trình tự.

Huynh đệ cung: Tài khố, thành tựu, phí dụng chi, tình cảm, tình nghĩa huynh đệ chuyện tình.

Cung phu thê: Khác giới duyên, du ngoạn, tiêu khiển, luyến ái, hôn nhân, tình cảm, phu thê, hôn hậu sinh sống sự tình.

Cung tử nữ: Vui đùa, trò chơi, kết phường, tử nữ, học sinh, vãn bối, sinh dục, tình dục, đào hoa.

Cung tài bạch: Tài vận, sinh ý, đầu tư, kiếm tiền, tiền mặt, dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro, tài chính quay vòng, nợ nần.

Cung tật ách: Bản thân, tật bệnh, bị thương tàn phế, tử vong, công tác địa điểm, đơn vị làm việc, đảo điếm sự.

Cung thiên di: Hoạt động, xuất hành, ra ngoài, ngoại vụ, xuất ngoại, hướng ra phía ngoài phát triển, thăng chức, chuyển nghề.

Nô bộc cung: Giao hữu, nhân tế quan hệ, ngoại giao, bị lừa, luyến ái đối tượng, tiểu nhân tổn hại.

Cung Quan lộc: Công tác sự nghiệp, vào nghề, chọn nghề nghiệp, điều động, sự nghiệp phát triển và trình tự, hạ tốp, về hưu.

Cung điền trạch: Nhà ở, buôn bán phòng ở, phòng cho thuê, dời, xây phòng, sách phòng, lắp đặt thiết bị, gia cụ, dư tiền, tài sản.

Cung phúc đức: Hưởng thụ, hưởng lạc, ẩm thực, tiêu khiển, tư tưởng hành vi, phẩm đức, tư duy hoạt động, tài nguyên.

Cung phụ mẫu: Di truyền, mệnh nguyên, tướng mạo, ý nghĩ, ý thức tư duy, trình độ văn hóa, văn học tu dưỡng, tài trí, danh tiếng, tiền đồ, chỗ dựa vững chắc, công văn, pháp luật, pháp quy, quan tòa.

Thất, mười hai cung phân thuần âm dương

Lục dương cung: Mệnh, phu, tài, thiên, quan, phúc.

Lục âm cung: Huynh, tử, tật, nô, điền, phụ.

Cũng có tương dương can rơi cung xưng là dương cung, hong khô rơi cung xưng là âm cung người. Phàm năm sinh can hóa tam cát nhập dương cung chủ quý, nhập âm cung chủ phú.

Bát, mười hai cung phân thuộc nội ngoại

Lục nội cung: Mệnh, tài, tật, quan, điền, phúc. Nội cung thuộc bản thân mình nội bộ sự tình, tạo hóa cập nỗ lực kết quả.

Lục ngoại cung: Huynh, phu, tử, thiên, giao hữu, phụ. Ngoại cung là mình cùng lục thân và ngoại bộ tác dụng quan hệ tốt phôi.

Cửu, thân cung cập thái tuế cung

Thân cung giải thích xem thêm chương 6: Tiết 3:.

Thái tuế cung, hay bản thân sinh ra năm chi chỗ mệnh bàn thượng cung vị. Thái tuế cung có thể khởi phụ trợ cung mệnh tác dụng, cát hung nhận định và khán cung mệnh như nhau. Cung mệnh cát, thái tuế cung vừa cát, thì có thể dệt hoa trên gấm; cung mệnh hung, thái tuế cung cát, thì có thể giảm hung; cung mệnh cát, thái tuế cung hung, thì giảm cát; cung mệnh hung, thái tuế cung vừa hung, thì họa vô đơn chí.

Thái tuế cung coi như là tương đối quan trọng cung vị, gia khán thái tuế cung hậu, có thể khác nhau đồng mệnh bàn ra năm sinh người bất đồng cách cục cao thấp cập nhân sinh cát hung.

Chương 6: tử vi đẩu số phân tích thôi diễn

Đến đây chương giới thiệu tử vi đẩu số phân tích thôi diễn cơ sở tri thức và một ít phân tích phán đoán suy luận kinh nghiệm, chỉ có lao cố địa nắm giữ những cơ sở này tri thức và kinh nghiệm, tài năng linh hoạt vận dụng đến cụ thể phân tích thôi diễn thượng. Người mới học phương pháp học tập, tựu là thông qua dụng đại lượng mệnh lệ lai bài bàn, sau đó đối chiếu quyển sách thứ tám, cửu chương nội dung, nhiều lần diễn luyện thực tiễn, do đó thành thục nhớ cung, tinh tình nội dung quan trọng cập tổ hợp ưa kị, đây cũng là người mới học nhập môn không có con đường thứ hai. Sau khi nhập môn, phải nhờ vào chính khứ không ngừng khai ngộ, tổng kết đề cao, đánh vỡ chỉ cung chỉ tinh giới hạn, toàn bộ thông hiểu đạo lí, tổng hợp lại khéo léo vận dụng, khứ trừ phiền phức, tinh luyện tinh thành, sáng lập ra ý nghĩ của mình, tối hậu xuất thần nhập hóa.

Tiết 1: đẩu số phân tích thôi diễn nội dung chủ yếu

1, người tướng mạo, tính cách, tài hoa.

2, xuất thân cập phụ mẫu tình huống. Dĩ cung phụ mẫu là việc chính kiêm khán cung điền trạch. Đã ngoài hai bước có thể đính chính sinh ra canh giờ.

3, huynh đệ cập giao hữu tình huống.

4, tình yêu và hôn nhân cập phu thê tình huống.

5, nữ nhân tình huống.

6, người tiên thiên định số, tức phú quý nghèo hèn có khả năng đạt tới tầng cao nhất.

7, sự nghiệp phân tích.

8, tài vận phân tích.

9, tai bệnh phân tích.

10, khổ hạn vận, lưu niên hung cát họa phúc phân tích.

Đã ngoài những nội dung này chủ yếu từ chương 8: Và chương 9: Các tiết trung tâm tra tìm ra.

Tiết 2: đẩu số phân tích thôi diễn khái luận

Đẩu số bài bàn hoàn thành công tác hậu, kế tiếp hay đối con người khi còn sống số phận cập lục thân tiến hành toàn diện phân tích thôi diễn. Ở phân tích thôi diễn trước, người ta còn phải thành thạo đệ tam tới chương 5: nội dung.

Tử vi đẩu số do cung viên và tinh diệu lưỡng đại bộ phận cấu thành, cung viên vưu như người nơi ở, đơn vị và vị trí địa lý, tinh diệu vưu như người, đi qua cung viên và tinh diệu bất đồng tổ hợp, để biểu hiện ra một đời người số phận xu thế và lục thân tình huống.

Đẩu số phân tích thôi diễn cơ bản phương pháp là: Dĩ cung vị định nhân sự, dĩ tinh diệu phán đoán cát hung. Cung vị chỉ mười hai nhân sự cung, tức mệnh, huynh, phu, tử, tài, tật, thiên, nô, quan, điền, phúc, phụ; mười hai cung chỉ nhân sự mời xem chương 5:.

Đẩu số phân tích thôi diễn cơ bản bước(đi) là: 1, bài hoàn mệnh bàn hậu, đầu tiên căn cứ yêu cầu luận đoán nhân yêu cầu dự đoán nội dung tuyển trạch ra chủ yếu nhân sự cung vị, ví dụ như yêu cầu luận đoán kỳ bản thân số phận, tựu tuyển trạch cung mệnh là việc chính cung, yêu cầu luận đoán huynh đệ chuyện tình thì tuyển trạch huynh đệ cung là việc chính cung, yêu cầu luận đoán phối ngẫu chuyện tình cập luyến ái hôn nhân tựu tuyển trạch cung phu thê là việc chính cung, các loại. Nếu như là nhóm thiên mệnh, tức toàn diện nhóm phán đoán, tựu toàn bộ chọn mười hai nhân sự cung tiến hành phân tích. 2, tuyển trạch ra cung vị hậu, đón phân tích nhân sự cát hung tiên thiên mệnh số tình huống, cái này đạt được tích cung vị thượng tinh diệu tính tình và tinh diệu trong lúc đó tổ hợp tình huống. 3, tối hậu phân tích hậu thiên vận số, cùng với suy đoán tiên thiên mệnh số ứng nghiệm thời gian.

Tử vi đẩu số trung tâm, mỗi một cung tam phương tứ chính cung vị, chúng tinh diệu trong lúc đó hội hình thành bất đồng tổ hợp, quan hệ thập phần mật thiết, ảnh hưởng lẫn nhau, sở dĩ, đẩu số luận mệnh thập phần chú trọng tam phương tứ chính cung, yếu liên hệ tới phân tích.

Luận bản thân số phận, dĩ thiên bàn cung mệnh làm trụ cột, khán chủ tinh miếu vượng bị chiếm đóng tình huống, khán rơi cung sinh khắc cập vượng suy tình huống; tái dĩ đồng cung phụ tinh phó tinh là nội bộ lực ảnh hưởng, xem bọn hắn là ngôi sao may mắn còn là hung tinh, là giúp đỡ chủ tinh còn là ức chế chủ tinh, lai xác định sự thể chủ khung xương thật là tốt phôi; tái dĩ tam phương tứ chính, tả hữu lân cung thượng tinh diệu phù ức tình huống làm ngoại bộ lực ảnh hưởng, nội ngoại tổng hợp lại phân tích suy đoán ra chủ sự cung mạnh yếu, do đó suy đoán ra bản thân hoặc sở chủ cung nhân sự tiên thiên định số cát hung. Nhìn nữa hạn vận cát hung dĩ phán đoán ứng với sổ, hạn vận cát thì đối định số khởi giúp đỡ tăng cường tác dụng, định số cát thì Ứng Cát, hung thì giảm hung; hạn vận hung thì đối định số khởi ức chế yếu bớt tác dụng, định số cát thì giảm cát, hung thì ứng với hung. Luận cái khác cung nhân sự thì dĩ cai cung làm trụ cột, phân tích phương pháp cơ bản tương đồng.

Đẩu số luận mệnh, chủ yếu chia làm tiên thiên mệnh số và hậu thiên vận thế lưỡng đại bộ phận. Phân tích đầu tiên trước thiên mệnh sổ vào tay, tiên thiên mệnh số dĩ cung mệnh làm trụ cột, xem thêm tam phương tứ chính cung (tức tài bạch, quan lộc, thiên di), tiến hành tổng hợp lại phân tích phán đoán suy luận. Mệnh, thiên, tài, quan tứ cung quyết định cuộc sống quang vinh khô được mất, mệnh, thân, tật, phúc tứ cung quyết định cuộc sống cát hung họa phúc.

Phân tích hoàn tiên thiên mệnh số hậu tái phân tích hậu thiên vận thế, hậu thiên vận thế phân đại hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời chờ, người đại biểu sinh các thời kỳ tao ngộ, cùng với tiên thiên mệnh số ứng nghiệm thời gian. Đại hạn chủ quản mười năm họa phúc, tiểu hạn, lưu niên chưởng một năm của quang vinh khô, lưu nguyệt chủ một tháng của vượng suy, lưu nhật chủ một ngày của được mất, lưu thời chủ một thời của cát hung.

Đẩu số tinh diệu rất nhiều, tinh đẩu đầy trời, chính ứng với nhân gian bách thái, nhưng đối với phân tích thôi diễn thì thì hội kẻ khác không biết theo ai, kỳ thực nắm giữ yếu lĩnh hậu luận mệnh tịnh không phức tạp. Muốn học tập đẩu số, nhất định phải hiểu biết tinh diệu cực kỳ tinh tình nội dung quan trọng. Đầu tiên, yếu sáng tỏ tinh diệu phân cấp phân loại, mười bốn khỏa chính tinh vưu như người cầm đầu, phụ tá tinh như tướng lĩnh, phó tinh như sau tằng quan quân, tạp diệu như binh sĩ. Ở phân tích trung tâm, ứng với dĩ mười bốn chính tinh tổ hợp là việc chính làm cơ sở, khởi bản chất tác dụng, phụ tá tinh diệu chích khởi phụ trợ và ảnh hưởng chính tinh tác dụng, khán là tăng mạnh tác dụng còn là suy yếu tác dụng, hoặc là khởi chuyển hóa tác dụng (chủ yếu chỉ sao Tứ hóa tác dụng mà nói, đó là ác chuyển hóa thành thiện, hoặc là do thiện chuyển hóa thành ác). Khán phó tinh tạp diệu cũng như vậy, duy ảnh hưởng tác dụng lực lượng yếu kém. Thân thể to lớn thượng, chủ tinh khán chuyện chủ thể, khung xương, phó tinh phụ tinh khán chuyện chi tiết, ở nhân sự cát hung đã hiện thời mới đi khán phụ tá tinh diệu luận chi tiết. Nói chung, phân tích thì yếu phân rõ chủ tinh phụ tinh, sau đó ở phân tích nguyên mệnh cục thì, trọng điểm khán 32 khỏa ngoại hạng tinh, phó tinh phụ tinh có thể căn cứ mọi người lý giải xoay ngang, xoay ngang cao người có thể toàn bộ lo lắng, xoay ngang soa người có thể ít khán thậm chí không nhìn; ở phân tích đi vận thì, phó tinh phụ tinh nhất định phải tham khảo.

Tinh diệu phân nam bắc đấu, xưng đấu phân. Tựu cương nhu mà nói, sao Nam Đẩu tinh đa ôn nhu mà nhạy bén, sao Bắc đẩu đa kiên cường mà khiếm suy nghĩ; tựu tác dụng mà nói, sao Bắc đẩu tác dụng hơi sớm, ứng với sự khoái, trước dễ sau khó, sao Nam Đẩu tinh tác dụng so sánh vãn, ứng với sự trì, trước khó sau dễ; đại hạn trung tâm, sao Bắc đẩu ứng với vu tiền 5 năm, sao Nam Đẩu tinh ứng với ở phía sau 5 năm. Tiểu hạn lưu niên trung tâm, sao Bắc đẩu ứng với vu hơn nửa năm, sao Nam Đẩu tinh ứng với vu sáu tháng cuối năm. Lưu nguyệt lưu nhật lưu thời đồng lý. Sao Nam Đẩu tinh chủ sinh (sinh cơ, sinh động), sao Bắc đẩu chủ tử (tử khí, túc sát).

Tinh diệu có phân âm dương. Dương tính đại diện tích cực, thiên, nam, phu, thượng, tiến, quang minh, chính diện, ngoại tại, cương, động, nhiệt, đại, có, sinh, số dương, cúi xuống, nhật chờ. Âm tính đại diện tiêu cực, địa, nữ, thê, hạ, thối, hắc ám, phản diện, nội tại, nhu, tịnh, lãnh, tiểu, vô, tử, số âm, ngưỡng thượng, dạ.

Tinh diệu có ngũ hành của thuộc. Sáng tỏ tinh diệu ngũ hành tính chất đặc biệt, tài năng sáng tỏ tinh diệu thông tính và tiến hành cung tinh trong lúc đó sinh khắc chế hóa.

Tinh diệu tác dụng, ở mệnh cục và hạn vận là có khác biệt, ở nguyên mệnh cục bản chất khởi quyết định tác dụng, mà ở hạn vận chích khởi gặp gỡ, biến hóa tác dụng, bản chất chích khởi vậy tác dụng. Ví dụ như, tử vi là đế vương tinh, ở bản mệnh cần phải bách quan triều củng, bản chất cao quý mà chuyên quyền độc đoán, mà ở hạn vận thì không nhất định phi bách quan triều củng bất khả, cũng không chuyên quyền độc đoán bản tính, chích biểu hiện kỳ có tài cán, gia đủ loại quan lại cũng biểu hiện kỳ năng lực xử sự cường, nhưng cao quý cao cấp tính chất cũng là có, như làm việc đi cao cấp lộ tuyến, có thể gặp cao quý nhân chờ. Nếu như thiên cơ bản chất là tham mưu, thông minh cơ biến, ở mệnh thì yếu thông minh tài trí ngôi sao hội hợp, vận hạn phùng thì không nhắc tới thông minh, cận biểu kỳ ngộ, biến hóa, nhưng dựa vào quyền thế tính chất nhưng tồn tại, phùng quý nhân tinh mà có thể được trợ giúp thay đổi hảo.

Ở tử vi thôi trúng mục tiêu, còn muốn phân rõ rơi cung tinh diệu là ngôi sao may mắn và hung tinh, trong sách nói tinh cát hung thiện ác giống nhau là chỉ chỉ tinh bản chất mà nói, nhưng cát hung chỉ là tương đối, không được là tuyệt đối, yếu tình huống cụ thể cụ thể phân tích, ở trên thực tế có thể không đưa đến thiện hoặc ác, mấu chốt là khán tinh miếu vượng bị chiếm đóng, rơi cung sinh khắc tình huống, là trọng yếu hơn là khán tinh và tinh phối hợp có hay không hài hòa. Tinh cát hung hoàn và cụ thể nhân sự hữu quan, giá và tinh diệu chủ yếu tác dụng hữu quan, ví dụ như vũ khúc là tài tinh luận tài vận thì cát, luận bài vở và bài tập tựu không nhất định hảo; nếu như bạch hổ mặc dù hung, nhưng bác sĩ và võ quan có lại cát (nhược hung tinh đa người nhưng không được cát). Giống nhau miếu vượng chủ tinh gia hội lục cát hoặc hóa cát, có dệt hoa trên gấm ý, bị chiếm đóng chủ tinh gia hội lục ngôi sao may mắn hoặc hóa cát, có giúp đỡ thoát khốn ý.

Ngôi sao may mắn, đồng cung người mỹ, lân cung tướng giáp thứ nhì, lần thứ hai là tam hợp phương củng, cuối cùng là đối cung. Hung tinh, đồng cung cập tướng giáp người hung, đối cung thứ nhì, tam phương canh.

Mỗi sao diệu đều có cơ bản tinh tình biểu ý và đặc thù tinh tình biểu ý, cơ bản tính chất sao rơi cái gì cung đều giống nhau; cung vị bất đồng, đặc thù tinh tình biểu ý sẽ bất đồng, ví dụ như thiên cơ tinh, cơ bản tính chất sao là chạy máy, linh hoạt, đa suy nghĩ, rơi cung mệnh biểu thông minh, cơ linh, rơi cung phu thê thì biểu tình cảm hay thay đổi, ở cung Quan lộc chủ sự nghiệp hay thay đổi động chờ. Đồng nhất một cung vị cũng sẽ tùy điều kiện khách quan cải biến mà thay đổi, chủ yếu có: Nhất là rơi cung bất đồng sẽ có vượng suy biến hóa, hai là kẻ khác tinh diệu gia hội chiếu giáp (tức tổ hợp cách cục) ảnh hưởng, tam là tứ hóa ảnh hưởng; ba nhân tố yếu đồng thời kết hợp lại tố phán đoán, thủ chiếu giáp củng muốn xem cung viên, tứ hóa, tứ hóa cũng phải nhìn cung viên, hội chiếu giáp củng.

Đẩu số luận mạng lớn yếu, tiên khán cung mệnh cập tam phương tinh tình tổ hợp thật xấu dĩ định được tinh cách phủ, thứ khán cung mệnh sinh khắc vượng suy dĩ định đáp số cách phủ (tinh cách nặng vu sổ cách), sau đó định ra tiên thiên mệnh số cách cục cao thấp. Nhìn nữa thân cung cập mệnh chủ tinh thân chủ tinh thật là tốt phôi, dĩ định phú quý trình độ. Nhìn nữa tử vi tinh nhập cường cung còn là rảnh rang cung, nhập cường cung thì tăng quý khí, nhập rảnh rang cung thì giảm quý khí mà lại đa vất vả cực nhọc.

Khán sinh khắc vượng suy, tiên khán cung ngũ hành và tinh ngũ hành là cái gì, nhìn nữa cung và tinh, tinh và tinh trong lúc đó ngũ hành sinh khắc chế hóa tình huống, chủ tinh, ngôi sao may mắn nên được cung sinh (cung sinh tinh thì là phúc, tinh sinh cung thì nhụt chí không tính là mỹ, nhưng cũng không tính là phôi), hung tinh nên được cung khắc, nhưng âm sao thuỷ nhập ngọ cung, dương sao thuỷ nhập tị cung là thủy hỏa ký tế của tượng mà trái lại cát; chủ tinh nên được phụ tinh của sinh (được người sống mặc dù bị chiếm đóng cũng không tác hãm luận), sát tinh nên được hắn tinh lai khắc. Thứ nhì khán cung vượng suy tình huống, mệnh thân cung tối nên ở trường sinh, quán đái, lâm quan, đế vượng của cung, kị ở chết hết suy bệnh mộ mộc dục không vong của cung.

Ở đẩu số phân tích phán đoán trung tâm, tinh miếu vượng bị chiếm đóng rất trọng yếu. Nói như vậy, phàm là miếu vượng tinh diệu đều có thể phát huy đầy đủ kỳ hài lòng một mặt tác dụng, ngôi sao may mắn canh cát, hung tinh không được hung; phàm là bị chiếm đóng tinh diệu thì đầy đủ hiển hiện kỳ bất lương tác dụng, ngôi sao may mắn không được cát, hung tinh càng hung. Thiện tinh bị chiếm đóng trái lại thay đổi ác, ác tinh miếu vượng cũng có thể thiện.

Tinh diệu trong lúc đó phối hợp rất trọng yếu, phối hợp thật tốt, hung tinh cũng có thể khởi tốt đẹp chính là tác dụng, phối hợp bất hảo, ngôi sao may mắn cũng không được tốt đẹp chính là tác dụng. Cái gọi là phối hợp hảo, hay tính chất cho nhau điều hòa chế ước cập âm dương cân đối thật tốt. Ví dụ như, thất sát làm ác ở lại, nhược và tử vi thủ chiếu, thì có thể biến đổi thành đế tinh đắc lực tướng giỏi. Nếu như, kình dương là hung thần, nhược cùng trời cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, thì là “Đầu ngựa đái tiến” cách, đại tướng của mệnh. Ở tinh và tinh trong lúc đó phối hợp với, nói như vậy, ngôi sao may mắn và ngôi sao may mắn đa năng lực xứng đôi, tướng sinh tướng phù người cố nhiên toàn bộ mỹ, tương khắc người mặc dù không được đầy đủ mỹ cũng không đại hại; ngôi sao may mắn và hung tinh xứng đôi, cát hung hỗn tạp, đa chủ loạn mà không cát (năng lực chế phục hung tinh người thì lánh đương biệt luận) hoặc cũng cát cũng hung; phàm mười hai cung trung tâm sai ai ra trình diện Tứ Sát tinh, vô luận vượng suy, giống nhau đều dĩ hình xúc phạm hại luận; phàm ngôi sao may mắn sai ai ra trình diện Tứ Sát một trong đồng cung, vô luận hạ xuống ở đâu cung, cũng vị bị xung (nơi này xung là xung phôi và xung động ý tứ); sát tinh bất khả tụ, hung thần tụ chung một chỗ, thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, càng thêm kỳ hung. Phía tự thuật cát hung cách cục, hay tinh và tinh trong lúc đó phối hợp quan hệ tổng quát, rất trọng yếu.

Sát tinh giống nhau đều có phá hư tính một mặt, nhưng lại có kích phát tính một mặt. Sát tinh biểu thị tích cực có khả năng, sang tân phấn đấu, nhấp nhô vất vả cực nhọc. Nhược miếu vượng lại cùng ngôi sao may mắn đồng cung hoặc có chế hóa thì dễ được hoành phát công danh, hiển quý dương danh, nhưng cần phải dĩ vất vả cực nhọc để đổi thủ. Nếu như cung mệnh đều vì âm nhu tinh diệu thì thái độ làm người vô cùng nhu nhược mà khó có làm là, có điểm sát tinh thì có thể nhắc tới dương cương khí; nếu có chúng ngôi sao may mắn sinh vượng, có một chút sát tinh, trái lại đưa đến kích phát tiến thủ cập bảo tiêu tác dụng, phát huy ra bén không thể đở của thế, năng lực nhanh chóng đạt được sự nghiệp thành công, tịnh trở nên nổi bật, chánh sở vị “Có bệnh mới là quý” tức là ý này. Ngoài ra, cung mệnh cư thìn thủ thiên la địa võng của cung, ngoại trừ thất sát, phá quân hoặc miếu vượng thái dương, Thái âm năng lực chính phá tan ngoại, cái khác chủ tinh còn phải yếu một điểm sát tinh đồng cung, dĩ trợ giúp kỳ trùng phá thiên la địa võng, kích phát mình phấn đấu lực. Sát tinh phùng chế phục cũng sẽ có tốt tác dụng, đa ở quan võ thượng danh vọng. Kình dương tinh đồng cung thủ mệnh không nhất định đáng sợ, như phía trên đầu ngựa đái tiến cách, trái lại có quyền thế, nhưng nếu hạ xuống cung thiên di chính chiếu, vô chế phục thì tượng một cây đao chính đối với mình, nhiều ít có chút uy hiếp lực. Sở dĩ bất năng vừa thấy được hung thần tinh tựu cho rằng không được cát, nếu như ngôi sao may mắn đông đảo, sát tinh ít mà lại miếu vượng, lại thêm tam phương tứ chính chúng cát hội chiếu, vẫn là cát lợi. Nếu như chủ tinh bị chiếm đóng mà lại ngôi sao may mắn ít, tái phùng sát tinh, chỉ sợ cũng không ổn, nhược sát tinh đa vừa bị chiếm đóng thì càng hung. Chánh sở vị: Chư tinh cát đa, phùng hung cũng cát; chư ác tinh đa, phùng cát cũng hung. Có thể chế phục sát tinh tinh diệu có: Tử vi, Thiên phủ, thái dương, hóa khoa, hóa quyền, duy đa nên chính tinh miếu vượng thì chế sát mới có lực.

Mệnh thân kiên cường, vận hạn bất hảo cũng năng lực không có trở ngại, cho dù phùng số ít sát tinh, cũng chủ hung trung tâm có thể cứu chữa, đối thân mệnh vô phương hại. Tốt số, thân hảo, hạn hảo, cả đời quang vinh xương (giả như cung mệnh thân cung tọa trường sinh đế vượng nơi, Bản cung lại được ngôi sao may mắn miếu vượng tọa thủ cập phó tinh cát chúng, là mệnh thân kiên cường, tái được tam phương tứ chính cập khổ nhị hạn chúng cát giúp đỡ, thì là tốt số, thân hảo, hạn hảo, định chủ cả đời quang vinh xương). Mệnh suy, thân suy, hạn suy, suốt đời tên khất cái (giả như cung mệnh cư chết hết không vong của hương, Bản cung vừa phùng bị chiếm đóng của hung thần tọa thủ, tam phương tứ chính cập tả hữu lân cung canh hội thiên không cướp kị sát, hơn nữa khổ nhị hạn vừa dữ nhiều lành ít, thì là mệnh suy, thân suy, hạn suy, định chủ cả đời nghèo hèn). Sinh phùng bại địa, phát cũng hư hoa (cung mệnh ở đất chết, cho dù có phát triển cũng không kéo dài, hư danh hư lợi mà thôi). Tuyệt xử phùng sanh, hoa mà không bại (cung mệnh mặc dù hạ xuống đất chết, nhưng được rơi cung của ngũ hành tướng sinh, hoặc được chúng ngôi sao may mắn sinh phù, nhưng là có thể cứu chữa, không đến mức rách nát xuống dốc, hoặc tiên bại sau đó thành, ở trong khốn cảnh xong chuyển cơ).

Hảo, hảo tới trình độ nào? Cái này yếu khán dạng gì tinh thủ chiếu, cùng với tinh cách, sổ cách và cách cục cao thấp. Năng lực lớn tinh diệu cập tổ hợp thành cách cục cao, thì tốt trình độ tựu cao, trái lại thì thấp. Cái nào tinh năng lực cường ư? Nói như vậy, tử vi, Thiên phủ trọng đại, thái dương, Thái âm, vũ khúc, thiên đồng, thiên tướng, thiên lương, thiên cơ lực lượng sảo thứ, đã ngoài chín sao đa số phú quý phúc lộc của ngôi sao may mắn, nhược tạm biệt khoa quyền lộc xương khúc tả hữu khôi việt chờ ngôi sao may mắn, thì năng lực cường đại. Liêm trinh, tham lang, cự môn, thất sát, phá quân chờ, thì có nhiều bất lương một mặt, miếu vượng thượng khả, bị chiếm đóng thì bất lương, hội sát càng hung; nhưng đến đây năm sao phối hợp thật tốt, cấu thành phú quý cách cục, năng lực cũng rất lớn, trong đó tử sát, tử liêm, vũ sát, vũ tham, liêm phủ, liêm sát, liêm lương, hỏa tham, linh tham, cơ cự cùng cấp thủ mệnh thân, tịnh chỗ miếu vượng nơi, lại thêm khôi việt xương khúc tả hữu khoa quyền lộc chờ chúng cát hội chiếu, lấy được phúc cũng đại.

Cơ nguyệt cùng lương chủ Phúc Thọ, nhật nguyệt tả hữu chủ phú quý, vũ guitar hóa thì cao chót vót, tham liêm bị chiếm đóng tính đa kém, xương khúc nhập mệnh chủ khoa danh, lộc tồn nơi giai mỹ, cự môn hóa cát cũng phú quý, khôi việt phù củng chủ phát đạt, suốt đời cận quý có công danh, trong cuộc tối kỵ thiên không cướp lâm.

Phàm cương liệt ngôi sao mang nhiều cô khắc đặc tính, nhập cung mệnh và lục thân cung tất nhiên bất lợi lục thân, nữ mệnh vưu hóa kỵ nhập cung phu thê.

Bản cung vô chính tinh, tá đối cung sở hữu tinh diệu nhiều tịnh và nguyên cung phó tinh cùng nhau luận tổ hợp cát hung (tá nhập tinh diệu miếu vượng bị chiếm đóng nhưng dĩ nguyên cung là chuẩn), nhưng nhân bản thân mềm yếu, yếu giả tá biệt cung (người khác) lực, cho nên cát hung đều phải suy giảm; ví dụ như cung tài bạch thiên không, thì nên bang nhân làm công kiếm tiền. Tối kỵ Bản cung có sát, cho dù đối cung cát cũng không đoán mỹ; đối cung có sát sao Hóa kỵ người hung tính nhân. Chú ý, Bản cung tam phương vô chính tinh đồng dạng muốn mượn tinh nhiều luận tổ hợp cát hung.

Tứ hóa phân tích rất trọng yếu. Khán tứ hóa, phàm hóa tam cát nhập cung mệnh tam phương người tăng cát; phàm Hóa kị tinh sở rơi của cung, có nhiều cản trở, cát người giảm cát, hung người càng hung. Miếu vượng ngôi sao may mắn Hóa kị, tuy có cản trở, nhưng trải qua nỗ lực chung năng lực thành công; chủ tinh bị chiếm đóng phùng Hóa kị, vậy đại hung liễu, nhất là chủ tinh nhập thụ cung chi ngũ hành tương khắc cung Hóa kị, tất là hung tai nhân họa liễu. Hóa kị đối trùng cung càng không dễ, cung tinh vượng cát thượng khả, nhược cung tinh hãm mà lại có sát, thì tất có hung tai. Đây chỉ là một vậy mà nói, cụ thể còn phải xem tinh diệu cập tam phương tứ chính cung phối hợp tình huống, phối hợp thật tốt người phản diện có xúc tiến tác dụng.

Phàm chủ tinh bị chiếm đóng gia sát vừa phùng kị xung của cung là tối bạc nhược của cung, là đặc biệt; nhược tam phương tứ chính vừa phùng bị chiếm đóng và sát tinh người yếu hơn, thường thường là có tính chất huỷ diệt tai nạn, phùng hạn năm trùng điệp đến đó cung tất ứng với tai.

Các tiền bối tổng kết có vài câu bí quyết ngữ: Bản cung hung, cây cạn nội loạn; đối cung hung, vào đầu ác ca tụng; tam phương hung, hai mặt thụ địch; lân cung hung, lưỡng lân tướng lấn; Bản cung cập tam phương giai hung, bốn bề thọ địch.

Phân tích thôi diễn ý nghĩ của: Tiên phân tích tính tình, tái phân tích phụ mẫu kiêm điền trạch nhìn ra thân ưu khuyết, dĩ tiêu chuẩn xác định một thân sinh ra canh giờ, tịnh biết kỳ ngày sau vận thế là thuộc về phúc ấm hình còn là tay không hưng gia hình, nhược tay không hình xuất hiện liên tục mấy người kém vận, mặc dù cung mệnh hảo cũng nan xuất đầu. Sau đó phân tích cung mệnh dừng hình ảnh cục, tái phân tích phúc đức định tạo hóa, nhược cung mệnh hảo, phúc đức cũng hảo, tự nhiên vô vãng không được mà không lợi, sự nghiệp trôi chảy, gia đình hạnh phúc; nhược tốt số, phúc đức bất hảo, thì nên chú ý gia đình, tinh thần hưởng thụ, bản thân các phương diện có hay không có chỗ thiếu hụt, ở đây sẽ tiến thêm một bước kiểm tra phu thê, tật ách chờ cung; nhược phân tích ra cung phu thê bất hảo, đó chính là vấn đề hôn nhân ảnh hưởng đời sống tinh thần liễu, lại tiếp tục truy tra đại hạn và lưu niên, khán lúc nào xuất hiện vấn đề hôn nhân.

Tiết 3: tiên thiên mệnh số phân tích suy đoán

★ nhất, khán người tướng mạo, tính cách, tài hoa

Khán người tướng mạo, tính cách, tài hoa, chủ yếu khán cung mệnh, thứ khán cung phụ mẫu, cung phúc đức và cung tật ách.

Giống nhau nhìn đồng hồ lộ vu ngoại tại cá tính dĩ cung mệnh là việc chính, cung thiên di là phụ, ẩn dấu vu ở bên trong tính cách kiêm khán cung tật ách, khí chất tập tính, hứng thú ham mê, tiềm thức (và tổ truyền hữu quan) kiêm khán cung phúc đức, tứ cung cùng tố. Mệnh vô chính diệu khán cung thiên di và cung phúc đức, phúc đức lại không có chủ tinh khán tật ách, vô tất tứ cung cùng tố tế cứu. Xem tướng mạo và tài hoa (năng lực suy nghĩ) dĩ cung mệnh là việc chính, xem thêm cung phụ mẫu. Khán vóc người dĩ cung mệnh và cung tật ách đến xem.

Chủ yếu cung cập chủ tinh làm chủ mạch lạc, thứ yếu cung cập phó tinh làm phụ trợ mạch lạc, quy nạp tổng kết ra kỳ nhân tướng mạo, tính cách, tài hoa. Từng tinh đều bao hàm có kỳ đặc thù tính tình, cho nên ra lệnh cho trong cung sở hữu tinh diệu đều phải xem thêm, tương đồng người không hề tha cho, bất đồng người tăng thêm tiến đến, hoặc tăng cường, yếu bớt chủ tinh tính tình chờ, tối hậu tiến hành quy nạp. Cụ thể thỉnh xem thêm “Chư tinh rơi cung tố phán đoán” . Tìm đọc thì, phải hiểu được lấy hay bỏ, linh hoạt nắm giữ; dĩ chủ tinh là việc chính, nên kể lại tra; phụ tinh nên giản, cận khán chủ yếu tác dụng, chủ yếu khán kỳ đối chủ tinh là giúp đỡ còn là ức chế, sau đó đối chủ tinh tính tình tác dụng tiến hành tăng giảm lấy hay bỏ, tổng hợp lại quy nạp; ví dụ như, chủ tinh miếu vượng hoặc phùng chúng cát giúp đỡ, ác cũng thay đổi thiện; bị chiếm đóng hoặc phùng hung thần tụ, thiện cũng thay đổi ác.

Thân thể to lớn thượng, sao Nam Đẩu tinh đa nhu mà mẫn, sao Bắc đẩu đa cương mà khiếm suy nghĩ. Cung mệnh chủ tinh nhu, ưa tam mới có cương tinh; cung mệnh chủ tinh cương, ưa tam mới có nhu tinh; như vậy tài năng kết hợp cương nhu, bằng không là quá cương hoặc quá nhu, quá cương người dịch chiết, quá nhu người nho yếu. Phàm quý tinh nhập mệnh đa thanh tú, đào hoa tinh nhập mệnh đa diễm lệ, rách nát tinh nhập mệnh tướng mạo thô tục, quá mức thì hung ngoan.

Làm sao khán người tính tình thiện ác? Chủ yếu tòng mệnh cung tinh tình cập suy vượng đến xem, tịnh kiêm khán cung phúc đức tinh diệu vượng suy. Thân thể to lớn thượng, phùng ngôi sao may mắn thiện tinh, một thân thuộc về đa thiện lương; phùng ác tinh hung tinh, một thân thuộc về đa ác liệt; phùng sát giống nhau có nhiều bất lương tập tính. Tử vi trung dung đôn hậu mà cao ngạo bên tai mềm, nhật nguyệt tả hữu hiền từ nhất tường (Thái âm ưu nhã mà nhu nhược âm trầm, thái dương bác ái mà cương trực vội vàng xao động, tả phụ dày rộng mà quái gở, hữu bật trung lương mà tự phụ), phủ tương đồng lương tính lương mà bảo thủ (Thiên phủ ôn hòa ổn trọng mà khiếp nho, thiên tướng văn nhã rất nặng mà xa xỉ, thiên đồng quang minh hòa ái mà lười nhác, thiên Lương lão luyện đôn hậu mà cao ngạo), xương khúc lộc cơ thanh tú nhanh nhẹn linh hoạt (văn xương chính trực mà cao ngạo, văn khúc đa năng lực mà lãng mạn, lộc tồn vững vàng mà tham lận ích kỷ, thiên cơ nhạy bén thiện lương mà phù khoa tính toán), cự phá dương đà tính cương mà phần nhiều là phi (cự môn khôn khéo thiện biện hà mỏng mà lắm lời lưỡi thị phi, phá quân gan lớn kình đủ mà lăng đầu ngoan ác, kình dương kiên nghị mà tàn bạo hiếu chiến, đà la cơ mưu mà hay thay đổi hảo tranh), hỏa linh tham thiên không cướp tính thay đổi luôn (Hỏa Tinh giỏi giang mà táo bạo, linh tinh cơ linh mà giỏi thay đổi, tham lang hào sảng mà tham dục nhiều lần, Địa kiếp run sợ liệt mà lừa gạt, thiên không nhanh trí mà dối trá), liêm vũ sát cương liệt ngoan cố mà hiếu chiến (liêm trinh kiên cường tùy hứng mà bay bổng, vũ khúc cương nghị quả đoán mà tâm địa thiện lương, thất sát cương dũng mà đa nghi hay thay đổi). Mệnh thân cung đều có Tứ Sát, tham hoa yêu rượu.

Một người không có khả năng thập toàn thập mỹ, tính tình có tốt có xấu, có nhiều chánh phụ, ưu khuyết hai phương diện đặc tính. Chủ tinh miếu vượng, cát chúng, tính tình hướng tốt phương hướng phát triển; chủ tinh bị chiếm đóng, sát đa, tính tình hướng kém phương diện phát triển.

Ích kỷ và gian trá khác nhau, nặng nhẹ bất đồng, ích kỷ không nhất định âm mưu hại nhân, ích kỷ quá … Dễ biến thành gian trá; gian trá người không chỉ ích kỷ, mà lại đa dối trá, ngay mặt một bộ, trước sau một bộ, thậm chí âm mưu hại nhân hoặc bán đứng bằng hữu, người như thế bất khả thâm giao. Cung mệnh có Tứ Sát người đa gian trá.

Bản thân bộ vị: Cung mệnh nghịch tới cung tật ách bên trái, cung phụ mẫu thuận tới nô bộc cung bên phải trắc. Mệnh, phụ là đầu, thiên, nô là hạ bộ. Can cung là dương ở lưng mặt, can cung là âm ở phía trước.

Chí ban ba nhận định: Xương khúc có đại chí, đà la có bớt, vũ khúc có dấu vết, liêm trinh và thái dương có ban. Thiên cơ hóa quyền nhập thiên, lông mi có chí. Đã ngoài thuật tinh diệu rơi cung tình huống xem thêm kể trên bản thân bộ vị định chí ban ba bộ vị.

★ nhị, suốt đời mệnh số sơ bộ phân tích

Suốt đời mệnh số, tức suốt đời vận mạng tổng xu thế, suốt đời phú quý nghèo hèn tiêu sái thế phạm vi.

Suốt đời mệnh số phân tích, là lập thể đa tầng thứ phân tích phương pháp, đầu tiên dĩ cung mệnh làm trụ cột là nội bộ nhân tố, khán Bản cung tinh tình vượng suy cập cát hung để xác định nội bộ lực lượng mạnh yếu trình độ; sau đó sẽ dĩ cung mệnh tam phương tứ chính, tả hữu lân cung là ngoại bộ điều kiện, ngoại bộ nhân tố, khán tam phương tứ chính, tả hữu lân cung tinh tình vượng suy cát hung tình huống, cùng với và cung mệnh có hay không cấu thành cát hung cách cục, để xác định ngoại bộ lực lượng mạnh yếu trình độ; tối hậu căn cứ cung mệnh tinh cách và sổ cách tiến hành toàn bộ bình định.

1, dĩ cung mệnh làm trụ cột tiến hành suốt đời mệnh số sơ bộ phân tích

Cung mệnh, vưu như đầu người não, linh hồn, khung xương, là vận mạng hạch tâm, là tiên ngày căn cơ, thiên phú năng lực, và quan quý phúc khí hữu quan, kỳ thật xấu ảnh hướng về một đời người số phận, chủ quản cả đời quý khí thành tựu, nhất là đối niên thiếu tới trung niên ( 40 tuổi tiền) giàu nghèo tình huống ảnh hưởng lớn nhất.

Cung mệnh mạnh yếu là quyết định phú quý nghèo hèn then chốt, cung mệnh mạnh yếu phân tích bao quát nội bộ nhân tố và ngoại bộ nhân tố hai người phương diện tiến hành. Nội bộ nhân tố hay chỉ cung mệnh Bản cung mạnh yếu, ngoại bộ nhân tố là chỉ cung mệnh tam phương tứ chính cập tả hữu giáp cung mạnh yếu cập tinh diệu đối cung mệnh lực ảnh hưởng.

( 1), nội bộ nhân tố mạnh yếu, tức cung mệnh Bản cung phân tích phán đoán

Cung mệnh nội bộ nhân tố mạnh yếu trình độ, chủ yếu tòng mệnh trong cung tinh diệu lực lượng tổ hợp, tinh vượng suy, rơi cung sinh vượng suy tuyệt tam phương diện tình huống lai phân tích phán đoán.

Làm sao phân tích cung mệnh Bản cung mạnh yếu? Phía dưới phân ngũ loại tổ hợp đến xem:

① mạnh nhất tổ hợp: Có tốt phú quý cách cục; có miếu vượng chính tinh vào cung, mà lại được cung ngũ hành tướng sinh, rơi cung vừa trưởng phòng sinh, quán đái, lâm quan, đế vượng chờ trạng thái, trong cung phó tinh đều là giúp đỡ chủ tinh ngôi sao may mắn, vô sát tinh, có lẽ tuy có lạp bả sát tinh, lại miếu vượng lại được cung khắc hoặc cái khác ngôi sao may mắn khắc chế, cái này nội bộ pháo đài tất nhiên phi thường kiên cố, năng lực thập phần cường đại.

② mạnh tổ hợp: Chủ tinh miếu vượng, trong cung phó tinh ngôi sao may mắn đông đảo, nhưng rơi cung không được vượng hoặc không được cung sinh; chủ tinh miếu vượng mà có lạp bả sát tinh phá tan; vô chủ tinh, có cát vô sát, đối cung hảo hoặc cấu thành tốt cách cục, được cung vượng hoặc tướng sinh chờ.

③ vậy tổ hợp: Chủ tinh miếu vượng, cát hung tinh hỗn tạp, ác sát tinh có lưỡng lạp đã ngoài; chủ tinh bình tính, nhưng vô sát tinh, lại được cung sinh, cung vượng hoặc chúng ngôi sao may mắn giúp đỡ; chủ tinh bị chiếm đóng, vô sát có cát; cung mệnh vô chủ tinh, vô sát, có cát còn đối với cung giống nhau, hoặc vô cát còn đối với cung hảo nhưng phải không hảo cách cục người, nhưng thuộc vậy tổ hợp, tức bình tính.

④ yếu tổ hợp: Chủ tinh bình tính, cát hung hỗn tạp; mệnh vô chính diệu, phó tinh cát hung hỗn tạp, đối cung cũng giống nhau; chủ tinh bị chiếm đóng, vô sát, hoặc cát hung hỗn tạp mà cát đa sát ít.

⑤ yếu nhất tổ hợp: Thành nghèo hèn cách cục; chủ tinh bị chiếm đóng, vô cát mà ác sát tinh đông đảo, mà lại rơi cung suy tuyệt không sinh; vô chủ tinh, vô cát mà sát tinh đa, rơi cung suy tuyệt không sinh, mà lại đối cung cũng yếu; đây là xấu nhất tổ hợp, căn cơ vô tồn, cho dù thân cung cập tam phương ngôi sao may mắn đông đảo, cũng khó có tốt phát triển tiền cảnh.

( 2), ngoại bộ nhân tố mạnh yếu phân tích

Sự vật phát triển, nguyên nhân bên trong là chủ yếu, nhưng nhân tố bên ngoài cũng là bất khả sao lãng. Cung mệnh tam phương tứ chính, tả hữu lân cung chờ cung và tinh diệu hay ngoại bộ điều kiện, ngoại bộ lực ảnh hưởng. Tam phương tứ chính cũng biểu hiện tương lai thành tựu, ngoại vi hoàn cảnh ưu khuyết cập số phận có thể cải tạo trình độ. Tam phương tứ chính cập tả hữu lân cung cường thì ngoại bộ điều kiện tốt mà trợ lực đại (cấu thành hảo cách cục thì trợ lực lớn hơn nữa), trái lại thì trợ lực tiểu, thậm chí đưa đến phá hư tác dụng.

Tam phương tứ chính, tả hữu lân cung mạnh yếu phán đoán phương pháp có thể tham khảo mặt trên cung mệnh Bản cung mạnh yếu phân tích phán đoán phương pháp.

( 3) cung mệnh mạnh yếu tổng hợp lại phán đoán

Làm sao khán cung mệnh và tam phương tứ chính, tả hữu lân cung quan hệ tốt phôi ư? Ở chỗ này, tam phương tứ chính cập tả hữu lân cung chờ tinh diệu, chủ yếu khán kỳ mạnh yếu, giống nhau không cần tra kỳ cặn kẽ tinh tình, chỉ biết kỳ vậy thiên phú, là ngôi sao may mắn còn là hung tinh cùng với kỳ và cung mệnh chủ tinh phối hợp tình huống (tức là phủ cấu thành cát hung cách cục) là được.

Cung mệnh và tam phương tứ chính cập tả hữu lân cung phối hợp quan hệ tốt phôi, có thể phân dưới tứ trường hợp:

①, mạnh nhất tổ hợp: Cung mệnh cường, tam phương tứ chính, tả hữu lân cung (gọi chung ngoại vi cung, như trên) đều cường, mà lại đa số thiện tinh cập tả hữu xương khúc khôi việt khoa quyền lộc chờ chúng ngôi sao may mắn hội tụ củng trợ giúp cung mệnh chủ tinh, vô hung thần, hoặc tuy có lạp bả sát tinh, lại miếu vượng hoặc bị chế phục hoặc phối hợp thật tốt, thì nội ngoại nhân tố đều hảo, tất có thể đại triển kế hoạch lớn, suốt đời trôi chảy, cấu thành phú quý cách cục canh hay.

②, so sánh mạnh tổ hợp: Cung mệnh cường, ngoại vi cung giống nhau, cát hung hỗn tạp; cung mệnh giống nhau, ngoại vi cung cường hoặc cấu thành phú quý cách cục; cung mệnh so sánh cường, ngoại vi cung cũng so sánh cường.

③, vậy tổ hợp: Cung mệnh không tốt lắm, ngoại vi tinh diệu cát chúng mà hữu lực, phối hợp lại thích, thì dựa vào hậu thiên nỗ lực và ngoại bộ lực lượng mà xong bất đồng trình độ phát triển; cung mệnh cường, ngoại vi cung hung, chủ tinh hãm hoặc ác sát tinh đa, ngôi sao may mắn ít, hoặc ngoại vi tinh diệu trong lúc đó phối hợp bất hảo, thì là ngoại vi hoàn cảnh bất lương, ngoại viện điều kiện soa, tứ cố vô thân, chỉ có dựa vào thiên nhiên lực hoặc tay làm hàm nhai liễu; cung mệnh giống nhau, ngoại vi cung cũng giống nhau, cát hung hỗn tạp. Tam phương phùng sát phá liêm tham giống nhau đa không được là chuyện tốt (thành hảo cách cục thì ngoại trừ), bị chiếm đóng thì có thể coi là hung tướng, nhưng so sánh thất sát tinh là khinh.

④, yếu tổ hợp: Cung mệnh yếu, ngoại vi cung cũng yếu, dữ nhiều lành ít, mà lại đa số thiên không cướp dương đà hỏa linh Hóa kị chờ ác sát tụ thấu, tinh và tinh trong lúc đó phối hợp lại không tốt (cấu thành nghèo hèn cách cục), vậy trong ngoài đều khốn đốn, khó có thể có điều phát triển.

Đã ngoài là cung mệnh mạnh yếu tổng hợp lại phán đoán phương pháp, đây cũng là đẩu số cơ bản phân tích phương pháp. Đến đây phân tích phương pháp đồng dạng áp dụng vu thân cung cực kỳ dư các cung cùng với đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời phân tích.

( 4), tam giáp mệnh và lục giáp mệnh phán đoán suy luận

Tam giáp mệnh hung cách: Tức thiên không cướp, hỏa linh, dương đà chờ tam tổ hung thần tinh ở cung mệnh tả hữu lưỡng lân cung tướng giáp. Phùng tam giáp mệnh người, dữ nhiều lành ít, cung mệnh cho dù có ngôi sao may mắn thủ chiếu, cũng tác yếu luận. (chú: Dương đà giáp thân mệnh, hung là có điều kiện, chỉ có ở lộc phùng xông phá dưới tình huống tài hung, bằng không nhân lộc tồn thủ thân mệnh, ứng với chủ phú quý cát luận; dương đà giáp kị, dương đà giáp thiên không cướp, không vong, thì lộc tồn bị phá tan mà vô dụng, là vì bại cục, cát chỗ giấu hung). Hỏa linh giáp dương đà, thiên không cướp giáp kị, dương đà giáp hỏa linh thì đại hung, cho dù tam phương cát đa cũng chủ nghèo hèn thọ yểu. Đồng thời có lưỡng tổ giáp mệnh, nhất là thiên không cướp và dương đà đồng thời giáp mệnh, càng hung, cho dù cung mệnh chủ tinh là Tử Phủ lộc tồn, cũng chủ yểu tàn nghèo hèn, tái phùng cung mệnh chủ tinh Hóa kị, càng hung, tất chết non. Dương đà giáp gia hỏa linh ở đối cung xung, thiên không cướp giáp gia Hóa kị thủ chiếu, cũng chủ chết non hoặc nghèo hèn. Khổ hạn đến đó thì ứng với hung.

Lục giáp mệnh cát cách: Tức Tử Phủ, tả hữu, xương khúc, khôi việt, nhật nguyệt, khoa quyền lộc chờ lục tổ ngôi sao may mắn ở cung mệnh tả hữu lưỡng lân cung tướng giáp. Mệnh phùng, chủ cát đa hung ít, cung mệnh hung người cũng khinh, cát người canh cát, tam phương cát củng thì dệt hoa trên gấm, nhưng cụ thể còn phải xem miếu hãm tình huống mà định.

( 5), cung mệnh rơi cung một ít thô tục nhận định

① dương năm sinh ra, cung mệnh địa chi là dương giả cát; âm năm sinh ra, cung mệnh địa chi là âm giả cũng cát; dần ngọ thủ thân tử thìn chờ lục canh giờ sinh ra, xưng là lục dương thì sinh ra, nhược cung mệnh vừa cư đến đây lục cung người cát; tị dậu xấu hợi mão không chờ lục canh giờ sinh ra, xưng là lục âm thì sinh ra, nhược cung mệnh vừa cư đến đây lục cung người cát; đã ngoài đều xưng được địa, loại người này, cung mệnh cát thì tăng cát, cung mệnh hung thì giảm hung.

② dương năm sinh ra, cung mệnh địa chi là âm giả không được cát; âm năm sinh ra, cung mệnh địa chi là dương giả không được cát; lục dương thì sinh ra cung mệnh cư lục âm thì địa chi cung và lục âm thì sinh ra cung mệnh cư lục dương thì địa chi cung người, không được cát; đã ngoài đều xưng là trái lại bối, không được địa, loại người này, cung mệnh cát thì giảm cát, cung mệnh hung thì tăng hung.

③ cung mệnh ở tứ sinh tứ mã nơi (dần thân tị hợi cung), chủ suốt đời bôn ba, ưa không động đậy ưa tịnh, thể xác và tinh thần đều động, ái động não, thông minh cần lao, thái độ làm người ưa đi trung dung chi đạo, làm việc cần phải trải qua mưu kế phí sức mà thu hoạch thành công.

④ cung mệnh ở tứ bại nơi (tử ngọ mão dậu cung), chủ nhiệt tình rộng rãi, lạc quan, đa tình, thiện cơ biến, ưa đầu cơ trục lợi, sự nghiệp nhân hữu cơ xảo mà dễ thành công. Khác giới duyên hảo.

⑤ cung mệnh ở tứ mộ nơi (thìn thủ xấu vị cung), thái độ làm người bảo thủ, cần lao tiết kiệm, trung thành thành thật, nhâm lao Nhâm Oán, bận rộn, thiện tích súc, bất thiện ăn ý, làm việc cần phải kháo kiên định đau khổ can, trải qua gian nan hậu tài năng thu được thành công.

⑥ cung mệnh lúc rảnh rỗi cướp đại hao chờ tinh, chủ thanh thiếu niên nghèo khó, lãng phí tiêu hao, rủi ro không được tụ, sự nghiệp phát triển gian nan.

⑦ cung mệnh sát nặng, tài quan cung cát, dù có tài quan cũng khổ cực, tất trải qua gian khổ phấn đấu tài năng thu được thành công.

⑧”Nhược phùng bại địa, chuyên khán đến đỡ ngôi sao, rất có kỳ công” : Như mạng ở bại (mộc dục) và suy tuyệt nơi, có lộc tồn, hóa lộc đến đỡ, nhưng đoán cát mỹ.

( 6), cung mệnh vô chính tinh nhận định

Cung mệnh vô chính tinh, nhược Bản cung cát đa vô sát, tài thiên quan tam cung có ngôi sao may mắn củng chiếu, cấu thành tốt cách cục, trải qua nỗ lực cũng năng lực phú quý quang vinh hiển, nhưng cũng chủ còn nhỏ đa đau khổ, mà lại nên xuất ngoại phát triển. Nhược Bản cung có thất hãm sát sao Hóa kỵ tọa thủ, thì là hạ cục, cho dù tam mới có cát cũng chủ thành bại đa đoan; tam phương lại có ác sát xung chiếu, thì là phá tổ phá sản của mệnh, nhị họ Phương có thể diên sinh, ly tổ tài khả thành gia phát triển. Nhược cung tài bạch bất hảo thì, tài sẽ phá rất lợi hại.

Mệnh vô chính diệu, đa có một chút trống rỗng không thật tính hoặc chần chờ bất quyết tính, hỉ nộ ái ố thường thụ ngoại giới ảnh hưởng dựng lên rơi (ngoại giới tức cung thiên di hoạt động xã hội không gian ảnh hưởng), lúc này cung mệnh không tính là cường cũng không tính là yếu, tuy có thể tá đối cung tinh diệu đến xem, nhưng cát hung đa yếu suy giảm (nếu như dụng chữ số biểu thị, ước có thể ảnh hưởng 50% tả hữu, tức đả ngũ tương đương).

Mệnh vô chính diệu, lục thân duyên mỏng, ít tiểu rời nhà hoặc do người khác đái nuôi, nhược cung phụ mẫu cũng không chủ tinh hoặc bất hảo người canh nghiệm; đối cung là cự môn, phá quân, mới có thể là lưỡng họ diên sinh, nhất là nữ mệnh so sánh mới có thể; còn nhỏ đa hại, nên quê người phát triển.

Mệnh vô chính tinh, trừ xem thêm cung thiên di ngoại, hoàn nên xem thêm thân cung.

( 7), phú quý nghèo hèn hai mươi chờ người (ở đây liệt kê chỉ có thể là một loại triệu thị, tính khuynh hướng, cụ thể phân tích thời nghi xem thêm tài quan thiên tật phụ huynh phúc điền chờ cung cập đi vận tình huống mà định)

Phú quý: Cung mệnh có Tử Phủ tướng nhật nguyệt xương khúc tả hữu khôi thành khoa quyền lộc chờ ngôi sao may mắn thủ chiếu củng hợp, chính tinh miếu vượng vô phá, là phú quý mệnh (tử vi cần phải tam phương tụ họp tả hữu hai sao, không được phùng không vong sát kị phá tan mới là). (chú: Tài quan cung vô phá mới là)

Giàu có: Vũ, âm nhập miếu thủ tài cung, vô phá hao tổn hung tinh lai phạm, tài sản vô số. Còn lại xem thêm “Định phú cục” .

Phúc Thọ: Phía nam sinh ra cập dương nam âm nữ, cung mệnh trung tâm có miếu vượng cùng, lương tọa thủ, vô sát phá tan chủ phú quý song toàn; phương bắc sinh ra cập âm nam dương nữ, cung mệnh trung tâm có tử vũ tham, miếu vượng vô sát phá tan chủ Phúc Thọ. (chú: Cung phúc đức vô phá mới là)

Văn chức: Cung mệnh trung tâm có xương khúc tả hữu khôi thành, mà rơi cung vừa vượng, mà lại tam phương tứ đang có khoa quyền lộc củng chiếu, thì là quan văn. Mệnh thân tọa Tử Phủ tương gia hội tả hữu xương khúc, không được phùng thiên không kiếp sát kị phá tan, tên đề bảng vàng, có thể là chức vị khá cao quan văn.

Quan võ: Cung mệnh có miếu vượng vũ sát liêm, lại được tai thai bát tọa khôi thành quyền lộc củng chiếu, là quan võ võ quan. Mệnh thân tọa tử vi hóa quyền, có tả hữu hai sao củng chiếu, là đại tướng của mệnh. Sát phá liêm tham thủ mệnh, Bản cung vô sát nên quan võ, gia hội ngôi sao may mắn, uy trấn biên cương. (vũ sát phá liêm tham miếu vượng thủ mệnh, vô sát đồng cung, tam phương hội sát, nên quan võ, có sát đồng cung gặp nguy hiểm)

Uy dũng: Cung mệnh trung tâm có vũ, sát, dương, vừa gia quyền lộc, tam mới có Tử Phủ tả hữu củng chiếu, chủ nhân uy dũng.

Thông minh: Cung mệnh và cung phụ mẫu trung tâm có xương khúc khôi việt tả hữu phủ tướng tai thai bát tọa hóa khoa thủ củng chiếu, vô phá chủ nhân cực thông minh.

Nghèo hèn: Cung mệnh có dương đà liêm sát cự phá không cướp kị chờ hỗn tạp thủ chiếu củng xung, chư hung vừa phùng hãm địa, chủ nghèo hèn. Chánh sở vị “Trúng mục tiêu cát diệu không đến lâm, hỏa kị dương đà tứ chính xâm, tham liêm cự phá lai hội hợp, suốt đời táo bạo vừa nghèo hèn” . (thiên không cướp và dương đà cùng hội)

Hình danh: Cung mệnh phùng dương, đà, hỏa, linh, vũ, phá, sát, miếu vượng cát củng, tam phương vô hung, có hình danh, có thể làm tư pháp hình cảnh công tác. (vũ phá sát miếu vượng thủ mệnh, vô sát đồng cung, tam phương hội sát, nên quan võ, có sát đồng cung gặp nguy hiểm)

Bệnh yểu: Cung mệnh hoặc cung tật ách hoặc cung phụ mẫu có thất hãm tham liêm dương đà thiên không kiếp hỏa linh kị chờ tinh hỗn tạp thủ chiếu củng xung, chủ tật bệnh bị thương tàn phế, quá mức thì chết non. (gia đáy chậu sát, đại hao, thiên hư, thiên nguyệt chờ tinh càng)

Tăng nói: Cung mệnh cơ lương sát phá không cướp hội tụ; tử vi cư mão dậu gặp thiên không cướp, lại có sát hao tổn; mệnh vô chính diệu lại phùng sát kị, canh kiêm phụ thê tử tam cung bị chiếm đóng hoặc có sát, đều là tăng nói của mệnh.

Quan lại (hiện thời xưng nhân viên công vụ): Nhật nguyệt miếu vượng hóa cát nhập cường quan ; Tử Phủ thủ mệnh gia sát tinh, suốt đời là lại trình anh hào; cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân.

Thương nhân: Thiên cơ tị hợi cập tham âm sát kị tọa mệnh, đa số giảo hoạt đa cơ mưu, ly hương thương nhân mệnh. Cung tài bạch bỉ cung mệnh cường giả cũng có thể là thương nhân mệnh. Lương vũ cư thiên di, thế lợi kinh thương.

Đạo tặc: Mệnh phùng cự phá và liêm tham, thất sát tam phương hội chiếu, canh gặp vũ khúc gia sát tinh cùng lâm thiên di quan, là đạo tặc mệnh. Mệnh phùng bị chiếm đóng cự phá liêm tham gia dương đà kiếp sát tụ, tam phương vừa hung người, điều không phải đạo tặc cũng nghèo hèn. Tham lang đại hao thủ mệnh, quan cung, chung thân thử đạo.

Lang thang: Mệnh thân liêm tham sát diệu gia đào hoa, tham hoa yêu rượu mối họa đa. Nguyệt lương hãm cung tọa mệnh, giặt rũ giúp oành quê người, tửu sắc dâm đãng.

Mặt mày hốc hác: Cung phụ mẫu trung tâm phùng sát tinh, càng thêm tam mới có hình sát, tật cung dương đà thương khiến cho lâm, chiết thương tứ chi thân tàn tật. Mệnh thân cung chủ tinh bị chiếm đóng gia thất sát, tật ách quan vừa bị chiếm đóng gia sát, chủ có tàn tật.

Thợ thủ công: Thiên cơ thiên tướng tới người mệnh, tử vi tài tinh nhập mộ trung tâm, Thiên phủ vừa cư thiên di vị, nếu có sát người, là thợ thủ công mệnh.

Xảo nghệ: Tham lang tị hợi tọa mệnh thân, liêm phá mão dậu tọa mệnh thân, là có xảo nghệ người. Tham vũ gia sát kị, phá vũ cư vị, liêm phá cư mão dậu cập cơ tướng tọa mệnh, Thiên phủ cư thiên di, đều là xảo nghệ người.

Pha tạp: Ngôi sao may mắn tướng phù hung diệu lâm, mọi cách xảo nghệ không được thông hưởng, mệnh thân nhược hoàn phùng ác diệu lâm, chỉ làm tàn sát bò tể mã nhân. (cung mệnh cát hung hỗn tạp, hoặc tiên phú hậu tham, hoặc sự nghiệp có trở ngại, ác sát tụ càng khuynh bại, hoặc thấp hèn)

Xướng tì: Nữ mệnh mệnh thân phúc tam cung bị chiếm đóng mà sai ai ra trình diện đào hoa tinh và sát tinh tụ, hoặc mệnh tọa cơ nguyệt vu dần thân vừa gia sát, hoặc sát phá cự tham thủ mệnh vu hãm cung mà gia sát, thiên lương hãm địa gặp thiên mã chờ, đa số dâm đãng xướng tì chi lưu, hoặc là giao tế nghèo hèn của phụ.

2, thân cung nhận định

Thân cung là phụ trợ cung mệnh, cũng thuộc nội bộ nhân tố. Thân cung cũng là người sống ở nơi, là người hậu thiên phát triển năng lực chỗ và nỗ lực tình huống, và tài phú hữu quan, quản trung tâm lúc tuổi già ( 40 tuổi hậu) giàu nghèo tình huống (nhưng quý khí cập thành tựu nhưng yếu xem thêm cung mệnh). Cung mệnh nên Phúc Thọ ngôi sao tọa thủ, thân cung nên thanh quý ngôi sao tọa thủ. Thân cung cụ thể phân tích phương pháp và cung mệnh như nhau, có thể tham khảo. (chú: Bản thân cho rằng, ở thực tế phân tích phán đoán suy luận trung tâm, thân cung tác dụng trừ rơi tài bạch và quan lộc nhị cung tương đối phù hợp kể trên đích tình huống ngoại, còn lại cung độ cũng không phải như vậy thực tế, chủ yếu biểu hiện hậu thiên suốt đời tối chấp mê địa phương, tức coi trọng nhất hoặc tối có phát triển tiền đồ địa phương, đè xuống mặt hữu quan thân cung gửi cung nhận định đến xem là được rồi, ở cung mệnh vô chính tinh thì cũng nên xem thêm thân cung. Thân cung là hư cấu bản thân, cung tật ách mới là đại diện chân chính tình huống thân thể, thân thể thật xấu và cung tật ách quan hệ lớn nhất, trực tiếp nhất, sở dĩ nên nặng hơn thị cung tật ách. Thân cung không có độc lập cung độ, ý nghĩa thực tế ứng với dĩ gửi cung đến xem).

“Tam giáp thân hung”, “Lục giáp thân cát” (tam giáp, lục giáp giải thích xem thêm tam giáp mệnh và lục giáp mệnh).

Thân cung có sát phá dương đà hỏa linh chờ ác sát phá tan, thường thường sẽ có mặt mày hốc hác thương tổn, quá mức thì tàn tật;(chú: Xem ra ứng với vì cha mẹ cung hoặc cung tật ách tài như thế phán đoán, thân cung ở tài quan cung tựu nan dữ tật ách treo mắc câu).

Dương đà giáp thân, dễ chiêu oán hận, nhược thân cung tái Hóa kị, thì tai bệnh rách nát.

Thiên không cướp giáp thân, suốt đời nhấp nhô, hoặc bản thân có chỗ thiếu hụt.

Hỏa linh giáp thân, bản thân tàn chướng, hoặc suốt đời khúc chiết vất vả cực nhọc, phát triển trắc trở. (ứng với là giáp tật, phụ cung tài như thế luận)

Cung mệnh hảo, thân cung cũng tốt, thì phú quý song toàn, suốt đời may mắn. Cung mệnh hảo, thân cung bất hảo, thì năm mới hưởng thông, nhưng tài nguyên không được tụ, chỉ có quý khí mà vô thực lợi, cảnh đêm cũng không tiện, tương đương với anh hùng không đất dụng võ. Cung mệnh bất hảo, thân cung hảo, thì năm mới gian khổ, quá trình mình gian khổ gây dựng sự nghiệp, trung tâm lúc tuổi già hậu có thể mập ra, nhưng quý ít phú đa. Cung mệnh bất hảo, thân cung lại không tốt, thì suốt đời bất lợi, nghèo khó cả đời. (chú: Thân cung nhập tài quan thiên cung tài như thế phán đoán, nhập nó cung dĩ gửi cung trình bày và phân tích đến xem).

Thân cung không có chính độc lập cung, luôn luôn gửi phụ với mệnh, tài, thiên, phúc, sự nghiệp, phu thê chờ cung. Thân cung gửi vu ở đâu cung, thì và cai cung quan hệ đặc biệt mật thiết, báo trước cả đời tính khuynh hướng. Thân cung gửi cung đích tình huống như sau:

Thân cung gửi cung nhận định

①, thân mệnh đồng cung (tử buổi trưa sinh ra): Cá tính cường, cố chấp, thẳng thắn ngay thẳng, miệng cứng rắn nhẹ dạ; trước sau thiên đô ở nhất cung, số phận có tốt đại phôi khuynh hướng, cung cát, tam phương cát củng, là có thể tốt; cung hung, tam phương vừa hung thì không ổn định, thấy được vận cung độ tinh diệu cát hung cập phối hợp mà định, cát người thì sảo cát, hung người thì đại phôi. Giống nhau mà nói, bình sinh làm phiền lục.

②, thân cung nhập cung phúc đức (xấu giờ Mùi sinh ra): Tương đối coi trọng cá nhân hưởng thụ, tinh tổ hợp cát thì có hưởng thụ, hung thì không. Có tiền hoa ở trên người mình, thỏa mãn vu tiêu khiển. Tài phúc lưỡng cung đều bất hảo thì, suốt đời vất vả cực nhọc, quá rầu rĩ không vui sinh hoạt. Tài cung hảo phúc cung bất hảo thì, có tiền sẽ không hoa, là thần giữ của. Tài cung bất hảo phúc cung hảo thì, năng lực tri túc thường nhạc.

③, thân cung nhập sự nghiệp cung (dần giờ Thân sinh ra): Đối sự nghiệp đặc biệt câu nệ, có trách nhiệm tâm, sự nghiệp tâm, rất trọng thị vinh dự, có dã tâm. Tinh hệ tổ hợp hảo người năng lực sáng lập đại nghiệp, làm việc năng lực cường, suốt đời thuận lợi, khí chất cao thượng; trái lại thì phủ.

④, thân cung nhập cung thiên di (mão giờ Dậu sinh ra): Thân nhập hoạt động xã hội không gian, giao du quảng, năng lực thích ứng hay thay đổi hoàn cảnh, suốt đời số phận biến hóa đại, thể xác và tinh thần so sánh bận rộn, khó có được thanh nhàn, ưa ra ngoài du đãng. Nhân mệnh thiên đối cung, ảnh hưởng lẫn nhau, mệnh, thiên đều hảo, chính có tài năng, mà lại năng lực phát huy hài lòng. Tốt số thiên bất hảo, chính tuy có tài năng, nhưng bắt đầu nan phát huy, cần phải trải qua nỗ lực, mới có thể có đáo mọi người thưởng thức, do đó có điều phát huy. Cung mệnh bất hảo mà thân cung hảo người, còn nhỏ người yếu đa bệnh, cật người khác sữa hoặc làm cho đương nghĩa tử, một thân rời xa nơi chôn rau cắt rốn phát triển bỉ ở quê hương phát triển hảo.

⑤, thân cung nhập cung tài bạch (thìn thủ thì sinh ra): Giống nhau đa không thiếu tiền dụng, suốt đời coi trọng kim tiền vận dụng, có đầu óc kinh tế, tính toán tỉ mỉ, giỏi về quản lý tài sản. Giống nhau người buôn bán chiếm đa số, tinh hệ tổ hợp cát người, sẽ thành đại phú ông. Trái lại thì phủ, suốt đời vì tiền tài bôn lao, quá gian tân sinh hoạt.

⑥, thân cung nhập cung phu thê (tị giờ hợi sinh ra): Gia đình quan niệm nặng hơn, đối ái tình mẫn cảm. Tinh hệ tổ hợp cát người, tình cảm vợ chồng hảo, đối phối ngẫu phi thường quan tâm, săn sóc tỉ mỉ; có thể nhân hôn nhân hoạch ích; tinh hệ tổ hợp bất hảo người, dễ bị tình cảm khó khăn, dễ rơi vào tương tư đơn phương, tình cảm khổ não, hôn nhân không đẹp mãn. Nữ mệnh đối phu gia và nhà mẹ đẻ đều quan tâm.

★ tam, tổng hợp lại đánh giá tiên thiên mệnh số

Phân tích hoàn cung mệnh cực kỳ tam phương tứ đang cùng tả hữu lân cung, thân cung cát hung thật xấu sau đó, có thể tổng hợp lại phán đoán kỳ một đời người vinh hoa phú quý trình độ, địa vị xã hội cao thấp, gọi chung làm đầu thiên mệnh sổ. Tiên thiên mệnh số chích là một loại dấu hiệu, đại thế, có thể không đạt được, còn phải khán hạn vận có hay không giúp đỡ.

1, suốt đời năng lực đẳng cấp

( 1), thượng đẳng của mệnh, và cung mệnh mạnh nhất tổ hợp tương đối ứng với

Cung mệnh cường, chủ tinh năng lực cường mà lại miếu vượng, vô sát tinh phá tan, sự nghiệp cung, cung tài bạch, cung thiên di cũng tốt, ngôi sao may mắn đông đảo sát tinh ít, thì là thượng đẳng mệnh tạo. Ví dụ như mệnh thân cung tọa miếu vượng cường tinh và ngôi sao may mắn, vô sát tinh; tam phương tứ chính hoặc tả hữu lân cung lại có chúng ngôi sao may mắn hội tụ, sở tụ ngôi sao may mắn đa số Tử Phủ nhật nguyệt tương đồng lương tả hữu khôi việt khoa quyền lộc chờ tinh diệu, cát đa sát ít (vô sát canh hay), tất là thượng đẳng của mệnh. Canh được cung mệnh tọa trường sinh đế vượng của cung cập rơi cung sinh phù chủ tinh, tất là tốt nhất chờ người.

Thượng đẳng mệnh tái được vận hạn cũng đi cát vận, nhất là trung tâm lúc tuổi già vận hạn cát người, mới là thập toàn thập mỹ, phú quý phúc lộc thọ đủ mỹ. Nhược vận hạn đi giá trị bị chiếm đóng hình tù kị kiếp sát chờ, thì là không được hoàn mỹ, nhưng vận quá thì hảo.

( 2), lớp giữa của mệnh, và cung mệnh so sánh mạnh tổ hợp tương đối ứng với

Cung mệnh chủ tinh bị chiếm đóng, nhưng có cát vô sát, hoặc tuy có sát tinh mà năng lực sinh trợ giúp chủ tinh, tam phương lại có cát củng giáp hội chiếu người, là lớp giữa của mệnh.

Cung mệnh chủ tinh mặc dù miếu vượng, nhưng có lạp bả sát tinh đồng cung, thân cung cập tam phương lại có chúng cát củng giáp hội chiếu người, chỉ có thể đạt lớp giữa của mệnh cục.

Cung mệnh chủ tinh miếu vượng, vô sát có cát, hoặc tuy có sát mà năng lực sinh trợ giúp chủ tinh, nhưng tam mới có ác sát hội chiếu giáp người, cũng lớp giữa của mệnh.

Cung mệnh vô chính tinh, có cát vô sát, mà lại thân cung cập tam mới có chúng cát củng chiếu, có thể là lớp giữa của mệnh.

Cung mệnh có sát, lại được khoa quyền lộc cập ngôi sao may mắn giải cứu, tam phương lại có chúng cát củng chiếu, cũng lớp giữa của mệnh.

Tòng mệnh thân các cung khán, mệnh thân cung hảo, mà sự nghiệp, cung tài bạch, cung phúc đức không tốt lắm, thì phú quý không được đầy đủ hoặc phúc không được đầy đủ, sự nghiệp cung hảo mà cung tài bạch bất hảo, chích quý không giàu; cung tài bạch hảo mà sự nghiệp cung bất hảo, chích phú không mắc; cung phúc đức bất hảo, thì phúc ấm soa, khó có tốt hưởng thụ, phú quý trình độ cũng hội chịu ảnh hưởng.

( 3), hạ đẳng bình thường của mệnh, và cung mệnh vậy tổ hợp tương đối ứng với

Cung mệnh chủ tinh bị chiếm đóng, vô cát vô sát, tam phương cát hung hỗn tạp, thuộc bình thường của mệnh. Cung mệnh mặc dù miếu vượng mà cát hung tinh hỗn tạp, cũng thuộc bình thường của mệnh (cấu thành hảo cách cục cũng có thể là lớp giữa hoặc thượng đẳng mệnh).

Tòng mệnh thân chờ cung tinh tình đến xem, mệnh thân cung hảo, nhưng tam phương tứ chính, tả hữu lân cung bất hảo, cát hung hỗn tạp, chỉ phải thanh nhàn suốt đời, vô phú quý thực lợi; hoặc mệnh thân cung không tốt lắm, mà tam phương tứ chính lân cung hảo, trải qua gian khổ gây dựng sự nghiệp, nhưng có thể lấy được thường thường bậc trung đã ngoài xoay ngang, ngôi sao may mắn đông đảo người cũng có thể phú quý.

Loại này mệnh tạo, giống nhau áo cơm còn là không có trở ngại, chỉ là phú quý lực bất túc, hoặc tật ách khá nhiều.

( 4), bần yểu của mệnh, và cung mệnh yếu tổ hợp tương đối ứng với

Mệnh thân, phúc đức, tài bạch, sự nghiệp, cung thiên di đều bất hảo, ví dụ như mệnh thân cung hung tinh tọa thủ, cát hung hỗn tạp, hoặc chính tinh bị chiếm đóng, hoặc mệnh vô chính diệu có sát, mà lại tam phương tứ chính vừa cát hung hỗn tạp; nhất là mệnh thân cung lúc rảnh rỗi cướp dương đà hao tổn chết hết chờ tinh cùng thủ, tam phương tứ chính vừa là cát hung hỗn tạp; hoặc cấu thành thiên không cướp giáp mệnh, dương đà giáp mệnh (lộc phùng phá tan tài luận), hỏa linh giáp mệnh chờ hung cách, tam phương tứ chính lân cung vừa cát hung hỗn tạp, đó là nghèo hèn của mệnh, quá mức thì mệnh chết yểu.

2, nhân sinh hàm lượng nguyên tố trong quặng phán định (tức địa vị xã hội năng lực đạt tới đẳng cấp cao nhất)

Đây là cổ nhân nhận định, xã hội hiện đại phức tạp nhiều lắm, cho nên chỉ có thể dành cho tham khảo.

( 1), đầu tiên phán định cung mệnh “Tinh cách” (tinh cách chủ quý khí) đẳng cấp (cùng một sinh năng lực đẳng cấp cơ bản tương đồng):

① mệnh nhập cách, tức thành phú quý cách cục vô phá người; hoặc là cung mệnh chính tinh miếu vượng, tụ cát, có khoa quyền lộc thủ chiếu, tam phương tứ chính đều vì ngôi sao may mắn, cũng thượng cách. (tương đương với thượng đẳng mệnh)

② cung mệnh chính tinh không vào miếu, nhưng được bình địa tính hơn nữa tụ cát, có khoa quyền lộc thủ chiếu, tam phương tứ chính đều vì ngôi sao may mắn, là trung tâm cách. (tương đương với lớp giữa của mệnh). Cung mệnh chính tinh nhập miếu, nhưng Bản cung cập tam phương tứ chính đều cát hung tướng bán hỗn tạp, cũng trung tâm cách.

Cung mệnh vô chính tinh, Bản cung cập tam phương tứ chính giai cát đa vô sát kị, cũng trung tâm cách.

③ chính tinh bị chiếm đóng hoặc rơi rảnh rang cung, Bản cung cập tam phương tứ chính đều có ác sát, là hạ cách. (tương đương với hạ đẳng cập bần yểu mệnh)

( 2), sau đó phán định cung mệnh “Sổ cách” (sổ cách chủ phú khí) đẳng cấp:

① tinh được rơi cung Âm Dương Ngũ Hành tướng sinh, rơi cung vừa là trường sinh, quán đái, lâm quan, đế vượng của cung, thì là thượng cách.

② tinh và rơi cung Âm Dương Ngũ Hành tương đồng, mà lại rơi cung vừa là thai, nuôi của cung, thì là trung tâm cách; rơi cung vượng tướng, nhưng âm dương tương khắc người, cũng trung tâm cách; âm dương tướng sinh, mà rơi cung phùng mộc dục suy tuyệt, cũng trung tâm cách.

③ tinh thụ rơi cung Âm Dương Ngũ Hành tương khắc, mà lại rơi cung vừa chỗ suy tuyệt tử, thì là hạ cách.

( 3), do tinh cách đẳng cấp và sổ cách đẳng cấp phối hợp lai bình định người hàm lượng nguyên tố trong quặng:

① phàm tinh được với cách, sổ được với cách người, là thứ nhất vị, quân vương, thủ tướng, nguyên thủ.

② phàm tinh được với cách, sổ trúng tuyển cách người, là đệ nhị, vị tới tam công. Tổng lý cấp đã ngoài của nhâm.

③ phàm tinh được với cách, sổ được hạ cách người, là đệ tam, vị tới Lục khanh. Bộ trưởng cấp đã ngoài của nhâm.

Đã ngoài ba vị đều vì thượng đẳng hưởng phúc người.

④ phàm tinh trúng tuyển cách, sổ được với cách người, là đệ tứ, vị tới cấp tỉnh đã ngoài của nhâm.

⑤ phàm tinh trúng tuyển cách, sổ trúng tuyển cách người, là đệ ngũ, vị tới địa, huyện cấp đã ngoài quan viên.

⑥ phàm tinh trúng tuyển cách, sổ được hạ cách người, là thứ sáu, vị tới khoa cấp đã ngoài, hoặc dị lộ tiền đồ hiển quý, ông chủ.

Đã ngoài ba vị đều vì lớp giữa hưởng phúc người.

⑦ phàm tinh được hạ cách, sổ được với cách người, là đệ thất, y lộc sung túc, giàu có người.

⑧ phàm tinh được hạ cách, sổ trúng tuyển cách người, là thứ tám, áo cơm không thiếu, thường thường bậc trung nhà.

⑨ phàm tinh được hạ cách, sổ được hạ cách người, là thứ chín, khổ cực lao lực, bần cùng chết non.

Tiết 4: cách cục khái luận

Cái gọi là cách cục, hay tinh và tinh trong lúc đó quần thể tổ hợp kết cấu, mỗi một một cung tổ hợp đều có thể thành một cách cục. Chúng ta nói cách cục là chỉ tiền nhân tổng kết ra một ít thường dùng cát hung cách cục, là cát hung tiêu chí, là một loại đại cục tượng, đại xu thế. Cát cách, phú quý cách cục là tinh và tinh trong lúc đó có tốt tổ hợp, hung cách, nghèo hèn cách cục còn lại là tinh và tinh trong lúc đó không tốt tổ hợp. Cát hung cách cục là tiền nhân kinh nghiệm tổng kết, rất trọng yếu, luận mệnh thời nghi tiên chú ý khán thành cái gì cách cục, thành cát hung cách cục người tức dĩ cách cục luận cát hung họa phúc. Thế nhưng, cách cục và ca quyết đều cũng có cực hạn và sử dụng điều kiện, nhất là hiện đại, và thời cổ chính trị kinh tế, hoàn cảnh địa lý, sinh hoạt tập quán bất đồng, kết luận khả năng có khác nhau, có lẽ chỉ có thân thể to lớn ý tứ, mà nội dung cụ thể khác biệt, đây là nhu phải chú ý, bất năng cứng nhắc. Đến đây tiết làm sơ bộ tri thức, cận liệt khác người cục định nghĩa, cách cục cụ thể phân tích phán đoán suy luận nội dung đã dung tiến thứ tám, cửu, thập chờ chương và tiết trung tâm.

Cách cục cũng có mạnh yếu trình độ của phân, phán đoán phương pháp là khán cung tinh miếu vượng bị chiếm đóng trình độ, cùng với cát hung tinh phù ức tình huống hữu quan. Phú quý cách cục phùng chủ tinh miếu vượng, cát chúng vô sát thì cách cục cường mà hữu lực; trái lại chủ tinh bị chiếm đóng thì cách cục yếu mà vô lực; phùng sát kị thì đặc biệt (đặc thù ngoại lệ, như lửa tham cách), có hoa không quả, phúc trạch có tổn hại, cho dù phú quý cũng có nhiều chỗ thiếu hụt (đặc biệt cũng nên khán chế hóa, chế sát lực cường cũng sẽ thành đái điểm tỳ vết nào thật là tốt cách cục). Nghèo hèn cách cục phùng chủ tinh miếu vượng, cát chúng người thì giảm hung, phùng chủ tinh bị chiếm đóng, sát đa người thì tăng hung.

Đối với cách cục, yếu giỏi về vận dụng, nếu không hội vận dụng người cũng có thể không cần, chích căn cứ cung mệnh cập tam phương tứ chính, giáp cung, tứ hóa chờ lý luận tiến hành phân tích phán đoán suy luận là được.

★ nhất, phú quý cách cục

Phía dưới liệt ra một ít chủ yếu phú quý cách cục, những thứ khác phú quý cách cục ở thứ tám, cửu chương trung tâm kể lại trình bày và phân tích. Ở đây đa số cung mệnh tổ hợp, đáng quý có thể phú, quý khí lớn hơn phú khí. Dưới cách cục, giống nhau phải mệnh cục tổ hợp hoàn toàn phụ họa, chủ cung chính tinh miếu vượng, không được phùng sát kị không vong, ba người thiếu nhất cũng không thể thành phú quý cách cục; đặc thù cách cục ngoại lệ. (chủ cung chính tinh phùng sát thì phá cuộc, tam phương phùng sát không nhất định phá cuộc, nhưng cũng chủ có áp lực cản trở, đặc thù cách cục ngoại lệ). Ngàn vạn lần chú ý yếu dĩ cung mệnh (chủ cung) chính tinh là việc chính.

Tam kỳ giai hội cách: Mệnh tài quan thiên cung tụ họp hóa khoa hóa quyền hóa lộc tam ngôi sao may mắn, vô sát phá tan tức là. Phùng Tứ Sát thiên không cướp chờ ác thủ chiếu hợp hội thì phá cuộc. Tốt nhất tổ hợp là mệnh theo học kịch, tài tọa lộc, quan tọa quyền, cung mệnh chủ tinh miếu vượng vô sát, mà lại được vận phù; mệnh tọa lộc, tài quan phân biệt tọa quyền khoa, hoặc mệnh tọa quyền, tài quan phân biệt tọa lộc khoa, chỉ có thể đoán thứ đẳng; tam kỳ không thích trùng điệp, trùng điệp thì không tính là chính xác cách, nhưng nếu cung mệnh miếu vượng vô sát nhưng có phú quý. Nhập cách người, chí hướng rộng lớn, thượng đạt kỳ ngộ đa, có hết ý vận may, công thành danh toại. Nhược cung mệnh chính tinh là miếu vượng phú quý ngôi sao may mắn, như Tử Phủ vũ tướng dương âm lương cùng cơ chờ, tam hợp chính tinh vừa miếu vượng, gia hội ngôi sao may mắn, thì là thế giới dương danh của cách, cự phú đại quý; cung mệnh chủ tinh miếu vượng vô sát, tam phương cát hung hỗn tạp, nhưng có thể có phú quý thanh danh, duy bỉ tiền sảo chỗ thua kém mà thôi; cung mệnh chủ tinh không được vượng vô sát cũng có thể có phú quý; cung mệnh bị chiếm đóng mà lại vừa gia hội sát sao Hóa kỵ, thì tuy có tài hoa cũng có tài nhưng không gặp thời, khó có được phát đạt. Hết thẩy cung mệnh có tam kỳ giai hội người, có nhiều khác hẳn với thường nhân chỗ. Cung mệnh đại phú đại quý tổ hợp ước chừng: Thiên sống núi ngọ, thiên đồng thìn thủ, thiên đồng mão dậu, Thái âm thìn thủ, thiên cơ tử ngọ, vũ tướng dần thân, liêm sát xấu vị, liêm tướng tử ngọ, cùng âm tử cung, còn lại tổ hợp nhiều khó khăn có đại phú đại quý người, tối đa cũng chỉ có lớp giữa phú quý. Mặt khác, những … này hóa tinh rơi vào cung vị bất khả có tự hóa, ví dụ như cung mệnh tọa lộc phùng tự hóa lộc, thì phá lộc không được cát, nhược tự Hóa kị cũng không được cát. Có nữa cách cục cao thấp hoàn và hóa tinh hữu quan, quyền tinh ưa hóa quyền, tài tinh ưa hóa lộc, khoa tinh ưa hóa khoa, phùng của cách cục khá cao.

Tam kỳ triêu đấu cách: Mệnh tọa tử vi, tam phương khoa quyền lộc hội chiếu, vô sát phá tan, tức là. Nói rõ cùng tam kỳ giai hội cách.

Tử Phủ đồng cung cách: Tử Phủ ngồi chung mệnh vu dần thân cung, lại có tả hữu khôi việt thủ chiếu, vô sát phá tan, phương hợp cách, chủ chung thân phúc hậu. Tử vi và tả hữu đồng cung canh cát. Vô tả hữu chờ cát, không hợp cách.

Tử Phủ triêu viên cách: Tử, phủ ở tam phương hội chiếu hoặc ở trên hạ tướng giáp cung mệnh, cần phải cung mệnh chính tinh miếu vượng gia hội ngôi sao may mắn, phương hợp cách, không mắc thì phú. Phùng cát đa vô sát vị chí công khanh, gia sát kị là người bình thường. Như đặng tiểu bình, 1904 năm bảy tháng mười hai ngày thì sinh.

Tử Phủ giáp mệnh cách: Tử Phủ ở lưỡng lân giáp cung mệnh, cung mệnh cư dần thân, vô sát gia hội ngôi sao may mắn phương hợp cách mà có phú quý, vô cát bình thường.

Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách: Thái dương cư mão cung thủ mệnh, ban ngày sinh ra hợp cách. Hội lục ngôi sao may mắn, giáp ất sinh ra dạ sinh cũng hợp cách. Gia Tứ Sát mặc dù đặc biệt nhưng cũng chủ ấm no.

Đeo sao được địa cách: Vũ khúc miếu vượng tọa mệnh, vô sát có cát tức là.

Tứ chính cùng lâm cách: Tử Phủ tọa mệnh, nhật nguyệt ở vượng cung tụ họp vu cung mệnh, tức là.

Phụ bật củng chủ cách: Tử vi tọa mệnh, phụ bật ở tam phương hội chiếu hoặc ở trên hạ lân cung tướng giáp.

Cực hướng ly minh cách: Tử vi ở ngọ cung tọa mệnh, vô sát mà có tả hữu khôi việt khoa quyền lộc chờ ngôi sao may mắn thủ hội chiếu. Giáp đinh kỷ năm sinh ra, đại phú đại quý, vị chí công khanh.

Quân thần khánh hội cách: Tử vi và tả hữu tam tinh đồng cung thủ mệnh, hoặc tử vi tọa mệnh, tả hữu xương khúc khôi việt phủ bằng nhau tinh ở tam phương tụ họp, vô sát kị thủ chiếu phương hợp cách, đại phú đại quý; đã ngoài nên thành đôi tinh gia hội, cận được chỉ tinh gia hội mà lại đa người tuy có thể thành cách, nhưng so sánh phù phiếm vô lực, cận đái xả vị đạo mà thôi. Phùng sát kị thủ chiếu thì đặc biệt, cho dù phú quý cũng chủ gian trá.

Nhật nguyệt giáp mệnh cách: Cung mệnh cư xấu vị, nhật nguyệt miếu vượng, ở cung mệnh trên dưới lưỡng lân cung tướng giáp. Nên cung mệnh chính tinh vượng cát tài hợp cách.

Nhật nguyệt tịnh minh cách: Xấu cung an mệnh, thái dương ở tị, Thái âm ở dậu tướng củng tức là. Nên cung mệnh chính tinh vượng cát tài hợp cách.

Nhật nguyệt chiếu mệnh cách: Xấu cung an mệnh, nhật nguyệt cùng tồn tại vị cung; vị cung an mệnh, nhật nguyệt cùng tồn tại xấu cung, đối chiếu tức là.

Nhật lệ trung thiên cách: Thái dương ở ngọ cung thủ mệnh, vô sát gia cát tức là. Canh tân sinh ra, ban ngày sinh ra hợp cách.

Mặt trời mọc phù tang cách: Thái dương ở mão cung thủ mệnh, ban ngày sinh ra hợp cách. (vừa danh ánh sáng mặt trời Lôi môn cách)

Phủ tướng triêu viên cách: Phủ tướng ở tam phương củng hợp cung mệnh, cung mệnh chính tinh miếu vượng mà lại có cát vô sát, phương hợp cách, phú quý mà lại chủ lục thân bằng hữu nhân duyên hậu. Mừng nhất tướng cư tử phủ cư thân, tướng cư ngọ phủ cư dần, tướng cư thân phủ cư thìn.

Tọa quý hướng quý cách: Thiên khôi tọa mệnh, đối cung thiên việt; hoặc thiên việt tọa mệnh, đối cung thiên khôi; hoặc mệnh, thân các chiêm một sao. Nhưng cần phải cung mệnh chủ tinh miếu vượng, mà lại gia hội ngôi sao may mắn tài hợp cách. Thái độ làm người thông minh bác học, suốt đời có nhiều quý nhân tương trợ, gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường. Là ngụy cách, nhược mệnh vô ngôi sao may mắn, chính tinh không được cát, cận chủ biết dùng người duyên mà thôi, bất năng phú quý.

Thạch trung tâm ẩn ngọc cách: Cự môn tọa mệnh vu tử hoặc ngọ cung, có khoa quyền lộc một trong gửi thông điệp, vô sát phá tan.

Thất sát triêu đấu cách: Thất sát tọa mệnh vu dần hoặc thân cung, tử vi ở đối cung. Cũng yếu lục cát thủ hội mới là, gia sát thì không phải vậy.

Song lộc triêu viên cách: Lộc tồn, hóa lộc ở tam phương hội chiếu cung mệnh tức là, cũng xưng song lộc giao nhau, phùng nguyên cục, hạn, năm tam đại hóa lộc giao nhau cũng thành cách, dễ phát tài. (ở tài quan cung xưng hợp lộc, ở thiên cung xưng củng lộc), nên cung mệnh chính tinh vượng cát tài hợp cách.

Song lộc phụ mệnh cách: Lộc tồn, hóa lộc đồng cung hoặc giáp cung mệnh, tức là; canh giá trị hạn năm cung mệnh vừa phùng hóa lộc thì, liền là song lộc phụ lộc cách, cát lực rất lớn, cho dù nguyên cục thành hung cách cũng sẽ hướng địa phương tốt hướng biến hóa. Nên cung mệnh chính tinh vượng cát tài hợp cách.

Lộc hợp uyên ương cách: Lộc tồn hóa lộc một trong thủ mệnh, một … khác tinh lai hợp, hoặc phân thủ vu mệnh thân nhị cung. Nên cung mệnh chính tinh vượng cát tài hợp cách.

Minh châu rời bến cách: Nhật ở mão, nguyệt ở hợi, mệnh tọa vị. Tối kỵ sát tinh phá tan, vưu kị dương đà.

Dương lương xương lộc cách: Thái dương, thiên lương, văn xương, lộc tồn tại tam phương tứ chính tụ họp chiếu mệnh.

Trăng sáng Thiên môn cách: Thái âm ở hợi cung tọa mệnh, buổi tối sinh ra quý. Tam phương cát củng, chủ đại quý. Bính đinh sinh ra chủ quý, nhâm quý sinh ra chủ phú. Vô cát cũng chủ tạp chức công danh.

Nguyệt sinh biển cả cách: Thái âm ở tử cung thủ cung điền trạch, tức là. Dạ sinh ra hợp cách.

Tài ấn giáp lộc cách: Lộc tồn tinh thủ mệnh, vũ khúc thiên tướng hai sao lai giáp lộc tồn, vô sát kị phá tan tức là.

Văn tinh củng mệnh cách: Cung mệnh tam mới có xương khúc khôi việt hóa khoa chờ văn tinh triêu củng, tức là. Ngụy cách, cần phải cung mệnh vượng cát tài năng phú quý.

Nhật cự đồng cung cách: Thái dương cự môn cùng tồn tại dần thân thủ mệnh, có tả hữu xương khúc khôi việt cùng thủ hoặc củng chiếu mới là, gia sát điều không phải. Vũ tướng ở cung mệnh lưỡng lân tướng giáp canh cát.

Lộc mã bội ấn cách: Lộc tồn (hóa lộc cũng có thể), thiên mã và thiên tướng đồng cung thủ mệnh, tức là, chủ có tài có thế có địa vị.

Cơ nguyệt cùng lương cách: Cung mệnh tam phương tứ chính tụ họp thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương bốn sao, có cát vô sát kị, tức là, gia hội xương khúc tối chính. Đa ở công vụ bộ phận then chốt và xí nghiệp lớn tác quản lý hoặc kỹ thuật công tác. Sai ai ra trình diện sát kị thì đặc biệt.

★ nhị, cái khác một ít phú quý cách cục (những … này cách cục đa số ngụy cách, nên tỉ mỉ phân tích, chú ý chính tinh vượng suy cát hung)

⑴”Xuất thế vinh hoa, quyền lộc thủ tài phúc” : Quyền lộc thủ vu tài phúc nhị cung, cung mệnh chủ tinh miếu vượng cát đa, định chủ vinh hoa.

⑵”Khoa quyền lộc củng, danh dự rõ ràng” : Khoa quyền lộc phân thủ vu mệnh, tài, quan tam cung, cung mệnh chủ tinh miếu vượng có cát vô sát tức là, vị tới tam công. Kì thực là tam kỳ giai hội cách.

⑶”Khoa minh lộc ám, vị tới tam công” : Ví dụ như giáp sinh ra, an mệnh hợi cung, giá trị hóa khoa thủ mệnh, mà lộc tồn cư dần, thì dần và hợi hợp, tên cổ khoa minh lộc ám. Phàm cung mệnh hóa khoa, lộc tồn tại lục hợp phương đều là, nhưng muốn chết cung chính tinh miếu vượng cát đa.

⑷”Tử Phủ nhật nguyệt cư vượng địa, nhất định là công hầu khí” : Tử cư ngọ, phủ cư thủ, nhật cư mão, nguyệt cư dậu, vừa phùng khoa quyền lộc tọa thủ mệnh thân tức là. Gia sát kị thiên không cướp điều không phải. (tài quan có lộc tồn hoặc hóa lộc người cũng đoán).

⑸”Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của quý”, “Tả hữu đồng cung, phệ la y tử” : Tứ mộ cung an mệnh, tả hữu hai sao cùng thủ tức là. Hoặc tài quan thiên tam cung gặp của, cũng cát. Giống nhau không tính là phú quý cách cục, cận chủ được trợ lực đại, cần phải chính tinh vượng cát vô sát, tài chủ phú quý.

⑹ mệnh cư thân, tử cung thiên đồng, dần cung thiên lương, lại được khoa quyền lộc tả hữu củng xung, tài năng xuất chúng.

⑺ nhật nguyệt vượng địa thủ thân mệnh, tam phương xương khúc khôi việt lai củng; hoặc mệnh tọa xương khúc, nhật nguyệt vu tam phương lai củng, canh gặp khôi việt, phú quý.

⑻”Phụ bật gặp tài quan, y phi trước tử y” : Tài bạch, sự nghiệp cung có phụ bật lai củng mệnh, bất luận cung mệnh của vượng suy, đều chủ suốt đời áo cơm sung túc. Cung mệnh chính tinh miếu vượng gia cát tài năng phú quý.

⑼”Cự lương gặp gỡ liêm tham tịnh, hợp lộc uyên ương một đời quang vinh” : Tiền cú là chỉ cự lương liêm tham bốn sao, thân mệnh tam phương tụ họp, miếu địa tịnh hội ngôi sao may mắn; hậu cú là chỉ kể trên bốn sao cư cung phu thê tam phương, mà mệnh hoặc cung phu thê phùng lộc tồn hóa lộc thủ hợp, đều phú quý.

⑽”Minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm” : Như giáp sinh ra, lập mệnh hợi cung, được hóa lộc tọa thủ, lại được dần cung lộc tồn lai hợp, tức là. Phàm cung mệnh có nhất lộc, lục hợp phương lại có nhất lộc, đều là. (minh lộc chỉ cung mệnh, ám lộc chỉ lục hợp, tam hợp hoặc đối cung).

⑾”Xương khúc lộc cơ thanh tú xảo, âm dương tả hữu hiền từ nhất tường” : Xương khúc lộc cơ thủ mệnh, không được gia Tứ Sát, chủ nhân quang minh anh hoa, thông minh tú lệ, cũng chủ phú quý; âm dương tả hữu tọa mệnh, không được gia sát kị, chủ nhân thanh kỳ đôn hậu, độ lượng khoan hồng, phú quý của luận.

⑿”Thái dương văn xương cùng thủ vu quan lộc, hoàng điện thủ ban của quý” : Thái dương và văn xương cùng thủ vu sự nghiệp cung, gia hội ngôi sao may mắn, phú quý, quý người tái sinh tổng lý cấp của quan.

⒀”Thái âm văn khúc cùng thủ vu thê cung, bảng vàng đề tên, văn chương toàn thịnh” : Thái âm và văn khúc cùng thủ vu thê cung, phùng cát củng, hạn vận vừa phùng đến tận đây, nam tử cuộc thi cao trung, lấy được quan quý; nữ tử chiêu quý phu thụ phong tặng.

⒁”Lộc văn củng mệnh, quý hơn nữa hiền” : Lộc tồn tại cung tài bạch, xương khúc ở cung Quan lộc củng chiếu cung mệnh, là phú quý mà tài đức sáng suốt người.

= 15 * GB 2 ⒂”Khoa quyền lộc giáp là quý cách” : Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa tam hóa diệu trong đó của hai ở cung mệnh hai bên, tức ở cung mệnh lưỡng lân cung tướng giáp, nhưng cần phải cung mệnh chính tinh miếu vượng mà lại vô sát mà gia hội ngôi sao may mắn, phương chủ đại phú quý.

★ tam, định phú cục

①, vũ tham thủ tài trạch, hoành phát; Tử Phủ vũ khúc thủ cung tài bạch, vừa gia quyền lộc, nhất định là phú xa ông, nhị hạn phùng tóc.

②, tài ấn giáp ấm cách: Thiên lương thủ mệnh, vũ tướng giáp cung mệnh; hoặc thiên lương thủ cung điền trạch, vũ tướng lai giáp, tức là phú cục.

③, nhật nguyệt giáp tài cách: Vũ khúc thủ mệnh, nhật nguyệt lai giáp; hoặc vũ khúc thủ tài bạch, nhật nguyệt lai giáp, tức là. Thiên phủ thủ mệnh, nhật nguyệt lai giáp cũng cùng. Cần phải gia ngôi sao may mắn, không được phú tức quý.

④, tài lộc giáp mã cách: Thiên mã thủ mệnh, vũ lộc lai giáp, tức là. Phùng sinh vượng canh hay.

⑤, ấm ấn củng thân cách: Thân lâm cung tài bạch, lương tướng ở tam phương củng chiếu, tức là, kị tọa không vong.

⑥, nhật nguyệt bức tường cách: Nhật nguyệt lâm cung điền trạch, mà lại ở tứ khố của cung.

⑦, kim xán quang huy cách: Thái dương thủ mệnh ở ngọ cung, tức là. Đinh tân hoặc giáp thân, một giáp, giáp thìn năm sinh ra chủ phú.

⑧, lộc tồn thủ điền tài, tài sản vô số: Lộc tồn tinh thủ vu điền trạch hoặc cung tài bạch, vô không vong tinh đặc biệt, chủ đại phú.

⑨, tài ấm ngồi trên thiên di, tất cự thương cao giả: Tài tức vũ khúc, ấm tức thiên lương, đến đây hai sao hoặc có nhất hóa quyền lộc, và ngôi sao may mắn ngồi trên cung thiên di, tức là. Nhược gia sát kị thì bình thường.

Đã ngoài phú quý cách cục, đa ở tài điền nhị cung, cho nên chủ phú nhiều quý. Phùng chủ tinh miếu vượng, có ngôi sao may mắn thủ chiếu, tất phú.

Vận hạn đối phú quý ảnh hưởng cũng rất lớn, ứng với kết hợp lại khán. Nhược mệnh tài phúc điền cung đều hảo, tiền vận hảo người tiên phú; hậu vận hảo người hậu phú; trước sau vận đều hảo người suốt đời đều phú; tiền vận hảo sau đó vận bất hảo người tiên phú hậu bần; tiền vận bất hảo sau đó vận hảo người tiên bần hậu phú.

★ tứ, định nghèo hèn cục

⑴, “Từ nhỏ nghèo hèn, kiếp không lâm tài phúc nhị cung” : Mệnh vô phú quý cách cục, chính tinh vừa không được miếu vượng, kiếp không hai sao phân thủ vu tài bạch phúc đức nhị cung, mà lại đồng cung chính tinh vừa không được vượng, chủ suốt đời nghèo hèn; nhược gặp thân mệnh cát người, cũng chủ một thân khinh tài tiêu xài, tài lai tài khứ. Thân mệnh phùng của cũng. Mệnh thân cung phân thủ thiên không cướp, nghèo hèn, càng thêm cô thần quả tú, thì mẹ goá con côi nghèo hèn. Thiên không cướp giáp mệnh càng hung.

⑵, sinh không được phùng thì: Mệnh tọa hãm cung vừa không vong (chính thiên không nặng, phó thiên không khinh), thiên không cướp.

⑶, lộc tồn, hóa lộc tọa mệnh thân, gặp thiên không, cướp, kị, không vong lai phá tan, vị “Lộc phùng phá tan, cát chỗ giấu hung” (thường thường là tiên thành hậu bại, tiên phú hậu bần). Đi hạn phùng của cũng. (thiên không cướp hai sao cùng lâm càng hung).

⑷, mã thất bại vong, chung thân chạy trốn: Thiên mã phùng không vong, tất chủ bôn ba lao lực mà vô công. Như giáp sinh ra, chính chặn thiên không ở thân dậu, nhược an mệnh ở thân, là mã gặp không vong. Phùng chính thiên không người nặng, phùng phó thiên không người khinh. (phùng lưu niên tuần thiên không cũng).

⑸, nhật nguyệt bị chiếm đóng, vừa phùng cự môn: Nhật nguyệt hãm địa thủ mệnh, phùng cự môn đồng cung hoặc chiếu.

⑹, vũ khúc liêm trinh phân thủ mệnh thân cung, (hai sao lạc hãm gia sát kị người mới là; liêm trinh lạc hãm cung mới là tù tinh).

⑺, phá quân thủ mệnh, cư hãm địa, cô bần. (phá quân và văn khúc cùng thủ vu mão cung, suốt đời bần sĩ).

⑻, Tứ Sát thủ mệnh thân cung, phùng tham lang, kình dương giao nhau, mà chúng cát bị chiếm đóng.

⑼, “Đặng thông chết đói, vận phùng đại hao của hương” : Tử cung an mệnh, nhị hạn đi tới đại hao nơi, vừa phùng ác diệu sát sao Hóa kỵ người, tức là.

⑽, phụ mẫu, phu thê, nữ nhân tam cung đều lúc rảnh rỗi cướp, sát kị, là tăng nói của mệnh, không được lại chính là cô độc nghèo hèn của mệnh.

⑾, mệnh thân giá trị liêm phá vũ cập Hóa kị chờ tinh, gặp lại thiên không cướp, dương đà lai tướng giáp, định chủ cô hàn hạ cách. Nhược lộc tồn tại sinh vượng nơi, mặc dù dương đà giáp, cũng không là hạ cách. Vừa dương đà, thiên không cướp bất đồng thì ở lưỡng lân tướng giáp, mà lại tam phương gặp hóa quyền lộc người, cũng không là hạ cách, nhưng phùng sát vận có rách nát.

⑿, cung mệnh vô chính tinh, chỉ thấy thiên không Địa kiếp tọa thủ, tam phương vô cát cứu, chủ không được tụ tài, nghèo hèn, bồng bềnh, khó khăn, Bản cung cập tam phương gia cát điều không phải. Bản cung tái phùng sát tinh, đa chủ chết non.

⒀, “Sinh phùng bại địa, phát cũng hư hoa; tuyệt xử phùng sanh, hoa mà không bại” : Như nước cục nhân an mệnh ở tị, là tuyệt địa, tức là. Nếu có sao Kim đồng cung kiếp sau, thì là có thể cứu chữa. Phàm dần thân tị hợi là tứ tuyệt, cũng là tứ sinh.

⒁, “Hao tổn cư bổng lộc và chức quyền, ven đường khất thực” : Phá quân cư sự nghiệp cung, vừa phùng dương kị, cập dần ngọ thủ sinh ra mệnh tọa ngọ cung, tị dậu xấu sinh ra mệnh tọa dậu cung, hợi mão vị sinh ra mệnh tọa mão cung, thân tử thìn sinh ra mệnh tọa tử cung chờ đều là.

⒂, “Kị ám ở chung mệnh tật, khốn yếu vô lực” : Như mạng thân cung tật ách phùng cự môn dương đà cùng thủ, thì nghèo khó yếu tàn, phá đãng tổ nghiệp, bôn ba lao lực.

⒃, quân tử không cầm quyền: Tứ Sát tinh thủ thân mệnh vừa phùng hãm địa, tức là.

⒄, lộc suy mã khốn: Hạn phùng thất sát lộc mã vu không vong nơi, tức là.

⒅, cung mệnh trung tâm có thất hãm liêm sát tham phá, tái phùng thất sát tinh, nghèo hèn.

Đã ngoài là nghèo hèn cách cục, như đi vận vừa không đông đảo người thì suốt đời nghèo hèn; như vận hạn nâng dậy, còn là áo cơm không lo (mệnh suy hạn hảo, vị cây khô gặp mùa xuân).

★ ngũ, định hung cục, ác cục

Phùng hung cách và ác cách người, đa dễ có hung hiểm tai ương nan. Bất kể là hung cách còn là ác cách, đều trải qua hạn năm Hóa kị tinh dẫn động thì, tài khả trình hung tướng; trái lại, phùng hạn năm hóa lộc dẫn động thì, giống nhau đa có thể biến đổi hảo hoặc không được trình hung.

1, hung cách

Mặt trên tam giáp mệnh thân là vì hung cách, kỳ thực phùng thiên không cướp, hỏa linh, dương đà chờ tam tổ hung thần tinh giáp cung vị đều là hung cách, chỉ bất quá ứng với hung người đó sự bất đồng mà thôi, hơn nữa ứng với hung đồng dạng yếu phùng giáp sát hoặc kị, còn muốn hạn năm phùng Hóa kị dẫn động thì mới có thể ứng với hung. Ví dụ như: Dương đà giáp sát, hỏa linh giáp sát, thiên không cướp giáp sát.

Thất sát dương đà điệt tịnh hung cách: Thất sát và dương đà đồng cung có thể chiếu, lưu niên tái phùng dương đà lai nhiễu, vị của “Thất sát dương đà điệt tịnh”, điệt tịnh thì cũng sắp xuất hiện hiện hung tướng.

Tam phương sát tụ hung cách: Nào đó cung tam phương tứ chính cung đều có sát tinh thì, tức là. Đương đi vận vừa phùng kị nhiễu hoặc sát xâm thì, liền có điệt tịnh quát tháo hiện tượng.

Song kị giáp sát: Tam đại sao Hóa kỵ ở sát tinh lưỡng lân cung ﹝ năm sinh, đại hạn, lưu niên vị của tam đại, suy tính bản mệnh, đại hạn hoặc lưu niên trọng đại hạng mục công việc thì dụng của; nhược suy tính lưu thời, thì lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời cũng vị của tam đại ﹞.

Trở xuống là hung cách phùng lộc trái lại cát của cách:

Linh xương đà vũ: Linh tinh, văn xương, đà la, vũ khúc bốn sao của tổ hợp, nhược thiếu đà la, lưu niên đà la có thể thấu thành, nhược thấu thành cách, phùng lộc tất sai ai ra trình diện kỳ cát, phùng kị tất sính kỳ hung.

Thiên cơ thiên lương kình dương hội: Thiên cơ, thiên lương, dương nhận ﹝ hoặc đà la ﹞ tổ hợp. Thiên cơ cơ trí; thiên lương thiện phân tích; dương đà có nghị lực. Những … này tinh tổ hợp tạo thành “Tương trí năng hóa thành vật chất” mà quán triệt thủy chung “Thành vật tinh thần”, là bất luận cái gì kết cấu sở vọng trần mạc cập.

Hình tù giáp ấn: Liêm trinh ﹝ hóa khí tù ﹞, thiên tướng ﹝ hóa khí ấn ﹞, kình dương ﹝ hóa khí hình ﹞ tam tinh tổ hợp, thiếu kình dương thì, đà la thay thế cũng thành. Liêm trinh hóa lộc thì ý nghĩ thanh tỉnh, không vì ác niệm; liêm trinh Hóa kị thì, nghiệp quan cấu kết, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tham bẩn trái pháp luật, lúc này kình dương ﹝ đà la ﹞ bất khuất hành động nghị lực trợ Trụ vi ngược, cho nên khiến cho thiên tướng công chính tính đã bị liên lụy và nghi vấn. Đến đây cách so sánh thiên hướng vi pháp loạn kỷ.

Liêm trinh thất sát hội dương đà: Liêm trinh, thất sát, dương nhận ﹝ đà la ﹞ của tổ hợp, trên đường mai thi. Thất sát là đeo sao, liêm trinh bất ổn hội khiến cho thất sát thụ ảnh hưởng, dễ cho nên xuất hiện thác đánh giá thực lực địch ta hoặc đi theo địch bán nước hành vi, tiến tới xúc pháp vi kỷ, thân bại danh liệt hoặc thân thủ dị xử, nhưng cần phải cách cục bị kị kíp nổ thì! Đến đây cách so sánh thiên hướng chuyện ngoài ý muốn.

◇ đầu ngựa đái kiếm cách: Kình dương độc ở ngọ cung tọa thủ của vị. Ngọ cung là hỏa vượng nơi, kim nhập ngọ cung, trong nháy mắt có thể nói luyện được lợi kiếm, cột vào đầu ngựa, uy lực lớn hiển, uy trấn biên cương, mặc dù phú quý cũng không bền.

Cự hỏa dương ﹝ đà ﹞: Cự môn, Hỏa Tinh, kình dương tam tinh tổ hợp, cũng đoán “Hiệp sát thành cách” . Hỏa Tinh tích cực và dương nhận tiến thủ nghị lực, là thành bại hai đại yếu tố! Về phần là thành hoặc bại, tất cả lộc kị dẫn động!

Cự linh dương ﹝ đà ﹞: Cự môn, linh tinh, kình dương tam tinh tổ hợp, cũng đoán “Hiệp sát thành cách” . Linh tinh tích cực và dương nhận tiến thủ nghị lực, là thành bại hai đại yếu tố! Về phần là thành hoặc bại, tất cả lộc kị dẫn động!

Hiệp sát cách: Bất luận cái gì chủ tinh hiệp hỏa dương, hỏa đà, linh dương, linh đà tứ tổ sát tinh tạo thành của cách cục. Không có chủ tinh sát cách, không có nỗ lực mục tiêu; có chủ tinh sát cách, dựa vào bất đồng tính chất sao, xuất hiện bất đồng truy cầu hạng mục công việc. Như tử vi và hỏa, dương đồng cung có thể chiếu, tử vi đặc tính là được là theo đuổi mục tiêu chủ yếu.

Trở xuống là hung cách phùng thiên không mà phá của cách:

Hỏa dương thiên không: Hỏa Tinh, kình dương, thiên không tổ hợp, “Hỏa dương” cách bị thiên không phá tan.

Hỏa đà thiên không: Hỏa Tinh, đà la, thiên không tổ hợp, “Hỏa đà” cách bị thiên không phá tan.

Hỏa dương cướp: Hỏa Tinh, dương nhận, Địa kiếp tổ hợp, “Hỏa dương” cách bị Địa kiếp phá tan.

Hỏa đà cướp: Hỏa Tinh, đà la, Địa kiếp tổ hợp, “Hỏa đà” cách bị Địa kiếp phá tan.

Linh dương thiên không: Linh tinh, dương nhận, thiên không tổ hợp, “Linh dương” cách bị thiên không phá tan.

Linh đà thiên không: Linh tinh, đà la, thiên không tổ hợp, “Linh đà” cách bị thiên không phá tan.

Linh dương cướp: Linh tinh, dương nhận, Địa kiếp tổ hợp, “Linh dương” cách bị Địa kiếp phá tan.

Linh đà cướp: Linh tinh, đà la, Địa kiếp tổ hợp, “Linh đà” cách bị Địa kiếp phá tan.

Giá bát tổ cách cục, hay nếu nói “Hỏa thiên không thì phát” và “Kim không thì minh” trái lại hung là cát cách cục. Dĩ đồng cung bị song lộc phụ ﹝ nhất là vừa hình thành “Song lộc phụ lộc” thì điều kiện tốt nhất ﹞ thì nhất cát tường, sức bật đại. Nhưng nếu phùng kị giáp, đột nhiên xuất hiện tai nạn thì kẻ khác trở tay không kịp. Phùng lộc tinh chiếu hợp thời cũng có thể hiện ra một chút cát tường, nhược làm các hành nghiệp nghiên cứu, thiết kế, khai phá nhân tài, liền có thể có thích đương phát huy; nếu là sao Hóa kỵ xâm nhập, thì có “Hung không được đầy đủ hung” đích tình huống xuất hiện, mặc dù thương nguyên khí, đã có từ đầu trở lại cơ hội, bởi vì đại hạn hoặc lưu niên lộc tinh giá lâm thì liền có thể khiến cho nó “Tức phát mà lại minh” .

2, ác cách, tức hung vừa ác của cách, đa trình hung tính.

Dương đà giáp kị, hỏa linh giáp kị, thiên không cướp giáp kị, xưng hung ác cách, phùng của càng hung, trong đó Hóa kị tinh bao quát nguyên cục, đại hạn, lưu niên chờ Hóa kị tinh.

Hóa kị hiệp sát thành cách: Sao Hóa kỵ hiệp hỏa dương, hỏa đà, linh dương, linh đà của bất luận cái gì một tổ hình thành của cách cục giai vị của “Hóa kị hiệp sát thành cách” . Nào đó cung tam phương hội nhập Hóa kị hoặc ngồi nhập Hóa kị, vừa hội nhập hoặc ngồi nhập hỏa dương, hỏa đà, linh dương, linh đà tứ tổ sát cách thì, vị của “Hóa kị hiệp sát thành cách”, đến đây cách bất năng lúc rảnh rỗi cướp hình bóng.

Tam phương kị sát cách: Nào đó cung tam phương tứ chính cung đều có sát tinh tịnh Hóa kị tinh thì, tức là. Và tam phương sát tụ hung cách khác nhau là: Sát tụ cách vô Hóa kị tinh, kị sát cách có sao Hóa kỵ.

Tam kỳ xúc phạm cách: Hóa kị, hóa quyền, hóa khoa đồng thời hội nhập nào đó cung, cai cung liền hình thành “Tam kỳ xúc phạm”, tam kỳ xúc phạm, một mảnh thê thảm, tất có tai nạn việc.

Còn có cái khác rất nhiều cách cục, sẽ không nhất nhất liệt ra, ở thứ tám, cửu, thập chờ chương và tiết trung tâm tái tác cặn kẽ trình bày và phân tích.

Tiết 5: luận sự nghiệp

Sự nghiệp tình huống, làm gì chức nghiệp, cùng với kỳ sự nghiệp tình huống phát triển chờ, bất năng chỉ từ sự nghiệp cung, yếu dĩ cung mệnh, sự nghiệp cung, cung tài bạch, cung thiên di và cung phúc đức tổng hợp lại đến xem, giống nhau từ đã ngoài cung độ cực mạnh của cung là việc chính đến xem.

Cung mệnh và sự nghiệp cung đều là khán cả đời sự nghiệp, quý khí thành tựu, nhưng sự nghiệp cung là biểu hiện ngoại tại thực lực và hậu thiên nỗ lực năng lực đạt tới trình độ (biểu hiện trung tâm tráng niên thành bại), kỳ cát hung chỉ là đơn phương triệu thị, mà nhân sinh các phương diện bao quát sự nghiệp tài vận đều phải bị mệnh cục chi phối, quý khí trình độ còn phải xem mệnh cục cao thấp, cung mệnh là biểu hiện nội tồn thiên nhiên năng lực và thừa thụ quý khí thành tựu năng lực, là phú quý căn cơ. Làm cái tương tự, sự nghiệp cung đại diện vàng bạc ổ, cung cát thì vàng bạc đa, cung hung thì vàng bạc ít; cung mệnh đại diện bản thân, cung cát thì bản thân cường tráng, cung hung thì người yếu; việc hiện tại nghiệp cung vàng bạc, mặc cho ngươi đảm thủ, bản thân cường tráng người đảm đạt được đa, bản thân người nhỏ yếu tựu đảm đạt được ít; nhược chỉ có rất ít một đống vàng bạc, thậm chí không có, lúc này, cho dù bản thân cường tráng, cũng không có bao nhiêu cho ngươi đảm thủ, thậm chí nếu không tới, nhưng thân cường tráng người còn có thể dụng sức lao động để đổi thủ vàng bạc. Sở dĩ, sự nghiệp cung giờ lành, đại diện quý khí thành tựu đại, nhưng có thể không chịu đựng nổi, có thể không làm quan, nhất là chức quan khổ thì yếu xem thêm mệnh cục cập vận hạn, mệnh cách cục hảo mà lại được vận phù, là có thể chịu đựng nổi quý khí, lúc này tất có quan đương, thậm chí năng lực làm đại quan, mà lại làm quan rất thuận; nhược mệnh cách cục thấp mà lại vận hạn không được phù, thì không chịu nỗi lớn như vậy quý khí thành tựu, chỉ có thể mắt nhìn Kim Sơn thiên không tự than thở, thủ không trở lại hoặc được mà phục thất, khó có quan đương, hoặc có quan cũng không lớn, mà lại làm quan không được thuận, đa luy và phiền não. Sự nghiệp cung hung, sự nghiệp không được thuận, quý khí thành tựu tiểu là khẳng định, nhưng nếu mệnh cục hảo mà lại vận hạn phù, nhưng hội thiên tựu nhân trợ giúp hoặc cố gắng thông qua công tác, đạt được tiền thù lao, tịnh tận lực thu hồi đôi vàng bạc, không được tới nghèo hèn; nhược mệnh cục soa mà lại vận hạn vừa không được phù, ngay cả nhất tiểu đôi vàng bạc cũng vô lực đảm thu hồi lại, vậy dĩ nhiên là nghèo hèn không thể nghi ngờ. Bởi vậy, khán người giá cả thế nào, cung mệnh và cung Quan lộc yếu đồng thời kiêm tố.

Cung mệnh khởi chỉ đạo và chi phối tác dụng, nhưng đa số lớn không rõ ràng hành nghiệp phạm vi, vào nghề chuyên gia hướng; sự nghiệp cung còn lại là cụ thể làm chức nghiệp cập cụ thể phát huy đích tình huống, yếu ở cung mệnh chuyên gia hướng dưới sự chỉ đạo chọn chức nghiệp. Ví dụ như, cung mệnh tam phương thành cơ nguyệt cùng lương cách, là công chức đi làm của cách, người ta thì không thể chính tác ông chủ và lãnh đạo chủ yếu, chỉ có thể ở cái nguyên tắc này, chuyên gia xuống phía dưới tuyển trạch thích hợp chức nghiệp. Nếu như cung mệnh Sát Phá Lang cách, là quan võ, kỹ thuật; Tử Phủ xương khúc cơ lương không gặp nhau hữu khôi việt chờ, có thể làm văn chức quan văn, ít cạnh tranh chức nghiệp.

Giống nhau luận cụ thể chức nghiệp, dĩ cung Quan lộc tinh tình khán, ví dụ như thiên lương có thể làm lý luận dạy học, kiểm tra kỷ luật giám sát chờ chức; thiên cơ có thể làm máy móc, tính toán loại chức nghiệp; thái dương có thể làm nguồn sinh lực, điện thoại loại; sao Liêm trinh, cát người có thể tham chánh, giống nhau có thể chọn máy vi tính thiết bị điện nghiệp; thái dương liêm trinh gia thiên hình cách, chính trị, pháp luật; các loại.

Cả đời lớn công tác biến động, dĩ sự nghiệp cung (nhất là hạn tuổi tác nghiệp cung) là việc chính.

Nếu như mệnh thân cung hảo, sự nghiệp cung cũng tốt, lại có Tử Phủ tả hữu nhật nguyệt xương khúc khoa quyền lộc khôi việt chờ tinh thủ chiếu, có thể tham chánh làm quyền thế của quan viên. Sự nghiệp cung có Hóa kị tinh không thích hợp tham chánh và làm cho làm công; cung tài bạch có Hóa kị tinh không thích hợp kinh thương và tài vụ.

Nếu như mệnh thân cung hảo, mà cung tài bạch hảo mà lại bỉ sự nghiệp cung cường, lại có lộc mã Vũ phủ thủ chiếu, có thể tác tài chủ ông chủ.

Sự nghiệp cung là đại diện sự nghiệp thượng năng lực hoạt động cập phạm vi, sự nghiệp cung mạnh hơn cái khác cung người, dĩ quý phán đoán, dễ thành danh, có thể làm hành chính, công vụ, bác sĩ, giáo sư các loại chức nghiệp. Sự nghiệp cung vô sát nên văn chức, có sát nên quan võ.

Cung tài bạch đại diện tài phú vận dụng tình huống, cung tài bạch mạnh hơn cái khác cung người, dĩ phú luận, có thể làm và tài có liên quan chức nghiệp, hoặc tác thương nhân. Thiên phủ ở cung tài bạch, người làm ăn. Tử Phủ tả hữu cư cung tài bạch, là tài phú của quan. Vũ hoặc âm cư cung tài bạch, đa số tài phú của nhâm. Thiên tướng ở cung tài bạch, công vụ nhân.

Cung thiên di đại diện hướng ra phía ngoài năng lực hoạt động, xã giao năng lực hoạt động cập thượng cấp tín nhiệm trình độ, cung thiên di mạnh hơn cái khác cung người, đáo phần đất bên ngoài công tác tốt hơn, có thể làm xã giao tính chức nghiệp. Mệnh thiên cung phùng cơ xương khúc người, có thể là đắc lực nhân viên ngoại giao, phùng thiên mã tinh thì nên tại ngoại bào động công tác. Thiên cung có Hóa kị, xuất ngoại sự nghiệp nan toại, lại thêm sát hoàn phòng xuất ngoại ngoài ý muốn tai thương.

Cung phúc đức là đại diện tài nguyên và hưởng thụ, như Bản cung cường mà lại gặp cùng Lương phủ tướng tham chờ tinh, khai sáng tính yếu, không thích hợp đầu tư khai sáng tính là sự nghiệp, chích có thể thủ thành, có thể làm phục vụ hoặc tiêu khiển tính là sự nghiệp. Như phùng Sát Phá Lang chờ tinh, khai sáng tính cường, vô sát có cát có thể đầu tư khai sáng tính sự nghiệp, hoặc cạnh tranh tính mạnh sinh ý.

Thân thể to lớn thượng, mọi việc nghiệp cung cường thì, đa có thể thích hợp lĩnh lương công tác, khi còn yếu tựu không thích hợp tiền lương giai tầng.

Sự nghiệp cung cũng đại diện và thượng cấp quan hệ, chủ tinh miếu mà lại gia cát, và trưởng bối cập thượng cấp quan hệ tốt hơn, có giúp ích; chủ tinh bị chiếm đóng mà lại gia hung thần, thì và thượng cấp quan hệ bất hảo, bất lực ích.

Dễ ở công vụ, quốc doanh bộ phận then chốt đơn vị phát triển tinh diệu có (dĩ sự nghiệp cung đến xem): Tử dương lương cùng tướng xương khúc tả hữu khôi việt hóa khoa hóa quyền hóa lộc chờ tinh. Dễ hướng thương giới phát triển tinh có (dĩ sự nghiệp cung khán): Vũ liêm phủ âm tham sát phá.

Quan võ cũng có thể giải thích là tranh cử, cạnh tranh mà có chức; văn chức có thể giải thích là trường học tốt nghiệp hoặc không lịch sự cạnh tranh mà có chức.

Suốt đời chủ yếu làm chức nghiệp, hành nghiệp, nhất là luận tối kiếm tiền hành nghiệp, còn có thể cung tài bạch can phi tứ hóa, dĩ Hóa kị rơi cung chủ tinh đại biểu chức nghiệp, hành nghiệp đến xem, chuẩn xác tỷ số khá cao; nhưng bản mệnh bàn đẩy dời đi hành nghiệp vẫn chỉ là một loại dấu hiệu, lớn phương hướng, cụ thể chức nghiệp còn muốn kết hợp đi vận đến xem, nhất là đệ tam đại hạn (cung Quan lộc chủ tinh là Sát Phá Lang hoặc không ổn định tinh thì, kỳ công tác hành nghiệp biến hóa đại, từ đệ nhị đại hạn bắt đầu, mỗi một đại hạn đều phải kiêm khán, thậm chí còn muốn xem lưu niên), dĩ hạn năm tài can cung Hóa kị rơi cung lai phân tích (cụ thể phân tích phương pháp xem thêm tiếp theo biên hữu quan chương và tiết). Chú ý, nhược đại hạn Hóa kị nhập cung Quan lộc, nên đi làm cập lao vụ, không thích hợp từ thương.

Và ngũ thuật hữu duyên tinh là: Thiên vu, mui xe, thiên hình, bạch hổ, Tang Môn, âm sát, cô thần, quả tú, thiên cơ (tứ trụ tam thức), thiên lương, tham lang (đẩu số phong thuỷ đạo thuật), thiên đồng (bói toán tam thức) chờ. Phần lớn là có bao nhiêu một kể trên tinh diệu tụ hội kết quả, đi vận tụ cũng là, chỉ tinh giống nhau nan có kết luận.

Dĩ sao Tứ hóa luận sự nghiệp kể lại phương pháp thỉnh xem thêm hạ biên chương thứ mười bốn đệ thập tiết.

Tiết 6: luận tài vận

Cung tài bạch đại diện cầu tài phương thức, đại diện tài bạch, tiền tài vận dụng tình huống, chủ yếu khán tiền mặt chi phối tình huống cập kiếm tiền năng lực và cơ hội, kiếm tiền tối cao hạn ngạch. Khán tài vận, ứng với dĩ nguyên cung tài bạch cập hạn vận cung tài bạch là việc chính đến xem. Cung tài bạch hảo, không nhất định rất giàu có, nhưng tiền tài sử dụng không thiếu, tiền tài vận dụng hảo, duy vất vả cực nhọc không khỏi.

Lĩnh lương, làm công tộc khán tài vận dĩ mệnh quan cung là việc chính, sự nghiệp hảo tài vận tự nhiên hảo, sự nghiệp hung tài vận còn kém. Ngoại vụ, đẩy mạnh tiêu thụ, tài xế, lưu động hành nghiệp khán tài vận dĩ cung thiên di là việc chính, cung thiên di hảo thì tài vận hảo, cung thiên di hung thì tài vận soa.

Khán có nhiều trình độ, tương đối phức tạp, yếu đồng thời kiêm khán mệnh thân, phúc đức, tài bạch, điền trạch, sự nghiệp chờ cung. Có cung tài bạch hung mà một thân lại phú người, cho là cung mệnh, thiên di, cung Quan lộc chúng cát tụ tập, tọa cát hóa cát. Có quan thì có tài, có chút quan khởi xướng tài lai bỉ kinh thương còn lợi hại hơn (hiển nhiên điều không phải quan tốt), cho nên ra lệnh cho quan cung đối tài vận ảnh hưởng cũng là rất lớn. Trái lại, cung tài bạch đồng dạng năng lực ảnh hưởng sự nghiệp. Có một mạng lệ, cung mệnh liêm trinh Hóa kị, quan cung không được tốt lắm, cung tài bạch cấu thành hỏa tham cách, vô sát mà có tả phụ và hóa quyền, 2003 năm trước ở sự nghiệp thượng không có tiếng tăm gì, 2003 năm đột nhiên đỏ thẫm đứng lên, thăng chức, thăng quan, phát tài, danh dự cùng nhau mà đến, thực sự là vận lai thiết thành kim a!

Tài phúc tướng đối, ảnh hưởng lẫn nhau, có thể hỗ khán, từ cung tài bạch khán cung phúc đức ảnh hưởng, mà sống tài khó dễ, là tài nguyên sung túc còn là thiếu, là không làm mà hưởng còn là phí sức cố sức; do cung phúc đức khán cung tài bạch, là đối tài bạch hưởng thụ, có hay không có tài lực chi trì hưởng thụ và lý tưởng, hoặc là có tài bất năng hưởng thụ, hoặc là tưởng hưởng thụ mà vô tài, hoặc là vô tài mà tri túc thường nhạc. Cung phúc đức là kiếp trước nhân quả báo ứng, cung phúc đức hảo, có phúc báo, thủ tài phương pháp đa, không cần cưỡng cầu, thiên nhiên mà được, không làm mà hưởng, tối nên đầu tư mà do người khác đại lao kinh doanh; cung phúc đức bất hảo, phúc mỏng, tài nguyên ít, cho dù cung tài bạch hảo, cận chủ tiền tài vận dụng hảo, kế hoạch hảo, nhưng cầu tài đa thân là mà lao lực khổ cực, không được tụ tài, thu lợi ít, hoặc chỉ có ngắn hạn được lợi.

Sự nghiệp cung là cầu tài phương thức và hành nghiệp. Cung tài bạch mạnh hơn sự nghiệp cung, sự nghiệp kinh tế đình trệ, chức vị không cao, không thích hợp can thiệp vào, kết phường và tham chánh, nhưng lợi kiếm tiền, nên từ thương, bán lẻ nghiệp. Sự nghiệp cung mạnh hơn cung tài bạch, nên phục công chức hoặc kết phường sinh ý.

Cung tài bạch biểu hiện tài vận thật xấu, có nhiều trình độ, mệnh thân cung thì biểu hiện thiên nhiên trợ lực, cùng với năng lực thừa thụ tài phú, quý khí thành tựu năng lực, là phú quý căn cơ. Cung mệnh và cung tài bạch quan hệ, và cung mệnh và sự nghiệp cung quan hệ đồng lý, có thể xem thêm. Cung mệnh hoàn khán tiêu tiền thái độ, ví dụ như, tham lang là dùng tiền đại vương, tưởng hoa tựu hoa, muốn chơi tựu ngoạn, không hề tiết chế, mặc kệ hữu dụng vô dụng, trong đã có hay không; thứ nhì là phá quân, là truy tân bộ tộc, không tiếc số tiền lớn, cũng hội nghị thường kỳ tổn hại đồ tồi nhu bổ sung mà hao tổn tài; tái hay tử vi, ái phàn bỉ, giảng phô trương, ưa sa hoa xa hoa, dùng tiền dĩ nhiên là chuyên gia liễu; thái dương còn lại là dùng tiền chuyên gia, sẽ không mặc cả, rất nhiều loạn tiến vay, tá nhất nguyên hoàn hai nguyên tố, thế hệ bỏ tiền, cũng dễ bị lừa rút lui mà hao tổn tài.

Mệnh thân hảo, đại diện thủ tài không uổng khí lực, tự nhiên mà được, như trung tâm màu hoành phát các loại, nhưng được tài nhiều ít, còn phải xem cung tài bạch, mức dĩ cung ngũ hành cục định. Mệnh thân cung bất hảo, mà tài phúc cung hảo, thì thủ tài phương pháp đa, tiền tài vận dụng hảo, nhưng thường thường đa khúc chiết, phải trải qua gian khổ phấn đấu tài năng tới tay, nếu có thể nỗ lực bính bác cũng có thể năng lực có nhiều.

Cung điền trạch vì tiền tài thương khố, đại diện bất động sản, cho nên khán tài vận cũng muốn xem thêm cung điền trạch, tài quan cung vì tiền tài vận dụng, tiền mặt, có vô tích súc khán điền trạch, nhược hãm mà sai ai ra trình diện sát kị thủ chiếu, tài cung hảo cũng nan lưu, ám hao tổn đa. Tài quan cung bất hảo mà cung điền trạch hảo, có thể đưa nghiệp lai tụ tập và chứa đựng tiền tài, hoặc dĩ buôn bán nhỏ lai mưu sinh, nhân cung điền trạch cũng đại diện kinh doanh điếm phô. Cung tài bạch cát hung hỗn tạp, có hoành nổi giận phá khuynh hướng, nhược cung điền trạch hảo, có thể đưa nghiệp là phương pháp lai hóa giải. Cung điền trạch có lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền tinh đồng cung, hội có rất nhiều bất động sản, như khu nhà cấp cao, biệt thự, giấu bảo chờ, mà những … này bất động sản đa có thể là đến từ tổ tông di sản tịnh phát dương quang đại. Cung điền trạch có Hóa kị ngôi sao người, rất hội giấu tiền riêng, nhưng đại tài nan tụ.

Chúng ta có thể đem cung điền trạch so sánh đập chứa nước, mệnh thân cung so sánh nước mưa, cung phúc đức so sánh nguồn nước và dòng sông, tài bạch so sánh thủy cừ, sự nghiệp so sánh đập chứa nước nhân viên quản lý. Thiên mưa đa, đập chứa nước giọt nước dễ mãn; nguồn nước và dòng sông đa mà trường, đập chứa nước giọt nước cũng nhiều; đập chứa nước đại, trữ thủy đa, dùng thời gian tương đối mà nói tựu trường; nhược thiên đại hạn, NGUYÊN ít, thì đập chứa nước cũng sẽ làm hạc; như nước kho tiểu hoặc rách nát bất kham, trữ thủy lượng hữu hạn, dùng thời gian sẽ không trường; nếu như thiên mưa đa, nguồn nước và dòng sông trường, đập chứa nước cũng lớn, nhưng thủy cừ tiểu hoặc ngắn, thì bất năng phát huy đầy đủ tác dụng, tái nhược thủy cừ đổ thiếu tu sửa, thì thủy nơi chảy loạn, cũng sẽ không công lãng phí chảy hết.

Sở dĩ, từ đập chứa nước hệ thống vận tác đó có thể thấy được, bất kể là khán tài bạch còn là khán sự nghiệp, đều là phương phương diện diện, cho nhau liên lạc, toàn bộ vận tác quá trình yếu cho nhau hòa hợp, tài năng phát huy đầy đủ tác dụng.

Khán tài vận mạnh yếu, ký muốn xem cung tài bạch mạnh yếu, còn phải xem có vô tài tinh (vũ âm phủ lộc chờ là chính tài tinh, cực mạnh là vũ khúc hóa lộc) tiến nhập Bản cung cập tam phương tứ chính. Cung tài bạch cường, mà lại có tài lộc tinh, lại không có thiên không cướp đại hao chờ tinh, suốt đời tài nguyên thông thuận, tài bạch dày, trái lại thì không được phong. Cung tài bạch có hóa lộc, hóa quyền tinh người, cầu tài năng lực rất mạnh, suốt đời so sánh sẽ đem ác kiếm tiền thời cơ, dễ phát tài làm giàu. Cung tài bạch cường mà vô sát kị, suốt đời sẽ không thiếu nợ, thu vào sổ sách dễ; cung tài bạch yếu hoặc có sát kị, suốt đời tài vận rung chuyển, tụ tản thay đổi luôn, tài lai tài khứ, mà lại chủ cầu tài khổ cực hoặc có tranh cãi, thu vào sổ sách có trở ngại.

Nguyên cục và đại vận cung tài bạch có hỏa tham, hỏa âm, vô hung thần tinh, thường có bạo phát kỳ ngộ, phùng hóa lộc càng phất nhanh người. Liêm trinh hóa lộc, có cát vô hung thần tinh, cũng dễ bạo phát, nhưng nếu có hung thần tinh thì hội bạo bại. Cung tài bạch có Hóa kị ngôi sao người, liều mạng truy cầu tiền tài, có thể “Loạn trung tâm thủ tài”, hoặc ở thị phi trung tâm được tài, tổ hợp hảo người cũng có hoành phát kỳ ngộ.

Cung tài bạch cập tài tinh, chính tinh dĩ chỉ thủ là nên, lại thêm ngôi sao may mắn phụ trợ, tam phương ngôi sao may mắn hội chiếu cho thỏa đáng; nếu có lưỡng chính tinh cùng thủ, là cạnh tranh của tài. Cung tài bạch cập tài tinh kị sai ai ra trình diện tuần thiên không, chặn thiên không, thiên không chờ không vong tinh.

Nguyên mệnh tài cung biểu kiếm lấy một phương diện nào tài, hạn năm cung tài bạch thì biểu bản hạn năm tài vận cập kiếm tiền, rách nát thời gian.

Thiên lương tinh tọa mệnh cùng với bản mệnh hoặc tuổi hạn có song lộc nảy ra người, đều dễ có trúng thưởng và lấy được ngoài ý muốn của tài cơ hội.

Sát Phá Lang nhập miếu địa, vũ khúc nhập miếu địa cập Thiên phủ tọa mệnh người, khởi xướng tài lai rất lợi hại.

Thái dương và tả hữu đồng cung, thiên mã hội lộc tồn, lợi xuất ngoại phát tài.

Lộc tồn tại cung tài bạch, chủ tinh nhập miếu, chủ năng tụ tài; như gia hội tả hữu, hội không làm mà hưởng; như gia hội Tứ Sát thiên không cướp, vất vả cực nhọc mà được, cần phải chậm rãi tích súc mới một ít tiền, phùng thiên không cướp thì tiên phú hậu bần. Lộc mã giao nhau tài chủ phát tài và lưu thông.

Dĩ tinh diệu khán, vũ khúc là chính tài tinh, thiên về vu thực chất tính và hành động, như đầu tư kinh thương chờ, bận rộn phát tài. Thái âm là chính tài tinh, thiên về vu kế hoạch quản lý tài sản, như người đại lý đại lý, quản lý tài sản tiền thù lao các loại, âm thầm phát tài, so sánh dật. Thiên phủ thiện quản lý tài sản, tích súc tiền tài, không nhất định thiện phát tài. Liêm tham cũng tài tinh, nhưng phải hóa lộc, hoặc và lộc tồn đồng cung, hoặc thành hỏa tham linh tham cách, mà lại đa số ngoài ý muốn của tài hoặc ăn ý được tài. Sát Phá Lang liêm miếu vượng có lộc, có tiền của phi nghĩa vận. Còn lại tinh diệu nhập cung tài bạch cũng có thể có tài, ví dụ như tử vi không tính là chính tài tinh, cận chủ tài nguyên đầy đủ; dương đà của tài chung phi chân chính, cận chủ ngắn mà tài lai tài khứ, tụ tản thay đổi luôn, hoành nổi giận phá; kình dương chủ cạnh tranh, miếu vượng gia cát có thể tranh được, bị chiếm đóng thì không tranh được; đà la chủ kéo dài, bất năng lập tức được tài, mà lại miếu vượng gia cát tài khả được, bị chiếm đóng thì không; tả hữu xương khúc của tài so sánh cửu viễn mà lâu dài, tả hữu là tá người khác lực mà phát tài, xương khúc là danh dự của tài, như nhân văn học, văn nghệ chờ lấy được thành tựu mà được tài; khôi việt là cơ hội của tài, như được điển chương, chế độ, văn vật phương diện lợi ích; phá quân của tài, qua đi thì tất bại; hỏa linh của tài, tài tới tay mà thành thiên không (tham lang đồng cung mà vô dương đà thiên không cướp người ngoại trừ); hồng ưa của tài, lai thì không được tồn; cự dương lương của tài, đa do khẩu thiệt cạnh tranh mà được; Hàm trì thủ tài cung, sai ai ra trình diện tài sau đó đào hoa, có đa hao tổn vu ca vũ tửu sắc; mẹ goá con côi hình khắc ngôi sao nhập tài cung, tất chủ tài lai tài khứ.

Huynh đệ cung có hóa lộc tinh người, cũng là một chân chính kẻ có tiền, nhất là sinh hoạt phí dụng không thiếu, nhưng hay nhất không nên vay tiền làm cho, bằng không có thể sẽ có tá mão quay đầu lại.

Rủi ro nhận định, dĩ cung tài bạch là việc chính, kiêm khán cung mệnh, điền trạch, cung phúc đức: ⑴ tài điền phúc cung có thất hãm liêm dương cơ vũ tham cự xương khúc âm Hóa kị người dễ có rủi ro sự, liêm cự Hóa kị hoàn dễ có hình tụng sự. ⑵ lộc tồn lạc hãm hoặc độc thủ mà hội thiên không cướp. ⑶ Hóa kị hội Tứ Sát kiếp không, tài phá được rất lợi hại. ⑷ cung mệnh chủ tinh bình hoặc hãm, hoặc vô chủ tinh, mà lại cung tài bạch bất hảo, cung điền trạch lại không tốt người, cũng sẽ phá được rất lợi hại. ⑸ vũ giết cung mệnh cập cung tài bạch phùng sát. ⑹ khán phá tài, yếu đặc biệt chú ý kiếp không hai sao, thiên không là trống đi, được mà phục thất; cướp là cướp nhập, biểu thường có tổn hao; như vũ phá, vũ giết cung mệnh cập cung tài bạch phùng thiên không cướp, liêm trinh cung tài bạch phùng thiên không cướp. ⑺ cung tài bạch vũ phá hội sát. ⑻ cung mệnh chủ tinh hãm hoặc vô chủ tinh, mà tài điền cung cũng không tiện thì, cũng chủ dễ rủi ro. (chân chính tổn hại thời gian, khán hạn thời đại nhật thời vận tinh tình và tứ hóa).

Cung tài bạch bất hảo, có rủi ro triệu thị, lúc này cũng nên toàn bộ kiêm khán, nhược cung tật ách hung, hội nhân bệnh rủi ro; cung tử nữ hung, ước số nữ đào hoa sự rủi ro; nô bộc cung hung, giao hữu, kết phường hoặc bị lừa, bị đạo rủi ro chờ.

Đầu tư mà do người khác kinh doanh phương thức cầu tài người, dĩ cung phúc đức là việc chính đến xem.

Dĩ sao Tứ hóa luận tài vận kể lại phương pháp thỉnh xem thêm hạ biên chương thứ mười bốn đệ thập tiết.

Tiết 7: luận tật ách

Tật chỉ tật bệnh, ách chỉ ngoài ý muốn tai hoạ và lao ngục chờ tai. Cung mệnh khán toàn diện tính tai tật, nhất là sinh tử an nguy tất tố cung mệnh. Trọng đại tai ách phân tích tương tại hạ biên kể lại trình bày và phân tích.

Cung tật ách luận tật bệnh, chỉ là đơn phương tin tức, hội phủ phát sinh cập tai tật nặng nhẹ, hoàn và Bản cung và tam mới có vô ngôi sao may mắn, giải tai tinh cập cung tinh vượng suy, cát hung tinh tỉ lệ, hạn năm có vô tăng hung dẫn phát vân vân huống hữu quan. Tiên thiên mệnh bàn thượng biểu hiện tai tật chỉ là bản chất tính tai tật tính khuynh hướng, về phần hội sẽ không phát sinh, còn phải xem tuổi hạn hoàn cảnh dẫn phát tình huống. Ví dụ như, nguyên mệnh cục tật ách đã có tai hoạ ngầm, hạn tuổi cung tật ách tái phùng ác sát xúc phạm, Hóa kị dẫn động, thì dễ dồn tai bệnh; khán hạn năm, cũng dĩ nguyên mệnh sở chủ cung tật ách làm gốc chất, khán đại hạn tiểu hạn lưu niên cung tật ách tinh diệu tổ hợp, là tăng mạnh còn là suy yếu bản chất chứng bệnh, dĩ định tật bệnh phát sinh thời gian.

★ nhất, làm sao khán tật bệnh

1, khán thân thể người cập tật bệnh, cần phải tiên xem xét cung mệnh tinh diệu miếu hãm cập cát hung làm sao, vừa khán cung tật ách tinh diệu thiện ác, miếu hãm cập cát hung làm sao, cùng với cung phụ mẫu cát hung, tiến hành tổng hợp lại phân tích phán đoán. Cung mệnh có ngôi sao may mắn miếu vượng tọa thủ, tam phương tứ chính vừa chúng ngôi sao may mắn tụ tập mà vô hung tinh, cho dù cung tật ách nội đa hung tinh, cũng không thể cho rằng thử nhân thân thể người này bất hảo, hoặc dù có một thời của bệnh khí cũng có thể rất nhanh xong trị liệu. Mệnh thân cung chủ tinh bị chiếm đóng vừa gia sát tinh, tất có tai tật, nhưng loại này tai tật bao quát sự nghiệp, tài vận, tai tật chờ nhiều phương diện mối họa, không được nhất định chính là trên thân thể tật bệnh, nếu như tài quan thiên cung cát mà cung tật ách hung thì hoặc gặp hạn năm cung tật ách hung thì còn lại là suốt đời đa tật bệnh thương tai; nếu như tài quan hung mà cung tật ách giờ lành hoặc gặp hạn năm tài quan cung hung thì thì phần nhiều là sự nghiệp, tài vận xảy ra vấn đề; nhưng mà, cho dù cung tật ách có ngôi sao may mắn tọa thủ, cũng không có thể cho rằng thử nhân thân thể người này tựu nhất định hảo, cần phải khán là cái gì chủ tinh mà định, có thể xem thêm chương 8: Và dưới hữu quan tai tật trình bày và phân tích. Mệnh phúc cung cát người có bệnh thì cũng dễ có thể cứu chữa, chỉ có ở khổ hạn điệt hung thì tao hung mà nan cứu.

Cung tật ách chủ yếu khán sinh lý thượng tật bệnh, cung phụ mẫu chủ yếu khán di truyền tật bệnh và mặt mày hốc hác, cung phúc đức thì khán tâm lý bệnh, trạng thái tinh thần, cùng với ảnh hưởng tinh thần và hưởng thụ chứng bệnh, hung người đa triệu thị tinh thần cản trở cập cả đời tính mạn tính tật bệnh.

Cung tật ách lý mỗi một một tinh tựu đại diện một loại tật bệnh tai hoạ ngầm, nhưng ứng với dĩ chủ tinh là việc chính làm gốc chất, khán phó tinh và chủ tinh tổ hợp, là tăng mạnh hoàn suy yếu chủ tinh chứng bệnh.

Tật bệnh trong cung tinh diệu, nhất là bị chiếm đóng và Hóa kị tinh diệu, đại biểu cho trên thân người yếu khí quan và giấu diếm nguyên nhân tai hoạ. Chủ yếu từ rơi cung tinh diệu Âm Dương Ngũ Hành tương ứng lai tra ra kỳ đối ứng có bệnh mắc tạng phủ và tật bệnh loại hình. Ví dụ như thuộc đất là tính khí, thuộc mộc can đảm, thuộc kim là phế phủ phế trải qua, thuộc hỏa làm tâm huyết quản, thuộc nước là thận và bí nước tiểu hệ thống. Bệnh nặng nhẹ, khán Tứ Sát cùng thủ đích tình huống, có sát người nặng, vô sát cập tam mới có cát người khinh. Giống nhau dĩ sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn hư chờ tinh diệu là tật bệnh khắc ứng với, tức chủ sẽ xảy ra bệnh. Phùng Hóa kị tinh, nhất là hạn năm Hóa kị tinh, phát bệnh cấp; vô cát mà phùng sát sao Hóa kỵ tụ, tính nguy hiểm rất lớn.

Nô bộc cung có thể nhìn ra bất minh nguyên nhân tật bệnh, phạ phùng phá quân, nhất là ở tử mão thìn ngọ vị họa chặt của cung là hung. Nô bộc cung còn có thể khán nhân tai, nhược nô bộc cung hung thì dễ nhân tiểu nhân hãm hại mà chiêu tới tai nạn.

2, cung mệnh tọa mười hai địa chi cung khán tật bệnh

Tử cung: Thần kinh cập trái tim suy nhược, dễ quên tim đập mạnh và loạn nhịp. Xấu cung: Phong thấp, bệnh ngoài da, chân mềm vô lực. Dần cung: Chi dưới bệnh, đàm chứng, bệnh ung thư. Mão cung: Thận kết sỏi, trĩ sang. Thìn cung: Tỳ thận lưỡng khuy, dễ quên, thắt lưng sống mềm yếu. Tị cung: Tỳ thận lưỡng khuy, dễ quên mệt nhọc, yêu bối ốm đau. Ngọ cung: Trái tim bất hảo, tim đập tim đập mạnh và loạn nhịp, can bệnh bệnh vàng da. Vị cung: Bệnh bao tử, tiêu hóa bất lương. Thân cung: Bệnh phổi, ho khan. Dậu cung: Khí quản viêm, trái tim bất hảo. Thủ cung: Trong hôn mê phong, tinh thần thác loạn, kem chà răng. Hợi cung: Đau nhức phong, tứ chi ma túy.

3, cái khác cung bất lương tổ hợp cũng là sẽ có dồn bệnh khả năng (không được giới hạn trong tật cung, có chút có thể toàn bộ đến xem), như:

①, kình dương và Thái âm đồng cung, hoặc ở Thái âm đối cung xung chiếu, dễ được can bệnh.

②, tham lang và đà la đồng cung, thận hư dương héo.

③, thái dương và Hỏa Tinh cùng, mắt có thương tích; thái dương và dương đà linh tinh đồng cung hoặc thái dương Hóa kị, mắt đa ốm đau.

④, thiên đồng gia đà la, con mắt miểu, hoặc được ô sưng bệnh. Cùng âm hội dương đà thì chủ đa bệnh.

⑤, cung phụ mẫu Hóa kị, dễ gặp thời hảo thì phôi của bệnh hoặc bệnh lao. Cung phụ mẫu phùng sát phá một trong người đa mặt mày hốc hác, gia sát càng.

⑥, Thái âm tọa mệnh bị chiếm đóng người, dễ được nội tiết cản trở tật bệnh. Mệnh thân cung hội cự dương đà, bị chiếm đóng người bệnh kín triền thân.

⑦, mệnh vô ngôi sao may mắn, cung tật ách có nhật nguyệt hai sao, chủ nhân dễ mắt mù cập thắt lưng đà, đái tật lại vừa duyên niên.

⑧, cung mệnh hồng ưa, cung tật ách sát phá dương; hoặc trái lại, cung mệnh sát phá dương, cung tật ách hồng ưa, chủ khai đao, ngoại thương.

⑨, nhật nguyệt phùng không vong, thắt lưng đà con mắt miết.

★ nhị, thương tai cập ngoài ý muốn tai ách

Vậy thương tai mặt mày hốc hác, dĩ mệnh thân cập cung phụ mẫu khán, trong cung có hung thần tinh, báo trước có thương tích tai mặt mày hốc hác tin tức. Mệnh thân có Tứ Sát tinh một trong người, đa mặt mày hốc hác. Mệnh thân cung ngồi một mình hỏa hoặc linh tinh, trên người sẽ có dấu vết. Đồ trang sức chỗ thiếu hụt, như con mắt miểu, sứt môi, vệt, dấu vết chờ, mệnh thân cung phụ mẫu phùng hung thần tụ người làm đầu thiên di truyền sở trí, tật thiên cung phùng hung thần tụ là hậu thiên bởi vì sở trí. Mệnh phụ tật đều sai ai ra trình diện sát, tất mặt mày hốc hác bị thương tàn phế. Luận ngoại xảy ra ngoài ý muốn cập tai nạn xe cộ, dĩ cung thiên di là việc chính, kiêm khán mệnh tật cung.

Kình dương tinh là huyết quang đại diện tinh, nhập mệnh, tuổi hạn hoặc đối cung sai ai ra trình diện, cẩn thận thương tai giải phẫu, dễ có bén nhọn tính tai ương thương. Cung mệnh có kình dương, thân cung có đà la, suốt đời dễ có huyết quang tai ương hoặc giải phẫu. Dương đà giáp đại hung; dương đà giáp kị hung nhất, đại hạn, lưu niên tiểu hạn cung nhập chủ bản thân hung, lục thân cung nhập thì lục thân hung.

Mệnh thân cung sai ai ra trình diện vũ khúc, thất sát, thiên hình, thiên hư, thiên khốc, thiên không chờ hung tinh giao nhau, dễ nhập giang hồ hắc đạo, cũng dễ bị thương tổn hoặc hình tai. Phùng linh xương đà vũ đồng cung, không thấm nước hiểm hoặc đầu sông; tái phùng Hóa kị tinh, kịch liệt tính đại tai kiếp.

Cự môn hỏa linh ở thiên di, vô cát tất có tai nạn xe cộ, thiên cơ đồng cung canh nên cẩn thận. Cự môn linh tinh phùng ác hạn, chết vào ngoại đạo.

Cung thiên di có kình dương, phỉ liêm, bạch hổ, phá toái, âm sát, Địa kiếp, Hóa kị chờ hung tinh tụ hội, xuất ngoại dễ sinh tai hoạ; sẽ cùng cự môn, đà la, thiên mã, thiên cơ chờ thông nhau tinh giao nhau, dễ có tai nạn xe cộ; sẽ cùng vũ khúc, thất sát, thiên hình chờ đấu võ tinh giao nhau, thì xuất ngoại dễ có tranh đấu hiểm ác đáng sợ hành vi, cũng dễ là hiểm ác đáng sợ hành vi gây thương tích; sẽ cùng hồng loan, thiên hỉ chờ đào hoa tinh giao nhau thì, ra ngoài dễ có huyết quang tai ương, đương lưu niên làm Hóa kị tinh nhập đến đó cung thì, yếu đặc biệt chú ý. (mệnh thân, tiểu hạn cung có hung thần cập hồng ưa, lưu niên Hóa kị đến đó, cũng hung, phùng lưu loan lưu ưa cùng phán đoán). Phùng Hóa kị so sánh cấp, phùng đà la so sánh chậm, tam phương vô ngôi sao may mắn cứu viện chủ hung vong.

Liêm trinh cũng huyết quang ngôi sao, liêm sát, liêm phá ở cung thiên di gia sát, dễ có tai nạn xe cộ ngoại thương.

Cung thiên di thiên cơ, cơ cự gia sát Hóa kị, dễ có tai nạn xe cộ, lại thêm thiên mã thiên không cướp nghiêm trọng hơn, hơn nữa cũng chủ dễ lúc rảnh rỗi nan phát sinh hoặc từ chỗ cao té xuống tổn thương.

Cung mệnh cự môn và Hỏa Tinh, kình dương tinh đồng cung, phòng hung tai hoặc tự sát, bị chiếm đóng càng.

Cung mệnh có tham lang xương khúc chờ tinh, có từ chỗ cao quẳng xuống ngoài ý muốn, gia thiên không cướp vưu quá mức. Hạn vận sai ai ra trình diện thiên không cướp cũng dễ té ngã rơi, không thích hợp ngồi mù mịt.

Cung mệnh hoặc đối cung có liêm sát, liêm phá gia sát tinh, phòng tai nạn xe cộ, đi xa gặp nạn, tự sát chờ.

Cung tật ách vũ khúc Hóa kị gia thiên hình, kình dương, dễ có thương tích tàn.

Mệnh thân cung có thất sát và kình dương đồng cung, nên rời xa việc binh đao nơi, không thích hợp tòng quân tác chiến, phòng ngoài ý muốn thương vong.

Cung mệnh phá quân và văn khúc Hóa kị đồng cung, bất khả cận bờ nước, dễ có thủy tai, đầu sông.

Cung mệnh liêm hỏa ở chung hãm cung, Thái âm văn khúc cư hãm cung Hóa kị, so sánh dễ luẩn quẩn trong lòng, dễ tự sát, nữ tính canh nghiệm.

Cung mệnh liêm trinh gia hội Tứ Sát hoặc Địa kiếp chủ ngoại thương, hoặc tinh thần phương diện tật bệnh, Thái âm gia thiên không cướp cùng luận.

Phá quân nhập mệnh hoặc tật ách và dương đà đồng cung hoặc đối cung, chủ ngoại thương hoặc giải phẫu.

Mệnh tật cung phá toái ở tị dậu lưỡng cung gặp phá quân Địa kiếp, phát sinh huyết quang, mặt mày hốc hác có khả năng rất cao.

Thân cung có sát kị hình, bản thân dễ bị kịch liệt tổn thương, hạn năm Hóa kị xung động ứng với tai, phùng dương đà giáp kị hội chết thảm.

★ tam, quan tòa lao ngục tai ương

Quan tòa lao ngục tai ương dĩ cung mệnh là việc chính, kiêm khán cung Quan lộc. Trở xuống là cụ phạm tội tin tức.

Dương đà nhập mệnh, trời sinh ưa thắng hiếu chiến, có phạm tội ý thức, hãm địa gia hội hỏa linh kị càng hung.

Hỏa linh nhập mệnh, trời sinh táo bạo xung động, bất kể hậu quả, hãm địa gia hội dương đà kị càng hung.

Thiên không cướp nhập mệnh, hành vi cuồng vọng, con mắt vô pháp kỷ, gia hội Tứ Sát Hóa kị càng hung.

Hóa kị thủ mệnh, hẹp ích kỷ, tư tưởng hồ đồ chấp mê, gia hội lục sát càng hung.

Tứ Sát lăn lộn, dương linh và đà hỏa đồng cung hung nhất, dương hỏa cập đà linh nhân hỗ chế mà giảm hung. Tứ Sát cập Hóa kị có hai đã ngoài thủ cung mệnh, lao ngục khó thoát; thất sát ba đã ngoài hội tụ vu cung mệnh, phạm tội tỷ lệ cũng rất cao; lại thêm hội thiên hình, cực hình hoặc chết thảm.

Sát Phá Lang liêm vũ cự chờ tinh và dương đà thủ mệnh, thủ đoạn độc ác, to gan lớn mật.

Thiên cơ tọa mệnh, tam phương tụ họp Tứ Sát, trộm đạo đồ.

Thiên cơ tị hợi cung thủ mệnh, gia đà la, đầu cơ trục lợi, âm mưu hại nhân.

Âm hoặc dương hãm địa thủ mệnh, gia sát Hóa kị, khuyết thiếu giáo dưỡng, dễ phạm tội bỏ tù.

Vũ khúc đà la ở thìn thủ tị hợi đồng cung thủ mệnh, giảo quyệt dối trá, lòng tham không đáy, lừa gạt cướp đoạt.

Vũ khúc và hỏa hoặc linh thủ mệnh, tam phương hội dương đà, vàng đỏ nhọ lòng son, nhân tài cầm đao.

Cùng âm ngọ cung thủ mệnh, gia hội hỏa linh, âm ngoan độc ác, sát nhân cướp đoạt.

Liêm sống chung kình dương đồng cung thủ mệnh, địa bĩ lưu manh, quan tòa lao ngục.

Liêm phủ và đà la đồng cung thủ mệnh, tâm tính tàn nhẫn, phùng Hóa kị rất có ngược đãi cuồng.

Liêm trinh gia bạch hổ, hình trượng khó thoát. Liêm trinh hãm địa gia thiên hình hoặc sát. Liêm trinh ở mão dậu, kình dương ở xấu vị. Liêm trinh tị hợi, kình dương ở mão dậu. Liêm trinh thân cung Hóa kị thủ mệnh, gia tả phụ linh tinh, buôn lậu phạm pháp.

Thái dương hãm địa hội thiên hình; thái dương ở mão, kình dương ở dậu; thái dương Hóa kị hội thiên hình, bạch hổ.

Thiên đồng hội kình dương.

Phủ, tướng, lương ở tị hợi và đà la đồng cung thủ mệnh, cự môn ở tứ mộ cung Hóa kị thủ mệnh, cự môn ở dần thân cung thủ mệnh gia đà hỏa linh, tham lang Hóa kị thủ mệnh gia hội Tứ Sát thiên hình, thiên hình và Tứ Sát một trong thủ mệnh, Hóa kị và Tứ Sát một trong thủ mệnh, đều dễ có quan tòa lao ngục.

Cự môn thủ mệnh gia Tứ Sát, không được tao quan phi chắc chắn hình thương.

Thất sát thủ mệnh gia Tứ Sát, không được tao quan phi chắc chắn bị thương tàn phế.

Phá quân thủ mệnh gia Tứ Sát, cực đoan ích kỷ, hảo đổ thành tính. Phá linh ở thân thủ mệnh, quan lộc sai ai ra trình diện bạch hổ. Phá quân cư dần thân tị hợi thủ mệnh thân, gia thiên mã cập sát sao Hóa kỵ, tất phạm pháp ngồi tù.

Cung mệnh có Tứ Sát thủ chiếu, vừa phùng xương khúc Hóa kị thủ chiếu.

Cung mệnh có quan phù, phùng Tứ Sát thủ chiếu.

Thất sát thủ mệnh, gia hội dương linh bạch hổ, là băng đảng đầu mục.

Tham lang dần thân thủ mệnh, gia đà la, hoặc tam mới có dương đà thiên hình hội hợp, nhân sắc vong thân. Tham lang hãm địa Hóa kị gia thiên hình.

Sát phá liêm vũ cự cơ và Hóa kị thủ mệnh, tam phương tạm biệt Tứ Sát.

Sát Phá Lang và hóa khoa thủ mệnh, lại thêm hội chiếu Tứ Sát.

Mệnh thân lúc rảnh rỗi cướp kị, lại thêm hội chiếu Tứ Sát.

Hỏa linh giáp mệnh, cung mệnh hãm mà vô cát.

Dương đà giáp mệnh, cung mệnh có Hóa kị hoặc hỏa linh.

Cung Quan lộc liêm trinh Hóa kị, liêm trinh và kình dương đồng cung, thất sát và kình dương đồng cung, vũ sát và kình dương đồng cung, thất sát gia thất sát thủ chiếu.

Cung thiên di thất sát gia dương hoặc đà, thất sát gia quan phù hoặc lực sĩ, liêm sát gia Tứ Sát Hóa kị, vũ sát gia Tứ Sát Hóa kị, thất sát gia Tứ Sát, Hóa kị, thiên hình, quan phù chờ.

Cung phu thê thất sát gia Tứ Sát thiên hình, phối ngẫu ngồi tù, không rời hôn thì khắc tử.

Tiết 8: khán lục thân

Khán bản thân dĩ cung mệnh là thái cực điểm, dĩ nguyên mệnh bàn mười hai cung đến xem chính các phương diện tình huống cùng với mình cùng lục thân quan hệ, mà khán lục thân đích tình huống cực kỳ và lục thân quan hệ, thì dĩ tương ứng lục thân cung là thái cực điểm nặng bố mười hai cung, cấu thành tương ứng lục thân bàn lai phân tích. Ví dụ như, khán phụ thân các phương diện đích tình huống có thể cung phụ mẫu là thái cực điểm, tức dĩ cung phụ mẫu vì phụ thân cung mệnh nặng bố mười hai cung, cho ra một tân mệnh bàn, tác vì phụ thân mệnh bàn lai phân tích phụ thân các phương diện đích tình huống, phân tích phương pháp và bản thân như nhau.

Lục thân, chủ yếu có phụ mẫu, huynh đệ, phu thê, nữ nhân chờ. Trừ khán đối ứng lục thân ngoài cung, còn có đại diện lục thân tinh diệu, trong đó thiên cơ vì huynh đệ tinh, thái dương vi phụ tinh, phu tinh, Thái âm là mẫu tinh, thê tinh, phá quân vi phu thê, tử nữ tinh, phàm lục thân tinh hãm hung người, đa bất lợi đối ứng lục thân. Nhược lục thân tinh chỉ thủ cung mệnh vô cát phù người, đa bất lợi tương ứng lục thân, phùng hung thần Hóa kị càng hung; ví dụ như thái dương hãm địa chỉ thủ cung mệnh, vô cát phù thì chủ khắc phụ, nữ mệnh hoàn chủ khắc phu mà lại có nhiều gặp ở ngoài; phá quân hãm địa chỉ thủ cung mệnh, vô cát phù thì chủ thê duyên soa, con nối dõi rất thưa thớt. Lục thân tinh nhập đối ứng lục thân cung, cát hung tác dụng tăng mạnh, ví dụ như, phá quân vi phu thê tinh, nhập cung phu thê, cát người canh cát, hung cát càng hung.

Cung mệnh tinh diệu tính chất đối lục thân có ảnh hưởng, phàm cung mệnh phùng cương liệt ngôi sao mang nhiều cô khắc tính, tất bất lợi lục thân; trái lại, lục thân cung một vốn một lời nhân cũng tất có ảnh hưởng, phàm lục thân cung đái cương liệt ngôi sao cập sát tinh đa và bản thân quan hệ bất thiện.

Từ đối ứng lục thân trong cung, cũng có thể thô sơ giản lược nhìn ra lục thân tướng mạo, tính tình, phú quý nghèo hèn vân vân huống, cùng với và bản thân quan hệ sơ mật chờ. Cụ thể nên xem thêm chương 9:. Nhưng các lục thân, nhất là huynh đệ và tử nữ, số lượng đông đảo, nhân ra đời thời không tràng bất đồng mà đã bị vũ trụ lực tác dụng bất đồng, dung mạo tính tình tài hoa thành tựu tất nhiên bất đồng, từ lục thân cung tra ra lục thân dung mạo tính tình tài hoa thành tựu chỉ là một đại khái xu hướng, hoặc chỉ có thể phản ánh ra trong đó người nào đó đích tình huống. Sở dĩ lục thân tình huống cụ thể, nên kết hợp từ huynh đệ, tử nữ đứng hàng thứ tương ứng cung vị thượng kiểm tra; cũng có thể tương ứng lục thân sinh ra năm can phi tứ hóa, đến xem ra cai lục thân và quan hệ của ta thật xấu, nhận định xem thêm hạ biên chương thứ mười bốn; hay nhất vẫn là lấy lục thân ngày sinh tháng đẻ thôi tống ra mệnh bàn lai phân tích phán đoán suy luận tương đối chuẩn xác.

Lục thân cung phùng rơi cung cường vượng, cát cách, hóa tam cát nhập chiếu, chủ cai lục thân phú quý Phúc Thọ, thịnh vượng phát đạt; phùng rơi cung yếu suy, hung cách, Hóa kị nhập chiếu, chủ cai lục thân nghèo hèn phúc cạn, suy bại xuống dốc.

Lục thân cung phùng khôi việt, tả hữu, xương khúc lục ngôi sao may mắn không nhất định cát, đều nên song tinh cùng hội vu tam phương tứ chính cung thì cát, nhược phùng chỉ tinh mà lại vừa âm dương mất cân đối (tức dương phùng dương tinh, âm phùng âm tinh), tái kiến sát, tất có sự cố, giống nhau là lượng nặng phụ mẫu, huynh đệ, hôn nhân, tử nữ chờ, tái kiến đào hoa tinh nhất định là. Lộc tồn nhập lục thân cung trái lại chủ duyên phận không thâm hậu. Phùng lục sát tinh và Hóa kị đa chủ bất lợi, hoặc sự nghiệp cản trở, hoặc rủi ro không được tụ, hoặc có bệnh thương, hoặc tính cách táo bạo chờ.

Khắc hại phụ mẫu lục thân tin tức, cố cùng người của tính tình, nhất là kiếp trước âm đức hữu quan, nhưng càng nhiều hơn chính là thiên ý cho phép, là người lực không thể cập, cũng không phải nhân có ý định chế tạo, mà là phụ mẫu lục thân tin tức ở bản thân tứ trụ trung tâm đồng bộ phản ánh mà thôi.

★ 1, khán tổ tiên, dĩ cung phúc đức khán tổ phụ, cung điền trạch khán ông cố phụ, như vậy đẩy lên. Gặp dương đà chủ cai đại ở riêng chiết sinh; gặp phá quân hỏa linh đại hao chủ cai đại phá gia bại nghiệp, hoặc tiên phá hậu thành; gặp Sát Phá Lang chủ ngoại ra gây dựng sự nghiệp, không được thừa tổ nghiệp; gặp cơ cự đồng cung, gia cát tuy có phá đãng mà cũng có thể phú quý, vô cát thì hạ đẳng phá đãng bại nghiệp; trong cung cát chúng gặp nhau, đương đại thịnh vượng.

★ 2, khán phụ mẫu

Tiên thiên sinh mệnh của căn nguyên đến từ phụ mẫu, hậu thiên dưỡng dục cũng kháo phụ mẫu, phụ mẫu chi ân tình cao ngất, bỉ địa hậu, cả đời cũng báo đáp không xong. Cho nên hiếu kính phụ mẫu thái độ làm người tất cụ của thiên đức.

Nhân do phụ tinh mẫu máu dựng dục mà thành, di truyền quan hệ thân nhất, tin tức đồng bộ tối mật. Sở dĩ, từ phụ mẫu có thể luận đoán biết con gái tin tức, từ nữ nhân cũng có thể luận đoán biết cha mẹ tin tức. Nhưng thiên địa tạo nhân, không chỉ có kháo di truyền, rất có thời không chờ đa loại nhân tố ảnh hưởng, sinh mạng chất lượng sai lệch quá nhiều, cùng phụ mẫu người cũng có ưu khuyết của phân.

Cung phụ mẫu đó có thể thấy được còn nhỏ kỳ chuyện của cha mẹ nghiệp tình huống cập bản thân sinh hoạt tình huống. Giống nhau cung phụ mẫu khán phụ thân, huynh đệ cung khán mẫu thân. Cụ thể phân tích xem thêm “Chư tinh rơi cung tố phán đoán” chương một “Cung phụ mẫu” nhất tiết.

Huynh đệ cung còn có thể khán phối ngẫu của mẫu, nữ nhân cung khán phối ngẫu cha. Như gặp cung chủ tinh hãm hoặc có sát, chủ cùng mình khó có thể dung hợp ở chung, khó có giúp ích.

★ 3, khán huynh đệ tỷ muội cập bằng hữu duyên

Khán huynh đệ tỷ muội quan hệ tốt phôi, dĩ huynh đệ cung là việc chính, kiêm nhìn bầu trời cơ tinh. Giống nhau huynh đệ cung ngôi sao may mắn đa sát sao Hóa kỵ ít người thì quan hệ tốt mà có giúp ích, sát sao Hóa kỵ đa ngôi sao may mắn ít người thì quan hệ bất hảo mà lại bất lực ích.

Khán biết kết giao bằng hữu, đồng sự, nhưng khán huynh đệ cung. Giống nhau bằng hữu, bộ hạ, phục vụ vu ta, phía đối tác cùng với khán nhân tế quan hệ, hãy nhìn nô bộc cung. Nô bộc cung bất hảo, không chỉ chủ bộ hạ bất lương, hơn nữa chủ thường gặp tiểu nhân âm thầm quấy rối, bằng hữu cập trong bộ hạ có tiểu nhân, bất khả kết phường việc buôn bán.

Phàm Tử Phủ cùng lương tọa thủ kể trên nhị cung người, chủ quan hệ hòa hảo; phàm tham vũ sát phá cơ cự tọa thủ kể trên nhị cung người, chủ không đồng lòng; phàm sai ai ra trình diện dương đà, thiên hình, Hóa kị tinh người, dễ có kiện tụng; phàm sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh thiên không cướp chờ lục sát tinh, dễ có tranh cãi thị phi.

Nô bộc cung, huynh đệ cung có hồng loan thiên diêu gia ngôi sao may mắn, có nhiều khác giới bang trợ, đái sát thì có liên lụy, quá mức thì thụ kỳ hại.

Huynh đệ đứng hàng thứ, dĩ huynh đệ cung là lão đại, nghịch mấy hàng đi xuống phía dưới, cung phu thê là lão nhị, cung tử nữ là lão tam các loại; nhưng mình không tính là nhập, ví dụ như chính là lão đại, thì huynh đệ cung là Đại đệ, cung phu thê là lão tam; nhược chính là lão nhị, thì huynh đệ cung là lão đại, cung phu thê là lão tam. Tỷ muội thì từ cung phụ mẫu khởi lão đại, thuận số đứng hàng thứ xuống phía dưới, cung phúc đức lão nhị, cung điền trạch lão tam các loại, chính không tính là, phép tính giống như trên.

Huynh đệ một sổ xem thử cung phu thê nạp âm sổ, tỷ muội một sổ khán cung Quan lộc nạp âm sổ, phùng lộc quyền số cộng, phùng Hóa kị số trừ, phùng hóa khoa không được gia không giảm.

★ 4, khán nữ nhân

Nhi tử suy tính pháp: Dĩ cung tử nữ là trưởng tử, nghịch khứ đáo cung tài bạch là con thứ, cung tật ách là con trai thứ ba… .

Nữ nhi suy tính pháp: Dĩ cung điền trạch là trưởng nữ, thuận tiếp theo cung cung Quan lộc là nhị nữ, tái thuận hạ nô bộc cung là tam nữ… .

Bất luận nam nữ hài: Dĩ cung tử nữ là thứ nhất một, nghịch đếm tới cung tài bạch là lão nhị, cung tật ách là lão tam… .

Khán tử tôn, dĩ cung tử nữ đi xuống thôi, cung tài bạch là cháu ruột, cung tật ách là tằng tôn.

Ở đâu cung cát tức biểu thị cai thai dễ nuôi mà lại năng lực thành dụng cụ và hiếu thuận; ở đâu cung hung mà có sát kị, nhất là dương đà, tức biểu thị cai thai nan nuôi mà lại không nên thân.

( 1) sinh nam sinh nữ nhận định: ① nữ nhân cung cập tam phương sao Nam Đẩu tinh đa người tiên sinh nam mà lại đa sinh nam, sao Bắc đẩu đa người tiên sinh nữ mà lại đa sinh nữ. ② hồng loan tinh tọa nữ nhân cung người đa sinh nữ, cái khác đào hoa tinh cũng; thiên hỉ tinh tọa nữ nhân cung người đa sinh nam. ③ mười hai cung trung tâm, thái dương hạ xuống dương cung người đầu thai tiên sinh nam, miếu vượng cập nhật sinh ra càng; thái dương hạ xuống âm cung người đầu thai tiên sinh nữ, bị chiếm đóng càng. (tử dần thìn ngọ thân thủ là dương cung, xấu mão tị vị dậu hợi là âm cung). ④ mười hai cung trung tâm, Thái âm hạ xuống âm cung chủ tiên sinh nữ, miếu vượng cập dạ sinh ra càng; Thái âm hạ xuống dương cung chủ tiên sinh nam, bị chiếm đóng càng. ⑤ cung tử nữ phùng cự tham cập đào hoa tinh người đa sinh nữ. ⑥ bất luận nam nữ mệnh, khán sinh con cái đại hạn cập lưu niên trong cung là sao Nam Đẩu tinh tọa thủ hoặc sao Nam Đẩu tinh đa người, đầu thai đa sinh nam, phùng thái dương định sinh nam; nếu vì sao Bắc đẩu tọa thủ hoặc sao Bắc đẩu đa người, đầu thai đa sinh nữ, phùng Thái âm định sinh nữ.

( 2) mang thai niên hạn: Dĩ nữ mệnh, phu cung sai ai ra trình diện hồng ưa của năm là suy đoán mang thai ứng với kỳ, nhưng phải có chính tinh tổ hợp cát người thủy chuẩn, nhược lưu niên lại thấy lưu xương khúc hội chiếu lưu niên cung tử nữ, mà lại lưu niên cung tử nữ cát mà vô ác tinh người canh nghiệm; nhược chính tinh tổ hợp không được cát người, muốn đẩy trì một … hai … Năm, tới lưu niên cung mệnh hoặc cung phu thê chính tinh tổ hợp may mắn thì thủy mang thai.

( 3) sống chết nữ niên hạn: Có chồng người dĩ lưu niên tiểu hạn gặp cung tử nữ của năm hoặc gặp hồng ưa của năm; lưu niên loan ưa nhập bản mệnh hoặc cung tử nữ; lưu niên khôi việt, lưu niên lộc khoa quyền, lưu xương khúc nhập cung tử nữ; lưu niên cung tử nữ tinh tình vượng cát người; vừa dĩ tứ hóa phán đoán: Lưu niên cung tử nữ Hóa kị xung phu thê, hoặc lưu niên tử nữ hóa lộc nhập điền trạch. Cũng nên chính tinh tổ hợp cát người thủy chuẩn.

Phía dưới lược đàm ưu sanh ưu dục vấn đề: ① đầu tiên yếu lựa chọn hảo phối ngẫu, tốt phối ngẫu năng lực vượng gia ích tử ② tuyển trạch tiểu hạn lưu niên tốt cung tử nữ sinh dục là tất nhiên ③ nhân cung điền trạch và cung tử nữ đối cung, năng lực ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên cũng nên tuyển trạch cung điền trạch tốt tiểu hạn, lưu niên sinh dục tử nữ, mà lại chú ý không nên tùy tiện dời ④ tục ngữ giảng mẫu mập tử tráng, sở dĩ lại muốn chọn lưu niên cung mệnh và cung phu thê mạnh lưu niên sinh dục tử nữ ⑤ án kể trên sinh nam sinh nữ nhận định chọn đối ứng tinh cung lưu niên sinh dục tử nữ. ⑥ ở phu thê lưu nhật cung mệnh, cung phu thê cường (hay nhất là tứ trụ phu thê đều vượng tướng ngày) lưu nhật cùng phòng, vừa phải chú ý ở nữ kinh nguyệt sạch sẽ hậu trong vòng 3 ngày cùng phòng.

Sinh nam sinh nữ, nên kết hợp đi vận cung tử nữ lai phân tích, trúng mục tiêu tỷ số thì khá cao.

Đi vận trung tâm, phu thê đang lúc nết tốt là, sinh con cái, kết hôn chờ sự, nam nhìn bầu trời ưa chỗ cung vị, nữ thì khán hồng loan chỗ cung vị.

★ 6, khán trưởng bối, thủ trưởng cập chỗ dựa vững chắc

Khán và trưởng bối, thủ trưởng quan hệ giữa thật xấu, dĩ cung phụ mẫu là việc chính. Cung phụ mẫu trọng điểm khán trưởng bối sư trưởng, sự nghiệp cung trọng điểm thủ trưởng. Cung phụ mẫu, sự nghiệp cung hảo người, thì trưởng bối, sư trưởng, thủ trưởng đích tình huống hài lòng, và quan hệ của mình hòa hợp, có bọn họ giúp ích, là có chỗ dựa. Cung phụ mẫu, sự nghiệp cung chủ tinh bị chiếm đóng gia sát, thì trưởng bối, sư trưởng, thủ trưởng bất lương, là vô chỗ dựa vững chắc, làm khó bọn họ giúp ích, chỉ có dựa vào mình phấn đấu, phấn đấu mà lên. Dĩ tinh diệu khán, sai ai ra trình diện khôi việt thủ chiếu giáp là được quyền quý trợ lực, là có chỗ dựa. Chỗ dựa vững chắc thường thường rất trọng yếu, sự nghiệp được trời giúp nhân trợ giúp, thành công tới dễ, không cần phí sức cố sức. Cuộc sống thực tế trung tâm, mạng lưới quan hệ rất lợi hại, không có đắc lực hậu trường, muốn làm quan rất khó, làm cũng tọa bất ổn, rất nhiều dốt đặc cán mai hoặc tài năng bình thường người làm theo làm quan, vô văn bằng người làm theo bình thượng trung tâm cao cấp chức danh, mà sinh viên “Đả địa phô” người có khối người, thậm chí báo đạo có tốt nghiệp đại học sinh mại thịt heo và sát giày da, giá và mệnh quan cung cố nhiên có quan hệ, nhưng vị thường không cùng chỗ dựa vững chắc hữu quan. Thường thường có chút mệnh cách tuy cao mà cung phụ mẫu hung người, không được cha mẹ giáo dục, dẫn đạo và ấm trạch, hoặc không được chỗ dựa vững chắc dẫn, mà mất đi thượng đạt cơ sở, chính vừa không được nỗ lực bính bác, kết quả bất năng đạt được ứng hữu số phận trình tự.

★ 7, thái tuế nhập bàn pháp khán lục thân

Dĩ lục thân (bao quát bằng hữu, đồng bọn) sinh ra năm chi rơi ta ra lệnh bàn cung vị là lục thân cung mệnh, nặng bố mười hai cung, phụ trợ khán lục thân đích tình huống cập và quan hệ của ta, nhận định và xem ta mệnh bàn như nhau, dĩ cung mệnh khán cai lục thân tính tình, dĩ cung mệnh cập tam phương tứ chính khán cát hung được mất, các loại; lục thân năm sinh chi rơi vào ta ra lệnh cung tam phương người, cá tính cùng ta xấp xỉ, mà lại so sánh dễ câu thông. Vừa dĩ lục thân sinh ra năm chi rơi ta ra lệnh bàn cung vị cùng ta cung mệnh sinh khắc quan hệ khán quan hệ lẫn nhau, người sống hữu ích, khắc hoặc xung hình ta tổn hại ta, ta khắc người ta có thể khống chế hắn, ta sinh hắn người ta có tiêu hao, tương hợp (địa chi lục hợp) người đây đó hữu ích.

Nhìn nữa ta ra lệnh bàn tứ hóa, hóa tam cát nhập tha cung tam phương người ta đối với hắn cát, Hóa kị nhập hắn tam phương người ta đối với hắn hung.

Tái dĩ lục thân sinh ra năm can phi tứ hóa, hóa tam cát nhập ta ra lệnh cung tam phương tứ chính cung người cát, đối với ta có giúp ích; Hóa kị nhập ta ra lệnh cung tam phương tứ chính cung người hung, đối với ta bất lợi; tứ hóa không vào “Ta” cung người, đối với ta vô cát vô hung.

Phương pháp này là giải quyết cùng bàn vấn đề phương pháp một trong, cũng có thể tiến thêm một bước nghiệm chứng nguyên bàn lục thân cát hung vấn đề: Nguyên bàn hung mà thái tuế nhập bàn cát thì là có thể cứu chữa, nguyên bàn hung mà thái tuế nhập bàn cũng hung người thì nan cứu.

Tiết 9: khán phối ngẫu cập luyến ái hôn nhân

Nên dưới sự phối hợp biên chương thứ mười bốn đệ thập tiết đến xem.

★ nhất, luyến ái quan hệ hôn nhân khái luận

Phu thê song phương nguyên bản vô liên hệ máu mủ, tin tức không nhất định đồng bộ, quan hệ hôn nhân sẽ rất khó luận đoán chuẩn, sở dĩ, hay nhất dụng song phương mệnh bàn đồng thời tiến hành phân tích. Bản thân cát phối ngẫu hung, hoặc tương phản, bản thân hung phối ngẫu cát, đều có thể điều hòa, đây cũng là chọn ngày lành tháng tốt chi đạo.

Đơn thuốc dân gian phân tích tòng mệnh bàn cung mệnh và phu thê nhị cung đến xem, nữ mệnh còn muốn kiêm khán cung thiên di và cung phúc đức.

Cung phu thê cực kỳ tam phương tứ chính cung chủ yếu khán phối ngẫu đích tình huống, ví dụ như phối ngẫu tướng mạo, tính cách, tài hoa chờ, cùng với nhân phối ngẫu quan hệ mà ảnh hưởng hôn nhân quan hệ vợ chồng. Phàm cung phu thê có ngôi sao may mắn miếu vượng thủ giá trị, như tử vi, Thiên phủ, thái dương, Thái âm, lộc tồn chờ, chủ phu phụ sự hòa thuận, đối phối ngẫu có lợi; như có vũ khúc, liêm trinh, cự môn, tham lang, thất sát, phá quân, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không, Địa kiếp chờ ác và sát tinh, chủ phu thê bất hòa, chia lìa, ác và sát tụ thì hình khắc phối ngẫu. Được chúng cát củng gửi thông điệp giáp, cát người canh cát, hung người giảm hung. Phùng ác sát củng gửi thông điệp giáp, hung người càng hung, cát người giảm cát. Nhưng cung phu thê nhiều lắm phụ tá ngôi sao may mắn, trái lại chủ phối ngẫu đắt quá nhân, cũng đào hoa; phùng tả hữu chỉ tinh cũng.

Cung tật ách khán phối ngẫu vóc người, phùng hóa lộc béo, phùng hóa quyền tráng, phùng hóa khoa thon thả, Hóa kị nhỏ gầy, lộc kị đồng cung biểu bản thân bất hảo.

Cung mệnh chủ yếu là từ bản thân mình nhân tố đến xem hôn nhân quan hệ vợ chồng. Cung mệnh không hề lợi hôn nhân tinh diệu, như sát phá liêm tham vũ cự sát kị chờ, hoặc cơ lương hội dương đà, hoặc cung mệnh hãm địa gia sát mà lại tam phương không được cát, hoặc sát tinh và đào hoa tinh tụ hội, cho dù cung phu thê cát mà vô sát, luyến ái hôn nhân cũng khó có được mỹ mãn; nhược cung phu thê vừa bị chiếm đóng gia sát, hội nhân song phương đều hung hãn không hợp mà ly dị, quá mức thì khắc tử phối ngẫu. Nhược cung mệnh bị chiếm đóng hoặc là có sát mà cung phu thê tổ hợp hảo người, tức cung phu thê bỉ cung mệnh cường, đa chủ phối ngẫu có tài mạo cập phú quý, có phối ngẫu trợ lực, tịnh biểu thị phối ngẫu gia thế cập năng lực so sánh bản thân hảo; nhưng nếu cung mệnh sát sao Hóa kỵ đa người, nam mệnh trái lại chủ âm thịnh dương suy, gia đình dễ mất cân đối, được nhất thời sung sướng, mà chết nhân mình tài mạo, năng lực, bản thân không xứng mà nan lưu thê cũng; nữ mệnh thì nhưng chủ xong trượng phu dựa vào, gia đình hài hòa. Nhược cung mệnh vượng cát mà cung phu thê hung người, còn lại là phối ngẫu không xứng mà ly dị hoặc đa bệnh thương.

Đương thời nam nhân người giàu sang đa tình nhân hoặc nạp thiếp, nhưng hắn không nhất định và nguyên phối ly hôn, người như thế thường thường mệnh tài quan thê cung hảo, có phú quý của cơ sở, mà mệnh thê cung có đào hoa tinh. Người giàu sang đa dâm dục, chánh sở vị phú quý nam nhân phía sau đều có nữ nhân, từ yết ra đông đảo tham quan lý lại có không có một người tình nhân ư? Bọn họ mệnh ngẫu cung đều có đào hoa tinh sao? Ngoại tình không nhất định cần phú quý, mà nhiều vợ và nạp thiếp thì cần cơ sở kinh tế, cho nên nên xem thêm mệnh tài quan cung có hay không phú quý cơ sở, nếu như ngay cả tam xan đều bảo chứng không được, còn nói gì nhiều vợ và nạp thiếp.

Phu thê quan hệ hôn nhân trừ khán mệnh ngẫu phúc tam ngoài cung, nam mệnh yếu kiêm khán Thái âm, nữ mệnh kiêm khán thái dương miếu hãm cát hung. Nhất là phụ mẫu không được tồn thì càng. Nam thê cung không được cát, Thái âm vừa bị chiếm đóng, tam phương cập Bản cung tái kiến sát tinh, phu thê bất năng giai lão, hình phạt chính khắc thê tử; đi vận tới Thái âm bị chiếm đóng vừa Hóa kị của hạn năm, không được tang mẫu thì tang thê. Nữ mệnh phu cung không được cát, thái dương vừa bị chiếm đóng, phu vô năng, không đáng tin; tam phương cập Bản cung tái kiến sát tinh, phu thê bất năng giai lão, hình khắc trượng phu; vận hành tới thái dương bị chiếm đóng vừa Hóa kị của hạn năm, không được tang phụ thì tang phu.

Khán phu thê quan hệ hôn nhân, hoàn phải chú ý khán cung mệnh và cung phu thê lưỡng cung tinh tình có hay không phối hợp và giai, hay nhất năng lực hai người mệnh bàn cùng tố, có thể xem thêm phía dưới hữu quan “Làm sao chọn phối ngẫu” nhất tiết.

Tòng mệnh ngẫu lưỡng can cung bay ra tứ hóa, đó có thể thấy được song phương đối đãi thái độ, tối kỵ cung mệnh Hóa kị nhập ngẫu quan cung và ngẫu cung Hóa kị nhập mệnh thiên cung, đa chủ quan hệ lẫn nhau bất hảo. Nội dung cặn kẽ có thể xem thêm hạ tập.

Cung mệnh cập cung phu thê đều hảo, cung phu thê tam phương tứ chính cung cập có sát tinh (thiên không cướp là tối, Hỏa Tinh thứ hai, kình dương bạch hổ cũng hung), chủ phu thê bản tình đầu ý hợp, lại nhân ngoại lai của ảnh hưởng mà không và hoặc chia lìa; nhược sự nghiệp cung có Hóa kị tinh thì chủ quá vu coi trọng sự nghiệp mà bỏ qua tình cảm vợ chồng hoặc nhân phối ngẫu đa nghi đa quản, sinh sự từ việc không đâu mà phát sinh phân kỳ; lại có phùng hạn năm cung phu thê hung thần tụ, sản sinh ly hôn, hoặc phối ngẫu phát sinh ngoài ý muốn thương vong, đến đây thuộc phối ngẫu bản là yểu mệnh người, mà không phải là bản mệnh khắc. Nhưng còn muốn cụ thể đến xem, sát tinh phùng chế nhưng cát, ví dụ như dương hỏa và linh đà tổ tổ, nhân hỏa khắc kim, nhưng không tính là hung.

Nam mệnh cung phu thê cách cục không được cát, mà cung thiên di cát người, một thân thường thường chỉ lo giao tế không để ý gia, cũng dễ có gặp ở ngoài, bất quá ra ngoài cũng có thể là kỳ nhân tuyển trạch trốn tránh bất hạnh hôn nhân một loại thủ đoạn. Nữ mệnh cũng mới có thể, nhược cung phúc đức lại có đào hoa người tất là.

Cung mệnh cư tử ngọ vô chủ tinh, cung phu thê phùng cơ lương cùng thủ, mặc dù chủ phối ngẫu hiền lành, nhưng đi vận của cung phu thê phùng sát kị tụ thì, tám chín phần mười dễ mất vợ hay chồng.

Cung mệnh cung phu thê đều hảo, nhưng đại hạn cung phu thê phùng Hóa kị cập sát tinh, thị phi do nội dựng lên; có thể xem thêm phối ngẫu mệnh bàn khán là chia lìa còn là ốm đau (thất sát phá quân chủ khai đao).

Cung phu thê có hóa khoa tinh là đực chứng kết hôn. Đi vận phùng cung phu thê hóa khoa, hội cân khác giới có tinh thần thượng vãng lai, vị hôn người thì chỉ quan hệ yêu thương.

Vị hôn người khán hôn nhân, dĩ cung phu thê là bằng hữu đối tượng, vừa dĩ nô bộc cung là bằng hữu đối tượng, lưỡng cung kiêm tố, có thể không thành sự dĩ cung phu thê là việc chính. Nô bộc cung vừa là phối ngẫu bản thân.

Thân cung và cung phu thê đồng cung người, và phối ngẫu vóc người so sánh tương tự và xứng đôi, gia đình quan niệm nặng hơn, kỳ một đời người đối nam nữ tình cảm đặc biệt coi trọng và mẫn cảm, cung phu thê vượng cát hoặc tinh hệ tổ hợp cát người, tình cảm vợ chồng hảo, đối phối ngẫu phi thường quan tâm, săn sóc tỉ mỉ, có thể nhân hôn nhân mà thu hoạch ích; cung phu thê hãm hung hoặc tinh hệ tổ hợp bất hảo, vị hôn người dễ rơi vào tương tư đơn phương, có chồng người trung niên hậu dễ có tình cảm làm phức tạp và khổ não, hôn nhân sẽ không mỹ mãn. Nữ mệnh đối phu gia và nhà mẹ đẻ đều quan tâm.

Cung tử nữ là tính dục cung, đối hôn nhân thật xấu ảnh hưởng bất khả đánh giá thấp, cung tử nữ bất hảo thì biểu thị phu thê đang lúc tính sinh hoạt có chuyện, hôn nhân khó có được và giai. Cung tử nữ Hóa kị ly hôn cơ suất có lúc bỉ cung phu thê Hóa kị cao hơn nữa.

Cung mệnh và cung phu thê chủ tinh phân thuộc nam sao Bắc đẩu người, phối ngẫu là người bên ngoài hoặc ngôn ngữ bất đồng. Cung mệnh và cung phu thê chủ tinh đồng chúc sao Nam Đẩu hoặc sao Bắc đẩu người, phối ngẫu là người địa phương hoặc ngôn ngữ tương đồng.

Nguyên cục chích là một loại triệu thị, tâm tính, triệu thị phối ngẫu lý tưởng loại hình, có thể không ứng nghiệm, ứng với xem thêm đại hạn lưu niên cung phu thê cập tứ hóa chờ biến hóa.

★ nhị, khán đào hoa

Đào hoa, là chỉ có tính tình duyên, gặp ở ngoài. Có đào hoa không nhất định hội hôn nhân không được thuận, muốn xem cụ thể cách cục mà định, giống nhau, đào hoa khinh người cận chủ lãng mạn một điểm, đào hoa quá nặng thì biến thành dâm loạn.

Đào hoa tinh có: Chính tinh tham lang, liêm trinh là ngoại hạng đào hoa tinh, thủ cung mệnh không được gia đào hoa tinh đã đa tình mầm móng, lại thêm một … hai … Thứ cấp đào hoa tinh hay nặng đào hoa liễu, lúc này mới năng lực đầy đủ phát huy kỳ ở tình cảm đào hoa tác dụng; tử vi, phá quân thủ cung mệnh đào hoa sảo thứ vu tham liêm. Thiên diêu, Hàm trì, mộc dục, hồng loan, thiên hỉ, năm sinh hóa lộc tinh và hóa khoa tinh, lục ngôi sao may mắn đều là thứ cấp đào hoa tinh. Phàm chủ tinh hơn nữa đào hoa tinh tựu dễ có đào hoa hiện tượng, đào hoa tinh gia được càng nhiều đào hoa tính lại càng nặng, nhưng tu hữu sát sao Hóa kỵ mới có thể có vẻ mê loạn hoặc là lạm tình, vô sát sao Hóa kỵ thì so sánh sẽ không xằng bậy.

Thiên lương, thất sát, vũ khúc thủ mệnh người đó, thiếu thốn nhất đào hoa, thứ nhì là cự môn, Thiên phủ thủ mệnh người đó.

Năm sinh mệnh bàn có đào hoa cách cục người đó, suốt đời so sánh dễ có đào hoa; năm sinh mệnh bàn vô đào hoa cách cục người đó, đi hạn phùng đào hoa, thanh niên vị hôn người có thể có nhân duyên, có chồng người cũng không phải là có đào hoa, mà chích là tình cảm vợ chồng nhiều mà thôi.

Cung mệnh có lạp bả đào hoa tinh, cái khác đa số chính khí ngôi sao mà lại vô sát, cung phu thê vô vấn đề, đa chủ tình cảm vợ chồng hảo, nhất là nữ mệnh, sẽ có phong độ tình thú, cuộc sống và hài hòa. Nhược cung phu thê sao đào hoa bay vào thì, thì sẽ có đào hoa tranh cãi sự, hôn nhân tương không đẹp mãn.

Đi vận phùng đào hoa cách cục hoặc đào hoa tổ hợp, không cần khán cung phu thê liền có thể trực đoạn kỳ có luyến ái chuyện tình cảm phát sinh.

Đào hoa tinh tụ vu bất đồng cung độ thì không có cùng tượng ý: Cung mệnh đào hoa ký có tư tưởng lại có hành động, cung tử nữ đào hoa trọng điểm vu sắc dục phương diện, cung phu thê đào hoa trọng điểm vu luyến ái và gặp ở ngoài ở chung phương diện, cung tật ách đào hoa trọng điểm vu bản thân tiếp xúc phương diện mà đa chủ nhục dục hình đào hoa, cung phúc đức đào hoa trọng điểm râu rậm tưởng mà ít hành động, nô bộc cung đào hoa trọng điểm vu ngoại lai mê hoặc phương diện, thân cung đào hoa là bên ngoài mỹ cập lực hấp dẫn.

Đào hoa có nội đào hoa và ngoại đào hoa của phân. Nội đào hoa chủ phu thê đang lúc so sánh lãng mạn và tính sinh hoạt so sánh nhiều lần, như xương khúc tinh các loại. Ngoại đào hoa còn lại là chủ không bình thường ngoại tình tình, như thiên diêu, Hàm trì các loại.

Phùng đào hoa mà dồn rủi ro, xấu mặt, hôn nhân bất lợi người, xưng là “Đào hoa kiếp” . Đào hoa tinh phùng thiên không cướp đại hao, hoặc tài lộc tinh phùng xung, tựu dễ phát sinh “Đào hoa kiếp” . Nhưng tham lang, liêm trinh sai ai ra trình diện thiên không cướp có yếu bớt đào hoa mà chuyển hóa thành công tác nghệ thuật tác dụng, cái khác đào hoa tinh thì không biến hóa.

Phùng đào hoa mà dồn quan tòa hình ngục, xưng là “Đào hoa sát” . Đào hoa tinh phùng dương đà hình bạch hổ quan phù phá toái cực kỳ hắn hình ngục tổ hợp chờ, tựu dễ phát sinh “Đào hoa sát” .

Cung phu thê có mộc dục Hàm trì, chủ có thực chất tính đào hoa (nhục dục đào hoa); liêm tham tị hợi (nam nữ cùng luận) hội sát tinh, cũng là thực chất tính nhục dục đào hoa; tham cư hợi tử gặp dương đà là hiện lên thủy đào hoa, cũng nhục dục đào hoa; liêm trinh hội Hàm trì vừa hội văn khúc, là tinh thần tính đào hoa (tức hữu nghị tính mà không phải là tình dục); tham lang hội đà la là gió lưu màu trượng, là nhục dục đào hoa, chủ có rượu sắc sự kiện; cùng cự hội văn khúc, là tinh thần tính đào hoa, nữ mệnh khả năng có thực chất tính đào hoa; liêm cự hội thiên diêu, dễ có thực chất tính đào hoa; hồng loan hội thiên diêu, càng chính xác đào hoa (thực chất tính).

Dễ có đào hoa tổ hợp như sau:

1, cung mệnh có dưới tinh diệu tổ hợp: Tử phá, liêm trinh, cơ âm dần thân, thiên đồng, cùng lương, Thái âm, tham lang, văn khúc, hữu bật, thiên thành, Hàm trì, thiên diêu, mộc dục, hồng loan, thiên hỉ, hóa lộc, thiên không, Địa kiếp, thiên mã, nữ mệnh thiên tướng, nữ cung mệnh tam hợp phùng văn xương văn khúc, thiên lương tị hợi gia sát, cung mệnh tam mới có Thái âm thái dương.

2, cung phu thê có dưới tinh diệu tổ hợp: Tham lang, thiên diêu, Hàm trì, cự môn, thất sát, phá quân, cơ âm dần thân, thiên đồng mão dậu tị hợi, thất sát gia dương hoặc linh, lục ngôi sao may mắn, vũ khúc gia sát, cùng cự, liêm tham.

3, cung phúc đức có dưới tinh diệu tổ hợp: Xương khúc đồng cung, Thái âm, thiên diêu, nữ mệnh thái dương gia sát, tham lang.

4, cung thiên di có dưới tinh diệu tổ hợp: Tham lang, cơ lương thìn thủ.

5, cái khác tổ hợp: Tham lang cư cung tử nữ, tham lang cung Quan lộc, Thái âm hóa khoa.

★ tam, kết hôn thời cơ

1, tiên khán mệnh cục là thuộc tảo hôn còn là kết hôn muộn (từ chư tinh nhập mệnh ngẫu nhị cung khán). Giống nhau nam phùng 30, nữ phùng 26 là kết hôn muộn. Hồng loan thiên hỉ tọa mệnh, nhất là hồng loan, giống nhau đa thuộc tảo hôn; nhật nguyệt khôi việt tọa mệnh người cũng là tảo hôn, nhưng còn phải do chủ tinh lai quyết định.

2, khán thích hợp kết hôn đại hạn, giống nhau ở đệ tam đại hạn nội, mệnh thuộc tảo hôn hoặc đại hạn phùng hôn nhân tinh đa người cũng có thể lo lắng đệ nhị đại hạn (ví dụ như cung mệnh và đệ nhị đại hạn phùng hồng loan). Cấu thành kết hôn điều kiện: ① bản mệnh cung, cung phu thê cùng với đại hạn cung, đại hạn cung phu thê vô phá; hạn năm cung phu thê phùng Hóa kị, có dính liền ý. ② hồng loan, thiên hỉ, thanh long, ưa thần, hóa khoa những … này hôn nhân tinh có hay không nhập đại hạn, nhược sai ai ra trình diện (tam phương sai ai ra trình diện cũng coi như), thì có kết hôn khả năng. ③ lo lắng nữa có hay không nam phùng Thái âm, nữ phùng thái dương, phá quân, phong cáo, nam nữ phùng thiên đồng lộc tồn nhập hạn vận. Nhược phù hợp kể trên điều kiện người, thì bản đại hạn nội dễ thành hôn, sao Bắc đẩu ứng với vu tiền năm năm, sao Nam Đẩu tinh ứng với ở phía sau năm năm. Nếu không có kể trên tiền hai người điều kiện, thì bản đại hạn khó thành hôn.

3, đại hạn có kết hôn điều kiện, nhìn nữa lưu niên, tiểu hạn cung, nhược phùng lưu niên hoặc tiểu hạn mệnh, thê cung cát, mới có kết hôn kết hôn điều kiện tiên quyết, sau đó nhìn tiếp nữa. ① lưu niên hoặc tiểu hạn cung phùng hồng loan, thiên hỉ, thanh long, ưa thần, hóa khoa, thiên diêu, Hàm trì chờ hôn nhân tinh, tựu mới có thể; mà lưu niên hoặc tiểu hạn rơi bản mệnh bàn cung phu thê hoặc đại hạn cung phu thê người canh mới có thể; lưu niên hoặc tiểu hạn cung rơi nguyên mệnh cung tử nữ người, rất khả năng đã ở chung mà mang thai; lưu niên hoặc tiểu hạn cung rơi nguyên mệnh tật ách, nô bộc cung người, rất khả năng lên xe trước hậu mua vé bổ sung; lưu niên hoặc tiểu hạn cung phùng hồng ưa mà rơi nguyên mệnh cha mẹ của cung, dễ phụng phụ mẫu của mệnh hoặc trưởng bối giới thiệu mà kết hôn. ② lưu niên lưu loan lưu ưa bay vào nguyên cung mệnh, thân cung, cung phúc đức, cung phu thê, bản đại hạn cung người, cũng mới có thể. ③ nữ mệnh lưu niên hoặc tiểu hạn phùng thái dương tinh, nam mệnh lưu niên hoặc tiểu hạn phùng Thái âm cũng dễ kết hôn. Loan ưa chờ hôn nhân tinh đúng chỗ mà có sát tinh hoặc mẹ goá con côi tinh phá tan, thường thường là sự tương thành mà ly tán. ④ lưu niên tam cát hóa nhập phu thê hoặc bản mệnh, đại hạn, lưu niên mệnh, đại hạn phu thê Hóa kị là lưu niên tật ách, đại hạn của cung mệnh hóa khoa, chiếu hoặc ngồi lưu niên mệnh chờ giai mới có thể.

Hoàn phải chú ý, kết hôn nếu qua đại hạn cung phu thê can Hóa kị đối trùng cung của năm, cùng với bản mệnh điền trạch can Hóa kị đối trùng cung của năm tài năng kết hôn. Kết hôn năm can Hóa kị tinh bất khả hóa nhập song phương cung mệnh, bằng không không được cát.

★ tứ, làm sao khán hôn nhân không được thuận

Trừ dưới của luận ngoại, nên xem thêm đoạn thứ nhất hữu quan bộ phận.

Cung phu thê không quá ưa sai ai ra trình diện lục ngôi sao may mắn đồng cung hoặc giáp, nhất là không thích chỉ tinh đồng cung, dễ có nhị hôn hoặc tình cảm làm phức tạp, không thích nhất tả hữu xương khúc chỉ tinh đồng cung, có nhiều bên thứ ba quấy rầy hoặc có gặp ở ngoài; tả hữu xương khúc song tinh đồng cung, nhưng có không ít người cát xinh đẹp, có thể cùng phối ngẫu mệnh cục hảo hữu quan, nhưng nếu lại thấy dương hỏa thì không được cát, chủ hôn nhân có biến. Lục cát vu tam phương sai ai ra trình diện ứng với là cát mỹ.

Nam mệnh tọa Thái âm, nữ mệnh tọa thái dương, miếu vượng chủ khác giới duyên cường, nữ đoạt phu quyền; hãm địa phu hoặc thê không đắc lực, nữ mệnh chủ sinh hoạt không chỗ nương tựa; gia sát đều chủ ly dị, quá mức thì hình khắc thương tử. Cung mệnh cơ lương phùng sát, cũng chủ cô khắc.

Nhật nguyệt xấu vị cùng thủ cung mệnh, nam vô phương, nữ không được cát, nhược tổ hợp bất hảo hoặc gia sát người, dễ rơi phong trần.

Nữ mệnh mệnh tọa dần, đối cung cùng lương, chủ hôn nhân có khúc chiết; tạm biệt xương khúc, có thể phải giá đã ly dị nam nhân. Thái dương tọa mệnh vu thủ hợi tử cung, hình phu khắc tử, gia sát tất là.

Nữ mệnh dương lương tọa mệnh, điều không phải kết hôn muộn, hay hôn nhân không được thuận.

Cung mệnh cư tử ngọ mão dậu, cung phu thê cư thìn thủ xấu vị, tình cảm bất hảo, đa khắc khẩu, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, gia sát kị càng hung.

Cung phu thê phùng Tứ Sát độc thủ, nam lấy vợ hãn thê, nữ giá ác phu hoặc lăn lộn quá băng đảng nam nhân. Phùng lục sát thủ chiếu hoặc tướng giáp thì, đa chủ hôn nhân không đẹp,… ít nhất … Và phối ngẫu không được mục, hoặc chủ phối ngẫu đa bệnh thương, quá mức thì khắc thương vong. Cung phu thê có mẹ goá con côi, phá toái tinh cũng không tiện, điều không phải chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều chính là sinh tử ly biệt. Tam mới có sát tinh, cũng sẽ ảnh hưởng quan hệ vợ chồng.

Nhị độ hôn nhân thường là cung phu thê có hai viên chính tinh đồng cung mà phùng sát phá tan, ví dụ như cùng cự hội Tứ Sát, chủ thượng nửa cuộc đời hôn nhân yếu phá (nhân cự môn là sao Bắc đẩu), nhược chủ tinh là sao Nam Đẩu tinh thì chủ tuổi già hôn nhân yếu phá. (cung phu thê nên chỉ một chính tinh miếu vượng tọa thủ, phùng hai người chính tinh thì nhược miếu vượng vô sát hoặc thành cách cục người cũng cát, bằng không không được cát). Cung phu thê cư dần thân tị hợi mà lại có hai viên chủ tinh đồng cung thay đổi có nhị độ hôn nhân khả năng.

Cự hỏa dương chung thân ải tử cách, nhất là thìn tuất cự môn phùng đến đây cách càng suốt ngày khắc khẩu liên tục, tình cảm thất ý.

Mệnh ngẫu lưỡng cung phùng sát phá liêm tham người đa bất hòa giai. Sát Phá Lang cung phu thê tạm biệt sát, cho dù miếu vượng, ở hạn năm bất hảo thì chủ chia lìa. (nữ mệnh lại thêm đào hoa tinh người có thể sẽ trở thành kỹ nữ).

Cung phu thê tham lang hóa lộc gia đào hoa tinh, phối ngẫu có gặp ở ngoài, hạn vận phùng của cùng luận.

Bản mệnh tam phương tứ đang có đào hoa tổ hợp, dễ có tình duyên, nhược lại thấy cung phu thê có xương khúc, nam mệnh dễ tại ngoại cùng người ở chung, nữ mệnh dễ và một … khác nam nhân từng có tình cảm sau đó sẽ giá. (sao Văn Khúc là công khai, văn xương tinh là âm thầm).

Cơ âm và xương khúc nhập cung phu thê, là nhiều vợ cách cục. Cơ âm ở thân, dương cự nhập mệnh hoặc cung phu thê, chủ thị phi đa.

Nữ mệnh thái dương hóa lộc nhập cung phu thê, tiên sinh dễ có gặp ở ngoài.

Cung phu thê đào hoa tinh đa, hoặc thiên diêu phùng hóa quyền, biểu thị phối ngẫu có gặp ở ngoài.

Cung phu thê liêm trinh hội thiên không cướp, kết hôn ba lần mà không nghỉ; liêm trinh hội thiên diêu, cũng không cát. Nữ mệnh liêm trinh hội đào hoa tinh, rất tao, nhưng không nhất định có thực chất đào hoa. Cung phu thê liêm trinh hoặc tham lang hóa quyền lộc, sẽ có chuyện tình cảm phát sinh.

Thiên lương hóa lộc hóa quyền, tham lang hóa quyền cung phu thê, sẽ có người chuyện tình cảm phát sinh; nữ mệnh lại càng không lợi, trước khi cưới sẽ cùng có phụ của phu phát sinh tình cảm. Tham lang Hóa kị, vi tình sở khốn. Tham lang hóa lộc, phối ngẫu cũng dễ có gặp ở ngoài.

Cung phu thê khôi việt phùng hữu bật hoặc hóa khoa, nữ mệnh đời sống tình cảm phức tạp, nam vô phương.

Thiên lương cung phu thê gia sát, có ly biệt của tượng, đặc biệt ở tử cung cung phu thê là hung; thiên lương lâm tử ngọ cung phu thê, phùng đối cung Hóa kị lai xung, hội kết hôn với một đã ly dị nữ nhân.

Thiên cơ thiên lương dương nhận sẽ trở thành cô độc cách, chủ duyên phận mỏng, trong cuộc đời nan đụng tới người mình thích, hoặc hữu duyên vô phân, kết hôn muộn mệnh cách.

Cùng âm phùng dương nhận ở ngọ cung, đầu ngựa đái tiến cách, đa hình khắc, lại thêm sát tinh ly dị không khỏi.

Vũ khúc Hóa kị, tái phùng hỏa linh gia hội hoặc giáp phụ, là quả tú cách, duyên phận rất mỏng, gặp lại như người xa lạ, hình khắc rất nặng.

Cung phu thê có phá quân, cự môn gia lục sát, đa số ly hôn.

Cung phu thê can Hóa kị nhập cung thiên di, đa số ly hôn.

Phu thê Hóa kị nhập mệnh, lão bà đặc biệt thích ăn phi thố.

Phu thê Hóa kị nhập cung tử nữ: Cắm sừng.

Nữ mệnh mệnh phúc ở dần thân tị hợi, tọa cơ âm, cùng lương, liêm tham, dễ có đào hoa, gia tả hữu xương khúc khôi việt chỉ tinh canh nghiệm. Mệnh phúc phùng thái dương Thái âm tọa thìn thủ xấu vị người, là âm dương giao thái, suốt đời đa luyến ái, nhất là phùng nhật nguyệt trái lại bối mà ở thìn thủ xấu vị tọa mệnh người, dễ có tính biến thái, thích diễn khác giới vai.

Mệnh ngẫu hai sao âm dương tương phản, ví dụ như nam mệnh âm ngẫu dương, nữ mệnh dương ngẫu âm, chủ phu thê làm trái lại, bất hòa giai. Nam mệnh Thái âm nữ mệnh thái dương tọa mệnh, nhập miếu dễ có gặp ở ngoài, khác giới duyên tốt; hãm địa thì phủ, nhưng nếu hội sát chủ chia lìa.

Mệnh ngẫu lưỡng cung đều cát, nhưng sự nghiệp cung có Hóa kị, vô sát thì chủ phối ngẫu đa nghi mà sinh sự, đái sát càng hung, quá mức thì hình khắc.

★ ngũ, hình khắc phối ngẫu mệnh

Mệnh lý học thượng cái gọi là hình khắc, cũng không nhất định hay khắc tử, căn cứ trình độ bất đồng có: Tình cảm vợ chồng bất hảo, đa khắc khẩu không ngớt; tình cảm vợ chồng vỡ tan, tạo thành ở riêng, ly hôn; hôn hậu phối ngẫu đa bệnh hoặc thương tai, tàn tật; phối ngẫu sớm tử, bất năng giai lão. Nhưng người bình thường nói hình khắc phần nhiều là thuộc về tương đối nghiêm trọng thương bệnh tai và sinh ly tử biệt.

Cung phu thê dễ tạo thành hình khắc tinh diệu có: Vũ, tham, phá, liêm, sát, cự, lục sát tinh, Hóa kị, chặn thiên không, thiên hình, âm sát, phá toái, khốc, hư, cô, quả, bạch hổ cập thái vượng hóa lộc hóa quyền chờ.

Nghiêm trọng hình khắc tổ hợp có: ① cung phu thê phùng kể trên ác tinh và sát hình kị hung diệu tụ hội, dễ tang phối. ② nam mệnh cung phu thê bất hảo, tam phương tứ chính sai ai ra trình diện sát, thái âm tinh vừa lạc hãm người, chủ tang thê hoặc bất năng giai lão; đi được ất hạn năm, Thái âm lạc hãm vừa Hóa kị, có thể phải cáo biệt thê tử. ③ nữ mệnh cung phu thê bất hảo, tam phương tứ chính sai ai ra trình diện sát, thái dương tinh vừa lạc hãm, chủ tang phu hoặc bất năng giai lão; đi được giáp hạn năm, thái dương lạc hãm Hóa kị, có thể phải cáo biệt phu quân. ④ cung mệnh cư tử ngọ vô chủ tinh, cung phu thê cơ lương đồng cung, hạn năm phùng cung phu thê phùng sát hình kị tụ hội, dễ mất vợ hay chồng. ⑤ cung phu thê sai ai ra trình diện Hóa kị gia sát. ⑥ cung mệnh bị chiếm đóng có ác tinh sát sao Hóa kỵ mà cung phu thê vừa bị chiếm đóng gia sát sao Hóa kỵ, hình phu khắc thê của mệnh.

★ lục, hôn tai giải cứu phương pháp:

① vị hôn người chọn cái tốt phối ngẫu ② trúng mục tiêu có bao nhiêu hôn người, tiên công chứng tịnh cùng phòng, qua một đoạn thời gian lại cử hành hôn lễ, hoặc lên xe trước, ở chung sau một thời gian ngắn tái làm công chứng ③ có chồng phu phụ, hôn nhân xuất hiện vết rách thì, có thể chọn ngày lành tháng tốt nhật long trọng cử hành một lần kết hôn kỷ niệm, hoặc khứ phách một kết hôn kỷ niệm chiếu ④ phu phụ rời xa ít tụ, hoặc phân sàng, hoặc sinh hoạt làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau đối phương tư tưởng hành vi.

★ thất, lựa chọn như thế nào phối ngẫu?

Một người trước khi cưới đa và phụ mẫu ở chung, gia đình và cá nhân khí tràng tạm thời bị vây tiên thiên kết cục đã định trạng thái, thật xấu khó với cải biến. Sau khi kết hôn gây dựng lại liễu một nhà mới đình, song phương âm dương khí tràng dây dưa cùng một chỗ, từ từ hình thành một tân khí tràng, có lợi vô lợi tựu khán song phương khí tràng có thể không góc bù, phối hợp thật tốt có thể thay đổi cả đời số phận, phối hợp không dễ xài song phương số phận đều đồi bại. Từ tử vi mệnh bàn thượng khán, cung phu thê và sự nghiệp cung thành một đường, ảnh hưởng lẫn nhau, kết hợp hảo có thể phu quang vinh thê quý, phối hợp bất hảo thì hình khắc phối ngẫu, rủi ro bại nghiệp. Bởi vậy kén vợ kén chồng vấn đề thập phần trọng yếu, đối suốt đời có thể không quá cuộc sống hạnh phúc đưa đến hết sức quan trọng và thập phần then chốt tác dụng, phải có khiến cho mọi người coi trọng. Tục ngữ nói: “Nhân duyên mệnh định”, đây là đối người bình thường mà nói. Nhà hiền triết môn còn nói: “Thuận thì đã lớn, nghịch thì thành tiên”, hiểu số mệnh con người mà sửa, biết khó khăn mà lên, tuyển trạch hảo cùng mình mệnh lý xứng đôi phối ngẫu, thì có thể “Hi vọng lại một thôn” vậy.

Kén vợ kén chồng phải dĩ song phương mệnh bàn là căn cứ lai phân tích, thân thể to lớn thượng có thể nam nữ cung mệnh, cung phu thê kết hợp lai luận (nên kiêm khán kết hôn đại hạn), chủ yếu khán song phương mệnh bàn tinh diệu có hay không phối hợp hài hòa: ① nếu như cung phu thê hảo, có thể chọn lựa chọn đối phương cung mệnh chủ tinh làm gốc nhân cung phu thê chủ tinh khác giới. Ví dụ như bản thân cung phu thê chủ tinh là trời cùng, phối ngẫu cung mệnh chủ tinh cũng thiên đồng người là tốt phối. ② nếu như cung phu thê bất hảo, bất năng chọn đối phương cung mệnh chủ tinh và bản thân cung phu thê chủ tinh giống nhau phối ngẫu, có thể chọn song phương cung mệnh chủ tinh tương đồng hoặc phối hợp thật tốt chủ tinh khác giới. ③ nam mệnh cung phu thê chính tinh thuộc sao Nam Đẩu, nên phối âm năm sinh nữ tính; chính tinh thuộc bắc đẩu, nên phối dương năm sinh nữ tính. ④ nữ mệnh cung phu thê chính tinh thuộc sao Nam Đẩu, nên phối dương năm sinh nam tính; chính tinh thuộc bắc đẩu, nên phối âm năm sinh nam tính. ⑤ bản mệnh can cung hóa lộc ngôi sao đúng lúc là đối phương cung mệnh chủ tinh. ⑥ hai người mệnh bàn cách cục hoặc tính hệ cùng loại người, chọn phối ngẫu cung mệnh chủ tinh và bản thân cung mệnh chủ cùng loại người, hoặc phối ngẫu cung mệnh chủ tinh rơi vào bản thân cung mệnh tam phương cũng có thể, thì song phương tính tình so sánh năng lực hợp ý. Ví dụ như, bản thân cung mệnh chủ tinh là Sát Phá Lang, thì chọn phối ngẫu cung mệnh chủ tinh là Sát Phá Lang người; bản thân cung mệnh chủ tinh là cơ âm cùng lương, thì chọn phối ngẫu cung mệnh chủ tinh cũng cơ âm cùng lương người.

Hay nhất tái chú ý song phương ngũ hành cục, chọn song phương ngũ hành cục tương đồng tướng người sống cao hơn.

Cụ thể phối hợp như sau: Dưới chỉ tinh diệu, đều là cung mệnh chủ tinh, “Ưa, kị” tinh tức là yếu phối hợp khác giới cung mệnh chủ tinh.

nam mệnh: Tử vi tinh nam tính thích có tài hoa và hàm dưỡng nữ tính. Ưa phối dịu ngoan thiên đồng, hiền lành Thiên phủ, cơ trí cự môn, uy dũng thất sát, cao quý ổn trọng thiên tướng; tối kỵ phối đẹp đẻ tham lang, táo bạo phá quân, cũng kị tử vi; dư đều thứ ưa.

Thiên cơ tinh nam tính so sánh thích thông minh nhạy bén, suông học khí chất nữ tính. Mừng nhất phối thiên lương tinh, thứ ưa tử, dương, vũ, cùng, liêm, phủ, kị thiên cơ, dư tinh đều miễn cưỡng có thể phối.

Thái dương tinh nam tính thích bề ngoài mỹ lệ và rộng rãi nữ tính. Ưa ôn nhu thiên đồng, lãng mạn Thái âm, kị thái dương, cũng kị thì hảo thì phôi cự, lương, dư tinh đều thứ ưa.

Sao Vũ khúc nam tính thích thiện quản lý tài sản vừa đẹp phú bà. Mừng nhất tài khố Thiên phủ, thứ ưa sát, tham, tướng, tối kỵ phá quân, cũng kị vũ khúc, còn lại đều là thứ ưa.

Thiên đồng tinh nam tính chú ý hưởng thụ, ưa có sống sống tình thú nữ tính, nhưng ở xứng đôi thượng nên đái điểm bốc đồng tinh lai điều hòa. Vô quá tốt duyên tinh, so sánh ưa tử vi, thiên cơ, liêm trinh, thiên tướng, thất sát, phá quân, tối kỵ cự môn, thiên đồng, còn lại gắn liền với thời gian hảo thì phôi.

Sao Liêm trinh nam tính ưa thông minh cơ linh, hoạt bát chuyên gia, đái một cách tinh quái thức nữ tính. Mừng nhất phú đồng tình tâm thất sát, ổn trọng Thiên phủ, thứ ưa vũ khúc, tối kỵ tham, tướng, phá, dư tinh đều thứ kị.

Thiên phủ tinh nam tính dụng tình không được chuyên, thích ổn trọng mà bề ngoài mốt tân triều nữ tính. Thiên phủ duyên tinh tối đa, mừng nhất dứt khoát vũ khúc, đơn thuần liêm trinh, kị Thiên phủ, dư tinh đều thứ ưa.

Thái âm tinh nam tính so sánh âm nhu, thích ôn nhu săn sóc, ái chỉnh tề nữ tính. Nên đái điểm dương cương tinh diệu lai điều hòa. Giống nhau vô tốt đại phôi duyên tinh, so sánh ưa tử, cự, tướng, lương, sát, phá, thì hảo thì phôi hữu cơ, cùng, phủ, tham, còn lại đều là sao Hóa kỵ.

Tham lang tinh nam tính hội đa sừng luyến ái, dục tưởng lãng mạn phong tình, tài sắc gồm nhiều mặt phú bà. Mừng nhất vũ khúc, tối kỵ cao không thể leo tới tử vi, bốc đồng liêm trinh, còn lại đều là thứ kị.

Cự môn tinh nam tính so sánh thích rộng rãi hào phóng nữ tính. Rất ít và của xứng đôi duyên tinh, miễn cưỡng có thể phối cơ, vũ, liêm, tối kỵ hiếu thắng thái dương, thiên đồng, dư đều thứ kị.

Thiên tướng tinh nam tính thích ổn trọng, có truyền thống mỹ đức, ái gia đình, theo quy thủ củ nữ tính. Mừng nhất mẫn tiệp sao Vũ khúc, tối kỵ liêm trinh, cũng kị thiên tướng, miễn cưỡng có thể phối tử vi, dư tinh đều thứ ưa.

Thiên lương tinh nam tính ưa có hàm dưỡng, cụ phong phú kiến thức nữ tính. Vô tốt đại phôi duyên tinh, kị thiên lương, cũng kị thì hảo thì phôi cơ, cùng, còn lại đều là thứ ưa.

Thất sát tinh nam tính thích độc lập kiên cường và có thời đại mới khí chất nữ tính. So sánh ưa liêm trinh, cũng ưa vũ khúc, miễn cưỡng có thể phối tử, âm, còn lại tinh diệu đều kị.

Phá quân tinh nam tính thích lãng mạn phong tình và đổng mới nữ tính (phong trần nữ các loại). Có rất ít và của xứng đôi duyên tinh, miễn cưỡng có thể phối Thái âm, tối kỵ tử vi, hiếu thắng vũ khúc, liêm trinh, dư tinh đều kị.

nữ mệnh: Tử vi tinh nữ tính, có khí chất cao quý, dùng tiền chuyên gia, ưa quý báu phẩm, chú ý chỉnh thể giá trị và phái đoàn, thích có lý tưởng hoài bão, có tài hoa, có hàm dưỡng nam tính. Tối kỵ tham tân khí cũ tham lang, thô bạo phá quân nam tính, thứ kị cự, liêm, cũng kị tử vi, thiên tướng và thất sát hội thì hảo thì phôi mà không đoán mỹ, còn lại tinh đều tốt hơn.

Thiên cơ tinh nữ tính, nhanh nhẹn linh hoạt đa tư, tâm tình hay thay đổi, thích bác học đa tài mà đa tân đa dạng nam tính. Vô tốt đại phôi hôn duyên tinh, so sánh ưa có tử, dương, vũ, cùng, phủ, tướng, miễn cưỡng có thể phối cự, lương, còn lại đều kị.

Thái dương tinh nữ tính, có nam tử khí khái, tương đối nhẹ di động, thiện giao tế, ưa tân triều, ưa có giá trị vật phẩm, thích có thành tựu phú hào. Bản thân ít lực hấp dẫn, tối kỵ cự môn, thứ kị liêm, âm, dương, tham, sát, phá, dư tinh đều ưa.

Sao Vũ khúc nữ tính, rất hội quản lý tài sản, dụng tiền rất có kế hoạch, làm việc nguyên tắc tính cường, nặng thực dụng. Bản thân tính dục cường, mừng nhất Thiên phủ, thiên tướng, thứ ưa tính dục mạnh tham lang, tối kỵ phá quân, thứ kị âm, vũ, vậy cùng, cự, còn lại đều là ưa.

Thiên đồng tinh nữ tính, ôn nhu chất phác, tiểu hài tử tính tình, giảng hưởng thụ mà lười nhác, thích hài hước khôi hài, hảo tính tình mà có học vấn nam tính. Mừng nhất tử, dương, thứ ưa cơ, vũ, phủ, tướng, vậy âm, lương, tối kỵ cự môn, còn lại đều kị.

Sao Liêm trinh nữ tính, bình thường tương đối tiết kiệm, không đổi tin tưởng người khác, nhưng một ngày thích người ta, cũng rất bỏ được đầu nhập, mà lại sẽ chết mệnh địa truy cầu người ta, thích đổng sinh hoạt, hoạt bát, gan lớn và đa tài đa nghệ nam tính. Mừng nhất Thiên phủ tinh, thứ ưa thất sát, tối kỵ phá, tướng, cũng kị âm, liêm, cự môn giống nhau, dư đều ưa.

Thiên phủ tinh nữ tính, dụng tiền có kế hoạch, nhưng đối với luyến ái thì hội xử trí theo cảm tính, bỏ được đầu tư; thích sự nghiệp tâm cường mà khỏe mạnh nam tính. Mừng nhất tử, vũ, liêm, so sánh kị cự, sát, phá, phủ, vậy âm, cùng, còn lại tinh đều thích.

Thái âm tinh nữ tính, mẫn cảm đa nghi, tiết kiệm, nhưng đối với người trong lòng lại rất lớn phương, thích nhã nhặn ngăn nắp sạch sẽ mà có văn học khí chất nam tính. Mừng nhất thái dương, thứ ưa cơ, tử, vũ, phủ, tướng, lương, vậy cùng, sát, phá, dư tinh đều kị.

Tham lang tinh nữ tính, tham dục tâm cường, thiện giao tế, so sánh lãng mạn, ẩn tình đưa tình, cho ngươi say sưa, thích phong tình vạn chủng, tài hoa hơn người phú hào. Mừng nhất vũ khúc, thứ ưa dương, phủ, tướng, lương, giống nhau xứng đôi có cùng, âm, tối kỵ tử, liêm, dư tinh đều kị.

Cự môn tinh nữ tính, khẩu tài hảo, rất hội quan sát nhân, thích nhã nhặn rộng rãi mà có học vấn nam tính. Là rất nan lấy lòng tinh diệu, mừng nhất tử vi, thứ ưa vũ, phủ, âm, tướng, lương, vậy cơ, dương, tối kỵ thiên đồng, còn lại đều kị.

Thiên tướng tinh nữ tính, sĩ diện, chú ý quần áo và ẩm thực, đối người yêu rất lớn phương, thích ổn trọng, có gia đình quan niệm chữ Nhật học khí chất nam tính. Mừng nhất tử, vũ, tối kỵ liêm, tướng, thứ kị tham, tướng, cự, sát, phá, thiên cơ giống nhau, còn lại đều ưa.

Thiên lương tinh nữ tính, tượng một đại tỷ đầu, nguyên tắc tính cường, tiết kiệm, nhưng đối với người trong lòng lại hội xử trí theo cảm tính, xuất thủ chuyên gia, thích có hàm dưỡng và suông học sáng suốt nam tính. So sánh ưa thiên cơ, thứ ưa tử, vũ, phủ, âm, tướng, vậy dương, cùng, dư đều kị.

Thất sát tinh nữ tính, độc lập tính rất mạnh, so sánh lãnh khốc, nhưng đối với người trong lòng lại rất nhiệt liệt, thích chính trực nghĩa khí, dũng cảm, có lý tưởng hoài bão nam tính. Bản thân tính tình phôi, mừng nhất tử, vũ, liêm, tối kỵ tham, cự, sát, phá chờ, thiên cơ tinh làm một vậy, còn lại đều ưa.

Phá quân tinh nữ tính, tính tình hay thay đổi, so sánh tùy hứng táo bạo, nhưng đối với người trong lòng so sánh cẩn thận và phải cụ thể, thích có lý tưởng, sáng lập kình và tân triều nam tính. Bản thân táo bạo dễ xung động, nan phối hợp, so sánh ưa dương, cùng, phủ, âm, tướng, lương, cơ, dư đều kị.

Đệ thập tiết đẩu số luận mệnh kinh nghiệm tổng kết

Đã ngoài là đẩu số luận mệnh cơ sở tri thức, phía dưới đối đẩu số luận mệnh kinh nghiệm tiến hành một ít tổng kết và khái quát.

Ở phân tích thôi diễn trước, tiến hành “Định bàn” công tác là rất có cần thiết. Định bàn, hay ở tống ra mệnh bàn hậu, và mệnh chủ tiến hành một loạt thẩm tra đối chiếu giám định công tác, để xác định sinh ra canh giờ cập mệnh bàn có hay không chính xác. Ở tống ra mệnh bàn hậu, có thể cung mệnh tinh diệu đến xem mệnh chủ tướng mạo đúng hay không, tái dĩ cung mệnh tinh diệu có tính cách đặc thù lai hỏi mệnh chủ đúng hay không, ví dụ như văn xương văn khúc thủ mệnh người đó, khán người nét mặt có hay không có tước ban hoặc ban vết chờ; nếu như tham lang thủ mệnh người đó, bộ lông hội so sánh nùng; phá quân thủ mệnh người đó hội phần nhiều là bối hậu mi khoan chờ. Tái dĩ cung phụ mẫu tinh tình cát hung hỏi mệnh chủ bản thân còn nhỏ sinh hoạt tình huống cập phụ mẫu đại khái tính tình, địa vị vân vân huống đúng hay không. Tái dĩ dĩ vãng vận hạn cát hung lai hỏi mệnh chủ dĩ vãng đích tình huống đúng hay không. Nhược sự thực không phù hợp thì có thể thay đổi dùng tới hạ một canh giờ nặng bài một mệnh bàn tiến hành đối chiếu, khán na một canh giờ mệnh bàn canh phù hợp kỳ nhân tình huống, tức dĩ cai canh giờ mệnh bàn là chuẩn, tiến hành luận mệnh. Đối với năm gần đây thành thị sinh ra hoặc tự nhận là canh giờ chuẩn xác người, định một chút bàn có thể xác định sinh ra canh giờ và chính xác thái dương thì có hay không đối được, cũng có thể phòng ngừa nhân tìm lổi bàn mà tạo thành lầm phán đoán, đối với tự nhận là sinh ra canh giờ không chính xác và tháng nhuận, dạ giờ tý sinh ra, canh muốn tiến hành định bàn.

Đẩu số luận mệnh cơ bản cách: Cung vị định nhân sự, tinh tình phán đoán cát hung, đi vận khán biến hóa, tứ hóa tầm cơ hội.

“Cung vị định nhân sự”, đầu tiên là dĩ cung tên gọi định sở chủ người đó và sự, như mạng cung vì mình, cung phụ mẫu vì cha mẹ, cung tài bạch là tài vận chờ. Tái dĩ rơi cung tinh diệu phản ánh nhân sự vật chi tiết, chủ tinh là việc chính, phụ tinh là phụ trợ giúp tác dụng, phụ trợ động tác, phụ trợ nguyên nhân. Ví dụ như, thất sát tinh chủ dũng mãnh khai thác, nhược và mẹ goá con côi đồng cung, thì chủ độc đáng một mặt, độc lập khai thác, một mình tác chiến; tái như thiên cơ có thể là cơ khí, và phá toái đồng cung trưởng máy khí linh kiện hoặc là phá toái máy móc; tái dĩ cung vị địa chi định thời gian điểm.

“Tinh tình phán đoán cát hung”, hay ở luận mệnh thì, vô luận là nguyên cục còn là hạn vận, đều dĩ rơi cung tinh diệu tinh tình làm phán đoán suy luận cát hung họa phúc chủ yếu căn cứ.

Vô luận là cung hoàn tinh, chỉ tinh chỉ cung cận phản ánh kỳ bản tính bản ý, thụ cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, bản tính và bản ý là hội thay đổi, có lúc biến hóa hoàn là rất lớn. Ví dụ như, nhân chi sơ tính bản thiện, theo xã hội ảnh hưởng, người hiện đại đã trở nên tham, nhưng cảnh vật chung quanh không có tham cơ hội cũng không khỏi không thành thật. Sở dĩ phân tích phán đoán suy luận thì ký yếu chỉ tinh chỉ cung tiến hành đối chiếu bản tính nghĩa gốc, lại muốn coi chu vi tinh, cung ảnh hưởng biến hóa lai tiến hành tổng hợp lại phán đoán suy luận.

“Đi vận khán biến hóa”, hay đi vận cần phải dĩ nguyên cục là việc chính thể, định số, bản chất, nhìn nữa bản hạn vận biến hóa tình huống, là thay đổi hảo còn là đồi bại, do đó phán đoán ở định số trong phạm vi biến hóa đường cong, cùng với cát hung ứng nghiệm thời gian cụ thể, tức ứng với sổ. Đẩu số luận mệnh, dĩ nguyên mệnh bàn là vận mạng chủ thể, là sự thể dự triệu, làm đầu thiên định sổ; khán hạn vận cát hung dĩ đoạn hậu thiên nỗ lực và hoàn cảnh ảnh hưởng kết quả, hạn vận cát thì đối định số khởi giúp đỡ tăng cường tác dụng, định số cát thì canh cát, hung thì giảm hung; hạn vận hung thì đối định số khởi ức chế yếu bớt tác dụng, định số cát thì giảm cát, hung thì càng hung. Nhân sinh phát đạt hay không, và mệnh cục thật là tốt phôi quan hệ lớn nhất, và hạn vận cũng có quan hệ rất lớn, chánh sở vị tốt số hạn hảo cả đời quang vinh xương; tốt số hạn vận bất hảo, có tài nhưng không gặp thời, khó với phát đạt; mệnh bất hảo hạn vận hảo, còn có phát huy thời gian, trải qua nỗ lực năng lực phát một thời của tài, nhưng phát đạt không có khả năng đại mà lại bất năng bền, trình tự không có khả năng rất cao, nhưng thụ tiên thiên vận thế hạn chế; mệnh bất hảo hạn vận cũng không tiện, một đời nghèo hèn hoặc bệnh tai bị thương tàn phế.

“Tứ hóa tầm cơ hội”, ý tứ này đây sao Tứ hóa tới tìm tìm dẫn phát cát sự hung sự thời cơ. Sao Tứ hóa là tối sinh động và năng lượng lớn nhất tinh diệu, nó năng lực lĩnh đạo quần tinh vận động và biến hóa, là tình thế biến hóa cơ hội và nguyên động lực. Sao Tứ hóa tham gia mệnh cục hậu, đối số phận cách cục cao thấp đưa đến rất lớn tác dụng. Sở dĩ tứ hóa phân tích rất trọng yếu, nhất là đi vận phân tích tất khán tứ hóa. Khán tứ hóa yếu dĩ nguyên tinh làm thể, tứ hóa thành dụng, tứ hóa động thái là ở nguyên tinh đặc tính cơ sở thượng thay đổi hảo còn là đồi bại, giống nhau phùng hóa lộc quyền khoa là thay đổi hảo, phùng Hóa kị thì đồi bại, ví dụ như: Cự môn có “Miệng” đặc thù, phùng hóa lộc biểu nhân “Miệng” mà được tài lộc, hóa quyền biểu có “Miệng” quyền mà năng lực dĩ nói phục chúng, Hóa kị biểu nhân “Miệng” mà sinh thị phi; nhưng là có tính đặc thù, giá muốn xem tinh diệu đặc tính và tam phương tứ chính cung tứ hóa tình huống lai toàn bộ lo lắng, ví dụ như: Cơ, lương, ngang nhau tinh hóa lộc sẽ không tính toán mỹ, hóa lộc và Hóa kị đồng cung hoặc đối chiếu tựu trái lại là hung chờ. Nguyên cục tứ hóa đối suốt đời đều có ảnh hưởng, hạn năm tứ hóa cận bản hạn năm có ảnh hưởng. Nhược nguyên cục cách cục hảo hoặc có hóa lộc quyền khoa tinh cung, phùng hạn vận hóa Lộc quyền khoa, là dệt hoa trên gấm; phùng hạn vận Hóa kị là đồi bại, tức tiên hảo hậu phôi, nhưng rễ hảo, phôi không được tới cực điểm, vận quá thì hảo. Nguyên cục cách cục bất hảo hoặc có Hóa kị tinh cung, hạn vận hóa lộc quyền khoa, làm lý do phôi thay đổi hảo, nhưng rễ bất hảo, thay đổi tốt trình độ hữu hạn; phùng hạn vận Hóa kị, là họa vô đơn chí; phùng hạn vận Hóa kị xung thì hung sự tất nhiên phát sinh. Thay đổi hảo đồi bại trình độ còn phải xem rơi cung chủ tinh vượng suy mà định. Hóa kị ở đối cung vị thụ xung, phùng xung thì động, cơ hội tựu hiện ra liễu. Cường cung thụ xung thì khởi, chỉ là ám động hoặc tiểu động; suy cung thụ xung thì phá (đã bị phá hư); ngôi sao may mắn hoặc hữu dụng ngôi sao bị vọt lên thì nhưng cát, phá tan thì có tổn hại; hung tinh bị vọt lên có tổn hại, phá tan thì đại hung mà rách nát. Hóa kị sở rơi của cung cận chủ tăng điểm trắc trở mà thôi, mà Hóa kị xung cung (tức đối cung) và dĩ xung cung là khởi điểm thuận số quay về thứ sáu cung hai này cung mới thật sự là phá hư điểm, hai người người hung nhất? Giống nhau là bị chiếm đóng mà lại đa hung tinh của cung hung nhất, nhưng yếu cụ thể phân tích, ví dụ như xung cung phu thê, vị hôn người thì ứng với vu cung điền trạch hung, gia đình yếu xảy ra vấn đề, ông bà hoặc phụ mẫu tranh cãi, bệnh thương tai chờ.

Cung mệnh từ tử đáo hợi có 12 một, mà tử vi tinh cũng có thể hạ xuống tử tới hợi 12 cung, cho nên thì có 144 một cơ bản mệnh bàn. Đồng nhất một mệnh bàn, bất đồng năm sinh số mạng của người sai biệt không chỉ tùy năm sinh hệ tinh bất đồng mà cũng biến hóa, hơn nữa cũng tùy năm sinh can tứ hóa bất đồng mà biến hóa, tứ hóa năm sinh rơi cung cho thấy suốt đời phương diện nào đó được mất tình huống, nhất là Hóa kị tinh rơi cung càng số phận được mất tiêu chút vấn đề. Ví dụ như, giáp năm sinh ra, thái dương Hóa kị, tựu khán thái dương rơi ở đâu cung, cả đời thành bại được mất tựu và cai cung có quan hệ rất lớn; nhược thái dương rơi cung phụ mẫu, như vậy tiêu chút vấn đề ngay cung phụ mẫu, cai cung tên gọi định nghĩa là phụ mẫu, hiển nhiên đầu tiên là đối phụ mẫu bất lợi, phụ mẫu bất hòa; bất lợi trình độ khán hóa diệu vượng suy, miếu vượng tổn hại không lớn, bị chiếm đóng thì tổn thất thảm trọng; triển khai khán, cung phụ mẫu là bản thân di truyền, ý nghĩ, danh dự và còn nhỏ cung vị, Hóa kị biểu di truyền bất lương, ý nghĩ phát dục bất hảo, trình độ văn hóa và danh dự bị hao tổn, còn nhỏ sinh hoạt bất hảo, nửa đời trước sống được mệt chết đi; lại từ hóa diệu tinh tình khán, thái dương vi phụ tinh, sự nghiệp tinh, Hóa kị biểu phụ thân bất lợi, bản thân sự nghiệp bị nghẹt; tái triển khai khán, Hóa kị xung tật ách, bản thân thể người tâm bệnh đa. Còn lại năm sinh có thể loại suy, hạn năm cùng luận.

Đẩu số yếu minh “Thể dụng”, thể là tịnh, dụng là động. Ví dụ như, thái cực điểm là tịnh làm thể, biến hóa ra tới bàn và cung là động là dụng; nguyên cục là tịnh làm thể, hạn vận là động là dụng; cung mệnh làm thể, còn lại mười một cung là dụng; chủ tinh làm thể, phụ tinh là dụng; nguyên tinh làm thể, sao Tứ hóa là dụng; dĩ đại hạn bàn làm thể, lưu niên lưu bàn là dụng.

Tử vi đẩu số nhân sự mười hai một cung, mỗi một một cung đều có thể là thái cực điểm (tức cung mệnh), biến hóa ra mới mười hai cung lai, để mở rộng tin tức nội dung, kỹ lưỡng hơn địa phân tích các cung nhân sự chi tiết tình huống, đây là tử vi đẩu số linh hoạt vận dụng yếu điểm.

Đẩu số phân tích thôi diễn, mệnh bàn vừa ra, đầu tiên thô sơ giản lược nắm giữ toàn bộ tình huống căn bản: Mệnh bàn thượng có cái gì cát hung cách cục; lục ngôi sao may mắn vị trí, có vô lục cát giáp và lục cát song tinh thủ hội chiếu; lục sát tinh vị trí, có vô tam giáp hung, có vô sát tụ; tứ hóa rơi cung tình huống; mệnh bàn trung tâm tối cát cung vị, hung nhất cung vị. Sau đó tiến hành kể lại phân tích suy đoán.

Vô luận nhìn cái gì cung, còn là khán khổ hạn, thân thể to lớn thượng không rời “Ngũ khán” và “Cát hung” hai chữ, vừa nhìn Bản cung chủ tinh miếu hãm, nhị khán rơi cung vượng suy, tam khán Bản cung phụ tinh là cát là hung, tứ khán cung và tinh, tinh và tinh sinh khắc chế hóa, ngũ khán tam phương tứ đang cùng tả hữu lân cung, ngôi sao may mắn đa còn là hung tinh đa. Như thế nào cát? Mặc kệ rơi cung là cái gì chủ tinh, chỉ cần miếu vượng, Bản cung vô sát có ngôi sao may mắn, tam phương tứ chính lại không có sát có ngôi sao may mắn (hoặc cát đa sát ít), thì là cát, chủ tinh là ngôi sao may mắn thì đại cát, thành cát cách canh cát; nhược chủ sự cung tái phùng sinh vượng, chủ tinh được cung sinh và phụ số tử vi người sống, thì dệt hoa trên gấm. Như thế nào hung? Chủ tinh bị chiếm đóng, Bản cung có sát vô cát, tam phương tứ chính vừa sát đa cát ít, thì là đại hung, thành hung ác cách càng hung; phùng tam giáp hung người, cho dù tam phương cát đa, cũng chủ hung; chủ tinh làm ác diệu người càng hung; nhược chủ sự cung tái phùng chết hết thiên không người, hoặc chủ tinh tái phùng cung khắc, phụ tinh khắc người, càng họa vô đơn chí. Còn lại tình huống thuộc bán cát bán hung, là cát đa còn là hung đa, thì khán miếu vượng trình độ cập cát hung tinh tỉ lệ tiến hành xét lo lắng. (luận mạnh yếu cát hung, Bản cung là việc chính, tam phương tứ đang cùng giáp cung là phụ, để biểu hiện các cung trình độ trọng yếu, tương đối gượng ép địa dụng chữ số lai làm so sánh, Bản cung ước chiêm 50% tả hữu, đối cung chiêm 30% tả hữu, tam hợp cung và trước sau giáp cung chiêm 20% tả hữu). (đã ngoài sở luận cát hung, thực là chỉ suốt đời phú quý nghèo hèn họa phúc số phận cách cục cao thấp mà nói. Quá nhỏ vốn có nói: Đối cung định cát hung, tam hợp quan phú quý. Sở dĩ, nếu bàn về tai hoạ phương diện cát hung, thì dĩ cung thiên di thật là tốt phôi lai phân tích; luận phú quý thì dĩ cung tài bạch và cung Quan lộc lai phân tích, nhưng nhưng ứng với kết hợp cung mệnh đến xem).

Cách cục luận mệnh rất trọng yếu, luận mệnh thủ khán mệnh bàn cấu thành cái gì cách cục, lại bàn về tinh tình. Cách cục cát hung chỉ có ở hạn năm và tứ hóa dẫn động tài năng ứng nghiệm. Giống nhau cát cách phùng cát hóa ﹝ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, dĩ hóa lộc là việc chính ﹞ dẫn động thì, tất có cai phương diện của thành tựu, hóa lộc ở nơi nào, thành tựu tùy theo xuất hiện vu nơi nào, hạn năm tái phùng lộc thì cát chuyện xảy ra đạt. Hung cách nguy cơ tứ phía, ác cách tai nạn không ngừng, phùng Hóa kị dẫn động thì, tất có đến đây phương diện tai nạn, hạn năm tái phùng kị xung thì hung chuyện xảy ra sinh. Đối với hung cách, có thể phản kỳ đạo mà đi ﹝ như làm cai phá hư tính hành trình nghiệp hoặc tôn giáo, triết học hành trình nghiệp ﹞, có thể tường an vô sự, đi vận nhược được cát hóa hoặc cát phụ, lộc tinh đến mức cũng có thể thấy được thành công tựu.

Một vốn một lời mạng người vận cao thấp ảnh hưởng lớn nhất là cung mệnh cập tam phương tứ chính cung, còn lại cung độ đối mệnh cách ảnh hưởng so sánh thứ (tả hữu giáp cung chỉ ở thành cách cục và tam giáp hung, lục cát giáp, tài ấm giáp ấn, nhật nguyệt giáp thì lực ảnh hưởng đại, bằng không ảnh hưởng nhỏ, có thể không nhìn).

Thân cung chỉ là hư cấu bản thân, trừ nhập tài quan nhị ngoài cung, kỳ tác dụng cũng không thái thiết thực, chích biểu thị tùy gửi cung mà đem mình thể xác và tinh thần chú trọng vu ở một phương diện khác, hậu thiên nỗ lực tình huống chủ yếu do hạn năm qua quyết định, trung niên hậu vận thế nhất là trọng yếu.

Ở luận bản thân số phận thì, dĩ cung mệnh là việc chính là nội bộ nhân tố, tam phương tứ chính cung là phụ là ngoại bộ nhân tố, khán nội ngoại nhân tố mạnh yếu tình huống, dĩ quyết định cả đời quý khí thành tựu tầng cao nhất, suốt đời vận mạng cao thấp, tức tiên thiên mệnh số cao thấp. Nội ngoại nhân tố mạnh yếu không chỉ và tam phương tứ chính cung tinh diệu vượng suy hữu quan, hoàn và tinh diệu trong lúc đó tổ hợp (tức cách cục) có quan hệ rất lớn, tinh diệu trong lúc đó có thể đi qua sinh khắc chế hóa lai ảnh hưởng và tăng giảm toàn bộ cách cục lực lượng, cũng chính là đẩu số trong sách thường nói “Tinh diệu hỗ thiệp” .

Cung mệnh nhược được chính tinh cát diệu miếu vượng thủ giá trị, tam phương lại được chúng ngôi sao may mắn miếu vượng củng chiếu, mà lại vô Tứ Sát hoặc thiên không cướp kị hao tổn hình sát phá liêm tham chờ tinh thủ hợp xung chiếu giáp, bất luận cung mệnh tọa lạc ở đâu cung, đều tốt luận. Tái phùng tài thiên quan tam cung cũng chúng cát đủ thấu, thì người này tất có đại phú đại quý cơ sở; trong đó phùng cung Quan lộc thắng cung tài bạch người dĩ quý phán đoán (nên đi yêu cầu danh, tham chánh lộ tuyến, nhưng quan cung phùng chủ quý khí ngôi sao tài năng chính xác quý; cung mệnh tuy có quý, mà cung Quan lộc hung cũng không năng lực chính xác quý), cung tài bạch thắng cung Quan lộc người dĩ phú phán đoán (nên kinh thương, cần phải tài cung phùng chủ tài phú ngôi sao mới có thể có chính xác phú), tài quan nhị cung đều cát người thì dĩ phú quý song toàn phán đoán. Nhưng phú quý song toàn của mệnh, kỳ mệnh phải nhập phú quý cách cục, như tam kỳ giai hội cách, đeo sao được địa cách, minh châu rời bến cách, ánh sáng mặt trời Lôi môn cách, Tử Phủ đồng cung cách chờ, bằng không bất năng toàn bộ mỹ. Không vào phú quý cách cục, mà lại tam mới có một … hai … Sát tinh phá tan, tuy có phú quý mà cũng đa vất vả cực nhọc. Nhược mệnh cục thành phú quý cách cục, canh được cát củng và cát giáp, cao hơn, nhất tú thực. Nhập phú quý cách cục mà phùng một … hai … Sát tinh, nhược được hạn phù, mà lại trải qua nỗ lực bính bác, thành tựu cũng đại, chánh sở vị “Có bệnh mới là quý, vô thương không vì kỳ”, có bệnh được thuốc hay, có thể chửa trị hảo, phá tan cửa ải khó khăn, thì quang minh đang ở trước mắt.

Cung mệnh phùng bị chiếm đóng ngôi sao may mắn cũng bình thường, nhưng nếu thành cát cách thì nhưng có tiền đồ lớn, ví dụ như thái dương ở hợi tử thủ cung cấu thành tam kỳ giai hội cách thì, kỳ thành thì càng thêm phi phàm. Phùng bị chiếm đóng ác tinh, giống nhau đa không đẹp, tuy lớn hạn cực mỹ cũng nan cao quý, gia sát kị canh tao, nhưng cũng nên khán Bản cung cập tam phương tứ chính tổ hợp tình huống mà định.

Cung mệnh vô sát người, ít điểm dũng mãnh khí chất, mừng nhất đi có điểm sát tinh của hạn năm dĩ khích lệ. Cung mệnh có điểm sát tinh, tam phương vô sát cát đa, cận chủ vất vả cực nhọc cản trở mà thôi, nếu có thể nỗ lực mà lại hạn vận nâng dậy cũng năng lực đại phú đại quý. Cung mệnh phùng lục sát tinh một trong người, đa vất vả cực nhọc; nhược chủ tinh miếu vượng gia sát, chủ nhân có uy nghiêm, dũng mãnh có bốc đồng, có ngôi sao may mắn củng chiếu, có thể lao mà thành công, có phú quý quyền thế thậm chí bỉ vô sát người còn mạnh hơn; nhược chủ tinh bị chiếm đóng hoặc Hóa kị hoặc vô ngôi sao may mắn củng chiếu mà gia sát tinh, thì dễ biến thành hung hãn, đa cả gan làm loạn, lao mà vô công. Dương đà hỏa linh tứ hung thần, trong đó nhâm nhất ở lại thủ chiếu mệnh thân hoặc đại hạn cung, giống nhau có nhiều bất lợi một mặt, (tình huống đặc biệt ngoại lệ, ví dụ như tham lang ưa phùng hỏa linh). Cung mệnh chủ tinh hãm hoặc vô chủ tinh mà có lưỡng khỏa đã ngoài sát tinh thì, chủ lưỡng họ diên sinh, không phải mặt mày hốc hác. Tứ Sát tinh trung tâm, dương người gây nên hoả hoạn nội cương, đà linh chủ nội ngoan; dương đà tai hoạ đa thiên về hao mòn hữu hình, thương tai, hỏa linh tai hoạ đa thiên về tinh thần phiền phức, bệnh tai. Mệnh tọa hóa sao Hóa kỵ người đó, suốt đời so sánh phiền lòng, đa nghi, không ra lãng, rất làm lụng vất vả, nhưng không nhất định hung, thường thường đối ở một phương diện khác so sánh sẽ đặc biệt câu nệ mà liều mạng mệnh, nhược cung mệnh miếu vượng vô sát, tam phương hóa cát hoặc đắc lực người, hạn vận nâng dậy cũng dễ thu được thành công; sao thuỷ Hóa kị có hóa giải tác dụng; Hóa kị tinh nhập kho, ví dụ như sao thuỷ nhập thìn cung Hóa kị tức là nhập kho Hóa kị, trái lại chủ xung động và phát dụng; mao trạch đông cung mệnh Hóa kị, tạo phản đấu tranh tinh thần đặc biệt cường, là đạt được giang sơn mà liều mạng mệnh, đạt được giang sơn hậu nhưng dĩ đấu tranh giai cấp là cương, lòng nghi ngờ trọng trọng.

Cung mệnh cát đa mà phùng thiên không cướp cập sát tinh, thì không được hoàn mỹ, hoặc phú quý không kiên nhẫn cửu, hoặc bôn ba vất vả cực nhọc, hoặc đa bệnh tai mặt mày hốc hác, hoặc tính tình bất hảo, hoặc hôn nhân không được thuận chờ. Cung mệnh nếu có lộc mã tinh mà rơi không vong cập thiên không cướp người cũng không cát. Mệnh phùng thiên không cướp thủ củng xung, cho dù mệnh cục nhập phú quý cách cục, cũng chủ hư danh hư lợi (ý là biểu hiện ra phong cảnh, mà trên thực tế vô thực quyền thực lợi), khó có đại thành tựu; hai sao cùng thủ cung mệnh, chủ một thân bừa bãi, bách sự phải không; hai sao đồng cung xung mệnh, sẽ có kỳ tai đại họa, được chúng cát củng hợp có thể giải trừ; thiên không cướp giáp mệnh, cả đời nan toại chí, niên thiếu đa tai. Hai sao nhập chư cung đều chủ bất lợi, phùng chủ tinh miếu vượng tai khinh, bị chiếm đóng tai nặng.

Cung mệnh tam phương không thích phùng sát, cung mệnh cát mà tam phương cát hung tinh hỗn tạp, thì giảm cát, một thân có hoa không quả, hữu danh vô thực lợi, hoặc chích quý không giàu, hoặc chích phú không mắc. Trong đó, cung tài bạch hãm mà có sát thì không giàu; cung Quan lộc hãm mà có sát thì không mắc, bình sinh công danh sự nghiệp đa cản trở, cho dù chức vị cũng khổ cực, mà lại không kiên nhẫn cửu; thiên cung hãm mà có sát thì xuất môn bất lợi hoặc hoạt động xã hội, xã hội trợ lực bất lực; quan cung cát mà tài cung khiếm cát, cũng chủ có công và tư bổng lộc, áo cơm không lo; tài cung cát mà quan cung khiếm cát, thương nhân tài nghệ phát tài; tài quan cung giai cát mà cung thiên di khiếm cát người, có thể có phú quý, cận chủ cả đời vất vả cực nhọc bôn ba, cùng người khó xử, thường nhân không đổi thịnh vượng, quan lại không đổi lên chức mà thôi; nhược tài quan thiên tam cung giai khiếm cát người, cho dù mệnh thân ngon, anh hùng không đất dụng võ, cũng khó có làm là. Nhược tam phương sai ai ra trình diện sát phá liêm tham tứ ác diệu mà vô sát, thì phùng tai so sánh Tứ Sát là khinh, đa chủ cá tính kiên cường, ý chí kiên định, đối với quan võ nhân viên trái lại chủ may mắn.

Cung mệnh hung hoặc cát hung hỗn tạp hoặc cách cục không cao, nhược tam phương cát đa, chủ niên thiếu gian khổ hoặc đa tật ách, hoặc nội tâm đa phiền não, nội bộ trở lực đại mà bả tinh lực chuyển hướng sự nghiệp và tài lợi, kháo hậu ngày nỗ lực có thể có phú quý, nhưng phú quý trình độ sẽ không rất cao, mà lại một thân tính tình không ổn định, không nỡ; mà phùng đại hạn giờ lành canh có thể lấy được phúc. Nhược tam phương vừa cát ít hung đa, thì trong ngoài đều khốn đốn, nghèo hèn đa ách của mệnh; hạn vận hảo người cũng chủ áo cơm không thiếu; hạn vận bất hảo người, suốt đời cực độ nghèo hèn. Hung trung tâm phùng tả hữu khôi việt, ở nguy hiểm thì thường thường dễ được trời giúp nhân cứu mà thoát hiểm.

Nam mệnh dĩ mệnh tài quan thiên phúc điền chờ lục cung là cường cung, còn lại huynh phu tử nô tật phụ chờ lục cung là yếu cung. Mệnh tài quan thiên là cường trong cung cực mạnh cung, là phú quý căn cơ. Lục cường cung nhất là tứ cực mạnh cung cát đa hội tụ, đa thuộc tốt số, cho dù lục yếu cung hung tụ, nhưng là phú quý người. Nhược lục cường cung vô cát mà hung tụ, cho dù lục yếu cung cát đa, nhưng tác phôi mệnh khán, đa thuộc nghèo hèn người, khó có phú quý, danh dự và địa vị. Lục cường cung phần nhiều là từ bản thân sự nghiệp tài vận thượng suy tính, mà ở thực tế luận trúng mục tiêu, tật phụ lưỡng cung ảnh hưởng bất khả đánh giá thấp, nhất là đối tai ách ảnh hưởng rất lớn, nhược tật phụ nhị cung hung mà tai ách đầy người, mặc dù phú quý thì có ích lợi gì? Cung phụ mẫu là chỗ dựa vững chắc, “Hộ quan phù”, đối phú quý cách cục ảnh hưởng có lúc bỉ bản thân nhân tố còn lớn hơn, ở Trung Hoa Trung Quốc đại lục “Lão tử anh hùng mà hảo hán” ảnh hưởng lớn rất a, hơn nữa ngươi nghĩ thăng quan phát tài, không có “Hộ quan phù” là không được. Ta phát hiện có vài người bản thân cách cục tốt, nhưng phát không được, và cung phụ mẫu bất hảo có quan hệ rất lớn. Cho nên tật phụ nhị cung cũng rất trọng yếu. Kể trên bát cung đều có dương đà thiên không cướp phá liêm tuyệt tử mẹ goá con côi chặn thiên không tuần thiên không chờ hung tinh thủ gửi thông điệp, chủ suốt đời đa kiển trệ, đa khúc chiết, đa tai ách. Còn lại cung độ cát hung đối cuộc sống ảnh hưởng cũng không có thể quên, cung hung người luôn sẽ có nào đó phương chỗ thiếu hụt. Thế nhưng, nhân vô hoàn nhân, thập toàn thập mỹ người là số rất ít, luôn sẽ có tốt một mặt, cũng sẽ có phôi một mặt.

Cung mệnh làm đầu thiên mà chủ một đời người họa phúc, thọ đoán, thân cung là hậu thiên chủ phúc lộc, cung phụ mẫu chủ thời kỳ thiếu niên phúc ấm, quan lộc, cung tài bạch chủ trung tâm tráng niên thành bại được mất, cung phúc đức chủ lúc tuổi già phúc lộc hưởng thụ.

Phàm cung mệnh được trường sinh đế vượng lâm quan người, tái được chúng cát thủ chiếu, tất nhiên phát đạt (tinh diệu cát là được tinh cách chủ quý, cung lâm trường sinh đế vượng lâm quan hoặc chủ tinh được cung sinh là đáp số cách chủ phú).

Quan võ nhân viên mệnh phùng bác sĩ, thanh long, chiếu tướng cùng thủ mệnh thân, vô thất sát phá tan giúp đỡ, tất nhiên cao chót vót.

Dương nam âm nữ cập đông, phía nam sinh ra ưa sao Nam Đẩu tinh, phùng sao Nam Đẩu sát tinh cũng chủ tai khinh, phùng bắc đẩu sát tinh thì tai nặng, vóc người cập tính tình đặc điểm án trong cung sao Nam Đẩu tinh luận; âm nam dương nữ cập tây, phương bắc sinh ra ưa sao Bắc đẩu, phùng bắc đẩu sát tinh cũng chủ tai khinh, phùng sao Nam Đẩu sát tinh thì tai nặng, vóc người cập tính tình đặc điểm án trong cung sao Nam Đẩu tinh luận. Ví dụ như, Tử Phủ đồng cung, người phương bắc thiên hướng vu tử vi tinh, phía nam nhân thiên hướng vu Thiên phủ tinh.

Tham liêm phá ác, sát dương đà hung (mệnh thân cập tam mới có đến đây lục ác tinh thủ chiếu, canh kiêm Hóa kị, không gặp ngôi sao may mắn người định chủ dâm tà rách nát, hoặc hình phạt chính khắc, nhược miếu vượng mà hội cát hóa cát người nhưng thành công tựu). Nam mệnh phùng sát phá liêm tham thủ hội xung hợp mệnh thân, cho dù không được phùng sát, cũng chủ vất vả cực nhọc, thành bại nhiều lần hay thay đổi; phùng sát thì suốt đời sầu lo, tai hoạ liên miên, phục sai ai ra trình diện Hóa kị hoặc thiên không cướp đại hao chết hết chờ ác, tất hệ trôi giạt khấp nơi, tứ hải phiêu đãng người. Nếu là vũ phá liêm tham xung hợp, không gặp thất sát cập Tứ Sát giao nhau, lại có tả hữu xương khúc khôi việt Tử Phủ chờ cát thủ chiếu, nam có thể là thượng cách mà phú quý, nữ có thể là kiên trinh già giặn, thông minh tài trí, vượng phu ích tử người. Mệnh thân phùng Sát Phá Lang, một thân có sáng lập kình, bất an hiện trạng, hay thay đổi ít tịnh, đa kinh đào hãi lãng, thành công thường thường so với thường nhân vất vả cực nhọc, dễ làm sinh sản và tính kỹ thuật công tác. Nam nữ mệnh thân phúc cung đều không thích hợp giá trị thất sát độc thủ, gặp của, vô sát xung hợp giao nhau cũng chủ tính tình cổ quái, tổn hại nhân mập tư, thương tai mặt mày hốc hác; có sát giao nhau thì chủ nghèo hèn mẹ goá con côi, gian giảo cuồng ngạo, cùng người bất hòa, suốt đời không được phát đạt, tai hối liên miên; thất sát xung mệnh, chung thân khó có được thượng đạt, xuất môn hảo tranh đấu, mọi việc tính toán chi li đấu, không được nhân duyên, yêu cầu mưu nan toại; thủ phúc đức thì phúc mỏng đức cạn, tối hèn mọn, đồi phong bại tục, cũng chủ một đời tầm thường, một chút cũng không có ngang nhiên chí lớn. Nữ tử nhược phùng thất sát thủ mệnh, trừ sinh hương mà miếu vượng vô sát hội hợp người ngoại, đều chủ cô lãnh khó hoà hợp mà bướng bỉnh, dù có nam chí cập làm việc có cách, cũng hình phạt chính khắc tới nặng; nhập thân cung làm hại sảo khinh, nhiên chủ suốt đời lao khổ và thân thể dị thường; cư thiên di thì chuyện tốt tranh phân, mỗi khi cùng người là địch, sinh sôi oán khích; thủ phúc đức nhất là không thích hợp, không vì tì thiếp thì chủ dâm dục, có hình phu khắc tử, cùng người tư thông của lự. Sát phá ở vào cung phụ mẫu, đa chủ mặt mày hốc hác.

Cung mệnh có thất sát và liêm trinh của hợp thủ, vật luận ở đất, nam nữ giai không vì lương, mệnh, thân các hữu sát liêm phân giá trị cũng thế. Mệnh thân có tham lang liêm trinh cùng thủ, hoặc mệnh thân cung mỗi người chia giá trị một sao, nam nữ đều chủ đa dâm. Liêm trinh độc thủ mệnh thân so sánh tham lang độc thủ là cát.

Tử phá cùng thủ mệnh người mỗi đa dâm dục, cơ lương cùng thủ mệnh người đa tính toán, cùng lương cùng thủ mệnh người đa gian ngụy, cự nhật cùng thủ mệnh người đa cạnh tranh, liêm tham cùng thủ mệnh người thật tốt biện, vũ phá cùng thủ mệnh người thật tốt ăn ý thiệp hiểm.

Mệnh phùng vũ tham hỏa linh vu miếu vượng của cung, vô không cướp dương đà thiên hình đại hao liêm phá Hóa kị chờ ác giao nhau, chủ có hoành phát kỳ ngộ, nam chủ quan võ quang vinh hiển, nữ chủ đại phu quyền, sáng suốt song mỹ, chí thắng nam tử.

Cự môn là thị phi âm u của diệu, thủ giá trị mệnh thân nên phùng miếu vượng hoặc gặp miếu vượng thái dương. Thủ vu hãm địa cho dù gặp miếu vượng thái dương cũng chủ khiếm cát, vưu kị phục sai ai ra trình diện sát kị phá tan, tất chủ sinh sự từ việc không đâu, tam phương vừa hung người, suốt đời bất năng làm. Nữ mệnh phùng của vu bị chiếm đóng của cung, đa chủ lăng phu khắc tử, phá gia đãng sinh, đa sinh thị phi; phùng cự dương thủ phu cung, chủ thị phi khẩu thiệt, cướp đoạt phu quyền. Cự môn Hóa kị, mệnh thân đi hạn đều kị sai ai ra trình diện (miếu vượng hoặc tân năm sinh ra, thủy sai người không quá kị), tái phùng thái tuế quan phù, tất có quan tòa khẩu thiệt; tái phùng Tang Môn, bạch hổ, người đi viếng, tất có tai bệnh hoặc tang phục.

Dương cự hai sao đồng cung hoặc đối chiếu, cơ mã đồng cung, đều là xuất ngoại (bao quát dị tộc, xa hương) tổ hợp, rơi ở đâu cung, ở đâu cung người đó sự tựu mới có thể và ngoại quốc, tha hương, dị tộc hữu quan, hạn năm phùng của cùng luận.

Mệnh thân phùng không vong, cát không hiện phúc, hung không gặp họa. Thê cung phùng không vong, nhất thê nan đến già. Nô bộc tọa không vong, ông chủ kiêm làm công. Phụ mẫu tọa không vong, niên thiếu ly phụ mẫu. Tài bạch phùng không vong, tài vật hư hao tổn. Quan phi hóa lộc nhập không vong, không có hoài bão, có tài nhưng không gặp thời. Nhưng “Kim không thì hưởng, hỏa thiên không thì phát”, cũng năng lực thành tựu; mệnh thân có sát ưa phùng thiên không, trái lại cát. Lưu niên gặp sát ưa phùng thiên không (không vong tinh hoặc thái tuế thiên không), trái lại hung là cát. Ngôi sao may mắn lộc mã phùng thiên không, trái lại cát là hung.

Mệnh thân cung yếu, chủ tinh vừa yếu (cơ âm cùng lương), đi hạn vừa nhập yếu cung, lưu niên vừa thấy cường ngôi sao may mắn, trái lại chủ bất năng thụ bổ mà đại hung. Mệnh tật cung có hung thần tinh, nhóm sát hạn năm mà lại sát tinh cường vượng, thì dễ mắc tật nan.

Mệnh thân cung bất hảo mà có hưởng thụ người, có thể là lục thân cung cát mà được lục thân chiếu ứng, hoặc được hạn vận nâng dậy mà tạm thời được phúc, vận quá như trước. Nếu là cung phụ mẫu cát mà được cha mẹ phúc ấm, phụ mẫu không ở hậu mặc dù lụi bại.

Mệnh thân cung bất hảo người, tựu khán có cát hóa cung cập hóa cát nhập mệnh thân cung cường phủ, nhược cường vượng, thì có thể tích cực hướng cai cung đi tìm yêu cầu phát triển hoặc lục thân, thuộc tính người đó bang trợ, dĩ xu cát tị hung.

Quan một thân có vô sáng suốt thiên phú, thì khán mệnh thân có hay không câu sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt, mừng nhất tứ ở lại giai được, sai ai ra trình diện một … hai … Cận chủ thông minh mà thôi. Xương khúc của khôi việt thủ chiếu mệnh thân, cần phải quan có vô Tứ Sát phá tan, thậm chí cái khác sinh khắc làm sao. Cái phàm tao sát hình hoặc gặp địa khắc, thì văn tinh thụ hại, đa vô thực học của có, trái lại chủ một thân kiểu hư giả dối, thiện tật hảo đố phản phúc vô thường vậy.

Dĩ cung mệnh luận tài quan phú quý, hôn nhân, phụ mẫu, tử nữ chờ người sự vật, chỉ là triệu thị và tính khuynh hướng, cụ thể còn muốn xem thêm tương quan nhân sự cung và đại hạn, lưu niên, ở cung mệnh, nhân sự cung, đại hạn, lưu niên tứ người tính chất tương đồng thì thì cát hung người sự mới có thể xác thực phán đoán. Cụ thể luận nhân sự thì, dĩ Bản cung cực kỳ tam phương tứ chính cung là việc chính, nhưng là cầu được toàn diện tin tức, tỉ mỉ phân tích còn muốn toàn bộ kiêm khán, ví dụ như luận sự nghiệp, cung tật ách là công tác địa điểm, hợp tác cũng có ảnh hưởng; cung phúc đức là tư tưởng cung, đối sự nghiệp cũng có ảnh hưởng. Có chút tinh diệu cũng có thể toàn bộ đến xem, không được giới hạn trong rơi cái gì cung vị. Ví dụ như, thái dương làm quan lộc chủ hòa phụ thân tinh, bất luận ở mệnh bàn ở đâu cung, nó vượng suy và hóa cát Hóa kị đều có thể ảnh hưởng sự nghiệp thành bại và phụ thân số phận; Thái âm là tài tinh và mẫu thân tinh, vượng suy và hóa cát Hóa kị đều có thể ảnh hưởng tài phú được mất cập mẫu thân số phận.

Mệnh lý dự đoán phải dĩ nguyên mệnh cục làm cơ sở, là khởi điểm. Nguyên mệnh cục cách cục tuy có cao thấp, có cát có hung, nhưng vô luận cát hoặc hung, cũng chỉ là một loại tính khuynh hướng, là cát hung tồn tại cơ sở và khởi điểm, ở vị tiến nhập hạn vận tiền đều bị vây tương đối cân đối cục diện mà cát hung không hiển hiện, không được phát sinh. Tuổi vận tham gia hậu, nếu như tuổi vận không được tăng cát hoặc hung, tức không được hung cũng không cát, thì nhưng duy trì nguyên lai tương đối cân đối cách cục, nhân sự vật đô hội tương đối bình ổn phát triển, sẽ không thay đổi rất nhanh; nếu như tuổi vận tăng cát giảm hung, thì đánh vỡ nguyên lai cân đối cách cục, hướng cát phương hướng phát triển, nguyên cục hung người giảm hung mà chuyển biến tốt đẹp, cát người canh cát, đến đây hạn năm đại cát đại lợi; nếu như tuổi vận tăng hung giảm cát, thì đánh vỡ nguyên lai cân đối cách cục, nguyên cục cát người giảm cát trở ra bộ, hung người càng hung, đến đây hạn năm hung tai phát sinh. Giống vậy chống lũ đê đập, cho dù lỗ thủng đa, nếu không phát sinh hồng thủy hoặc hồng thủy ngâm không được lỗ thủng chỗ, cũng sẽ không làm hại; nhược hồng thủy đại mà lại ngâm quá lỗ thủng chỗ, thì tai hoạ tất nhiên phát sinh. Nhưng nhân sinh là rất phức tạp, vừa sanh ra sẽ tiến nhập tuổi vận, luôn sẽ có phương diện nào đó người đó sự vật tăng cát hoặc tăng hung, không có khả năng mọi thứ đều bị vây nguyên lai tương đối cân đối cục diện, tăng cát người tựu may mắn, tăng hung người tựu lui bước hoặc có tai hoạ.

Sinh ra năm địa chi chỗ ở cung tinh đối cuộc sống ảnh hưởng cũng không có thể bỏ qua, tác dụng ước tương đương với thân cung.

Đẩu số tinh diệu tên gọi đa rất hình tượng, từ tinh diệu tên gọi là được biết kỳ đại ý. Như tử vi biểu cao quý, thủ lĩnh. Tham lang biểu lòng tham, tham dục. Cự môn tượng đại môn, là và phi cũng có thể tiến đến. Lộc tồn biểu thực lộc, bổng lộc. Xương khúc biểu văn học nghệ thuật, khoa danh. Liêm trinh tượng công đường, bố mẹ làm quan, đường hạ là kẻ tù tội. Phá quân biểu phá hao tổn, rách nát. Thiên phủ ý là quan phủ thương khố. Thiên lương như phòng ốc đòn dông, biểu ấm thọ của phúc. Thiên đồng cùng trời cùng nhạc, chủ thiên nhiên hưởng lạc của phúc. Thiên tướng tượng tể tướng, chủ quyền quý của phúc. Thiên cơ biểu cơ mưu. Thất sát tượng chiến tướng sát thủ. Tả phụ hữu bật tượng phụ tá đại thần. Thái âm là ánh trăng. Thái dương là quang minh. Thiên khốc biểu khóc. Thiên hư biểu hư hao tổn. Thiên phúc biểu thiên nhiên có phúc khí. Thiên quan biểu trời ban quan chức. Thiên quý biểu trời ban quý khí. Ân quang biểu tá nhân ánh sáng. Long trì biểu cái ao. Phượng các biểu cao lầu. Đã ngoài cận tựu mặt ngoài mà nói, trên thực tế mỗi một sao diệu đều có đa loại ý nghĩa, đại biểu cho nhiều loại nhân sự vật, chúng nó ở bất đồng cung vị, tứ hóa thì, tựu không có cùng hình tượng và ý nghĩa, ví dụ như cự môn ở cung phụ mẫu đại diện kiểm trên mặt trớ ba, ở cung phu thê đại diện khắc khẩu, đấu trớ, cự môn xung tài cung có ám hao tổn hoặc tao tiểu thâu, cự môn xung quan trong công tác có tổn thất và can dự miệng có liên quan hành nghiệp, cự môn ở thìn cung là vào nước kho, cự môn ở thủ vị cung là bị quản chế; thiên cơ ở cung thiên di là xe cộ, Thái âm ở hợi cung là hồ hải, vũ khúc lâm tài cung có thể tăng tài lực, phá quân lâm tài cung thì giảm tài lực.

Sự kiện phát sinh, giống nhau đều kinh lịch nguyên nhân gây ra, phát triển, kết quả ba giai đoạn. Tòng mệnh bàn khán, nguyên mệnh bàn là nguyên nhân gây ra, đại hạn bàn là phát triển, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời là kết quả. Từ mười hai cung khán, Bản cung (chỉ ứng với sự, xảy ra sự cố của cung) cha mẹ của cung là sự kiện khởi xướng lúc đầu, hoặc nguyên nhân gây ra của cung; Bản cung là sự đã phát sinh, tức hiện trạng của cung; Bản cung huynh đệ cung là kết quả, hoặc sự kiện kết thúc, tức thời gian tới của cung, huynh đệ cung thật là tốt phôi là tình thế thay đổi hảo đồi bại tiêu chí. Từ tứ hóa khán, khiến cho tứ hóa Thiên can chỗ cung cung tinh là nguyên nhân gây ra, tứ hóa nhập, chiếu, xung cung là xảy ra sự cố của cung, hạn năm tứ hóa thành kết quả, ứng với kỳ, tức hạn năm tứ hóa trùng điệp hạn năm là ứng với kỳ, hoặc hạn năm đưa đến tứ hóa nhập, chiếu, xung của cung là ứng với kỳ.

Tư tưởng của một người phẩm đức, sinh hoạt hưởng thụ phương diện tư duy, tâm tính, dĩ cung phúc đức tinh diệu là việc chính đến xem, cát thì tư tưởng phẩm đức, tư duy, tâm tính chờ đều là hài lòng cao cấp, tâm tính ổn định lãnh tĩnh, hung thì tư tưởng phẩm đức, tư duy, tâm tính bất lương, tâm tính không ổn định lãnh tĩnh, cụ thể ham cập tâm tính khán tinh tình biểu ý. Nhưng nếu cung mệnh chu vi, tức tam phương tứ chính tả hữu giáp cung tinh đàn loại tụ thì, thì dĩ loại tụ tinh tình biểu ý đến xem, ví dụ như, đào hoa tinh loại tụ thì, thì ham, tư duy, phẩm đức, tâm tính chờ, đều và đào hoa tình dục, khiêu vũ hữu quan, gặp chuyện đa trọng tình cảm, xử trí theo cảm tính; nếu có cơ, cùng, cự, tham, lương, xương, khúc, mui xe, thiên vu, thiên hình, bạch hổ, Tang Môn chờ ngũ thuật tinh loại tụ, thì ham, tư duy, phẩm đức, tâm tính chờ, đều và ngũ thuật hữu quan; nhược văn học nghệ thuật tinh loại tụ, thì ham, tư duy, phẩm đức, tâm tính chờ, đều và văn học nghệ thuật hữu quan.

Một người trí lực, trình độ văn hóa, văn nghệ tu dưỡng và cung mệnh và cung phụ mẫu tinh tình hữu quan, đến đây nhị cung hữu cơ âm phủ tướng xương khúc khôi việt hóa khoa chờ trí năng tinh thì trí lực hảo, trình độ văn hóa chữ Nhật nghệ tu dưỡng cơ sở hảo. Nhưng nếu kể trên trí năng tinh Hóa kị gia sát, nhất là dương đà giáp kị thì, thì có nhược trí khả năng.

Luận mệnh phải chú ý xã hội cái này đại cục, cá nhân tiểu cục thụ đại cục chế ước, chánh sở vị “Thời đại tạo anh hùng” là cũng. Ví dụ như phú quý nghèo hèn trình độ, ở bất đồng thời đại và bất đồng quốc gia, khu phải không tẫn giống nhau, ở Trung Hoa Trung Quốc đại lục, 70 niên đại tiền cực nhỏ trăm vạn phú ông, làm quan người so sánh liêm chính, giàu nghèo chênh lệch không lớn; mà 90 niên đại hậu trăm vạn phú ông tựu chỗ nào cũng có, ngàn vạn lần, hàng tỉ phú ông đều có, ra không ít hủ bại tham ô phân tử, giàu nghèo kém cách xa. Đồng dạng phú quý mệnh cục, ở 90 niên đại trước sau và bất đồng khu tựu không có cùng kết luận. Đồng thời rất nhiều gặp nạn người cũng không phải cá nhân vận mạng vấn đề, mà là vận mệnh quốc gia và xã hội, hoàn cảnh đại cục vấn đề.

Ở đẩu số trung tâm, dân quê phú quý cách cục cao thấp là so sánh xấu xí chuẩn, đây cũng là thụ hoàn cảnh và xã hội đại cục ảnh hưởng vấn đề, giống nhau đồng nhất phú quý cách cục người đó kỳ phú quý trình độ nếu so với thành thị nhân chênh lệch đại, cá biệt nhân ngoại trừ. Còn có, dân quê hôn nhân cập rất nhiều tình huống sai biệt cũng rất lớn. Sở dĩ, dự đoán thì muốn xem nơi sinh, hay nhất nói rõ là nông thôn còn là thành thị.

Trong sách ngôn ngữ là từ thực tế xuất phát, có chút ngôn ngữ thường thường quá kích, đối có chút tương đối nhạy cảm nhân khả năng khó có thể tiếp thu, sở dĩ tự cấp nhân nhóm mệnh thì nói yếu uyển chuyển một ít, có đại hung tai tin tức thì cũng nên chọn dùng ám chỉ pháp, bất năng cứng nhắc, để tránh khỏi tạo thành phiền toái không cần thiết.

Đệ thập nhất tiết rất nhanh suy đoán mệnh hạn tiêu chút vấn đề

Con người khi còn sống luôn sẽ có ta đặc biệt chuyện không như ý tình, tức lớn nhất chỗ thiếu hụt, làm sao phân tích ra được, thì như thế nào nhanh chóng suy đoán ra trong cuộc đời người đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời hung nhất? Cái này đầu tiên yêu cầu chúng ta ở mệnh cục và hạn vận trung tâm tìm ra yếu nhất đốt, tức tìm ra tiêu điểm cung lai, sau đó tiến hành suy đoán, chuyện đã xảy ra tựu và tiêu điểm cung hữu quan.

Cung mạnh yếu phán đoán phương pháp: Đầu tiên phân tích Bản cung mạnh yếu, phàm chủ tinh miếu vượng của cung là “Cường”, chủ tinh bị chiếm đóng của cung là “Yếu”, gia sát kị giảm đi một điểm cường tính, phùng ngôi sao may mắn thêm giờ cường tính; phùng song chủ tinh của cung, song tinh đều vượng chủ cường, nhất vượng nhất hãm chuyển bình tính; vô chủ tinh của cung nếu không có sát tinh tọa thủ, thì không tính là cường cũng không tính là yếu, giống nhau luận là bình tính hoặc bình tính thiên yếu, lúc này đối cung một vốn một lời cung ảnh hưởng trọng đại, đối cung cường thì thêm giờ nội cường, đối cung yếu thì giảm điểm nội cường. Thứ nhì, dĩ Bản cung là nội tại lực lượng, tái dĩ tam phương tứ chính đến xem ngoại viện lực lượng, nhược tam phương tứ chính miếu vượng đa cát đa người là ngoại cường, tam phương tứ chính suy đa hung đa số ngoại yếu, ngoại cường có thể tăng điểm nội cường, ngoại yếu có thể giảm điểm nội cường; nhìn nữa song giáp cung, thành cát giáp người tăng điểm nội cường, phùng hung giáp người giảm điểm nội cường, phải không cát hung giáp người không cần để ý tới hội. Tối hậu, căn cứ kể trên phân tích, tổng hợp lại đánh giá ra Bản cung mạnh yếu.

Tìm tiêu chút vấn đề, chính là muốn tìm ra mệnh bàn và nhâm một hạn vận trung tâm “Trọng bệnh điểm”, yếu quyết là: Đối với nhâm một mệnh bàn và nhâm nhất đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời mệnh bàn, dụng mắt nhìn quét mười hai cung, tìm ra chủ tinh bị chiếm đóng cung, tái chăm chú phân tích Bản cung cực kỳ tam phương tứ chính tả hữu giáp cung dĩ định mạnh yếu, người yếu là “Bệnh” ; một mệnh bàn trung tâm khả năng có bao nhiêu một “Bệnh” cung, từ nơi này ta “Bệnh” trong cung tìm ra yếu nhất cung làm “Trọng bệnh” cung, đến tận đây, tiêu điểm cung tựu hiện ra, tiêu chút vấn đề thường thường ngay nặng nhất “Bệnh” đốt. “Nặng nhất bệnh điểm” giống nhau hạ xuống chủ tinh hãm mà lại Hóa kị, hoặc chủ tinh hãm mà thụ kị xung của cung, gia sát càng; nhược Hóa kị rơi cung miếu vượng hoặc Hóa kị xung cung miếu vượng, thì khán chủ tinh bị chiếm đóng gia sát hoặc hung giáp, tam phương tứ chính vừa yếu cung vị.

Thứ nhì là tìm ra mệnh bàn và nhâm một hạn vận trung tâm “Điều kiện tốt nhất thuốc hay” điểm, yếu quyết là: Ở mệnh bàn, đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời cung cực kỳ tam phương tứ chính tả hữu giáp cung phân tích tịnh định ra cường cung, sau đó của mọi người rất mạnh trong cung tìm ra mạnh nhất cung làm “Điều kiện tốt nhất thuốc hay” điểm. Điều kiện tốt nhất thuốc hay điểm giống nhau hạ xuống chủ tinh miếu vượng gia cát, tam phương tứ chính tả hữu giáp cung cường hoặc thành hảo cách cục cung thượng. Tìm ra trọng bệnh điểm và thuốc hay hậu, chúng ta sẽ dụng thuốc hay lai y bệnh, xu cát tị hung, như vậy chúng ta biết là phải làm gì, không được phải làm gì? Ở sinh hoạt, công tác, trong hoạt động ứng với “Khí bệnh từ thuốc”, tức yếu tách ra trọng bệnh điểm, đầy đủ lợi dụng thuốc hay điểm người đó, sự, vật, phương vị tiến hành phát triển.

Tìm ra bệnh gì còn không được, còn muốn tìm ra phát nguyên nhân của bệnh, sở dĩ kế tiếp còn muốn tìm ra bệnh căn, tức “Dồn bệnh điểm”, yếu quyết là: Có thể làm trọng bệnh cung chủ tinh Hóa kị hoặc Hóa kị xung trọng bệnh cung Thiên can chỗ ở cung tinh, tức là “Dồn bệnh điểm” (giống nhau dĩ Hóa kị xung cung làm trọng làm đầu, nhất là đái hung thần tinh Hóa kị lai xung quá nặng, nhược Hóa kị rơi cung hung thần tụ người cũng). Giống nhau tai nạn sẽ phát sinh ở dồn bệnh điểm Thiên can hạn, năm, nguyệt, nhật, thì nội bạo phát, đây là bởi vì mệnh hạn Hóa kị trùng điệp, hung lực nhân sở trí, trọng bệnh phùng hạn năm nhất xung tựu phá. Sở dĩ, dồn bệnh điểm Thiên can hạn, năm, nguyệt, nhật, thì là tối kỵ sợ thời không điểm. Dồn bệnh điểm cung tinh nếu vì ngôi sao may mắn, tai hoạ hơi nhẹ, nhược có chứa hung tinh (như thất sát, Tang Môn, bạch hổ, tai sát, thiên hình chờ) thì tai hoạ đại. Lưu niên can dự mệnh cục dồn bệnh điểm can cung giống nhau lưu niên dễ bạo phát mà ứng với tai.

Phía trên thuốc hay chỉ là đối nào đó loại bệnh phổ biến áp dụng thuốc, tức phạm vi lớn áp dụng thuốc, còn chưa nhất định là bạt bệnh căn thuốc, chánh sở vị “Tâm bệnh còn phải tâm dược y”, sở dĩ còn muốn tìm ra chuyên bạt bệnh căn thuốc, tức “Dồn cát điểm”, yếu quyết là: Ở mười hai cung Thiên can trung tâm tìm ra và dồn bệnh điểm can cung tương hợp (thành lục hợp hoặc tam hợp) cung, hay dồn cát điểm. Ở đây phải chú ý, dồn cát điểm không có quá trình mạnh yếu phân tích cọn lựa, sở dĩ dồn cát điểm không nhất định ở thuốc đốt, không nhất định có thể sử dụng, có thể hay không dụng tựu khán mạnh yếu, cường thì có thể sử dụng, yếu thì không thể dùng. Nếu như dồn cát điểm yếu mà không thể dùng làm sao bây giờ? Hay là dùng “Thuốc hay” điểm ba, nhưng dồn cát điểm sảo cường có thể sử dụng thì còn là chọn đầu thuốc. Tốt nhất tình huống là, dồn cát điểm ở điều kiện tốt nhất thuốc hay đốt, như vậy mới có lực.

Mệnh cục có mệnh cục bệnh điểm, dồn bệnh điểm, thuốc điểm, dồn cát điểm, chuyển hoán thái cực điểm hậu, mỗi một thái cực có mỗi một thái cực bệnh điểm, dồn bệnh điểm, thuốc điểm, dồn cát điểm, đồng dạng, đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời đều có kỳ bệnh điểm, dồn bệnh điểm, thuốc điểm, dồn cát điểm. Từ đó có thể biết mỗi một thái cực quyển bệnh điểm, dồn bệnh điểm, thuốc điểm, dồn cát điểm, do đó biết một thái cực nội ứng chú ý chút gì, ứng với tố những chuyện gì? Sau đó tiến hành dời tinh thay đổi đấu, tức khí bệnh từ thuốc từ cát, đạt được xu cát tị hung mục đích.

Bệnh nặng nhẹ vấn đề, muốn xem bệnh điểm mạnh yếu trình độ mà định, bệnh điểm mặc dù yếu là một ngôi sao may mắn tọa thủ thì bệnh khinh, bệnh điểm yếu mà lại làm ác tinh đái sát tọa thủ thì bệnh nặng, dồn bệnh điểm đái ác sát lai xung hoặc bệnh điểm đái ác sát bị xung thì nặng thêm bệnh tình; nếu như mệnh cục, đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời bệnh điểm trùng điệp vu nhất cung, bệnh tình bị dẫn phôi mà nặng thêm, trùng điệp càng nhiều việt hung; dồn bệnh điểm trùng điệp cung vị vi dẫn bạo ứng với hung, hay phùng mệnh cục, đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời Hóa kị tinh trùng điệp (xưng là kị đái kị) dồn bệnh điểm, bị điệp kị xông bệnh điểm hung nhất, vấn đề tiêu điểm ngay đến đây cung, hung tai sẽ bị kíp nổ phát sinh. Bệnh gì, tức phát sinh chuyện gì? Tựu khán tiêu điểm cung tên gọi (hiện hành hạn vận cung danh) và tinh tình đại biểu nhân sự vật. Xảy ra sự cố nguyên nhân, ngay dồn bệnh điểm cung danh (nguyên mệnh bàn cung danh) cập tinh tình biểu ý người đó sự vật. Vừa, nguyên mệnh bàn là nhân, hạn vận bàn là quả, ví dụ như, nào đó đại hạn can Hóa kị nhập đại phúc, dẫn bạo liễu đại phúc trong cung bị chiếm đóng sao Liêm trinh, tiêu điểm ngay đại phúc, cung tên là phúc đức, đại diện tâm tình, sở dĩ chủ tâm tình rất phiền não; vì sự tình gì phiền não? Khán đại phúc là nguyên mệnh bàn cung Quan lộc, cũng biết là công tác sự nghiệp mà phiền não. Nếu như trọng bệnh điểm ở mệnh tật, nhược đại hạn lưu niên trùng điệp, dồn bệnh điểm (xung cung hung) vừa đái sát hình tang hổ chờ hung tinh, thì phải chú ý nguy hiểm tánh mạng.

Tiểu kết: Thái độ làm người luận đoán mệnh, mệnh bàn vừa ra, đón tìm ra nguyên mệnh bàn trung tâm trọng bệnh điểm, dồn trọng bệnh điểm, thuốc hay điểm, dồn cát điểm, yếu đặc biệt chú ý dồn trọng bệnh điểm, trong cuộc đời tối kỵ sợ đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời ngay dồn trọng bệnh điểm Thiên can thượng, đương đụng với dồn trọng bệnh điểm Thiên can đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời, cũng chính là phàm đi vận can cung và dồn trọng bệnh điểm Thiên can tương đồng thì, hung tai sẽ nổ tung. Phàm đi thuốc hay điểm hạn vận đều cát. Phân tích suy đoán tiêu chút vấn đề, đầu tiên yếu từ nguyên mệnh bàn vào tay, từ nguyên mệnh bàn tìm ra nặng nhất bệnh điểm, tức hung sự dấu hiệu, tái đi tìm ứng với ở đâu nhất đại hạn, na một năm? Nguyên nhân gì? Xu tị phương pháp chờ. Ở luận đoán trước đó đại hạn, lưu niên kíp nổ, là sự đã qua khứ; còn chưa tiến nhập nổ tung đại hạn, lưu niên, là hung sự còn chưa phát sinh. Đại hạn tứ hóa bay vào bay ra án đại hạn bàn cung tên gọi (ví dụ như thiên mệnh, đại tài, đại quan chờ) tiến hành phân tích, lưu niên tứ hóa bay vào bay ra thì án nguyên mệnh bàn cung tên gọi tiến hành phân tích.

Ở phân tích suy đoán tiêu chút vấn đề thì, ở nguyên mệnh cục phân tích trung tâm, mệnh tật tài quan thiên điền phúc chờ thất cung trọng yếu nhất (giá thất cung phản ánh bản thân chuyện tình), phụ huynh ngẫu chờ tam cung thứ nhì (giá tam cung phản ánh gia đình nhân sự). Mệnh tật phụ là sinh mạng căn cơ, là “Thể” ; tài quan thiên là nuôi mệnh tiền vốn, là “Dụng” . Thể cường thì như trụ cột vững vàng, không sợ gió táp sóng xô, người yếu thì không qua nổi sóng gió, cho dù tài quan thiên cường, cũng chủ suốt đời đa luy. Ở hạn vận phân tích trung tâm, trọng điểm đặt ở và dồn bệnh điểm Thiên can giống nhau hạn thời đại nhật thì thượng.

Sát Phá Lang chủ khai sáng, khai sáng chút gì ư? Khai sáng địa phương ngay “Thuốc” điểm cung danh cập cung tinh thượng. Phùng Sát Phá Lang hạn vận, thanh niên hạn phùng của, đa chủ sự nghiệp thượng tích cực khai sáng mà có chỗ đặc thù, chủ công không được chủ thủ, chủ đi kiếm tiền không được chủ dư tiền, phải chạy đến “Thuốc” đốt đi mở sáng lập tài năng thành công.

Có chút mệnh bàn trọng bệnh điểm không rõ ràng, nói cách khác, mệnh bàn mười hai cung tinh diệu đa số miếu vượng hoặc phùng ngôi sao may mắn hóa cát chờ, vô tốt đại phôi cung độ, điều này nói rõ kỳ một đời người tương đối THUẬN, vô đại khởi đại lạc tình huống, nhưng không nhất định tựu phú quý. Bất quá, một mệnh bàn trung tâm luôn sẽ có độ chênh lệch và hơi tốt cung độ, độ chênh lệch cung độ hay bệnh điểm, hơi tốt cung độ hay thuốc điểm.

Đã ngoài là giảng một người cả đời nghiêm trọng nhất tiêu chút vấn đề, kỳ thực, ở từng đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời trung tâm, cũng có thể năng lực phát sinh nhất lưỡng dạng so sánh chuyện không như ý, cũng chính là chúng ta ở từng hạn, năm, nguyệt, nhật, thì tương phát sinh cái gì chuyện không như ý, giá là thuộc về từng hạn, năm, nguyệt, nhật, thì tiêu chút vấn đề. Đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời Thiên can Hóa kị nhập và xông cung, nhất là xung cung, hay cai đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời tiêu điểm cung chỗ, phàm tiêu điểm cung đại biểu nhân hòa chuyện lớn đa đô hội có chỗ đặc biệt, hung trình độ và mệnh cục cát hung, tiêu điểm cung mạnh yếu, có hay không điệp kị, có hay không đái hung lai xung, có phải là hay không nguyên mệnh cục trọng bệnh điểm chờ nhân tố hữu quan, phát sinh nguyên nhân và Hóa kị Thiên can chỗ cung tên gọi người đó sự cùng với tinh diệu biểu ý hữu quan. Ví dụ như, lưu niên Thiên can ở cung mệnh Hóa kị xung tật ách, một năm này yếu chú ý thân thể khỏe mạnh, nhược cung cát thì không có gì đáng ngại, nhược cung hung có thể sẽ có thương tích bệnh tai phát sinh, nguyên nhân gì, là chính tạo thành. Nhưng hạn vận tiêu điểm cung không nhất định đều hung, có lúc hội trái lại cát, cần phải cụ thể nhân sự cụ thể phán đoán, ví dụ như nguyên mệnh bàn thiên đồng tọa mệnh mà thành hảo cách cục, phùng lưu niên xung trái lại có thể sẽ nỗ lực tiến thủ; bất quá, nhược phùng điệp kị đa số không được cát.

Thứ mười hai tiết đẩu số ngũ hành luận mệnh

Tử vi đẩu số luận mệnh, tinh tình pháp là chủ yếu luận mệnh phương pháp (tinh tình vượng suy là cát hung chủ thể), ngũ hành sinh khắc phán đoán suy luận pháp tái sinh tinh tình pháp bổ sung, làm cát hung tiếp ứng (ngũ hành sinh khắc chế hóa, mùa là tinh vi luận mệnh phương pháp). Ví dụ như, chủ tinh cát mà lại miếu vượng, tái phùng phụ tinh, rơi cung ngũ hành tướng sinh, thì dệt hoa trên gấm; chủ tinh bị chiếm đóng, được rơi cung ngũ hành tướng sinh hoặc hắn số tử vi sinh, thì chủ tinh nhưng không tính là yếu, là có thể cứu chữa ứng với.

Phú quý cách cục cao thấp, và ngũ hành sinh khắc chế hóa, mùa và nơi sinh ảnh hưởng đều có quan hệ.

Ngũ hành sinh khắc chủ yếu có: ① tinh và cung trong lúc đó sinh khắc chế hóa ② đồng cung tinh và tinh trong lúc đó sinh khắc chế hóa. Được người sống tăng lực, chủ người sống nhụt chí, bị khắc người giảm lực, chủ khắc người hao tổn khí. Hắn sinh ta thì đại cát, ta khắc hắn là trung tâm cát, ta sinh hắn đoán tiểu cát, hắn khắc ta thì đại hung.

Cung sinh tinh thì tinh lực lượng tăng, tinh sinh cung thì nhụt chí giảm lực, nhưng là tướng sinh quan hệ, như mẹ sống chết, quan hệ cũng thiện, cũng lưu thông mà được phúc. Tinh thụ cung khắc là bị quản chế mà vô lực, ngôi sao may mắn bị quản chế thì giảm cát, hung tinh bị quản chế thì giảm hung; tinh khắc cung, hao tổn khí mà lại bất thiện.

Chú ý, ba người sinh khắc quan hệ trung tâm có một loại nhân thông quan dựng lên đáo liên tục tướng sinh tác dụng, ví dụ như, mộc khắc thổ được hỏa, kim khắc mộc được thủy, thủy khắc hỏa được mộc, đất khắc thủy được kim, biến thành liên tục tướng sinh, bị khắc người trái lại năng lực tăng lực.

Trong cung có nghiêm tinh hoặc trợ giúp tinh tọa thủ thì, kỳ nhân tính tình án chỉ tinh biểu ý phán đoán suy luận. Nhược trong cung có bao nhiêu sao cùng thủ, thì muốn xem thiện ác hai người của miếu vượng cập ngũ hành sinh khắc chế hóa lai quyết thắng âm, tối hậu dĩ người thắng lai luận tính tình cát hung. Ví dụ như, vũ sát đồng cung, hai người đều là vũ ở lại, lại cùng thuộc kim, cho nên khí vị tương đầu, không được phùng sát kị phá tan thì chủ quan võ cao chót vót; như thủ vu mão cung, lạc hãm vô khí, nhược gia linh tinh, nhân linh tinh thuộc hỏa, mão cung mộc sinh linh tinh hỏa, thì linh tinh được mộc sinh mà dáng vẻ khí thế độc ác canh sí, vũ sát hai sao thụ khắc mà vô lực chống lại, linh tinh người thắng làm vua, cho nên lúc này lấy linh tinh của tính tình phán đoán suy luận, chủ tính tình hung bạo, gan lớn mà hiếu thắng, hữu dũng vô mưu, cùng người không được mục, lại thêm vũ sát hai sao thụ kỳ khu sử, tàn sát bừa bãi càng hung, lúc này nếu như tam phương không có Tử Phủ lương lộc tả phụ chờ thuộc đất ngôi sao may mắn cập tướng khúc hữu bật chờ thuộc nước ngôi sao may mắn lai chế kỳ ác, thì chủ hưng thịnh tự thiêu, chiến trận tử vong, nếu như tam mới có thượng thuật khí hậu ngôi sao may mắn chỉ đạo, thì có thể trí dũng gồm nhiều mặt, quan võ quang vinh hiển. Vừa, linh tinh lợi đông nam sinh ra, nếu vì đông nam sinh ra, có thể giảm bớt linh tinh của ngược; có nữa, nếu vì khí hậu cục sinh ra cũng có thể giảm kỳ hung tính, thân cung giá trị khí hậu cung vị cũng lợi.

Mệnh cục cập mệnh cục chủ tinh cũng có thể tham gia ngũ hành sinh khắc mà đi tiếp ứng, thượng lệ đã luận cập. Tái như, phá quân sao thuỷ giá trị vu dậu cung thủ mệnh, là được cung sinh, mặc dù lạc hãm cung mà không tác hãm luận. Phá quân cư mão cung, thì tinh sinh cung mà nhụt chí, vốn đã bị chiếm đóng, tái phùng nhụt chí thì yếu hơn, tứ hung quá mức; duy kim cục nhân có thể cung cấp bị chiếm đóng mệnh tinh phá quân dĩ NGUYÊN, có thể giảm bớt tai cữu; thủy cục nhân cũng có thể giảm tai; thân cung thuộc thủy hoặc sống ở kim thủy năm người cũng có thể sảo chậm; cung mệnh tam phương đắc thuộc nước ngôi sao may mắn chiếu đến, cũng năng lực vu khổ hạn cập thái tuế đều giờ lành thu được phúc trạch. Cung mệnh chủ tinh khắc ngũ hành cục cũng không cát.

Thế nào khác nhau cùng bàn số mạng của người, đẩu số toàn bộ thư quá nhỏ phú viết: Hai sao có cùng triền, sổ có phần định, cần phải minh kỳ sinh khắc của yếu, tất tường ư được viên thất độ của phân. Tinh viên luận viết: Thiên tướng thủy đáo dần, hơi bị vượng tướng; cự môn thủy đáo mão, hơi bị lưu thông. Cho nên khác nhau phương pháp như sau: ① có thể dùng sinh ra vị trí địa lý và hoàn cảnh tương ứng ngũ sinh (gọi chung là địa) và cung mệnh chi ngũ hành, cung mệnh chủ tinh ngũ hành hoặc ngũ hành cục tiến hành sinh khắc chế hoá phân tích lai tương đối cách cục cao thấp. Nhược địa sinh mệnh, mệnh cát thì dệt hoa trên gấm, mệnh hung thì giảm hung; người như thế thiện dụng hoàn cảnh và phụng đón nhận tư, sự nghiệp dễ thành công. Mệnh, địa ngũ hành tương đồng, đối mệnh cũng có bổ ích, nhưng lực yếu; người như thế thành thực có thể tin, nỗ lực bao nhiêu hồi thu vào nhiều ít. Mệnh sinh địa, là nhụt chí, nỗ lực hơn thu về ít, so sánh vất vả cực nhọc, nhưng lao mà thành công. Mệnh khắc địa, có sáng lập kình, làm việc kỹ lưỡng phụ trách, nhưng không biết làm nhân, nhân duyên soa, trải qua chính phấn đấu cũng có thể có thành. Địa khắc mệnh, không được địa lợi, thị phi tranh cãi đa, thường bị người bài xích, sự nghiệp nan toại. ② còn có thể phục vụ quên mình cung chi cập chủ tinh sở thuộc ngũ hành thích mùa và sinh ra mùa so sánh với so sánh lai dừng hình ảnh cục cao thấp. ③ dĩ phụ mẫu sinh ra năm chi vào cung lai phân tích tương đối, xem thêm tấu chương tiết 8: Của 7. ④ thử hỏi mệnh chủ một ít đi qua đại sự, nhìn mệnh chủ cụ thể là cung mệnh trung tâm người nào tinh diệu tác dụng xông ra, tựu dĩ đến đây tinh diệu là việc chính lai phân tích mệnh chủ khi còn sống số phận.

Cung mệnh ngũ hành cục cũng có thể xem thêm người tính tình. Ví dụ như, mộc tam cục người đó, chủ nhân, tâm địa thiện lương, thái độ làm người hiền hoà, tư tưởng tiến thủ, chính trực trung hậu.

Thứ mười ba tiết làm sao khán bài vở và bài tập và cuộc thi?

“Thương cảm thiên hạ lòng cha mẹ”, vọng tử thành long chi tâm người người đều có, đại đa số mọi người rất quan tâm tử nữ học lên vấn đề.

Khán bài vở và bài tập cuộc thi đa dĩ cung Quan lộc là việc chính kết hợp cung mệnh, cung phụ mẫu tiến hành phân tích, muốn đem mệnh cục và khổ hạn lưu niên kết hợp lại khán. Nên chú ý đệ nhị đại hạn, đi cung phụ mẫu so sánh sẽ có lợi, Hành huynh đệ cung so sánh hội bất lợi, nhưng còn phải xem cung tinh cát hung tình huống mà lại dĩ đại hạn cung Quan lộc là việc chính đến xem. Từ tinh tình khán, cuộc thi thuận lợi không được thuận lợi nhìn bầu trời cơ, xương khúc khán đánh giá thành tích;, thành tích, cự môn khán bằng cấp văn bằng cao thấp và thi miệng, thiên lương khán ngữ văn.

★ nhất, lợi học lên cuộc thi mệnh lý

Dưới lợi bài vở và bài tập và cuộc thi mệnh, ở miếu vượng vô sát có cát dưới tình huống, giống nhau văn bằng đều cao, cách cục tốt người còn có thể là phú quý người.

1, tiên dĩ cung phụ mẫu khán kỳ nhân chỉ số thông minh tình huống, cung cát mà lại đa thông minh trí tuệ ngôi sao, thì chỉ số thông minh cao, trái lại thì phủ. Nhìn nữa mệnh thân làm thông minh phú quý cách cục, cung Quan lộc cát mà lại có khoa danh tinh, phùng đại hạn lưu niên tiểu hạn lại thích, tất nhiên cao trung.

2, văn xương tọa mệnh, quan cung, chính tinh miếu vượng, vô sát phá tan mà hội ngôi sao may mắn, tên đề bảng vàng. Văn xương so sánh lợi văn khoa, đối khoa học tự nhiên tựu chưa chắc có lợi, tái phùng hóa khoa thì cũng lợi khoa học tự nhiên. Phùng lưu niên tiểu hạn cát, lợi cuộc thi, nhược canh phùng khoa văn chư tinh người tất trúng.

3, văn khúc tọa mệnh, quan cung, vô sát phá tan, đối chính quy cuộc thi không nhất định có lợi, nhưng đối với thủ đoạn học vấn và nghệ thuật thi đấu thể thao loại so sánh có lợi. Phùng hóa khoa hoặc văn xương thì, đối chính quy cuộc thi cũng có lợi.

4, mệnh, quan cung hoặc khổ hạn phùng dương lương xương lộc thủ gửi thông điệp, đặc biệt lợi cho cuộc thi, vô sát phá tan, tất cao trung.

5, lưu niên phùng cơ lương cùng trung tâm có hai sao cùng thủ của cung, miếu vượng vô sát, cai năm cuộc thi có lợi.

6, tiểu hạn hoặc lưu niên phùng hóa khoa, cuộc thi vận tốt, gia hội tả phụ cao hơn, vô ác sát phá tan, tất cao trung. Tiểu hạn lưu niên phùng hồng ưa cung hoặc lưu hồng lưu ưa, cũng lợi cuộc thi. Lưu niên hóa khoa nhập mệnh cũng lợi.

7, cung mệnh hoặc khổ hạn phùng văn xương, dịch mã, có lợi cuộc thi lên chức.

8, cung mệnh hoặc lưu niên tiểu hạn phùng xương khúc tả hữu khôi việt phủ tướng khoa quyền lộc chờ tinh thủ chiếu, lợi cuộc thi. Tam phương hội chiếu, cũng lợi.

9, “Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự” : Lộc tồn, hóa lộc cùng trời mã (lưu lộc mã cũng có thể) đồng cung hoặc đối chiếu đều có thể.

10, “Khoa quyền lộc củng, danh dự chiêu chương” : Lưu niên cung tam phương phùng hóa khoa quyền lộc củng chiếu tức là. Nhưng nhu lưu niên cung chủ tinh miếu vượng mà không phùng hung tinh ác sát. Nguyên cung mệnh phùng nguyên cục, hạn, năm khoa lộc quyền gia hội chiếu cũng, có văn tinh gia hội càng.

11, lưu niên xương khúc, lưu niên khổ hạn phùng, hoặc tam hợp củng chiếu, lại thêm hội khôi việt tả hữu thai nhật nguyệt khoa quyền lộc mã chờ ngôi sao may mắn, cuộc thi tất nhiên cao trung (chích dĩ lưu niên lưu xương khúc là việc chính, mệnh hạn giá trị của, còn lại ngôi sao may mắn được nhị ba củng chiếu, là được cao trung).

12, xương khúc ở cung mệnh tam phương tứ chính hóa khoa, vô phá, tên đề bảng vàng, cư đối cung chiếu người cao hơn. Cung mệnh tam phương phùng hóa khoa, mà lại vừa giá trị xương khúc khôi việt lộc tồn vô phá người, cũng.

13, tọa quý hướng quý, đa chủ khảo học thuận lợi, chủ tinh vô phá, bằng cấp khá cao, nhược gặp khoa tinh canh nghiệm.

14, cung mệnh tử vi thiên mã hóa khoa, phùng khôi việt lai giáp, xương khúc gửi thông điệp ﹐ là trạng nguyên cách, tái phùng long trì phượng các cao hơn.

15, Thái âm tọa thê cung, phùng văn khúc gia hội chiếu, bảng vàng đề tên.

16, lộc khoa chiếu cự môn, là kỳ cách. Ví dụ như, mệnh tọa tử cung, cự nhật thiên không hỏa kị cùng lâm, bản là hạ cách, rất đúng cung lộc tồn khoa tinh lai chiếu, trái lại thành kỳ cách mà cao trung.

17, cự cơ mão cung thủ mệnh, lại được hình hỏa đồng cung, mộc hỏa cục bởi vì trạng nguyên.

18, mệnh có hỏa, thiên có hình, thiên có hỏa, mệnh có hình người, vị của hình hỏa tương phùng, có khoa tinh cát chúng hội người, trạng nguyên cách.

★ nhị, bất lợi học lên cuộc thi mệnh lý

1, mệnh cục là ngu dốt người, nhất là cung phụ mẫu hung mà lại phùng khoa văn tinh Hóa kị đái sát mà di truyền bất lương người.

2, văn tinh (xương, khúc, hóa khoa) bị chiếm đóng gặp sát kị, dù có văn chương, cũng nan học lên, mà lại chủ sự nghiệp cản trở. Mệnh cục cập hạn năm mệnh, quan cung phùng của, cuộc thi không trúng. Quá nhỏ phú viết: “Khoa quyền rơi vào hung tinh, công danh lận đận; khoa tinh cư hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù”, lao mà vô công cũng. Xương khúc cùng tồn tại nô bộc cung hoặc cung tật ách, hơn phân nửa không được năng lực thi lên đại học.

3, hóa khoa tinh phùng dương đà thiên không cướp thủ chiếu, nhân mặc dù thông minh, lại nan học lên. Mệnh cục cập hạn năm mệnh, quan cung phùng của, cuộc thi không trúng.

4, cung mệnh có văn tinh tai thai, chủ thông minh hơn người; nhưng nếu đối cung có dương đà thiên không cướp xung chiếu, suốt đời công danh nan toại.

5, mệnh, hạn, năm phùng thiên không cung, tam phương lại không có đắc lực ngôi sao may mắn lai hội chiếu, nhiều chỗ vu yếu thế.

★ tam, văn bằng cao

Văn bằng cao mệnh lý, giống nhau đa lợi cuộc thi, nhưng còn muốn kết hợp hạn năm khán. Văn bằng cao thấp và niên đại và khu có quan hệ rất lớn, hiện thời văn bằng bay đầy trời, có tiền có thể làm được văn bằng, sở dĩ, ở đây ứng với chỉ ra chỗ sai thức chính quy xuất thân văn bằng.

Con người mệnh được phía dưới một trong nhị điều người, tuyệt đại đa số cụ bị đại học trình độ văn hóa, cách cục tốt người, năng lực kế tục đào tạo sâu, tất là quốc gia lương đống của tài. Bất quá, bằng cấp cao cũng không nhất định năng lực đại phú đại quý, có không ít là có tài nhưng không gặp thời người, cần phải thị cách cục cao thấp mà định.

1 tử vi thủ mệnh vô sát gia, có nữa xương khúc đồng cung, có thể hợp hoặc giáp mệnh. 2 thái dương miếu vượng thủ mệnh không được gia sát kị, gia hội xương khúc cao hơn. 3 Thái âm miếu vượng thủ mệnh không được gia sát kị, gia hội xương khúc cao hơn. 4 thiên lương ở tử ngọ xấu vị thủ mệnh không được gia sát, gia hội xương khúc cao hơn. 5 thiên cơ ở tử ngọ thủ mệnh không được gia sát, gia hội xương khúc cao hơn. 6 cự môn hóa lộc hoặc hóa quyền thủ mệnh, không được gia sát kị. 7 cung mệnh gặp miếu vượng thái dương, cự môn hội hợp, không được gia sát Hóa kị. 8 tham lang miếu địa thủ mệnh không được gia sát. 9 Thái âm và văn xương hoặc văn khúc thủ mệnh. 10 liêm trinh miếu vượng thủ mệnh không được gia sát. 11 xương khúc giáp mệnh. 12 xương khúc miếu vượng đồng cung thủ mệnh. 13 vũ khúc miếu vượng và xương hoặc khúc thủ mệnh, không được gia sát kị. 14 khôi việt giáp mệnh. 15 tả phụ (hoặc hữu bật) và văn xương (hoặc văn khúc) thủ cung mệnh. 16 cung Quan lộc có khôi hoặc việt. 17 khôi thành cùng thủ cung mệnh, hoặc nhất ở cung mệnh nhất trong người cung. 18 xương khúc miếu vượng ở chung cung thiên di. 19 xương khúc miếu vượng ở chung cung phúc đức. 20 miếu vượng Thái âm ở cung phu thê gia xương hoặc khúc. 21 xương khúc đồng cung thủ cung Quan lộc. 22 hóa khoa ở cung mệnh. 23 cung mệnh tam phương tứ chính phùng văn xương (hoặc văn khúc) cập hóa khoa. 24 hóa khoa ở cung phúc đức. 25 hóa khoa ở cung Quan lộc. 26 cung mệnh có lộc quyền khoa một trong, tam phương vừa phùng lộc quyền khoa một trong. 27 cung mệnh, cung phụ mẫu chủ tinh đều miếu vượng vô sát gia, gia hội văn tinh cao hơn. 28 văn xương, văn khúc và lộc tồn thủ cung mệnh. 29 ân quang, thiên quý nhập cung mệnh, cung Quan lộc. 30 cung mệnh gặp thái dương, Thái âm miếu vượng hội hợp. 31 mệnh có văn xương, văn khúc hoặc hóa khoa một trong, tam phương cung có lộc tồn hoặc hóa lộc. 32 mệnh có lộc tồn hoặc hóa lộc, tam mới có văn xương hoặc văn khúc hoặc hóa khoa. 33 thiên diêu ở dậu tuất hợi mão cung và ngôi sao may mắn cùng thủ mệnh. 34 hồng loan thiên hỉ cư cung Quan lộc. 35 dương nam âm nữ, cung phụ mẫu miếu vượng hội cát vô sát, vưu ưa văn tinh giao nhau. 36 âm nam dương nữ, huynh đệ cung miếu vượng hội cát vô sát, vưu ưa văn tinh giao nhau. 37 cung mệnh thành dương lương xương lộc cách người. 38 tam kỳ giai hội cách vô phá.

Sao Tứ hóa luận cuộc thi xem thêm hạ tập hữu quan chương và tiết.

Thứ mười bốn tiết tử vi đẩu số và tứ trụ bát tự cộng tố

Tử vi đẩu số thiên về công tác thống kê và kinh nghiệm tích lũy, không cần thủ chuẩn dụng thần, dịch học dễ hiểu, tương đối thẳng quan, hình tượng, cụ thể cẩn thận, dĩ luận chi tiết tăng trưởng, nhưng nhân kỳ trường kỳ ẩn sâu vu cao tầng xã hội trung tâm, hơn nữa cổ nhân sáng tác đa hàm súc bất minh, cho nên mặc dù từ xưa mà tân kỳ, kinh nghiệm thượng khiếm lão thành, thường thường mặc dù dịch học mà nan tinh, phán đoán suy luận so sánh không rõ, nan lấy đại cục làm trọng. Tứ trụ dự đoán thiên về ăn khớp suy lý, cần phải thủ chuẩn dụng thần, dụng thần nhất thác, toàn bộ giai phi, nhưng tương đối mà nói, tứ trụ mệnh lý lưu hành so sánh quảng, lý luận kinh nghiệm so sánh thành thục phong phú, một ngày đúng phương pháp thì tinh thành mà thiết khẩu chuẩn xác trực đoạn, dĩ luận đại cục tăng trưởng, khuyết điểm là thủ chuẩn dụng thần độ khó đại, suy luận khuyết thiếu chi tiết. Đương nhiên, dự đoán chuẩn xác hay không chủ yếu ở chỗ đối dự đoán phương pháp thạo trình độ, đẩu số vận dụng thạo hậu đồng dạng cũng năng lực thiết khẩu chuẩn xác trực đoạn. Bình thường phát hiện, tứ trụ nan tính ra mệnh cục mà tử vi dễ nhìn ra, tử vi nan tính ra mệnh cục mà tứ trụ dễ nhìn ra; dụng tử vi lý luận ở Hương Cảng áp dụng, có lúc đến đại lục khả năng thì có sai biệt, phải thêm để điều chỉnh. Đẩu số cộng bàn (giống nhau mệnh bàn) khá nhiều, cộng bàn số phận khả năng kém khá xa, nhưng cũng rất nhiều tương đồng của mệnh lý đặc thù; đẩu số cộng bàn, tứ trụ không nhất định cùng; mà tứ trụ cùng, đẩu số mệnh bàn tương đồng. Vô luận đẩu số và tứ trụ, bất đồng sinh ra gia đình, hoàn cảnh và công tác hoàn cảnh người đó, số phận đô hội phân biệt dị, nói chung, tử vi đẩu số và tứ trụ mệnh lý ai cũng có sở trường riêng, cũng các hữu sở ngắn, sở dĩ, hay nhất có thể đem tử vi đẩu số và tứ trụ bát tự hai người kết hợp lại, cho nhau lấy thừa bù thiếu, như vậy tin tức nội dung tựu tương đối toàn diện, suy đoán tựu tương đối lý tưởng chuẩn xác.

Thế nào kết hợp? Rất lớn trình độ thượng cần nhờ mọi người kinh nghiệm và linh cảm, bản thân đang nghiên cứu giai đoạn, kinh nghiệm không nhiều lắm, cận dành cho một ít bước đầu thiết tưởng và cách làm. Phân tích phương pháp hai người là không có khả năng kết hợp, phải án đều tự bài bàn và phân tích phán đoán suy luận phương pháp tiến hành, nhưng kết luận có thể hỗ tố tương đối, xác minh và lấy hay bỏ, nhược hai người kết luận tương đồng điểm khá nhiều người thì có thể khẳng định canh giờ chuẩn xác, tịnh có thể đem kết luận xác định xuống tới; nhược kết luận không đồng nhất dồn, thì phải nghiêm túc đi thêm phân tích, khán bài um tùm liễu không có? Canh giờ được rồi không có? Nhược kết luận tuyệt nhiên tương phản, thì khán chính nhất phương pháp giác thục luyện, một loại phương pháp càng có lý hay dùng một loại kết luận, hoặc bỏ qua không nên, có lẽ chọn dùng hỏi quan sát thái độ; nhược tứ trụ thủ dụng thần rất rõ ràng mà dễ thủ, thì dụng tứ trụ mệnh lý phán đoán suy luận là việc chính; nhược tứ trụ thủ dụng thần so sánh khó khăn, thì dĩ tử vi phán đoán suy luận là việc chính. Nhược hai người bất đồng nhưng điều không phải tương phản, thì lưỡng chủng kết luận giai mới có thể tồn tại; nhược nhất phương có còn bên kia vô, tái sinh là tăng tin tức nội dung lai xử lý. Giống nhau có thể tứ trụ luận đại cục, số phận cao thấp, đẩu số luận chi tiết, dung mạo tính tình.

Mệnh cục và lưu niên tiểu hạn hai người phương pháp tuy rằng bất đồng, nhưng ở thời gian thượng một bao lớn sai biệt, có thể đều tự phân tích người hiểu biết ít đi tương đối lấy hay bỏ. Hai người kết hợp trung tâm, vấn đề giác đại là tứ trụ đại vận và đẩu số đại hạn thượng, nhân tứ trụ đại vận và đẩu số đại hạn lúc đầu tuổi tác có không kém nhiều, có kém vài. Lúc đầu tuổi tác không kém nhiều cũng không nan kết hợp, đối với lúc đầu tuổi tác kém giác đại thế nào tiến hành kết hợp ư? Bản thân cách làm là: Ứng với sự cát hung đều tự chỉnh thể khán, tức tứ trụ đại vận can chi không xa rời nhau mà thôi toàn bộ trụ và mệnh cục phát sinh tác dụng hậu chỉnh thể tác dụng lực lượng khán, đẩu số thì dĩ đại hạn cung tinh và mệnh cục phát sinh tác dụng hậu chỉnh thể tác dụng lực lượng khán, sau đó sẽ tương tứ trụ và đẩu số ứng với sự cát hung tiến hành phân tích tương đối lấy hay bỏ. Sở ứng nhân sự nội dung và thời gian thì cụ thể khán, tức tứ trụ đại hạn Thiên can quản tiền năm năm, địa chi quản hậu năm năm, Thiên can lực lớn ứng với vu tiền năm năm, địa chi lực lớn ứng với ở phía sau năm năm, sở ứng nhân sự và đối ứng Thiên can và địa chi hữu quan; đẩu số đại hạn dĩ đấu phân lai phân tích ứng với sự thời gian, sao Bắc đẩu sự ứng với vu tiền năm năm, sao Nam Đẩu tinh sự ứng với ở phía sau năm năm, sở ứng nhân sự và cung tên gọi cập tinh diệu chủ tể hữu quan. Ví dụ như, tứ trụ đại vận lúc đầu tuổi tác là 7 tròn tuổi, đẩu số đại hạn lúc đầu tuổi tác là 3 tuổi mụ, tròn tuổi thật là 2 tuổi, thời gian kém 5 năm tả hữu, đẩu số đại hạn đi đầu, tứ trụ đại vận làm sau.

Ở đại đa số dưới tình huống, tử vi đẩu số và tứ trụ mệnh lý sở luận mệnh và vận cát hung đều có xấp xỉ chỗ, có hiệu quả như nhau của hay.

Tử vi chính tinh và tứ trụ thập thần tính năng xấp xỉ đối chiếu biểu:

Tử vi tượng càn quẻ, Thiên phủ tượng khôn quẻ, thái dương tượng ly quẻ, Thái âm tượng khảm quẻ, thiên cơ tượng sánh vai, cự môn tượng giựt tiền, vũ khúc tượng chính tài, liêm trinh tượng thiên tài, thiên đồng tượng thực thần, tham lang tượng thương quan, thiên lương tượng chính quan, thất sát tượng thiên quan, thiên tướng tượng chính ấn, phá quân tượng thiên ấn.

Tử vi đẩu số không chỉ muốn cùng tứ trụ kết hợp với nhau, có điều kiện người hoàn nên cùng với nó thuật số, nhất là ngẫu nhiên (động đến) dễ thuật, như nhiều chuyện, kỳ môn, tử vi hoạt bàn dự đoán chờ kết hợp với nhau, để giải quyết cộng bàn vấn đề.

Chương 7: luận nữ mệnh

Tiết 1: nam nữ mệnh dị đồng

Nam mệnh dĩ mệnh, thân, tài, quan, phúc, điền, thiên chờ cung là cường cung (cường cung, một vốn một lời mạng người vận ảnh hưởng giác đại ý tứ), còn lại huynh, thê, mà, tật, nô, phụ chờ cung là yếu cung (yếu cung, một vốn một lời mạng người vận ảnh hưởng nhỏ hơn ý tứ).

Nữ mệnh dĩ mệnh, thân, phu, mà, tài, điền, phúc chờ cung là cường cung (cường cung giải thích giống như trên), còn lại huynh, tật, thiên, nô, quan, phụ chờ cung là yếu cung (yếu cung giải thích giống như trên).

Nam mệnh tiên khán mệnh thân, thứ khán tài quan thiên, câu yếu miếu vượng vô sát là cát, bị chiếm đóng tụ sát là hung. Tam khán phúc đức cập sao Tứ hóa đối thân mệnh ảnh hưởng. Nhìn nữa điền trạch, phu thê, tật ách chờ cung cát hung. Nhìn nữa phụ, thê, tử tam cung, nhược đều có thiên không kiếp sát kị chờ hung, thì là tăng nói của mệnh, không được lại chính là bần cùng cô độc của mệnh.

Nữ mệnh tiên khán mệnh thân cát hung, nhị khán cung phúc đức (thời cổ luận nữ mệnh rất trọng thị cung phúc đức, thậm chí đặt ở vị thứ nhất, chủ yếu là lo lắng đức hạnh vấn đề tác phong, hiện thời ở Trung Hoa Trung Quốc đại lục quả thực còn có chút áp dụng, bởi vì nam nhân tà một điểm, lãng mạn một điểm còn hỏi đề không lớn, nữ nhân tà một điểm, lãng mạn một điểm thì dễ đã bị không phải chê và chỉ trích; người phẩm đức thật là rất trọng yếu, bất quá nam nhân làm sao không nên chú Trọng Đức đi ư? ) tam khán cung phu thê, tứ khán tử nữ, tài bạch, điền trạch chờ cung. Cường cung không gặp cát mà sai ai ra trình diện hung, đa số nghèo hèn của mệnh.

Nữ nhân mệnh thân không thích hợp ác ở lại hung thần thủ chiếu củng hợp, mừng nhất thiện ở lại cát diệu thủ chiếu củng hợp, nhược phùng tham sát dương tọa thủ thì không đẹp; nhược phùng không vong lại thêm hung thần người, là cô độc của cách. Mệnh thân cung phúc đức vô ác sát, tính tình đa ôn lương hiền thục, lại thêm phu tử nhị cung hảo, thì vượng phu ích tử. Nữ mệnh cung phúc đức hung người, điều không phải hôn nhân không được thuận hay nghèo hèn hoặc bệnh tai. Nhược phùng thất sát chỉ thủ cung phúc đức, vô cát giải cứu, đa số hôn nhân không được thuận hoặc nghèo hèn xướng tì của mệnh. Mệnh thân cập cung phúc đức nhược phùng đào hoa hình kị sát chờ tinh vào cung, dâm đãng không khỏi, nhưng lại phùng bại tuyệt không vong thì trái lại là cát tường (ở đây chỉ là từ bay bổng dâm dục độ lớn của góc mà nói, nhược từ tinh thần thượng luận, vị miễn có nghèo hèn rách nát, tinh thần làm phức tạp hoặc cảm giác cô độc); vô đào hoa hình sát lai phạm, tuy là gian khổ nghèo khó, cũng không là thấp hèn; phúc đức phùng liêm tham diêu mặn chờ đào hoa tinh so sánh sẽ thả đãng hoặc có tình cảm làm phức tạp, lại thêm sát tinh thì dễ luân rơi phong trần. Nhược mệnh thân phùng cùng lương cư tị hợi, cơ âm cư dần thân, phá quân cư mão dậu, cũng chủ dâm dục hoặc hình khắc thấp hèn, nhược tài điền phu tử câu cát người, cũng tác cát luận. Thất sát nhập mệnh thân mà lại phùng sát kị, đa số hung hãn ác phụ, gia đình không được mục, phu tử chia lìa, tự thân thương tai. Xương khúc lâm mệnh thân tuy có văn học tu dưỡng, nhưng đa chủ lãng mạn, càng thêm đào hoa tinh người đa chủ dâm đãng.

Và nam nhân tương đối, nữ nhân phổ biến tương đối yếu đuối, nhu nhược, thì là mệnh cục là vừa mạnh nhân, nhiều nhất còn hơn những nữ nhân khác lai có vẻ kiên cường một ít mà thôi; mệnh cục quá cương người, có nam tử khí khái, mà trượng phu mệnh cục vừa mềm yếu người, có thể sẽ đối khi dễ trượng phu; nữ mệnh còn là ôn nhu một điểm hảo, đối hôn nhân gia đình có lợi. Nhiều nữ nhân sổ quan tâm nhất hôn nhân của mình và tử nữ, quan tâm sự nghiệp tương đối thứ yếu. Nữ dĩ phu là quý, nhược bản mệnh phùng quý cách trái lại là không thích hợp (ý là mệnh thân phùng quý cách mà cung phu thê hung người, cung phu thê nặng vu cung mệnh); dĩ tử tức, phu quân, phúc đức là chính cường cung, dĩ điền trạch, tài bạch là thứ cường, dĩ quan lộc, thiên di, nô bộc là hãm cung. Kỳ thực, vô luận nam nữ, cung phu thê tinh hãm yếu gia sát, đa chủ phu thê bất lợi, hôn nhân không được thuận, quá mức thì hình khắc phối ngẫu. Nam mệnh hôn nhân không được thuận, cho dù phú quý, vừa có thể nào đoán hạnh phúc ư?

Đã ngoài phần nhiều là cổ nhân trọng nam khinh nữ nhận định, rất nhiều lý luận đã không thể thực hiện được. Trở lên trình bày và phân tích đa chỉ ở phú quý phúc phận và đức hạnh phương diện, trên thực tế bất luận nam nữ, kỳ nhận định cơ bản như nhau, đều là dĩ mệnh thân làm chủ, tam phương tứ chính tả hữu giáp cung là phụ lai phân tích bản thân mạnh yếu và suốt đời vận mạng xu thế, tái dĩ kỳ tha cung phân luận các loại nhân sự vật đích tình huống. Nam nữ âm dương cập sinh lý đặc điểm bất đồng, luận mệnh cũng là có khác biệt, chủ yếu khác nhau ở chỗ: Nam nhân dương cương khí chất cường, sở dĩ nam mệnh mệnh thân phúc cung nên cương dũng nam nhân tinh tọa thủ, không thích hợp nhu tính nữ nhân tinh tọa thủ; nữ nhân âm nhu khí chất cường, sở dĩ nữ mệnh thân phúc cung nên nhu tính nữ nhân tinh tọa thủ, không thích hợp cương dũng nam nhân tinh tọa thủ; dĩ thuận theo thiên phú quy luật.

Về phần dâm đãng của luận, ứng với thận trọng nắm chặt hảo, đặc biệt nông thôn phụ nữ, phùng đào hoa cách cục có thể sẽ khá lãng mạn một ít. Nhưng đối với hết sức rõ ràng mà lại nặng đào hoa cách cục, ví dụ như mệnh thân cập cung phúc đức đều là đào hoa tinh, sát tinh được thông qua, nhưng tác dâm tiện luận.

Đối với dâm dục, có bao nhiêu loại biểu hiện, có ngôn ngữ, thân thể, tư tưởng, thực tế hành vi các loại, rất nhiều người không có hành vi, thường thường là không có cơ hội, nhất có cơ hội sẽ có hành động thực tế. Nói, thái, tư của quá mức cũng mới có thể biến thành cụ thể hành vi, một có điều kiện tựu cứng rắn, biến thành phạm tội, phạm pháp.

Nữ mệnh, huynh đệ cung ứng với tác tỷ muội cung, dĩ tỷ muội là chính, huynh đệ là phó.

Tiết 2: nữ mệnh luận mệnh yếu điểm

Khán nữ mệnh, ở chư tinh rơi cung chương một trung tâm mỗi một tinh đều có một đoạn chuyên đề trình bày và phân tích, ở đây chọn một ít so sánh xông ra luận ngữ, tựu làm cổ bản tử vi đẩu số “Nữ mệnh cốt tủy phú” chú dịch ba. Luận ngữ trung tâm sở luận mặt trái tính so sánh cực đoan, ở nhóm mệnh thời nghi dàn xếp một ít, uyển chuyển một ít, bằng không gặp phải không ra lãng người đó tựu sẽ khiến phiền toái không cần thiết.

Phủ, tướng ngôi sao nữ mệnh phùng, sẽ làm tử quý và phu hiền: Thiên phủ hoặc thiên tướng ở ngọ cung an mệnh, giáp năm sinh ra hợp cách; ở tử cung an mệnh, kỷ năm sinh ra hợp cách; ở thân cung an mệnh, canh năm sinh ra hợp cách; đã ngoài cụ là thượng cách, tất tác phu nhân, quang vinh lấy được phong cáo. (chú: Phủ tướng hai sao không có khả năng đồng cung, thượng luận ứng với là chỉ tinh thủ mệnh, hoặc một sao an mệnh, một … khác tinh hội chiếu; vừa Thiên phủ nên tràn đầy, không thích hợp thiên không lộ, thiên tướng nên tài ấm giáp, không thích hợp hình kị giáp).

Liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau, rất có thiên đồng cũng thế: Liêm trinh vị cung an mệnh, giáp năm sinh ra hợp cách; thân cung an mệnh, quý năm sinh ra hợp cách; dần cung an mệnh, kỷ năm sinh ra hợp cách; đã ngoài câu là thượng cách. Thiên đồng ở dần cung an mệnh, giáp năm sinh ra hợp cách; mão cung an mệnh, ất năm sinh ra hợp cách; thủ cung an mệnh, năm đinh sinh ra hợp cách; tị cung an mệnh, mậu năm sinh ra hợp cách; hợi cung an mệnh, bính tân năm sinh ra hợp cách; đã ngoài cũng thượng cách, miếu vượng vô sát đặc biệt, định chủ trinh tiết mà lại phú quý.

Đoan chính tử vi thái dương tinh, sớm gặp hiền phu tính có thể bằng: Tử tị hợi tam cung an mệnh, hai sao tọa thủ, chủ phú quý. Tử vi cần phải phùng tả hữu chờ ngôi sao may mắn triêu củng tài chủ phú quý, phùng cô quân, bạo quân cũng không cát. Thái dương từ dần đáo ngọ, gặp cát cuối cùng phúc; hãm địa thì bình thường. (chú: Tử dương hai sao đều là nam nhân tinh, hai sao nhập nữ mệnh, vị miễn có nam nhân khí chất, dễ có đoạt phu quyền hoặc hôn nhân không được thuận của ngại; tốt nhất là tử vi nhập cung phúc đức, thái dương nhập cung phu thê).

Tả phụ thiên khôi là Phúc Thọ, hữu bật thiên tướng phúc đã tới: Bốn sao rơi chư cung miếu vượng được địa, như thân mệnh giá trị thủ, định chủ Phúc Thọ quang vinh xương. (chú: Ứng với chỉ tả khôi hoặc hữu tướng đồng cung thủ mệnh; tả hữu, khôi việt tối nên song tinh cùng hội).

Lộc tồn rất nặng đa áo cơm, phủ tướng triêu viên mệnh tất quang vinh: Lộc tồn chư cung thủ mệnh, vô sát kị thiên không tinh phá tan đều là may mắn. Tử, phủ, vũ, tướng tam hợp thủ chiếu, cát củng không mắc thì phú. Chỉ có dần đối thân, thân đối dần là triêu viên cách, giáp dần sinh ra là thượng cách; nhược tân năm sinh ra là thứ nhì; bính mậu đinh kỷ nhâm quý sinh ra, gặp tị hợi tử ngọ an mệnh không được cát.

Tử Phủ tị hợi tương hỗ phụ, tả hữu đến đỡ phúc tất sinh: Tử, phủ ở tị hợi nhị cung tất đối chiếu, nhược hai sao ở tị hoặc hợi an mệnh, gặp tả hữu thủ chiếu xung giáp, canh kiêm hóa ngôi sao may mắn, tất chủ phú quý.

Cự môn thiên cơ là phá đãng: Cự, cơ ở dần mão thân cung an mệnh, tuy là vượng địa, nhiên chung phúc không được đầy đủ mỹ, cho dù năng lực phú quý, cũng chủ dâm đãng, hình khắc lục thân. (gia ác sát sao Hóa kỵ thủy là).

Thiên lương thái dương nữ mệnh bần: Thiên lương ở tị hợi an mệnh, thái dương ở dần thìn an mệnh, cho dù thái độ làm người trinh chính, nhưng y lộc bất toại, nghèo khó. Tái phùng hãm địa, thì chủ thấp hèn. (gia sát kị thủy là).

Kình dương Hỏa Tinh là thấp hèn: Đến đây hai sao thủ mệnh, vượng cung còn có thể, nhưng nhưng có hình khắc. Như lạc hãm cung gia nó sát kị, điều không phải thấp hèn, hay yểu tàn.

Văn khúc văn xương phúc không được đầy đủ: Đến đây hai sao nên nam không thích hợp nữ, phùng nhiều phong lưu, vưu kị phùng chỉ tinh.

Vũ khúc của ở lại là quả tú: Đến đây tinh nên nam không thích hợp nữ, phùng của hôn nhân không được thuận, gia sát kị càng hung.

Phá quân nhất diệu tính khó hiểu: Đến đây cô độc, dâm đãng ngôi sao, nữ nhân không thích hợp. Gia Tứ Sát, tất nhân gian mưu phu, nhân đố hại tử, không phải thì là thấp hèn, kỹ nữ, nô tỳ, ni cô chi lưu.

Tham lang nội ngoan đa dâm ẩn: Tham lang là thứ nhất đào hoa tinh, là háo sắc ngôi sao, tâm đa đố kị, bất năng dung nạp tì thiếp, nhân gian hại phu hại tử, cho dù không phải như vậy, cũng chủ dâm ẩn. Nhưng phùng không vong trái lại năng lực thủ chính mà trinh tiết (tài vật tham dục tâm nhưng cường).

Thất sát trầm ngâm phúc không được quang vinh: Đây là tương tướng ngôi sao, nhược cư miếu vượng vô sát, chủ là nữ trung tâm trượng phu, nhưng phúc đa không được đầy đủ mỹ (nam tính hóa, tính cách quá cương, thiếu ôn nhu, có thể sẽ tạo thành hôn nhân không đẹp). Mệnh phúc ở thìn thủ nhị cung phùng thất sát tọa thủ, tạm biệt hợp sát hình sao Hóa kỵ người là hình khắc người hạ tiện.

Cơ nguyệt dần thân nữ mệnh phùng, ác sát gia của dâm xảo dung, liền có cát hóa chung không đẹp, nhà kề phụng dưỡng người chủ: Nữ mệnh gặp thiên cơ Thái âm ở dần thân thủ mệnh, có nữa ác sát gia hội, thì là dâm dục mà chú trọng quần áo tô son trát phấn, cho dù lại có ngôi sao may mắn thủ chiếu, cũng không phải là toàn bộ mỹ, dễ là nhà kề thị tỳ hạ đẳng người.

Thập can hóa lộc tối quang vinh xương, nữ mệnh phùng to lớn cát xương, canh được lộc tồn tướng được thông qua, vượng phu ích tử thụ ân quang: Như mạng cung hóa lộc, lại được lộc tồn xung hợp, hoặc đồng cung, giai chủ là mệnh phụ của quý, không phải cũng chủ đại phú, tất sinh quý tử. (chú: Nhân bản thân phú quý, mà có thể vượng phu ích tử, nhưng có thể không gia đình hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc, còn muốn xem thêm cung phu thê và cung tử nữ).

Hỏa linh dương đà cập cự môn, thiên không Địa kiếp vừa tương phùng, tham lang thất sát liêm trinh ở lại, vũ khúc gia lâm khắc hại xâm: Những … này tinh diệu nữ mệnh cũng không nên phùng, như phùng trong đó một … hai … Khỏa, đã chủ nghèo hèn, như thì tịnh sai ai ra trình diện, thì dâm tiện bần yểu càng sâu.

Tam phương tứ chính ngại phùng sát, canh ở phu cung mối họa sâu, nhược giá trị Bản cung vô chính diệu, tất chủ sanh ly khắc hại chính xác: Đã ngoài nói sổ tinh trung tâm, chỉ có thất sát (hoặc thất sát) ở tam phương tứ chính, thân mệnh phu cung không thích hợp sai ai ra trình diện, sai ai ra trình diện tài như vậy phán đoán. Nếu như tái phùng mệnh hoặc phu cung vô chính tinh, chỉ có sát tinh độc thủ, tất chủ sinh ly tử biệt. Nhưng khắc phu có hay không năng lực khắc đảo, còn phải xem phối ngẫu mệnh bàn, nhược phối ngẫu mệnh cát người hoặc hai người xứng đôi hảo người, có thể yếu bớt khắc tính.

“Thiên lương gặp mã, nữ mệnh tiện hơn nữa dâm” : Như dần tị hợi thủ mệnh, gặp thiên mã tọa thủ, mà tam phương phùng thiên lương chụp ảnh chung, tức là. Nhưng tu hữu sát kị tài chính xác. “Dương phi háo sắc, tam hợp văn khúc văn xương” ; thất sát thủ mệnh thân cung, tài quan thiên chờ cung có xương khúc, vừa hội thái dương thiên cơ, tất chủ dâm ẩn háo sắc.

Vô luận cổ kim nội ngoại, đại đa số nữ mệnh nhưng không thể thiếu yếu dựa trượng phu; cho dù không cần dựa trượng phu, trượng phu thật là tốt phôi người đối diện đình hạnh phúc trình độ có ảnh hưởng rất lớn. Sở dĩ, nữ mệnh cung phu thê thật là tốt phôi rất trọng yếu, chỉ cần cung phu thê hảo, cho dù cung mệnh bất hảo, cũng biểu thị trượng phu hảo, một thân có dựa; nhược cung mệnh hảo, cung phu thê cũng tốt người, thì tự tị hảo, trượng phu cũng tốt, phu quang vinh thê quý; nhược cung mệnh hảo mà cung phu thê bất hảo người, tuy rằng tự tị hảo, nhưng không thể thiếu gia đình đa phiền não, hôn nhân bất lợi; nhược cung mệnh, cung phu thê đều bất hảo người, thì nghèo hèn tật bệnh mà lại vô dựa, gia đình không được mục, hôn nhân không được thuận, trượng phu vô kháo tựu mới có thể yếu dựa vào người khác, mà luân phụ nữ phong trần hoặc là tình phụ các loại. Còn nữa, tuyển trạch hảo phối ngẫu rất trọng yếu, bất luận nam nữ, phối hợp thật tốt có thể thay đổi cả đời số phận, phối hợp không dễ xài song phương số phận đều đồi bại.

Cung phu thê có tốt cách cục, hoặc là có hóa lộc, thiên mã, hóa khoa, hóa quyền cập lục ngôi sao may mắn mà vô sát sao Hóa kỵ đồng cung người, biểu thị một thân tiên thiên tựu có trợ giúp phu vận, có dựa vào. Nhưng có thể không phú quý, có thể không thực sự trợ giúp khởi trượng phu, còn phải xem và trượng phu số phận có hay không phối hợp thật tốt, cùng với trượng phu vận mạng thật xấu mà định.

Nữ mệnh cung phu thê có đào hoa, phần nhiều là trượng phu dễ có gặp ở ngoài, hoặc là có một đoạn đào hoa quá trình, mà cũng không phải là phát sinh ở bản thân. Nữ mệnh đào hoa ở mệnh thân phúc cung, chỉ có lạp bả đào hoa tinh mà vô sát sao Hóa kỵ đồng cung, có phong độ mà không gặp qua độ dâm dục, tối kỵ cung mệnh, thân cung, cung phúc đức đào hoa tinh đa mà phùng sát sao Hóa kỵ hỗn tạp.

Khán mang thai, dĩ nữ mệnh so sánh chuẩn, nam mệnh so sánh xấu xí. Dĩ nữ mệnh, phu cung sai ai ra trình diện hồng ưa của năm là suy đoán mang thai ứng với kỳ, nhưng phải có chính tinh kết hợp cát người thủy chuẩn, nhược lưu niên lại thấy lưu xương khúc hội chiếu lưu niên cung tử nữ cát người canh nghiệm; nhược chính tinh kết hợp không được cát người, muốn đẩy trì một … hai … Năm, tới lưu niên cung mệnh hoặc vô thê cung chính tinh kết hợp may mắn thì thủy mang thai.

Nữ mệnh có Tứ Sát tinh một trong tọa cung mệnh người, khó sinh hoặc sanh mổ (c-section) cơ hội trọng đại; nhất là Tứ Sát tinh ngồi một mình cung mệnh, hoặc đồng thời có bao nhiêu một sát tinh đồng cung, mà lại cung tử nữ lại không tốt người càng hung.

Nếu như bản mệnh cung hảo, đại hạn cung tử nữ cũng tốt, thì mang thai quá trình sẽ tương đối bình an thuận lợi; tái phùng lưu niên cung tử nữ cũng hảo người, càng bình an vô sự. Nếu như bản mệnh bàn cập đại hạn cung tử nữ bất hảo, trong ngực dựng thời gian sẽ gia tăng chú ý liễu, dĩ bảo đảm mẹ con bình an.

Nữ mệnh sinh sản của năm, lưu niên tiểu hạn cung cập tam mới có lục sát tinh một trong người, sinh sản cũng sẽ không thuận lợi; nhưng phùng thiên lương tinh đồng cung thì thì có thể hóa hung là cát. Lưu niên tiểu hạn cung tử nữ có Địa kiếp, đại hao tinh người, hội nhân sinh sản mà tiêu hao rất nhiều tiền tài.

Sinh sản của năm, lưu niên tiểu hạn cung hoặc cung tử nữ phùng kình dương, Bạch Hổ tinh đồng cung thì, sinh sản rất bất lợi, hoặc chủ sanh mổ (c-section).

Cung điền trạch và cung tử nữ tương đối, thành vẫn tuyến, tức tử điền tuyến, lưỡng cung năng lực hỗ có ảnh hưởng. Nhược cung điền trạch bất hảo, trong ngực thời gian mang thai đang lúc ứng với tránh cho dọn nhà, di chuyển trong nhà vật phẩm hoặc đinh cái đinh, nhất là không nên vận chuyển giường chiếu, bằng không văn thơ đối ngẫu nữ bất lợi. Nhược cung tử nữ bất hảo, nhất là Hóa kị đái sát, trong ngực dựng và sinh dục trong lúc nội hay nhất không nên buôn bán phòng ở và cảo phòng địa sản, bằng không dễ có thị phi tranh cãi hoặc bất lợi sự.

Hữu quan nữ mệnh cụ thể trình bày và phân tích đã dung nhập chư tinh nhập mười hai cung một chương tiết nội, nhưng cẩn thận tìm đọc.

Chương 8: Chư tinh rơi cung mệnh tố phán đoán

Chương 8: Và chương 9: Là cụ thể phân tích suy đoán phương pháp, dĩ tống ra mệnh bàn mười hai cung trung tâm tinh diệu đối chiếu tấu chương các tiết các tinh diệu, từng cái địa tra tìm ra có liên quan phân tích phán đoán suy luận nội dung hậu, là được cấu thành là so sánh cặn kẽ thôi diễn nội dung. Hai chương này phân tích là vận mạng trạng thái tĩnh bộ phận, trạng thái tĩnh cát hung hối cữu rất trọng yếu, năng lực khuông định suốt đời tiên thiên định số đại thể phạm vi, triệu thị suốt đời họa phúc cát hung căn nguyên, nhưng vẫn chỉ là tính khuynh hướng và có khả năng, có hay không sẽ phát sinh còn phải xem hạn vận. Đang tra duyệt và phân tích cát hung hối cữu thì, giống nhau căn cứ tống ra mệnh bàn mười hai cung chủ tinh lai tiến hành đối chiếu là được rồi, không cần từng bước từng bước địa tra tìm toàn bộ phó tinh kể lại tinh tình, nhưng thông hiểu phó tinh tương canh năng lực linh hoạt cẩn thận địa phân tích phán đoán suy luận. Đang tra duyệt thì hoàn phải hiểu được lấy hay bỏ, linh hoạt nắm giữ, phải căn cứ rơi cung chủ tinh ở miếu hãm cập và bất đồng tinh diệu tổ hợp tình huống tiến hành tuyển trạch lấy hay bỏ, văn trung tâm nếu không có cụ thể nói rõ người là tình hình chung, còn lại miếu vượng, bị chiếm đóng, có cát, có sát, và nó tinh tổ hợp chờ bất đồng biến hóa tình huống, đều có đặc biệt nói rõ. Phùng song chủ tinh đồng cung thì, dĩ sinh vượng một là việc chính đến xem, người khởi phụ trợ tác dụng. Ở trên thực tế, càng nhiều hơn tình huống là, ở đồng cung tinh diệu trung tâm, cát hung đồng thời tồn tại, lúc này, mới có thể tương hỗ ức chế mà cát hung đều suy yếu, nhưng bất năng luận là trung hoà tác dụng, cát và hung tính chất ý nghĩa đều nhưng tồn tại, cũng mới có thể cát hung cũng không suy yếu mà đồng thời phát sinh tác dụng, nhân sự cũng hung cũng cát, cát chỗ giấu hung, duy nhất vậy đều có thể hung trung tâm có thể cứu chữa, ví dụ như sự nghiệp có trở ngại nhưng trải qua nỗ lực có thể lấy được thành công, hoặc làm theo thăng quan phát tài nhưng tai bệnh cùng đi, hoặc hoành phát mà hoành phá chờ, cụ thể muốn xem tinh diệu rơi cái gì cung độ cùng với tinh diệu tổ hợp mà định. Trong sách sở liệt tính tình cát hung sự rất nhiều, không có khả năng mọi thứ đều cụ bị, nhưng cung cát người luôn sẽ có phương diện nào đó tốt hơn, cung hung người luôn sẽ có phương diện nào đó bất lợi, cụ thể phải nhờ vào linh tính liễu.

Cung mệnh tinh diệu tính chất đối lục thân có ảnh hưởng, phàm cung mệnh trung tâm phùng cương liệt ngôi sao người mang nhiều cô khắc đặc tính, tất bất lợi cho lục thân; trái lại, lục thân cung tinh diệu tính chất một vốn một lời nhân cũng tất có ảnh hưởng, phàm lục thân trong cung đái cương liệt ngôi sao cập sát tinh đa người và bản thân quan hệ đa thiếu hiền lành, thậm chí đã bị liên lụy và tổn hại.

Chương 8: Chủ yếu là kiểm tra chư tinh rơi cung mệnh các trường hợp, dùng để khảo cứu bản thân vận mạng tiên thiên mệnh số. Kiểm tra thì, có thể tiên kiểm tra từng chủ tinh phía trước một đoạn hữu quan tướng mạo, tính tình, năng lực cập cùng hắn tinh phối hợp đại khái tình huống, tái tế kiểm tra nhập mười hai địa chi cung tình huống cặn kẽ. Kiểm tra tướng mạo tính tình thì, toàn bộ cung sở hữu tinh diệu đều năng lực ảnh hưởng, nhưng dĩ chủ tinh là việc chính, phụ tinh là phụ; song một chính tinh đồng cung thì, song tinh đều nên xem thêm, nhưng dĩ miếu vượng mà lại được một … khác tinh sinh hoặc cung sinh tinh diệu là việc chính. Nữ mệnh có chuyên môn một đoạn trình bày và phân tích, nhưng còn muốn xem thêm cái khác các đoạn giải thích. Mười hai địa chi trong cung liệt có “Giáp ất. . . Sinh ra, tài quan cách” chờ, biểu thị * năm sinh ra, ở vô sát có cát dưới tình huống có thể cấu thành “Tài quan” phú quý cách cục, còn lại vị liệt ra năm sinh là bình thường của cách cục, nhược cấu thành phú quý cách cục cũng cát cách. Cách cục dụng ký hiệu ◇ biểu thị.

Cung mệnh tinh diệu chủ yếu là phản ánh các tinh diệu nhập cung mệnh tình huống, nhưng cũng liệt cử một ít tổng hợp lại tính nội dung, nhất là tinh diệu thuộc tính, chức năng, đặc sắc chờ, cũng không giới hạn trong cung mệnh, đối kỳ tha cung và hạn năm đều cụ có ảnh hưởng tham khảo tác dụng.

Văn trung tâm các tinh diệu phân tích đoạn thứ tự đại thể là: ① tính chất sao giải thích (thuộc tính, chức năng, đặc sắc);② tướng mạo;③ tính tình tài hoa;④ tổ hợp ưa kị (cùng hắn tinh phối hợp tình huống);⑤ tứ hóa;⑥ luận nữ mệnh;⑦ nhập mười hai địa chi các cung đích tình huống;⑧ người đại biểu, sự, vật, địa lý chờ, đến đây đoạn đối mệnh cục và hạn vận đều cụ tham khảo ý nghĩa, nhất là ở dự đoán trong cuộc sống bách sự vạn vật thì càng hữu dụng;⑨ nhập nam nữ mệnh cát hung bí quyết. Dụng ký hiệu phân đoạn. Phụ tinh không được tế phân.

Phụ phó tinh tiêu đề trung tâm phàm có hai sao cùng bài người là đối tinh, ví dụ như lục ngôi sao may mắn tả và hữu, Tứ Sát tinh dương và đà chờ, giống nhau thành đôi đồng cung hoặc giáp hoặc gửi thông điệp thì lực lượng đại, chỉ thấy chỉ tinh thì lực lượng yếu kém.

Xu cát chi đạo, đơn giản nghênh ngang tị ngắn, đầy đủ lợi dụng mệnh cục và các tinh diệu ưu thế ưu điểm, tách ra kỳ hoàn cảnh xấu khuyết điểm, khiến cho âm dương cân đối, bả hung tinh hung tính chuyển hóa thành hòa bình hoặc kích phát cách cục lực lượng, phùng cát vận tựu đại can khoái thượng, phùng hung vận thì tịnh trông chờ thì, nghỉ ngơi dưỡng sức.

☆ 1, tử vi tinh

tính chất sao giải thích: Tử vi tinh, thuộc kỷ thổ, tượng âm, là nam bắc đấu trung tâm chí tôn tới quý ngôi sao, tên cổ đế tọa, tức thời cổ hoàng đế tinh, ở hiện đại là nguyên thủ quốc gia; làm quan lộc chủ (tức cảnh làm thơ nghiệp chủ quản ngôi sao, đó là quan và lộc chủ quản, nhập cung Quan lộc so sánh nhập cung mệnh cho thỏa đáng, nhập cung mệnh không nhất định năng lực quý hiển), chuyên tư quan quý địa vị, chưởng tạo hóa cơ hội khu, nhân sinh đứng đầu tể. Tử vi tinh đại diện tôn quý, quyền quý, thủ lĩnh, cao thượng, có hóa giải hình tai công, rơi chư cung đều đánh bại phúc tiêu tai, giải trừ chư tinh của ác, uy chế thất sát vì quyền, hàng phục hỏa linh là thiện (vượng cát hữu lực tài luận). Hạn năm phùng của, hung thì giảm hung, cát thì canh cát, hoặc gặp cao nhân quý nhân. Nhân vật đại biểu: Chu Văn Vương.

Tử vi tinh mặc dù có đã ngoài cao quý chính là công năng, nhưng phải hiểu được lực “Bách quan triều củng” tài năng hiển đạt, mà lại công năng mạnh yếu hoàn và rơi cung miếu vượng trình độ hữu quan. Tử vi dĩ Thiên phủ là tài lộc phủ kho, thiên tướng là hành sử mệnh lệnh ấn tín và dây đeo triện (phủ tướng vì trở thành đối tinh), dĩ phụ tá tinh diệu tả hữu là tể tướng (ở đủ loại quan lại trung tâm đắc lực nhất, trực tiếp ảnh hưởng tử vi cách cục cao thấp), xương khúc là tùy tùng quan văn, khôi việt là thái giám truyền lệnh quan, nhật nguyệt là chiếu sáng phân tư, lộc mã là chưởng quản tước lộc bộ phận then chốt. Ít nhất phải kể trên chư đối tinh trung tâm một đôi ở tam phương tứ chính thủ gửi thông điệp củng hoặc bên trái hữu lân cung tướng giáp người tức là được “Bách quan triều củng”, vô thượng thuật chư đối tinh hoặc cận được một trong số đó chỉ tinh thủ gửi thông điệp củng giáp người thì là “Cô quân” . Tử vi tinh ký có thuộc về tinh thần tính chất (như nặng vinh dự, chủ quan, tự tôn, đa nghi chờ), lại có thuộc về vật chất tính chất (như ái vật chất hưởng thụ, có lĩnh đạo và tổ chức năng lực chờ), thuộc về thiên hướng vu tinh thần tính; ở phân tích và chu vi cập đi vận tinh diệu tướng phối hợp thời gian, tựu khán là tăng mạnh tinh thần tính còn là tăng mạnh vật chất tính; bởi bản chất quan hệ, giống nhau không thích tăng cường tinh thần tính, nhất là nguyên cung là tinh thần tính thiên cường thì, ưa tăng cường vật chất tính tinh diệu lai điều hòa. Vũ, tham, phủ thuộc vật chất tính (hóa cát tăng vật chất tính, Hóa kị thì tương phản mà tăng tinh thần tính), liêm tướng thuộc tinh thần tính (Hóa kị tăng tinh thần tính, hóa cát cập thành tài ấm giáp thì tăng vật chất tính); phùng bách quan triều củng, nhất là được tả hữu gia hội người, đa năng lực tăng mạnh vật chất tính; phùng xương khúc, không vong tinh và đào hoa tinh người thì tăng tinh thần tính.

Tử vi tinh cần phải nhập cung mệnh tam phương tứ chính, mà lại tam phương tứ chính tả hữu lân cung có “Bách quan triều củng”, tức có phủ tương cập lục ngôi sao may mắn (tả hữu, xương khúc, khôi việt) chờ đối tinh xuất hiện thì tài là đắc lực hiển đạt, có thể có kiên định lập trường và cốt khí, suốt đời tất có làm, có quý khí thành tựu, cho dù đồng thời gia biết một chút sát tinh cũng cận chủ sự nghiệp trên có ta trở lực cập thái độ làm người so sánh gian hoạt mà thôi.

Tử vi tinh không thích nhập huynh đệ, tử nữ, nô bộc, tật ách, phụ mẫu bình thường cung, chủ thái độ làm người lợi thế xu nịnh, suốt đời vất vả cực nhọc bôn ba, làm việc khó thành, tung gặp ngôi sao may mắn, lục thân phú quý, tuy rằng được trợ giúp, là phúc cũng không lớn; nhưng cung mệnh cập tam phương cát người nhưng có phú quý, duy so sánh vất vả cực nhọc, kháo mình phấn đấu thành công. Mệnh hoặc hạn vận phùng, có nhiều cao quý, cận quý, thuận lợi của tượng, có duy ngã độc tôn khí thế và mãnh liệt mình ý thức, có tài cán, quyết đoán và lĩnh đạo dục vọng, đối với mình tràn ngập tự tin, đem hết khả năng triển phát hiện mình, nhưng hội nghị thường kỳ nhân vô cùng chủ quan mà đối với chuyện sản sinh ngộ phán và ảnh hưởng nhân tế quan hệ, cũng so sánh quan tâm ánh mắt của người khác mà sĩ diện hảo, lầm tín tiểu nhân nói như vậy.

Tử Phủ đồng cung nhập mệnh cập lục thân cung, đều có cô ý, vô cát hình phạt chính khắc lục thân.

dung mạo: Nhập mệnh, niên thiếu mặt vàng bạch sắc, trung niên hoàng trau chuốt, lão niên tử hoàng sắc hoặc hồng hoàng sắc. Miếu vượng vô hung tinh chiếu phá, hình dáng tướng mạo hiên ngang, sắc mặt tử hoàng. Như sắc mặt tái xanh, xuất thân phú quý thế gia, như sắc mặt tông tử, thì xuất thân hàn vi. Kiểm bầu dục, nga đản hình, dung mạo đoan trang rất nặng, mi thanh tú giơ lên, thiên đình cao, hai mắt hữu thần, mũi đầy ắp, lớp giữa lược vóc người cao, yêu bối mập mãn đa thịt, thành viên dũng hình, tiên lục soát hậu béo, bàn tay đầy đặn. Bề ngoài ôn hòa, có tôn quý, cao thượng khí chất, phong độ và có thể tin lại cảm, nam nhân bề ngoài có bình tĩnh, bình thản ung dung, uy nghiêm rất nặng, ổn trọng lão thành khí chất. Nữ mệnh trắng noản thanh tú, lược béo, mặt mang uy nghiêm, có đoan trang, khí chất cao quý. Đã ngoài dung mạo nếu không có cát có sát hoặc rảnh rang yếu thì sẽ có biến hóa, nhưng sẽ không thay đổi được quá lớn. Đặc sắc: Động tác không được tốc không chậm, trầm tĩnh cẩn thận; thiên đình cao mà đầy ắp thì quý.

tính tình tài hoa: 1, các trường hợp hạ đều có thông tính: Giác quật cường, năng lực quật năng lực thân, ổn trọng lão thành, thông minh tài cán mà cận quý; trọng tình cảm, hiếu thuận phụ mẫu; có lòng trắc ẩn, so sánh năng lực khoan dung thông cảm nhân, nhiệt tình háo khách, khiêm cung chuyên gia mà lễ độ, thích cho người khác đề nghị, cũng vui vẻ vu bả tâm đắc của mình và cảm thụ cùng hắn nhân chia xẻ, nhưng đối với nhân bố thí hội trông cậy vào hồi báo, người ta yêu cầu hắn hoặc hắn muốn cầu cạnh người ta thì khiêm cung lễ độ, nhiệt tình tích cực, đạt mục đích hậu thì so sánh lãnh đạm, cho nên là khiêm cung có thừa, trung hậu bất túc; điệu bộ, tưởng trở nên nổi bật, ưa kết giao so với chính mình mạnh nhân, mình ý thức mạnh phi thường liệt, ưa mình đề cao thân phận, giá trị con người hoặc biểu hiện cá nhân tài năng, cung cát người nhân phú quý mà cao ngạo tự đại, giả bộ, cung hung người mặc dù khốn cùng mà tự cho mình là thanh cao hoặc tự ti, tự than thở, tự tôn hư vinh; ý chí không được kiên, tính tình dễ thay đổi, tùy tâm sở dục, đa tư lo ngại, ngờ vực vô căn cứ tâm nặng, tâm địa so sánh hiệp, ích kỷ keo kiệt, trả thù tâm cường; phong mang quá mức, có thế dùng hết, có phúc hưởng hết, không hiểu thu liễm, thiếu chủ sai ai ra trình diện rồi lại chủ quan cố chấp, không chịu thua, ưa lĩnh đạo và chi phối người khác, không thích dựa vào và nhờ người khác giúp đở, không phục nhân quản, không muốn tố và thân phận mình không hợp sự, sai ai ra trình diện người khác đương đại thăng chức luôn luôn không phục; khả quan nịnh hót và thính lời hay, tâm sống bên tai mềm, dễ thụ người khác dỗ ngon dỗ ngọt ảnh hưởng, lầm tin hắn nhân mà dẫn đến thất bại, cũng dễ thụ tình cảm thương tổn; thì chuyên cần thì lại, có ỷ lại tính, có lúc thiếu chủ động tích cực, không muốn tác việc nhà; sĩ diện, ái phàn bỉ, giảng phô trương, ưa cao cách điệu và sa hoa xa hoa, có tiền thì dùng tiền dĩ nhiên là rất lớn phương mà vô tiết chế, vung tiền như rác.

Có ý nghĩ, sự nghiệp tâm cường, ưa gây dựng sự nghiệp, nhiệt tâm công ích, có nhiều phương diện ham và hứng thú, chỉ cần cho rằng hữu dụng tựu tích cực theo đuổi, đa tài đa nghệ, nhưng học nghệ đa mà không tinh, sáng lập kình bất túc, mà lại sau khi thành công trở nên lười biếng. Tinh thần kỳ lạ, đối sự vật có độc đáo kiến giải, không muốn tùy ý phụ họa, trời sinh có đặc thù nào đó sở trường tiềm năng, đối truyền thống văn hóa cập sự vật so sánh cảm thấy hứng thú, cát người sẽ thành là phương diện nào đó quyền uy. Giống nhau trung niên hậu là sự nghiệp phải nhận được thành công và phát triển, cuộc sống và địa vị nếu so với xuất thân thì cao, xuất nhập xã hội trình tự khá cao.

Người như thế giống nhau còn là thành thực có thể tin, sơ tiếp xúc thì nghĩ kỳ cao ngạo, quen thuộc hậu tựu rất nhiệt tình chuyên gia. Ngươi và hắn náo mâu thuẫn thì, nịnh hót hắn vài câu thì tốt rồi.

Nhập cung mệnh cho dù gia hội lục ngôi sao may mắn, cũng chủ đời sống tinh thần tương đối trống rỗng, tinh thần thượng luôn sẽ có nguyên nhân nào đó cô độc, tịch mịch, phiền muộn, đa tư lo ngại, lúc tuổi già càng rõ ràng hơn, đặc biệt ngồi một mình là quá mức, ví dụ như nhân sự nghiệp, hôn nhân gia đình không như ý, và lục thân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tử nữ ít hoặc so sánh nan quản giáo, lục thân duyên mỏng hoặc bản thân không tốt chờ nguyên nhân tạo thành. Nội tâm thống khổ, mặt ngoài còn là trấn tĩnh và kiên cường. Gia hội thiên không tinh càng mỗi gặp một chuyện mà tư tự hàng vạn hàng nghìn, không thể vãn hồi.

2, vô bách quan triều củng thì, kể trên kém tính so sánh hiển, thái độ làm người canh hư vinh, cao ngạo vội vàng xao động, bề ngoài kiên cường, nội tâm không quả quyết, hành động theo cảm tình, lo ngại đa nghi đa huyễn tưởng mà khiếm khuyết thực tiễn năng lực, tự cho là đúng, cố chấp không chịu thua, chuyên quyền độc đoán, vô chủ sai ai ra trình diện, đứng núi này trông núi nọ, tùy tâm sở dục, tính tình hay thay đổi, có liều lĩnh khuynh hướng, dễ chìm đắm vu tửu sắc, so sánh phong lưu, dụng tình không được chuyên, ưa ra lệnh cũng không người tin phục, nhân duyên soa, khó có được biết kết giao bằng hữu, cao ngạo tự ti, có tài nhưng không gặp thời, tất cả nhu tự mình động thủ, ông chủ kiêm làm công, vất vả cực nhọc quan tâm.

3, có bách quan triều củng nhất là sai ai ra trình diện tả hữu song tinh gia hội thì, trừ cụ kể trên tốt ngoại, còn có cương nhu vừa phải, đi trung dung lộ tuyến, không nhanh không chậm, không câu nệ hiền hoà, trung hậu lão thành, ngay thẳng thẳng thắn, khiêm tốn lễ độ, trong lời nói khẳng, ký uy nghiêm vừa khoan dung thông cảm, xử sự công chính, dễ được mọi người tín nhiệm và kính ngưỡng, nhân duyên quảng, thông minh cơ trí, tài hoa trác việt, kiến giải siêu quần, công tác rất có khả năng, có độc lập xử sự năng lực, có tổ chức lĩnh đạo và quản lý tài năng, năng lực độc chưởng đại cục mặt. Nhưng đến đây tinh niên thiếu bất lợi, trung niên hậu tài năng phát đạt.

4, sai ai ra trình diện Tứ Sát tinh, trừ cụ kể trên thông tính ngoại, canh chủ giảo hoạt gian trá, không quả quyết, chuyên quyền độc đoán; sát ít có thể tăng mạnh tích cực chủ động tính, sát đa hội luẩn quẩn trong lòng, cam chịu; sai ai ra trình diện dương đà, cương nghị cố chấp, để tâm vào chuyện vụn vặt; sai ai ra trình diện hỏa linh, táo bạo, khư khư cố chấp, ích kỷ keo kiệt mà gian trá. Gia thiên không cướp, không vong tinh hoặc phùng thiên không cướp giáp, có mới nới cũ, có sáng ý, làm việc chần chừ, có đầu không đuôi, suy nghĩ nhiều tố ít, kiến giải ít người nhận đồng, tinh thần càng trống rỗng, nội tâm cô đơn, cao ngạo bi quan, lục thân duyên mỏng, hôn nhân không đẹp, có chuyển hướng ngũ thuật, triết học, kỹ thuật khuynh hướng, nhược lại thêm hóa quyền có thể là triết học tôn giáo của quan. Nhưng tử vi năng lực chế sát giải trừ hung, gặp hung năng lực giảm hung, gặp không như ý thì năng lực hóa giải, duy vất vả cực nhọc và suy nghĩ là không thiếu được.

5, thủy nhị cục sinh ra thông minh trí tuệ. Mộc tam cục, đất ngũ cục sinh ra hành sự so sánh lười nhác. Hỏa lục cục sinh ra tinh vu y đạo. Kim tứ cục sinh ra, uy nghiêm tín nghĩa.

6, nhập vượng cung thì tính tình thay đổi nhiều, nhưng càng cao ngạo thật mạnh; nhập rảnh rang hoặc gặp chết hết thì kém tính canh xông ra, tâm cô mà lại thân quả.

tổ hợp ưa kị: Mệnh thân trong cung phùng tử vi, mừng nhất được tả hữu phủ tướng khôi việt xương khúc nhật nguyệt lộc mã chờ ngôi sao may mắn thành đôi thủ hợp giáp chiếu, không thất bại vong, rơi cung vừa phùng sinh vượng, cực cát, tất cự phú đại quý; lúc này mặc dù phùng lạp bả Tứ Sát tinh thủ chiếu, cách cục cũng cao, chỉ là sảo vất vả cực nhọc mà thôi. Tả hữu đồng cung tối cát, thượng phẩm của mệnh, địa vị khá cao, chánh sở vị “Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công” “Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc cư thượng phẩm”, năng lực điều hòa tử vi ngạo khí và xung động, cá tính trở nên không câu nệ, hành sự có kế hoạch, hùng hồn hảo nghĩa, tăng cường lĩnh đạo tài năng, là việc chính quản, ông chủ, xã hội danh lưu; nhược tái được nhật nguyệt củng chiếu, quý không thể nói. Tả hữu cư tam mới là thứ cát, tướng giáp cũng cát; phủ tướng, nhật nguyệt, xương khúc, khôi việt, lộc mã chờ song tinh cư tam phương cũng thứ cát, cũng chủ quan cao lộc hậu, thực lộc thiên chung, cả đời phúc hậu. Tam mới có phủ tướng, “Thực lộc thiên chung”, nữ vượng phu ích tử. Lộc tồn đồng cung, có thể trung hoà tử vi nặng danh không nặng lợi khuyết điểm, vô phá định chủ danh lợi song thu vào, phú quý song toàn, nhưng thụ dương đà giáp chế ảnh hưởng mà rơi chậm lại phẩm cách, trống rỗng keo kiệt, lộc tồn tại tam phương củng chiếu điều kiện tốt nhất; gia thiên không kiếp không vong đại hao thì đặc biệt mà cát chỗ giấu hung, lại thêm Hóa kị càng hung, hung trình độ và miếu hãm cập có cát vô cát hữu quan. Gia hội xương khúc đối tinh, yếu bớt tử vi cao ngạo độc đoán kém tính, tài hoa hơn người, văn chương chấn phát, có thể là quan văn, chủ quý khí mà nổi danh thanh, nhưng nếu vô tả hữu, địa vị tăng cao hữu hạn, cận tăng cường tài nghệ học thuật tài năng và thành tựu, sự nghiệp hội chuyển hướng nghệ thuật sáng tác, học thuật nghiên cứu phương diện. Gia hội khôi việt đối tinh, tăng cường năng lực lãnh đạo, có nhiều quý nhân dẫn, có chỗ dựa, sự nghiệp thượng đa tốt đẹp chính là kỳ ngộ, thành tựu cao. Thường thấy nhất đích tình huống là cát hung tinh hỗn tạp, mặc dù được trợ lực mà khó tránh khỏi sự nghiệp đa cạnh tranh, thể xác và tinh thần so sánh vất vả cực nhọc, hoặc mặc dù phú quý mà tâm thuật bất chính, gian trá, ngạo mạn kiêu vọng, niên thiếu mặt mày hốc hác bất lợi, hoặc lúc tuổi già không được thuận; sát ít trái lại chủ năng tích cực tiến thủ, lao trung tâm được ích; sát lâu thì không được cát, hoặc chủ ngày vui ngắn chẳng tầy gang; nhược sai ai ra trình diện lộc tồn nhưng có thể kinh thương; sai ai ra trình diện xương khúc nhưng có thể là chuyên nghiệp tài nghệ nhân tài, nhưng dễ có đào hoa. Căn cứ thực tiễn quan sát, Bản cung cập tam phương vô tả hữu đối tinh mà cận phùng tả hữu chỉ tinh và cái khác đủ loại quan lại cách cục cũng sẽ không rất cao, bất năng có đại thành tựu và quý hiển, làm phiền lục mà thành bại nhiều lần.

Quân thần khánh hội cách: Tử vi tam phương phùng tả hữu phủ tướng nhật nguyệt xương khúc khôi việt lộc mã chờ đông đảo ngôi sao may mắn thành đôi tụ hội, vô sát phá tan tức là. Trên thực tế hay đông đảo “Bách quan triều củng” . Hợp cách người có trị quốc an bang tài, nam mệnh sẽ có tương đối địa vị; nữ mệnh không tính là toàn bộ mỹ, chủ đời sống tình cảm so sánh phức tạp làm phức tạp. Mặt khác, phùng tai thai bát tọa, ân quang thiên quý, thai phụ phong cáo, long trì phượng các, thiên phúc thiên thọ chờ tạp diệu trung tâm đối tinh đa người cũng “Quân thần khánh hội” và “Bách quan triều củng”, duy lực lượng yếu kém.

◇ song lộc triêu viên cách: Lộc tồn và hóa lộc ở tam phương gia hội chiếu, vô sát phá tan, địa vị xã hội và danh vọng cũng rất cao, (nhưng nên có tả hữu chờ bách quan triều củng tài quý). Song lộc đồng cung cũng cát.

◇ phụ bật củng chủ cách: Tử vi tọa mệnh, tả hữu hai sao ở tam phương hội chiếu, hoặc ở lưỡng lân cung tướng giáp, tức là. Vô sát phá tan thì suốt đời thuộc hạ đông đảo, cực dễ được trợ lực mà thành công, cá tính trở nên không câu nệ, tất có phú quý; sát ít năng lực tích cực tiến thủ mà cách cục phát triển trái ngược vô sát người cao, sát đa cũng chủ áo cơm không thiếu, nhưng sự nghiệp đa trở lực, mà lại tâm thuật bất chính. Tả hữu cận được thứ nhất người, phải không cách, trợ lực bất túc, bình thường mà thôi.

Tử vi năng lực giảm thiểu sát tinh lực ảnh hưởng, so sánh không được kị hỏa linh, phùng của trái lại chủ năng tích cực tiến thủ. So sánh kị sai ai ra trình diện dương đà, dương đà và hỏa linh lăn lộn sai ai ra trình diện canh kị. Dương đà đồng cung, cố chấp, thính không được tiến ý kiến của người khác, hảo ăn ý mạo hiểm, khư khư cố chấp, phần nhiều là phi khúc chiết. Tối kỵ phùng thiên không cướp, không vong, thiên hình, chết hết bệnh suy, lại không có tả hữu ngôi sao may mắn lai phù thì chủ quan tâm lao khổ, cô độc nghèo khó.

Tử vi không thích độc thủ, nhược Bản cung cập tam phương vô bách quan triều củng lại không có sát thủ sẽ vì “Cô quân quả nhân”, không làm cao quý phán đoán, cao ngạo tự đại, chí lớn nhưng tài mọn, hảo cao vụ viễn, vô thật kiền năng lực, đa khúc chiết, cô độc táo bạo; miếu vượng hoàn không có trở ngại, chủ không được hoàn mỹ, có hoa không quả, hư danh hư lợi, hoặc chỉ có thể ở chuyên nghiệp trong phạm vi nắm quyền; nhập rảnh rang yếu của cung thì là bình thường người, khó có được phú quý. Vô đủ loại quan lại sẽ ở rảnh rang yếu nơi thì là “Không cầm quyền cô quân”, lao lực quái gở, hiếu thắng không chịu thua, suốt đời nhấp nhô, đa thành đa bại, tiền tài không được tụ. Vô đủ loại quan lại nhược sẽ cùng Tứ Sát thủ gửi thông điệp giáp, vị nô lấn chủ, quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, xưng là “Vô nói cô quân”, vô chí khí, dễ bị người bài bố, dễ bị tiểu nhân tính toán, tâm thuật bất chính, gian trá bất nhân, vất vả cực nhọc quan tâm, phần nhiều là phi tranh cãi, suốt đời tích ác; nhược Tứ Sát tịnh sai ai ra trình diện (tam phương tứ chính hối đủ, hoặc Bản cung đồng thời sai ai ra trình diện dương đà một trong tịnh hỏa linh một trong người thì là sổ, ví dụ như dương hỏa, dương linh, đà hỏa, đà linh tổ hợp), là “Bạo quân”, tâm chí ti yếu, ngang ngược độc đoán, ngạo mạn kiêu vọng, tùy tâm sở dục, hành động theo cảm tình, thương tai tàn tật, rủi ro nghèo hèn, không được chết già. Vô đủ loại quan lại mà gia hội hồng, ưa, tham, diêu, mặn, mộc dục chờ đào hoa tinh, là đào hoa phạm chủ, dễ sa vào vu sái sắc. Phùng không vong tinh so sánh năng lực tập chính, tư tưởng siêu phàm thoát tục, nhưng canh hội cô lập mà tinh thần trống rỗng mà lại sự nghiệp nan toại, so sánh nên ngũ thuật cập triết học công tác, tái kiến Tứ Sát hoặc chết hết suy bệnh, cô độc nghèo khó, lục thân duyên mỏng, ngũ thuật tăng nói của mệnh.

Tử vi ở tứ mộ nơi, tam phương tất hội vũ khúc, gia cát thì phú quý có kỳ; nhược gia hội dương đà, suốt đời đa phập phồng, không được an vu hiện trạng, vất vả cực nhọc; gia hội sát tinh tuy có không đẹp chỗ, nhưng so sánh có bốc đồng (có tả hữu thì năng lực nỗ lực xung lạt mà thu hoạch thành công).

Tử vi tọa mệnh, hạn năm giống nhau ưa Hành phủ, tướng, lục ngôi sao may mắn cập vật chất tính mạnh tinh diệu tọa thủ cung độ. Không thích đi cơ, lương, cự tọa thủ cung độ, sai ai ra trình diện Hóa kị canh kém, mỗi ngày lương chủ có sợ bóng sợ gió tai ương, mỗi ngày cơ chủ rách nát, sai ai ra trình diện cự môn chủ tình cảm làm phức tạp, có cát có thể giải trừ, gia sát thì kể trên hối cữu việc ứng nghiệm.

tứ hóa: hóa quyền, tăng cường quyền uy cập lĩnh đạo tài cán và năng lực, có quyền uy, năng lực nắm quyền, làm việc trở nên quả quyết, năng lực độc đáng một mặt, nhưng hội tăng cương tính, chủ quan cực đoan, tùy tâm sở dục, dương dương tự đắc, nhân uy quyền bức người mà khiến cho trên dưới cấp cảm thấy áp lực đại, trở nên nhân duyên ít, chính vất vả cực nhọc mà không được có ích, thường tự oán hận; tăng cường kỳ vốn có thông cảm dễ dàng tha thứ tính, sở dĩ cật liễu khuy vẫn có thể tha thứ đối phương; nhân tài cung vũ khúc Hóa kị, cho nên không thích hợp độc lập kinh thương. Gia hội tả hữu thì không vãng mà không lợi, tất chưởng quyền to; sẽ không tả hữu hoặc cận hội một trong số đó người thì chỉ có tiểu quyền tiểu lợi; ở thìn thủ hợi tử cung, chủ thất bại, tự cho là thanh cao, ngạo mạn. Gia hội xương khúc khôi việt cũng cát.

ưa hóa khoa, tăng cường danh dự, thanh thế và xử sự năng lực, cụ quyền uy tính, dễ lệnh người tin phục, ở văn học nghệ thuật thượng biểu hiện tương đối xông ra, có thể là xã hội danh nhân. Cũng có thể thay đổi thay đổi tử vi chủ quan, cố chấp, tùy tâm sở dục chờ khuyết điểm, cải biến bên tai mềm là làm rõ sai trái mà lại kiên định. Miếu vượng gia lục cát, nên tham chánh, địa vị cao; gia hội tả hữu, danh tiếng tốt, bị người kính ngưỡng, còn nhỏ tức được sư trưởng yêu thích; gia hội xương khúc ở văn học nghệ thuật thượng rất có thành tựu; gia khôi việt có nhiều xã hội thượng tằng quý nhân giúp đỡ. Rảnh rang yếu địa thì hư danh hư lợi. Có nhận người đố bất túc, nhưng vô sát thì không ngại đại cục.

tử vi nữ mệnh, giống nhau đa thuộc mỹ lệ người, nhưng mỹ mà không yêu, lệ mà không tươi đẹp, phong nhã cao thượng, rất nặng thanh tú, mặt mang uy nghiêm, ưa mình đề cao thân phận hoặc giá trị con người, không đổi thân cận, nên dụng cao cách điệu đi đón cận. Gia hội tả hữu chờ cát đối tinh tác phu nhân luận, thanh tú nhanh nhẹn linh hoạt, vượng phu ích tử, suốt đời hạnh phúc khoái trá. Gia sát thì bình thường, nhưng không vì thấp hèn, dễ có sanh non khó sinh sự; gia thiên không cướp, nhân tinh thần trống rỗng mà dễ bị dụ dỗ rút lui; tam phương cập phu thê, tử nữ, cung phúc đức vừa hội sát hình kị người, trái lại chủ dâm tiện hình khắc. Cư dần ngọ thân cung cát, quý mỹ, vượng phu ích tử, gia cát đẹp hơn. Cư tử dậu tị hợi gia Tứ Sát, mỹ ngọc khuyết điểm, không được hoàn mỹ, lúc tuổi già không được cát. (vượng phu ích tử của luận hoàn nên xem thêm phu thê, nữ nhân cung tài năng tối hậu kết luận).

Xu cát: Nhược tư lịch không sâu, gặp gỡ không tốt thì, có thể đang làm việc hơn, mời chào chí thú tương đắc bằng hữu, tổ kiến một chính cảm giác hứng thú xã đoàn, quá một bả lĩnh đạo ẩn, huấn luyện lãnh đạo của mình năng lực. Nhược phùng thiên không cướp, có thể làm sáng ý tính sự nghiệp.

tử vi nhập mười hai địa chi các cung thủ mệnh đích tình huống

tử cung, hòa bình, là nhập rảnh rang cung, đinh kỷ canh năm sinh ra gia cát tài quan cách, nhâm quý sinh ra phúc không kiên nhẫn cửu. Thái độ làm người tùy hứng, chí khí cao lại nan thực hiện, cô độc, nhạc cao ít người hoạ. Nhân, cho nên gia hội ngôi sao may mắn cũng ngại lực lượng bất túc, cách cục không cao. Sẽ không cát mà hội sát, hạ cách, không tưởng chủ nghĩa, khuyết thiếu thực tiễn năng lực, vất vả cực nhọc quan tâm, thành bại đa đoan; gia dương đà, hoàn dễ là khác giới sở mê hoặc. Nữ mệnh mặc dù giàu có cũng dâm tà. Nếu có thể toàn bộ hội khoa lộc quyền thì có thể là quý cách.

ngọ cung, nhập miếu, giáp đinh kỷ sinh ra có tả hữu cát chúng có thể vị chí công khanh. Bính mậu sinh ra, thành bại bất định, đái tật. Thái độ làm người dũng cảm, tư tưởng nhạy cảm xuất chúng, có đặc biệt kiến giải, có tài cán và năng lực lãnh đạo, nhưng tính tình so sánh táo bạo, mình ý thức rất mạnh, hảo ra lệnh, mọi việc thân cung. Gia hội tả hữu (nhưng chỉ có thể gia hội tả hữu một trong) lục ngôi sao may mắn thì năng lực càng mạnh, phú quý thanh danh. Cùng trời khôi văn xương đồng cung, thì là kỳ cách, càng thêm tả hữu, đứng hàng tam công. Vô tả hữu thì nan hiển quý, vô sát cũng năng lực thực lộc thiên chung, gia Tứ Sát thì đặc biệt, cá tính canh chủ quan cố chấp, táo bạo vô nói, ngạo mạn gian giảo, vất vả cực nhọc quan tâm, thành bại đa đoan, hoặc tham ô hủ bại mà danh dự bị hao tổn. Cát hung hỗn tạp, mặc dù phú quý mà tâm thuật bất chính.

Tử ngọ hóa quyền, tất sai ai ra trình diện dương đà, lại càng không lợi hôn nhân, nữ mệnh càng sâu, ngọ bỉ tử hung; hội vũ khúc Hóa kị, được Thiên phủ hóa khoa, giảm thiểu phá hư tính, thái độ làm người rất bảo thủ, phương diện sanh hoạt ám hao tổn cũng lớn, thành tựu cao thấp nhưng muốn xem có vô đủ loại quan lại triêu. Phùng hóa khoa, tất hội dương đà, vô lục cát lộc tồn, chỉ có thể tăng độc lập năng lực suy tính, khó có được đại phú đại quý.

Bất luận tử hoặc ngọ, thụ đối cung tham lang và cung phu thê thất sát ảnh hưởng, lòng tham đa dục, yêu thích thần tiên ngũ thuật, vô cát củng đa bất lợi hôn nhân, gia cát tốt hơn một chút, gia sát cập đào hoa càng hung; nữ mệnh vưu quá mức, gia sát khắc phu tái giá.

◇ phủ tướng triêu viên cách: Tử vi tử ngọ, phủ tướng tất ở tam phương triêu củng, vô sát phá tan tức là. Trong đó Thiên phủ nên sai ai ra trình diện tả hữu, lộc tinh (hóa lộc thượng cách, lộc tồn cũng cát) tài hợp cách, sai ai ra trình diện thiên không tinh thì đặc biệt; thiên tướng nên được tài ấm tướng giáp (tức hóa lộc cùng trời lương tướng giáp) tài hợp cách, phùng hình kị giáp (tức Hóa kị cùng trời lương giáp) hoặc phùng dương đà giáp kị thì đặc biệt. Tử cung cho dù hợp cách kỳ cách cục cũng không đoán cao, ngọ cung hợp cách người thì cách cục cao mà đại phú đại quý, đặc biệt thì bình thường.

◇ cực hướng ly minh cách: Tử vi ngọ cung thủ mệnh, vô sát phá tan tức là. Nên xem thêm phủ tướng triêu viên cách của luận. Nhược gia lộc quyền, công khanh của mệnh. Cũng nên sai ai ra trình diện tả hữu tài năng đại quý. “Tử vi cư ngọ vô sát thấu vị chí công khanh”, giáp sinh ra vô sát gia cát hợp cách.

◇ tam kỳ giai hội cách: Khoa quyền lộc ở cung mệnh tam phương tụ họp, là đại phú đại quý của cách. Nhược tái được tả hữu gia hội, là mệnh cách tương đương cao cách cục. Chánh sở vị “Đế cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ” . Ngọ cung bỉ tử cung cách cục cao.

◇ song lộc triêu viên cách: Chỉ song lộc xuất hiện ở cung mệnh tam hợp phương, giáp kỷ năm sinh ra tức là. Ở ngọ cung, không được phùng dương đà phá tan, địa vị xã hội rất cao, danh vọng hơi tệ.

xấu vị cung, nhập miếu, giáp ất đinh kỷ canh sinh ra, có cát phù là tài quan cách, phú quý có thể kỳ. Quý năm sinh ra, phá quân hóa lộc chủ phú. Vị cung bỉ xấu cung cát. Cao gầy mặt tròn, thanh hoàng sắc, ngạch nhỏ hẹp, mi vi tà, mắt to, yêu bối hậu rộng, khỏe mạnh, vóc người trung đẳng. Vô cát phù, dĩ phá quân tinh tình là việc chính đến xem; có tả hữu chờ cát phù, dĩ tử vi tinh tình là việc chính đến xem.

Tử phá xấu vị đồng cung, tử vi uy chế phá quân, tương phá quân lực phá hoại chuyển hóa thành cường quyền uy thế; nhưng tử vi là dễ thụ ngoại giới ảnh hưởng lớn tinh diệu, dễ thụ phá quân ảnh hưởng mà trở nên rung chuyển hay thay đổi. Thái độ làm người uy nghiêm xơ xác tiêu điều, kiên cường quả cảm, nhiệt tình mười phần, ưa sang tân, hữu dũng hữu mưu, khai sáng lực lớn, rất có quyết đoán và hiệu triệu lực, nhân duyên hảo; cố chấp bá đạo, độc đoán chủ quan, vì tư lợi, dục vọng đại, nặng vinh dự, hỉ nộ vô thường, tâm tình biến hóa đại, suy nghĩ nhiều lắm, lý tưởng rất cao, không thích thụ cố vu nhân, ưa mình làm ông chủ, đối hiện thực bất mãn, suốt đời ba động trọng đại, thường biến động chức nghiệp hoặc thân kiêm sổ chức, thường dọn nhà hoặc bình thường biến động trong nhà vật phẩm. Dáng vẻ tuấn mỹ, khác giới duyên cường, cho dù có quyền uy cũng nhiều dâm dục, dễ có tình dục làm phức tạp hoặc quan tòa hình tai. Vô tình nghĩa, lục thân duyên mỏng, và phụ mẫu có sự khác nhau, có cảm giác cô độc. Nên quan võ, bán sỉ thương, công thương, xuất nhập cảng mậu dịch, kỹ thuật gia công, xa thuyền vận tải nghiệp.

Tử phá đồng cung, chẳng những có lý tưởng hoài bão, cũng rất khẳng liều mạng can, suốt đời thường được bạn bè hiệp trợ, thường thường có hết ý gặp gỡ; vô sát trải qua phấn đấu sẽ có tốt cục diện, năm mới vất vả cực nhọc, trung niên hậu rơi vào cảnh đẹp. Gia lục ngôi sao may mắn thủ hội chiếu giáp, giảm thiểu rung chuyển mà so sánh yên ổn, là cách điệu khá cao mệnh bàn, sẽ làm quyền to của chức; gia hội tả hữu, năng lực ức chế tử phá hiểm ác đáng sợ kém tính, mừng nhất tả hữu giáp, đều chủ được trợ lực mà phú quý; gia hội khôi việt, được quý nhân trợ lực, ở sự nghiệp thượng thường có tốt kỳ ngộ; gia hội xương khúc, tăng tài trí, nhưng dễ có thuỷ ách. Phùng hóa lộc quyền nhưng có rung chuyển, phùng tử vi hóa khoa thì năng lực so sánh ổn định, nhân trở nên danh, nhất là phùng “Bách quan triều củng” thì năng lực vất vả cần cù mà làm giàu quý. Nếu không có tả hữu chờ cát thủ chiếu, bình thường. Vô cát mà gia hội sát hình kị, thái độ làm người so sánh bá đạo, có thể là hung ác tiểu quan lại (như cảnh sát hoặc tham quan ô lại), vi thần bất trung (và thủ trưởng làm trái lại), là tử bất hiếu (tại ngoại cấp phụ mẫu mang đến phiền phức), tuần tư làm rối kỉ cương, hung bạo gian trá, thay đổi đãng, vất vả cực nhọc không làm nổi, rách nát nghèo hèn, lục thân duyên mỏng, mà lại kể trên kém tính hội càng mạnh. Gia thiên không cướp có siêu phàm thoát tục tư tưởng; hỏa linh cùng, lao lực bôn ba, đa tranh đấu, nhạ quan phi; dương đà cùng, lấn công tai nạn và rắc rối, chích nên kinh thương; gia đào hoa tinh canh dâm đãng. Nhược cát hung hỗn tạp, mặc dù phú quý mà vô nói, vất vả cực nhọc đa dâm, ích kỷ độc tài. Nữ mệnh có điểm tố chất thần kinh, tâm tình bất ổn, thì chuyên cần thì lại, mà lại dâm đãng không khỏi. Tử vi hóa quyền, vũ khúc Hóa kị, khuyết thiếu thận trọng, quá phận đại phúc độ biến hóa, tài vụ quay vòng trắc trở, miễn cưỡng chống đỡ, lao tâm phí thần, thành tựu cao thấp nhưng muốn xem có vô đủ loại quan lại triêu. Phá quân hóa lộc, quan cung tham lang Hóa kị, sự nghiệp quá mức mở rộng mà đa làm phức tạp, thấy lợi quên nghĩa, nhân duyên soa, vất vả cực nhọc, nhưng nhưng có tài lợi. Phá quân hóa quyền, tam phương sai ai ra trình diện sát, nhưng khoa quyền lộc củng, cách cục nhưng cao, so sánh vất vả cực nhọc mà thôi. Tử vi hóa khoa, năng lực tăng phá quân thanh thế, phú quý nhưng khán có vô tả hữu lục cát mà định.

“Tử vi phá quân vũ khúc hội dương đà, lấn công tai nạn và rắc rối” : Tử phá tọa mệnh xấu cung, vũ sát tọa thân cư dậu, canh năm sinh ra, dương ở dậu cung, đà ở vị xung mệnh, cho thỏa đáng tác loạn lừa gạt người, đa năng lực phú quý một thời, chung tất rách nát, sát lâu thì chết thảm.

dần thân cung, vượng địa, Tử Phủ đồng cung, dần bỉ thân hảo, giáp canh đinh kỷ sinh ra, gia cát tài quan cách. Không được gia hội lục sát, lục giáp năm sinh ra hưởng phúc chung thân. Phương viên kiểm, hoàng bạch hoặc hoàng trau chuốt, mi thanh mục tú, địa các no đủ, trung tâm vóc người cao, rắn chắc, tiên gầy hậu béo. So sánh nên tham chánh, xí nghiệp chủ quản, tài chính và kinh tế tài chính, cửa hàng bán lẻ sinh ý, nghề phục vụ, kỹ thuật công tác. Tinh tình dĩ tử vi là việc chính, nhưng nếu phùng lộc tồn, thì tinh tình cập cát hung tính chất dĩ Thiên phủ là việc chính lai suy đoán.

Tử vi là bắc đẩu chủ tinh, Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, nhị chủ đồng cung, lực lượng cường đại, tài năng trác tuyệt, thông minh mưu lược, quyết đoán lực cường, có đảm lược hoài bão, cẩn thận phụ trách, năng lực lãnh đạo cường, dễ được quyền thế, thiện quản lý tài sản, mọi việc tính toán tỉ mỉ, nam mệnh tuấn tú lịch sự, xa hoa khí phái; thanh thiếu niên bất lợi, trung niên hậu thành tựu, thuộc đại tài trưởng thành trể người, đời sống vật chất không sai. Tử vi trung dung thiên về khai sáng, Thiên phủ chủ gìn giữ cái đã có, hai sao đồng cung có chút mâu thuẫn, chi bằng bách quan triều củng, hoặc được tử vi hóa khoa thì, thủy có thể trúng và mà vừa có khả năng tấn công, có tiến thủ tính, phú quý tất nhiên; nếu không có bách quan triều củng, nhất là vô tả hữu và hóa khoa, thì bất năng trung hoà mà liệt nửa người, cách cục không cao, phùng hóa quyền cũng không lợi, gia hội sát kị càng hạ cục. Cho nên viết: “Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công” . Phùng xương khúc, bài vở và bài tập so sánh tốt, vô sát phá tan tất cầm cờ đi trước, là xã hội danh lưu; có sát so sánh lại, nhưng thành tích cũng không tính là rất kém cỏi, duy thái độ làm người so sánh ích kỷ giả dối. Cũng mừng đến lộc, chủ phú. Gia hội Tứ Sát, gian trá dối trá, nhân can thiệp vào mà dẫn đến thất bại, ở lợi hại trước mắt hội lui bước. Gia hội thiên không cướp, có hoa không quả, hư danh hư lợi. Nữ mệnh, giáp nhâm sinh ra phú quý; gia sát hình kị, hôn nhân không đẹp, nhị hôn tái giá. Nhân đối cung là thất sát, xuất ngoại bề bộn nhiều việc, có thể là nhân viên kỹ thuật. Tử vi hóa quyền, tất hội dương đà, Thiên phủ hóa khoa, vũ khúc Hóa kị, vất vả cực nhọc thành công, nhân một công một thủ, mâu thuẫn trọng đại, đa nghi lự, khuyết thiếu cẩn thận, ảnh hưởng thành tựu, thành tựu cao thấp nhưng muốn xem có vô bách quan triều củng. Tử vi hóa khoa, năng lực điều hòa Tử Phủ mâu thuẫn, có thể có tiến thủ tính và quyết đoán lực, nhưng tam phương tất hội sát, thường thường nhân ưa làm náo động mà thụ công kích.

Tử Phủ chủ cô (nhập lục thân cung cũng), vô tả hữu lục cát, so sánh cô độc cao ngạo, ích kỷ keo kiệt keo kiệt, lục thân duyên mỏng, cố hữu chu kỳ tính đời sống tinh thần trống rỗng buồn khổ cảm, đa kết hôn muộn, tảo hôn có biến, sai ai ra trình diện thiên không tinh càng. Có tả hữu cát phù có thể cải thiện.

◇ Tử Phủ đồng cung cách: Tử Phủ dần thân đồng cung, cả đời phúc hậu, đại cát của mệnh, nhưng cũng cần phải tam phương sai ai ra trình diện tả hữu chờ lục ngôi sao may mắn, nhất là cần phải sai ai ra trình diện tả hữu hai sao, mới có quan to lộc hậu, Phúc Thọ quang vinh xương, bằng không giảm cát, mà lại phú quý bất năng kéo dài.

mão dậu cung, vượng, dậu bỉ mão hảo, gia hội lục cát hỏa linh, giáp ất kỷ canh tân sinh ra phú quý song toàn (nhưng mão cung giáp sinh ra, dậu cung canh sinh ra bất lợi), hợi mão vị sinh ra vô cát cả đời bất năng đầy hứa hẹn. Bầu dục kiểm (hơi dài), thanh hoàng trau chuốt, trung tâm vóc người cao, đầy ắp tuấn mỹ. Vô tả hữu hỏa linh dĩ tham lang tinh tình là việc chính, gia hội tả hữu hỏa linh dĩ tử vi tinh tình là việc chính. Nên ly hương phát triển, nên quan võ, tài chính và kinh tế, đẩy mạnh tiêu thụ, làm đẹp, trang hoàng, kết phường nghiệp.

Tử tham mão dậu đồng cung, có tử vi cao nhã rất nặng khiêm cung, tâm tính bất định, đa ngờ vực vô căn cứ, bên tai mềm, ý chí chiến đấu cường, cố chấp không chịu thua, tinh lực tràn đầy, tài năng trác việt; lại có tham lang mồm miệng thông minh, ưa học tân đông tây, đa tài đa nghệ, ngay thẳng hiền hoà, am hiểu xã giao, không câu nệ tiểu tiết, phản ứng mẫn tiệp, hội vuốt mông ngựa, xử sự khéo đưa đẩy, kết giao tiểu nhân, tiếp cận tửu sắc tài vận, khác giới duyên tốt, sinh hoạt lãng mạn đa tình, ý nghĩ kỳ quái chờ tập tính. Hai sao đều là dục vọng ngôi sao, đồng cung dục vọng càng mạnh, chú trọng tinh thần và vật chất hưởng thụ, nhiệt tình sinh động mà dễ có xuy phiêu đổ uống bất lương ham mê hoặc tình cảm phương diện làm phức tạp, so sánh rung chuyển. Gia hội lục ngôi sao may mắn hoặc hóa lộc quyền khoa hỏa linh một trong đồng cung phương tác cát luận, mặc dù miệt mài mà sự nghiệp thành công; phùng hóa khoa, động thay đổi mà tăng danh; sai ai ra trình diện xương khúc đồng cung, có quyền quý danh tiếng, nhưng ngoại hoa nội hư, thích khoe khoang, mà lại so sánh lãng mạn đa tình. Ưa phùng hỏa linh, vô phá, là quý cách, nguyên nhân chính quyết sách mà hoành phát, trung tâm lúc tuổi già tài năng phát đạt, nhưng tính tình quái dị, dâm dục không khỏi. Gia thiên hình thiên không kiếp không vong, trái lại năng lực tự hạn chế tập chính mà giảm thiểu tình dục, nhưng ham muốn hưởng thu vật chất không giảm, sự nghiệp gian nan lại cùng nhân bất hòa, ngũ thuật nhân sĩ trái lại cát. Nếu không có kể trên chư tinh chế ước, thì là đào hoa phạm chủ, tham lang cổ vũ tử vi kém tính, hảo tửu sắc, sinh hoạt không bị kiềm chế, tham lam thành tính, dã tâm âm mưu, gian trá xảo ngôn, bất trung bất nghĩa, người vô dụng; có nữa mặn, diêu, khúc, mộc dục tự tinh gia hội thì càng nghiêm trọng hơn, dâm dục phóng đãng, cải biến tử vi cao ngạo cố chấp mà không chủ động truy cầu khác giới đặc tính, trở nên chủ động, lại thêm sát thì thậm chí hội không từ thủ đoạn địa truy cầu. Vô cát phùng dương đà, nam nữ dâm tà, bất trung bất nghĩa, dễ là tình dục khó khăn, thân bại danh liệt hoặc là đồ tể, người bán hàng rong, bán dạo chi lưu; nữ mệnh yêu dã, dễ rơi phong trần. Tứ Sát hỗn tạp, ăn trộm cẩu thâu người, nên tập tài nghệ. Tham lang hóa lộc, tăng ham muốn hưởng thu vật chất, tài cung có lộc tồn thủ chiếu, quan cung liêm sát vừa lúc phù hợp tử tham đặc tính, cạnh tranh thủ đoạn rất đắc lực, sảo gặp tiến tài kỳ ngộ đều sẽ không bỏ qua. Tham lang Hóa kị, tăng cường đối sự vật muốn chiếm làm của riêng và truy cầu độ mạnh yếu, vất vả cực nhọc khó thành. Tử vi hóa quyền, quyền dục ham muốn hưởng thu vật chất đều tăng, nhân đồng thời hội vũ khúc Hóa kị, lý tưởng khó thành, tạo thành nội tâm áp lực và tinh thần làm phức tạp, thành tựu cao thấp nhưng muốn xem có vô bách quan triều củng. Tử vi hóa khoa, tất hội lộc tồn, dễ nhân biến động mà được tài và danh.

Tử tham ở mão, cho dù sẽ không đào hoa tinh cũng sẽ phong lưu lãng mạn đa tình, sẽ cùng xương khúc hồng ưa mặn diêu chờ tinh đồng cung người, tất hội lang thang mà có màu hồng phấn tình cảm tranh cãi (nhược và thiên không tinh đồng cung, vẫn có thể thủ chính hoặc cận phật đạo). Nhược được tả hữu xương khúc khôi việt lai hội (nên song tinh hội) hoặc giáp, thì năng lực chế tham lang mà không ác; và sát thủ chiếu, cát đa cũng năng lực phát tài, sát đa không ổn. Nếu không có lục ngôi sao may mắn lai hội giáp, người xấu một, bất trung bất nghĩa, cận tiểu nhân mà xa quân tử; lớn lên tuấn mỹ người càng nhiều đào hoa sự kiện.

Tử tham ở dậu, cách cục tốt hơn, trên thương trường rất có khả năng. Tị dậu xấu năm sinh ra, vô cát thì dâm tà, cả đời bất năng đầy hứa hẹn.

Nữ mệnh, mạo mỹ, có phong độ, trêu hoa ghẹo nguyệt, sẽ có nhiều lần tình cảm lưu luyến, nhưng thiện để ý gia vụ. Tả hữu đồng cung cũng không mỹ, mặc dù phú quý mà lãng mạn đa tình, được tả hữu hội chiếu giáp thì cát mỹ. Phùng dương đà xương khúc đào hoa chờ tinh, y lộc mặc dù phong, mà dâm đãng không khỏi, dễ và đa người đàn ông phát sinh quan hệ hoặc lưu lạc phong trần, phu tử phúc cung sai ai ra trình diện hung tinh canh nghiệm. Phùng không vong tinh trái lại năng lực tập chính mà ít tính dục, ham muốn hưởng thu vật chất không giảm.

“Cực cư mão dậu, kiếp không Tứ Sát đa số thoát tục tăng nhân” : Tử tham cư mão dậu, vô ngôi sao may mắn thủ chiếu người văn võ nan toại; vô cát mà gia hội thiên không cướp, không vong cập Tứ Sát tinh, dễ thành là tăng đạo tông giáo ngũ thuật hoặc triết học tài nghệ người. Nhưng hỏa linh đồng cung thì không làm đến đây luận, chủ tiên có phú quý, sau đó rách nát; thái độ làm người cổ quái. Gia hội ngôi sao may mắn cũng có thể có phú quý thành tựu.

thìn thủ cung, được địa, cùng trời tương đồng cung, giáp ất kỷ canh quý sinh ra, gia cát phú quý tài quan cách. Tân năm sinh ra tài ấm giáp, cũng cát. Tinh tình dĩ tử vi là việc chính. Viên trung tâm đái hình vuông kiểm, thanh hoàng sắc, mi thanh mục tú, lưỡng con mắt hữu thần, yêu viên bối hậu, khỏe mạnh, vóc người trung đẳng, khí chất cao thượng. Sự nghiệp nên quan võ, chính giới, tài chính và kinh tế, văn nghệ mỹ thuật tạo hình, kỹ thuật, trang phục chờ.

Tử vi không thích nhập thìn thiên la thủ địa võng nhị cung, cho dù được chúng ngôi sao may mắn hội tụ, nhân sinh cũng tất có phương diện nào đó chỗ thiếu hụt (như hôn nhân không được thuận, tử nữ bất lợi, tự thân tật bệnh chờ). Để phá tan thiên la địa võng cách trở, mà lại thụ đối cung phá quân ảnh hưởng, vô cát thì cô đơn, có chí nan thân; vô cát có sát, phản bội tính rất mạnh (thìn cung công khai, thủ cung âm thầm quấy rối), vi thần bất trung, là tử bất hiếu, nhân tình mỏng; gia hóa quyền hoặc gia hội ngôi sao may mắn thì không có kể trên tình huống. Tử tướng phản bội tính bỉ tử phá càng mạnh.

Tử tướng thìn phòng thủ mệnh mà phá quân thủ thân cung, vô cát có sát, mới chính thức là “Vi thần bất trung, là tử bất hiếu” người, và thượng cấp làm trái lại, bất tận chức, dễ càu nhàu, thất bại; đầu tiên là phát đạt, sau đó từ từ suy sụp, cuối cùng rách nát.

Thìn thủ tử tương đồng cung, hai sao đều là cẩn thận chặt chẽ, lòng hư vinh cường, bảo thủ xa hoa ngôi sao, quyền lực dục cường, hảo tranh quyền đoạt lợi, đương gặp lợi hại quan hệ tình hình đặc biệt lúc ấy không để ý nhân tình nghĩa lý mà giở mặt (tử vi hóa quyền, phá quân hóa lộc cũng không năng lực tăng giảm tình nghĩa, chích có thể tăng cường uy thế; Bản cung hoặc tam mới có lộc tồn hoặc hóa lộc cùng với phùng tài ấm giáp thì có thể có tình nghĩa mà đôn hậu), không hợp đàn, nhân duyên soa; bất an vu hiện thực, tâm tình không ổn định, ưa khai sáng ăn ý, lý tưởng rất cao, điểm quan trọng(giọt) đặc biệt nhiều, nhưng thoát ly thực tế, suốt đời đa khúc chiết; thân thể to lớn thượng đối không như ý sự nhưng có thể ứng phó quá khứ, biểu hiện ra vẫn có thể bảo trì khoái trá buông lỏng tâm lý trạng thái, tao nhã nho nhã, thông minh tài trí, thản nhiên xử sự, tính cách rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, có đặc thù kỹ năng, tích cực chịu làm, có thành công kỳ ngộ. Nếu có ngôi sao may mắn tương phụ người nhưng là may mắn, dũng cảm kiên cường, có việc nghiệp tâm, đa phú mà không quý; phùng lục ngôi sao may mắn, phụ trách quyền bính, nhân duyên cũng hảo. Gia hội sát hình kị hoặc phùng hình kị giáp, càng thêm cuộc sống ngăn trở và cản trở, nhấp nhô hay thay đổi, cá tính quái gở, càng vô tình vô nghĩa, mà lại phòng hình trượng gia thân. Gia dương đà, có cát giúp đỡ trợ giúp phá tan thiên la địa võng, trải qua nỗ lực sẽ thành công; vô cát chích nên kinh thương người bán hàng rong. Thành hình tù giáp ấn cách người, đại hung, hình tụng khó tránh khỏi (xem thêm thiên tướng tinh). Vô cát gia hỏa linh, có tàn tật khả năng. Vô cát gia thiên không cướp là phú phòng bần nhân, thanh liêm, hoặc sự nghiệp rách nát, cô độc trống rỗng. Cung tài bạch Vũ phủ, cung Quan lộc liêm trinh đều là được địa, có cát thì tài vận và sự nghiệp cũng không tệ; nhưng đối với cung phá quân, vô cát thì phú mà không quý có hư vinh. Như cung phúc đức cát, cũng có thể Phúc Thọ an khang. Tử vi hóa quyền, tất hội kiến dương đà, vũ khúc Hóa kị, thường nhân giữ gìn tự tôn mà tạo thành không cần thiết lãng phí, thành tựu cao thấp nhưng muốn xem có vô đủ loại quan lại triêu. Tử vi hóa khoa, tất sai ai ra trình diện dương đà, nhưng được lộc quyền tướng giáp, có thể có đặc thù tài năng.

Nữ mệnh mạo mỹ, có cao nhã khí chất, nhưng cung phu thê tham lang, gia sát thần kinh quá nhạy cảm, lắm miệng quạ đen, làm việc tâm tình hóa, tất có nhị hôn. Cung phúc đức thất sát độc thủ, vô cát, phao phu khí tử, lang thang tại ngoại, có sát càng hung.

tị hợi cung, được địa, bính mậu nhâm sinh ra, gia cát tài quan cách. Tị cung bỉ hợi cung hảo. Tinh tình dĩ tử vi là việc chính. Trường hình kiểm, hoàng bạch sắc, mắt tiểu, lông mi so sánh to, mũi phong long, cằm tiêm, vóc người trung đẳng, khỏe mạnh, uy vũ. Sự nghiệp nên quan võ, cố vấn, ngoại giao, giáo dục, trang phục, trang hoàng, châu bảo thương, kỹ thuật.

Tử sát tị hợi đồng cung, tử vi tương thất sát lực phá hoại chuyển hóa thành cường quyền uy thế, cho nên viết “Tử vi thất sát hóa thành quyền, trái lại tác trinh tường” . Nhưng nhân tam phương tinh diệu tổ hợp cường liệt, cát thì quyền uy mà quan võ cao chót vót mà lại đi chính đồ, hung thì bá đạo mà vào lạc lối, cát hung cách xa, cận cách một con đường. Mừng nhất sai ai ra trình diện lộc, lại vừa giải trừ kỳ cao ngạo của tính, quảng kết nhân duyên, tạo quyền uy, mới thật sự là “Cái sát vì quyền” .

Cá tính cường hãn, cố chấp, kiên nghị quả cảm, không giận mà uy, chính trực hào sảng, năng lực chịu khổ nhọc, có hoài bão, truy cầu quyền lực và quyền uy, duy ngã độc tôn, không cam lòng cư nhân hạ tư tưởng mãnh liệt hơn, có phấn đấu tinh thần, sự nghiệp tâm cường, có cường đại quyết đoán và ý chí chiến đấu, đa tài đa nghệ, năng lực làm việc rất mạnh, có vận trù duy ác tài trí và ưu tú quản lý kinh doanh tài năng, đặc biệt thích hợp vu trắc trở tính giác đại công tác, là gây dựng sự nghiệp nhà nhân tài, có nhiều quý nhân tương trợ, vô sát năng lực dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trung tâm lúc tuổi già phát đạt; nhưng làm việc không thích nhân nhúng tay, phạ mềm không sợ cứng rắn, tiên chuyên cần hậu nọa, ưa nịnh hót, sĩ diện, ái đi lên ba. Đến đây cách bản thân đã cụ quyền uy tính chất, không thích hợp tăng mạnh kỳ uy quyền và cương tính, bằng không dễ đi hướng cực đoan, trái lại là không được cát. Gia hội lục ngôi sao may mắn, được quý nhân nói bát, quyền bính đại, đại phú đại quý, một bước lên mây, gia hội tả hữu đẹp nhất. Gia thiên không kiếp không vong, cô lập cô độc, cho dù có tổ nghiệp, cũng sẽ rách nát, sự nghiệp khó có phát triển, hư danh hư lợi, chích lợi tăng nói ngũ thuật và triết học; gia không vong, có cát người hư danh thụ ấm, được phong phú tổ ấm, nhưng bản thân cũng không kiến thụ, hoặc sinh tiền lập công, sau khi mới có thù quang vinh. Tứ Sát đồng cung, tăng bá đạo tính, mặc dù cận quý mà nan hiển quý, vất vả cực nhọc khó thành, tâm thuật bất chính mà lại đa tai, sát tụ thì cô độc hình thương mà nghèo hèn. Gia hỏa linh, gian trá, lợi thế tiểu nhân, chúng bạn xa lánh. Gia đà la, có lao ngục tai ương. Phùng dương đà giáp, cương gặp phải phát triển cơ hội tốt tựu bị người cản tay. Gia hội thiên hình, có cát có thể là tư pháp quan hoặc ngoại khoa danh y, vô cát có hung thì có hình tai. Nữ mệnh, giá người giàu có, ái tự do, có việc nghiệp tâm, làm nghệ thuật công tác, gia cát có thể là nữ cường nhân, lão công phạ người.

Tử vi hóa quyền, tất hội lộc tồn, quyền lộc nặng, vũ khúc cũng Hóa kị, được Thiên phủ hóa khoa điều hòa, có tả hữu cũng có thể phú quý, quyền uy xuất chúng, cho dù tái phùng hỏa linh cũng không hội bá đạo, vô tả hữu thì nan đại quý, mà lại tăng nội tâm phiền não, cũng dễ biến thành bá đạo, gia sát tất là bá đạo, lừa gạt. Phùng tử vi hóa khoa, cách cục hài lòng, văn võ kiêm toàn, quyền lực và danh dự kiêm được, nhưng lý tưởng rất cao, có điểm thoát ly hiện thực.

“Tử vi thủ mệnh vu nam hợi nữ dần cung, nhâm giáp sinh ra phú quý cùng”, nam mệnh cư hợi cung, nữ mệnh cư dần cung, nhâm giáp năm sinh ra chủ phú quý, nhưng nữ mệnh Tử Phủ, nhưng có cô ý, không được hoàn mỹ; có ác sát cùng thủ tục bình thường, hoặc mặc dù phú quý mà vô nói.

tử vi là sự nghiệp: Nhân viên công vụ, thủ lĩnh, quản lí, máy vi tính, giáo sư, cao cấp nghề phục vụ, phòng địa sản, châu bảo.

Tử vi ở nhân, là nam nhân, thủ lĩnh, thủ lĩnh, một tay, ông chủ, cao to người. Trên cơ thể người là ý nghĩ, đỉnh đầu, cốt tủy, ấn đường, tư tưởng hành vi năng lực. Ở sự là chính trị, hành chính, đại hình sự nghiệp, học vấn, tôn quý, quan lộc, việc quan, nhân sự quản lý, tài năng tài cán. Ở vật là cao cấp phẩm, đồ trang sức, tinh xảo vật, lỗi thời, đồng hồ, châu bảo, trang sức xem xét vật. Trên mặt đất để ý là phía chánh bắc, ngay chính giữa, cao sơn, bãi đất, cao lầu, đất sườn núi, danh nhân mộ phần, khách sạn, biệt thự, chính phủ yếu địa, cao cấp bộ phận then chốt, nhà giàu sang, cửa hiệu cắt tóc. Ở trên trời khí là tinh không vạn lí, thiên lãng khí sảng; màu đỏ hoặc tử hoàng sắc. Ở sổ làm một, cửu, cát người đa số cửu.

Tử vi nhập nam mệnh cát hung bí quyết: Tử vi có tướng tài phú quý, không được phùng đủ loại quan lại là cô quân, gia hội văn xương phát khoa bảng, gia hội văn khúc thụ hoàng ân. Tử vi nhập mệnh tả hữu hội, phú quý song toàn hiển danh dương; tử vi hội sát phú cũng gian, Tử Phủ hội cát cực phú quý. Tử phá mặc dù phú vô quý danh, tử tham bất trung bất nghĩa thần; tử sát hóa quyền có uy thế, hội sát cũng có hình và thương.

Tử vi nhập nữ mệnh cát hung bí quyết: Tử vi nữ mệnh thủ thân mệnh, Thiên phủ tôn tinh cùng đáo cung, canh được ngôi sao may mắn cùng thủ chiếu, kim quán phong tặng phúc thao thao. Tử vi nữ mệnh thủ phu cung, tam phương cát củng liền là quang vinh, nhược phùng sát phá vừa gia sát, y lộc lợi nhuận dâm xảo dung.

☆ 2, thiên cơ tinh

tính chất sao giải thích: Thiên cơ thuộc ất mộc, tượng âm, sao Nam Đẩu đệ tam tinh, chủ lục sắc, sinh nam. Hóa khí là thiện (bản chất thiện, ưa giảng đạo lý, nhưng không nhất định hội thiện lương), vì huynh đệ chủ; là trí tuệ, ích thọ, nhân thiện, mưu hoa tính toán ngôi sao; có thể giải chư tinh của thuận nghịch, định số vu mạng người, phùng chư cát mặn tập thì vạn sự đều thiện, phùng sát cũng thiện ba phần. Chuyên cần vu lễ Phật, kính ư lục thân, lợi cho lâm tuyền, nên vu tăng nói, vô ác độc bất nhân chi tâm, có linh cơ ứng biến thái độ. Thông minh trí tuệ, nhìn rõ mọi việc, làm việc có cách, trật tự phân minh. Nếu như một thân trì độn, có thể là bị thuộc kim ác diệu đồng cung hoặc đối cung khắc xung sở trí. Cường điệu một “Cơ” tự, nhân sự vật thường và “Cơ” hữu quan, như cơ trí, máy móc. Thiên cơ là động tinh, rơi mười hai cung giai chủ không ổn định, phập phồng biến hóa mà dễ biến động của tượng, rơi lục thân cung có chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều Hoà Đa tranh cãi của tượng.

Thiên cơ là quân sư mưu thần ngôi sao, điển hình đại diện là thương chu thì khương thái công, tám mươi tài bái tướng, chủ sự nghiệp vãn phát. Thiên cơ ưa dựa vào quyền quý, ưa phùng thiên lương khôi việt chờ quý khí tinh thì năng lực cận quý mà có điều làm, gia hội xương khúc thiên tài có thể tăng tài trí.

Ở nhân tế quan hệ trung tâm, thiên cơ như huynh đệ tính cách, am hiểu liên lạc bàn bạc, tụ chúng thành đàn, kết đảng kết phường, nhưng chỉ năng lực cộng hoạn nạn, bất năng cùng chung thụ, không được sẽ trường kỳ sự trung với nhất chủ, đạt mục đích hậu lánh đổi chủ nhân, dễ và ông chủ hoặc đồng bọn chia lìa mà lánh lập môn hộ. Tương đối: Tham lang am hiểu tài nghệ, tửu sắc tài vận giao tế xã giao; cự môn am hiểu khẩu tài, lưỡi biện can thiệp.

Thiên cơ tinh là tuần hoàn tinh, nó một khi bị vọng động, động tượng (ứng với sự) tựu không chỉ một lần, mà là nhiều lần, xuất hiện số lần khán rơi cung nạp âm ngũ hành, chuyện tốt chuyện xấu đều giống nhau.

dung mạo: Nhập mệnh, năm mới mặt thanh bạch sắc, trung niên trắng nuột, lão niên thanh hoàng sắc; giống nhau là vóc người trung đẳng, bản thân hơi gầy rắn chắc (thiết cốt nhân); kiểm đa số trứng gà hình, mắt to mày rậm, mi cốt cao, cau mày, ánh mắt lợi hại, trán rộng ngạc hiệp, đồ trang sức thượng đại hạ tiểu, cằm so sánh tiêm; bề ngoài nhã nhặn cơ linh; nữ mệnh thì cận vu cổ điển mỹ, thon thả thanh tú. Nhập miếu sảo vượng cát trường béo, bộ mặt có thịt, khứu giác linh mẫn, dung mạo thanh tú; hãm địa hoặc gia sát so sánh gầy, bộ mặt ít thịt, khứu giác mất linh, mũi tâm bệnh. Đặc sắc: Thủ sở trường đặc biệt, nói thuận miệng ra mà lại rất nhanh, tư tưởng lời nói và việc làm ngẫu nhiên mà toát ra biến hóa, ưa thái độ làm người hiến kế.

tính tình tài hoa: Tính tình sinh động, có cấp tài, khẩu tài, thiện biện, ưa dĩ lý phục nhân; vô hung tinh gia hội, tâm địa đa thuộc nhân từ, hòa ái dễ gần, tao nhã, nói chuyện nhã nhặn, ái ngăn nắp sạch sẽ, ưa trang phục, trọng tình cảm, hiếu nghĩa lục thân, phú đồng tình tâm, tràn ngập nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui, người khác không mời mà trợ giúp, thiện vu liên lạc kết đảng, cho nên bằng hữu đông đảo; thiện sát ngôn quan sắc, ưa nịnh nọt xu nịnh; tính tình vội vàng xao động bướng bỉnh, vô kiên trì vừa cẩn thận một chút, ưa nộ không được hiện ra sắc, mặt ngoài rất bình thản, nội tâm vội vàng xao động nặng nề mà hay thay đổi, đa tâm cơ tính toán, tâm tình không ổn định, tự giữ tài hoa, nhân huyễn nghĩ quá nhiều, để tâm vào chuyện vụn vặt, lòng nghi ngờ hay thay đổi, ưu nhu do dự, cho nên thông minh quá sẽ bị thông minh hại, giẫm chân tại chỗ, có lúc dễ tin người khác, dễ nhận người oán. Trung niên hậu tính tình hội trở nên ổn trọng một ít. Nam mệnh có nhiều điểm thần kinh khẩn trương hoặc dị ứng, nữ nhân đa sầu đa cảm. Trời sinh tửu lượng giỏi, nhưng cũng không phải là là rượu như điên. Hội cát thì phú quý hiền lành, hội hung thần thì yếu tiểu thông minh, nói năng ngọt xớt mà lại hảo đổ. Và sát kị hỗn tạp, miên man suy nghĩ, tinh thần khẩn trương, tố chất thần kinh đặc biệt nghiêm trọng. Người ta cùng hắn náo mâu thuẫn thì, dụng đáng thương cầu xin phương pháp, tựu có hắn tha thứ và đồng tình.

Thiên cơ nhân thông minh cơ trí, túc trí đa mưu, liên tưởng lực cường, tâm tư kín đáo, rất thích động não gân, ý nghĩ linh mẫn, suy nghĩ chuyển động nhanh hơn, phú tùy cơ ứng biến năng lực, làm việc hữu điều để ý, sự nghiệp trên có rất mạnh phụ tá năng lực, nhưng thiết tưởng đa, làm ít, dễ thoát ly thực tế, nóng lòng cầu thành, chỉ vì cái trước mắt, cần quyết sách thì lại do dự, dễ bỏ vở nửa chừng, thụ đả kích và ngăn trở hậu dễ tiêu cực không phấn chấn, một mình đảm đương một phía quyết đoán kém một chút, cần phải ỷ lại cho người khác để phát huy sở trường của mình, chỉ có thể tác quân sư bất năng tác hoàng đế, nói đúng là chỉ có thể tố tham mưu, phụ tá tính chất công tác, sở dĩ không thích hợp một mình sáng lập đại nghiệp và làm lão bản, cũng không năng lực tác người phụ trách chủ yếu, nhất là nhân vật số một (thiên cơ phụ tá tính chất cùng trời tướng bất đồng, thuộc về quân sư, tham mưu, bày ra, bí thư chờ, và hoàng đế, lĩnh đạo so sánh làm bất hòa mà lại dễ thay đổi). Từ nhỏ là có thể hiển lộ thông minh tài trí, am hiểu tự hỏi, mưu lược, bày ra, can thiệp, hiến kế, tính toán tỉ mỉ, buôn bán so sánh hội ép giá (nữ mệnh càng). Lòng hiếu kỳ và sức sang tạo cường, ưa học tập nghiên cứu lịch sử và từ xưa triết học, đa tài đa nghệ, nhưng không nỡ, đứng núi này trông núi nọ, bất năng chuyên nhất, hoặc hơi có thành tựu tựu huyền diệu, bác tạp mà không tinh, đa số làm triết học, văn bí, tôn giáo, kế toán, công tác thống kê, Lý Công kỹ thuật, nghề phục vụ, hoặc có tài nghệ sở trường, đa có hứng thú học một môn nghiệp dư gì đó; cũng có ăn ý tính, đối cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, các loại kỹ năng và sáng tạo phát minh cảm thấy hứng thú; và ngũ thuật duyên hậu, suốt đời phí sức. Tổ hợp hảo người, sẽ thành là các loại chuyên nghiệp nhân tài. Tối không thích hợp đầu tư kinh thương, dễ lỗ vốn, gia sát càng hung. Từ nhỏ nên tăng mạnh giáo dục và dẫn đạo, dũng đối phức tạp nhân sinh.

Miếu vượng gia cát, kể trên tốt so sánh rõ ràng một ít; hãm địa gia sát, kể trên kém tính so sánh rõ ràng một ít.

Miếu vượng may mắn, thái độ làm người trung với cương vị công tác, lấy giúp người làm niềm vui, thích ứng năng lực cường, thiện xí hoa và mưu kế, xử sự linh hoạt thỏa đáng mà rất nhanh, công tác tích cực chăm chú, chăm chỉ chịu được vất vả, dễ lấy được thành tựu; hóa cát tịnh gia hội lục ngôi sao may mắn, văn võ đều có thể, có thể đại phú quý.

Bị chiếm đóng thì là tài văn chương bất túc, tài nghệ không cao, hoặc là có tài nhưng không gặp thời hàn sĩ, thường trăm phương ngàn kế địa vì mình dự định, ích kỷ giảo hoạt; gia hội ngôi sao may mắn cũng bình thường người; gia hội sát kị cự môn thì là hạ cục, cô độc nghèo khó, tai hoạ sợ bóng sợ gió, giả dối dối trá, phần nhiều là phi, gặp chuyện xung động, mù quáng hành động, cho dù có tài quan cũng không bền, nhưng nhưng là có xảo nghệ và cần lao người, hội bình thường đổi nghề, nên làm thiếp bản sinh ý, nhân bản chất thiện lương mà vẫn có thể hiếu nghĩa lục thân; có bao nhiêu một hung thần kị tụ thì là cẩu thâu thử đạo người, dễ có huyết quang, tai nạn xe cộ, hình ngục hoặc bất trắc tai ương, mệnh thân câu hãm càng hung.

Thiên cơ là động tinh, giỏi thay đổi, trời sinh có động đặc tính, ba động đại, biến hóa đa, đa thiên động, dời, lữ hành, tại gia đãi không được, lão tưởng ra ngoài, chạy ngược chạy xuôi; kỳ động đa số ưa động não hoặc nhích người, đối giao tế, bày ra, vận động, vận tải chờ cảm thấy hứng thú, thường xuyên biến động công tác hoặc thân kiêm sổ chức. Động của cát hung khán vượng suy và gia cát tình huống, vượng mà gia cát thì có biến động có lợi, trái lại bất lợi. Nhược hội thiên mã hoặc Hóa kị, càng hay thay đổi động. Hạn vận phùng lưu mã, chủ đi xa.

Thiên cơ nhập mệnh, độc thủ trái lại chủ huynh đệ ít, tương đối sẽ có gia đình tranh cãi, sinh hoạt đa bất an ninh, hôn nhân đa không đẹp, phu thê không khỏi thường xuyên cãi nhau, nhất là phùng bị chiếm đóng mà lại cung phu thê bất hảo, phùng cự môn thì, canh nghiệm. Tảo hôn lại càng không nên.

tổ hợp ưa kị: Thiên cơ giỏi thay đổi, đặc biệt dễ kẻ khác tinh diệu ảnh hưởng, ưa và lương tả hữu xương khúc khôi việt chờ tinh giao nhau, cách cục thay đổi tốt; gia tả hữu trợ lực đại, cụ bên trong chiều sâu, năng lực trở nên nổi bật, đặc biệt hữu bật đồng cung, canh chủ tâm tưởng sự thành, giỏi về xử sự; gia hội xương khúc, có thể bày ra thiên cơ trác việt tài năng, suông học nghệ thuật thiên phú, là ưu tú chuyên nghiệp nhân tài, văn người thanh hiển, võ giả trung lương; hội chiếu khôi việt, tính tình ổn định, mưu lược hơn người, thượng đạt kỳ ngộ đa, đa công môn quý nhân, sự nghiệp bình ổn phát triển; cùng trời tài đồng cung, chỉ số thông minh cực cao, thông minh hơn người; và lộc tồn đồng cung, dĩ kinh thương hoặc tài nghệ làm giàu. Bản cung hoặc đối cung có thiên lương, gia hội ngôi sao may mắn, là phú thương cự giả, mà lại trường thọ. Hội bị chiếm đóng Thái âm, dễ có phức cảm tự ti và quyền mưu âm mưu.

Của mọi người chính tinh trung tâm, thiên cơ sợ nhất sát tinh, bất luận miếu hãm, có sát vô cát thủ chiếu, suốt đời bôn ba lao lực, có tài nhưng không gặp thời, nhấp nhô không được thuận; so sánh hội không biết chuyện, tư tâm nặng, yếu tiểu thông minh, hành vi không bị kiềm chế, đa làm phức tạp. Phùng kình dương, đa cạnh tranh, sớm có hình mà vãn sai ai ra trình diện cô; phùng đà la, miếu vượng nhưng chủ tự hỏi chính hướng sâu xa, hãm địa thì canh âm trầm khó hoà hợp, làm việc kéo dài, thường ra sai lầm; phùng hỏa linh lo ngại do dự mà lỡ dịp; nhược Tứ Sát tụ họp, thì có yểu thọ nguy hiểm. Gia thiên không cướp, không tưởng chủ nghĩa, đa ngăn trở thất bại, cô độc nghèo khó, do đó sản sinh bi quan chán đời tư tưởng, chuyển hướng triết học tôn giáo. Hỏa linh giáp, làm phiền đa tư, không tưởng mà khuyết thiếu thật kiền tinh thần. Nhưng nếu phùng dương đà lại thêm hội lục ngôi sao may mắn, thì có thể là có thành tựu chuyên môn kỹ thuật nhân tài. Tam phương dương đà hỏa linh gia hội chiếu đầy đủ hết, ăn trộm cẩu thâu hạng người. Lạc hãm vừa Hóa kị, phạ phùng hỏa linh hoặc dương đà, như vừa gặp mã, tất có tai nạn giao thông.

Gia sát kị, cũng chủ huynh đệ tỷ muội duyên mỏng, huynh đệ tỷ muội hoặc bản thân có chỗ thiếu hụt, huynh đệ cung bất hảo thì càng nghiêm trọng.

“Xương khúc lộc cơ thanh tú xảo” : Là chỉ thiên cơ gia phùng lộc tồn văn xương văn khúc thủ mệnh vô Tứ Sát phá cuộc, chủ nhân quang minh thông minh, tú lệ nhanh nhẹn linh hoạt, cũng có thể có phú quý.

◇ cơ nguyệt cùng lương cách: Thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương, bốn sao ở tam phương tứ chính tụ họp, tức là. Bốn sao đều thuộc về ôn nhu hướng nội hình, mặt ngoài tao nhã bình thản, bảo thủ cẩn thận, nội tâm vội vàng xao động đa tính toán. Bình thường ra ngoài việc chung, cụ bày ra và xử sự năng lực, điểm quan trọng(giọt) đa, nhưng yếu lựa chọn thì lại do dự, cho nên chích nên tác phó chức, hành chính, văn bí, kế hoạch công tác thống kê chờ, không thích hợp tác chủ quản, ông chủ, nhân vật số một. “Cơ nguyệt cùng nhuộm tác lại nhân”, vô sát, suốt đời lợi nghiệp thông minh, nên nhân viên công vụ, vô cát vô sát cũng người bình thường, có cát củng chiếu chủ phú quý. Gia Tứ Sát thiên không cướp, là hạ cách, chích nên tăng nói tài nghệ. Lại tính cách của người là so sánh tinh vu đao bút, công vu tâm kế, lộng quyền, tham tài, xoi mói, không nỡ (phùng hạ cách tài như thế luận). Dần thân cơ nguyệt cùng lương có Tử Phủ giáp, cách cục điều kiện tốt nhất.

phùng hóa lộc, chích có thể tăng cường giống nhau kinh thương tài nghệ thông minh tài trí, năng lực đầy đủ oạt quật cơ hội dĩ thành sự nghiệp, nhưng cũng không hồng tài đại lược, khuyết thiếu khai sáng quyết đoán, dễ đầu cơ trục lợi, cho nên thành tựu hữu hạn, nhưng chỉ vì phụ tá, mưu đồ nhân tài, xã giao quảng, không tuân thủ nhất nghiệp, đa kiêm chức kiêm nghiệp. Miếu vượng thì thì đầy đầu linh quang, tư tưởng mẫn tiệp, liên tưởng lực cường, tài nguyên vượng, kế hoạch việc có thể thực hiện, tương đối bôn ba phí sức, nhưng việt động việt lao việt là có lợi; bị chiếm đóng thì có hoa không quả, suy nghĩ quá mức, không trung lâu các, không thực tế, nói và suy nghĩ nhiều làm ít, thường tính sai, cho nên thành sự bất túc bại sự có thừa.

mừng nhất hóa quyền, tăng cường làm việc hiệu suất và năng lực lãnh đạo, thay đổi di động là ổn định, có mưu lược và mục tiêu, tăng tiến thủ tâm và chủ động tính, nhưng cố chấp chủ quan. Thiên cơ bản thân cũng không quyền chủ động, hóa quyền chỉ có thể tăng người khác đối kỳ tín nhiệm và coi trọng trình độ, mượn người khác lực mà thành sự, nhưng là phụ tá. Miếu vượng năng lực cận quyền quý, nghi ngờ mới dụng, kỳ trí thiện biện, tính toán tỉ mỉ, nắm giữ kỳ ngộ, chủ động xuất kích, việt động việt thành công. Hãm địa thì hư quyền hư lợi, biến động bất lợi, điều động phải không, tư tưởng áp lực đại, dễ lưu lạc tha hương. Dễ và ông chủ hoặc đồng bọn chia làm môn hộ.

phùng hóa khoa, tăng cường tài hoa ôn tồn dự, học tập trở nên kiên định, thiên về Lý Công, nhưng nhưng chích nặng kế hoạch, không nặng thực hành, cho nên nhưng là phụ tá nhân tài; không được chủ học thuật nghiên cứu, so sánh lợi kỳ loại, thi đấu thể thao, chuyên nghiệp bỉ tái. Miếu vượng thông minh kiên định, túc trí đa mưu, thiện bày ra, hành vi chính, thanh danh hảo, thấy người sang bắt quàng làm họ, thường và danh tiếng cao người đến vãng hoặc được mọi người chi trì mà tăng mình nổi tiếng, nhưng cũng không miễn ba động; hãm địa hư danh hư lợi, dần thân tị hợi cung ba động lớn hơn nữa. Gia sát, so sánh nên nghiên tập Lý Công, sổ để ý, máy vi tính; gia thiên không cướp văn tinh cũng nên triết học ngũ thuật.

thiên cơ sợ nhất phùng Hóa kị, miếu vượng hoặc thủy sai người thượng khả, hãm địa tối kỵ. Đầu óc phá hủy mà “Cởi tuyến”, hao tổn tâm trí, tố chất thần kinh rất nặng, để tâm vào chuyện vụn vặt, đau khổ không tưởng hoặc suy tư, tinh thần dị thường, biến thành lo nghĩ, thường mất ngủ, hoặc giả nhân giả nghĩa gian giảo, công vu tâm kế, hành động theo cảm tình; làm triết học kỹ thuật công tác hoặc ngũ thuật trái lại sẽ trở thành nhà tư tưởng nhà phát minh, nhất là mệnh tọa tử ngọ cung Hóa kị, là tông sư cách cục; người bình thường thì làm việc tính sai, kế hoạch sai lầm, vuột thời cơ cơ hội tốt, sự nghiệp biến động, ác tính cạnh tranh, nhiều lần không được thuận, có tài nhưng không gặp thời, đa ngăn trở, gia đình tranh cãi đa, bị người phỉ báng xa lánh; ra ngoài dễ lạc đường. Hãm địa hoặc gia sát, dễ sinh thần kinh tính tật bệnh, bi quan tuyệt vọng, sự nghiệp hội rối tinh rối mù, biến động đại mà lại bất lợi, việt động việt soa, thương tai sự cố (tử ngọ mão dậu thìn thủ đa nội thương, dần thân tị hợi xấu vị đa ngoại thương), cũng không lợi huynh đệ; sát tụ yểu thọ, quá mức thì phạm tội bị chỗ cực hình hoặc tự sát; gia Tứ Sát vừa phùng mã, tất có tai nạn giao thông.

nữ mệnh thiên cơ, thái độ làm người cương nghị kiên cường, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, đa tài trí, tâm địa thiện lương, công việc quản gia có cách, nhâm lao Nhâm Oán, người ngoài nhiệt tình chuyên gia; dễ thần kinh quá nhạy cảm, đa sầu đa cảm, đa huyễn tưởng, đa tính toán, cùng người tranh dài ngắn, mà lại hội đa quản trượng phu hành động mà khiến cho tranh chấp. Sự nghiệp nên văn bí, kế toán, công tác thống kê, thiết kế tính toán chờ. Gia văn xương hoặc văn khúc, chủ sinh hoạt đa thải đa tư. Miếu vượng hoặc chúng cát củng chiếu thì có Phúc Thọ, vượng phu ích tử, gia quyền lộc thì vì quyền phu nhân nhân. Hãm địa hoặc gia sát thì không được cát, chủ lao lực thấp hèn hoặc thương bệnh, hình khắc, thương phu khắc tử, gia cát cũng thuộc bình thường. Trừ tử ngọ nhị cung tốt hơn ngoại, dư cung có cát củng cũng không được hoàn mỹ. Gặp thiên lương, tính nhanh nhẹn linh hoạt, tất có cao nghệ tùy thân, nhưng khá nhiều tình hoặc dâm dục. Ở dần thân mão dậu, gặp cơ cự, mặc dù phú quý mà phần nhiều là phi khóe miệng, dâm dục. Nữ mệnh thiên cơ và âm cự lương đồng cung thủ mệnh, gặp lại sát kị xung chiếu, chủ thương phu khắc tử, là dâm tiện, xướng tì hoặc nhà kề. Phùng Hóa kị, dễ nhân một thời tâm tình xung động mà trượt chân.

tử ngọ cung, nhập miếu, giáp đinh kỷ canh quý sinh ra, gia cát tài quan cách, ngọ cung bỉ tử cung hảo. Đản viên hoặc tròn dẹp hình kiểm, thanh hoàng sắc, trán rộng ngạc hiệp, vóc người trung tâm chiều cao thịt lược béo. Sự nghiệp nên tham mưu, trợ lý, văn bí, nghiên cứu, khoa học kỹ thuật, pháp luật, phục vụ.

Đối cung cự môn cũng vượng, thiên cơ tinh tốt một mặt năng lực đầy đủ địa phát huy. Tính ôn hòa thành thật, khiêm cung lễ độ, nhân từ hiếu thuận, trung với cương vị công tác, minh để ý, tư tưởng cẩn mật, thông minh cần cù, ý nghĩ phản ứng khoái, đa tài đa nghệ, có khẩu tài, năng lực làm việc cường, hữu điều để ý, thiện xí hoa, nhiều một chút tử, có nhiều chuyên nghiệp kỹ thuật, nhưng vội vàng xao động mà đa tình cảm làm phức tạp. Gia hội lục ngôi sao may mắn tài năng xuất chúng, là ưu tú lĩnh đạo, quản lý nhân tài; tái phùng thiên hình, có thể vì danh y hoặc ưu tú kỹ thuật nhân tài. Gia lộc mã, xa hương phát tài, tài nguyên quảng tiến. Gia sát tinh, tăng sự nghiệp trở lực, sẽ có nhất nghệ tinh, tối không thích hợp sai ai ra trình diện hỏa linh, chủ còn nhỏ ly phụ mẫu, hoặc phụ mẫu cảnh ngộ không tốt mà ảnh hưởng cuộc sống và học tập, cô độc nghèo khó; gia dương đà tịnh đào hoa tinh, nam nữ dâm tà. Gia thiên không cướp có sáng ý, nhưng hư danh hư lợi. Tam phương hội thiên lương, “Thiện đàm binh” (ưa nghị luận chính sự thế sự). Nữ mệnh, thanh tú thon thả, tính cương nghị nhanh nhẹn linh hoạt, thiện công việc quản gia, gia cát Phú Thọ song toàn, vượng phu ích tử, gia sát thì hôn nhân không đẹp.

Phùng hóa lộc, quan cung Thái âm Hóa kị dễ thụ mê hoặc sinh biến, tài cung thiên lương hóa quyền có thể cân đối mà trợ giúp thiên cơ cạnh tranh, nhưng cũng không chủ tài, không thích hợp kinh thương, hoàn dễ công vu tâm kế, tự giữ tài hoa, nhận người oán. Phùng hóa quyền, hội thiên đồng hóa lộc, năng lực phú quý, nhưng đối với cung cự môn tất hội dương đà, bất lợi ra ngoài. Phùng hóa khoa, tất tứ hóa toàn bộ hội, nên dĩ miệng chức nghiệp so sánh lợi. Phùng Hóa kị, dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, công tác vô trật tự, trở lực đại, từ thương đa cạnh tranh, tham chánh thụ phỉ báng, lại thêm sát hội bị lừa hoặc bị trộm đạo.

Tử cung trời sinh cơ mưu, thích làm vui người khác, phần nhiều là phi; gia sát kị, nam khắc thê nữ khắc phu. Ngọ cung trung hậu thành thật, có kỹ thuật sở trường. Đối cung cự môn hóa lộc quyền, càng thêm năng lực làm việc và khẩu tài; nhược hóa quyền kị, tăng áp lực.

xấu vị cung, hãm địa, bính đinh nhâm sinh ra, gia cát tài quan cách; ất nhâm sinh ra, lộc hợp cách. Bầu dục kiểm hơi gầy, lưỡng con mắt ít thần, vóc người cao gầy hoặc gầy lùn, có điểm tố chất thần kinh, bước đi thì khiêu khiêu. Sự nghiệp nên văn bí, phục vụ, giáo sư, hội họa và điêu khắc chờ tài nghệ.

Thiên cơ tài hoa biểu hiện không được, mặt trái đặc tính cường. Thông minh thẳng thắn, khiêm tốn cẩn thận, khẩu tài hảo, nhưng so sánh bảo thủ, chỉ vì cái trước mắt, không quả quyết, tâm phù khí táo, sinh hoạt tản mạn, thích biểu hiện mình, lấy lòng mọi người, khuyết thiếu độc lập làm việc và độc đáng một mặt năng lực, thành công ít, thất bại đa, suốt đời phát triển chức vị không cao, nếu có thể nỗ lực bính bác, lúc tuổi già có thể có thành tựu. Sẽ không sát, thái độ làm người cũng chủ thiện lương trung hậu, trung hiếu nhân ái, ngay thẳng minh để ý, trọng tình cảm, hướng nội, đều bị lương tập quán. Hội cát hóa cát nhưng có hơi tốt tiền cảnh, gia xương khúc bác học đa tài, tinh thông viết văn, nhược lại thấy sát thì chỉ vì tiểu thông minh, kiêu ngạo tự mãn; gia tả hữu khôi việt, được trợ lực mà sự nghiệp trôi chảy. Gia lục sát, là hạ cục, hình khắc đa tai, không biết chuyện, khẩu thiệt thị phi đa, chích nên tài nghệ, thụ cố vu nhân, mà lại không tuân thủ nhất nghiệp, sát hình kị tụ thì là cẩu thâu thử đạo, ti tiện đồ hoặc nghèo khó tàn tật. Phùng Hóa kị, nhân kế hoạch sai lầm mà gây phiền toái, nội tâm lo nghĩ bất an, cũng chủ hôn nhân tình cảm làm phức tạp. Đối cung là trời lương, vô sát mà gia hội ngôi sao may mắn thì so sánh nên kinh thương, chánh sở vị “Thiên lương gia cát tọa thiên di, cao thương cự giả”, nhưng cần phải ly hương phát triển. Mừng nhất hóa lộc, thì đối cung thiên lương hóa quyền, có thể làm kế hoạch, công việc nghiên cứu sẽ có đại thành tựu, nhưng tài cung phùng kị xung, tài vận không tốt, cận lợi cạnh tranh Hoà Đa công tác kỳ ngộ mà được ích. Phùng hóa quyền, tăng cường cuộc sống mục tiêu, nhưng nhưng so sánh vất vả cực nhọc bôn ba. Thiên cơ hóa khoa, tất hội dương đà, cự môn Hóa kị, thiên đồng hóa quyền, cận lợi công nghệ, tuyên truyền quảng cáo thiết kế.

Thiên cơ ở xấu, và cự môn phân thủ mệnh thân người, nam suốt đời đa bại ít thành, bôn ba lao lực; nữ dâm bôn, hình khắc hoặc đa hôn.

dần thân cung, được địa, giáp đinh kỷ bính quý sinh ra, gia cát tài quan cách. Thân cung bỉ dần cung hảo. Thân cung quý sinh ra thượng cách, bính sinh ra so sánh thứ. Dần cung đinh sinh ra thượng cách, kỷ sinh ra so sánh thứ. Bởi được Tử Phủ tướng giáp, tương đối có lợi, đa xuất thân từ công vụ văn bí. Dần cung dĩ thiên cơ tinh tình là việc chính, thân cung dĩ thái âm tinh tình là việc chính. Kiểm viên trung tâm đái phương hoặc tròn dẹp, thanh bạch sắc, mi dài nhỏ, thanh tú văn nhã, ánh mắt lợi hại, vóc người trung đẳng, thiết cốt rắn chắc. Đa số nhà kề hoặc kế mẫu sở sanh. Sự nghiệp nên công vụ, văn bí, tin tức, văn giáo, công trình bằng gỗ, ăn uống, tài xế, nghề phục vụ.

Dần thân cơ âm đồng cung, thiên cơ hiếu động não, Thái âm hiếu động thân, hai sao đều là động tinh, mà lại dần thân là tứ mã nơi, cho nên so sánh rung chuyển bất định, thể xác và tinh thần đều bận rộn, không chịu ngồi yên, chung quanh bôn ba, xuất ngoại nhiều cơ hội, xa xứ, nhân sinh đa khúc chiết, trung niên hậu tài so sánh ổn định mà thành công, suốt đời ít phiêu lưu. “Cơ nguyệt cùng lương dần thân vị, suốt đời lại nghiệp thông minh”, thiên cơ nhạy bén, Thái âm âm nhu mẫn cảm, biến thành quyền mưu cơ biến (kém thì quyền mưu âm mưu), tâm tư nhạy cảm, đầu óc xoay chuyển khoái, lãng mạn nhã nhặn, hài hước khôi hài, bình dị gần gũi, quần áo giản tiện mà ái ngăn nắp sạch sẽ, thiện lương mà lại có lòng trắc ẩn, làm việc hữu điều để ý, làm từng bước, mưu tính sâu xa, trung với cương vị công tác, giàu … Mưu kế bày ra, tùy cơ ứng biến, khẩu tài hảo, đa tài nghệ, năng lực chịu khổ nhọc, nhân duyên hảo, quảng giao du, thích hợp ngoại vụ, đẩy mạnh tiêu thụ chờ động thái công tác, nên ra ngoài phát triển, lợi cho văn chức, nhưng khuyết thiếu độc lập khai sáng quyết đoán, chích nên tố phụ tá phó chức hoặc văn bí công vụ nhân viên; cá tính không ổn định, tính cách hướng nội, công vu tâm kế, ưu nhu lo ngại, lòng dạ không ra rộng rãi, ái tự do, ích kỷ tham tài, để tâm vào chuyện vụn vặt, nam nữ đều dễ có khẩu thiệt thị phi, gia vụ việc vặt, đào hoa gặp ở ngoài, trước khi cưới thường thay đổi bằng hữu khác phái. Gia cát có thể phú quý, xuất ngoại có phát triển; gia tả hữu khôi việt, địa vị tăng cao (nam mệnh gia hội tả hữu mặc dù phú quý, nhưng nhưng dâm dục mà đa ngoại tình). Gia lục sát hoặc thiên hình, tâm chí thấp hèn, là nham hiểm tiểu nhân, lang thang tha hương, nam làm người ở, nữ là xướng tì nhà kề, cô độc nghèo khó, mà lại dễ có tai nạn xe cộ; phùng đào hoa, phong lưu háo sắc.

Phùng cơ hoặc âm Hóa kị thì bất lương, ích kỷ, quyền mưu âm mưu. Phùng thiên cơ hóa lộc, Thái âm thì Hóa kị, quan cung thiên lương hóa quyền, mà lại mệnh tài cung dễ phùng sát, hảo yếu thủ đoạn nhỏ, âm mưu cạnh tranh cầu tài, đa khúc chiết. Phùng thiên cơ hóa quyền, thì thiên đồng hóa lộc, tăng cường tiến thủ và bày kế năng lực, cách cục tốt hơn. Thái âm hóa lộc thì thiên cơ hóa khoa, tài cung thiên đồng hóa quyền, lộc tồn gia hội, cách cục so sánh tốt, tay không hưng gia, tài nguyên ổn định, lúc tuổi già giàu có, sự nghiệp nên bảo hiểm, thẩm kế, tham chánh dễ nhận hối lộ. Thiên cơ Hóa kị thì Thái âm hóa quyền, người trước chủ biến động, người sau chủ ổn định, tính chất xung đột, diễn biến được không an vu hiện trạng, dễ truy cầu hư danh, ảnh hưởng thành tựu, vừa phùng dương đà thủ chiếu, canh chủ quyền thuật âm mưu, dần cung ưa lộng quyền chuôi, nữ mệnh hôn nhân tình cảm soa.

Cơ âm không thích hợp và xương khúc đồng cung, chủ suốt đời phát triển không lớn, mặc dù thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng nói năng ngọt xớt, ích kỷ, tình cảm phức tạp. Nữ mệnh tình cảm không được thuận, đa tam giác quan hệ. Dần cung kém cõi nhất, nam là người đi theo hầu, nữ làm thiếp tì (hiện đại là tầng dưới phục vụ công tác); lại thêm sát, nam chủ dâm, nữ là xướng. Nhược gia cát hoặc phùng xương khúc hóa khoa thì năng lực phú quý kéo dài. Xương khúc tam phương hội chiếu hoặc giáp nhưng cát.

Ở dần cung, văn chương hảo, thích làm vui người khác, đa động ít tịnh, rung chuyển tính đại, tài vận làm quan độ chênh lệch, hội cát cũng bình thường, hội sát thì nghèo khó mà lại dễ có tai nạn xe cộ. Ở thân cung, có tài vận, có nhất định địa vị xã hội, hội cát cao hơn, hội sát thì hư mà không thực; cung phu thê thiên lương tọa thủ, sẽ có đa hôn hoặc hữu tình phụ khuynh hướng.

Cơ âm nữ mệnh, đẹp tú lệ, mặt con nít, y lộc sung túc, nhưng đào hoa so sánh cường liệt, đa tình, bất luận giá cả thế nào, hôn nhân đa không được thuận, nhị độ kết hôn hoặc làm vợ kế nhà kề, hoặc là tình nhân, sống về đêm trung tâm nữ nhân. Nên làm đẹp, hộ lý, hướng dẫn du lịch, đồ trang điểm chờ nghiệp, hoặc là lưu động ngôi sao ca nhạc. Cơ âm hai sao cùng tồn tại thân mệnh, hoặc phân thủ thân mệnh, giai chủ suốt đời tình cảm không được thuận, dễ và có chồng nam nhân cẩu thả, đa số nhà kề, kế thất của mệnh; nhất là thiên cơ ở xấu, Thái âm ở mão, càng tình cảm khúc chiết, kỹ nữ của mệnh. Hội lộc tồn tả hữu chờ ngôi sao may mắn, chủ phú quý, nhưng phúc không hoàn mỹ, dễ đa huyễn tưởng, đa dâm dục ngoại tình. Gia hội sát tinh hoặc xương khúc, chủ dâm tiện hình khắc, là tình phụ, nhà kề, kỹ nữ mệnh, lại thêm hội đào hoa tinh thay đổi lưu lạc. (chú: Phu phúc cung có hung thần tài như vậy luận. Kỹ nữ, vào hôm nay đã phi tuyệt đối, khả năng làm công tác dĩ nam tính là đối tượng, hoặc công tác phôi cảnh đa nam nhân). Như gia sát, có dâm đi

◇ Tử Phủ giáp mệnh cách: Tử vi Thiên phủ ở cung mệnh tả hữu tướng giáp, tức là. Vô sát phá tan, thông minh mà phú bày ra năng lực, phú quý Phúc Thọ toàn bộ mỹ (nhưng cần phải cát nhiều mặt luận), suốt đời thường được quý nhân thưởng thức, lạc quan hài hước mà vui sướng.

mão dậu cung, vượng địa, tân mậu quý năm sinh ra tài quan cách. Mão cung hảo, dậu cung soa. Dĩ thiên cơ tinh tình là việc chính. Phương viên kiểm hơi dài, thanh hoàng sắc, mặt mày thanh tú, cơ linh, thần hậu, vóc người trung tâm chiều cao thịt hoặc ục ịch, tiên gầy hậu béo. Sự nghiệp nên phục vụ, cố vấn, ngoại giao, tài nghệ, bác sĩ, khẩu tài nghiệp, công chức, văn bí, kế toán, luật sư, giáo sư, đẩy mạnh tiêu thụ.

Cơ cự mão dậu đồng cung, thụ cự môn ám tinh ảnh hưởng, tâm tính bất định, thoái thoái do dự, kế hoạch dễ sai lầm; nhân sinh tất có khuyết điểm, ví dụ như, phú thì thì đa bệnh, may mắn phúc tất có đau buồn âm thầm; khinh tài thì năng lực diên thọ. Cát hung cách cục kém cách xa, cận cách một con đường, nên chú ý phân biệt. Bản cung cập tam phương phùng hóa cát là ổn trọng mà phú quý cách cục. Vô cát là phá đãng cách cục, ý là phá tổ bại nghiệp. Cá tính cương trực, hành sự cẩn mật, theo quy thủ củ, bất động tình cảm, khẩu tài hảo, trí lực cao, lòng cầu tiến cường, đa học đa năng lực, suy nghĩ mẫn tiệp, phản ứng khoái, hội hiến kế, am hiểu phân tích; chủ quan cố chấp, hảo biện ái biện, không chịu thua, hướng nội âm trầm, keo kiệt, thường trì cảnh giác, so sánh khéo đưa đẩy, giao hữu sơ giải quyết tốt hậu quả ác, sống lại sống tình thú, hảo hưởng thụ; khuyết thiếu thực tiễn kinh nghiệm và năng lực làm việc, chủ quan bảo thủ, suốt đời sự nghiệp phập phồng trọng đại, khẩu thiệt thị phi đa; đại thể là có đặc thù kỹ năng trong người người, phú nghiên cứu tâm, có nghệ thuật thiên phú, dĩ năng lực nói thiện biện mà đạt được thành công; đa không tuân thủ tổ nghiệp, tay không hưng gia, năm mới suy bại vất vả cực nhọc, trung tâm lúc tuổi già hậu thành công tái hưng gia, sớm phú dễ yểu; đại thể hôn nhân không được thuận, tất có thương tâm luyến ái sử, hôn chồng sau thê khắc khẩu không ngớt, đa nhân khác giới tranh cãi mà thất bại; nhược cung phu thê là nhật nguyệt, tình cảm phức tạp hơn. Chủ yếu khuyết điểm là cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh đa nghi. Gia hội ngôi sao may mắn và hóa cát, có thể giảm thiểu khuyết điểm, tăng cường thực tiễn năng lực, có thể có phú quý. Gia hội sát hình kị, tăng cường khuyết điểm, thái độ làm người canh âm trầm gian trá, lo ngại đa nghi, tính tình bất hảo, lắm lời lưỡi thị phi, tâm cao ý dũng, suốt đời vất vả cực nhọc không làm nổi mà bình thường; không thích nhất sai ai ra trình diện hỏa linh, chủ khinh bạc, phá đãng; sai ai ra trình diện đà la, nam nữ dâm tà, sinh hoạt không chiếm điểm, đa khúc chiết, hảo lộng thị phi; sai ai ra trình diện kình dương, cận chủ tăng khúc chiết mà nhưng cụ ổn trọng tính; tam phương sát thấu, cô độc hình khắc, nghèo khó tàn tật, mà lại dễ có hoả hoạn sự cố. Thiên cơ hóa lộc, dễ được lộc tồn thủ chiếu, tài vận hảo, dĩ miệng hoặc nghề phục vụ phát tài, có văn tinh nên tuyên truyền quảng cáo; quan cung đối cung Thái âm Hóa kị, dễ biến động công tác hoàn cảnh, phải tránh đầu tư ăn ý. Mừng nhất cự môn hóa lộc, giảm thiểu phá đãng tính, mà lại tất gia hội lộc tồn, chủ phú. Thiên cơ hóa quyền thì thiên đồng hóa lộc, cận tăng cơ biến và năng lực hoạt động, nhưng khuyết thiếu chủ động tiến thủ lực, phụ tá tính chất bất biến. Gia quyền lộc, nên quan võ vinh thân, nhà chức trách nơi biên giới lập công danh. Cự môn hóa quyền thì Thái âm hóa khoa, tất hội dương đà, lợi cạnh tranh, cách cục nhưng không sai, nhưng thiếu nghiên cứu bản năng, nữ mệnh hôn nhân chuyển hảo. Phùng cơ cự Hóa kị, tăng cường bay bổng khinh bạc tính chất, đứng núi này trông núi nọ, không tuân thủ nhất nghiệp, phần nhiều là phi, sự nghiệp nan toại. Thiên cơ hóa khoa thì cự môn Hóa kị, hội thiên đồng hóa quyền, khéo nói lưỡi sự nghiệp, phần nhiều là phi và vất vả cực nhọc, mà lại so sánh cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh, nữ mệnh lại càng không lợi.

“Cơ cự cư mão, công khanh vị” : Cơ cự ở mão là miếu địa, thái dương cũng vượng địa, thiên cơ ất mộc ở mão là lâm quan địa, cự môn thủy sinh thiên cơ mộc, cho nên là được ngày thường địa. Thiên cơ chủ động, cự môn phá đãng, cho nên năm mới phá tổ bại nghiệp, đa cạnh tranh vất vả cực nhọc, trung niên hậu thốt nhiên phát đạt, gia hội ngôi sao may mắn nhất là hóa lộc quyền khoa chờ cát, quan lớn người có thể là bộ trưởng đã ngoài, nhưng chỉ nên nam mệnh, mà lại yếu ất tân bính năm sinh người mới có thể hợp cách. Tân sinh ra thượng cách, ất quý sinh ra cũng cát, bính sinh ra sảo thứ, nhâm sinh ra chủ phú, giáp đinh sinh ra bình thường.

“Cơ cự dậu thượng mặc dù hóa cát, dù có tài quan cũng không chung” : Cơ cự ở dậu, nhân dậu là mộc đến chết địa, thủy của bại địa (mộc dục), canh nhân thái dương yếu địa, cho nên không tính là cát, hư danh hư lợi hoặc không có kết quả tốt. Tam phương gia hội lộc quyền khoa chờ cát, mặc dù chủ một thời quang vinh xương, nhưng phú quý hữu hạn mà lại phát đạt chung hội rách nát. Đông nam sinh ra sảo cát, gia cát có thể phú quý; tây bắc sinh ra bất lợi. Quý sinh ra thượng cách, ất tân sinh ra so sánh thứ, canh sinh ra đại hung. Hội sát đa người rách nát, thối tổ phá sản, nếu là phú quý thì thọ thúc, nghèo khó thì thọ trường.

Cơ cự nữ mệnh đa không đẹp, tác rách nát luận, cát đa mặc dù năng lực phú quý, nhưng sinh hoạt tác phong đa không chiếm điểm, đa trớ miệng lưỡi, tính xảo mà đa dâm, lục thân duyên mỏng. Gia xương khúc, lả lơi ong bướm. Phùng sát càng hung, phong tao dâm đãng, thương phu khắc tử, hình khắc lục thân; hội dương đà Hóa kị, điều không phải lão công tằng đã ly dị hay chết sớm, tính dục cường. (cung mệnh luận hôn nhân, chỉ là tính khuynh hướng, cụ thể nên kết hợp cung phu thê và hạn vận đến xem; cái khác luận tài quan phú quý, phụ mẫu, tử nữ chờ người sự cũng như nhau, yếu xem thêm tương quan nhân sự cung, không nên chết bản)

thìn thủ cung, lợi ích, đinh nhâm canh sinh ra so sánh tốt. Thìn cung bỉ thủ cung hảo. Dĩ thiên cơ tinh tình là việc chính. Bầu dục hoặc phương viên kiểm, hoàng bạch hoặc thanh hoàng sắc, lông mi dài rậm, độ cao mũi, vóc dáng tương đối gầy lùn. Đa làm nhân sự văn giáo sự nghiệp. Sự nghiệp: Giáo sư, trung y, luật sư, công chức, tài nghệ, ngũ thuật, lý luận gia, nghề phục vụ.

Thìn thủ cơ lương đồng cung, thái độ làm người tâm địa thiện lương, ôn hòa hiền lành, nhiệt tình háo khách, lấy giúp người làm niềm vui, năng lực chịu khổ nhọc, cơ trí thông minh, ưa yên ổn, đầu óc xoay chuyển khoái, có cấp tài ngoại tài, khẩu tài tốt, ngôn ngữ cao nhã, phẩm cách thanh cao, mưu tính sâu xa, am hiểu vu bày ra, năng lực phân tích cường, làm việc tận thiện tận mỹ, có sở trường, đặc thù kỹ năng trong người, là quân sư cố vấn người đó tài, suốt đời làm phiền lục; nhưng lòng dạ so sánh hẹp, hướng nội lo ngại, tâm đa tính toán, thiết tưởng đa mà thực hiện ít, ái biện luận, chú trọng sinh hoạt tình thú, hảo hưởng thụ, ưa thầy tướng số bói toán. Thiên cơ cơ mưu hay thay đổi, thiên Lương lão thành mà nguyên tắc thủ pháp, cho nên người như thế làm chính trị, nhân sự, kiểm tra kỷ luật, tư pháp, công chứng chờ quan hệ nhân sự ngành trọng yếu, hoặc làm có quyết đoán quyền văn chức, học thuật giới các loại công việc dễ thành danh. Phùng cơ âm cùng lương hóa cát, cơ lương tính cách hòa hợp, phát huy đầy đủ thiên cơ trí mưu, thiên lương cô khắc tính giảm đi. Gia hội lục ngôi sao may mắn, cơ lương tính chất cũng có thể điều hòa, văn là thanh hiển, vũ là trung lương, phú quý hiền lành, chánh sở vị “Cơ lương thủ mệnh gia cát diệu, phú quý hiền lành” . Mệnh thiên sai ai ra trình diện sát kị, cơ lương tính chất không được điệu, tâm thần không yên, sự nghiệp nan toại, là thường nhân, mà lại chủ gian trá mà tâm thuật bất chính, cô độc hình khắc, nhân duyên cực kém (dương đà nặng, hỏa linh khinh). Gia hỏa linh, gian hoạt giảo quyệt, tính cuồng ngạo. Gia kình dương thiên hình, huyết quang bị thương tàn phế. Gia thiên không cướp, không vong thì lẻ loi hiu quạnh, dễ có xuất thế tư tưởng, nên vu tăng nói ngũ thuật tài nghệ. Gia thiên diêu, háo sắc, rất sẽ nói lời vô ích, nói không yếu điểm. Gia hội khoa quyền lộc, quân sư cách, chủ phú quý, nhưng nhưng chích nên cố vấn và phó chức. Thiên cơ hóa lộc, thì thiên lương hóa quyền, tài cung Thái âm Hóa kị, tam phương đều dễ có sát, mặc dù kỳ ngộ đa, nhưng cái khó vu nắm chặt và phát huy, trở lực trọng đại, không thích hợp kinh thương và đầu tư. Thiên lương hóa lộc, tất hội sát, nên công chức, phòng nhân tài chiêu quan tụng làm phức tạp. Thiên cơ hóa quyền, thì thiên đồng hóa lộc, năng lực tăng bày ra và năng lực lãnh đạo, giảm thiểu biến hóa và áp lực. Thiên cơ Hóa kị hoặc tam phương hội Hóa kị, tăng thiên cơ rung chuyển tính, xử sự nhiều lần khúc chiết. Thiên cơ hóa khoa, cũng tứ hóa toàn bộ hội, nhưng nên dĩ khẩu thiệt cầu tài, sắc nhất tuyên truyền, luật sư so sánh có tiếng ngắm, hoặc tuyên truyền quảng cáo thiết kế; so sánh bất lợi hôn nhân, gia thế không tương xứng, dễ dị tộc thông hôn.

“Cơ lương hội hợp thiện đàm binh” : Thích cao đàm khoát luận, đàm luận quốc sự chính sự chuyện thiên hạ.

Thìn cung dĩ quý sinh ra là thượng cách, kỷ sinh ra so sánh thứ, đinh sinh ra chủ phú, ất tân sinh ra bất lợi. Thủ cung dĩ kỷ đinh sinh ra là cát mà có thể phú, mậu sinh ra thành bại nhiều lần, tân sinh ra bất lợi.

“Thiên cơ thiên lương hội kình dương, sớm có hình khắc vãn có cô”, tức cơ lương gia kình dương, chủ năm mới phụ mẫu không được đầy đủ, nên kết hôn muộn, tảo hôn ly dị, lúc tuổi già hôn nhân đa khúc chiết, cô độc, cốt nhục vô tình, thậm chí vô tử, ngay cả có cũng không có thể sinh hoạt chung một chỗ. Gặp dương đà đối cung gửi thông điệp, cũng chủ lục thân duyên mỏng, khúc chiết, hình khắc, chích nên tăng nói ngũ thuật, học thuật. Tuất cung lập mệnh, kị tân năm sinh ra, là tối bất lợi; thìn cung lập mệnh, kị ất năm sinh ra.

◇ thiện ấm triều cương cách: Cơ lương hai sao ở thìn phòng thủ cung mệnh của vị. Hai sao là tôn giáo tinh, so sánh cô độc, có nhiều tôn giáo ngũ thuật tín ngưỡng, và thế vô tranh, đạo đức học vấn cao mà bị người kính ngưỡng người; gia thiên không cướp tuần thiên không canh nghiệm, dễ tiếp cận phật đạo, hoặc có xuất thế tư tưởng (thực làm, thanh sửa hoặc xuất gia); thìn cung hảo lâm tuyền hưu nhàn, thủ cung đức cao vọng trọng mà sảo sai ai ra trình diện tịch mịch.

Cơ lương nữ mệnh, hội tố sở trường thức ăn ngon, đa mưu lược, lấy giúp người làm niềm vui, nhưng nhiệt tình quá mức, có vẻ lề mề; tâm đa tính toán, đa sầu đa cảm; mặc dù nhanh nhẹn linh hoạt mà đa dâm, hôn nhân đa không đẹp, rất làm lụng vất vả, tảo hôn không thích hợp. Hội sát, chủ dâm đãng, yêu đương vụng trộm, bỏ trốn, nghèo hèn, nhà kề, xướng tì, bằng không thương phu khắc tử. Nhược hội thiên diêu, cùng người ở chung, hoặc ngoắc thành thân.

“Cơ lương hãm địa, nữ dâm bôn” : Cơ lương hai sao phân thủ mệnh thân vu hãm địa, nữ mệnh phùng của, suốt đời Đa Phu, có yêu đương vụng trộm bỏ trốn việc.

tị hợi cung, hòa bình, bính nhâm mậu sinh ra so sánh tốt, nhưng phúc không kiên nhẫn cửu. Tị cung bỉ hợi cung hảo, không được tới trở thành gian giảo tiểu nhân. Dài nhỏ viên hơi gầy hình kiểm, thanh hoàng sắc, lưỡng mi gấp gáp, biểu tình khẩn trương, thần sắc bất định, vóc người cao gầy hoặc gầy lùn, nói chuyện, động tác cấp tốc. Đa làm nhân sự văn giáo công tác. Sự nghiệp nên tài nghệ, văn bí, giáo sư, mệnh tướng, bày ra, không thích hợp kết phường kinh doanh.

Thiên cơ tị hợi cung tọa mệnh, thái độ làm người thông minh cơ linh, có tài hùng biện, phản ứng mẫn tiệp, nhiệt tình chính trực, có đầu óc buôn bán; đối với người khác phái ôn nhu, đa tình cảm làm phức tạp, huyễn tưởng đa, muốn chiếm làm của riêng cường, gian xảo đa tâm kế, khẩu thiệt thị phi đa, tốt hơn uống rượu; bối tổ rời nhà, suốt đời bôn ba, vất vả cực nhọc quan tâm. Gia cát nhưng chủ gian ngụy. Nếu không có ngôi sao may mắn, thì là gian tà tiểu nhân, trong nhà đa phân tranh không yên hoặc đa tài vụ tranh cãi. Gia tả hữu khôi việt, tăng cường trợ lực; gia xương khúc, tăng cường thông minh tài trí; hợp cách có thể có phú quý. Gia Tứ Sát Hóa kị thủ chiếu, không được sự chính đạo, xu hướng tà tịch, giả dối âm mưu, tiểu nhân vô sỉ, già mồm át lẽ phải, phần nhiều là phi, tham uống hỏng việc, chung quanh trở thành, sự nghiệp biến động đa, vất vả cực nhọc khó thành, tất đa tài vụ cập gia đình tranh cãi, nên tài nghệ; gia đà la, đầu cơ trục lợi, âm mưu hại nhân, dễ có quan tòa lao ngục; hỏa linh cùng, chủ rời xa nơi chôn rau cắt rốn hoặc niên thiếu bất lợi phụ; dương linh hoặc dương cướp đồng cung, đa tranh đấu tranh cãi, ăn trộm cẩu thâu, dễ có lao ngục tai ương; đà hỏa đồng cung dễ có quan tòa hình ngục tai ương. Thiên cơ hóa lộc, đối cung Thái âm bị chiếm đóng Hóa kị, dễ ảnh hưởng thiên cơ mà trở thành gian trá âm mưu người, tài vận không tốt, dễ thụ mê hoặc vọng động mà dồn ngăn trở, chích nên tài nghệ và học thuật. Thiên cơ hóa quyền thì thiên đồng hóa lộc, địa vị khá cao, nhân sinh so sánh yên ổn, nhưng tiến thủ lực nhưng bất túc, gia sát dễ lộng quyền thuật âm mưu hoặc có ngăn trở. Thiên cơ Hóa kị, đa suy nghĩ, tình cảm làm phức tạp, đa khúc chiết; vô cát mà gia lục sát, tất đa tai tật, mọi việc dĩ thủ là thượng; nữ mệnh không thích hợp, sai ai ra trình diện sát chủ hôn tai hoặc là nhà kề thị thiếp người hạ tiện. Thiên cơ hóa khoa, cũng tứ hóa đủ hội, tất hội dương đà, tị cung so sánh kiên định, hợi cung hư danh, thành tựu cao thấp và có vô lục cát mà định.

thiên cơ sự nghiệp, có thể làm đẩy mạnh tiêu thụ, bày ra, ngũ thuật, tác gia, thư pháp hội họa, công tác thống kê tính toán, Lý Công kỹ thuật, tham mưu cố vấn, học thuật nghiên cứu, người phát thơ, máy móc, máy vi tính, thông nhau, xa thuyền tài xế, bán lẻ, nông nghiệp, nghề mộc, tự do nghiệp.

Thiên cơ ở nhân, vì huynh đệ, bằng hữu, cố vấn, nhà vẽ kiểu, công trình sư; tại thân thể là lông mi, mũi (chỉ toàn bộ mũi, nhưng chóp mũi thuộc phá quân, lưỡng mũi thở thuộc tham lang), tứ chi, hệ thần kinh, khứu giác, can đảm, khí quản, cốt cách; ở sự là tư tưởng, trí tuệ, huyễn tưởng, tôn giáo, triết học, dạy học, học thuật, nghệ thuật, cơ mưu, kế hoạch, sinh động, lo ngại, động tâm cơ, chỉ vì cái trước mắt, không quả quyết, thay đổi thất thường; ở vật là chạy máy xe cộ, động cơ giới, thủy tinh, hình tròn chuyển động vật, trục loại, động cơ, nông cụ, bện vật, thang lầu, cây nhỏ, kính mắt, lá trà, cây cột, đàn tranh, vận động khí giới, cơ lương là chữa bệnh khí giới, sai ai ra trình diện văn xương linh tinh là điện thoại cơ, cơ cự sai ai ra trình diện Hỏa Tinh là hỏa xa, thiên cơ Hóa kị sai ai ra trình diện dương đà là phôi máy móc; trên mặt đất để ý, là phía nam tị vị, là rừng cây nhỏ, cầu gỗ, cây cỏ đôi, nhà tranh, bụi hoa, thông nhau yếu đạo, đường cái, ngã tư đường, đa biến hóa địa hình, công trường, giáo đường; ở trên trời là gió nói rậm rạp, thay đổi liên tục; ở sổ là nhị hoặc nhị trở lên số nhiều.

Thiên cơ nhập nam mệnh cát hung bí quyết: Thiên cơ làm việc có thao lược, hội cát văn võ hiển trung lương, cơ cự hóa quyền trấn nhà chức trách nơi biên giới, cơ lương đồng vị ưa tăng nói. Thiên cơ Hóa kị rơi rảnh rang cung, dù có tài quan cũng không chung, thối tẫn gia tài cũng thọ yểu, phiêu oành tăng nói nên trong núi.

Thiên cơ nhập nữ mệnh cát hung bí quyết: Thiên cơ nữ mệnh ngôi sao may mắn phù, làm việc lo liệu quá trượng phu, quyền lộc trong cung lai thủ chiếu, vinh dự nhận được cáo mệnh quý cũng biết. Tính cương nhanh nhẹn linh hoạt tâm địa thiện, công việc quản gia có cách nhâm lao oán, hãm địa gia sát hung mà lại tiện, cự nguyệt cùng lâm dâm xảo dung.

☆ 3, thái dương tinh

tính chất sao giải thích: Thái dương thuộc bính hỏa, tượng dương, trung thiên đệ nhất chủ tinh, hóa khí viết quý, nhật của tinh, làm quan lộc chủ. Đại diện quang minh, bác ái, quyền quý, chính trị, pháp quy, vô tư. Thái dương đặc tính là phóng ra quang và nhiệt, hiển bốn mùa ngày đêm, chủ nhân quý khí ôn tồn danh, chủ quý không được chủ phú; năng lực văn năng lực vũ, chư cát tập thì giáng trinh tường, phùng ác tinh, sát tinh thì phí sức cố sức. Chủ màu đỏ, sinh nam. Tượng trưng nam tính, nam mệnh vi phụ tinh, tử tinh, nữ mệnh vi phụ tinh, phu tinh, tử tinh.

Tử vi và thái dương đều cụ có quyền quý người lãnh đạo khí chất, tử vi thiên về nội tại và tinh thần, thái dương thiên về hiện thực và phong mang hướng ra phía ngoài phát huy, canh nhận người đố, lục thân duyên mỏng hơn.

Phán đoán thái dương thật là tốt phôi, chủ yếu khán vượng suy, miếu vượng thì cát, bị chiếm đóng thì phôi; thứ nhì khán là nhật sinh người hay là dạ sinh ra, nhật sinh thì cát, dạ sinh không được cát; tam là khán có vô tài tinh (lộc tồn, hóa lộc, Thái âm) hội hợp, có thì quý mà lại phú, vô thì vô cùng thanh quý mà keo kiệt; tứ là chú ý thái dương phóng ra nên dĩ vừa phải là nên, nhập miếu phóng ra quá liệt nên được thu liễm ngôi sao (như cự môn, Thái âm) lai trung hoà, không thích hợp quá nhiều địa sai ai ra trình diện mã hỏa linh thương khiến cho mẹ goá con côi phỉ phá toái chờ đái phóng ra đặc tính tinh diệu; hãm địa quá yếu nên được tính phóng xạ cường ngôi sao (như lửa linh lộc mã tai thai bát tọa chờ) lai giúp đỡ.

Thái dương là nam tài tử, phụ tinh, Thái âm là nữ tinh, mẫu tinh, hai sao đều coi trọng luân lý thân tình. Thái dương vô hình trung có hình khắc (không nhất định khắc tử, đa chỉ duyên mỏng, tình cảm không được hiệp) đặc tính, vô luận miếu vượng, đều dễ và phụ, phu, tử tình cảm không được mục hiện tượng, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoặc bản thân nghèo nàn; chỉ thủ cung mệnh vô cát chủ còn nhỏ khắc phụ, hoặc và phụ duyên mỏng; trung niên nam mệnh khắc chính, nữ mệnh khắc phu mà lại dễ cận nam sắc; lúc tuổi già nam nữ đều chủ khắc tử, hoặc và tử duyên mỏng; hãm địa hoặc gia sát thì hình khắc quá nặng. Phùng cát đa, nhất là phùng hóa lộc quyền khoa, khắc tính yếu bớt hoặc vô khắc; phụ, phu, tử cung vượng cát người, khắc tính cũng giảm hoặc khắc không ngã. Thân tình là bản tính bản năng, là tự nguyện tự chủ; hình khắc thì là một loại ngoại tại lực lượng vô hình, phải không tự nguyện không được tự chủ.

Thái dương tượng trưng vận động thiên thể, nhật nguyệt không ngừng tuần hoàn vận chuyển, từ đông đáo tây, từ sáng đến hắc, ngày đêm làm lụng vất vả, cho nên biểu thị biến động, không ổn định, rung chuyển, lao lực bôn ba. Cũng đại diện hỏa, rất nhanh nhiệt lại rất khoái lãnh. Thái dương chiếu khắp thiên địa, mình hi sinh, rọi sáng người khác, không được chiếu chính, sở dĩ vô luận nhập ở đâu cung, đều chủ vô tư địa nỗ lực, ví dụ như nhập mệnh nên vì đại chúng mưu phúc, nhập huynh đệ cung huynh đệ lấy giúp người làm niềm vui. Thái dương của động là phục vụ vu nhân, Thái âm của động nhưng yêu cầu tư lợi.

Thái dương nhập miếu vượng thì, quang mang bắn ra bốn phía, không sợ Hóa kị, bất úy sát tinh, nhưng phùng sát cũng không hề lợi chỗ, tăng vất vả cực nhọc và trở lực, mà lại đối nam tính họ hàng gần hình khắc tổn hại quá nặng.

dung mạo: Nhập mệnh, hình tròn hoặc phương viên kiểm, hãm thì viên mà thấy nhỏ mà lại sắc mặt thanh hoàng; niên thiếu mặt đỏ bạch sắc, trung niên hồng nhuận, lão niên tử hoàng sắc; mắt mũi nhĩ bụng mông giai hậu, lông mày thô mà lại nhan sắc so sánh sâu, mắt to hữu thần; vóc người trung đẳng, ục ịch, thượng trường hạ ngắn; tướng mạo đường đường, hùng tráng, xương gò má hai bên đầy ắp; nhập miếu thì bản thân khỏe mạnh, vạm vỡ, tinh lực no đủ, thần thái sáng láng, có uy nghi, nam tuấn nữ mỹ; hãm địa thì sảo ải tráng mà ít uy nghiêm. Vượng địa có bệnh mù màu, cận thị, tản quang chờ chứng; gia sát Hóa kị, gầy mà lại chủ mắt lé, treo mắt. Hãm địa gia sát kị, mắt dễ có bệnh thương, sát kị nặng người chủ mù.

tính tình tài hoa: Tính tình cương liệt, kiên cường dũng cảm, tư duy mẫn tiệp, thông minh ngay thẳng, nguyên tắc tính cường, nói một không hai, ái bênh vực kẻ yếu, bản tính bác ái nhân từ, khoan dung độ lượng bao dung, giúp người làm niềm vui, hảo thi tế, hoạt bát rộng rãi, hướng ngoại hào sảng, hùng hồn chuyên gia, không câu nệ tiểu tiết, không cùng nhân tính toán tiền tài mà kế toán so sánh danh dự quyền lực, giỏi về giao tế, ái kết giao bằng hữu, thích náo nhiệt, hảo hoạt động; coi trọng bề ngoài, cao ngạo, cố chấp, phù khoa, hư vinh, lãng phí, sĩ diện, hảo biểu hiện, vội vàng xao động, ưa tranh luận, dễ tức giận, hiếu thắng mạnh hơn, ưa chỉ huy lĩnh đạo người khác, không thích thụ ước thúc, có ăn ý tính; nói chuyện trực lai trực khứ mà không biết bảo lưu, có lúc lạnh lúc nóng thời gian (thái dương lớn nhân mạ, mưa dầm, lãnh thiên cũng có người mạ), bởi vậy dễ thi nhân trái lại chiêu oán mà đắc tội với người, nhưng gặp ngăn trở và chiêu oán vừa không thích ở trước mặt mọi người biểu lộ, Về đến nhà tài khóc hu hu, thường dễ âm thầm thương tâm rơi lệ; vô cùng khoan dung và tin tưởng người khác mà dễ thụ bằng hữu hoặc người khác lừa dối mà lên đương. Dùng tiền rất lớn phương, sẽ không mặc cả, rất nhiều loạn tiến vay, tá nhất nguyên hoàn hai nguyên tố, thế hệ bỏ tiền. Tam phương hội cự môn, vui hơn hảo biểu hiện mình.

Thái dương nhập mệnh người đó, bất luận nam nữ, miếu hãm, vô sát phá tan thì, bác ái chúng mà thân nhân bản tính vĩnh viễn bất biến, nhiệt tâm trợ giúp nhân, đặc biệt địa hùng hồn chuyên gia, quang minh lỗi lạc, tuân theo pháp luật, công chính vô tư, chống lại trung thành và tận tâm, kết thân nhân không được thiên vị, đối hạ nhân từ khoan nghi ngờ, đa có thể chịu nhượng nhân nhượng người khác, có mâu thuẫn một thời gian là tốt rồi, loại này nhân có thể yên tâm và của bạn tri kỉ, miếu vượng càng khoáng đạt rộng rãi, bác ái nhân từ.

Thái dương nhập mệnh, bất úy gian khổ, cần lao dũng cảm, gây dựng sự nghiệp tâm cường, ưa cách tân, không thích bảo thủ không chịu thay đổi, làm việc tích cực chủ động, dũng cảm quả quyết, suốt đời lao lực. Tối nên làm phục vụ nết tốt nghiệp.

Vô luận vượng suy, kể trên tính tình trên cơ bản đều có, nhưng trình độ và ưu khuyết có, có sát sao Hóa kỵ thì tính tình biến hóa trọng đại.

Thái dương tọa mệnh, mừng nhất ban ngày sinh ra, xuân hạ sinh ra (dần mão thìn tị ngọ giờ Mùi sinh ra là nhật sinh, còn lại canh giờ sinh ra là dạ sinh), ánh dương quang ngoại chiếu, miếu vượng đa quyền quý, cư hãm cung cũng không dĩ hung luận, cư mão thìn tị ngọ cung là thượng cách, nhược phùng sát thì quay về chiếu chính, đa hình khắc. Phùng dạ sinh ra, thu đông sinh ra, ánh dương quang bên trong, cho dù nhập miếu cũng muốn suy giảm, bất lợi nam tính lục thân, đa sinh không được phùng thì, gặp chuyện thường thất bại, lực bất tòng tâm, phần nhiều là phi mà phù phiếm, không khỏi suốt đời lao lực, hãm địa càng hung, phùng lục cát tài năng hiển huy, cận chủ thanh quý. (thái dương miếu vượng nên động; bị chiếm đóng yếu thủ tịnh; nhật nguyệt trái lại bối người, nên vãng nơi sinh hướng ngược lại khứ mưu là). Ban ngày sinh ra tướng mạo đường đường, buổi tối sinh ra cũng năng lực thông minh thẳng thắn thành khẩn. Ánh rạng đông, chất chứa vô hạn tinh hoa; hoàng hôn, bề ngoài loá mắt, trong nháy mắt tây chìm, nhưng có nghị lực. Buổi trưa thái dương, nhật lệ trung thiên, nhưng thịnh cực mà suy, đỏ khoái, thối lui cũng nhanh, lúc tuổi già bất lợi.

Thái dương nhập miếu vượng của cung cập ban ngày sinh ra, thông minh trung hậu, chí hướng cao thượng mà rộng lớn, có tổ chức lĩnh đạo tài năng, có làm đại sự tình năng lực, có quyết đoán, có nhiệt tình, có nghị lực, mọi chuyện trôi chảy, đắc ý quan trường, uy phong bát diện, có thực quyền ôn tồn dự, làm lãnh đạo hoặc ông chủ, danh lợi song thu vào, niên thiếu đắc chí, có phú quý của cơ; nhược lại thêm hội lục ngôi sao may mắn lộc tồn hóa lộc quyền chờ, suốt đời đại cát đại lợi, tài quan rõ ràng, văn võ giai nghi; và tả hữu khôi việt đồng cung, có chí lớn, được quý nhân trợ giúp, công danh hiển hách, đại phú đại quý; gia hội xương khúc, thành tựu về văn hoá giáo dục võ công, vinh quang hiển danh, niên thiếu đắc chí, suốt đời phú quý, nhưng hội tăng thái dương bay bổng tính, cá tính cao ngạo, lỗ mảng. Mừng nhất được Thái âm ở vượng cung hội chiếu, phú quý toàn bộ mỹ. Phùng sát lai phá cuộc, nhưng chủ có ấm no, có thể là công lại nhân viên, nhưng vất vả cực nhọc rung chuyển, cần phải nỗ lực bính bác tài khả thành công, mà lại đa bệnh mù màu, cận thị chờ.

◇”Vượng nhật thủ mệnh, hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện thủ ban, phú quý toàn bộ mỹ” .

Thái dương nhập hãm địa cập dạ sinh ra, nhưng có quý khí, nhưng tương đối vất vả cực nhọc, mà lại trở nên vì tư lợi, tiên chuyên cần hậu nọa, mặc dù thông minh cũng càng phí sức cố sức, khẩu thiệt thị phi đa, tiên thành hậu bại, bất lợi chức quan, đa rủi ro bại nghiệp, hội cát cũng bình thường, hoặc có hoa không quả, hư danh hư lợi, mặc dù hóa quyền lộc cũng bình thường, có quan lộc cũng không hiển, ly tổ xuất ngoại tốt hơn, nhược tam phương lộc mã ngôi sao may mắn cấu thành hảo cách cục người phú quý cũng đại, nhưng gian khổ không khỏi. Nam mệnh, tất sớm khắc phụ hoặc nam tính lục thân, mà lại sẽ có một đoạn thất lạc ngày, nữ mệnh phúc không được đầy đủ. Gia sát Hóa kị, khuyết thiếu giáo dưỡng, bản thân sự nghiệp bất toại, bôn ba lao lực, rủi ro nghèo hèn tai bệnh, quá mức thì tàn tật hoặc phạm tội bỏ tù, cũng chủ sớm khắc phụ thân cập thương phu tổn hại tử. Thái dương lạc hãm nên ly hương phát triển trái lại cát. Thái dương hãm địa, một thân ban ngày thường vô tình, buổi tối thì tinh lực sự dư thừa, thuộc “Con cú” .

Thái dương nhập thân cung, phùng cát tụ, tái sinh đạt quan quý nhân môn hạ khách hoặc bộ hạ, phùng sát cận vi viên chức cập bào chân người.

tổ hợp ưa kị: Thái dương Thái âm mừng nhất phùng lộc tồn, hóa lộc, tai thai, bát tọa (tai thai bát tọa nên song tinh mới có lực), có thể làm rạng rỡ quang, cho dù nhập hãm cung cũng không đoán thất huy, dễ có thù quang vinh, danh tiếng và địa vị. Thái dương và lộc tồn đồng cung, vô sát kị chủ tài nguyên quảng tiến, tài quan song mỹ, chăm chỉ không thôi, dĩ cá nhân phấn đấu mà đạt được thành công và tài phú, duy so sánh vất vả cực nhọc. Gia hội xương khúc, đa số nhân viên và giáo viên hoặc học thuật giới.

Thái dương chủ quý không được chủ phú, và đái quý khí tinh diệu hội hợp, như lương khôi việt chờ tinh, càng thêm quý khí. Đi vận tiến nhập quý hiển tinh diệu tọa thủ cung độ, như Tử Phủ lương âm chờ, là khai vận hạn năm. Vui hơn và tài tinh (lộc tồn, hóa lộc, Thái âm) hội hợp, phú quý song toàn.

Thái dương phùng sát, bất luận miếu hãm, đều chủ tính tình cương liệt táo bạo, dễ đi cực đoan, cùng người phân tranh, vì vậy mà dồn huyết quang bị thương tàn phế tai ương; mọi việc hao tâm tổn trí, tiên chuyên cần hậu lại, tiên thành hậu bại, vô trách nhiệm tâm, không có chí lớn, được chăng hay chớ; tối kỵ phùng dương đà, suốt đời lao lực, hình khắc tới nặng, thể thương hình tụng, mắt hôn ám, vượng địa có thể kinh thương hoặc kỹ thuật công tác cũng có thể có phát triển. Thái dương hội hỏa linh thì vất vả cực nhọc cố sức, dễ có bỏng lửa. Sát tụ càng hung, khắc phụ khắc phu khắc tử, sự nghiệp nan toại, tai tật bị thương tàn phế, hoả hoạn.

Thái dương miếu vượng tọa mệnh, không bằng ở cung mệnh tam phương và đối cung miếu vượng hội chiếu thật là tốt. Nhật nguyệt củng mệnh hoặc chính chiếu, ưa mệnh thân hóa khoa quyền lộc, được một … hai … Đều chủ làm rạng rỡ mà may mắn.

Thái dương tọa mệnh, nên chú ý cùng thủ có thể cự môn. Cự môn là ám tinh, dễ tổn hại thái dương quang hồn. Thái dương hội cự môn, phá quân, thái dương miếu vượng thì cát, hãm địa suốt đời lao lực nghèo hèn, cùng người khó hoà hợp, chiêu nhược thị phi, mắt có thương tích.

Thái dương tư quyền quý lợi văn, miếu vượng gia hội thiên hình thì lợi quan võ, đa số tư pháp quan võ quân nhân xuất thân, gia hóa quyền có thể là tư pháp quân cảnh lĩnh đạo, lại thêm khoa lộc phong phú hơn quý, cũng có thể là luật sư mà thành tựu. Hãm địa (xấu vị dậu cung) hội thiên hình, chủ có hình tụng sự, tái phùng sát hoặc hóa quyền Hóa kị định nghiệm, hạn vận phùng cùng luận. Nhập tài quan nhị cung cũng.

Thái dương vừa là thị phi kiện tụng ngôi sao, không thích hợp gặp qua nhiều hình tụng tinh, như dương, hình, phù, hổ, đa quan tòa hình tụng sự, tái phùng thái dương Hóa kị càng hung.

“Âm dương tả hữu hiền từ nhất tường”, là chỉ Thái âm, thái dương gia phùng tả phụ hữu bật tọa mệnh không được gia sát, chủ thái độ làm người thanh kỳ đôn hậu, độ lượng khoan dung độ lượng, nhân từ tường hòa mà phú quý. Thái dương gia hữu bật, Thái âm gia tả phụ, phân thủ mệnh thân, cách cục khá cao, suốt đời xa hương phát triển, đa năng lực phát đạt.

thái dương ưa hóa lộc, có thể tăng cường phát tài quan niệm, nhưng nhưng dĩ quý khí là việc chính, tiên nổi danh hậu được lợi, danh lợi song thu vào. Miếu vượng nhân chính trực bác ái mà đã bị mọi người kính ngưỡng, hội nhân danh dự lấy được tài, phú quý song toàn. Bị chiếm đóng nhưng có quý nhân đề bạt, phong cảnh một thời, vất vả cực nhọc được tài, mắt dễ tản quang, gia sát dễ thất thanh dự. (hóa lộc tăng lực không lớn, chỉ có thể tăng cường điểm quang thải mà tị, cho nên hãm địa không tốt lắm, có lúc trái lại nguyên nhân chính được danh dự hậu tản tài, như mời khách tốn hao, chỉ có thể lưu một bộ phận).

phùng hóa quyền, tăng cường quyền uy, năng lực lãnh đạo cập tích cực chủ động tính, vất vả cực nhọc khó tránh khỏi, lợi quan võ, là ông chủ hoặc chủ quản, nhưng hóa quyền cận nguyên nhân chính đề cao địa vị sau đó được tài lộc, bản thân cũng không chủ tài lộc. Miếu vượng có lên chức nắm quyền kỳ ngộ, ban ngày sinh ra chức hiển vị khá cao; nhưng nhân quá vượng mà trái lại dồn chủ quan cố chấp, thoát ly quần chúng mà tạo thành tạm thời tổn thất. Hãm bình địa thường, chỉ có thể sáng bóng, vô thực quyền thực lợi, có chức không có quyền, mà lại phần nhiều là phi, dễ đắc sắc manh, cường tranh quyền thì dễ dồn ngăn trở, lại thêm thiên hình thì có hình tụng sự. Nữ mệnh rất có khả năng, hội nam tính hóa, đoạt phu quyền, hôn nhân không đẹp. Tái phùng văn xương chờ Hóa kị, dễ nhân chủ quan dẫn đến thất bại, nữ mệnh có hôn tai.

phùng Hóa kị, bất luận miếu hãm giai chủ suốt đời lao lực, đa đột phát tính thị phi, bất lợi nam tính họ hàng gần, nhất là bất lợi phụ, thiếu khuyết tình thương của cha, và phụ cập thủ trưởng không hợp, danh dự địa vị bị hao tổn. Miếu vượng chủ nhiều lần trải qua gian khổ sau đó thành, làm việc đa hư mà không thực, hư danh hư lợi, gia sát mắt lé, treo mắt. Hãm địa lao mà lại khó thành, rủi ro không được tụ, mà lại phần nhiều là phi phân tranh, cũng chủ có đồ trang sức mắt tai thương, thị lực cản trở và bệnh tim, gia sát mù; nhất là bất lợi nam tính; hình khắc phụ thân; thụ thủ trưởng đả kích. Mão thìn tị cung Hóa kị, chủ trong ngoài không đồng nhất, khẩu thị tâm phi, đặc biệt thìn tị cung là tối, trái với thái dương quang minh chánh đại bản tính, lòng dạ thiếu rộng, quan tòa tật bệnh, lừa gạt, lãng phí, biến động. Tái kiến hình sát, càng hung, rách nát rất nặng, có mạn tính tật bệnh hoặc tứ chi thụ thương. Mỗi ngày hình, vô luận nhật sinh dạ sinh, đều chủ quan tư kiện tụng, tái phùng dương đà bạch hổ chủ có trọng hình tai ương hoặc huyết quang. Sai ai ra trình diện hỏa linh, nhật sinh ra bất lợi nam tính lục thân, dạ sinh ra niên thiếu khắc phụ, lúc tuổi già khắc tử.

nữ mệnh thái dương nhập mệnh tương đối không thích hợp, bề ngoài đoan trang trinh tiết, cá tính cường, thích náo nhiệt, nhiệt tình hào sảng, ưa trợ giúp nhân, hướng ngoại, hiếu thắng, vị hôn tiền khác giới duyên cường, dễ tảo hôn (nhưng nên kết hôn muộn), thiện giao tế, là xã giao nhà hoạt động, đa ở nam nhân trung tâm chu toàn, cho nên ảnh hưởng tình cảm vợ chồng; cử chỉ có nam tử thái, có khả năng, sự nghiệp tâm nặng, đa đoạt phu quyền (tử ngọ mão dậu dương lương đồng cung ngoại trừ), sẽ quản trượng phu, hoặc làm bất hòa trượng phu, hoặc oán giận trượng phu, cho nên tình cảm bất hảo. Miếu vượng thì vượng phu ích tử, rất có khả năng, tam phương phùng hóa quyền lộc chờ cát, quyền quý của phụ. Hãm địa hoặc gia sát thì không đẹp, hình phu khắc tử. Thái dương chủ phu tinh, ngoại trừ yếu kiêm khán cung phu thê ở ngoài, thái dương vượng suy đối nữ mệnh ảnh hưởng trọng đại, khán nhật còn sống ban đêm sinh cùng với mùa sinh khắc vượng suy lai luận vị hôn phu cách cục cao thấp; cư mão thìn tị ngọ cung, vô sát, vượng phu ích tử; hãm địa, và trượng phu không được mục, hoặc trượng phu nho yếu hoặc bản thân nghèo nàn, tử nữ không nhiều lắm; ở thủ hợi tử cung thủ mệnh thân, nhược cung phu thê vừa không được cát người, thì nên tác nhà kề làm vợ kế; nhược phùng phá quân thủ chiếu, hội phi lễ thành hôn. Cư xấu mão vị tị dậu hợi (âm cung) chủ tiên sinh nữ (cung tử nữ phùng canh nghiệm). Phùng Hóa kị, tình cảm bị lừa hoặc tao cường bạo, không được hiền, hoặc trượng phu đa tai bệnh, có đồng tính luyến ái khả năng.

Thái dương cư dần mão là sơ thăng, cư thìn tị là thăng điện, cư ngọ là nhật lệ trung thiên, đều là thi triển kế hoạch lớn của cung vị, sự nghiệp trôi chảy, gia cát chủ đại phú quý; sai ai ra trình diện sát thủ chiếu, cũng công khanh bạn bè, liêu thuộc mưu thần. Cư vị thân là thất viên, tiên chuyên cần hậu nọa. Cư dậu là tây một, nan hiển quý, phù hoa không thật. Cư thủ hợi tử chờ cung thủ mệnh là thất huy, vô cát hóa giải, đa hình phạt chính khắc phụ thân, mưu cầu nan toại, suốt đời lao lực, phần nhiều là phi, cùng người không hợp, cũng chủ mắt có thương tích, ly tổ xa hương yêu cầu mưu tốt hơn, cố gắng gấp bội tài sẽ thành công, gia hội cự môn phá quân, suốt đời lao lực bôn ba mà nghèo khó; gia sát chủ mắt có thương tích, cùng người khó hoà hợp, chiêu thị phi. Cư thân dậu phương tây kim vị đa mạo hiểm; cư hợi tử phương bắc mực nước đa hung ác.

tử cung hãm, ngọ cung vượng, đinh kỷ sinh ra, gia cát tài quan cách; mậu nhâm bính sinh ra hối cữu. Canh sinh ra thái dương hóa lộc, lộc tồn nhập tài cung, có thể phú quý, nhưng nhưng nguyên nhân chính quý báu mà được tài, ngọ cung dễ tăng khác giới duyên và tình cảm làm phức tạp.

Tử cung, vóc người trung tâm ải mà tráng, thái độ làm người vẫn có thể trung hậu ngay thẳng, thông minh bác ái, nhân duyên hảo, nhưng bỉ ngọ cung đáng sợ hơn phù phiếm tính, ngoại hoa nội hư, tâm phù khí táo, khuyết thiếu quyết đoán, chậm trễ cũ kỹ, làm việc làm từng bước, lao lực bôn ba, thành bại đa đoan, sĩ diện, hảo biểu hiện, cùng người khó hoà hợp, thị phi đa, dễ trầm mê tửu sắc, cũng chủ mắt có thương tích (vô cát có nhiều cận thị hoặc tản quang), còn nhỏ đa nhấp nhô, suốt đời đa chỗ thiếu hụt, phúc không được đầy đủ, nhưng ly tổ ra ngoài nhưng cát. Gia tả hữu ngôi sao may mắn, trải qua gian khổ phấn đấu hậu có thể có thành tựu, tân sinh ra thượng cách. Hóa lộc khoa đều có ổn trọng của tính, năng lực làm giàu; phùng hóa quyền trái lại đái hư danh hư lợi. Gia lục sát Hóa kị, canh phù phiếm, lao mà vô công, dễ ngăn trở khuynh bại, khó có làm, mà lại đa tai tật; gia dương đà, nam nữ ái tình không được chuyên; sát kị hỗn tạp con mắt tật, dễ mù. Gia đào hoa tinh, đa gặp ở ngoài. Đối cung thiên lương, cát đa có thể là cự thương cao giả. Nữ mệnh phụ, phu chết trước, nên kết hôn muộn; gia sát kị, nghèo hèn, là xướng là tì.

Ngọ cung, ◇ nhật lệ trung thiên cách (vừa xưng kim thước quang huy cách): Thái dương cư ngọ cung tọa mệnh, vô sát kị không vong, tức là. Ưa ban ngày sinh ra. Còn nhỏ gian khổ, không được tổ ấm, sau khi thành niên tài năng phát đạt, chư cát thủ chiếu, sau khi thành niên nhất định có thể thăng chức rất nhanh, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú. Thái độ làm người lý tưởng rộng lớn, tài hoa xuất chúng, niên thiếu đắc chí, thành tựu rõ rệt; cá tính kiên cường, yêu thích biểu hiện, cao ngạo khó hoà hợp; đái phù phiếm tính, mặt ngoài phong cảnh, nội bộ trống rỗng, phùng sát quá nặng; cần phải vô sát mà gia hội lục ngôi sao may mắn hoặc sai ai ra trình diện lộc, tài năng biến thành ổn trọng mà trôi chảy phú quý; vô sát sao Hóa kỵ cũng năng lực ổn trọng, nhưng không khỏi có trở ngại lực mà lại đa vất vả cực nhọc. Gia sát gian khổ, hư danh hư lợi, cần phải trải qua nỗ lực bính bác mới có thành tựu, mà lại dễ mắc tâm huyết quản bệnh hoặc bệnh mắt. Canh tân đinh kỷ quý sinh ra, ban ngày sinh ra phú quý toàn bộ mỹ, niên thiếu đắc chí, thành tựu thật tốt. Quý năm sinh ra cự môn hóa quyền ở quan lộc, thiên lương ở tử cung gia lộc chiếu cung mệnh, là thượng cách. Kỷ sinh ra lộc tồn cùng độ, đối cung thiên lương hóa khoa lai chiếu, cũng thượng cách. Năm đinh sinh ra lộc tồn nhập mệnh, hóa khoa phi hóa lộc nhập phúc đức (là tài nguyên) cũng chủ đại phú. Tân sinh ra hóa quyền nhập mệnh, cũng chủ phú, nên quan võ; đối cung cự môn hóa lộc, được dị tộc nhân nói bát. Bính mậu nhâm sinh ra hối cữu. Đối cung thiên lương, gia cát, cự thương cao giả. Nữ mệnh, vô sát cùng thủ, đoan trang, sớm phối hiền phu.

Thái dương cư ngọ, đã đến đỉnh, trái lại tiền cảnh bất hảo, trung niên hậu thành tựu từ từ đi đường xuống dốc. Nhân quang huy quá mạnh mẽ, cô khắc tính đại, mà lại dễ có con mắt tật hoặc tâm huyết quản, cao huyết áp bệnh.

xấu cung hãm, vị cung được địa, gia ngôi sao may mắn, tài quan cách. Vị cung bỉ xấu cung cho thỏa đáng. Hình tròn hoặc đản hình kiểm, hồng hoàng đái hắc sắc, lưỡng mi cao thấp không đồng nhất, vóc người trung đẳng. Sự nghiệp nên công chức, kỹ thuật, bác sĩ, giáo sư, nguồn sinh lực, thuyền viên.

Nhật nguyệt đồng cung tọa mệnh không bằng chiếu tốt số, cũng không như nhật nguyệt các thủ vượng cung gửi thông điệp cho thỏa đáng. Nhật nguyệt xấu vị đồng cung, nhật sinh huy thì nguyệt thất huy, nguyệt sinh huy thì nhật thất huy, hội cát cũng không là toàn bộ mỹ, tam phương vô cát phúc không được sinh, vô cát vô sát cũng bình thường. Một thân cá tính mâu thuẫn, có âm dương song trọng tính cách, thái độ làm người gấp gáp hiếu động, tâm tình bất ổn, chợt nóng chợt lạnh, so sánh hội tam tâm lưỡng ý, phù phiếm không thật, không bền lòng tâm, tiên chuyên cần hậu lại, hảo hưởng thụ, đa tình cảm làm phức tạp; thông minh nhạy bén, ngay thẳng, làm việc cẩn thận bảo thủ. Suốt đời lao lực bôn ba, đa phiêu bạt, năng lực làm việc hữu hạn, thành bại đa đoan, cũng không lợi phụ mẫu thê tử, nhược phụ mẫu cung phu thê cát hoặc có lộc mã ngôi sao may mắn thì không bị hại. Gia cát sẽ không sát, sự nghiệp trôi chảy, có phú quý, nhưng đào hoa cường liệt. Được lục cát lai giáp, quý mà hiển. “Nhật nguyệt hội xương khúc, xuất thế vinh hoa”, dễ có địa vị danh dự, là tài tử phong lưu, nhưng đa nghi lo ngại. Gia hội sát kị, bôn ba lao lực, qua loa lỗ mãng, lòng dạ hẹp hòi, đa tai thương, cô độc nghèo khó, nhân ly tài tản, lục thân duyên mỏng; sát gia kị, nam nữ dâm tà. Gia hội dương đà, dễ tàn tật mặt mày hốc hác, sát tụ yểu vong. Gia hội kình dương, đa tổn hại lục thân. Phùng nhật nguyệt một trong Hóa kị, nhân nhật nguyệt cho nhau hiệp trợ, đối với mình bất trí sản sinh quá lớn hậu quả (đối với mình mà nói, nam thái dương Hóa kị nặng, nữ Thái âm Hóa kị nặng, tăng vất vả cực nhọc), tối bất lợi phụ mẫu, thái dương Hóa kị bất lợi phụ, Thái âm Hóa kị bất lợi mẫu, và phụ mẫu duyên mỏng. Gia hội thiên không cướp mã, phiêu bạt lưu động. Nữ mệnh gia sát kị, dâm hoặc bần hoặc nhà kề tì thiếp, gia hội ngôi sao may mắn thì có phú quý, gia hội thiên không cướp mặc dù bần mà không dâm.

Phùng hóa lộc quyền khoa giống nhau đa cát, thái dương hóa lộc danh lớn hơn lợi; thái dương hóa quyền, chích nên tác phó chức, cố vấn; Thái âm hóa lộc, quan cung có dương đà thủ, tài cung khoa kị đồng cung, tài lộc soa, nan tụ tài, làm phiền tâm cố sức; Thái âm hóa quyền, tứ hóa tụ họp, dễ dẫn phát tình cảm mâu thuẫn xung đột, cực kỳ lao tâm phí thần.

◇ ca quyết viết: Nhật nguyệt mệnh thân cư xấu vị, tam phương vô cát trái lại là hung, nhược hoàn hóa cát có uy quyền, xương khúc hội giáp tất phú quý. Tam phương vô cát, tuy không sát cũng không lợi, thái dương hãm chủ khắc phụ phu tử, Thái âm hãm chủ khắc mẫu thê nữ, gia sát càng hung, dễ yểu thọ.

Nhật nguyệt đồng cung, nhật sinh ra so sánh ưa thái dương, vị cung tốt hơn; dạ sinh ra so sánh ưa Thái âm, xấu cung tốt hơn. Nam ưa vị cung, nữ ưa xấu cung.

Nhật nguyệt ở xấu, dĩ thái âm tinh tình là việc chính. Bính đinh mậu tân sinh ra, hội cát tài quan cách. Danh tiếng hảo, có thể là việc chính quản, thợ cả. Tị dậu nhị cung xương khúc lai hội, là Hậu bá tài, gia thế hảo, có thể tiếp cận người có địa vị, quan cao lộc hậu, có xuất ngoại vận. Xương khúc giáp cũng cát. Gia hội ngôi sao may mắn, tài quan song mỹ, xuất ngoại xuất ngoại vận hơi tệ.

Nhật nguyệt ở vị, dĩ thái dương tinh tình là việc chính. Giáp mậu canh sinh ra, hội cát tài quan cách. Thái độ làm người tiên chuyên cần hậu lại, suốt đời làm phiền, tiên thành hậu bại, thậm chí ở thời khắc mấu chốt thất bại thảm hại. Tam phương cát chúng hoặc trưởng phòng sinh, quán đái, lâm quan, đế vượng của cung, nhưng có thể phú quý cập kéo dài. Gia ngôi sao may mắn thì tài quan song mỹ, phùng hóa lộc quyền khoa, nhất định là Phương bá công. Phùng xương khúc giáp có thể, phú quý hiển danh, niên thiếu chăm chỉ, lúc tuổi già so sánh tiêu cực. Đinh tị năm sinh ra, sát kị tụ, tất đại rách nát, không được chết già.

“Nhật nguyệt khoa lộc xấu trong cung, nhất định là Phương bá công” : Nhật nguyệt ở xấu vị đồng cung thủ mệnh, mà lại đồng thời có hóa khoa lộc nhị cát lai cùng thủ, tức là, có thể là công vụ bộ phận then chốt quan viên. Tam phương hội cũng cát. Nếu không có cát hóa thì bất năng thủ quý, gia sát phá cuộc.

dần cung vượng, thân cung được địa, kỷ canh sinh ra, tài quan cách. Dần cung hảo, thân cung soa. Dĩ thái dương tinh tình là việc chính. Đầu làm thịt, kiểm phương viên, thanh hoàng hoặc thanh bạch sắc, miệng rộng rãi thần hậu, vóc người lớp giữa hoặc hơi cao, có thịt mà không béo. Sự nghiệp cần phải đái phục vụ tính chất, từ vũ, tư pháp, luật sư, bác sĩ, giáo sư, ngoại giao khắc phục khó khăn, dân ý đại diện, dĩ miệng là nghiệp. Phụ thân dễ có ý định ngoại thương vong.

Dương cự dần thân đồng cung, tam phương đều không chính diệu, so sánh tứ cố vô thân. Nhược phùng hóa cát và thành đôi lục ngôi sao may mắn, có thể là được trợ giúp; nhược phùng sát hình kị hao tổn không vong chờ tinh, canh cô lập. Hôn nhân đa không được thuận, nên kết hôn muộn.

Thông minh cơ trí, khẩu tài hảo, năng lực nói thiện biện, tâm địa thiện lương, ôn lương hiền hoà, rộng rãi ổn trọng, rất được thủ trưởng thưởng thức, nhân của công tác cơ hội khá nhiều; có chí khí, am hiểu bày ra, năng lực làm việc cường, xử sự khéo léo, danh dự hảo, đối sự nghiệp rất câu nệ, công tác chăm chỉ, tích cực chủ động, không sợ gian nan gian khổ, cho nên dễ đạt được thành công, nhưng suốt đời bôn ba phí sức; cá tính cố chấp, ưa cạnh tranh, cũng nhiều cạnh tranh, sự nghiệp đối thủ cạnh tranh khá nhiều, nhân làm công tác hơi nóng môn của cho nên, năng lực từ đứng đầu trong công việc nhặt được tiện nghi, bởi vậy cũng dễ thụ tiểu nhân hãm hại, là phi thường có. Gia hội lục ngôi sao may mắn mà lại vô sát, văn thanh hiển, vũ trung lương, thực lộc lừng danh. Gia sát, lao lực bôn ba, người yếu doanh hoàng, lục thân duyên mỏng; sát kị tịnh sai ai ra trình diện, hình khắc nặng, tiên khắc phụ; sai ai ra trình diện dương đà, bản thân tao thương, lại thêm đào hoa tinh, nam nữ dâm tà, mặc dù phú cũng không bền; tam phương hội sát, có tai ách, có hỏa linh nên phòng cháy tai. Thái dương hóa lộc thì lộc tồn đồng cung, quan cung thiên đồng Hóa kị, tiên nổi danh hậu được lợi, nhưng so sánh vất vả cực nhọc quan tâm, sự nghiệp đa cạnh tranh. Thái dương hóa quyền thì cự môn hóa lộc, tài lộc do danh dự địa vị mà đến, nhưng tất gia hội dương đà, lao lực mà lại đa tai thương. Cự môn hóa quyền thì Thái âm đái lộc tồn hóa khoa, khéo nói tài và ngoại giao, nữ mệnh hôn nhân chuyển hảo. Giáp năm đinh sinh ra (giáp khiến cho thái dương Hóa kị, đinh khiến cho cự môn Hóa kị), sự nghiệp có trở ngại, khẩu thiệt thị phi đa, bất lợi lục thân. Cự môn Hóa kị, có thể làm dĩ khẩu thiệt cầu tài hành nghiệp.

Dần cung, miếu vượng thái dương có thể giải trừ cự môn của ám, sẽ không kiếp không Tứ Sát, có khẩu tài và có lộc ăn, tài năng trác việt, thực lộc lừng danh, sự nghiệp phát triển vận rất mạnh kình, có thể phú đáng quý; nhưng sự nghiệp đa cạnh tranh, rất làm lụng vất vả, ở cạnh tranh trung tâm thu lợi. Dễ được dị tộc hoặc tha hương nhân tôn sùng mà dương danh tha hương, so sánh nên ngoại giao quan hệ xã hội công tác.

◇ nhật cự đồng cung cách: “Nhật cự đồng cung, quan trang bìa ba đại”, dần cung an mệnh, vô sát kị thiên không cướp tức là, nhưng ba mươi tuổi tiền không đông đảo, tiên bần hậu phú. Nam chủ phúc hậu, nữ thì tính cương mà kế hay so sánh, tình cảm thị phi đa, không được hoàn mỹ.

Thân cung mặt trời lặn ngã về tây, bản thân đã quang huy bất túc, tái thụ cự môn che đậy càng âm u, cho nên nhật cự thân cung an mệnh so sánh kém, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa, đầu voi đuôi chuột, khuyết thiếu bền lòng, thị phi tranh chấp khá nhiều, làm việc so sánh hội tam tâm lưỡng ý, hảo nói khoác, bách sự nan toại, nhật sinh ra thượng khả không có trở ngại, dạ sinh ra thì hung; lao lực nghèo hèn, cho dù phú quý cũng không bền, tiên thành hậu bại, kết cục bất hảo, thậm chí ở thời khắc mấu chốt thất bại thảm hại. Nam nữ đều chủ khắc phụ, nữ mà lại khắc phu, nhị hạn phùng thì mại điền trang (phụ phu dễ có ý định ngoại tai nạn xe cộ hoặc thương tổn). Tam phương cát chúng hoặc trưởng phòng sinh, quán đái, lâm quan, đế vượng của cung, khá nhiều, nhất là phùng lộc tồn hóa lộc nhưng có thể phú quý. Phùng sát kị hình càng hung. Thái dương Hóa kị, suốt đời dễ thụ người khác liên lụy.

Dương cự nữ mệnh, dần cung hảo thân cung soa; tâm địa quang minh lỗi lạc, cá tính hào sảng, nhân cung phu thê là cùng âm tổ hợp, có thể phối tuấn phu; cự môn hóa lộc, dễ sinh hướng ra phía ngoài chi tâm; cự môn Hóa kị, lắm lời lưỡi, hôn nhân không đẹp, dễ ly dị; thái dương Hóa kị, trượng phu đa bệnh. Hội thiên diêu, cùng người ở chung, hoặc ngoắc thành thân.

Dương cự đồng cung, có tộc màu sắc. Nơi này dị tộc, là chỉ bất đồng loại ngôn ngữ người đó, có thể nghĩa rộng là ngoại quốc, quê người, tính cách quái dị, bất đồng đảng phái người đó cập cô nhi. Hoặc và dị tộc thông hôn, hoặc được dị tộc người dẫn, đến đây cũng xu cát chi đạo.

mão cung miếu, dậu cung hòa bình, ất nhâm tân sinh ra, tài quan cách; giáp canh sinh ra chủ khốn. Dĩ thái dương tinh tình là việc chính. Bầu dục kiểm, hồng hoàng trau chuốt, thiên đình cao, đỉnh đầu dễ rụng tóc, vóc người trung tâm cao mà tráng. Đái phục vụ màu sắc, nên xã hội phục vụ, đại chúng đại diện, mậu dịch, dạy học, y học, công chức.

Dương lương mão dậu đồng cung, cá tính chính trực trung thành, khoan hồng độ lượng, không câu nệ tiểu tiết, hảo thi tế, lấy giúp người làm niềm vui, đa tài đa nghệ, hoạt bát hiếu động, tư tưởng chính thống, có lúc khô khan, sĩ diện, ưa làm náo động, xen vào việc của người khác. Phùng thái dương hóa cát, thiên lương hóa khoa đều chủ may mắn tường hòa, thiên lương hóa lộc quyền nhưng là cô kị bất lợi. Gia hội lục ngôi sao may mắn thì tương đối may mắn tường hòa, mừng nhất gia hội xương khúc, vưu mừng đến văn xương hóa khoa. Gia hội sát kị hình hao tổn chờ tinh thì là cô kị đa hung. Nữ mệnh hôn nhân đa khúc chiết, gia cát trung niên chuyển biến tốt đẹp. Thái dương hóa lộc, kình dương ở dậu, tuy có quý báu mà đa hung hiểm, cung mệnh có nó sát càng hung, có tai họa bất ngờ yểu thọ tai ương, nếu có thể phục vụ có danh tiếng cơ cấu tịnh thu được nổi tiếng thì tốt hơn. Thiên lương hóa lộc, không thích hợp kinh thương, tài lộc do địa vị và danh dự mà đến. Thái dương hóa quyền, tất hội lộc và cự môn hóa lộc, quyền lộc nặng, cư thanh hiển (như học thuật hòa thanh thủy nha môn) của quan, tài lộc tùy chỗ vị mà đề cao.

◇ ánh sáng mặt trời Lôi môn cách (vừa xưng mặt trời mọc phù tang cách): Thái dương ở mão cung tọa mệnh, vô sát phá tan tức là. Ban ngày sinh ra phú quý, gia hội ngôi sao may mắn tất đại phú quý, có phúc có thọ. Buổi tối sinh ra thì hư danh hư lợi. Dám nói dám làm, có can đảm và tà ác thế lực tác đấu tranh, xã giao năng lực cường, đối với người nhiệt tình chân thành, nhân duyên hảo, có thể được đáo quần chúng ủng hộ, danh dự cao, có rất mạnh lĩnh đạo ý thức và biểu hiện dục vọng, làm việc quả quyết tích cực, suốt đời phú quý, mãi cho đến lúc tuổi già tài đạt cao phong. Lục ngôi sao may mắn thủ chiếu giáp, sớm toại mây xanh chí, nhất định có thể trở nên nổi bật; gia khôi việt nên tham chánh, được quý nhân trợ giúp, suốt đời kỳ ngộ khá nhiều. Gia hội lộc tồn, tai thai, bát tọa, mong muốn thăng chức rất nhanh, phú quý hiển danh. Phùng sát cũng chủ ấm no, nhưng so sánh vất vả cực nhọc, có nhiều lãng phí tập quán; sát kị tụ thì là hạ cách, mà lại dễ có thương tích tai hoặc phiêu bạt bôn ba. Mỗi ngày hình vô sát kị không được hình phạt chính tụng, cận chủ sự nghiệp thượng đa cạnh tranh mà thôi. Nữ mệnh, vô sát cùng thủ, đoan trang, sớm phối hiền phu. Nhâm sinh ra thượng cách.

◇ dương lương xương lộc cách: Dương lương đồng cung gia văn xương lộc tồn, tức là, là “Lư truyện đệ nhất danh” . Thái dương, xương, lộc trung hoà thiên lương cô kị tính, gồm thiên lương nguyên tắc tính chuyển hóa thành học thuật nghiên cứu thượng, cho nên chủ thông minh tài cán, cuộc thi đoạt giải nhất, cạnh tranh đắc thắng, ở văn học sáng tác và học thuật nghiên cứu trên có xông ra thành tựu, năng lực vinh hoa phú quý. So sánh không được kị sát, nhưng phùng sát hội tăng trở lực và vất vả cực nhọc. Mão cung tốt hơn, dậu cung phí sức cố sức mà nan toại. Phùng thiên lương hóa khoa canh cát.

Ở dậu cung, thái dương bắt đầu tây một, khiến cho thiên lương cô kị tính càn rỡ đứng lên. Chính thị mặt trời chiều tuy tốt, chỉ là cận hoàng hôn, quý mà không hiển, tú mà không thực, phú quý bất năng cửu trường, trung niên hậu hội đi đường xuống dốc. Sẽ không xương lộc chờ ngôi sao may mắn, đa động ít tịnh, làm việc vô nguyên tắc, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa, so sánh hội tam tâm lưỡng ý, đầu voi đuôi chuột, không quả quyết, nhưng tâm địa hoàn là thiện lương. Đa số lang thang hảo du của khách, phí sức cố sức, có tài nhưng không gặp thời, đầy bụng bực tức, lưu lạc thiên nhai, cư vô định chỗ. Gặp sát Hóa kị, càng cô kị, nhật sinh ra và phụ duyên mỏng, dạ sinh ra thì và phụ sinh ly tử biệt. Gia kình dương, Hỏa Tinh, suốt đời chắc chắn hình thương, chủ huyết quang, khai đao; niên thiếu vận phùng, sẽ có mạo hiểm việc phát sinh. Mỗi ngày hình đa phân tranh hình tụng. Gia hội lục cát đối tinh hoặc phùng thái dương hóa cát, thì có thể cải thiện cô kị của tính, tương đối ổn định, lao mà thành công; mừng nhất được lộc tồn văn xương gia lâm, thành tựu cũng cao.

thìn cung vượng, tân sinh ra thượng cách, nhâm sinh ra cũng cát, cát thì tài quan cách. Mặt tròn, vóc người lớp giữa, so sánh khỏe mạnh.

Thái dương ở thìn, đối cung Thái âm, đều là vượng địa, thái độ làm người nhiệt thành chính trực, tâm địa thiện lương, thông minh cần cù, niên thiếu đắc chí, đa số phục công chức, tài quan song mỹ, hội cát tất quyền cao lộc nặng; gia hội lục ngôi sao may mắn có thể một bước lên mây, sự nghiệp phi phàm. Gia sát, tuy có phát triển, nhưng so sánh vất vả cực nhọc mà lại phần nhiều là phi tranh cãi, cần phải nỗ lực phấn đấu dĩ phá tan trở lực. Nữ mệnh, vô sát đoan trang, sớm phối hiền phu.

“Nhật nguyệt đối thủ, tất chủ đắt vô cùng” (miếu vượng mới là, hãm địa điều không phải): Thìn cung thái dương thủ mệnh, thủ cung Thái âm đối chiếu; hoặc thủ cung Thái âm thủ mệnh, thìn cung thái dương đối chiếu, tức là. Cũng cần phải gia cát vô sát mới tốt, chủ quyền cao lộc nặng.

thủ cung không được địa, là nhật nguyệt trái lại bối, chủ mẹ goá con côi, hình khắc phụ thân, so sánh nghèo khó hoặc chết sớm; thái độ làm người nhưng tâm địa thiện lương, nhiệt tình chính trực, tư tưởng thanh cao, tính tình vội vàng xao động, làm việc ưu nhu do dự, mưu cầu nan toại, suốt đời thất bại, thành bại không đồng nhất, năm mới rời xa nơi chôn rau cắt rốn, xuất ngoại mưu sinh, phí sức cố sức, trải qua phấn đấu hậu có chút thành tựu. Gia cát có thể hóa giải. Phùng sát kị, lao lực bôn ba, nghèo hèn, thị phi đa, đái tật duyên niên, bề ngoài trung hậu mà nội tâm gian trá. Dễ có thị lực cản trở hoặc mắt tật. Ly tổ ra ngoài tốt hơn.

Thìn thủ cung thái dương hóa quyền, thìn cung đa tinh thần phấn chấn, thủ cung tăng chủ quan tính, hạn vận không được giờ lành dễ tiêu cực; âm dương không thăng bằng, hôn nhân xung đột, nữ mệnh vưu quá mức. Thái dương hóa lộc, hội lộc tồn thành “Hợp lộc” cách, quan cung thiên đồng Hóa kị, tuy có tài vận, nhưng so sánh vất vả cực nhọc Hoà Đa cạnh tranh, dễ được dị tộc tha hương nhân chi trì.

thái dương ở thủ hợi là thất huy, nhược hội chiếu cự môn phá quân, suốt đời lao lực nghèo khó, vừa chủ thương con mắt, cùng người khó hoà hợp, phần nhiều là phi. Nữ mệnh phùng, tình cảm đa khúc chiết làm phức tạp, bất lợi trượng phu, nhi tử, phùng sát thì nghèo hèn hoặc dâm đãng. Nhật nguyệt lạc hãm trái lại bối, mừng nhất được lộc tồn tai thai bát tọa lai làm rạng rỡ thì nhưng là may mắn, có thể có phú quý, phùng lục cát hóa lộc khoa quyền cũng cát.

◇”Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối” : Nhược thái dương cư thủ mà Thái âm cư thìn, thái dương cư hợi mà Thái âm cư tị, thái dương cư tử mà Thái âm cư ngọ chờ, nói chung phùng nhật nguyệt chỗ hãm địa đối chiếu tựu xưng là nhật nguyệt trái lại bối. Chủ phụ mẫu không đắc lực, khó có được cha mẹ phúc ấm, và thủ trưởng ông chủ không hợp; gia sát càng hung, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, chủ còn nhỏ ly khai phụ mẫu, sát nặng tao vứt bỏ; nhưng gia cát hoặc ly tổ xuất ngoại tự lập nhưng cát.

tị cung vượng, gia cát tài quan cách, quý sinh ra cát, ất sinh ra bất lợi.

Thái độ làm người nhiệt tình chính trực, thông minh cần cù, chí cao khí thịnh, ít thị phi, niên thiếu đắc chí; bề ngoài tốt, nội tâm táo bạo, nặng hưởng thụ. Gia sát hình kị thì trở nên tiêu cực, sự nghiệp đa trở, nhưng cũng không hội thiếu y lộc; phùng dương đà tịnh đào hoa tinh, nam nữ dâm tà. Gia hội lục ngôi sao may mắn có thể một bước lên mây, phú quý có thể kỳ. Phùng hóa quyền, có rất mạnh năng lực lãnh đạo và uy tín, có thể chưởng quyền to. Nữ mệnh, vô sát đoan trang, sớm phối hiền phu.

◇”Cự nhật đối chiếu, thực lộc lừng danh” (miếu vượng mới là, hãm địa điều không phải): Thái dương ở tị thủ mệnh, cự môn ở hợi xung chiếu; cự môn ở hợi thủ mệnh, thái dương ở tị xung chiếu; giá lưỡng chủng tổ hợp giai nhân thái dương miếu vượng, có thể khu trừ cự môn âm u, vô sát đều tác thực lộc lừng danh luận. Thái dương ở hợi thủ mệnh, cự môn ở tị xung chiếu; hoặc cự môn ở tị thủ mệnh, thái dương ở hợi xung chiếu, nhân thái dương hãm địa, không được cát, đa chủ sự nghiệp bất lợi, nam nữ tính tình bất định, hỉ nộ vô thường, tuy có thực lộc mà không năng lực cửu, bôn ba lao lực.

hợi cung hãm, thái độ làm người so sánh tiêu cực, sinh hoạt tản mạn, suy nghĩ đa, không quả quyết, tiên chuyên cần hậu lại, nhân duyên soa, không hợp đàn, suốt đời phần nhiều là phi, khổ cực lao lực, thành bại đa đoan, phú quý không kiên nhẫn cửu, còn nhỏ phụ thân có bệnh tai. Xuất ngoại ly tổ tốt hơn. Gia cát củng hoặc hóa cát thì trở nên tích cực, trải qua phấn đấu có thể có thành tựu, chủ phú. Hóa quyền lộc cũng không mỹ, chích nên cố vấn và gìn giữ cái đã có; tam kỳ giai hội thì chủ phú quý. Gia sát, vất vả cực nhọc, mẹ goá con côi bần cùng tàn tật; phùng kình dương, lãng phí thành tính; dương đà gia đào hoa tinh, nam nữ dâm tà. Giáp sinh ra hạ cục, nghèo hèn, phát cũng không bền.

thái dương là sự nghiệp, vượng địa có thể ở chính giới, xí nghiệp lớn, văn hóa giới. Thích hợp cạnh tranh tính cường cập động tính lớn hành nghiệp, như đẩy mạnh tiêu thụ, ngoại giao, nguồn sinh lực, điện lực, động lực, ô tô, kiểm sát, luật sư, nhiên liệu, thiết bị điện, quản lí, chủ quản chờ.

Thái dương ở nhân, là nam nhân, phụ, phu, tử, chính giới, ông chủ, quản lí, chủ quản, luật sư, người bán hàng. Tại thân thể là mắt, máu tuần hoàn, trái tim, đại tràng. Ở sự thái độ làm người sự, chính trị, chính sách, chế độ, sự nghiệp, quang minh, quý khí, hoạt bát, vận động, bôn lao, hình khắc phụ thân. Ở vật là nguồn sinh lực, động lực, hỏa, lôi, điện, đèn điện, điện thoại, quang học nghi khí, đồng hồ, tháp sắt, đại cột điện, thanh xuân đậu chờ. Trên mặt đất để ý là chính nam ngọ vị, nhà xưởng, trường học, bộ phận then chốt, vùng đồng nội – ngoại ô, sân rộng, sáng sủa phòng ở, ban ngày, náo nhiệt phồn hoa chỗ, khai dương nơi, hoa cỏ tươi tốt nơi. Khí trời là tình, vạn lý trời quang, ánh dương quang chiếu khắp. Ở sổ là tam.

Thái dương nhập nam mệnh cát hung bí quyết: Thái dương nhập mệnh thông minh nhất, từ ái rộng thùng thình Phúc Thọ trường. Nhược phùng dương đà con mắt hôn thương, hỏa linh tương phùng đa khổ sở. Mừng nhất miếu vượng hội phụ bật, quyền lộc cát củng phú quý toàn bộ. Nhật nguyệt xấu vị vô cát hóa, tái phùng sát thấu suốt đời nghèo. Bị chiếm đóng thái dương danh trái lại bối, lại thêm sát kị đa kiển trệ, quan phi tai họa bất ngờ phá gia tài, lộc tồn cát củng có thể không hại.

Thái dương nhập nữ mệnh cát hung bí quyết: Nữ mệnh thái dương tư trinh mỹ, được cát cùng chiếu Phong phu nhân, hãm địa cô khắc vừa bình thường, cần lao độ nhật miễn gia khuynh.

☆ 4, sao Vũ khúc

tính chất sao giải thích: Vũ khúc thuộc tân kim, tượng âm, bắc đẩu thứ sáu tinh, hóa khí là tài, là tài bạch chủ, vừa danh tướng tinh. Ở trên trời tư thọ, ở sổ chủ nhân tài vận, phạ bị quản chế nhập hãm, ưa lộc tồn cùng chính. Vượng cát thì đại diện quan trên, phát tài, quyền lực; hãm hung thì là quả tú, có hung bạo cô khắc quyết liệt đặc tính, trở thành hung bạo và thương tổn chia lìa tinh. Đại diện ngũ cốc, phùng Hóa kị dễ ăn chay. Thiên phủ thiên lương là tướng tá, tài bạch điền trạch là chuyên tư chỗ. Cùng trời phủ đồng cung thì trường thọ. Nên nam không thích hợp nữ, nam nữ hôn nhân có nhiều không đẹp. Chủ bạch sắc, sinh nữ. Cường điệu “Vũ” tự, nhân sự vật thường và “Vũ” hữu quan, ở cổ đại là chưởng binh quyền vương hậu, nhân vật đại biểu là thương chu thời đại chu Vũ vương.

Vũ khúc và Thái âm đều là tài tinh, vũ khúc thiên về vu thực chất tính và cụ thể hành động, là đầu tư gây dựng sự nghiệp hình, tài phú cần phải trải qua vất vả cực nhọc hành động mà thu hoạch tài; Thái âm thiên về vu trừu tượng kế hoạch và quản lý, là quản lý tài sản hình, tài phú do tích súc mà được. Vũ khúc là cầu tài hành động; Thái âm là cầu tài ý niệm; Thiên phủ là quản lý tài sản năng lực.

dung mạo: Nhập mệnh, niên thiếu mặt thanh bạch sắc, lão niên thanh hoàng sắc; hình vuông hoặc phương viên kiểm, lông mày thô, xương gò má cao đột, trán rộng đại, bộ lông dị thường to cứng rắn; hình thể cao thấp không đồng nhất, giống nhau trung tâm ải mà khôi ngô khỏe mạnh, rộng; bề ngoài nghiêm túc lãnh khốc, tinh thần sung mãn, mặt mang uy nghiêm, hình nhỏ giọng cao lượng đại; cư thìn thủ cao gầy; cư mão cung ục ịch, nói đái khàn khàn; cư dậu cung cao to. Đặc sắc: Thanh âm đái kim chúc âm, bén nhọn hữu lực, mũi đĩnh trực, đứng ngồi không yên, thẳng lay động.

tính tình tài hoa: Tính kiên cường dũng cảm, ngay thẳng rộng rãi, nhanh mồm nhanh miệng, vô ác độc chi tâm, ký khoan dung vừa kiên trì nguyên tắc, cương trực công chính, uy vũ bất khuất, nghiêm túc chăm chú, theo khuôn phép cũ, mộc nạp tự vô tình, giảng tín dụng, nặng nghĩa khí (ưa kết nghĩa), cần kiệm thành thực, có bốc đồng, quả đoán thẳng thắn, có quyết đoán và nghị lực, bền gan vững chí, làm việc tích cực vững chắc, năng lực chịu khổ nhọc, gặp phải bất luận cái gì trắc trở cũng không bỏ vở nửa chừng; ưa bênh vực kẻ yếu, trừng gian trừ ác, tế yếu phù nguy; làm việc khiếm tự hỏi và lãnh tĩnh, sơ ý lỗ mãng, không giảng cứu kỹ xảo, có dũng ít mưu, bởi vậy dễ sai lầm hoặc bị người lừa dối mà không tự chủ; không thích thụ người chế trụ, so sánh cao ngạo, dễ xung động, hiếu chiến (nhất xung động tựu dễ phát sinh tranh đấu, cho nên đa thương tổn), rất cố chấp chủ quan mà không dàn xếp, khuyết thiếu khéo đưa đẩy giao tế cổ tay, có lúc vô cùng võ đoán, vội vàng xao động mà mọi chuyện yêu cầu tốc chiến tốc thắng, phát giận rất nhanh, nhưng phát qua đi rất nhanh thì dẹp loạn, mà lại sẽ không ghi hận; ít tịnh đa động, ham phong trào thể dục thể thao, đứng ngồi không yên, thẳng lay động, nhưng tâm tình không tốt sẽ rất trầm tĩnh, tinh thần so sánh cô độc; ưa nộ hiện ra sắc, đúng không thuận chuyện hội lập tức chỉ trích nhân, đối với mình và người khác yêu cầu rất nghiêm, dễ khiến cho xung đột và đắc tội với người. Phùng sát kị thì canh xung động lỗ mãng, mà lại hung ác tranh đấu. Gia hội tả hữu khôi việt có thể cải thiện kém tính, hội trở nên hữu dũng hữu mưu mà lại không câu nệ.

Vũ khúc là tài bạch chủ, chính tài tinh, vật chất tài nguyên hảo, suốt đời y lộc không lo. Ưa tây, bắc sinh ra, canh phùng năm sinh chi là tứ mộ người thượng cát, phú quý lâu dài; đông, nam sinh ra bình thường, giảm phúc, không tuân thủ tổ nghiệp, có thể phú mà không đáng quý, càng không uy danh.

Vũ khúc nhân mưu cầu danh lợi vu công tác, nặng thật kiền, chưa đủ vu hiện trạng, trách nhiệm tâm cường, rất tích cực chủ động, công tác, sinh hoạt đều rất khẩn trương, náo trung tâm thủ tài, suốt đời phí sức sức lao động, nhưng lao mà có công. Thích ứng hoàn cảnh năng lực cường, là gây dựng sự nghiệp người ngôi sao, giỏi về đầu tư quản lý tài sản, có độc đáng một mặt tổ chức tài cán và năng lực. Tối nên quan võ, bạn thực nghiệp nhà xưởng, kinh thương đẩy mạnh tiêu thụ, kinh mậu tài chính và kỹ thuật công tác. Vũ khúc tọa mệnh, sát kị đồng cung thì không thích hợp từ vũ, nhược sát kị cư tam phương hội chiếu nhưng có thể từ vũ; sát kị đồng cung, vũ khúc bị quản chế lực lượng đại; sát kị ở tam phương hội chiếu, đương có ngôi sao may mắn đồng cung thì, thì vũ khúc không chỉ không bị chế, trái lại kích phát kỳ chống lại lực lượng. Vũ khúc giống nhau không được phát người thiếu niên, ba mươi tuổi hậu tài năng phát đạt, vận hảo người có thể sớm phát; sống ở loạn thế và bần cùng nhà là tốt, năng lực phát huy đầy đủ kỳ tài năng lực mà thu hoạch ích, sống ở thời kỳ hòa bình và gia đình giàu có trái lại bất lợi; hành động phán đoán thích hợp thì đại lợi, một ngày sai lộ tựu thất bại thảm hại, toàn quân bị diệt, cho nên nên có tốt người nhiều mưu trí đoàn.

Vũ khúc là lực lượng quyền thế tinh vị, nhưng rất cực đoan, thật xấu chỉ ở cách một con đường, vừa buồn vừa vui, có thể phúc có thể họa. Miếu vượng cát chúng trình tường, suy hãm hung tụ thì tai họa.

Vũ khúc là quả tú, thật là bạc tình, bởi thái chuyên chú công tác, quên nhân tế quan hệ, khiếm ôn nhu, đối tình cảm khó tránh khỏi có điều khuyết điểm, lục thân duyên mỏng, cô độc hình khắc, hôn nhân không được thuận, chủ kết hôn muộn, tình cảm vợ chồng lãnh đạm, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hãm địa gia sát càng sâu, chủ sinh ly tử biệt. Vũ khúc thủ mệnh thân, tái phùng cung phu thê chủ tinh bị chiếm đóng, nam khắc thê nữ khắc phu. Nữ mệnh càng sâu.

Miếu vượng, có lĩnh đạo tài năng, phần đất bên ngoài phát đạt, có thể lấy được thù quang vinh, tài vận tốt, lại thêm hội lục cát hoặc hóa lộc hóa quyền, thì đại phú đại quý mà uy danh hiển hách.

Hãm địa, rách nát đa tai, người yếu đa bệnh, nhưng nhưng vẫn có thể xem là xảo nghệ người. Gặp lại liêm phá Tứ Sát thiên không cướp kị chờ tinh phá tan, thì là hạ cục, càng rách nát nghèo khó, cô độc hình khắc, tay nghề an thân.

tổ hợp ưa kị: Vũ khúc ưa Thiên phủ, hóa lộc lai điều hòa kỳ cương khắc của tính. Gia hội lục ngôi sao may mắn, cũng khởi điều hòa tác dụng, xử sự làm người hội trở nên không câu nệ, ở sự nghiệp trên có rất cao thành tựu. Phùng tả hữu, thái độ làm người viên đãng, chính trực nhân từ, năng lực lãnh đạo cường, được người khác trợ giúp, lợi quan võ, Phúc Thọ cát tường. Ưa gia hội khôi việt lai điều hòa nhân tế quan hệ, đắt quá nhân trợ giúp, quan cao lộc hậu, ở tài chính giới tối năng lực phát huy kỳ ưu thế, miếu vượng vô sát có thể có khá cao chức vị, là tài chính tài chính quan viên, hãm địa đa số kế toán xuất nạp các loại nhân, bất năng quý. Ưa có điểm đào hoa tinh lai điều hòa quả tú tính, cải thiện hôn nhân, mà lại trái lại thành phú cục; nhưng kị phùng thiên diêu, suốt đời dễ là khác giới náo tranh cãi, tổn hại danh rủi ro.

Lộc tồn cũng năng lực điều hòa vũ khúc cương liệt tính, nhưng chỉ ưa gặp gỡ mà không ưa đồng cung, đồng cung nhân dương đà giáp của cho nên, đồng cung nhập mệnh hội vì tư lợi, nhập lục thân cung chủ duyên mỏng. Ở tam phương và lộc mã cùng bôn ba vu vượng địa, thì xa hương phát tài; phùng hóa lộc hoặc tam phương hội lộc tồn, có điểm sát tinh cũng không phương, trái lại có khích lệ tác dụng, sát lâu thì bất lợi.

Vũ khúc ưa hội văn tinh, xương khúc năng lực điều hòa vũ khúc cương liệt cô khắc tính, hội trở nên kết hợp cương nhu, (đối tinh đồng cung có thể có lực nhất, nhưng trái lại hội không quả quyết). Nhập miếu và xương khúc đồng hành (vưu ưa và văn khúc đồng cung), ra tương nhập tướng (ý là do quan võ nói chữ chức), thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, văn võ toàn tài, nho nhã phong phạm, văn chức quang vinh hiển, quan võ cao chót vót, vinh hoa phú quý. Hãm địa cũng chủ nhân thông minh, có xảo nghệ nhanh trí, nhưng có hoa không quả, hư danh hư lợi. Không thích hợp nữ mệnh, mặc dù có khả năng mà đa hình khắc. Tối ngại văn võ nhị khúc Hóa kị, đại hung, rủi ro bại nghiệp.

Vũ khúc gia hội Sát Phá Lang hoặc sao Tứ hóa, so sánh mẫn cảm, đa chủ tài vận hoặc tài vụ thượng biến hóa, biến động.

Vũ khúc phạ phùng sát tinh, chủ cô bần vất vả cực nhọc, đa thương tai hoạ hại, mặt mày hốc hác duyên niên, hội nghị thường kỳ mất cướp. Nếu không hội Thiên phủ lộc tồn hóa lộc ngôi sao may mắn, Bản cung cập tam phương phùng sát, vô tình vô nghĩa, cầu tài hội không từ thủ đoạn. Vũ khúc tối kỵ hỏa linh, càng quái gở, dễ có ác tính cạnh tranh, thị phi tai họa, bị bóc lột cướp đoạt hoặc xâm thôn trộm cướp. Phùng dương đà, càng thêm kỳ cương liệt và lỗ mãng tính, dễ nhân tài vụ mà phát sinh tranh cãi tranh đấu hoặc thương tổn, năm mới mất vợ hay chồng, nữ mệnh vưu quá mức. “Vũ khúc Hỏa Tinh là quả tú” : Hỏa khắc kim, hôn nhân không đẹp, nữ mệnh càng hung, sinh ly tử biệt, trung niên hậu thủ tiết (có cho rằng trái lại có thể cải thiện, có thể thực tiễn kiểm nghiệm). “Vũ khúc dương đà kiêm hỏa ở lại, nhân tài chết” : Vũ khúc và dương đà đồng cung, vừa phùng hỏa linh thủ hội chiếu; hoặc và hỏa hoặc linh đồng cung, vừa phùng dương đà thủ hội chiếu; chủ vàng đỏ nhọ lòng son, nhân tài chết. Vũ khúc kị phùng thiên không cướp cập không vong tinh, suốt đời tài vận soa có thể đại rách nát. Vũ khúc gia thiên hình, có quan tòa kiện tụng. “Vũ phá liêm ở mão địa, phòng mộc áp điện giật”, gia sát mới là.

◇”Xương linh đà vũ, hạn tới đầu sông” : Đến đây bốn sao nhập mệnh hoặc đi hạn phùng của, dù chưa tất đầu sông, nhưng cũng chủ tự chiêu rách nát, nhân tài khởi tranh cãi, cực kỳ nguy hiểm. Xương linh vũ tam tinh đồng cung đi hạn phùng lưu đà cũng hung. Đến đây bốn sao giao nhau vu thìn thủ cung hung nhất, như lại có Hóa kị lai xung hẳn phải chết, phùng lưu kị, lưu đà, lưu xương điệp hoặc xung của hạn năm ứng với tai. Tân tị năm sinh ra hoặc tân nhâm kỷ lưu niên, nhược nhị hạn đi tới thìn thủ, chắc chắn thuỷ ách, phùng ngôi sao may mắn lộc mã, tuy có cứu, cũng chủ mạo hiểm dị thường; gia sát Hóa kị càng hung.

Vũ tham và liêm phá phân thủ thân mệnh, có thể là nhân viên kỹ thuật, vượng địa có cát cũng có thể phú quý, nhưng kết cục cũng không mỹ; hãm địa gia sát thì phá tổ phá sản, suốt đời nghèo hèn. Phùng Hóa kị dương đà, suốt đời tình cảm khúc chiết. Vũ tham liêm sát nên kinh thương.

Vũ khúc đối tứ hóa rất mẫn cảm, cát hung lực lượng nhân.

mừng nhất hóa lộc, ký năng lực điều hòa vũ khúc cương liệt cô khắc, có thể sinh huy, đề cao năng lực làm việc, thiện quản lý tài sản, năng lực gây dựng sự nghiệp, tỷ lệ phát sinh cao đạt kỳ ngộ, lợi kinh thương, đầu tư càng lớn, tài lộc việt phong, nhất định có thể giàu có. Miếu vượng lợi cho đầu tư khuếch trương nghiệp, từ thương được lợi, tham chánh hiển danh; hãm địa thì không như mong muốn; thìn thủ cung không thích hóa lộc, nhân hóa lộc khiến cho vũ khúc khó với phá tan thiên la địa võng khốn trở, tăng thêm vất vả cực nhọc và làm phức tạp. Gia sát, lấy tay nghệ, công nghệ cầu tài. Và văn khúc Hóa kị đồng cung, đầu tư tất hội tổn thất, bất đồng cung cũng chủ khuyết điểm ngay cai cung. Nữ mệnh phùng hóa lộc mặc dù phú, nhưng tăng độc thân cơ hội.

vũ khúc cũng ưa hóa quyền, tăng cường kiên nhẫn và hăng hái tiến thủ tinh thần, tăng uy thế, tăng quyền sở hữu tài sản, hành động canh quả quyết. Vũ khúc bản thân đã chủ bạc tình, phùng hóa quyền càng nghiêm trọng, chuyên quyền độc đoán, làm theo ý mình, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, bao quát chính trị, cho nên so sánh lợi quan võ và tài chính và kinh tế công tác. Miếu vượng vô vãng mà không lợi, tất chưởng quyền to, quan võ quang vinh hiển, kinh thương phát đạt, duy so sánh quan tâm lao lực; hãm địa so sánh có hoa không quả. Vũ nữ mệnh hóa quyền cũng không nên, hôn nhân không được thuận, hoặc và tử nữ vô duyên, nhưng ở chức nghiệp thượng có thể là nữ cường nhân.

hóa khoa, không được chủ khoa danh, cận chủ danh dự, mà lại danh dự truyền bá phạm vi nhỏ, đường hoàng đại trái lại có làm phức tạp; có thể tăng cường trí mưu quyết đoán lực, giảm thiểu võ đoán lỗ mãng, lợi tài chính và kinh tế giới, tài vận ổn định, cải thiện khỏe mạnh; miếu vượng tài danh có, văn võ giai nghi, kinh thương có thể mở rộng kinh doanh sinh sản; hãm địa ngoại hoa nội hư, hư danh hư lợi. Nữ mệnh dễ thụ có chồng người truy cầu.

vũ khúc tối ngại Hóa kị, tài và thọ bất năng lưỡng toàn, cô độc hình khắc, sầu lo khúc chiết, điều không phải tài hoa tao đố, rủi ro bại nghiệp, hay bản thân tai thương, công tác rất vất vả cực nhọc, mà lại lao mà vô công; hành sự khiếm tự hỏi, nhân lỗ mãng mà dồn ngăn trở; thị phi đa, nhân tài vụ khởi tranh cãi, tài chính quay vòng trắc trở, lãng phí, dụng tiền vô tiết chế mà đại rách nát; tình cảm hôn nhân đa không được thuận, hoặc nhân tình dục rủi ro; còn nhỏ nan nuôi, đa bệnh, có điểm tố chất thần kinh, dễ có thương tích tai giải phẫu. Gia sát hình, phòng ngoài ý muốn tai thương hoặc bệnh ung thư; gia dương đà, nhân tài cầm đao, hoặc dễ có tai nạn xe cộ, hình thương; gia Hỏa Tinh, là quả tú cách, canh cô độc hình khắc, đa tình cảm tranh cãi. Hãm địa gia sát nghiêm trọng hơn, có chết sớm hiện ra. Nhược phùng dương đà giáp, là đẩu số trung tâm hung nhất của cách cục, điều không phải hung tai tai họa bất ngờ, hay phá sản khuynh bại. Nữ mệnh phùng, tính hung ác, cực khắc phu.

nữ mệnh rất là không thích hợp, giọng rất lớn, chủ quả tú cô độc hình khắc, đoạt phu quyền, trượng phu thường không ở nhà, nhược thất sát thủ cung phu thê càng bình thường một mình trông phòng. Tính tình bảo thủ cố chấp, mạnh mẽ hiếu thắng, nhưng nội bộ còn là mềm dụng tâm. Chỉ tinh thủ cung mệnh, tại gia ưa nắm quyền, bao trùm trượng phu, khuyết thiếu ôn nhu. Sự nghiệp tâm cường, hôn hậu cũng không ưa ở nhà, ưa ra ngoài công tác, nhược ở nhà trái lại chủ hôn nhân bất lợi. Miếu vượng, có thể vì quyền quý của phụ, gia cát sẽ trở thành chức nghiệp nữ cường nhân; hãm địa hoặc phùng sát phá tan thì cô bần vất vả cực nhọc, hình phu khắc tử, lục thân tất có hình thương, mà lại thái độ làm người bất chính. Gia Tứ Sát, hình khắc rất nặng, hôn nhân không được thuận, sinh ly tử biệt, đa tác quả phụ luận. Gia xương khúc liêm diêu mặn kị, dâm loạn mà lại hình khắc. Trợ từ, dùng ở đầu câu cung tinh cát mà ôn nhu, phu mệnh cứng rắn (cường vượng tinh tọa mệnh), hoặc phu có thể chịu nhượng, mặc dù nữ đoạt phu quyền, nhưng hình khắc có thể miễn; trợ từ, dùng ở đầu câu cung tinh hung mà cương liệt, phu mệnh yếu, hoặc phu không thể nhẫn nhịn nhượng, tất chủ sanh ly hoặc tử biệt. Nên kết hôn muộn, trượng phu tuổi tác kém bảy tuổi đã ngoài, bản thân tác chức nghiệp phụ nữ thì so sánh tốt.

tử ngọ cung vượng địa, Vũ phủ đồng cung, đinh kỷ canh sinh ra, tài quan song mỹ. Dĩ Thiên phủ tinh tình là việc chính. Viên mặt chữ điền, hoàng bạch sắc, mi thanh mục tú, trong thân thể chờ hơi cao, hơi mập, khỏe mạnh. Sự nghiệp nên tài chính và kinh tế tài chính, kinh thương, ngoại khoa bác sĩ chờ.

Vũ phủ đồng cung, hảo cách cục, Thiên phủ ôn hòa có thể trúng và vũ khúc cương liệt lỗ mãng và cô khắc tính, vũ khúc thiện phát tài, Thiên phủ thiện thủ tài, ký năng lực phát tài vừa thiện quản lý tài sản, đa số chủ quản nhân viên; nhưng phải sai ai ra trình diện lộc, vưu ưa vũ khúc hóa lộc, tam phương sai ai ra trình diện cũng có thể, tài chủ có lớn kinh doanh phát tài năng lực, vừa phải không gặp sát tinh, vưu kị thiên không cướp cùng độ, tài chủ thiện quản lý tài sản. Cá tính cương nhu vừa phải, ôn lương rất nặng, kiên cường mà có độc lập chủ kiến, xử sự cẩn thận một chút, chính trực chính nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui, biểu đạt năng lực và xí hoa năng lực cường, có tổ chức lĩnh đạo tài năng, hữu dũng hữu mưu, vừa có khả năng tấn công, dễ thành đại sự; vội vàng xao động, lời nói và việc làm không đồng nhất, lòng hư vinh cường, ưa nắm quyền. Vô sát, suốt đời sự nghiệp trôi chảy, thực lộc không lo, sinh hoạt yên ổn. Gia hội ngôi sao may mắn, văn võ kiêm toàn, năng lực sáng lập đại nghiệp, mệnh cách rất cao, quyền cao chức trọng, không mắc thì phú, lục thân duyên hảo. Gia lộc mã, có thể kinh thương phát đạt, tất thành cự phú. Gia khôi việt, vô sát là tài chính và thuế vụ quan viên, có sát là tài vụ và kế toán nhân viên. Gia tả hữu trợ lực đại, quý hiển, nắm quyền. Gia xương khúc tăng thông minh tài năng, phát đạt. Phùng hung thần tinh, thì cô độc hình khắc, vi phú bất nhân, gian trá, rủi ro hoặc nhân tài bị cướp, dễ có tai ách. Cát hung hỗn tạp, bề ngoài ôn lương, nội tâm gian trá. Phùng hóa quyền lộc, quan to lộc hậu. Phùng Hóa kị, được Thiên phủ giảm bớt, không tính là hung, lại thêm sát là trái lại cách, tăng tài cán và bốc đồng, đại phú đại quý, nhưng dễ có thương tích vong. Phạ phùng thiên không cướp, phá tổ phá sản, sự nghiệp bất toại, tài vật phá hao tổn hoặc bị cướp. Vũ phủ cũng nên nữ mệnh, có khả năng, cát người tất có phú quý hạnh phúc, gia sát thì không đẹp; tảo hôn bất lợi.

Ở tử cung, có thọ, kết hợp cương nhu, văn võ toàn tài, năng lực trinh thám cường, am hiểu kinh doanh sinh sản. Nhược hội phá tham (chỉ phân chiêm mệnh thân cung), có đầu sông chết chìm tai ương. Ở ngọ cung, thành dụng cụ của kim, quang minh chính đại, công danh hiển đạt, địa vị cao.

xấu vị cung nhập miếu, vũ tham đồng cung, mậu tân sinh ra đại quý, tài quan cách. Sao Vũ khúc tình chiêm lục thành, tham lang tinh tình chiêm tứ thành. Viên mặt chữ điền, hoặc hình chữ nhật kiểm, thanh bạch hoặc thanh hoàng sắc, mi cốt cao lộ, trung tâm vóc người cao, thanh âm hùng tráng hữu lực.

Nhân tam phương đa số tính chất cường liệt ngôi sao, sáng lập kình đủ, tích cực tiến thủ, quyền dục tâm nặng, có cát chế ước thì cận vi dục vọng, bất trí thương tổn nhân, mà lại năng lực phát đạt; vô cát chế ước thì là dã tâm, tổn hại nhân lợi tị mà gian trá, không được ưa chuộng.

Tính tình kiên cường, hữu dũng hữu mưu, xử sự khéo đưa đẩy, tích cực chịu khó, quả đoán, có quyết đoán, ưa tốc chiến tốc thắng, ưa giao tế, thiện kinh thương, tựa-hình-dường như do, không vì ngũ đấu mễ khom lưng, phí sức sức lao động, đại thể bất năng kế thừa tổ nghiệp, ly hương phát triển hoặc tòng quân chức so sánh có tiền đồ; sự nghiệp trước khó sau dễ, niên thiếu bất lợi, năm mới khổ cực kinh doanh, thiện đầu tư kinh doanh, ba mươi tuổi hậu mới bắt đầu phát đạt, hoành phát; nếu sớm phát thì có thịnh cực mà suy khuynh hướng, trung tâm lúc tuổi già rách nát. Thái độ làm người nhỏ lại khí, lục thân duyên mỏng, có đào hoa, hảo tửu sắc, bủn xỉn gian trá, nịnh nọt, hiếu thắng, khẩu thị tâm phi, ích kỷ lòng tham, hại người ích ta, gia sát càng sâu. Phùng Tử Phủ lộc khôi việt phụ bật xương khúc nhật nguyệt thủ củng gửi thông điệp giáp, có thể giảm thiểu làm lụng vất vả, tất đại phú đại quý; và lộc mã cùng bôn ba, thì phát tài vu xa hương; khôi việt đối cung hoặc giáp, sự nghiệp đa kỳ ngộ, có thể là tài chính và thuế vụ của quan; hạn năm gặp khoa quyền lộc thì hiển đạt. Xương khúc đồng cung, từ vũ nói chữ, có thể là hoạt động chính trị gia, nhưng so sánh ích kỷ; văn khúc đồng cung, mậu kỷ tân năm sinh ra gặp lại hỏa linh thủ chiếu, là tướng tài, danh dự biểu dương, nhị hạn phùng, nên không thấm nước tai. Mừng nhất hỏa linh cùng thủ, là “Hỏa tham, linh tham cách”, đáo đất khách phát triển tốt hơn, phát ngoài ý muốn của tài (đến đây cách hết ý tiền lời nhưng thuộc giữa lúc, và tiền của phi nghĩa của đường về bất chính khác biệt, đa số thương nhân, chủ quản nhân viên), cũng chủ phú quý; vô dương đà Hóa kị đặc biệt có thể uy trấn biên quan, quan võ quang vinh hiển; gia cát hóa cát càng thượng cách, phùng hóa lộc thủy chủ tài lộc phong phú, phùng tả hữu khôi việt chủ quý; mậu kỷ canh tân năm sinh ra quý, quý năm sinh ra bạo phát mà không bền. Gia hội dương đà kị, đặc biệt mà biến thành dã tâm, hoành nổi giận phá, đa số bách công tài nghệ người, lao lực phiêu bạt, là phúc không được đầy đủ; gia hội kình dương, nam bé gái mồ côi quả; vô cát có sát chủ thọ yểu, hội mê hoa yêu rượu cập là tiền tài toi mạng; Hóa kị gia dương hình mã, ngoài ý muốn thương tai. Vô cát bất năng phú quý phát đạt, hoặc phú quý mà không năng lực kéo dài.

Ưa phùng vũ tham hóa lộc, là tốt đẹp chính là cách cục. Tham lang hóa lộc, quan cung tử sát tất hội lộc tồn, khí thế đại, tài lộc phong phú, nhân sinh biến hóa đại, mỗi ở giao tế xã giao trung tâm lấy được cơ hội tốt, xấu cung so sánh tốt. Vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền, kình dương tất thủ chiếu, quan cung tử sát cũng có đà la, sự nghiệp tâm nặng, ưa lộng quyền, mặc dù phú quý mà gian trá đa tai. Phùng vũ khúc hóa quyền hoặc hóa khoa, đều thành lộc quyền khoa tốt hội, nhưng cũng tất hội dương đà, quá trình cạnh tranh và nỗ lực, có thể chưởng thực quyền, thanh thế hiển hách, nhưng thiên tướng phùng lương kị giáp hoặc dương đà giáp, phú quý thua tử ngọ cung, vô lục cát thì nên đành phải thứ yếu chức vị, phùng sát kị trọng chi hạn năm không nên vọng động; phùng hóa khoa so sánh tốt, tài lộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài.

Vũ tham xấu vị đồng cung, vị ◇”Vũ tham đồng hành cách”, uy trấn biên di. Nhật nguyệt tất ở hai bên tướng giáp, cho nên vừa là ◇”Nhật nguyệt giáp mệnh cách”, nhật nguyệt như không mất hãm, như nhật dần trong tháng giáp xấu, nhưng nhân tử sát thủ cung Quan lộc, cần phải tam phương gia hội tả hữu xương khúc khôi việt lộc và hạn vận hảo tài năng đại phú quý, hoành phát của cách. Gia hội ngôi sao may mắn, văn võ đều có thể, tài quan song mỹ, nhưng chủ tiên bần hậu phú. Nhật nguyệt bị chiếm đóng trái lại bối, như nhật thân nguyệt ngọ giáp vị, hư danh hư lợi, không mắc, cho dù có phú quý, cũng phải trải qua gian khổ phấn đấu tài năng thu được thành công, hoặc phú quý bất năng kéo dài; gia cát thì nhiều. Gia sát phá cuộc, canh vất vả cực nhọc mà sự nghiệp nan toại, tối đa bình thường mà thôi.

Xấu cung, nhật nguyệt vượng giáp, danh lợi song thu vào; xấu năm sinh ra, từ vũ lập chiến công. Vị cung nhật nguyệt trái lại bối, phú quý lực bất túc, hư danh hư lợi, nhưng tiền tài không thiếu; vị năm sinh ra, từ vũ lập chiến công. Xấu cung giáp năm sinh ra, vị cung canh năm sinh ra, khiếu “Tọa quý hướng quý cách” (khôi việt ở mệnh thiên tuyến), tam phương có nữa khoa quyền lộc người, càng thượng cách.

Nữ nhân thì là mạnh mẽ người, sẽ có điểm tố chất thần kinh, độ lượng tiểu, keo kiệt, ngôn ngữ hư gạt, lòng tham không đáy, chuyên gia thì là có người mục đích; vô sát có cát phú quý; gia dương đà thiên không cướp kị, hình khắc rất nặng.

dần thân cung được địa, giáp đinh kỷ canh sinh ra, gia cát tài quan cách. Dần cung so sánh thân cung hảo. Dĩ thiên tướng tinh tình là việc chính. Hình tròn thiên mặt dài, thanh bạch hoặc hoàng bạch sắc, xương gò má sảo cao, vóc người trung đẳng, hoặc cao to mà béo.

Vũ tương đồng cung, vũ khúc tính cương, thiên tướng tính nhu, ngoại cương nội nhu, kim thủy tướng sinh, trí dũng song toàn, đa học đa năng lực, cá tính ôn lương rất nặng, xử sự không câu nệ, có nhiều tinh thần trọng nghĩa và nhân tình vị, lấy giúp người làm niềm vui, thông minh hiếu học, có mưu lược, phản ứng khoái, xử sự cẩn thận, không thích đường hoàng, ưa làm đại sự tình, sự nghiệp tâm cường, có thể có nhất nghệ tinh, thiện kinh thương quản lý tài sản, đại thể đồng thời kiêm doanh nhị loại đã ngoài hành nghiệp, chức nghiệp; bất thiện ngôn từ, dã tâm lớn, ngạo khí, khả quan nịnh hót, chủ quan tính cường, không chịu thua, sĩ diện, chuyên quyền độc đoán. Không được lo cơm áo, so sánh chú trọng cá nhân hưởng thụ, hảo tửu sắc, hôn nhân không hoàn mỹ. Phùng ngôi sao may mắn có thể phú quý. Phùng xương khúc, thông minh xảo nghệ, ra tương nhập tướng (ý là do quan võ biến văn chức), lại thêm sát chỉ có tiểu thông minh mà đa tay nghề; và văn khúc chỉ tinh cùng độ, canh sai ai ra trình diện đào hoa, chủ nhân lỗ mảng, bất an nghề nghiệp. Ưa phùng lộc tồn thiên mã, có sáng lập kình, suốt đời đa động ít tịnh, phát tài vu xa hương, đa số phú thương, hội cát cao hơn; phùng Hóa kị nhưng có thể là nhân viên kỹ thuật, phùng thiên không tinh thì đặc biệt, cát chỗ giấu hung, tiên phát hậu phá. Phùng hóa lộc, cách cục hài lòng, đánh trước công hậu tự lập làm giàu, danh lợi song thu vào. Phùng sát tinh không được cát, vưu phạ thiên không cướp kị đà chờ tinh, phá tổ bại nghiệp, tài vụ tranh cãi, rủi ro hoặc bị lừa dối, quá mức thì là tài toi mạng; hỏa linh đồng cung chủ tàn tật, dễ có tài vụ tranh cãi; Tứ Sát cùng hội nhân tài bị cướp; gia hội dương đà, dễ có quan tòa hình trượng, mà lại thái độ làm người rất chủ quan; sợ nhất vũ khúc Hóa kị, dương đà giáp, hỏa linh tướng giáp và hình kị giáp, tà tịch, quan tai hình bị thương tàn phế tật. Nên thái độ làm người phục vụ của nghiệp, không thích hợp độc đáng một mặt và tác nhân vật số một, có thể làm tiêu thụ bên ngoài, cố vấn, tài nghệ, hành chính công tác chờ; đối cung có phá quân đái sát lai xung thì đa không thể làm đại quan làm đại sự. Phùng vũ khúc hóa quyền hoặc hóa khoa, đều thành lộc quyền khoa hội, thanh thế hiển hách, nhưng thiên tướng phùng lương kị giáp hoặc dương đà giáp, phú quý thua tử ngọ cung, vô lục cát thì nên đành phải thứ yếu chức vị, phùng sát kị trọng chi hạn năm không nên vọng động; phùng hóa khoa so sánh tốt, năng lực chưởng thực quyền.

Giáp kỷ canh quý năm sinh ra, gia hội tả hữu tịnh xương khúc, phụ trách uy quyền, vô phá có thể là tỉnh thính cấp đã ngoài của quan viên. Giáp năm sinh ra, phùng hóa lộc quyền khoa tam kỳ giai hội, lộc mã cùng bôn ba, cực phẩm của quý. Canh năm sinh ra, quyền lộc gặp lại, lộc mã cùng bôn ba, phát tài vu xa hương, phú quý cũng đại. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, tài vượng đại phú.

Nữ mệnh, thiện lương thuần khiết, có lối buôn bán doanh năng lực, kinh thương phát tài, hoặc làm kế toán công tác, vô sát là phu nhân mệnh, đa chủ trượng phu phú quý. Gia cát thủ chiếu, vượng phu ích tử. Gia sát kị, tố chất thần kinh, dương đà đồng cung tương đối giả dối dối trá.

◇ Tử Phủ triêu viên cách: Dần cung an mệnh, ngọ thủ nhị cung Tử Phủ lai triêu; thân cung an mệnh, tử thìn nhị cung Tử Phủ lai triêu; thái độ làm người quân phỏng thần của tượng, cát cách; giáp năm sinh ra, khoa quyền lộc tịnh lộc tồn lai hội hợp, vô sát phá, cực phẩm của quý mệnh. Phá quân ở dần hoặc thân đối chiếu người, cũng thượng cách. Vô cát thì bình thường. Gia Tứ Sát, canh bình thường mà lại đa bệnh tai.

mão dậu cung lợi ích, ất tân sinh ra tài quan cách. Giáp sinh ra phúc không kiên nhẫn cửu. Dĩ thất sát tinh tình là việc chính. Mặt ngựa, thanh bạch hoặc hoàng bạch sắc, mắt nhỏ lại, lông mi so sánh nùng, xương gò má cao, mão cung mập mạp, dậu cung cao to. Nên từ vũ, tiêu thụ bên ngoài, ngoại khoa bác sĩ, đồ tể. Tối nên tuyển trạch đái kim chúc lợi khí và cường lao động chân tay công tác, bình thường cũng nên đa vận động, lai hóa giải kỳ sát khí.

Vũ sát đồng cung, vũ khúc chủ cô, thất sát chủ xơ xác tiêu điều, hai sao đều thuộc về kim, vô cùng kiên cường. Cá tính kiên cường có đảm lược, thông minh có mưu, thẳng thắn chính trực, có đồng tình tâm, ưa sang tân, làm việc nhiệt tình đủ, rất quả đoán thẳng thắn, như đinh đóng cột, hiệu suất cao; nhưng cố chấp ngoan cố, chuyên quyền độc đoán, không thương nói chuyện, cổ quái vội vàng xao động, lòng háo thắng cường, hảo tranh đấu, dã tâm và dục vọng rất lớn, may mắn tâm cường, ưa ăn ý mạo hiểm, vì đạt được mục đích sẽ chết chiến đấu tới cùng, lục thân duyên mỏng, niên thiếu bất lợi, suốt đời rung chuyển phập phồng, phá tổ ly hương, đa hình thương rách nát, công tác rất vất vả cực nhọc, sai ai ra trình diện cát cũng tất lịch gian khổ mà thành công. Tu hữu lục cát lộc tồn hóa lộc thủ chiếu tài năng trôi chảy mà phú quý, hoành phát, bằng không nhân tứ cố vô thân mà rách nát. Gia Tứ Sát, gian tà bay bổng, lỗ mãng táo bạo, lúc đó nan nuôi, huyết quang bị thương tàn phế, áp thương điện giật, quá mức thì có họa sát thân, yểu thọ; Tứ Sát hỗn tạp càng hung. “Vũ sát hỏa linh đồng cung, nhân tài bị cướp”, gia hội hỏa linh, có tiền tài tranh cãi, hoặc nhân tài bị cướp. Gia kình dương kiêm hỏa hoặc linh, phùng Hóa kị của năm có ngục tai. “Vũ khúc thất sát hội kình dương, nhân tài cầm đao” : Mệnh cục phùng, hạn năm đến đó, dễ nhân tài vụ tranh cãi mà có cầm đao tranh đấu của tượng, hoặc có tứ chi bị thương tàn phế; lại thêm Hóa kị hoặc nó sát càng hung; gia bạch hổ chắc chắn hình tai thương họa; vũ sát dậu cung thủ mệnh, gặp canh lưu niên, lưu dương cùng độ, cũng có đến đây tượng. Gia kình dương tịnh thiên hình, là bảo tiêu hoặc lưu manh. Bản cung có sát, không thích hợp quân cảnh cập tính nguy hiểm lớn công tác, dễ có ý định ngoại tai thương; Bản cung vô sát, tam mới có sát, thì nên quân cảnh. Phùng hóa lộc, tất hội dương đà, tài cung tham lang hóa quyền, tổ hợp cường liệt, năng lực quản lý rất mạnh, thiện nắm chặt kỳ ngộ, quyền cao lộc nặng, cung mệnh vô hỏa linh thì tối nên quan võ. Phùng hóa quyền, tất hội dương đà, sự nghiệp mặc dù không tệ, cũng dễ nhân sự nghiệp phát tài, nhưng ưa lộng quyền, phòng quan tòa và tai bệnh, nữ mệnh hôn nhân bất lợi. Phùng hóa khoa, tất hội dương đà, cũng khoa quyền lộc thật là tốt cách cục, kết hợp cương nhu, cạnh tranh được ích, nhưng bất lợi phụ. Phùng vũ khúc Hóa kị, tính tình canh táo bạo, hành vi vô cùng kịch liệt, đa ngăn trở rách nát, mà lại quá cương dịch chiết, dễ có gãy xương giải phẫu nha bệnh, ngoài ý muốn bất trắc tai ương, dễ có ung thư phổi tràng ung thư hoặc tai nạn xe cộ chờ, gia sát càng hung.

Ở mão cung, nhân số tiền lớn khắc mộc cung, dám yêu dám hận, lang thang, quê người phát triển, mặc dù chí hướng rộng lớn, nhưng sự nghiệp đa trở, mà lại dễ nhân tài gây; và ác sát hình kị phá liêm tụ hội, phá tổ phá sản người, mà lại có mộc áp sét đánh của hiểm, ngoài ý muốn bất trắc tai ương; gia sát đa số đè chết. Ở dậu cung, nhị sao Kim nhập kim cung, canh kiên cường, quá cương dịch chiết, đa tai thương. Nữ mệnh tính cương, có nam tử khí, hôn nhân đa khúc chiết, hội ức hiếp trượng phu; gia dương đà dâm hoặc tiện.

thìn thủ cung nhập miếu, giáp kỷ sinh ra tài quan cách. Thìn cung, quý canh sinh ra phú quý, giáp sinh ra phú; thủ cung, giáp sinh ra phú quý, kỷ sinh ra đại phú. Thìn cung thìn năm sinh ra, thủ cung thủ năm sinh ra, từ vũ lập quân công. Viên mặt chữ điền, thanh bạch hoặc thanh hoàng sắc, tóc quyển khúc, lông mi so sánh nùng, vóc người lớp giữa hoặc cao gầy, khỏe mạnh. Nên công chức, tài chính và kinh tế, xí nghiệp, kỹ thuật.

Vũ khúc nhập thìn thủ thiên la địa võng nơi, đất sinh kim, cương khắc tính đã bị ức chế mà trái lại cát, tính cách ngay thẳng, thông minh đa năng lực, ôn lương rất nặng, có quyết đoán, khẳng nỗ lực dốc sức làm, nhưng làm việc thiếu bền lòng, đa học ít tinh, niên thiếu bất lợi, đại tài trưởng thành trể, trung niên đi sau đạt. Gia lục ngôi sao may mắn có uy danh, hoành nổi giận thành; gia xương khúc, văn võ toàn tài, vô sát ra tương nhập tướng, từ vũ nói chữ; gia khôi việt, vô sát là tài chính và thuế vụ quan viên hoặc đa thành công kỳ ngộ; lại thêm dương đà thì hoành nổi giận phá. Phùng Tứ Sát, tài vụ tranh cãi đa, tiền tài bị cướp. Sai ai ra trình diện dương đà, năm mới nhấp nhô, đa bệnh thương. Gia đà la, lòng tham không đáy, lừa gạt cướp đoạt. Phùng thiên không kiếp hỏa linh, phản bội tính cường, thành bại đa đoan. Xương đà linh tụ họp, đại rách nát, đoản mệnh. Nữ mệnh, nhân thất sát ở cung phu thê, bình thường một mình trông phòng, hình khắc hoặc ly dị, gia sát xung chiếu, hình khắc quá nặng, đa khúc chiết, dễ rơi xuống phong trần.

Phùng hóa lộc, đối cung tham lang hóa quyền, tài cung có lộc tồn thủ chiếu, tài lộc vượng, duy nhập lưới, ít mở ra sáng lập lực, ham hưởng thụ. Mừng nhất hóa quyền, tất hội lộc tồn cập hóa khoa, cụ hăng hái tiến thủ tâm, quá trình gian nan phấn đấu hậu, thu được danh dự, lúc sẽ có rất lớn phát triển. Phùng Hóa kị tuy có tiến thủ tâm, nhưng vất vả cực nhọc mà lại niên thiếu bất lợi, đa tài vụ tranh cãi và tai bệnh. Phùng hóa khoa, cũng khoa quyền lộc thật là tốt cách cục, nhưng khai sáng lực bất túc, khó có quá triển.

Đối cung tham lang, phùng hỏa linh, không có nó sát quan võ cao chót vót, vãn phát; nhược gia dương đà tịnh Hóa kị, thì yểu thọ hoặc tàn tật.

◇ đeo sao được địa cách: Vũ khúc tọa mệnh, thìn thủ xấu vị sinh ra, an mệnh thìn thủ xấu vị cung, tức là. Thìn thủ an mệnh, là thượng cách; xấu vị an mệnh so sánh thứ. Nếu không ở thìn thủ xấu vị canh. Cũng cần phải sai ai ra trình diện quyền lộc tả hữu xương khúc khôi việt chờ ngôi sao may mắn, thì phú quý hiển hách mà kéo dài. Bí quyết viết: “Vũ khúc miếu viên, uy danh hiển hách” . Ưa tây bắc tịch sinh ra canh cát.

◇”Vũ khúc cư thủ hợi, sợ nhất Thái âm phùng tham lang” : Vũ khúc ở thủ hợi thủ mệnh, tam phương sai ai ra trình diện Thái âm tham lang, Hóa kị gia sát, không được cát, định chủ niên thiếu bất lợi, rách nát đa tai. Nhược sai ai ra trình diện hỏa tham linh tham xung chiếu cũng chủ phú quý, giáp kỷ sinh ra hợp cách.

tị hợi cung hòa bình, nhâm mậu sinh ra tài quan cách. Vũ khúc nhập rảnh rang cung. Bầu dục hoặc viên mặt chữ điền, thanh bạch hoặc thanh hoàng sắc, mắt to mi tà, tráng kiện. Nên công chức, tài chính và kinh tế, văn nghệ, nhạc khí, tài nghệ, kinh thương.

Vũ phá đồng cung, vũ khúc cương liệt cô khắc, phá quân bôn ba phá hao tổn, hai người đồng cung cho nên là tinh thần trống rỗng, mặc dù kiên cường quả đoán, nhưng dễ bị nhục chiết, là ngăn trở và gia đình biến cố mà khổ não. Cá tính trở nên canh cương liệt táo bạo, so sánh hội lãng phí, sĩ diện, hội hiến kế, ngôn ngữ phù khoa, tính tình cổ quái, không hợp đàn, chúng bạn xa lánh, thị phi đa, gia đình biến cố đa, hôn nhân bất lợi, hiếu thắng không chịu thua, cả gan làm loạn, khư khư cố chấp, thính không được tiến ý kiến của người khác, ưa mạo hiểm ăn ý, có dân cờ bạc tính cách, lý tưởng quá cao, chú trọng trước mắt lợi ích, làm việc khiếm suy nghĩ và lâu dài kế hoạch, tâm tình hóa, dễ xung động, được ăn cả ngã về không, cho nên dẫn đến thất bại; so sánh ngay thẳng, không câu nệ tiểu tiết, có mưu lược tài cán, phản ứng linh mẫn, chăm chỉ tiến tới. Không tuân thủ tổ nghiệp, năm mới phá tổ ly hương, tay không thành gia gây dựng sự nghiệp, dĩ xảo nghệ mà sống, phiêu bạt lao lực, thành bại đa đoan, tiên bại hậu thành, trung tâm lúc tuổi già tốt hơn. Chính gây nên: “Vũ mặt mày hốc hác gặp nạn hiển quý” . Phùng ngôi sao may mắn, tích cực tiến thủ thì lúc tuổi già có thể có chút thành tựu; gia khôi việt, là tài chính và thuế vụ của quan, gia hóa quyền canh nghiệm, phùng khôi việt đối cung hoặc giáp cũng; gia hội tả hữu, trợ lực đại, giảm thiểu vất vả cực nhọc; gia xương khúc, hình khắc làm phiền lục, là thanh cao, thanh bần người đọc sách, tức nghèo tú tài, gia hội văn xương chủ lao lực, gia hội văn khúc chủ nghèo khó, nhưng nhưng chủ thông minh, có xảo nghệ cập sở trường, nên hướng văn giáo tài nghệ phát triển. Vũ phá xương khúc bốn sao tụ họp vu mệnh thân nhị địa, miếu vượng vô sát có thể phú, hãm địa có khuynh bại của tượng. Gia hội sát hình kị, gian trá, thụ đả kích và ngăn trở càng sâu, suốt đời tài lai tài khứ, tài tới tay mà thành thiên không, nên tay nghề an thân; tối kỵ hỏa linh đồng cung, bôn ba lao lực, phá tổ bại nghiệp nan hiển quý, hoàn phòng quan tụng thị phi; phùng dương đà, thương tai tàn tật; gia đà la, giảo quyệt dối trá, lừa gạt cướp đoạt, không bị thương tàn thì hình tai; sai ai ra trình diện Hóa kị, thường nhân quyết sách lệch lạc mà thất bại; phùng thiên không cướp, rách nát nghèo khó, nên tôn giáo tín ngưỡng; sát gia kị, phòng ngoài ý muốn thương vong, chết non. Vũ khúc hóa lộc, quan cung tham lang hóa quyền, khai sáng lực rất mạnh, cũng khẳng dốc sức làm, duy tài cung theo không kịp, cung mệnh nhược gia đà la thì bản thân bất lợi, dễ nhân bản thân hoặc quan hệ hôn nhân mà nan tụ tài. Phá quân hóa lộc, tất hội sát, quan cung tham lang Hóa kị, suốt đời khá nhiều ngăn trở, trung niên hậu ngăn trở nhất là, biến động đa lại không để ý tới tưởng, khuyết thiếu trợ lực, dị thường phí sức sức lao động, duy nhưng có nhất định thu nhập. Phá quân hóa quyền, tam phương hội dương đà, tài cung liêm trinh hóa lộc, thiện quản lý tài sản phát tài, kinh thương dã tâm lớn mà qua vu mệt nhọc, nên nghề phục vụ, nhược nhậm chức nhân cung phụ mẫu Hóa kị thì và thủ trưởng quan hệ soa. Vũ khúc hóa quyền, tất hội dương đà, biến động rất lớn, yếu bớt quản lý tài sản năng lực, so sánh nên ẩm thực nghề phục vụ, Bản cung vô sát cũng có thể quân cảnh quan võ, đái sát có thể là ngoại khoa, đồ tể nghiệp.

Vô sát kị mà sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, gia hội lục cát, hoặc hóa tạm thời hội tả hữu thì, năng lực thích ứng các loại hoàn cảnh mà có thể lái được sáng lập cục diện, thành công tựu, nhất là phùng loạn thế canh có thể dựa vào đầu cơ trục lợi, đục nước béo cò mà phát tích, nhưng đa không có hảo kết cục. Phùng lộc, mã, mặc dù năng lực phát tài vu xa hương, nhưng nam lang thang nữ đa dâm.

Ở hợi, nhân duyên tốt hơn, niên thiếu bất lợi, phần nhiều là phi rung chuyển, nên kinh thương, gia sát là tài nghệ người, thần tài qua cửa; quý năm sinh ra, có thể phát tích, nhưng suốt đời đa nhấp nhô, thị phi quan tòa, hoặc không được chết già. Ở tị, tính đa nghi, ưa ăn ý, đa phiêu bạt, đông khuynh tây bại, xa xỉ lãng phí, vung tiền như rác, gia sát, dĩ tài nghệ mà sống, tài lai tài khứ.

Nữ mệnh, tính cương cô khắc, có khả năng, chức nghiệp phụ nữ, cố sự nghiệp mà không lo cho gia đình, lăng phu khắc tử, hôn nhân không đẹp. Gia sát táo bạo, không được hiền, đa số quả phụ.

vũ khúc là sự nghiệp, công nghiệp và khai thác mỏ xí nghiệp, kim chúc gia công, máy móc kỹ thuật, quân cảnh, võ thuật, nhân viên công vụ, tài chính tài chính và kinh tế, đầu tư lối buôn bán doanh (phùng Hóa kị thì phủ). Và phá quân cùng tái sinh bác sỹ thú y, đi săn. Và thất sát cùng tái sinh ngoại khoa bác sĩ, quân cảnh chờ. Gia sát Hóa kị, chích tái sinh nông mục, nhân viên kỹ thuật chờ.

Vũ khúc ở nhân: Người làm ăn, nhân vật chính trị, tài chính nhân viên, máy móc, vận động viên, quân giơ cao. Ở sự: Tài vận, kinh tế, tài chính, tài chính, võ thuật, quân sự, chiến tranh, chiến lược, sinh ý, tài cán, tích cực tiến thủ, tranh đấu, cường đại lực đánh vào. Trên cơ thể người: Mũi, xương gò má, gân cốt, các đốt ngón tay, phế, khí quản, da, bộ lông. Ở vật: Vũ khí, vàng bạc, tiền, chứng khoán có giá trị, ngũ kim, kim chúc khí giới, hột xoàn, ngọc khí, võ thuật khí giới, thịt bò, có cạnh có sừng vật. Trên mặt đất để ý: Phía nam vị vị, là quân doanh, tất yếu, chiến trường, cơ quan tài chính, đồn công an, quân nhân nhà, thương điếm, chợ, tiểu đống đất, tiểu sơn khâu, miếu thờ, tự tháp, ống khói, quả phụ gia, cao thấp bất bình nơi hoặc phòng ốc, không được chỉnh tề bất quy tắc phòng ốc. Ở trên trời tượng: Trời thu, gió lạnh, sương tuyết, lôi điện đái mưa. Ở sổ: Tài chính và kinh tế là thất, quân sự là lục, cái khác là tứ hoặc cửu.

Vũ khúc nhập nam mệnh cát hung bí quyết: Vũ khúc thủ mệnh cát diệu củng, phúc lộc xuất chúng đa cao chót vót, nhược phùng phá sát lai phá tan, nhâm là tài đa cũng thành thiên không.

Vũ khúc nhập nữ mệnh cát hung bí quyết: Nữ mệnh vũ khúc chí khí hùng, tả hữu lộc phùng mỹ vô cùng, nhược phùng ác sát chung có phá, điều không phải thọ yểu thì hôn hung.

☆ 5, thiên đồng tinh

tính chất sao giải thích: Thiên đồng thuộc nhâm thủy, tượng dương, sao Nam Đẩu đệ tứ tinh, hóa khí là phúc, là phúc đức chủ. Ích thọ bảo sinh, gặp dữ hóa lành, vô phá định vì cát tường, hội cát thọ trường. Thời cổ là an bài uống yến quan, chủ tiêu khiển hưởng thụ. Chủ hắc sắc, sinh nam. Là tụ hợp tinh, dẫn thân là cùng trời cùng người cùng nhạc, đồng đạo, đồng chí. Đại diện dung hợp, dịu ngoan, là đẩu số trung tâm tối hòa khí một viên tinh diệu. Ưa nhập lục thân cung, chủ tình cảm lẫn nhau hảo, nhập mệnh thì nên nữ không thích hợp nam. Nhân vật đại biểu là Chu Văn Vương.

Thiên đồng và Thái âm đều yêu thích hưởng lạc, thiên đồng đa ưa náo nhiệt đường hoàng, Thái âm thì ưa mình say sưa, không thích đường hoàng.

Thiên đồng hưởng thụ và tham lang khác biệt, là xuất phát từ tự nhiên ham ăn biếng làm, văn nghệ hứng thú là xuất phát từ mình thích hưởng thụ, ưa sống phóng túng, đái điểm văn nghệ khí tức; tham lang hưởng thụ xuất phát từ giao tế xã giao, thiên về tửu sắc tài vận và ham muốn hưởng thu vật chất.

Thiên đồng phúc và hóa tai, phải được một phen ngăn trở lúc mới dẹp an định và hưởng thụ, tiên đau khổ hậu điềm, trước khó sau dễ, tiên có tai nạn sau đó có thể hóa giải, tiên phùng hung sau đó thủy hóa giải trừ. Hóa hung lực thua thiên lương.

dung mạo: Nhập mệnh, niên thiếu mặt trắng trau chuốt, lão niên hoàng bạch sắc, viên hình vuông kiểm, lưỡng gò má đầy ắp, nhập miếu hoặc gia cát thân cao mập mạp đầy ắp, hãm địa hoặc gia sát vóc người lớp giữa hoặc ngắn ải hơi gầy, vô hung vô cát đa thiên béo; phúc tướng, mi thanh mục tú, điều hình mắt phượng, mắt hữu thần, dung mạo đoan chính, trớ thần hậu, hàm răng chỉnh tề, song cằm. Sát tinh cùng, mặt mày hốc hác. Và hỏa linh cùng, trên mặt đa ban chí, càng thêm cự môn trên mặt có dị chí, sắc ban. Đà la cùng, mắt hạng mục chi tiết miểu mắt lé. Thiên không cướp cùng, cô hàn đơn bạc tướng. Đặc sắc: Thân hình đầy ắp, lạc quan, bề ngoài tượng hài đồng, làm cho ngây thơ ôn nhu cảm giác. Đầu càng lớn càng tốt mệnh.

tính tình tài hoa: Tính ôn hòa từ thiện, tính tình hảo, liêm khiết hiền hoà, vô cang kích, hướng nội bảo thủ, mặt ngoài bình thản, nội tâm vội vàng xao động, lấy giúp người làm niềm vui, hảo cùng người chia xẻ vui sướng, bình dị gần gũi, ít phát giận, cho dù phát giận thì thoáng cái thì tốt rồi, có khiêm tốn mỹ đức, thích dụng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề, thà rằng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng không ưa đắc tội với người, không được gây thù hằn, và thế vô tranh, không được vì danh lợi quyền thế mà tranh, cho nên ít cùng nhân xung đột, người ngoài khiêm cung lễ độ, không câu nệ tiểu tiết, thường bị người thích, ưa xã giao hoạt động, nhân tế quan hệ hảo, thiện tích âm đức; là người hiền lành, thật xấu chẳng phân biệt được, vô cùng nhu nhược.

Thiên đồng là phúc tinh, là chỉ tiêu khiển hưởng thụ mà nói, nhập mệnh cũng không nhất định thì có phúc phận, nhưng hội chú trọng sinh hoạt tình thú và tinh thần vật chất hưởng thụ, tài năng ở nghịch cảnh trung tâm tìm được tự nhạc phương pháp, hiểu được an bài sinh hoạt, trời sinh lạc quan, bề ngoài không gặp khuôn mặt u sầu, suốt đời an tường khoái trá, ưa vô câu vô thúc hưu nhàn sinh hoạt, cho dù khốn cùng cũng năng lực tri túc thường nhạc, làm cho có phúc khí chữ Nhật nhân nhã sĩ cảm giác. Khuyết điểm là ham ăn biếng làm, lười nhác lãng phí, thích sống phóng túng, kết quả vừa làm cho có lười biếng cảm giác. Nhưng người lười có lại phúc, dễ biết dùng người bang trợ, làm lụng vất vả sự dễ có người đại lao, áo cơm không thiếu, ngồi mát ăn bát vàng. Thiên đồng vừa con cái tinh, một thân tiểu hài tử khí, ngây thơ rực rỡ, gia sát dễ bị lừa rút lui.

Thiên đồng nhập mệnh, thái độ làm người hiếu học hảo vấn, hứng thú rộng khắp, nhưng tiên chuyên cần hậu lại, thiếu chuyên tâm, đọc sách làm ra vẻ nghiệp cũng sẽ đông lộng tây lộng; đa tài đa nghệ, nhưng bác mà không tinh, trí nhớ cũng không tốt; vô tiến thủ tâm, ý chí tiêu cực, mọi việc hội ỷ lại nhân, lười động, được chăng hay chớ, việc gấp chậm bạn, thiếu tích cực chủ động, không tưởng nói suông, lý tưởng cao lại không muốn hành động, thường thường là đã bị ngăn trở hoặc bị tình thế bức bách, không thể không làm thì mới bằng lòng động thủ can và hăng hái, bảo thủ mềm yếu, không hề sáng lập kình, vô tính nhẫn nại, vô chủ sai ai ra trình diện, hành sự cố kỵ trọng trọng, hữu cơ gặp cũng không hiểu được trảo, vô luận làm chuyện gì đều không phải là rất có làm người đó. Mình ước thúc năng lực soa, do dự bất quyết, tâm tình hay thay đổi (kỳ biến hóa khoái mà không hội che giấu), bên tai mềm, dễ thụ ngoại giới (nhất là lục thân) mê hoặc, cho nên làm việc nhiều lần bất định, bình thường cải biến kế hoạch. Thiên đồng nhập mệnh, nhiều khó khăn thừa tổ nghiệp phụ ấm, là tay không hưng gia của mệnh, suốt đời sự nghiệp tài phú từ không tới có, trước khó sau dễ. Bởi hưu nhàn hứng thú, so sánh tinh thông viết văn, có nghệ thuật thiên phú, yêu thích nghề làm vườn, thư pháp, nghệ thuật và ngũ thuật chờ, ở những phương diện này dễ có kỳ trí và khá cao thành tựu.

Thiên đồng vượng vu thu đông, thu đông cập ngày mưa sinh ra, so sánh xuân hạ cập trời nắng sinh ra hảo.

tổ hợp ưa kị: Thiên đồng tinh vô cùng tâm tình hóa, dễ kẻ khác tinh diệu ảnh hưởng. Gia hội lục ngôi sao may mắn nhất là xương khúc, tuy có phúc hưởng thụ, nhưng trái lại tăng ham ăn biếng làm và ỷ lại tính, hơi có thành tựu tựu đam vu hưởng thụ. Thiên đồng ưa hóa quyền hoà hội chiếu một điểm sát tinh hoặc Hóa kị (so sánh ưa hội kình dương, nhưng đồng cung vừa dễ có thương tích tai) để kích thích, nhất là tam mới có khoa quyền lộc chờ giờ lành, có thể cải biến kỳ lười biếng của tính, trái lại hội trở nên ý chí kiên cường, có bốc đồng, vất vả cực nhọc mà thành công, được hạn vận phù thì có thể có giác đại thành tựu; nhưng sát hình kị nặng thì không thích hợp, chủ tinh thần làm phức tạp, đa tinh thần bệnh. Nguyên cục vô sát, ưa đi thất sát và Tứ Sát hạn năm dĩ kích phát.

Cư miếu vượng nơi, không sợ chư hung cùng độ, bất úy kiếp sát tướng xâm (ý tứ là cùng với nó tinh diệu tương đối mà nói, hoặc là từ kích phát ý chí chiến đấu phương diện mà nói, nhưng chỉ có đái hóa lộc, lộc tồn cập gia hội ngôi sao may mắn thì tài cát, bằng không ở tình hình chung hạ, sai ai ra trình diện sát cho dù có hảo cách cục, cũng chủ tiên lịch gian khổ nguy hiểm sau đó mới có phúc hưởng và ổn định, hoặc có hình thương tai bệnh), rơi mười hai cung đều có thể là phúc. Tam phương cát hội, cho dù Bản cung sai ai ra trình diện sát, cũng chủ thọ thi của phúc. Gia sát, tuy không đại hung ách, nhưng cũng chủ vất vả cực nhọc mà bình thường.

Bị chiếm đóng thì giảm phúc, gia cát cũng có thể phú quý, gia Tứ Sát Hóa kị, sẽ có mặt mày hốc hác, huyết quang, khai đao khả năng, bằng không da lông ngắn bệnh nhất đống lớn, đái bệnh duyên niên. Gia kình dương, chắc chắn huyết quang, hình thương, tứ chi tao thương. Thiên không cướp cùng, bình thường cô đơn mà vất vả cực nhọc.

Thiên đồng kị phùng hỏa linh, vưu kị linh tinh, nhân cương nhu tương phản, khí chất xung đột, đa gặp nghịch cảnh, lục thân duyên soa, trên mặt dài hơn chí. Nữ mệnh cung phu thê vừa không được cát người, ý chí bạc nhược, phòng trượt chân. Phùng thiên không kiếp không vong, đa huyễn tưởng mà bớt làm, làm việc bỏ vở nửa chừng, làm Lý Công khoa học kỹ thuật, ngũ thuật thì tốt hơn.

Thiên đồng gia kình dương, suốt đời dễ có huyết quang tai ương và hình thương sự. Gia đà la, thân thể mập mãn, vóc người sai xưng, mắt tiểu dài nhỏ, dễ có con mắt tật cận thị, ý chí bạc nhược, làm việc kéo dài.

Thiên đồng hội cơ âm lương vu tam phương, thiên hướng thụ cố vu nhân, có cát vô sát, chủ phú quý thọ; Tứ Sát hội tụ, cận chủ đa bệnh mà không dồn chết non, đi hạn phùng của cùng luận, nhưng sợ nhất Hóa kị phùng song dương (mệnh dương tịnh hạn năm dương) gia thiên không cướp thì sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Thiên đồng gia hội thiên lương, hoặc thiên cơ phân thủ thân mệnh, đa làm tôn giáo, từ thiện, nghệ thuật công tác; phùng thiên không cướp, không vong, lại không có lộc mã ngôi sao may mắn lai củng, đa không tưởng, cô độc bần hàn, đối với xã hội bất mãn, trốn tránh hiện thực, hội chuyển nhập tôn giáo ngũ thuật, tài nghệ; hoặc cát ít gia sát, lúc tuổi già xuất gia, hoặc thờ phụng phật đạo, ngũ thuật.

Thiên đồng ưa hội khôi việt, suốt đời đa kỳ ngộ; phùng tả hữu, giúp đỡ nhiều lực, sự nghiệp bình ổn, nhưng trái lại tăng ỷ lại tính mà vô sáng lập kình.

Thiên đồng xương khúc đồng cung có thể chiếu, tăng thông minh tài trí, thuỳ mị nho nhã, bác học đa tài, làm văn học nghệ thuật thành danh, nhưng coi trọng tinh thần hưởng thụ, trở nên càng mềm yếu, tinh thần trống rỗng (đái suy nghĩ tính chất, đa không tưởng mà ít thật kiền), lúc này cũng ưa có điểm sát tinh để kích thích kỳ ý chí chiến đấu, mà thu hoạch được sự nghiệp thượng thành công. Gia đào hoa tinh so sánh không khí hội nghị lưu lạc mạn.

Thiên đồng ưa và lộc tồn đồng cung, chủ có nhiều, là phá tan dương đà giáp công, tương đối có tiến thủ tinh thần. Không thích chỉ mỗi ngày mã, thường thường ý chí bạc nhược, bay bổng không tưởng mà khiếm thực tế, cho dù phùng hóa lộc quyền cũng chủ nghị lực bất túc.

phùng hóa lộc, tăng tài lộc, đa ngoài ý muốn kỳ ngộ, nhưng vui hơn hưởng lạc mà lười nhác. So sánh không sợ Tứ Sát số tử vi xâm, trái lại có thể tăng ý chí chiến đấu (sát nặng cũng không nên). Miếu vượng an hưởng vui sướng, không làm mà hưởng; hãm bình địa thường mà lại phí sức. Gia hội khoa văn chư tinh, thì dễ mê vu thanh nhạc chờ tinh thần hưởng thụ mà ít tiến thủ của chí. Phùng thiên không cướp, cát chỗ giấu hung, có tổn hại, tiên thành hậu bại. Gia đào hoa tinh, đa tinh thần trống rỗng và tình cảm làm phức tạp.

phùng hóa quyền, tăng cường ý chí, khai sáng tính và hóa tai năng lực, phá tổ tự hưng đích tình hình nhưng khó tránh khỏi; nhưng thấy sát hình trái lại chủ ý chí bạc nhược, tăng cường truy cầu hưởng lạc năng lực, nữ mệnh canh chủ rơi xuống; cũng có thể năng lực trở nên dựa vào quyền quý; đương có cát có sát thì tài chủ có mục tiêu và so sánh cần cù; miếu vượng khoái Nhạc An tường, không làm mà hưởng, có thể nhâm chức vị quan trọng; hãm địa thì bình thường.

phùng Hóa kị, vô phúc có thể hưởng, ưa dùng tiền hưởng thụ, đời sống tinh thần không như ý, đa tình cảm làm phức tạp, tâm tình không an định, không được tích cực công tác, bất thiện trảo kỳ ngộ, nhưng nhưng đái chủ nghĩa lạc quan. Trung tâm thanh niên gia đình nổi bật biến cố, dựa vào chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tất lịch một đoạn gian khổ. Gia lục sát tinh một trong, đa vất vả cực nhọc tai thương, nên hướng viết văn, xã hội phúc lợi phương hướng phát triển. Hãm địa càng tâm thần không yên, tâm tình hạ, lý tưởng cực kỳ hiện thực. Nhược tam phương tụ họp hóa khoa quyền lộc, trái lại có thể kích phát ý chí chiến đấu mà thành công tựu, Hóa kị ở đối cung canh cát mà thành tựu đại.

nữ mệnh, đa số hiền lương mà mỹ lệ đầy ắp người, da trắng noản, trung niên đi sau béo. Thái độ làm người tâm địa thiện lương, ôn hòa, người ngoài nhiệt tình thân thiết mà khéo, thông minh thông minh. Tình cảm yếu đuối, tiểu hài tử tính tình, so sánh ái làm nũng, một chút chuyện nhỏ cũng khốc một liên tục, cũng so sánh lười nhác, giảng cú hưởng thụ, chú trọng ăn mặc và sinh hoạt tình thú, tình cảm phong phú, bề ngoài lạc quan, nội tâm đa sầu đa cảm, ý chí không được kiên cường, bên tai mềm, dễ bị người dụ dỗ rút lui, thích người không nên yêu, như có chồng người. Gia đào hoa tinh hoặc sao thuỷ thì tính nhu cầu cao, đa tình cảm làm phức tạp. So sánh nên văn khoa chữ Nhật nhân viên trường học tác. Miếu vượng gia cát, không được phùng sát kị, định chủ phú quý, vượng phu ích tử, thông minh già giặn. Giáp sinh ra mệnh tọa dần, tân sinh ra mệnh tọa mão, đinh sinh ra mệnh tọa tử là thượng cách, bính mậu sinh ra mệnh tọa tị hợp cách, đinh sinh ra mệnh tọa thủ hợp cách, bính tân sinh ra mệnh tọa hợi hợp cách, bính sinh ra mệnh tọa thủ là trung tâm cát, quý sinh ra mệnh tọa xấu thì tiên bần hậu phú. Ở tị hợi cung tuy có phú quý, nhưng so sánh vô trinh tiết quan niệm, quá mức thì nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, so sánh dâm đãng; ở mão dậu cung hội đào hoa tinh cũng dâm đãng, phong tao, là tái giá hoặc nhà kề thị thiếp của mệnh; xấu vị cung đa hình khắc hung bạo. Nhược cung phu thê đào hoa tinh đa người, dễ lưu lạc phong trần. Hội xương khúc so sánh bất bình thuận, sẽ có nhiều phía quan hệ yêu thương. Phùng sát kị phá tan, hôn nhân không được thuận, quá mức thì hình phu khắc tử. Và lương nguyệt hội hợp, tác nhà kề thị thiếp luận.

tử cung vượng, ngọ cung hãm, giáp đinh kỷ quý sinh ra, gia cát tài quan cách. Dĩ thiên đồng tinh tình là việc chính. Viên trung tâm đái phương hoặc đản hình kiểm, thanh bạch hoặc hoàng bạch sắc, môi hồng răng trắng, vóc người lớp giữa thiên béo. Sự nghiệp so sánh nên công chức, giáo sư, du ngoạn, tiêu khiển, phục vụ, diễn nghệ, ngũ thuật.

Cùng âm tử ngọ, nhân vân vụ che nguyệt, dễ béo vừa dễ gầy, tính tình dễ thay đổi, tích cực thì thì chí khí cao mà vào thủ, tiêu cực thì thì tang chí mà vô phát triển. Tử cung thuộc tiêu cực tính, ngọ cung có tính tích cực. Phùng giờ lành thì chủ tích cực tiến thủ, phùng sát kị chủ tiêu cực.

Thiên đồng hóa lộc, quan cung thiên cơ hóa quyền, nữ mệnh so sánh nên, nam tốt số hưởng thụ Hoà Đa khác giới duyên, ảnh hưởng sự nghiệp và hôn nhân, nhược lại thêm hội hóa khoa hoặc thêm giờ sát tinh thì có thể có thành tựu. Thiên đồng hóa quyền, Thái âm cũng hóa lộc, mà lại lộc tồn thủ chiếu, quan cung thiên cơ hóa khoa, tài cung cự môn Hóa kị, tứ hóa đầy đủ hết, có cát có hung, lợi sự nghiệp bất lợi tài vận, lợi công chức, cũng lợi ở ngoại quốc nhân, tha hương người xí nghiệp công tác, so sánh phí sức sức lao động, đa ám hao tổn, mà lại đa tình cảm làm phức tạp và khẩu thiệt thị phi. Thái âm hóa quyền, tá hội thái dương hóa khoa, nhật nguyệt khoa quyền chủ sự nghiệp trôi chảy, hội thiên cơ Hóa kị, cận chủ hay thay đổi động mà lại không được chuyên nhất nghiệp, vô lục cát nhưng thuộc danh lớn hơn lợi.

Cùng âm ở tử cung, suốt đời an nhàn, vận khí và chức vị cũng không tệ, năng lực trung với cương vị công tác. Cá tính ôn hòa, sang sảng hay nói, lấy giúp người làm niềm vui, nhiệt tình chuyên gia, lạc quan mà giảng hưởng thụ, tình cảm phong phú, lòng tự trọng cường, mẫn cảm hướng nội, sợ nhất thụ tình cảm đả kích, dễ có tình cảm làm phức tạp, nhưng làm phức tạp đa ẩn dấu vu tâm, không quá hiển lộ vu ngoại; văn nhã mà ham vệ sinh, có khiết phích, ổn trọng mà đa suy nghĩ, tích cực thì nhiệt tình rất đủ, tiêu cực thì thì lại rốt cuộc; nhân duyên hảo, khác giới duyên tốt, đối với người khác phái có mê người mị lực, có nhiều khác giới bang trợ; nam nữ đều có nghệ thuật tế bào, chú trọng sinh hoạt tình thú, có nghệ thuật thiên phú, ưa âm nhạc nghệ thuật, cũng ưa tự do mà vô câu thúc sinh hoạt; thông minh thanh tú, là trung gián của tài, bày ra năng lực phân tích tốt, nhưng thật kiền năng lực soa; có thể phục công chức, được thanh yếu của chức, ở y học trên có đặc thù tài năng, đặc biệt trung y thuốc Đông y là nên. Gia cát, phú quý song toàn; gia tả hữu, giúp đỡ nhiều lực; gia xương khúc, thông minh trí tuệ, có thể làm văn giáo công tác; gia lộc tồn, danh lợi song thu vào. Ban ngày sinh ra gia sát, dễ có tình cảm tranh cãi. Kình dương cùng, bản thân có thương tích. Đà la cùng, mập mãn mà con mắt miễu. Hỏa linh cùng hoặc chiếu, triệu chứng xấu. Bính năm đinh sinh ra, dạ sinh ra, suốt đời phú quý trung lương, sự nghiệp thuận lợi, không làm mà hưởng, phúc phận hảo, an nhàn hưởng phúc.

Tử cung nam mệnh, phong lưu tiêu sái, thư sinh hình tuấn nam. Khác giới duyên tốt, phong lưu thích đảng, được nữ tử trợ giúp mà thành công, nhưng tình cảm dễ bị ngăn trở, không thích hợp tảo hôn. Hội cát là ưu tú kỹ thuật, người lãnh đạo tài, có thể phú đáng quý. Gia hội sát kị thì bình thường, đa tình cảm làm phức tạp, mà lại dễ có thương tích tai tai họa bất ngờ. Gia thiên hình thì năng lực tự hạn chế mà trở nên nghiêm túc.

Tử cung nữ mệnh, đoan trang tú lệ, là cổ điển hình mỹ nữ, tính tình ôn nhu rộng rãi, là hiền thê lương mẫu hình. Văn nhã mà có khiết phích, ưa du ngoạn, giảng cú ăn mặc hưởng thụ, tình cảm phong phú, nhưng so sánh yếu đuối, tình cảm bất ổn, ban ngày sinh ra dễ là tình cảm làm phức tạp, kết hôn muộn tốt hơn. Vô cát có sát, mỹ lệ mà tính dục cường, sẽ vì nhà kề mệnh, hoặc là kế thất, hoặc giá đã ly dị nam nhân.

◇ nguyệt sinh biển cả cách: Cùng âm ở tử tọa mệnh, vô sát phá tan tức là, vừa danh “Thủy trừng quế ngạc” cách, hai sao giai miếu vượng, phú quý của cách. Dạ sinh ra phú quý, nhật sinh ra hư danh hư lợi.

Cùng âm ở ngọ, hai sao câu hãm, là phiêu bạt ly hương ra ngoài của mệnh. Tính cách rộng rãi, ôn lương nhân từ, tình cảm phong phú mà yếu đuối, hảo huyễn tưởng, ngoại cương nội nhu, người ngoài khoan dung, giao du quảng, bằng hữu đa, so sánh tử cung có bốc đồng, nhưng tiên chuyên cần hậu lại; hỏa vượng nơi, làm phiền lục bôn ba, đa thành bại; năm mới rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đất khách phát triển, suốt đời phiêu bạt mà thường ra ngoài, ở thương giới sẽ thành danh. Phùng cát cũng có phú quý, có thể có địa vị. Vô cát mà gia lục sát, thể chất soa, cốt gầy người yếu, có cố tật, quá mức thì tàn tật cô khắc, lao lực bôn ba, sự nghiệp bất lợi, thành cũng chung bại (cùng tồn tại dậu âm ở mão, gia sát kị cùng luận); gia kình dương, vô cát giải trừ, trời sinh bạc mệnh, tàn tật hình thương; gia hội đà la hình phạt chính thương, nhân ly tài tản, huyết quang tai ương; gia hội hỏa linh, âm ngoan độc ác, sát nhân cướp đoạt; sát lăn lộn càng hung. Phùng kiếp không, Hóa kị, hỏa linh, suốt đời đa ốm đau, nên tài nghệ. Nam mệnh bất lợi thê nữ. Nữ mệnh tình cảm dễ bị nhục chiết, đa dâm, vô cát là nhà kề mệnh; gia hội Tứ Sát, dâm tiện mà lại hình khắc.

◇ đầu ngựa đái tiến cách: Cùng âm ở ngọ cung thủ mệnh và kình dương cùng độ, vô cái khác sát tinh mà có ngôi sao may mắn cùng độ, tức là (có nói sát phá tham ở ngọ và giơ cao đồng cung cũng), bính mậu sinh ra tài hợp cách, là đại tướng của mệnh, uy trấn biên cương, quân lữ trôi chảy, mỗi nhân chiến công mà thu hoạch được lên chức, tư pháp quân cảnh cũng cát, cần phải trải qua đau khổ phấn đấu hậu phú quý. Một thân tính cách còn hơn “Tham dương cách” hiền lành, nhưng cũng chủ cô độc, hình khắc lục thân, xa xứ, sự nghiệp thay đổi rất nhanh, nhưng không sợ gian khổ, năng lực tích cực tiến thủ, trải qua gian khổ phấn đấu sau đó thành công, khổ tẫn cam lai, cuối thăng chức rất nhanh. Còn nhỏ có hiểm sự, suốt đời chắc chắn ngoài ý muốn hình thương. Vô cát phù có phúc cũng không bền, mà lại không được chết già. Gia nó sát thì đặc biệt, lao mà vô công, mà lại đa lao ngục thương tai, sẽ bị coi như xã hội côn trùng có hại. Xuất ngoại cơ hội khá nhiều, hạn vận phùng cũng chủ xuất ngoại hoặc tạm rời cương vị công tác đổi nghề.

xấu vị cung không được địa, ất nhâm giáp bính tân canh sinh ra, tài quan cách. Dĩ thiên đồng tinh tình là việc chính. Phương mặt dài, thanh hoàng hoặc hoàng bạch sắc, trớ rộng rãi thần hậu, vóc người trung tâm ải hoặc gầy lùn. Nên diễn nghệ, dạy học, nghiên cứu, truyền thông, đẩy mạnh tiêu thụ, khẩu tài nghiệp.

Cùng cự xấu vị tọa mệnh, thiên đồng là nói cự môn là nhật ảnh, nói che thái dương thì không nhật ảnh, cho nên là hạ cách, tiểu nhân vai diễn. Thiên đồng là tâm tình ngôi sao, cự môn là thị phi ngôi sao, trở thành tình cảm và tâm tình thượng bầu không khí không lành mạnh, tinh thần làm phức tạp rất lớn, đa ám muội, bệnh kín và chuyện thương tâm, bề ngoài bình tĩnh, nội tâm thống khổ, lúc tuổi già chuyển hảo. Ưa phùng hóa cát dĩ giảm thiểu âm u, sai ai ra trình diện Tứ Sát hình kị đều tăng ám, tối kỵ kình dương đồng cung, tam phương hội chiếu cũng không lợi. Hung thì có ly dị, ở riêng ý. Cá tính ôn hòa, thông minh cường nhớ, có nghệ thuật thiên phú, nhiệt tình chính trực, ưa trợ giúp nhân, xã giao năng lực cường, thiện bày ra, tế tính toán, sức quan sát cường, hung có thao lược, nhưng thức người miểu miểu, thường thường có tài nhưng không gặp thời, cho nên suốt đời bôn ba lao lực, mang trung tâm thâu nhạc, nói bất động thính, khuyết thiếu biểu đạt lực, khẩu thiệt thị phi đa, so sánh dễ phạm tiểu nhân, cùng người bất hòa, đa khúc chiết, phí sức cố sức, năm mới gian khổ, trung niên hậu từ từ chuyển biến tốt đẹp; tính cách cố chấp, ích kỷ, lời nói và việc làm không đồng nhất, keo kiệt đa nghi, huyễn tưởng đa, phiền não đa, suốt đời phát triển không lớn; bất luận nam nữ, ôn nhu đa tình, ưa tiếp cận khác giới, tịnh vì vậy mà chiêu tới làm phức tạp và phiền phức; lớn nhất khuyết điểm là đợi tin lời gièm pha, xử trí theo cảm tính mà dồn thất bại. Được lộc tài khả phú quý, vô lộc sai ai ra trình diện cát chỉ có thể giảm thiểu vất vả cực nhọc và thị phi hoặc có chút thành tựu, khó có được phú quý. Và sát tinh cùng độ, âm mưu gian trá, suốt đời gian khổ; sai ai ra trình diện hỏa linh, có chí sắc ban, trên mặt vết thương, hoặc con mắt tật chờ, đại hạn hung người chủ chết vào ngoại đạo; sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ dâm tà, khắc phối ngẫu, hôn nhân không được thuận, mập trước mắt miễu, thị lực cản trở, bản thân tao thương. Phùng thiên đồng hóa lộc, quan cung thiên cơ hóa quyền, mà lại tất gia hội lộc tồn, nhưng chủ ham hưởng thụ, tái kiến đào hoa tinh hoặc tả hữu xương khúc chỉ tinh, càng nhiều tình cảm làm phức tạp, quan cung điệp lộc nên tài vụ công tác, nhân cung tử nữ hung, bộ hạ dễ phản loạn. Phùng cự môn Hóa kị, bất thiện ngôn từ, thường thường nhất cú vô tâm nói sẽ bị tội nhân, thị phi đa do chính trêu chọc. Phùng thiên đồng Hóa kị, ý chí trầm thấp. Sát hình kị hỗn tạp, chết vào ngoại đạo; gia linh tinh kiêm Hóa kị, quan phi kiện tụng. Sai ai ra trình diện xương khúc đào hoa tinh, nên diễn nghệ hoặc âm nhạc biểu diễn. Tam phương sát đa, tất có hung ách, dễ có hoả hoạn. Thiên đồng hóa quyền, cự môn tất Hóa kị, hội thiên cơ hóa khoa, ký tăng chủ động tính, lại tăng gia làm phức tạp, rất phức tạp, vô sát có cát thì lương, vô cát có sát thì hung. Nữ mệnh có nghệ thuật thiên phú, ưa vẽ một chút, xen, đa huyễn tưởng, đa tình cảm khúc chiết, có thương tâm luyến ái sử, dễ là nhà kề mệnh, giáp canh mậu sinh ra phùng khôi việt nhập mệnh nghiêm trọng hơn; gia cát, tiên tiện hậu phú; gia sát kị cập đào hoa tinh, dễ luân phụ nữ phong trần.

Cùng cự đái cả đời khó quên nỗi khổ riêng ý, hơi chút gia sát thì có tinh thần thượng bị thương và thống khổ, nhập lục thân cung cùng luận.

Cùng cự ở xấu, khẩu thiệt thị phi đa, phúc mỏng, vất vả cực nhọc, có phú quý cũng không được thanh ninh, lúc tuổi già tốt hơn một chút. Hội Tứ Sát, lưu niên tạm biệt bạch hổ, chủ có tố tụng chuyện xảy ra sinh. Chỉ phùng Hóa kị mà vô sát, tuy có thị phi và trở lực, nhưng năng lực gặp dữ hóa lành.

Cùng cự ở vị, so sánh xấu cung soa, ôn hòa, bất thiện ngôn từ, vất vả cực nhọc, lắm lời lưỡi thị phi, có tài nhưng không gặp thời. Dư luận cùng xấu cung.

dần cung lợi ích, thân cung vượng, giáp đinh kỷ sinh ra, phúc hậu. Dần bỉ thân tốt hơn một chút. Dần cung dĩ kỷ đinh sinh ra là thượng cách, nhâm sinh ra chủ phú. Thân cung dĩ bính đinh kỷ năm sinh ra cát. Dĩ thiên đồng tinh tình là việc chính. Kiểm phương viên hơi dài, hoàng bạch sắc, thiên đình cao, cằm lược kiều, trung tâm cao sảo béo. Sự nghiệp nên công chức, kỹ thuật, bác sĩ, luật sư, giáo sư, tuyên truyền, tiêu khiển, phục vụ.

Dần thân cùng lương thủ mệnh, xã giao và danh vọng kết hợp với nhau, hình dáng tướng mạo rất nặng thanh tú, tính tình hảo, bằng lòng với số mệnh, giỏi về bảo dưỡng bản thân, khỏe mạnh mà có Phúc Thọ; thái độ làm người nhiệt tình ổn trọng thành thực, ôn hòa thiện lương mà thiên ngoại hướng, tư tưởng thanh cao mà đợi nhân nhiệt thành, hiền hoà mà không câu nệ tiểu tiết, hào sảng mà có hài hước cảm; giảng tín dụng, hoạt bát hiếu động, thiện xử sự làm người, nhân duyên hảo, xã giao năng lực cường, giao hữu rất nhanh lăn lộn thành thục, nơi bị người hoan nghênh, và lão nhân so sánh hợp ý; chủ quan cố chấp, tính tình vội vàng xao động, có dối trá tính, giỏi về che giấu bề ngoài, tự cao tài hoa, ưa đương lão đại, ưa dùng tiền xã giao, thị phi nhân xã giao mà sinh, dễ có hôn nhân và tình cảm làm phức tạp, nhưng năng lực dĩ đau khổ yêu là tinh thần thoải mái; đại thể có tương đương cao tài nghệ kỹ thuật, thân kiêm sổ chức, không thích sáng lập đại nghiệp, thiêu trọng trách và tham chánh; thích chiếu cố người khác, làm việc có nề nếp, thích hợp nhân viên công vụ hoặc phục vụ công tác, vô cát nan hiển quý, nhưng nhưng đái ba phần phúc khí. Suốt đời rất xa đi, ưa bên ngoài hoạt động, thường dọn nhà. Khả năng có can mụ can muội. Gia hội ngôi sao may mắn, phú quý Phúc Thọ toàn bộ mỹ, hội đạt được nhất định tiền tài và địa vị, suốt đời bình ổn, vô lớn phong ba. Dễ có tôn giáo ngũ thuật duyên, gia thiên không kiếp sát kị càng. Cùng lương bản thân đã khiếm tính tích cực, nhược tái kiến thiên mã, canh chủ bay bổng không có rễ, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, hoặc bình thường dọn nhà, đa không tưởng mà khiếm thực tế, nhưng nếu gia hội lộc tồn hóa lộc thì mặc dù rời xa nơi chôn rau cắt rốn mà năng lực phát đạt. Có sát vô cát, đa phiêu bạt, sự nghiệp đa khúc chiết, hư danh hư lợi, gian trá dối trá; đà la cùng, mập trước mắt miểu, con mắt tật, tính tình cực đoan, đồi phong bại tục; cát hung hỗn tạp, trước khó sau dễ, thành công có bại, mặc dù phú quý mà đa tai tật hoặc đa vất vả cực nhọc. Thiên đồng hóa lộc, tất gia hội dương đà, quan cung thiên cơ hóa quyền, so sánh ưa phùng kình dương kích phát, có thể vững bước phát triển; không thích đà la, đa ưa hưởng thụ mà vô tiến thủ tâm; tài cung phùng đà la thì cầu tài cố sức mà lại tài nguyên ít; được hóa khoa hội so sánh tốt. Thiên lương hóa lộc, tất hội dương đà, trái lại nhân tài mà tăng làm phức tạp. Thiên lương hóa quyền, sự nghiệp thiên cơ hóa lộc, tài cung Thái âm Hóa kị, tam phương hội sát, sự nghiệp so sánh mặc dù ổn định, cũng dễ nhân tài tăng làm phức tạp. Thiên đồng hóa quyền, tam phương tất hội khoa lộc, cách cục hài lòng, thiên về tăng mạnh thiên lương tính chất, so sánh ưa phục vụ đại chúng, nhưng cung phu thê cự môn Hóa kị, hôn nhân không được thuận.

Cùng lương đều là Phúc Thọ ngôi sao, hai sao đồng cung, canh cứng cỏi, có Phúc Thọ, không sợ hung thần (chỉ có thể là tương đối mà nói, ngược lại sẽ thường xuyên gặp phải hung hiểm việc, chỉ là kết quả đều có thể hóa hiểm vi di, sát ít không sợ, hung thần tụ hội thì thì hung tai cũng không năng lực miễn; nếu có hóa lộc lục ngôi sao may mắn vui hơn sai ai ra trình diện một điểm sát tinh dĩ tăng ý chí chiến đấu, có phú quý), có gặp nạn trình tường, gặp dữ hóa lành tác dụng, suốt đời hữu kinh vô hiểm; vô cát có sát kị, cũng có thể an tường vượt qua, nhưng đa cản trở vất vả cực nhọc mà thôi. Phúc khí thiên thành, chính mặc dù bất thiện gây dựng sự nghiệp, nhưng cũng được trưởng bối cập mọi người bang trợ và chiếu cố, ngồi mát ăn bát vàng.

◇”Cơ nguyệt cùng lương dần thân vị, suốt đời lại nghiệp mà lại thông minh” : Bốn sao ở cung mệnh giao nhau, là cơ nguyệt cùng lương cách, vô sát có cát, lại mạng người, hoặc chủ tài nghệ thành danh, thân kiêm sổ chức, cũng chủ thọ trường, danh tiếng hảo. Tu hữu xương khúc tả hữu khôi việt gia hội tài tác tiến nhập công môn (nhân viên công vụ) mà thu hoạch quý hiển của luận, mà lại cần phải lập mệnh vu dần thân cung, mổ chính bút (tức hành văn tài nghệ) công danh, danh lợi song thu vào. Chích lợi tài nghệ cập công vụ nhân viên, bất lợi gây dựng sự nghiệp kinh thương. Vô cát có sát, đa phiêu bạt bất định, hư danh hư lợi, bề ngoài chính kinh nội bộ gian ngụy.

Cùng lương có ly biệt ý, hơi chút gia sát sẽ có lục thân chia lìa mà dồn tinh thần thống khổ, nhập lục thân cung cùng luận.

Cùng lương tọa mệnh, cung phu thê là cự môn, tình cảm vợ chồng bất hảo, khẩu thiệt khắc khẩu đa, cự môn Hóa kị càng hung. Nữ mệnh phùng, hôn nhân đại thể bất hảo, cung phúc đức có xương khúc diêu càng; vô sát gia cát, tướng mạo đoan trang tú lệ, cung phúc đức vừa cát người, chủ suốt đời an hưởng, vượng phu ích tử; gia sát hoặc đào hoa tinh, thì chủ dâm dục hoặc là nhà kề.

Cùng lương cùng âm đều thuộc ôn hòa hình, đều phải tiên đau khổ hậu điềm, kinh lịch nhân sinh gian khổ, tối hậu đạt được thành công. Cùng lương cách cục khá cao, địa vị danh tiếng bỉ cùng âm đại; cùng lương so sánh nên nam mệnh, chủ công chính đoan trang; cùng âm so sánh nên nữ mệnh.

mão dậu cung hòa bình, ất bính tân sinh ra, gia cát tài quan cách. Mão so sánh dậu hảo. Đản hình kiểm, hoàng bạch sắc, vóc người trung đẳng.

Thiên đồng mão dậu, bình ổn kiên định, lao mà không giác đau khổ, ôn hòa tâm từ, thông minh nhạy bén, an phận thủ thường, có thể tin lại, nhưng so sánh lười biếng vội vàng xao động, sinh hoạt tản mạn, không quả quyết, trọng tình cảm, chỉ vì cái trước mắt, phong lưu lãng mạn, tinh thần so sánh trống rỗng, gặp ngăn trở thì dễ nản lòng thất vọng, nam nữ đều dễ vì vậy mà thẩm luân hoặc dồn tật bệnh; nhược cung phúc đức vừa không được cát người, vị miễn suốt đời nhấp nhô mà lại tinh thần trống rỗng. Thụ đối cung Thái âm ảnh hưởng, so sánh yêu thích văn học nghệ thuật. Gia hội ngôi sao may mắn, có văn nghệ tài năng, có thể giảm bớt nhấp nhô và tinh thần trống rỗng, có phúc lộc thọ. Gia sát, sát nhẹ thì có thể tăng cường ý chí chiến đấu, sát kị nặng thì dễ bị người cám dỗ và khu sử, suốt đời nhấp nhô đa tai, có chết oan chết uổng khả năng, ở dậu cung vưu hung; kình dương cùng, bản thân tao thương, lại thấy hỏa linh thiên không cướp càng hung, mà lại nhân sinh rất gian khổ mà trống rỗng; đà la cùng, mập trước mắt miễu. Nữ mệnh, ưa phong phú sinh hoạt cập tinh thần hưởng thụ, cung mệnh hoặc cung phúc đức gia sát và đào hoa tinh, dâm đãng không khỏi, dễ cùng người tư thông hoặc làm tình dục hành nghiệp, bính năm đinh sinh ra trái lại đa dâm dục.

Phùng hóa lộc, tài cung tất có lộc tồn, quan cung thiên cơ hóa quyền, sự nghiệp thuận lợi, tài vận cũng hảo. Phùng hóa quyền, tứ hóa đầy đủ hết, sự nghiệp ổn định, làm khẩu thiệt hành nghiệp hoặc bán lẻ nghiệp so sánh có lợi.

Thiên đồng ở mão, ngoài mềm trong cứng, thủ vững nguyên tắc, bụng dạ khoan dung, phú quý mà có đức; đối cung Thái âm Hóa kị thì không thích lộc tồn đồng cung, chủ âm mưu quyền mưu; nữ mệnh luyến ái đối tượng rất nhiều, gia cát suốt đời có hưởng thụ, gia sát đào hoa dâm đãng không khỏi. Ở dậu cung, thông minh khiêm tốn, phong lưu văn nhã, đào hoa quá nặng, canh năm sinh ra chung thân bất năng phát đạt; gia hội sát kị thì tàn tật cô khắc, lưu manh chi lưu; đối cung Thái âm Hóa kị thì tang chí hoặc tự ti. Dậu cung nữ mệnh, hôn nhân không được thuận, tái giá hoặc là tì thiếp mệnh; gia cát tốt hơn một chút, gia sát càng hung, gia đào hoa tinh dâm đãng không khỏi.

Dậu cung tọa mệnh, phùng canh năm sinh ra, canh tử, canh ngọ hung nhất, chung thân rách nát, tất là chết thảm, chết sớm hoặc tàn tật.

thìn thủ hòa bình, bính đinh sinh ra hiểu rõ; canh quý sinh ra phúc không kiên nhẫn cửu. Viên mặt chữ điền, hoàng bạch sắc, vóc người trung đẳng, hơi mập. Sự nghiệp nên công chức, giáo sư, tin tức xuất bản, tư pháp, khẩu tài nghiệp.

Thiên đồng ở thìn thủ, thụ đối cung cự môn ảnh hưởng, khẩu thiệt thị phi đa; dịu ngoan trung hậu, nhiệt tình háo khách, cùng người hợp, nhân duyên hảo, mưu tính sâu xa, khẩu tài hảo, hảo biện, cao đàm khoát luận, coi trọng tinh thần hưởng thụ, ái tự do, tản mạn vội vàng xao động, làm từng bước, hiếu học nghệ mà đa học ít tinh, nên dĩ khẩu tài mưu sinh mà lại thái độ làm người phục vụ của nghiệp, không thích hợp làm lão bản. Gia ngôi sao may mắn so sánh trôi chảy. Hóa lộc tịnh sai ai ra trình diện xương khúc, rộng rãi cứng cỏi, quý hiển. Sai ai ra trình diện sát tinh, trải qua gian khổ phấn đấu mới có thể có thành. Kình dương cùng, có chí khí mà hăng hái, nhưng bản thân dễ bị thương, mà lại ái tình không được chuyên. Đà la cùng thì tang chí. Gặp hỏa linh tất sinh dị chí. Hóa kị tịnh gia hội Tứ Sát, tang chí mà tiêu cực, rách nát đa đoan. Hội chặn trống trơn cướp, suốt đời đa phập phồng. Nhân so sánh chủ quan, không thích hợp cùng người kết phường.

Phùng hóa lộc, quan cung thiên cơ hóa quyền, gia hội kình dương thì so sánh lợi, gia hội đà la thì bất lợi. Năm đinh sinh ra, thiên đồng hóa quyền, ngọ cung có lộc tồn, thiên lương hóa lộc, dần cung thiên cơ hóa khoa, khoa quyền lộc tam kỳ giai hội hảo cách cục, phùng đối cung Hóa kị lai xung, trái lại trở thành kích phát thiên đồng lực lượng, cách cục hài lòng, chủ phú quý, duy so sánh làm lụng vất vả, tay không gây dựng sự nghiệp, năm mới vất vả cực nhọc, lúc tuổi già thành công, nữ mệnh hiền lành; thủ cung tốt, thìn cung soa.

Ở thìn cung, kết hợp cương nhu, thị phi so sánh thủ ít; gặp tả hữu xương khúc, có thể có danh tiếng mà phát quý; kình dương cùng, bản thân tao thương; đà la cùng, mập trước mắt miễu; gặp hỏa linh có chí.

Thiên đồng thủ cung là trái lại bối, thủy bị đất cung khắc, cô hàn nghèo hèn, phụ mẫu khả năng sớm tang, là nghèo khó bức bách, phải chăm chỉ một điểm, cho nên so sánh vất vả cực nhọc bôn ba. Gia cát cũng có thể phú quý, mà lại phú mà không kiêu, lấy đức thu phục người, phúc từ cần lao trung tâm lai. Gia sát là hạ cục. Hạn năm phùng thường có ra ngoài, hoặc tạm rời cương vị công tác đổi nghề hoặc đáo biệt địa đi công tác. Nữ mệnh chủ vất vả cực nhọc bôn ba mà bình thường. Năm đinh sinh ra dần cung Thái âm hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, cung mệnh thiên đồng hóa quyền, thìn cung có cự môn Hóa kị lai xung, trái lại là đại quý của cách, nữ mệnh là hiền phụ. Tân năm sinh ra cũng chủ tiên đau khổ hậu điềm.

tị hợi cung nhập miếu, nhâm bính mậu sinh ra, gia cát tài quan cách. Canh năm sinh ra bất lợi. Nên công chức, tiêu khiển, luật sư.

Thiên đồng ở tị hợi, tính ôn hòa, đa nhàn nhã đi chơi hoà thuận vui vẻ thú, thiện xã giao, khẩu tài tốt, thông minh nhạy bén, nhân duyên quảng, coi trọng sinh hoạt hưởng thụ và tình thú, an hưởng có phúc, hảo tửu sắc, thiếu chủ sai ai ra trình diện, vô sáng lập kình, làm việc không được tích cực, được chăng hay chớ, lười nhác kéo dài. Gia cát sự nghiệp thành công, có thể có hưởng thụ, gặp tả hữu xương khúc năng lực quý hiển. Ở tị cung, cũng chuyện xảy ra sự nịnh bợ lấy lòng người khác. Thụ đối cung bị chiếm đóng thiên lương tinh ảnh hưởng, gia hội Tứ Sát, suốt đời vất vả cực nhọc bôn ba, nhấp nhô mà tiêu cực, dễ có huyết quang tai ương, cô khắc tàn tật, tất nhân hung hiểm chuyện xảy ra sinh mà lưu lại vết thương, hoặc rủi ro; gia đà la, thị lực cản trở; gia hỏa linh, sinh dị chí, thái độ làm người so sánh tà, dễ nhập hắc đạo. Gia thiên mã lang thang. Nam nữ giai chủ tình cảm phức tạp, nam so sánh lang thang, thích hợp nghệ thuật gia. Nữ mệnh khuôn mặt đẹp mà dâm, hiền hoà, thảo nhân thích, dễ bị người mê hoặc rút lui, tình cảm đa khúc chiết, thích hợp diễn nghệ nhân viên; gia cát phú quý, nhưng dâm đãng không khỏi; gia sát hoặc đào hoa tinh canh dâm đãng, hình phu khắc tử, cùng người tư thông hoặc phụ nữ phong trần.

Phùng hóa lộc, gia hội lộc thành điệp lộc hoặc hợp lộc, có thể được tổ ấm, có sẵn sự nghiệp. Gia hội đào hoa tinh chủ tang chí. Phùng hóa quyền, cũng tụ họp tứ hóa, nhưng gia hội sát, mà lại Hóa kị ở cung phu thê, tính chất tuyệt nhiên bất đồng, sự nghiệp còn có thể, tối bất lợi hôn nhân.

thiên đồng là sự nghiệp, thích ít áp lực công tác, có thể là công chức, giáo sư, đẩy mạnh tiêu thụ, ăn vặt thực tạp điếm hoặc nhà trẻ, nghệ thuật, trung y thuốc, kế toán, mậu dịch, xã giao, du ngoạn, tiêu khiển, ngành dịch vụ chờ hoặc và thủy chữ Nhật mực có liên quan hành nghiệp.

Thiên đồng ở nhân, là nghệ thuật, giáo sư, học thuật, phúc lợi, mậu dịch ngoại giao, ẩm thực nhân viên phục vụ. Tại thân thể là nhĩ, thận, bàng quang, da thịt. Ở sự: Và ẩm thực tiêu khiển hữu quan việc, xã giao, đồng tình, ở chung, an vu hiện trạng, ít sáng lập kình. Ở vật là ăn vặt, bảo vệ sức khoẻ thực phẩm, cứu tế vật phẩm, y dược vệ sinh đồ dùng, món đồ chơi, thủy, trang sức vật, xem xét vật, tiêu khiển vật, thuỷ sản phẩm. Trên mặt đất để ý là phương tây dậu vị, là thủy câu, dòng suối, tỉnh tuyền, chỗ trũng địa, sa địa, bãi, cảng, nhà trọ, công ty mậu dịch, chỗ ăn chơi, hoa viên, quán ăn nhỏ chờ. Khí trời: Âm tình mà ít vân vụ, vô thái dương. Ở sổ là lục.

Thiên đồng nhập nam mệnh cát hung bí quyết: Thiên đồng miếu vượng Phúc Thọ trường, phùng cát thông minh dự lan truyền, bị chiếm đóng hợp sát đa số hung, cơ nguyệt lương hội nên không môn.

Thiên đồng nhập nữ mệnh cát hung bí quyết: Phụ nhân thiên đồng thông minh nhân, xương khúc gặp gỡ thiên phúc chính xác, cùng âm tương phùng dâm xảo dung, y lộc mặc dù phong chung không đẹp.

☆ 6, sao Liêm trinh

tính chất sao giải thích: Liêm trinh thuộc đinh hỏa, tượng âm, bắc đẩu đệ ngũ tinh. Ở sổ tư phẩm chức quyền lệnh, chưởng hình ngục pháp luật (miếu vượng hoặc phùng giờ lành), hóa khí là tù (hãm địa hoặc phùng hung thì), ở quan lộc làm quan lộc chủ, chính trị tinh, sự nghiệp tinh, có uy quyền, mang nhiều chính trị màu sắc. Hung thì đại diện thụ ước thúc, bẻ cong, tà ác, tranh cãi, thị phi, là tiểu nhân tinh. Ở mệnh thân làm thứ đào hoa (đa số tinh thần đào hoa), phùng tử vi chấp uy quyền, gặp thất sát thì hiển võ công, gặp lộc tồn chủ đại phú, gặp văn xương hảo lễ nhạc. Chủ màu đỏ, sinh nữ. Liêm trinh đại diện máu, dụng cụ tinh vi, thiết bị điện, máy vi tính. Nhân vật đại biểu: Phí trọng.

Đẩu số trung tâm, tinh diệu là dương cương người hiển quý mà lý trí, âm nhu người chủ phú mà trọng tình cảm. Liêm trinh là so sánh dễ thụ nó tinh ảnh hưởng tinh diệu, thật xấu biến hóa bất định. Liêm trinh bản chất biểu hiện là dương cương, nhất là phùng tử sát thì đáng sợ hơn dương cương tính, gặp lộc tồn có thể điều hòa mà năng lực âm dương tướng tế. Tổng quan liêm trinh cùng với nó chủ tinh tổ hợp, đa số dương cương người, cho nên giống nhau nên được âm nhu ngôi sao lai điều hòa, như phủ tướng lộc tồn hóa lộc lục ngôi sao may mắn chờ, không thích hợp sai ai ra trình diện sát kị lai tăng dương cương tính.

Liêm trinh và tham lang tương đối, hai người đều có đào hoa, nhưng tham lang là nhục dục hình, so sánh bất năng tự chế, hội không từ thủ đoạn, tình cảm thượng thiên hướng vật chất, tương đối hiện thực, mang nhiều tửu sắc tài vận; liêm trinh là tinh thần hình, so sánh lý trí, năng lực tự chế, so sánh chú trọng tinh thần cảm thụ, khá cao nhã, mà lại là tình dục mà không phải là ham muốn hưởng thu vật chất, tình cảm rất sâu, kịch liệt mà mai ở trong lòng, tạo thành thương tổn rất kéo dài. Hai người đều có đổ tính, tham lang lòng tham ích kỷ; liêm trinh so sánh hào khí, ít ích kỷ.

Khán liêm trinh tổ hợp thật xấu tựu khán là tăng tình cảm còn là tăng lý trí, giống nhau phùng kiên định chính khí cập trống rỗng tinh diệu tăng lý trí, phùng tình cảm tính và đào hoa ác sát chờ tinh diệu tăng tình cảm. Nhược và đào hoa tinh đồng cung, thì hội biến thành nam nữ tình cảm, lúc này thì mới có thể có thực chất tính nhục dục đào hoa hành động.

Liêm trinh so sánh ưa nhập lục thân cung, chủ tình cảm thâm hậu, nhưng hóa kỵ nhập cung phu thê, dễ chia lìa.

dung mạo: Nhập mệnh, niên thiếu mặt vàng bạch sắc, trung niên hoàng trau chuốt, lão niên hồng hoàng sắc, giáp tự hình hoặc viên mặt gầy, mi khoan con mắt đại, mắt lộ thần quang, mặt hoành miệng đại, vành tai hậu đại, thông thiên mũi, mũi lộ lỗ, lặc lộ hoành cốt, vóc người trung đẳng lược béo hoặc cao gầy hình, nhưng có thịt mà cường tráng, lôi thôi lếch thếch. Bề ngoài cương nghị, không giận mà uy. Vượng cát thì bộ lông nồng đậm mà nhu thuận, hãm địa thì bộ lông thưa thớt; gia Tứ Sát đa dị phát, xích phát quyển khúc, ma mặt hoặc tàn nhang. Đặc sắc: Mi cốt đột lộ, trán xông ra, xương gò má cao. Nhưng và văn xương đồng cung thì, kể trên đặc thù hội biến hóa, trở nên mi thanh mục tú, trắng noãn thanh tú.

tính tình tài hoa: Liêm trinh tính cách rất phức tạp, biến hóa đại, có thể chính có thể tà, miếu hãm cập có sát vô sát chênh lệch rất lớn. Ở tình cảm và lý trí thượng so sánh mâu thuẫn, một mặt là thứ đào hoa, so sánh phong lưu lãng mạn, khác giới duyên tốt, thiện vu đòi khác giới niềm vui, đối yêu thích người đó hội nhiệt liệt địa truy cầu, một mặt khác là liêm minh trinh tiết, yếu tự hạn chế tự chế, sở dĩ giống nhau chỉ là tinh thần đào hoa, mà vô thực chất tính thịt dâm, nội tâm tiên mài rất đau khổ (chỉ độc thủ và vô sát kị, tức tình hình chung thì).

Giống nhau thái độ làm người cương ngạnh quật cường, thông minh cường nhớ, hào hiệp hào khí, nhanh mồm nhanh miệng, không được ti không được a, có đảm lược mưu lược, lòng cầu tiến và sự nghiệp tâm ngận cường, không sợ trắc trở, công tác tích cực phụ trách; giỏi về biểu hiện mình, vì đạt được đến đó mục đích, năng lực đầy đủ giải trừ mình và thiện vu lưu tâm quan sát người khác ngôn hành cử chỉ, biết làm sao triển hiện sở trường của mình, ưu điểm, cũng biết làm sao cùng hắn nhân chung đụng chiến thuật tâm lý, có điểm khôi hài hài hước, năng lực nói hảo biện, làm cho có săn sóc, không câu nệ cảm giác, nhân tế quan hệ cũng bởi vậy không sai, là ưu tú ngoại giao nhân tài, xã giao xã giao thượng so sánh hội tiết kiệm; sĩ diện và tự do, ưa quản nhân, không thích cư nhân hạ và thụ câu thúc, không câu nệ tiểu tiết, cô độc cao ngạo, sơ cuồng phản bội; thô bạo cấp liệt (so sánh sát khí), sơ ý đại ý, chủ quan cố chấp, tranh cường háo thắng, không úy kỵ tràng diện, bất tại hồ ánh mắt của người khác, nặng danh dự địa vị, giả chính kinh, ưa độc lập mạo hiểm, tham tân yêu cầu thay đổi, hư vinh dã tâm, hội tranh quyền đoạt lợi, ngờ vực vô căn cứ đố kị, và đồng tính bất hòa, bằng hữu đa biết giao ít; làm việc nghiêm túc bảo thủ, không muốn người biết, thích từ từ sẽ đến hoặc tối ám lai, đối với người khác cùng mình yêu cầu rất nghiêm, không thích người khác phê bình chính, an nguy không động dung, cho nên bề ngoài rất lạnh tịnh mà nội bộ nhiệt liệt tăng vọt, sinh hoạt quá so sánh khẩn trương; trọng tình cảm, so sánh phong lưu, đa tình cảm làm phức tạp và phiền não, yêu ghét cực đoan, xung động dịch nộ, ưa nộ hiện ra sắc, chỉ cần là chính hứng thú sự, ai cũng ngăn cản không được, phàm chính không thích nhân hòa sự, hội cực lực phản đối, cùng người ý kiến không đồng nhất dồn tình hình đặc biệt lúc ấy lập tức phản bác, vì vậy mà thường tạo thành xung đột; người ta cùng hắn náo mâu thuẫn, chỉ cần người ta khẳng chịu thua, hắn sẽ tha thứ người ta. Đương tình cảm không được thuận thì, hội chuyển thành hảo đổ.

Liêm trinh đái chính trị màu sắc, ưa chính trị, đa biểu hiện là lấy tay đoạn, cổ tay lai giao tế xã giao. Vừa là pháp luật ngôi sao, tượng trưng công đường, hình phạt chính 犾 sự, bố mẹ làm quan, đường hạ là kẻ tù tội, tên cổ tù ở lại, quan phù, quan quỷ, có bị quản chế bị tù ý tứ, suốt đời phải chú ý quan tụng thị phi. Vượng cát thì có quyền thế mà tù người khác, dễ nhập chính pháp giới, nguyên tắc tính rất mạnh, như thiết diện bao công, chưởng quyền to. Hãm hung hoặc gia sát kị thì dễ nhập lạc lối, tham ô trái pháp luật mà tù chính, thành kẻ tù tội. Cho nên liêm trinh thật là tốt phôi cận cách một con đường, nhưng khán rơi cái gì cung vị, gia hội ngôi sao gì diệu lai tác phán đoán suy luận, tam phương tứ chính tinh tình đối liêm trinh lực ảnh hưởng rất lớn, đối liêm trinh thật là tốt phôi sẽ có tăng giảm tác dụng. Liêm trinh nhập miếu mới có thể là phúc, hãm địa hoặc gia sát kị thì tai họa quá mức hung.

Nhập miếu, vô sát chủ quan quý, có bốc đồng, có lòng cầu tiến, khẳng phấn đấu, học mà dốc lòng, trách nhiệm tâm cường, trung nghĩa hiển đạt, có năng lực lãnh đạo, làm quan người đa năng lực trong sạch hoá bộ máy chính trị trinh tiết, thể nghiệm và quan sát dân tình khó khăn, đã bị quần chúng ủng hộ. Sắc nhất quan võ, cũng lợi chính pháp giới và khoa học kỹ thuật, không thích hợp kinh thương, nhược kinh thương cũng nên công cộng sự nghiệp hoặc gia công. Vô sát gia hội ngôi sao may mắn, suốt đời phú quý, có thể nắm quyền chuôi; gặp phủ tướng lục cát hóa khoa quyền lộc chờ cát, hành sự ổn trọng, năng lực lãnh đạo rất mạnh, công chính liêm minh, quan cao lộc hậu. Hội thất sát xương khúc lập võ công. Ưa gia hội lộc tồn, vưu ưa lộc tồn và tham lang ở đối cung cùng độ, vô phá có nhiều ngoài ý muốn cơ hội gặp, suốt đời phú quý.

Cư rảnh rang yếu nơi thì có chí nan thân, có tài nhưng không gặp thời. Hãm địa càng hung, không được tập lễ nghĩa, bay bổng táo bạo, tùy hứng phóng túng, phản bội tính cường, ưa làm náo động, chủ quan tính cường, khí gia cô đơn, xảo nghệ quân cảnh chi lưu, cũng dễ tiến nhập lạc lối, ngợp trong vàng son, sẽ phạm tửu sắc đổ, dễ nhân tình cảm không được thuận mà chuyển đi mạo hiểm ăn ý đánh bạc; sai ai ra trình diện lộc tồn ngôi sao may mắn có cải thiện; canh hội Tứ Sát Hóa kị, hung bạo giả dối, cuồng vọng tà tịch, bẻ cong quỷ biện, đại phá đại bại, sẽ vì đánh bạc mê hoa mà dồn tụng, hoặc phạm pháp tao hình, hoặc huyết quang chết sớm, đặc biệt tử cung là hung, có cát cứu cũng chủ có quan tai hoặc bị thương tàn phế.

Buổi sáng sinh ra so sánh thông minh trí tuệ hảo biện mà không chính, buổi trưa sinh ra so sánh tà bích mà hảo bẻ cong lừa gạt, buổi chiều sinh ra so sánh thông minh liêm chính mà có làm, dạ sinh ra so sánh cuồng vọng đi kỳ đồ mà mê luyến tửu sắc. Sống ở loạn thế hoặc nghèo khó nhà so sánh tốt, sống ở hòa bình an bình và phú quý nhà dễ dính vào thói quen mà hảo du đãng. (những … này nhận định chỉ là so sánh với so sánh mà nói, chỉ có thể tác tham khảo).

tổ hợp ưa kị: Liêm trinh mừng nhất và tử vi phân thủ mệnh thân, vượng cát người có thể là trung hậu uy vũ người, suốt đời năng lực chưởng quyền to, gia tả hữu canh nghiệm, là lĩnh đạo chủ quản nhân viên; hãm hung giảm cát mà bình thường. Thiên tướng lộc tồn năng lực chế kỳ ác, nhập hội chùa mỗi ngày tướng lộc tồn, chủ phú quý mà lại lễ độ nghĩa. Tam phương hội chiếu khôi việt, vô ác sát đa năng lực hướng chính đồ phát triển. Tam phương hội chiếu sát tinh, dễ đi hướng tà ác, thiện ác chẳng phân biệt được, hảo đố đa nghi, bẻ cong quỷ biện. Liêm trinh ngoại trừ nhập quan lộc mệnh thân cung, gặp cát tốt hơn ngoại, phùng hung hoặc ở cái khác cung vị cũng không cát. Thiên không cướp hai sao ở mệnh thiên đối chiếu, suốt đời sự nghiệp thượng có ít nhất một lần nặng tổn thất nặng nề.

Liêm trinh không thích phùng Tứ Sát thủ chiếu, tà ác thì rất xấu, cuồng vọng bá đạo, dâm đãng tai ách, nhất là ở tị hợi cung xấu nhất. Chính gây nên “Liêm trinh Tứ Sát tao hình lục” . Suốt đời đa khúc chiết, thường không hề luận đoán tai ương, quan tai tai họa bất ngờ, thị phi thương bệnh, nhất là ở tử tị cung, lại thêm Hóa kị, bạch hổ càng hung, chủ tàn tật, hoặc khai sự giải phẫu, cũng hình phạt chính phạt khó thoát. Gia Hỏa Tinh, hội lấy oán trả ơn, cùng thủ vu hãm thiên không nơi hội luẩn quẩn trong lòng mà đầu sông tự sát, gặp lại không vong, chủ ý ngoại hung sự bị chết. Đi hạn phùng của cùng luận. Gia hội dương đà, là phi thường có, hoặc là tiểu thâu, lại thêm tả hữu hoặc một trong số đó cùng thủ canh mới có thể, bất luận giá cả thế nào có nhiều trộm cướp khuynh hướng, tiểu thì thâu vật, lớn thì cướp đoạt chính quyền; cũng chủ mủ máu bệnh ngoài da không khỏi, hoặc có hình thương chuyện xảy ra sinh; dương linh đồng cung, danh ◇”Hình tù hội linh”, chủ chết oan chết uổng hoặc binh tai, canh phùng lưu dương điệp hoặc xung càng hung, thường thường tựu là ứng với tai của kỳ; đà la cùng, ít liêm sỉ và trinh tiết quan niệm. Lại thêm mặn diêu xương khúc, dâm đãng vô sỉ. Tứ Sát lại thêm thiên nguyệt, còn nhỏ đa bệnh, lớn lên nhiễm bệnh nó hương. Vô cát mà sát hình kị tụ, chết tha hương nó hương, hoặc chết vào ngoại đạo.

Liêm trinh thiên hình đồng cung, tất là vũ dũng người, nhưng nếu lại thêm hội Tứ Sát kiếp không, chủ tàn tật, sẽ gặp ngoài ý muốn của hung tai, như tai nạn xe cộ, điệt thương, sát thương, bệnh hiểm nghèo nan y, khai đao, hoặc phạm tội tao hình, nặng người chỗ dĩ cực hình, không được chết già.

Liêm trinh thiên diêu đồng cung, là ngoại đào hoa, nam dễ tửu sắc tài vận, nữ thì người người có thể thái. Và hồng loan đồng cung, thích cùng nhân liếc mắt đưa tình, nhưng cận vi tình ý dâm. Hàm trì cùng, là nội đào hoa, cũng cận vi tình ý dâm.

Liêm trinh phùng thiên không kiếp không vong, so sánh năng lực tập chính, nhưng nếu vô lộc tồn hóa lộc thì, vừa sẽ biến thành chủ quan cố chấp, mù quáng hành động, tinh thần so sánh trống rỗng, đa huyễn tưởng, sự nghiệp bất lợi, nhưng nếu làm Lý Công chuyên nghiệp kỹ thuật trái lại cát. Có lộc thì, sai ai ra trình diện thiên không cướp nhưng có lý tưởng, nhưng sự nghiệp thượng thì hội cát chỗ giấu hung, thành công có bại, chỉ cần không lịch sự thương, làm kỹ thuật sáng tác tính sự nghiệp thì may mắn.

“Liêm trinh bạch hổ đồng cung thủ mệnh, hình trượng khó thoát”, không hỏi miếu hãm, suốt đời chắc chắn hình tụng lao ngục sự, hạn vận phùng cũng cùng, nếu không có hình tụng thì có huyết quang, tai nạn xe cộ ngoài ý muốn; hãm địa gia hội dương đà quá nặng. Lưu niên thái tuế hoặc tiểu hạn nhập hãm yếu của cung gia lưu niên bạch hổ, là năm ứng với hung, phùng sát tụ hoặc dương đà giáp càng hung, phòng cực hình. (kỳ nghiêm trọng trình độ yếu xem thêm bản mệnh cập đại hạn tinh tình mà định, phùng cát đa vô tai hoặc tai khinh).

Liêm trinh và xương khúc đồng cung có thai không hề ưa, ở dương cương thì nhưng ưa song tinh đồng cung, ví dụ như thân vị cung tựu ưa sai ai ra trình diện xương khúc; đa chủ ích kỷ, tình cảm không được thuận. Vượng địa có phú quý, nhưng đến già thì không được chết già. Hãm địa gia sát chủ tình dục tranh cãi, hình thương, quá mức thì sợ chết, chết sớm; tái phùng Hóa kị thì nghèo hèn tàn tật. Chánh sở vị “Văn xương văn khúc hội liêm trinh, chết yểu năm” (hãm địa gia sát mới là). Gia văn xương, minh để ý mà hảo lễ nhạc, ưa ca vũ; gia văn khúc là công vụ viên chức, nói năng ngọt xớt, ích kỷ, phong lưu lãng mạn, lại thêm kình dương thì dối trá gian trá; nữ mệnh sai ai ra trình diện xương khúc hội làm nũng, khoe khoang phong tình. Xương khúc hội chiếu thì có thể giảm bớt hung tướng, xương khúc giáp nhưng là đại cát của tượng. Dễ nhân phấn thân toái cốt, nhảy lầu mà chết. Phùng xương khúc đồng cung Hóa kị, tất hung, mà lại bất luận nam nữ, giai dối trá mà tâm đa tính toán, thiên không hơi nhiều lời.

◇”Liêm trinh ám cự tào lại tham lam”, ý tứ là liêm trinh ở hãm địa hội cự môn, hoặc phân thủ mệnh thân, hoặc đi hạn phùng cự môn, làm quan lại người thì hội tham ô trái pháp luật, hoặc nhân thị phi mà dồn quan tòa. Tái phùng tham sát dương đà càng hung.

◇”Liêm trinh vô sát có cát, thanh danh lan xa” : Liêm trinh ở mão vị thân cung an mệnh, vô sát kị, tam phương cát củng tức là. Gia sát bình thường.

phùng hóa lộc, phần kết minh sang tân, hảo tìm kiếm tân kích thích, nhưng thiên hướng tinh thần hưởng thụ, bằng thủ đoạn yêu cầu tiến thủ, năng lực hiển hiện quyền uy phú quý (tam phương hội cát tài chủ tiến tài tiến ưa, thăng chức, trôi chảy, phủ thì không phải vậy). Miếu vượng chủ có uy quyền, có thể được quần chúng chi trì, có duy trì liên tục lãnh đạo cơ hội. Hãm bình địa thường. Gia hội sát hình thì hội biến thành tửu sắc tài vận, giao tế xã giao đa, nhưng vô thu hoạch. Vô luận miếu hãm, đào hoa háo sắc bản chất vẫn đang tồn tại, tái kiến đào hoa tinh nếu không có sát kị thì, trái lại nguyên nhân chính phong nguyệt xã giao được tài.

sợ nhất Hóa kị, ở đẩu số trung tâm thuộc lực ảnh hưởng lớn nhất tinh diệu một trong, hung tính rất lớn, kỳ biểu chinh là tình cảm ngăn trở, mà lại kỳ tình cảm ngăn trở có chứa vĩnh cửu tính chất, dễ bị lừa rút lui, đặc biệt thụ lục thân lừa dối hậu mang đến tinh thần bị thương, hoặc bang nhân làm việc trái lại chiêu oán mà khiến cho lòng tự trọng bị hao tổn; người hung tai biểu chinh là huyết quang ngoài ý muốn, hình tụng, cũng dễ có mủ huyết chứng, tâm huyết quản bệnh, khai đao giải phẫu, ngoài ý muốn thương tai, bệnh lây qua đường sinh dục máu tật bệnh ung thư, phụ khoa bệnh chờ. Chủ thị phi đa cữu, bôn ba lưu lạc, tình cảm làm phức tạp, hỉ nộ vô thường, sự nghiệp cản trở, có tài nhưng không gặp thời, ăn ý mạo hiểm, dâm đãng hảo đổ, đa tiểu nhân, tranh đấu tranh cãi, tật bệnh quan tòa, lục thân duyên mỏng. Đặc biệt cư hợi tử xấu vùng sông nước là quá mức, chủ có hình tụng, màu hồng phấn tranh cãi (nhược hội thiên hình, bạch hổ, quan phù chờ tinh thì hình phạt chính tụng, hội đào hoa tinh thì chủ đào hoa sự). Một thân thường phiền muộn không vui, khổ qua kiểm, như có khó có thể cởi ra của kết. Nữ mệnh phùng của quá mức không thích hợp, tình cảm làm phức tạp đại, đào hoa sự khá nhiều, dần thân tị hợi cung càng rõ ràng. Thìn thủ xấu vị cung đa biểu hiện tại thân thể khỏe mạnh phương diện có chuyện, như phát sốt hoặc tật bệnh triền thân. Miếu vượng có cát thì hung tính tiểu, hãm địa có sát thì hung tính đại. Kình dương đồng cung, chỉ thấy tả hoặc hữu chỉ tinh, bất luận phú quý nghèo hèn, có nhiều ăn cắp khuynh hướng, tiểu thì thâu vật, lớn thì cướp đoạt chính quyền.

nữ mệnh, thanh tú nhanh nhẹn linh hoạt mà không diễm lệ, có mê người mị lực, nhất là mệnh tọa vị thân nữ tính, xưng là “Anh tú triêu viên cách” . Cá tính kiên cường ngay thẳng đoan trang, công việc quản gia có cách, làm việc coi trọng hiệu suất; lòng ghen tỵ và lòng hư vinh cường, ít lời, rất cố chấp, hội một mặt truy cầu sở ái người. Miếu vượng hoặc cát củng hoặc gia biết bơi tinh, năng lực thanh bạch trinh tiết tự thủ, trái lại chủ suốt đời không có đào hoa, đối với người khác phái năng lực giữ một khoảng cách; phùng hóa lộc, tính cương nhanh nhẹn linh hoạt, vượng phu ích tử. Hãm địa chủ cô độc, dâm đãng không khỏi, nhược tạm biệt tham lang, thiên diêu, Hàm trì chờ đào hoa tinh, kỹ nữ của mệnh; gia sát càng hung, mà lại trên mặt có tàn nhang. Nữ mệnh liêm trinh, bất luận nhập ở đâu cung đều có thể thủ tài. Tam phương cát củng vô sát, sự nghiệp thượng rất có thành tựu, sẽ thành là nữ cường nhân, chính trị gia hoặc xí nghiệp gia; phùng sát phá tan cũng không là hạ cục, nhưng đa tình cảm làm phức tạp cập khúc chiết; sự nghiệp so sánh dễ tiếp xúc khác giới. Dần cung thủ mệnh, giáp kỷ sinh ra thượng cách. Và tham lang cùng thủ mệnh thân chủ dâm dục. Và phá khúc hỏa đà giao nhau hoặc cùng thủ, cô độc nghèo hèn, hình phu khắc tử, là xướng tì chi lưu.

◇”Liêm trinh thanh bạch năng lực tự thủ” : Chỉ nữ mệnh miếu vượng mà nói. Nữ nhân giáp kỷ canh quý sinh ra, an mệnh thân dậu thủ tử cung; bính tân ất mậu sinh ra, an mệnh dần mão xấu ngọ, tức là. Tị hợi cung hãm địa thì không được cát, đa chủ ti tiện.

liêm trinh nhập mười hai địa chi các cung thủ mệnh đích tình huống

Lục giáp năm sinh ra, mệnh tọa dần thân cung người là thượng cách, tọa tứ mộ cung là tài quan cách. Đinh kỷ năm sinh ra thứ hai. Lục bính năm sinh ra, tọa tử ngọ mão dậu người, hoành nổi giận phá, phú quý không kiên nhẫn cửu. Bính mậu năm sinh ra chiêu thị phi, thành công bại. Vị thân năm sinh ra, ở vị thân cung hóa lộc tịnh phùng ngôi sao may mắn, chắc chắn phú quý.

tử ngọ cung hòa bình, đinh kỷ giáp sinh ra, gia cát tài quan cách. Bính sinh ra, hoành nổi giận phá, là phúc không kiên nhẫn cửu. Tử cung bỉ ngọ cung hảo. Dĩ thiên tướng tinh tình là việc chính. Hình tròn kiểm, lông mi to nùng, hoàng bạch sắc hoặc thanh hoàng sắc, nhĩ đại thùy trường, vóc người trung tâm cao, khỏe mạnh hoặc gầy. Sự nghiệp nên công chức, tài chính và kinh tế, xí nghiệp, quan võ, tư pháp, kỹ thuật, gia công.

Liêm tương đồng cung, thủy chế hỏa, liêm trinh ưa chính trị mà táo bạo hay thay đổi, thiên tướng cẩn thận phụ trách năng lực chế kỳ ác mà trở nên ổn trọng, chuyển hóa thành linh hoạt thủ đoạn chánh trị, không bỏ mất tinh thần trọng nghĩa và đồng tình tâm, làm việc kỹ lưỡng phụ trách, hữu điều để ý, có bài bản hẳn hoi, thái độ làm người thông minh trung hậu, có tài cán, nguyên tắc tính cường, dễ được với tư nói bát, sự nghiệp trên có thành tựu; thái độ làm người cẩn thận bảo thủ, khiếm tích cực chủ động và sáng lập kình, là đại tài trưởng thành trể người; trọng tình cảm, ưa biểu hiện, bề ngoài kiên cường ổn trọng, nội tâm trống rỗng nhát gan, không hợp đàn, thường có cảm giác cô độc, gia văn xương càng sâu; khá cao ngạo, lục thân duyên mỏng, thị phi đa đến từ khác giới. Nên công chức, phục vụ nết tốt nghiệp, như tài chính và kinh tế hoặc xí nghiệp giới và bộ phận then chốt hành chính công tác, nhưng nên phụ tá tính chất, nên phó chức, không thích hợp hát diễn viên và tác lãnh đạo chủ yếu.

Ưa gia hội lộc tồn, tâm tình điều hòa, vô sát kị chủ phú quý. Gia xương khúc thông minh tài trí, chủ phú quý, nhưng tình cảm càng mạnh, không thích lời nói; gặp văn xương hảo lễ nhạc, phùng sát kị thì không được cát. Gia quyền lộc tả hữu khôi việt chờ, giảm thiểu vất vả cực nhọc, có phú quý ôn tồn dự, năng lực chưởng quyền to; lại có thiên hình có thể là tư pháp quan viên. Phùng hóa lộc, tất hội quyền khoa, tuy là phó chức, lại có thể có đại phú quý, chưởng quyền to, nhưng dễ có tình cảm làm phức tạp, canh sai ai ra trình diện xương khúc lại được nhu khéo. Gia lục sát thì hư danh hư lợi, dối trá gian trá, tai họa bất ngờ. Gia hội dương đà, so sánh xung động, chiêu thị phi và hình thương; gia kình dương, địa bĩ lưu manh các loại, quan tòa lao ngục; lại thêm thiên hình hoặc Hóa kị càng hung. Tối ngại hỏa linh cùng hoặc chiếu, dễ có trọng đại ngăn trở, có tự sát khuynh hướng, hoặc có thương tích tai tàn tật. Gia thiên không cướp, nội tâm canh trống rỗng, sự nghiệp đa ngăn trở. Phùng Hóa kị, dễ có huyết quang bị thương tàn phế tai ương, tử cung là hỏa vào nước hương chủ mắt dễ mù; nội tâm so sánh yếu đuối, canh sai ai ra trình diện hỏa linh thiên không cướp, hội nhân bị nhục chiết luẩn quẩn trong lòng mà tự sát, có tả hữu lộc mã có thể giải trừ, có đà la tự sát phải không, có kình dương càng hung. Nhân thiên cơ ở tật ách, khỏe mạnh phương diện khả năng độ chênh lệch. Nữ mệnh thanh tú, tảo hôn hội sinh ly tử biệt, vừa phòng khai đao sanh non; gia cát trinh tiết hiền đức nhanh nhẹn linh hoạt; gặp kình dương đa đố kị hình thương; gia đào hoa tinh phòng đào hoa quan tòa; gia sát kị, nghèo hèn dâm đãng, mà lại phòng bệnh tai ung thư vú khai đao.

◇ hình tù giáp ấn cách: Nơi này “Giáp”, điều không phải chỉ ở lưỡng lân cung tướng giáp, mà là bí mật mang theo ý tứ, thực chỉ liêm sống chung kình dương đồng cung. Thái độ làm người hung ác độc địa, không tuân thủ pháp luật và kỷ luật, suốt đời tất có quan tòa hình tụng tai họa bất ngờ tai ương; gia thiên hình, bạch hổ, quan phù, quán sách, lao ngục khó thoát; gia đào hoa tinh thì có tình dục quan tòa; gia Hóa kị càng hung, tất có quan tai hình ngục. Chung thân bất năng phát đạt, chích nên tài nghệ tăng nói. Kình dương ở đối cung xung chiếu cũng hung. Ứng nghiệm của kỳ có thể từ tuổi hạn tham tường, phùng lưu dương đà, bạch hổ điệp tịnh của hạn năm ứng với tai. Nữ mệnh rất bất lợi, trượng phu chết sớm hoặc bản thân sanh non khai đao; nhược cung phu thê tham lang, điều không phải lão công có gặp ở ngoài, hay tình cảm bất hảo. Phùng dương đà giáp, nếu không có sát kị, nhân có lộc tồn đồng cung mà trái lại cát, nhưng nếu có Hóa kị thì đại hung. Có cát giảm hung.

◇ dương đà giáp kị cách: Phàm dương đà hai sao bên trái hữu lân cung giáp Hóa kị tinh đều gọi dương đà giáp kị cách, đều chủ đại hung. Liêm gần nhau cung mệnh phùng của, bỉ hình tù giáp ấn cách càng hung. Gia thiên không kiếp hỏa linh càng hung. Có cát thì hữu kinh vô hiểm.

xấu vị cung lợi ích, giáp sinh ra gia cát là tài quan cách. Bính mậu sinh ra chiêu thị phi, thành công bại. Mậu năm sinh ra mệnh tọa vị, quan võ phú quý. Ất năm sinh ra mệnh tọa vị, có thể phú mà không đáng quý. Vị bỉ xấu hảo. Dĩ thất sát tinh tình là việc chính. Mặt ngựa, hồng hoàng sắc, lông mi to, vóc người cao gầy, khỏe mạnh. Nên quan võ, tài chính và kinh tế, học thuật, ngoại vụ, ngũ kim thiết bị điện gia công.

Liêm sát xấu vị đồng cung, cá tính kiên cường, nhiệt tình khiêm tốn, nghiêm vu kiềm chế bản thân, hứng thú rộng khắp, phản ứng mẫn tiệp, có mưu lược tài cán, tích cực chủ động, chịu khổ, thiện quản lý tài sản cập phức tạp việc; dục vọng trọng đại, hội miên man suy nghĩ, ưa kiếm đồng tiền lớn làm đại sự, cá tính cấp tiến, ưa mạo hiểm, khư khư cố chấp, đứng núi này trông núi nọ, có đầu không có đuôi. Lục thân duyên mỏng, thích hợp chính làm một mình, không thích hợp hợp doanh.

◇”Liêm trinh thất sát, lưu động thiên nhai”, liêm sát hai sao đều là động tinh, ưa không động đậy ưa tịnh, ưa khai sáng tính sự nghiệp, chung quanh bôn ba, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, viễn phương gây dựng sự nghiệp, xuất ngoại thường được quý nhân tương trợ, năm mới bôn ba, nhiều lần trải qua gian nan khốn trở, trung niên hậu tài khả thành công, nên quan võ hoặc kỹ thuật. Liêm trinh hỏa khắc thất sát kim, hóa thành quyền, bốc đồng đủ, ưa gây dựng sự nghiệp, miếu vượng vô sát có cát chung sẽ trở thành giàu có người, đa số tiết kiệm mà tích phú, cho nên viết “Liêm trinh thất sát cư vượng địa, trái lại là tích phú người” (điều kiện là: Vô sát phá tan, mà lại yếu phùng cát hóa cát, hoặc tài quan cung sai ai ra trình diện lộc; cho dù có cát, cũng yếu trải qua gian khổ tài năng thành tựu).

Hai sao đều cụ dương cương của tính, ưa sai ai ra trình diện xương khúc lộc tồn hóa lộc tăng kỳ nhu tính, kị sai ai ra trình diện sát tinh tăng kỳ cương tính. Gia hội ngôi sao may mắn có thể phú đáng quý, vô sát quan võ cao chót vót. Gia khôi việt thì quan cao quyền nặng, phú quý mà lại năng lực kéo dài. Gia xương khúc mặc dù có thể thay đổi thiện kỳ cương tính nhưng so sánh dễ bay bổng ích kỷ. Gia lộc tồn cũng có thể thay đổi thiện kỳ cương tính mà danh lợi song thu vào. Gia sát tinh thủ chiếu thì canh cương bạo, đa tai bệnh tai họa bất ngờ, vất vả cực nhọc khúc chiết, lục thân duyên mỏng, có cát có thể tích phú, vô cát chủ nghèo hèn, cho dù hoành phát cũng tất bạo bại. Gia kình dương, là phi thường có, hội nhân sự nghiệp, đào hoa, xung động hoặc tranh đấu mà phát sinh quan tòa kiện tụng; tạm biệt linh tinh, quân nhân chủ trận vong. Đà la cùng, đa tranh cãi, mủ máu không khỏi. Không thích nhất hỏa linh cùng, chủ trọng đại ngăn trở, quá mức thì quân lữ trận vong, nhân công hi sinh vì nhiệm vụ. Phùng Hóa kị, chủ yếu biểu chinh là thương tai tật bệnh ngăn trở, không thích hợp quân cảnh; xấu cung nhân có lộc tồn cùng độ mà phát triển trái ngược vị cung cho thỏa đáng, vất vả cực nhọc mà thành công. Gia hội tả hữu tịnh thiên không cướp, dễ thụ người khác thương tổn. Vô cát mà sát hình kị hội tụ, hội thất bại thảm hại, hình tai thương bệnh, quá mức thì chết cho hắn hương, dễ phát sinh tai nạn xe cộ và khai đao, huyết quang hình lục tai ương, cho nên viết: “Liêm trinh thất sát đồng cung, trên đường mai thi” (ở cung thiên di cùng luận)(vũ liêm Hóa kị hung nhất). Liêm sát cùng thủ hoặc phân thủ mệnh thân, vô cát thì dữ nhiều lành ít, chiết cổ thương thân, vừa chủ ho lao bệnh tai. Tam phương sai ai ra trình diện tử vi Thiên phủ có thể giải trừ kỳ hung.

Phùng hóa lộc, tất hội quyền khoa, phú quý quyền lực bỉ liêm tướng còn lớn hơn, nhưng gia hội dương đà, so sánh vất vả cực nhọc mà lại đa tai thương tranh cãi quan phi. Liêm trinh Hóa kị, tài cung hỏa tham, vô sát, nhưng có hoành phát kỳ ngộ.

dần cung hòa bình, giáp canh kỷ sinh ra, quý cách. Thân cung nhập miếu, giáp năm sinh ra thượng cách, mậu sinh ra cũng cát, bính sinh ra vãn quý. Vóc người lược cao gầy. Sự nghiệp nên chính trị, tài chính và kinh tế, thiết bị điện, ngoại khoa, hộ sĩ, kỹ thuật, trang phục, gia công, đồ tể.

Dần thân liêm trinh, đối cung tham lang, tăng ham muốn hưởng thu vật chất. Tác thượng cách luận của, vô sát gia đã chủ phú quý; nhược hội hợp chúng cát, phú quý thành tựu xa so sánh hắn cách là cao; đa chủ niên thiếu đắc ý, ba mươi tuổi tiền sẽ bỗng nhiên nổi tiếng; ba mươi tuổi hậu trái lại có yếu bớt của thế; gia sát thì bình thường. Tính cương táo bạo, trực lai trực vãng, am hiểu giao tế và sinh ý, cần lao mà chuyên tâm chức một chuyện, giảng cú công tác hiệu suất. Không gặp dương đà dễ háo sắc, sai ai ra trình diện dương đà trái lại năng lực tự chế, nhưng thấy kình dương lại thị phi tranh đấu, sai ai ra trình diện đà la đa mủ huyết chứng. Hỏa linh cùng độ, cụ bất lương tình cảm, tự mình đa tình, quá mức thì đầu cơ trục lợi, nịnh nọt, suốt đời nhấp nhô. Phùng Bản cung hoặc đối cung Hóa kị, hoặc gia hội xương khúc mui xe, tăng cường tình cảm tính, đái nghệ thuật khí chất, coi trọng đời sống tinh thần. Không thích văn khúc cư đối cung, văn xương tọa mệnh, gia hội sát hình hao tổn, canh hội vũ khúc Hóa kị, chủ có trộm đạo khuynh hướng, hoặc chủ tửu sắc dẫn đến thất bại. Ưa đối cung tham lang sai ai ra trình diện hỏa linh, hoành phát hoặc được thê trợ giúp phát tài. Bản cung hoặc đối cung hóa lộc quyền, hoặc gia hội tả hữu khôi việt, tăng cường kiên định tính, có phú quý, nặng hơn thấy vật chất hưởng thụ, sự nghiệp thượng dĩ nghệ thuật, tiêu khiển, tiêu phí nghiệp bỉ tham chánh rất có lợi. Phùng hóa lộc, quan cung vũ khúc hóa khoa, tài vụ tín dự hảo hoặc chưởng quyền sở hữu tài sản. Phùng Hóa kị, tinh thần so sánh u buồn, hôn nhân không được thuận, dễ và có chồng khác giới mến nhau; lại thêm Tứ Sát, so sánh tiêu cực bi quan, có tự sát ý niệm trong đầu. Nam mệnh anh tuấn. Nữ mệnh, thanh tú, lưu loát, có tài hoa, sự nghiệp tâm cường, cũng năng lực lo cho gia đình, bất khả tảo hôn, bằng không tình cảm hôn nhân đa khúc chiết.

Dần cung, có nghệ thuật khí chất, đa tài đa nghệ, tích cực tiến thủ, uy nghiêm, suốt đời rất có thực lộc, giáp năm sinh ra có khá cao địa vị và thực lộc. Gia xương khúc, nên nghệ thuật sáng tác; hội văn xương hảo lễ nhạc, thơ từ. Hội lộc tồn phú quý. Gia sát thì đặc biệt. Đà la cùng, mủ huyết chứng. Nữ mệnh thanh bạch, hội lộc tồn đời sống tình cảm thuận lợi; hội thiên mã chạy ngoài vụ.

Thân cung, cơ trí khéo léo, tài hoa xuất chúng, độc lập khai sáng, lãnh diễm đoan trang, gian khổ phấn đấu sẽ thành đại nghiệp. Vô sát gia cát, phú quý biểu dương. Sai ai ra trình diện xương khúc lộc tồn, có thể đại phú quý. Sai ai ra trình diện tả hữu khôi việt, có thể giảm thiểu làm lụng vất vả, mà lại có thể phú quý.

◇ Tử Phủ triêu viên cách: Dần cung an mệnh, ngọ thủ nhị cung Tử Phủ lai triêu; thân cung an mệnh, tử thìn nhị cung Tử Phủ lai triêu; thái độ làm người quân phỏng thần của tượng, cát cách. Giáp năm sinh ra khoa lộc quyền hội, tất vị chí công khanh. Vô tả hữu chờ cát thì bình thường. Gia Tứ Sát, bình thường mà lại đa bệnh tai.

◇ hùng ở lại triêu nguyên cách: Liêm trinh cư dần thân tọa mệnh, đối cung là tham lang, vô sát phá tan tức là. Tuy là phá tổ ly hương của mệnh, lại chủ phú quý thanh danh lan xa, năng lực nhất ô kinh người, nhưng như thần kê nhất hát hậu, ban ngày lại im lặng không lên tiếng, ý tứ là đến đây cách thành thì không thể kéo dài. Giống nhau là khi còn trẻ tuổi có thể một lần hoành phát, qua đi tựu tái cũng không có cái gì biểu hiện, cho nên nên nắm kỳ ngộ, chuyển biến tốt hãy thu. Thái độ làm người so sánh kiên cường, có thể chịu được cực khổ, cần lao, gấp gáp, trực lai trực khứ, giảng cú công tác hiệu suất, thiện vì mình biện hộ, giao tế cổ tay tốt. Đang làm việc thượng, năng lực nhâm lĩnh đạo giai tầng, rất có kiến giải, danh khí hảo, có thể chưởng chức vị quan trọng và có tiền tài, nhưng dễ tiếp cận sái sắc tài đổ.

mão dậu cung hòa bình, ất tân quý sinh ra, may mắn. Giáp bính canh sinh ra, hoành nổi giận phá, phúc không kiên nhẫn cửu. Dĩ phá quân tinh tình so sánh rõ ràng một ít. Phương viên hoặc hình vuông kiểm, thanh hoàng sắc, mi khoan đen đặc, vóc người trung đẳng, khỏe mạnh. Vô cát gia hội đa số người làm ăn. Sự nghiệp nên kinh thương, công chức, văn nghệ, kỹ thuật, xảo nghệ, phục vụ, đại lý thương.

Liêm phá đồng cung, hai sao đều cư hãm yếu nơi, phá quân tăng cường liêm trinh dương cương của tính, ưa sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn lộc tồn tăng kỳ nhu tính, kị sai ai ra trình diện sát sao Hóa kỵ tăng cương tính. Thái độ làm người so sánh cuồng vọng tự ngạo, không chịu thua, chuyên quyền độc đoán, dễ bạo dịch nộ, lo ngại tính toán, dễ xung động, bị đâm kích thì đặc biệt xung động, phá hư tính rất mạnh; kiên cường quả đoán, có nghị lực, bốc đồng đủ, có chí khí, có tinh thần mạo hiểm, ưa cũ nát sang tân, giỏi về tấn công bất thiện thủ, phá tổ nghiệp, khí tổ ly tông, tay không thành gia, có thể chịu được cực khổ, tích cực chủ động, sự nghiệp tâm cường, thiện giao tế, có thể trường kỳ vùi đầu đau khổ can, chung tới nhất ô đắc ý; đa chuyên vu một loại tài nghệ, đáng tiếc sự nghiệp và tài vận dễ tốt đại phôi, hoành nổi giận phá, tiên phá hậu hưng, trung niên hậu tài năng hiểu rõ; khẩu tài tốt, nhưng không thích tùy tiện nói nói, không hợp đàn, so sánh quái gở, rất âm trầm, đào hoa đa.

Vô sát có cát cũng có thể vất vả cực nhọc sau đó phú quý, đặc biệt mậu năm sinh ra, song lộc triêu nguyên, là thượng cách; ất tân năm sinh ra có lộc tồn nhập mệnh cũng tốt, có thể phú. Gia hội xương khúc, vô cát thì bất lợi, tam phương hội ngôi sao may mắn cũng có thể phú quý, chủ nổi danh thanh, có phát triển; gia sát hình kị phá tan, suốt đời kinh hãi, khổ hạn đến đó, phùng cát thì thường thường quá, phùng hung càng hung, phí sức cố sức, dễ có thuỷ ách. Xương khúc đồng cung, nhất là chỉ tinh đồng cung, suốt đời bần sĩ, bôn ba lao lực; gia hội văn xương hảo lễ nhạc, có lộc tồn đồng cung thì có thể giảm thiểu làm lụng vất vả, năm mới bài vở và bài tập hảo, mà lại có phú quý thành tựu, nhưng tân năm sinh ra khiến cho văn xương Hóa kị thì bất lợi. Có sát vô cát, chích khả xảo nghệ an thân, tiên bại hậu thành.

Gia Tứ Sát, sẽ có luẩn quẩn trong lòng ý niệm trong đầu, để tâm vào chuyện vụn vặt, có thể có u buồn chứng (hỏa linh nặng hơn, dương đà hơi nhẹ), dễ tự sát, uống thuốc độc mà chết; gia cát thì hội giảm bớt; đặc biệt Hỏa Tinh đồng cung là hung, hội đầu sông, tự sát, có lộc mã ngôi sao may mắn tới cứu cũng chủ tự sát hậu được cứu vớt của tượng (liêm phá hỏa tam tinh phân đà mệnh thân vu hãm địa, cũng tác đến đây phán đoán, nhưng hơi nhẹ), chánh sở vị “Liêm trinh phá hỏa cư hãm địa, tự ải đầu sông” . Không thích nhất hỏa linh cùng độ, chủ gian trá bạo bại, tái kiến sát kị, lại thấy hình hổ, chủ khai đao giải phẫu hoặc ngoài ý muốn tai hoạ; lại thêm Hóa kị xưng là lang tâm cẩu phế, lao lực thị phi, hung ác vô nghĩa, lấy oán trả ơn. Gia dương đà, dễ có thị phi phạm hình, ngoại thương tàn tật, tử vong. Gia hội kình dương có lao ngục hoặc chết vào ngoại đạo, phùng kình dương đối cung phá tan, chủ đại hung đột tử, gia hình hổ quán sách canh nghiệm. Gia hội đà la xương khúc, phùng Hóa kị có thuỷ ách. Gia thiên không cướp, dễ vì hắn nhân thương tổn. Gia hội thất sát thiên hình, nặng hơn đại tỏa chiết, ngoài ý muốn thương vong sự cố. Bính năm sinh ra liêm trinh Hóa kị, cả gan làm loạn, mình hủy diệt mà rách nát. Phùng Hóa kị, dễ rách nát tai tật, có nữa Tứ Sát, chắc chắn đại tai ách, dễ có quan tụng quan phi và huyết quang tai ương hoặc máu bệnh, cũng dễ nhân kiêu ngạo mà bạo bại. Liêm phá tổ hợp cũng so sánh dễ phát sinh tai nạn xe cộ, nên tường thôi lưu niên, phùng cơ cự, âm sát và lưu dương đà, bạch hổ, Hóa kị điệp tịnh lưu niên nên chú ý.

Liêm trinh hóa lộc, tất gia hội quyền khoa, đại phú đại quý của cách, nhưng gia hội dương đà, mà lại đối cung thiên tướng phùng hình kị giáp, so sánh khiếm thận trọng, so sánh vất vả cực nhọc mà lại đa tai thương tranh cãi quan phi. Phá quân hóa lộc, tất hội dương đà, dã tâm rất lớn, sự nghiệp cục diện cũng đại.

◇”Liêm cư mão dậu, đa số công lại”, ý là vô cát hoặc có sát thì, đa nhậm chức về công môn, cảnh lại, thuế viên, ngục đinh chờ giống nhau viên chức, hoặc là xảo nghệ nhân, kháo kỹ thuật nghề nghiệp, không mắc; tối nên quan võ hoặc đái hung hiểm, trì lợi khí hành nghiệp.

Liêm phá và vũ tham phân thủ thân mệnh, tất kháo kỹ thuật mưu sinh, cả đời bất an, tình cảm không được thuận, gia Hóa kị dương đà đào hoa càng sâu.

thìn thủ cung lợi ích, giáp kỷ canh sinh ra tài quan cách. Bính mậu sinh ra chiêu phi, thành công bại, gặp hỏa linh, có lao ngục tai ương, sát tụ có cực hình của lự. Thủ cung bỉ thìn cung hảo. Thiên phủ ảnh hưởng trọng đại, tinh tình chiêm lục thành đã ngoài. Phương viên hoặc mặt tròn, hoàng sắc hoặc hoàng bạch sắc, lông mày thô, cao trường vóc người, có thịt hoặc mập mạp, da to hắc. Nên chính giới, thực nghiệp, công chức, kiến trúc, văn nghệ.

Liêm phủ đồng cung, Thiên phủ cũng năng lực chế kỳ ác mà biến thành nhu hòa, xã giao năng lực cường, nhân duyên hảo, bằng hữu trợ lực đại; cần kiệm tiết kiệm, thiện quản lý tài sản; đa sống ở phú quý nhà, gia đình quan niệm rất mạnh, là để ý nhà hảo thủ. Tính dày rộng ôn lương, cao nhã chuyên gia, khéo đưa đẩy lõi đời, khẩu tài hảo, ngoại cương nội nhu, khác giới duyên tốt; kiến giải đặc biệt, có mưu lược tài cán, làm việc chăm chú, nhâm lao Nhâm Oán, không thương làm náo động, so sánh bảo thủ cẩn thận, chuyên quyền độc đoán, ưa tranh quyền. Niên thiếu thất bại, trung niên hậu tài phát đạt, dễ nắm quyền. Phùng xương khúc tả hữu chờ ngôi sao may mắn, quan cao quyền đại, danh vọng hảo; phùng xương khúc, đọc sách cầm cờ đi trước. Phùng sát tinh thì có trở ngại trệ, mà lại thái độ làm người gian trá; thiên không cướp cùng thì cô lập mà có đại ba chiết và tổn thất; kình dương cùng, thị phi tranh đấu; đà la cùng, tâm tính tàn nhẫn, dễ có hình tai hoặc mủ huyết chứng; Hỏa Tinh đồng ý với hãm thiên không của cung, đầu sông tự sát. Nhân cung phu thê có phá quân, sở dĩ hôn nhân không đẹp, nên kết hôn muộn, mà lại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cho thỏa đáng. Nữ mệnh hôn nhân lại càng không mỹ, tình cảm đa làm phức tạp. Đặc biệt thích hợp vu tinh mịn công tác, nên tài chính và kinh tế, các loại kiến trúc hành nghiệp. Đối cung thất sát, từ vũ hội rất có thành tựu, gia sát dễ trận vong, hoặc ngoài ý muốn tai ương, hoặc tàn tật. Phùng cá biệt sát tinh, tăng bốc đồng, năng lực phá tan thiên la địa võng chế ước. Phùng hóa lộc, quan cung vũ tướng hóa khoa, văn võ kiêm toàn, mà lại am hiểu quản lý tài sản, niên thiếu bất lợi, trung niên đi sau đạt, hạn năm cũng chủ hậu kỳ tài phát. Phùng Hóa kị, trái lại tăng ý chí chiến đấu, mặc dù thành bại không đồng nhất, trải qua nỗ lực cũng dễ trở nên nổi bật, dĩ thủ cung tốt hơn; tình cảm vợ chồng không hợp; gia sát, phòng rách nát hoặc ngoài ý muốn tai thương.

Thìn cung, thái độ làm người cố chấp, theo quy thủ cừ, khoan nghiêm cùng tồn tại, cần kiệm, xã giao quảng, ưa bày ra. Thủ cung, ý chí kiên cường, tích cực hướng về phía trước, mạo hiểm, lãnh khốc, nguyên tắc tính cường, dám yêu dám hận, tính toán tỉ mỉ.

tị hợi hãm địa, giáp kỷ mậu sinh ra so sánh tốt, phúc không kiên nhẫn cửu. Lục bính sinh ra có họa, lục giáp sinh ra cũng không nên, dễ đột tử yểu vong, đi hạn phùng của, cũng có hung hiểm, phấn xương bể nát thi của tượng. Viên mặt dài, hoàng bạch sắc hoặc thanh hoàng sắc, lông mày thô hoặc tú trường, lớp giữa hơi gầy vóc người, cụ gợi cảm. Sự nghiệp nên công chức, phục vụ, hướng dẫn du lịch, trang sức, trang hoàng, diễn nghệ, xảo nghệ.

Liêm tham hai sao đều lạc hãm mà lại là đào hoa tinh, đồng cung chủ mùi hôi hợp nhau, tăng cường nhục dục và đào hoa màu sắc, vô cát thủ chiếu liền là lang thang đa dâm cách cục, nam lang thang nữ đa dâm, thường có tình cảm tranh cãi và làm phức tạp, so sánh hội tửu sắc tài vận, phạm quan phù, nhất là gia đào hoa tinh thì, dễ nhân tửu sắc rủi ro dồn tụng, suốt đời đào hoa thị phi quan tòa không ngừng, quá mức thì bị chết. Tính tình kiên cường, thẳng thắn chính trực, nhiệt tình lễ độ, năng lực nói thiện biện, khéo đưa đẩy lõi đời, nói nhiều, có can đảm, có sáng lập kình, thích ứng năng lực cường; gấp gáp, dễ xung động, không quen nhìn thì nói thẳng không được kị, hỉ nộ vô thường, ái huyễn tưởng, lòng hư vinh cường, phù hoa không thật, nói được làm nhiều được ít, không bền lòng tâm, ưa mạo hiểm cập ăn ý, không được lo lắng hậu quả, ưa dâm vui sướng trầm mê đánh bạc, lục thân duyên mỏng, phá tổ rời nhà, bôn ba lao lực. Năm mới thành công bại, có cát có thể quan võ quang vinh hiển, trung niên hậu có thể có chút thành tựu. Hai sao đều rất thông minh cường nhớ, có thể là khoa học kỹ thuật nghệ thuật gia người đó tài, nhất là thích hợp vu diễn nghệ giới. Mậu năm sinh ra tham lang hóa lộc, tịnh gặp lộc tồn, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh tinh đồng cung gia hội, chủ đại phú quý, hoặc là quân đội của tướng lãnh cao cấp, chính giới danh nhân, hoặc danh chấn giang hồ của lùm cỏ anh hào, hoặc công thương giới của cự phú.

Liêm tham đồng cung, lớn nhất dương cương của tính, tam phương sở hội ngôi sao cũng mạnh phi thường liệt, mừng nhất gia hội chiếu khôi việt tả hữu lộc tồn hóa lộc chờ ngôi sao may mắn lai điều hòa, trái lại hung là cát, sự nghiệp thành công, trung niên đi sau phúc, nhưng cũng đa chủ không kiên nhẫn cửu hoặc không được chết già. Không thích xương khúc đồng cung (nhưng hội giáp nhưng cát), chủ nhân hư đa thực ít, phẩm tính bất chính, khuynh gia bại nghiệp, hoàn phòng ngoài ý muốn hung tai; gia Hóa kị, bính năm sinh ra tất chết thảm. Sai ai ra trình diện lộc tồn tăng năm mới vất vả cực nhọc, nhưng chung năng lực làm giàu. Tam phương gia hội sát sao Hóa kỵ càng thêm kỳ cương tính, quá cương dịch chiết, chủ phiêu đãng, nam đạo nữ xướng, thái độ làm người gian giảo, có phúc cũng không cửu trường, hoặc nghèo khó suốt đời, không vì đồ tể định tao hình, đa hung hiểm, hoặc mặt mày hốc hác tàn tật, quá mức thì yểu thọ (khổ sở ba mươi); lại thêm hội đào hoa tinh, dễ nhân sái sắc tài đổ mà bị chết. Sai ai ra trình diện hỏa linh, bất năng cấu thành “Hỏa tham linh tham cách”, bạo phát tất bạo bại, đa tâm tư tích tụ, luẩn quẩn trong lòng, duy làm việc trái lại kiên nhẫn tâm, có đặc thù tài nghệ. Sai ai ra trình diện dương đà, lang thang gian khổ mà rách nát đa tai hoạ. Gia đà la, là gió lưu màu trượng, nam có tam độ tân lang (cung phu thê phôi thì nghiêm trọng), nữ thì tam độ tân nương (cung phúc đức phôi thì đặc biệt nghiêm trọng); lại thêm Hóa kị, phòng bệnh lây qua đường sinh dục; gia thiên diêu, nam là sắc lang nữ là xướng. Sai ai ra trình diện không vong thiên không cướp, sức tưởng tượng cường, mặc dù bần cùng mà năng lực tập chính, làm tài nghệ và sáng tác trái lại cát, nhưng thấy hồng loan đại hao tao đạo hại. Tứ Sát hỗn tạp lại thêm hình kị, hình 犾 khó thoát. Liêm trinh thiên về tình cảm, tham lang thiên về ham muốn hưởng thu vật chất, đồng cung hậu nhược liêm trinh hóa lộc hoặc sai ai ra trình diện xương khúc vân vân cảm tinh chủ tăng tình cảm, liêm trinh Hóa kị hoặc sai ai ra trình diện cô thiên không chờ tinh chủ suy yếu tình cảm; nhược tham lang hóa lộc quyền hoặc sai ai ra trình diện tả hữu chờ tinh chủ tăng cường ham muốn hưởng thu vật chất, tham lang Hóa kị hoặc sai ai ra trình diện thiên không tinh thì yếu bớt ham muốn hưởng thu vật chất. Gia hội thiên mã, năm mới ly hương phát triển, suốt đời chung quanh bôn ba, gia hung tinh thì cô bần, khí tổ ly tông, chết tha hương nó hương; nhược tạm biệt lộc tồn thì phát tài vu xa hương. Xương khúc đồng cung, thái độ làm người đa hư ít thực, phẩm tính ti tiện, yếu phòng tai nạn xe cộ, tai nạn trên không, hoặc từ chỗ cao té xuống chí tử vong; phùng Hóa kị càng hung, bính năm sinh ra tất có đại họa, đa chiêu đột tử.

Liêm trinh hóa lộc, cũng tất hội quyền khoa, nhưng dễ gia hội dương đà, không tuân thủ tổ nghiệp, tay không hưng gia, cũng phú quý mà so sánh vất vả cực nhọc đa tai thương tranh cãi quan phi của cách, mà lại tài cung phùng đà la, được tài kéo dài, cũng nhân xã giao mà tốn hao đại. Tham lang hóa lộc, lộc tồn thủ chiếu, quan cung vũ sát, so sánh lợi sự nghiệp, nên tiêu khiển ngành ăn uống; tài cung tử phá, nan tụ tài. Phùng Hóa kị, vô chủ sai ai ra trình diện, đa u buồn và tình cảm làm phức tạp, tự tìm phiền não, không được tụ tài, thị phi tranh cãi đa. Tham lang hóa quyền, hội vũ khúc hóa lộc, tất hội dương đà, sự nghiệp không sai, nhưng biến hóa đại mà lại vất vả cực nhọc, nhược phùng sát hình kị tụ, thì chủ nghèo khó mà lại dễ có lao ngục tai ương.

Liêm tham ở hợi cung là tuyệt xử phùng sanh của cách, gia cát đáng quý hiển, gia sát không được chết già. Một thân cũng chính cũng tà, mâu thuẫn tối, tình cảm phức tạp, thích khoe khoang, ái biểu hiện, hài hước khôi hài, hiền hoà, sợ nhất người ta nói hắn không được, đối với người khác phái đặc biệt quan tâm. Phùng Hóa kị hoặc có đào hoa tinh, cũng xưng là “Hiện lên thủy đào hoa”, nam phóng đãng, nữ đa dâm. Nam dễ lấy vợ phong nguyệt trong sân nữ nhân làm vợ.

Tị cung, canh sinh ra kình dương nhập quan lộc, lao ngục khó thoát; tân sinh ra lộc tồn nhập quan lộc, có thể phú quý, nhưng là phúc không lâu sau trường. Hợi cung, giáp sinh ra kình dương nhập quan lộc, lao ngục khó thoát; nhâm năm sinh ra có thể phú quý, nhưng là phúc không lâu sau trường; quý sinh ra đà la Hóa kị đồng cung, không làm việc đàng hoàng, cô bần tàn tật mặt mày hốc hác, quá mức thì yểu thọ.

Liêm tham nữ mệnh, mạnh mẽ, phú dã tính mỹ, đào hoa đặc biệt đa, lang thang đa dâm, đa ly hôn, nên tác nhà kề. Phùng hóa lộc cũng không cát, dễ thất thân. Gia hội Tứ Sát diêu mặn, dâm đãng vô sỉ, lưu là kỹ nữ. Gia không vong thiên không cướp thì trái lại năng lực tập chính, nhưng so sánh nghèo hèn.

◇”Xương khúc liêm tham cư tị hợi, gia sát Hóa kị, phấn thân toái cốt hoặc yểu vong”, tân năm sinh ra tối kỵ. Ở sự nghiệp cung gặp của cũng rách nát nan toại của tượng. Hạn vận đến đến đây, dễ xảy ra tai nạn xe cộ, tịnh có chuyện tình cảm phát sinh.

liêm trinh là sự nghiệp, vượng cát tái sinh quan viên lĩnh đạo. Nên công vụ, giáo chức, giám sát, giám khảo uỷ viên, xét nghiệm viên, kỹ thuật, công chức, quân cảnh, đồ tể, ngoại khoa bác sĩ, hoặc cửa hàng bán lẻ sinh ý và máy vi tính dụng cụ tinh vi thao tác viên, đốt cụ hoặc gas nghiệp, đúc nghiệp, pháo hoa pháo nghiệp. Nữ mệnh nên người bán hàng, hộ sĩ, hoặc kinh doanh tác phẩm nghệ thuật, trang hoàng điếm, nghề giải trí, phục vụ công ty.

Liêm trinh ở nhân, là chính giới, mậu dịch, nghi khí thiết bị điện thao tác viên, ngoại khoa bác sĩ, quân cảnh, quan toà, luật sư, tội phạm. Trên cơ thể người là miệng, máu, tuyến dịch lim-pha hệ thống, tức tật bệnh hệ thống phòng ngự. Ở sự là chính trị, sự nghiệp, chức vụ, quyền bính, trách nhiệm tâm, quý khí vận làm quan, nhốt, quan phi lao ngục, tích cực tiến tới, huyết quang tai ương, đào hoa. Ở vật là hỏa, mồi lửa, có thể đốt tính khí thể, điện lực, thiết bị điện, máy vi tính, động cơ giới, dụng cụ tinh vi, hóa chất phẩm, plastic, thư tịch, kính hiển vi, pin, xứng tử, kính lúp, gạch ngói vụn, máu hoặc và máu có liên quan vật phẩm. Trên mặt đất để ý là phương tây thân vị, cơ quan nhà nước, quân doanh, pháp viện, y viện, lò sát sinh, pháo hoa hán, đơn giản phòng ở, có rừng cây không cao hoặc ly ba sân, thiết bị điện chồng chất tràng, núi hoang, bụi gai địa, khu dân nghèo, hãm hại động, ẩm thấp địa, công nghiệp nặng căn cứ chờ. Ở trên trời khí đa số sáng sủa, thì có đột nhiên một trận dông tố. Ở sổ là cửu, tứ.

Liêm trinh nhập nam mệnh cát hung bí quyết: Liêm trinh thủ mệnh chí khí cương, chư cát củng chiếu quan thanh tú; bị chiếm đóng bần cùng chí nan toại, dù có tài quan cũng không long. Liêm trinh lạc hãm nhập rảnh rang cung, cát diệu tương phùng cũng có hung, thắt lưng đủ bị thương tàn phế khó thoát cởi, càng thêm hung thần mệnh cai chung.

Liêm trinh nhập nữ mệnh cát hung bí quyết: Nữ nhân thân mệnh giá trị liêm trinh, nội chính thanh liêm cách cục tân, chư cát củng chiếu vô sát phá, định giáo phong tặng ở thanh xuân. Liêm trinh tham phá khúc tương phùng, đà hỏa nảy ra cực nghèo hèn, định hình phạt chính phu tịnh khắc tử, chích tác xướng tì và nhà kề.

☆ 7, Thiên phủ tinh

tính chất sao giải thích: Thiên phủ thuộc mậu thổ, tượng dương, sao Nam Đẩu chủ đệ nhất tinh, ở đấu tư quyền, hiệu lệnh ngôi sao, là đế tọa của tá, chưởng quản diên thọ, giải trừ ách và quyền lực, ở sổ phụ trách điền trạch, tài bạch, y lộc, là điền trạch chủ, vừa danh lộc kho, hiện đại đại diện ngân hàng và cơ quan chánh phủ. Bí trải qua viết: Thiên phủ là lộc kho, mệnh phùng luôn luôn phú. Hóa khí viết già giặn, đại diện tài năng, thành thực, từ bi. Vô luận rơi ở đâu cung giai cát, đều có ổn định và tin cậy ý, có thể giải tất cả ách, năng lực chế dương đà làm người ở từ, hóa hỏa linh là phúc, ý là không sợ Tứ Sát, nhưng phạ thiên không kiếp không vong đồng cung.

Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, cũng đế vương tinh, cụ người lãnh đạo khí chất, nhưng nhân đẩu số dĩ bắc đẩu vi tôn, sở dĩ Thiên phủ nhưng muốn đi gặp tử vi cúi đầu xưng thần, đứng hàng tử vi dưới. Thiên phủ là tài khố quản lý quan, ở hiện đại ước tương đương với Bộ tài chánh, vật tư bộ, chỉ có thủ quyền sở hữu tài sản, cụ thể là thu phát tài vật quyền quản lý, là thủ tài tinh, điều không phải phát tài tinh, vô sanh tài năng lực. Và tử vi so sánh với, khuyết thiếu chế ước toàn cục tài năng và quyết đoán năng lực, cũng không tượng tử vi như vậy có khai sáng tân nghiệp năng lực, cũng không tử vi khí phách, so sánh thiên về gìn giữ cái đã có thượng phát triển; tử vi dĩ cường lực chế sát, Thiên phủ dĩ đức cập ôn hòa hóa sát, hiệu quả rất tốt.

Cổ có “Phùng phủ xem tướng, phùng tướng tầm phủ” nói đến, chủ yếu bởi vì Thiên phủ cùng trời tướng là đối tinh, mà lại tất hội vu tam phương, quan hệ rất mật thiết, ảnh hưởng lẫn nhau, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, sở dĩ phùng Thiên phủ muốn xem thiên tướng cát hung. Nhìn bầu trời tướng cát hung, chủ yếu khán giáp cung, phùng lục cát giáp, tài ấm giáp thì cát; phùng hung giáp, hình kị giáp thì hung; phùng ngôi sao may mắn đồng cung cũng cát, phùng hung tinh đồng cung cũng hung. Phùng thiên tướng cũng muốn xem Thiên phủ cát hung, nhìn bầu trời phủ cát hung, chủ yếu khán “Thiên không lộ thực”, Thiên phủ ưa phùng lộc tồn, hóa lộc, chủ phủ kho tràn đầy (vũ khúc hóa lộc là thượng cách, liêm trinh hóa lộc so sánh thứ, lộc tồn canh), xưng là thực kho, gia hội lục ngôi sao may mắn hoặc thành hảo cách cục cũng có thể là thật kho; vô lộc tồn hóa lộc, hữu danh vô thực, xưng là hư kho; vô lộc mà phùng thiên không cướp chặn thiên không tuần thiên không chờ, xưng là thiên không kho, bỉ hư kho càng hung, rất đúng cung thất sát hợp ngôi sao may mắn có thể giải trừ, có thể tay không gây dựng sự nghiệp; phùng lộc tồn, hóa lộc vừa phùng thiên không cướp, xưng là lộ kho, dễ mất tiền; phùng Tứ Sát cũng xưng là lộ kho, dễ là lừa gạt người, thiên tướng được lộc hoặc phùng cát giáp có thể giải trừ.

dung mạo: Nhập mệnh, năm mới mặt vàng bạch sắc, lão niên hồng hoàng sắc. Hình vuông hoặc phương viên hình kiểm, miệng phương, thái dương rộng thùng thình, càng dưới phương viên, môi hồng răng trắng, trớ thần so sánh hậu, mũi đỉnh thẳng, mũi cao to, con mắt thanh mi tú. Trung tâm vóc người cao, thân thể đầy ắp, yêu bối mập mãn đa thịt nhưng không được mập mạp, tinh thần sung mãn, hãm địa sảo gầy. Tướng mạo thanh kỳ, biểu tình an tường, tao nhã rất nặng, một thân phúc hậu, cười mặt nghênh nhân, làm cho thành thực có thể tin cảm giác. Nữ mệnh, hàm răng chỉnh tề, da trắng noãn, phu nhân thái.

tính tình tài hoa: Tính tình ôn hòa hào sảng, trung hậu thành thật, bảo thủ ổn trọng, an phận thủ thường, gặp nguy không loạn, thích làm vui người khác, thẳng thắn rộng rãi, lòng dạ khoan dung độ lượng, không câu nệ tiểu tiết, không đổi xung động và gây thù hằn, giỏi về điều giải tranh cãi, dễ được người tín nhiệm, chọn bạn mà giao, không thích cùng không được quen biết nhân gặp gỡ, có điểm quái gở cao ngạo; thông minh hiếu học, tài hoa xuất chúng, hứng thú rộng khắp, đa tài đa nghệ; có cất dấu dự trữ ham mê, tiểu tới tiền vật, đại chí phòng địa sản và điền sản; vô cùng tiết kiệm, dễ tính toán lợi ích được mất, có vẻ keo kiệt keo kiệt, chính sẽ không dễ dàng mời khách, lại mong muốn người khác thỉnh chính, người khác tới phỏng nếu không có quý trọng quà tặng thì mất hứng; lòng hư vinh cường, rất lưu ý hình tượng của mình và người khác đối với mình đánh giá, có điểm không quả quyết, cẩn thận một chút, cố chấp bảo thủ; thích chõ mũi vào chuyện người khác, khổ sự đều phải quản, quan tâm lải nhải, ưa quản người khác, không thích bị người quản, đối với mình so sánh hội tự cho mình siêu phàm, tự phụ tự tin, hảo tranh luận, tử không tiếp thu thác, thẹn quá thành giận, chuyện bé xé ra to; sĩ diện, khoe khoang, đối với bằng hữu giảng nghĩa khí, có lúc quá phận chuyên gia, xa hoa xa hoa; hưu nhàn tự nhạc, thập phần chú trọng quần áo và bề ngoài dáng vẻ, hảo tửu thực hưởng thụ, có lộc ăn tốt. Bị chiếm đóng hoặc vô cát, canh hư vinh keo kiệt, bảo thủ, ích kỷ keo kiệt.

Thiên phủ nhân làm việc tương đối ổn trọng, năng lực xử sự và thích ứng năng lực cường, có lĩnh đạo thống ngự tài năng, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, liêm khiết làm theo việc công, trung với cương vị công tác, nhâm lao Nhâm Oán, thiện vu quản lý tài sản quản tài, là ưu tú tài chính và kinh tế phụ tá quản lý nhân tài, nhưng khuyết thiếu khai sáng sức mạnh, an vu hiện trạng, bảo thủ không chịu thay đổi, án bộ tựu ban, từ từ sẽ đến, lão Vu sự cố, bảo thủ kỷ sai ai ra trình diện, có công tử ca khí phái, có ỷ lại tư tưởng, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, ở yên ổn trung tâm yêu cầu tiến bộ, nên gìn giữ cái đã có, ở sẵn sự nghiệp thượng bình ổn phát triển, giống nhau không thích hợp kinh thương ăn ý, chích nên cảo tài chính và kinh tế, quản lý các loại. Nhân cung phúc đức tham lang, cho nên dục vọng cường liệt, ngoài mềm trong cứng, bề ngoài ổn trọng mà cẩn thận một chút, nội tâm đã có tranh quyền đoạt lợi và chưa đủ chi tâm, đương sự tình phát triển đáo xấu nhất nông nỗi thì, tình nguyện đòi tiền, cũng có thể tương tôn nghiêm buông, cho nên tương đối dối trá, duy đương mệnh phúc cung gia hội sát sao Hóa kỵ mà lại sự nghiệp không như ý thì, dã tâm tài đại hiển, hội thay đổi dối trá gian trá là lừa gạt.

Nhập mệnh, suốt đời so sánh trôi chảy, trung niên hậu ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện đều có thể đạt được lý tưởng hoàn cảnh, có thể có tương đối phát triển tiền đồ. Cũng chủ phu thê tử nữ không thiếu. Thiên phủ vừa danh lộc kho, đối tài phú rất có dành dụm, lại có quản lý tài sản năng lực, có có lộc ăn; mừng đến lộc, không thích thiên không lộ.

tổ hợp ưa kị: Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, cũng mừng đến “Bách quan triều củng”, ưa gia hội tử tướng xương khúc tả hữu khôi việt lộc chờ chúng ngôi sao may mắn, tăng cường tài cán, miếu vượng cách cục cao người cẩn thận mà có thống ngự năng lực, sự nghiệp phát triển hài lòng, quý không thể nói, tài quan song mỹ. Và thái dương xương khúc hội, tất lên biệt thự. Thiên phủ đã là lộc tinh, mừng nhất gia hội tả hữu, thì thuộc hạ đa, trợ lực đại, có quyền quý. Thiên phủ là tài khố, ưa phùng lộc tồn hóa lộc, là tài khố tràn đầy, mừng nhất gia hội vũ khúc tài tinh hóa lộc, vô sát tất là cự phú. Gia xương khúc, đa tài đa nghệ, lợi đọc sách thi học, danh khí cao. Phùng khôi việt, cận quyền quý mà nhiều hơn tiến kỳ ngộ. Ưa hội tử vi, gia tả hữu ngôi sao may mắn tất có quyền quý. Hội khoa quyền lộc (không thích chỉ sai ai ra trình diện liêm tham hóa lộc, nhược tam phương tứ chính tụ họp tam cát là tam kỳ giai hội cách, nhưng chủ đại cát), chủ phú quý song toàn. Nhược cùng trời gặp gỡ phù hợp mệnh thân, chủ lục thân không thiếu, áo cơm sung túc (thiên tướng nên tài lộc giáp hoặc gia cát thì cục diện đại, phùng hình kị giáp hoặc gia sát kị thì không được cát hoặc cục diện tiểu). Phùng nhật nguyệt giáp, có quyền lại có tiền, gia một … hai … Sát tinh cũng không kị. Trên thực tế Thiên phủ là quốc khố của quan, vô “Bách quan triều củng” cũng không đoán cô, chỉ là cách cục không cao mà thôi, phùng thiên không kiếp không vong mới có thể cô.

Thiên phủ lộc tồn, xương khúc hội, rất nhiều của tư. Thiên phủ gia lộc tồn, lại thêm hội xương khúc, cự phú mà quý.

Thiên phủ không thích sát kị đồng cung có thể chiếu, là lộ kho, tăng bôn ba lao lực, mang đến nghịch cảnh, khó với ở yên ổn trong hoàn cảnh thong dong làm hưng lợi cách tệ là sự nghiệp, vô quan quý, nhưng nhưng có tài nghệ, trải qua nỗ lực nhưng có thể có chút thành tựu tựu, cũng chủ tiền tài không thiếu, duy so sánh vất vả cực nhọc, mà lại so sánh gian tham giả dối giả nhân giả nghĩa, thiện cảo âm mưu quyền mưu, tà môn háo sắc. Phùng dương đà, lãng phí tốn nhiều tiền, nhưng nhưng có xảo nghệ an thân, lao mà thành công. Phùng hỏa linh thì so sánh vất vả cực nhọc, nhưng nhưng có thể lao mà thành công. Sai ai ra trình diện thiên không kiếp không vong, là thiên không kho, trở nên bề ngoài khéo đưa đẩy, nội bộ đa lộng quyền thuật, gian hoạt dối trá, tìm kế, bác thủ hào đoạt, tạo thành tứ cố vô thân, dễ thất trách khuynh bại; không hợp đàn, cô độc, dựa vào chính mình gây dựng sự nghiệp, trợ lực ít, suốt đời gian khổ, nhưng chỉ nếu không kinh thương, tài vận ba động nhưng không lớn. Cát hung hỗn tạp, quyền mưu âm mưu người, mặc dù phú quý mà vô nói.

Thiên phủ nhập mệnh, nhược bản thân bắt đầu béo phì, tựu biểu thị tài vận bắt đầu đến rồi, nhược gầy yếu thì biểu thị phúc trạch nông cạn. Thiên phủ của tài, phải trải qua vất vả cực nhọc tài năng thu được, là dành dụm của tài.

◇”Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi” : Thiên phủ tả phụ hai sao cùng tồn tại thìn thủ nhị cung thủ mệnh, vô sát phá tan, tam phương hội cát, tất cư cực phẩm của quý. Không được cư thìn thủ cung cũng chủ phú quý, duy niên thiếu gian khổ mà thôi. Nhân hữu bật thuần âm thủy, cùng trời phủ dương đất có chế, cho nên hữu phủ đồng cung không bằng Tả phủ đồng cung quý, nhưng nhưng đoán may mắn.

◇”Thiên phủ xương khúc, cao thứ dạ quang vinh” : Thiên phủ xương khúc, hội hợp vu thân mệnh, chủ thông minh phú quý, học sinh thì tất là học sinh giỏi, cuộc thi cao trung, trung niên lên chức cơ vận tốt, có danh tiếng. Tả hữu xương khúc tụ họp, phú quý song toàn, vô sát phá định vì tài chính và kinh tế quan lớn, suốt đời trôi chảy.

Thiên phủ hội khôi việt, đa thành tựu vu tài chính và kinh tế giới, vô phá có thể là tài chính và thuế vụ của quan, mà lại được với cấp lãnh đạo tín nhiệm, suốt đời trôi chảy. Gia lộc tồn hóa lộc, đại phú đại quý.

Mệnh tọa dần ngọ thủ hợi mão vị, lục kỷ sinh ra có quyền quý; mệnh tọa tị dậu xấu, ất bính mậu tân sinh ra là văn võ tài quan cách; mệnh tọa hợi mão vị thìn dậu, giáp canh sinh ra không mắc, tiên phú quý hậu nghèo hèn, có đầu không có đuôi.

nữ mệnh ưa phùng Thiên phủ, mặt tròn mỹ nhân, truy cầu mốt, có phu nhân thái độ, khí chất cao nhã, bản thân đầy ắp hơi mập, trung niên hậu đại thể mập mạp; ôn nhu ổn trọng, thanh tú nhanh nhẹn linh hoạt, hành sự lý trí, không được xử trí theo cảm tính, xử lý thoả đáng để ý nhân tế quan hệ, nặng hơn thị tiền tài mà keo kiệt. Suốt đời đa Phúc Thọ. Gia cát vô sát, có tài cán, tất tác phu nhân, vượng phu ích tử. Gia sát cũng dĩ thiện luận, nhưng so sánh vất vả cực nhọc. Gặp tử vi tả hữu đồng cung, cực mỹ, tác mệnh phụ luận. Hảo bố trí gia đình, giảng cú quần áo bề ngoài, nhưng không thương tố những nhà khác vụ sự, sảo ngại không đẹp.

tử ngọ cung vượng, và vũ khúc đồng cung, đinh kỷ quý sinh ra là phúc, tài quan cách. (cụ thể nên xem thêm vũ từ khúc ngọ cung)

Vũ phủ đồng cung, nam mệnh sớm phát, am hiểu kinh doanh, có xí hoa năng lực. Gia cát tất nhiên phú quý. Gia sát mặc dù phú quý cũng gian trá, tiền tài tao tổn hại, vất vả cực nhọc đa trở. Gia không vong thiên không cướp, cô độc hình khắc. Nữ mệnh cương nghị có khả năng, nên kết hôn muộn, tảo hôn có ly hôn.

Tử cung, giỏi đoán ý người, được quý nhân nói bát, hài lòng như ý. Ngọ cung, công chính hảo lễ, được quý nhân nói bát, danh lợi song thu vào.

◇”Thiên phủ cư ngọ thủ, thiên tướng lai triêu, giáp nhân nhất phẩm của quý” : Thiên phủ ở ngọ cung, thiên tướng ở thủ cung, giáp năm sinh ra tất nhiên song lộc triêu viên, vô phá định chủ suốt đời phát triển trôi chảy, có thể chưởng quyền to, có nhiều đặc thù của nhâm, nhưng cần phải cát đa tài mỹ. Thiên phủ ở thủ thiên tướng ở ngọ cung cũng cùng. Nữ mệnh nhân thái vượng, đa chuyên quyền tịnh khắc phu, không được hoàn mỹ.

xấu không miếu, ất bính mậu sinh ra gia cát, tài quan cách. Vị cung, kỷ sinh ra gia cát cũng mỹ, giáp canh sinh ra có đầu không có đuôi.

Coi trọng ổn định, bảo thủ cố chấp, có uy nghiêm, thiện quản lý tài sản, có sở trường, nặng hưởng thụ, cảnh đêm có phúc. Gia ngôi sao may mắn có thể tấn chức cao tầng lĩnh đạo, hoặc là cự thương. Sai ai ra trình diện lộc mã, có thể kinh thương phát đạt cự phú. Sai ai ra trình diện xương khúc, đa tài trí, đọc sách là học sinh giỏi, sự nghiệp chức vị cao. Tả hữu đồng cung, tôn cư vạn ngồi, thuộc hạ đông đảo, có quyền quý. Gia hội khôi việt, cận quý quang vinh tài. Sai ai ra trình diện Tứ Sát, gian trá ích kỷ vô sỉ, lâm biến cố tiết, đứng núi này trông núi nọ, có đầu không có đuôi, suốt đời vất vả cực nhọc, nhưng trải qua nỗ lực nhưng có thể có thành, càng thêm kiếp sát dễ trông coi tự đạo. Gia không vong thiên không cướp là thiên không kho, quái gở, cô lập, tài lai tài khứ, lại thêm hồng loan đại hao, dễ thụ người khác hoặc đạo tặc gia hại. Đối cung sai ai ra trình diện dương đà, có lao ngục quan tòa, quyết phối thiên lý.

Thiên phủ xấu vị cung nhân nhật nguyệt giáp, có thể cấu thành ◇ nhật nguyệt giáp mệnh cách, cần phải âm dương hai sao miếu vượng, không thích lạc hãm gia thiên không tinh.

Xấu cung được nhật nguyệt miếu vượng tướng giáp, so sánh vị cung hảo, làm việc có nguyên tắc, có lĩnh đạo tài năng, ở bảo thủ trung tâm tìm kiếm đột phá, không được phú tức quý, sớm phát, mong muốn danh lợi song thu vào, suốt đời phát triển thuận lợi; gia cát, phú quý song toàn, không được quyền thì phú. Gia hội lạp bả sát tinh vô phương, trải qua vất vả cực nhọc hậu thành công, sát đa đặc biệt.

Vị cung, nhật nguyệt bị chiếm đóng trái lại bối, hư danh hư lợi, không mắc, dù có phú quý, cũng phải trải qua gian khổ phấn đấu tài năng thu được thành công, hoặc phú quý bất năng kéo dài; gia cát phú quý. Gia sát phá cuộc, canh vất vả cực nhọc mà sự nghiệp nan toại, tối đa bình thường mà thôi. Càng bảo thủ nhát gan, mặt ngoài cẩn thận một chút, kì thực khuyết thiếu nguyên tắc, sự nghiệp từ từ héo rút; nhưng được lộc và phùng bách quan triều củng thì cách cục nhưng cao.

dần cung nhập miếu, thân cung được địa, và tử vi đồng cung, đinh kỷ sinh ra, tài quan cách. (xem thêm Tử Phủ dần thân cung)

mão cung nhập miếu, dậu cung vượng địa, ất bính tân sinh ra, tài quan cách. Giáp canh sinh ra không mắc, tiên thành hậu bại, có đầu không có đuôi.

Mão dậu độc thủ, đối cung vũ sát, có đảm lược mưu lược, chí hướng rộng lớn, nhiệt tình háo khách, có điểm khai sáng lực, so sánh bận rộn, coi trọng ẩm thực hưởng thụ, truy cầu mới, mặt ngoài bảo thủ ổn trọng, nội tâm tham dục đại. Hôn nhân khả năng không tốt. Được “Bách quan triều củng”, hoặc gia hội chúng ngôi sao may mắn, cách cục cao mà cẩn thận, sự nghiệp đại mà lại phát triển hài lòng, có thể chưởng quyền sở hữu tài sản. Gia xương khúc, đọc sách là học sinh giỏi, đa tài nghệ, chức vị cao. Gia tả hữu, thuộc hạ đa, có quyền quý. Gia khôi việt, suốt đời cận quý, chưởng quyền sở hữu tài sản. Gia lộc tồn, vô phá nhất định có thể đại phú. Vô “Bách quan triều củng” thì cô lập, cho dù được một … hai … Ngôi sao may mắn, cũng chủ kinh doanh tiểu cục diện mà cẩn thận chặt chẽ. Vô cát gia hội sát kị, trải qua vất vả cần cù nỗ lực nhưng có thể chút thành tựu, nhưng so sánh hội gian tham giả dối. Sai ai ra trình diện thiên không cướp, cô độc, khuyết thiếu trợ lực mà lại đa ngăn trở. Đối cung có sát kị, đa tài vụ tranh cãi, sự nghiệp có trở ngại, mà lại dễ có tai nạn xe cộ hình thương. Mão cung, đa tài đa nghệ, thông minh nhạy cảm, biết nhân thiện dụng, di tình nuôi tính. Dậu cung, giỏi về gìn giữ cái đã có, thích làm vui người khác, thanh tao lịch sự u tĩnh.

thìn thủ cung nhập miếu, và liêm trinh đồng cung, giáp canh nhâm sinh ra, tài quan cách. (xem thêm liêm phủ thìn thủ cung)

◇”Thiên phủ lâm thủ có cát phù, thắt lưng kim y tử” : Giáp kỷ sinh ra, an mệnh thủ, có khôi việt tả hữu lộc quyền, chủ đại phú đại quý. Vô cát cũng bình thường, gia sát nặng thì vất vả cực nhọc đa tai. Đinh sinh ra, khôi việt giáp mệnh, lộc tồn nhập tài cung, chủ phú. Tối kỵ ất bính mậu sinh ra, dương đà xung mệnh, gia sát kị chết non đột tử, cho dù có cát cứu, hoặc chủ suốt đời thành bại phập phồng, khẩu thiệt thị phi.

tị hợi cung được địa, tị cung bỉ hợi cung hảo. Đối cung tử sát, tăng cường Thiên phủ năng lực, có quyền thế nhất tổ hợp, tham mưu nhân tài. Có quyết đoán, có tài hoa, đa suy nghĩ, so sánh ích kỷ, năm mới vất vả cực nhọc, tay không thành gia, tiên bần hậu phú. Gia hội lộc tồn hóa lộc thì phát đạt, nhưng và lộc tồn đồng cung nhân dương đà giáp mà cách cục không cao, mặc dù phú cũng vất vả cực nhọc; Thiên phủ phùng “Thiên không lộ” thì vì quyền thuật âm mưu mà hay thay đổi, rủi ro bại nghiệp. Phùng phủ xem tướng, thiên tướng phùng tài ấm giáp hoặc gia hội ngôi sao may mắn, ảnh hưởng và tăng Thiên phủ tường hòa yên ổn tính, lợi cho phát triển; nhược phùng hình kị giáp và lục hung giáp, thì ảnh hưởng và tăng Thiên phủ quyền mưu âm mưu Hoà Đa biến tính, đa tư lo ngại, để tâm vào chuyện vụn vặt, lợi ít thất đại. Cách cục hảo thì là xí nghiệp lĩnh đạo, cách cục soa thì là nhân viên kỹ thuật. Gia cát được quý nhân nói bát, một bước lên mây, cũng có thể kinh thương làm giàu; gia tả hữu chủ quý, quyền cao lộc nặng; phùng xương khúc, đọc sách là học sinh giỏi, sự nghiệp trôi chảy. Sai ai ra trình diện sát thì gian trá giả nhân giả nghĩa, suốt đời vất vả cực nhọc, sự nghiệp nan toại; gia đà la, dễ có quan tòa hình tụng. Thất bại vong, cô độc nghèo khó. Nữ mệnh lăng phu (ít lo cho gia đình tạo thành, nhưng so sánh lý trí, săn sóc và trinh tiết khả ái), hoặc có độc lập sự nghiệp, ít lo cho gia đình.

Thiên phủ là sự nghiệp, tái sinh tài chính và kinh tế, tài chính, ngũ kim, máy móc, mậu dịch, công chức, thổ địa, công trình bằng gỗ, nghề làm vườn, khoáng sản, nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp, phòng địa sản chờ, tiền lương khá cao. Tổ hợp hảo người có thể là chính giới, tài chính và thuế vụ quan viên, xí nghiệp thủ lĩnh.

Thiên phủ ở nhân, là người làm ăn, tài chính giới, đi làm nhân viên, thương khố vật nghiệp quản lý, nông dân. Trên cơ thể người là tính khí, ngạch, đảm, thần, giáp (từ đôi môi cập giáp ánh sáng màu có thể phán đoán Thiên phủ thật là tốt phôi, hồng nhuận xinh đẹp tuyệt trần người cát). Ở sự, là nông mục, tài chính, thu nhập từ thuế, hậu cần, tiền tài, tiền lương, tài khố, giữ vững sự nghiệp, vật nghiệp, phòng địa sản. Ở vật là nông sản phẩm phụ, tiền tài. Trên mặt đất là phía nam vị vị, là đại địa, cao lầu, cao sơn, đống đất, đền thờ, ẩm thực điếm, hành chính bộ phận then chốt, phủ kho phát đạt nơi, rộng thùng thình tráng lệ khu dân cư. Ở trên trời khí là tinh không vạn lí, nói cao khí sảng, khí áp thấp, khá hờn dỗi. Ở sổ là ngũ, thập.

Thiên phủ nhập nam mệnh cát hung bí quyết: Thiên phủ thủ mệnh phùng cát hội, phụ phượng phàn long hơn chín nặng, Tứ Sát tương phùng gian mà lại lao, thiên không cướp cùng viên cô mà gian.

Thiên phủ nhập nữ mệnh cát hung bí quyết: Nữ mệnh thông minh đa dạng dung, tam hợp tử vi thụ hoàng phong, Tứ Sát xung hội đa hối trệ, lục thân tướng bối nan dựa vào.

☆ 8, thái âm tinh

tính chất sao giải thích: Thuộc quý thủy, tượng âm, trung thiên chủ tinh, ở trên trời là nguyệt của tinh, hóa khí là phú, là điền trạch chủ tể, chủ nhà trạch, tài phú. Là tài tinh, nhưng thiên về vu kế hoạch tính quản lý tài sản. Là thủy của tinh, đại diện trắng noãn, vệ sinh. Tượng trưng âm tính, nữ tính, đại diện mẫu thân; mẫu không được tồn thì, nam mệnh đại diện thê tử, nữ mệnh đại diện chính; phu, thê không được tồn thời đại biểu nữ nhi. Đại diện âm u (hãm địa vưu quá mức), và hung thần tụ, là âm mưu quỷ kế, tai hoạ ẩn phục, hạn vận phùng thì hung, đa bệnh kín thủy tai, nhất là và Địa kiếp âm sát tụ, càng trời u ám, có hóa thành âm tào địa phủ, ly khai dương gian ý.

Thái âm và thái dương tính chất vừa vặn tương phản, thái dương là tích cực chủ động khuếch tán phóng ra, Thái âm là phản xạ thái dương quang huy, dĩ tiềm tàng thu liễm là ưa là việc chính; thái dương so sánh vô tư, Thái âm so sánh ích kỷ; thái dương ưa nhật sinh, Thái âm ưa dạ sinh; thái dương xảy ra sự cố khoái mà hơi ngắn tạm, Thái âm xảy ra sự cố mạn mà so sánh cửu viễn; thái dương cư dần mão thìn tị ngọ là miếu vượng, Thái âm cư dậu thủ hợi tử xấu là miếu vượng. Hai sao đều ưa gia hội lục cát lộc mã hóa cát chờ ngôi sao may mắn. Hai sao ở sự nghiệp thượng đều cần phải quá trình nỗ lực phấn đấu hậu tài năng thành công. Thái âm bỉ thái dương quá nặng thân tình, cũng có vô hình hình khắc đặc tính, đa hình khắc nữ tính lục thân. Chỉ thủ cung mệnh dễ và mẫu thân, thê tử, nữ nhi một trong có thân tình chưa đủ hiện tượng, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoặc sinh ly tử biệt, hoặc bản thân nghèo nàn; nam nữ còn nhỏ hoặc mẫu tồn thì khắc mẫu hoặc và mẫu duyên mỏng, thân tình ít; trung niên hoặc mẫu không được tồn thì nam bất lợi thê, nữ bất lợi chính; lúc tuổi già nam nữ bất lợi nữ nhi; nhưng chỉ là ở bị chiếm đóng hoặc phùng sát kị thì mới có thể hình khắc, phùng miếu vượng, cát củng, hóa cát thì sẽ không; nhược lục thân cung vượng cát cũng khắc không ngã, bất quá luôn sẽ có phương diện nào đó bất lợi.

dung mạo: Nhập mệnh, niên thiếu mặt trắng nhuận hoặc thanh bạch sắc, lão niên thanh bạch sắc, ban ngày sinh ra so sánh hắc, buổi tối sinh ra so sánh bạch; mặt tròn, đản hình hoặc viên mặt chữ điền, hãm địa sảo tiêm mỏng; da trắng noản làm sạch; lớp giữa hoặc thiên vóc người cao, giống nhau so sánh thon thả mà hơi gầy, miếu vượng hơi mập, hãm địa sảo gầy. Mi thanh mục tú, cơ sở ngầm điều hình, đuôi mắt đái phượng; bề ngoài văn tĩnh xấu hổ, ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ, tú lệ đoan trang, ưu nhã nhã nhặn, hào hoa phong nhã. Nói nhã nhặn, chậm rãi.

tính tình tài hoa: Cá tính nhân từ bác ái (thái dương bác ái là đại chúng, Thái âm từ ái thiên về vu thân hữu thượng), phú đồng tình tâm, khiêm tốn lễ độ, nhân duyên hảo, không đổi phát cáu, cùng người lui tới chọn thêm thủ thỏa hiệp phương thức, không thích cùng nhân minh đao minh thương tranh cường đấu thắng; thiếu ổn trọng, so sánh âm nhu hướng nội mà âm trầm quái gở, bề ngoài nhã nhặn xấu hổ, nội tâm vội vàng xao động hiếu động mà không mặt mày rạng rỡ thượng, ưa trầm tư, đa huyễn tưởng, không nặng thật kiền, có ngờ vực vô căn cứ tâm, công vu tâm kế, tính toán chi li, trọng tình cảm, ít lý trí, đa việc ngấm ngầm xấu xa việc, tình cảm mẫn cảm yếu đuối, dễ có tình cảm làm phức tạp, đa sầu đa cảm, tâm tình hay thay đổi, nhưng đa mai giấu ở trong lòng, không được sẽ lập tức biểu lộ ra, gặp ngăn trở thì không đổi phóng khoán lòng dạ, chính muộn ở trong lòng, hoặc tối trung tâm ái khốc; hảo tịnh, thích chưng diện, nặng bề ngoài trang sức, giảng cú sinh hoạt tình thú và hưởng thụ, ái vệ sinh sạch sẽ, có khiết phích (phùng sát phá tan thì không); sinh hoạt ưa tự do, không thương nhân ước thúc, cũng không ưa làm náo động và chủ động cầu người, nhưng ưa thay người khác tưởng, chiếu cố bằng hữu. Thái độ làm người thông minh, đọc sách và nghiên cứu năng lực cường, làm việc cẩn thận cẩn thận, quan sát tỉ mỉ, có kế hoạch, hữu điều để ý; làm việc bảo thủ mà thiếu chủ sai ai ra trình diện, nhát gan (hãm địa càng) sợ phiền phức, ít quyết đoán, khuyết thiếu tính tích cực và khai sáng tính, bị động tiêu cực, không quả quyết. Vô luận miếu hãm, đều phần kết nhã ôn nhu, có văn học nghệ thuật tu dưỡng, đa tình thơ ý hoạ, tài văn chương hơn người.

Thái âm miếu vượng và bị chiếm đóng hiển tượng kém rất lớn, nhưng cách cục tốt người, cho dù bị chiếm đóng cũng có thể phú quý. Miếu vượng, so sánh năng lực chính trực vô tư, thành thực thủ tín, độ lượng đại, thông minh cơ mưu, bác học đa năng lực, văn tài mưu lược, suốt đời vui sướng, nhưng so sánh lười biếng.

Hãm địa, tức thất huy, bên ngoài thành thực mà nội ẩn ác ý ngụy, thái độ làm người so sánh âm trầm, thiếu rộng rãi thẳng thắn thành khẩn, ưa quyền mưu âm mưu, ngụy biện đa biện, suốt đời bôn ba lao lực, nhát gan sợ phiền phức, mảnh mai lười nhác, không quả quyết, đa tình cảm làm phức tạp, nam mệnh hội nữ tính hóa. Cho dù gia hội khoa quyền lộc cũng không cát (ở đây chỉ gia hội chỉ tinh mà nói, nhược tam phương tụ họp khoa quyền lộc nhưng đại cát), khó có được hạnh phúc, rời xa gia hương phát triển thì so sánh có lợi, nhược tín ngưỡng tôn giáo thì có thể khai vận. Gia sát kị càng hung. (từ xu cát tị hung độ lớn của góc lai luận, miếu vượng nên yếu tịnh; hãm địa nên yếu động; nhật nguyệt trái lại bối, ly tổ ra ngoài tốt hơn, nên hướng nơi sinh tương phản phương hướng đi cầu mưu).

Thái âm tinh, quang mang tùy cung độ, canh giờ bất đồng mà biến hóa, ví dụ như tử cung đại diện giờ tý ánh trăng; còn phải khán kỳ sở giá trị thượng huyền hạ huyền, nhìn nữa là ban ngày sinh người hay là buổi tối sinh ra. Nông lịch mỗi tháng mùng tám nhật là thượng huyền, mười lăm là ngày rằm, hai mươi ba nhật là hạ huyền, mùng một là mồng một. Thượng huyền sinh ra hội càng ngày càng tốt, dĩ mười lăm trăng tròn dạ sinh hay nhất, đặc biệt Trung thu dạ sinh ra tối cát; trăng tròn kỳ dạ sinh một đời người vui sướng mà ham hưởng thụ, giảng cú quần áo, nhân duyên tốt hơn, giành được chiếm được khác giới thích; hạ huyền sinh ra cập nhật sinh ra hội do hảo thay đổi suy, nhát gan ham chơi; đầu tháng cập hoàng hôn sinh ra, mặc dù phú cũng vất vả cực nhọc. Dạ sinh ra so sánh tốt, so sánh dễ được phúc, mặc dù ở hãm cung không làm hung luận, bình thường mà thôi. Ban ngày sinh ra không thích hợp, cho dù miếu vượng cũng nhu suy giảm, bất năng toàn bộ mỹ, hãm địa thì suốt đời đen tối, gia đình không được hài hòa, lại càng không lợi nữ tính lục thân. Kể trên thượng huyền hạ huyền cập ngày đêm sinh ra nhận định chủ yếu quyết định người bản chất mạnh yếu, mà Thái âm rơi cung vượng suy chủ yếu quyết định phát huy năng lực khổ.

Thái âm nhập mệnh, nam nữ giai chủ khác giới duyên đa, dễ có đào hoa. Nam mệnh phong lưu phóng khoáng, dễ và nữ tính ở chung, cử chỉ có nữ tử thái độ (nữ nhân làn điệu, bề ngoài ngại ngùng xấu hổ, nội tâm nhiệt tình như lửa, gia sát không nhất định như vậy), ôn nhu hảo tịnh, chú trọng gia đình; nhập miếu năng lực quan tâm săn sóc thê tử, cũng có diễm ngộ, có nhiều nữ nhân trợ giúp mà thành công, suốt đời vui sướng (đa chủ vật chất hưởng thụ phương diện), gia quyền lộc càng; lạc hãm, thất tình, hôn nhân không được thuận, bất an vợ, ưa tìm kiếm kích thích, đa tình cảm làm phức tạp, đào hoa tinh đa hoặc gia sát tinh, dễ nhân tửu sắc tới thất bại.

Thái âm và thái dương như nhau, quay vòng không thôi, cho nên là động tinh, độc thủ vô luận miếu hãm đều chủ động đãng không an định, dễ là tài mà bôn ba, thể xác và tinh thần không được an nhàn, nhập tứ mã nơi canh chủ chạy trốn tứ phương. Phùng hóa cát thì so sánh an tĩnh, phùng sát kị thay đổi đãng.

Thái âm là tài tinh, là lương bổng, tiền thù lao các loại, nhập mệnh chủ phát tích so sánh vãn, cách cục tốt người đa chủ phú, suốt đời tài vụ phát triển hảo, đi vận khởi phục không lớn, trường kỳ làm đồng nhất chức nghiệp, tài phú càng để lâu càng nhiều, lúc tuổi già phú. Nhưng cầu tài chỉ là kế hoạch, quản lý tính chất, so sánh bảo thủ, thiện tích tài, tài phú kháo dành dụm mà đến, mà không tượng vũ khúc như vậy tích cực hành động, sẽ không toàn lực đầu nhập cầu tài và đời sống vật chất, hội đầu nhập một bộ phận tinh lực vu tinh thần hưởng thụ, như sai ai ra trình diện xương khúc ưa văn nghệ, mỗi ngày cùng vui âm nhạc chờ, thái dương cùng thì so sánh cần lao mà khiếm đời sống tinh thần hưởng thụ.

Thái âm nhập thân cung, hãm địa ban ngày sinh ra, bất lợi nữ tính lục thân. Nhược ở cung thiên di, Thái âm hãm địa hoặc mệnh vô chính tinh, chủ có kế mẫu, tùy mẫu thân tái giá cho làm con thừa tự, hoặc ly tổ cho làm con thừa tự, hoặc là nhà kề sở sanh, hoặc ở nhà thứ hai đình lớn lên, chí ít do mẫu thân dĩ người bên ngoài đái nuôi lớn lên; hãm địa sai ai ra trình diện sát (tối kỵ hỏa linh), hoặc và lục cát chỉ tinh đồng cung, hoặc hạ huyền nhật sinh ra, cũng. Hay nhất bái nghĩa mẫu hoặc do người khác nuôi lớn, hoặc xuất ngoại ly tổ cho làm con thừa tự phương cát.

tổ hợp ưa kị: Thái âm mừng nhất hội lộc tồn, hóa lộc, tai thai, bát tọa, được thứ nhất là được làm rạng rỡ (tai thai bát tọa nên sai ai ra trình diện song tinh), không sợ bị chiếm đóng, miếu vượng rất tốt, thanh danh hảo. Nhưng và lộc tồn đồng cung thì phùng Thái âm Hóa kị, nam mệnh chủ hôn nhân bất lợi, thụ thê tử liên lụy. Ưa tam phương hội lộc mã, tất phát tài vu xa hương, phú quý của cục.

Miếu vượng sai ai ra trình diện chư cát, vô sát phú mà lại quý. Gia hội tả hữu, tăng địa vị xã hội. Gia hội khôi việt, có nhiều thê tử trợ giúp mà thành công. Tả hữu khôi việt là phụ tinh, chủ được người khác trợ giúp mà thành sự; xương khúc lộc mã là tá diệu, chủ cần phải trải qua chính nỗ lực mà thành công.

Thái âm hội tả phụ, thái dương hội hữu bật, tịnh phân thủ vu thân mệnh, cách cục rất cao, suốt đời ở ngoại địa rất có phát triển.

Thái âm không nhất định ưa sai ai ra trình diện xương khúc (cập thiên mã), đa tăng tình cảm làm phức tạp, có lộc thì ưa sai ai ra trình diện, vô lộc thì nhược miếu vượng hoặc tổ hợp ổn trọng (như âm dương đồng cung) cũng ưa sai ai ra trình diện, nhược tổ hợp lỗ mảng (như cơ âm, cơ mã) thì không thích sai ai ra trình diện, sai ai ra trình diện chỉ tinh lại càng không ưa. Sai ai ra trình diện chỉ tinh, chủ giả nhã nhặn, gia sát càng ngụy quân tử. Miếu vượng phùng xương khúc, tính ôn nhu đôn hậu, khí chất ưu nhã, thông minh nhạy cảm, tri thức uyên bác, nghệ thuật tài hoa hảo, đọc sách giai đoạn thành tích ưu tú, thành niên đa tài đa nghệ, có sở trường, được thê tử trợ lực thành danh, suốt đời bị vây thượng tầng xã hội, phong cảnh danh dự. Hãm địa thì chủ có hoa không quả, lang thang dâm tà; sai ai ra trình diện văn khúc mà không sai ai ra trình diện văn xương, 1.cửu lưu thuật sĩ, gia sát kị chủ thường bị đạo hoặc đánh rơi, gia đào hoa chủ bị lừa. Ở mão thìn cung gia hội văn khúc thì suốt đời phiêu bạt lao lực, nên tài nghệ, nhân linh cảm hảo, tái sinh 1.cửu lưu thuật sĩ, cách cục thấp kém. Mừng nhất xương khúc giáp.

“Thái âm vũ khúc lộc tương đồng, tả hữu tương phùng phú quý ông” : Thái âm hoặc vũ khúc và lộc tồn đồng cung, lại thêm hội tả hữu ngôi sao may mắn, vô sát kị chư hung người, nhất định có thể phú quý.

Thái âm phạ cự môn lai triền, phạ dương đà cùng độ, kị phùng liêm trinh cập thất sát lai xung (âm cự hai sao không có khả năng gặp gỡ, có thể là chỉ hai sao phân thủ mệnh thân mà nói), dễ có thương tích tàn, hình khắc lục thân. Gia sát gặp bạch hổ Tang Môn, mẫu chết sớm, cũng chủ thê tử bất lợi.

Thái âm phạ phùng sát kị, Tứ Sát đồng cung, gian trá dối trá, tật bệnh tai thương. Phùng miếu vượng, trái lại năng lực tích cực cần lao, mặc dù phú quý cũng chủ vất vả cực nhọc mà lại hảo dâm, khó có được vui sướng. Phùng bị chiếm đóng, kỹ năng bơi ác liệt tính hoàn toàn biểu lộ ra, lả lơi ong bướm, bay bổng ham mê nữ sắc, tình cảm vợ chồng soa, nhân ly tài tản; nam nữ khắc mẫu khắc trưởng nữ, nam mệnh hoàn chủ khắc thê, thường nhân mượn tiền và bằng hữu khởi tranh cãi, nữ mệnh tự thân cũng đa bệnh tai, nhất là thận cập sinh sản cơ năng bệnh biến; sẽ có huyết quang giải phẫu sự hoặc thương tai; nghèo hèn chết non, tứ chi bị thương tàn phế, hoặc nhân tình dục tranh cãi mà dồn thân bại danh liệt; càng thêm Hóa kị, khuyết thiếu giáo dưỡng, dễ phạm tội bỏ tù. Tối kỵ hỏa linh, nhân tính chất tương phản, trở nên so sánh cụ phản bội tính, âm hiểm gian trá, công vu tâm kế, tâm tình thay đổi rất nhanh, tượng oi bức hậu mưa xối xả; miếu vượng còn có thể, đa kỳ ngộ, nhưng cũng chủ vi phú bất nhân; hãm địa canh âm hiểm hung ác, dâm bôn tai hoạ ngăn trở, “Thái âm gặp hỏa linh trái lại thành thập ác” hay chỉ hãm địa phùng hỏa linh, hội biến thành ác nhân. Gia dương đà, miếu vượng tuy không đại hại, cận tăng nội tâm lo nghĩ và phiền táo; hãm địa, tất nghèo hèn đa tai, bản thân đa bệnh thương, tinh thần làm phức tạp, sự nghiệp ngăn trở, lao lực bôn ba, tửu sắc dâm tà, âm mưu hung ác, nhân ly tài tản; hãm địa gia đà la, người mù mệnh;”Nhật nguyệt dương đà đa khắc thân”, Thái âm phùng dương đà, nhân ly tài tản, khắc mẫu khắc thê, lại thêm bạch hổ, Tang Môn, chủ mẫu thân chết sớm, hậu khắc thê. Cùng trời hình đồng cung, suốt đời cô khắc, tài tán nhân ly. Gia hội thiên không cướp, bay bổng bất an, đa huyễn tưởng, không được mãn hiện trạng, tạo thành ngăn trở, rủi ro không được tụ, nữ mệnh đa tình cảm làm phức tạp. Sát hình kị lăn lộn tụ càng hung, thiên không cướp thiên mã gia dương đà đa tai nạn giao thông. Nhưng phùng lục sát mặc dù tổn hại tài thương thân, đối khoa danh vô phương, có cát càng.

Thái âm hãm địa cùng trời lương phân thủ mệnh thân cung, điều không phải cô hàn hay giặt rũ giúp đãng tha hương, tham luyến tửu sắc đồ.

Thái âm thuộc tình cảm tinh, thủ mệnh thì, cung phúc đức tất có cự môn, sở dĩ cung phúc đức ảnh hưởng rất lớn, nhất là ở tinh thần hưởng thụ phương diện, nên xem thêm cung phúc đức. Như Thái âm vượng cát mà cung phúc đức cự môn Hóa kị hoặc sát tụ thì rung chuyển, nội tâm đa khổ não.

Thái âm ưa hóa lộc, đối tài vận khởi tăng vượng tác dụng, chủ giàu có, thiên động, là tài bận rộn, sinh động, khác giới duyên tốt; nhưng chủ khiếm phát tài hành động. Miếu vượng canh cát, suốt đời khoái Nhạc An dật, vật chất hưởng thụ phong phú, có thể diện, tài chính quay vòng thuận lợi. Hãm địa thì sáng bóng, ngày vui ngắn chẳng tầy gang, phí sức, khẩu thiệt thị phi đa, giống nhau không được chủ tài phong, nhưng có thể thay đổi thiện đối lục thân ảnh hưởng bất lợi. Nhưng cung phúc đức cự môn cùng giải quyết thì Hóa kị, trở nên ưa cạnh tranh, và Thái âm bản chất tương phản, cho nên hình thành nội tâm lo nghĩ bất an.

phùng hóa quyền, thay đổi hảo, tăng cường ý chí, quan sát và quyền sở hữu tài sản năng lực quản lý, ở tình cảm thượng trở nên so sánh lý trí, có chủ sai ai ra trình diện, do ẩn đi hướng hiển, kết hợp cương nhu, lao mà thành công. Nam mệnh đối với người khác phái có lực hấp dẫn, đa đào hoa, nhưng vẫn có thể lý trí. Nữ mệnh tuy nhiều quản trượng phu nhưng quan hệ nhưng hảo, có thể là nữ cường nhân. Miếu vượng chưởng quyền sở hữu tài sản, vượng phát, có hưởng thụ. Hãm địa bất năng toàn bộ mỹ, mà lại phần nhiều là phi, nhưng vô sát nhưng có thể cải thiện Thái âm bất lương tính chất, đối lục thân bất lợi cũng có cải thiện.

phùng hóa khoa, có thể tăng cường tài danh, văn nghệ tu dưỡng, đọc sách cuộc thi năng lực và sinh hoạt bình ổn tính, đa tài nghệ sở trường, làm việc hữu điều để ý, có nổi tiếng, nhân tài được gọi là, danh lợi song thu vào. Lợi đọc sách cuộc thi. Cũng chủ hôn nhân được lợi, nam phối mỹ thê, nữ phu có khả năng. Sắc nhất nữ mệnh, ôn nhu mà cao nhã, người đối diện đình có trách nhiệm cảm. Nam mệnh có thể giảm thiểu hướng nội tính. Miếu vượng, chủ có tiếng dự, cái gì danh dự thì khán gia hội ngôi sao gì diệu, văn tinh cùng chủ khoa danh, đào hoa tinh cùng chủ tiêu khiển, biểu diễn có danh tiếng. Hãm âm thanh động đất dự nhỏ lại, cũng có thể thay đổi thiện Thái âm bị chiếm đóng ảnh hưởng xấu. Nhân cung phụ mẫu tham lang đồng thời Hóa kị, chủ tài biện pháp hay đố, có tài nhưng không gặp thời. Nhược gặp hỏa linh, nước lửa ký tế, miếu vượng chủ có cấp tài cấp chí, hãm địa không được cát.

phùng Hóa kị, nội tâm tinh thần thượng làm phức tạp buồn khổ, không biết làm sao, dễ thất tình hoặc đơn phương yêu mến, tai hoạ ngầm đại, nam mệnh nữ nhân thái rõ ràng hơn. Gia sát, mẫu tiên vong. Miếu vượng mặc dù không được kị, nhưng hội cật ám khuy, gặp nạn dĩ mở miệng lòng của sự và chuyện phiền toái, dễ có một đoạn thời kì có tài nhưng không gặp thời, qua đi thì trái lại tăng may mắn. Hãm địa, càng không quả quyết, luyến ái hôn nhân không được thuận, càng thêm nội tâm làm phức tạp buồn khổ, bách sự khó thành, bản thân đa bệnh tai, phiêu bạt lang thang, ít tiểu ly tổ ra ngoài, hoặc tùy mẫu cho làm con thừa tự; bất lợi nữ tính họ hàng gần, nữ mệnh cũng không lợi chính, khả năng là dưỡng nữ; lúc này trái lại nên sai ai ra trình diện điểm sát tinh để kích thích tiến thủ, nhưng hội lại càng không lợi nữ mệnh, nữ thân.

nữ mệnh Thái âm, đa may mắn, tú lệ đẹp, làm tiêu chuẩn nữ tính, mỹ nữ hình, lớn nhất nữ tính mỹ; bề ngoài dáng tươi cười khả cúc, ôn nhu thiện lương, săn sóc nhẵn nhụi, có phong độ, cụ gợi cảm mị lực, thiện để ý gia sự; đa tình lãng mạn, keo kiệt, yếu đuối, một chủ kiến, thiếu kiên nhẫn, ngực có việc sẽ nói ra lai (nam mệnh tương phản, có việc sẽ không tùy tiện nói đi ra), đa sầu đa cảm, đái tính trẻ con, ái khốc. Hãm địa, thể hình nhỏ nhắn xinh xắn, càng nhiều tình cảm làm phức tạp, ký khát vọng khác giới lại vừa không dám đến gần, tiêu cực luẩn quẩn trong lòng, nên tác nhà kề; gia sát, hình phu khắc tử, phi xướng thì tì, hoặc là dưỡng nữ, hoặc tật bệnh bị thương tàn phế. Cơ âm hãm địa, hoặc hai sao cùng tồn tại mệnh thân, hoặc phân thủ thân mệnh, chủ suốt đời tình cảm không được thuận, khả năng là gió nguyệt giữa sân nhân. “Thái âm thiên lương nữ dâm bần”, tức cơ âm ở dần thân thủ mệnh, đối cung thiên lương, đa số dâm bần hoặc nhà kề thị tỳ mệnh. Hội thái dương, nhập miếu là quý phu nhân; hãm địa thương phu khắc tử, tì thiếp chi lưu. Nhật nguyệt củng mệnh chủ quang vinh xương, nhưng mệnh thân bất khả cư hãm địa hoặc vô chủ tinh cập và chư ác cùng giá trị, bằng không không được cát.

Thái âm cư xấu vị mão dậu tị hợi chờ cung tọa mệnh, chủ tiên sinh nữ nhi; ở tử ngọ dần thân thìn thủ, chủ tiên sinh cậu bé.

Thái âm tinh, mừng nhất nhâm mậu sinh ra, ở hợi mão vị cung an mệnh; ất canh mậu sinh ra, hợi cung an mệnh, là thượng cách; lục đinh sinh ra thứ đẳng; lục ất sinh ra cận chủ hợp cách. Lục đinh lục mậu sinh ra phùng hóa khoa quyền lộc cát. Thái âm cư mão thìn tị ngọ là thất huy.

tử cung nhập miếu, cùng âm ở tử, bính năm đinh dạ sinh ra, phú quý trung lương, có thanh yếu của chức, tâm vô tư khúc, là trung gián của tài. Năm đinh sinh ra, khoa quyền lộc tam kỳ giai hội, đại phú đại quý. Quý năm sinh ra, gia tả hữu cũng phú quý. Ban ngày cập năm nào sinh ra so sánh thứ. Hỏa linh ở mệnh hoặc thiên di, trái lại là triệu chứng xấu.

ngọ cung hãm, vị thân cung lợi ích, giáp đinh canh sinh ra, gia cát tài quan cách.

Cùng âm ở ngọ, hai sao câu hãm, là phiêu bạt của mệnh, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đất khách phát triển.

mão thìn tị cung hãm địa, ất nhâm mậu sinh ra, gia cát có thể phú quý, nhưng mẹ goá con côi, phúc không kiên nhẫn cửu.

mão cung, là lạc hãm, và hợi cung lạc hãm thái dương gặp gỡ, là trái lại bối cách cục, nhưng không mất thông minh, nam nữ giai bất lợi phụ mẫu, nhất là bất lợi mẫu thê nữ, khó có được song thân bao che, khả năng cho làm con thừa tự ly tổ, hoặc năm mới rời nhà, có nhiều tình cảm làm phức tạp. Gia lộc tồn ngôi sao may mắn có thể cải thiện, năng lực làm giàu. Vô sát mà gia hội ngôi sao may mắn cũng có thể phú quý, phú nhiều quý. Hóa khoa quyền lộc cũng không toàn bộ mỹ (chủ chỉ tinh), xuất ngoại ly tổ thì cát. Sai ai ra trình diện sát tinh, lao lực ngăn trở, phẩm chất bất hảo, tửu sắc tà dâm; hỏa linh cùng, gian trá tiểu nhân; dương đà cùng, thấp hèn bị thương tàn phế yểu thọ người.

Mão dậu cung Thái âm hóa lộc, dễ phùng dương đà hội chiếu, đối cung thiên đồng hóa quyền, quan cung có dương đà thủ chiếu, tài cung thái dương có dương đà thủ chiếu mà lại phùng kị xung, mặc dù vất vả cực nhọc bôn ba mà lúc tuổi già thành công, có tình duyên, nên dĩ khác giới là đối tượng nghề phục vụ, dậu cung so sánh tốt. Thái âm hóa quyền, hội thái dương hóa khoa, tương đối ổn định, dễ an vu hiện trạng, ảnh hưởng thành tựu, hôn nhân bất lợi.

thìn cung, Thái âm cư thìn thủ mệnh, thái dương cư thủ xung chiếu, cũng nhật nguyệt trái lại bối, hình khắc phụ mẫu, đối mẫu thê nữ mà chờ nữ thân lại càng không lợi, gia sát càng hung. Thái độ làm người ôn hòa, thông minh cẩn thận tỉ mỉ, có khẩu tài, hướng nội vội vàng xao động, bề ngoài có điểm trì đốn, năng lực chịu khổ nhọc, so sánh cô độc tịch mịch, bôn ba lao lực, mưu cầu nan toại, ly tổ tự nghĩ ra tốt hơn. Dễ nhân tham sống hận, khiêm tốn có thể miễn tai ương. Âm dương mặc dù hãm, nhưng phú quý khí còn có. Biểu hiện ra thụ thìn đất khắc, bởi vì thìn là thủy kho, thủy về cất trong kho trái lại thụ bảo hộ, cho nên âm tinh nhập thìn chủ quý, trải qua nói phùng cát phù có thể chưởng binh quyền, hữu dũng hữu mưu, nhưng có điểm bá đạo. Nên sai ai ra trình diện thuộc kim ngôi sao, có mục tiêu tính mà ít manh động tính; kị sai ai ra trình diện thuộc hỏa ngôi sao, vưu kị âm hỏa, hội manh động. Gia lộc tồn hóa lộc ngôi sao may mắn có thể cải thiện, có thể kinh thương làm giàu. Gia sát kị, lao lực bôn ba, sự nghiệp đa cản trở, khỏe mạnh nghèo nàn, tình cảm làm phức tạp đa; sát nặng, tửu sắc dâm tà, thấp hèn bị thương tàn phế chết non. Thìn cung là thiên la địa võng, gặp kình dương trái lại có tiến thủ lực, nhưng hình khắc không khỏi, lại thêm cát hóa cát vẫn có thể lao mà thành công. Tam phương cũng lại sẽ thành ◇ cơ nguyệt cùng lương cách, nhưng đến đây cung cách cục so sánh cái khác cung lực lượng soa.

Thìn thủ cung Thái âm hóa lộc, quan cung thiên đồng hóa quyền, tài cung thiên cơ hóa khoa, có lộc tồn thủ chiếu nhưng phùng kị xung, cách cục so sánh tốt, sự nghiệp thuận lợi, năng lực phát triễn tổ nghiệp, duy tài nguyên độ chênh lệch, mà lại so sánh phí sức; thìn cung so sánh tốt. Phùng hóa quyền, đối cung thái dương hóa khoa mà sai ai ra trình diện dương đà, tài cung thiên cơ Hóa kị, mâu thuẫn khá nhiều, sự nghiệp thượng khả, tình cảm hay thay đổi, tài vận phập phồng đại. Phùng Hóa kị, tam phương hội hóa lộc quyền, Hóa kị có dính kình, lộc quyền giúp đỡ, trái lại là quý cách, thìn cung có kình dương cao hơn.

tị cung, cá tính hướng nội, tùy hứng, đa huyễn tưởng tính toán, gấp gáp tâm từ, thông minh cẩn thận tỉ mỉ, phần nhiều là phi, đa gặp ở ngoài, dễ sinh tình cảm khúc chiết, năm mới nhấp nhô vất vả cực nhọc, hoặc xa xứ ra ngoài mưu sinh, hoặc bản thân độ chênh lệch, trung niên hậu chuyển biến tốt đẹp. Có con mắt tật cận thị. Cũng có hình khắc, bất lợi mẫu thê nữ chờ nữ tính thân thuộc. Nữ mệnh đa đào hoa lãng mạn, hoặc trượng phu không để ý gia đình, không thích hợp tảo hôn. Nam mệnh có mưu lược, thiện bày ra, hảo uống rượu, đa phiêu đãng. Sai ai ra trình diện xương khúc, từng có người tài nghệ, nhưng cậy tài khinh người, tái phùng sát kị tất vì vậy mà gây. Sai ai ra trình diện sát kị, lao lực bôn ba, nham hiểm tiểu nhân, tửu sắc tà dâm, thấp hèn, bị thương tàn phế hình tụng, quá mức thì chết non.

Tị hợi cung Thái âm hóa lộc, đối cung thiên cơ hóa khoa, danh lợi song thu vào; quan cung dương lương, nên nghề phục vụ, chính giới, xí nghiệp hoặc y dược, sai ai ra trình diện văn xương nên học thuật, sai ai ra trình diện văn khúc nên bảo hiểm; tài cung quyền kị đồng cung, tiến tài phí sức cố sức. Phùng hóa quyền, tất sai ai ra trình diện lộc tồn, đối cung thiên cơ Hóa kị, hội thái dương hóa khoa, tài vận không sai, sự nghiệp hay thay đổi đã có lợi, tình cảm không ổn định.

dậu thủ hợi cung miếu vượng, bính đinh sinh ra, tài quan cách, ngôi sao may mắn chúng, đại phú quý. Vóc người trung tâm cao đầy ắp.

dậu cung, thái độ làm người thông minh cơ trí, nhiệt tình chính trực, đa học đa tài, có chí hướng, có tài vận, suốt đời áo cơm không lo, niên thiếu đắc chí, ổn định phát triển, có tình duyên, tình cảm hôn nhân đa khúc chiết, tịnh vì vậy mà sản sinh tình cảm phiền não. Nữ mệnh, diễm lệ phi thường, ôn nhu hiền thục. Gia ngôi sao may mắn, sớm toại mây xanh chí, danh lợi song thu vào. Sai ai ra trình diện sát, đùa bỡn quyền mưu âm mưu, sự nghiệp có trở ngại, suốt đời không sung sướng; gặp đà la dễ mắc con mắt tật; gặp thiên không cướp vô chủ sai ai ra trình diện; gặp dương đà, bản thân đa thương tai; chỉ gặp hỏa hoặc linh, tính tình táo bạo gian giảo, nhưng so sánh cơ linh, sự nghiệp nhưng khá nhiều kỳ ngộ.

thủ cung, đối cung vượng nhật tương chiếu, cách cục hài lòng, niên thiếu đắc chí, sự nghiệp ba động nhỏ lại. Cá tính hướng nội vội vàng xao động, tự giữ tài hoa mà cho đòi người oán, đa đào hoa gặp ở ngoài mà sản sinh tình cảm làm phức tạp; thông minh cơ trí, giỏi đoán ý người; có văn nghệ khí chất, năng lực làm việc cường. Gia cát, sớm toại mây xanh chí, có thể kinh thương làm giàu. Sai ai ra trình diện sát, giảm cát, đa quỷ kế, nên tài nghệ. Đinh sinh ra khôi việt giáp mệnh, tam hợp hóa khoa quyền lộc, tịnh lộc tồn vu cung tài bạch, phú trung tâm có quý. Kỷ sinh ra minh lộc ám lộc, cung Quan lộc có thiên lương hóa khoa lai hợp, nam mệnh 30 tuổi hậu, thuận buồm xuôi gió, đa phú. Tam phương sẽ trở thành ◇ cơ nguyệt cùng lương cách, Thái âm thủ mệnh người bỉ thiên cơ và cùng lương an mệnh người so sánh sẽ vì tài mà đa hối hả, mà lại đa tình dục, thiên cơ động não, Thái âm nhích người, cùng lương an nhàn. Nên sai ai ra trình diện thuộc kim ngôi sao, có mục tiêu tính mà ít manh động tính; kị sai ai ra trình diện thuộc hỏa ngôi sao, vưu kị âm hỏa, hội manh động. Nữ mệnh mỹ lệ, ôn nhu săn sóc, công việc quản gia có cách, gặp sát gia kị là nhà kề mệnh.

hợi cung, nhập miếu, tối cát của cung. Cá tính ôn hòa lễ độ, nhiệt tình chính trực, lấy giúp người làm niềm vui, gấp gáp tâm từ, hướng nội nhát gan, cẩn thận tỉ mỉ cơ trí, thông minh hiếu học, học thức cao, có tài cán, chí hướng rộng lớn, khí chất cao thượng, tâm vô tư khúc, là trung gián của tài; nhưng khác giới duyên tốt, đa tình cảm làm phức tạp, suốt đời so sánh vất vả cực nhọc bôn ba. Thiện tụ tài, tài vận tương đối tốt, và tiền tài và phòng địa sản hữu duyên. Nam nữ phùng của giai xưng ý, năm mới đắc chí, vinh hoa phú quý thẳng đến chung. Nam mệnh mặt trắng nhỏ, nhã nhặn, mà lại dễ được nữ tính trợ giúp mà thành công; nữ tính tài mạo câu giai, sự nghiệp và gia đình đều có thể chú ý. Gia cát, phú quý song toàn, có thể chưởng quyền to, được thanh yếu của chức; gia hội xương khúc, tài hoa xuất chúng, tái sinh văn nghệ nhân viên chuyên nghiệp mà hiển danh, nhưng đa đào hoa tình cảm làm phức tạp, tướng giáp điều kiện tốt nhất; gia tả hữu khôi việt, nên tài chính giới hoặc phòng địa sản phát triển. Dạ sinh ra đại cát, ban ngày sinh ra giảm cát. Sai ai ra trình diện sát kị, công vu tâm kế mà đa vất vả cực nhọc, mặc dù phú quý mà đa gian trá, tửu sắc tà dâm, thấp hèn, bị thương tàn phế hình tụng, quá mức thì chết non.

◇ trăng sáng Thiên môn cách: Thái âm cư hợi cung tọa mệnh, vô sát phá tan tức là, phú quý của cách, phú nhiều quý. Tử xấu năm cập dạ sinh ra hợp cách. Bính năm đinh dạ sinh ra phú quý toàn bộ mỹ; nhâm quý năm sinh ra chủ phú. Tam phương cát củng, vô sát phá tan tài chủ đại phú đại quý. Thái âm Hóa kị, là phù vân yểm con mắt, nhân sinh sẽ có một đoạn gian tân lịch trình, nói khai nguyệt hiện của vận trình thì hiển phát, gia cát có thể phú; tam phương có thể sẽ hóa lộc quyền, cố hữu Hóa kị không được kị nói đến, nhưng có phú quý.

“Thái âm chủ suốt đời vui sướng” : Thái âm ở vị thủ hợi tử chờ thủ mệnh, cát đa tất chủ phú quý, đa tinh thần hưởng thụ, cát ít cũng mổ chính bút công danh. (đây chỉ là mặt ngoài vui sướng, sự nghiệp thượng trôi chảy mà vui sướng, nội tâm vui sướng hay không muốn xem cung phúc đức).

Thái âm là sự nghiệp, nên tài chính và kinh tế, tài chính, nghệ thuật, khoa học tự nhiên, kiện mỹ, làm đẹp, phòng địa sản, văn nghệ, thuỷ điện, thuỷ sản, thuyền viên, ngư nhân, vệ sinh nghiệp, khách du lịch, hoa quả, người mẫu, nghề phục vụ hoặc và nữ nhân có liên quan hành nghiệp, chuyên chở nghiệp chờ.

Thái âm ở nhân, là nữ nhân, hộ sĩ, tài vụ, văn giáo nhân viên, tài xế xe taxi, người bán hàng chờ. Tại thân thể là thận, mắt, nội tiết cập sự trao đổi chất. Ở sự là nữ tính sự vụ, âm u sự, vận động, tài vận, tài vụ, tình cảm, gia đình sự vụ, điền sản, thổ địa, kiến trúc nghiệp. Ở vật là sàng, vệ sinh đồ dùng, vật dụng hàng ngày, bố nhã, nữ tính đồ dùng, ra xe riêng, sô pha, thuyền, ảnh chụp, nội y, mưa, nước ngọt, dịch thể, pin, tủ lạnh, kiến trúc tài liệu. Trên mặt đất để ý là phương bắc hợi tử vị, là ẩm thấp chỗ trũng địa, cái ao, ruộng nước, sông nhỏ lưu, nước tiểu đường, so le lưa thưa hoặc đang xây nhai đạo và phòng xá, thẩm mỹ viện, nữ nhân cư thất, tia sáng bất túc chỗ, khu vực khai thác mỏ. Ở trên trời chủ mưa dầm hoặc thần vụ dạ tình. Ở sổ làm một, lục.

Thái âm nhập nam mệnh cát hung bí quyết: Thái âm miếu vượng quang huy hiển, gia quyền gia lộc tiến phòng nghỉ, hãm địa gia sát định khốn cùng, không môn xuất nhập được thong dong; dần lên máy bay xương khúc nguyệt phùng, ngay cả cát củng cũng không long, nam làm người ở từ nữ là kỹ, gia sát phá tan một đời nghèo.

Thái âm nhập nữ mệnh cát hung bí quyết: Nữ mệnh Thái âm cùng giải quyết dương, tam phương cát củng tất phong long, không gặp hung thần lai xung hội, phú quý song toàn bảo đáo chung. Thái âm bị chiếm đóng cư mệnh thân, không thích tam phương ác sát xâm, khắc hại phu quân thọ vừa yểu, huyết khí hư lai ít tinh thần.

☆ 9, tham lang tinh

tính chất sao giải thích: Tham lang ngoại thuộc giáp mộc, nhưng cây lý thuần âm thủy, bắc đẩu đệ nhất tinh, hóa khí là đào hoa, là thứ nhất đào hoa tinh, là khu nữu, chủ họa phúc. Đại diện dục vọng, bao quát vật, sắc, ham học hỏi, cầu sinh dục, tham lang rơi cung là dục vọng chỗ ở. Ở sổ chủ phóng đãng, gặp cát phú quý, phùng hung thần đào hoa tinh chủ bay bổng dâm dục. Có thể giải hỏa linh là phúc. Tham lang bề ngoài thuần dương chủ động, nội bộ thuần âm chủ tịnh, chủ trong động có tĩnh, cũng hội âm thầm hành động. Thanh màu đỏ. Nhân vật đại biểu: Thương cưu vương phi tử Ðát kỉ.

Tham lang tinh ngũ hành đã giáp mộc vừa quý thủy, âm dương lưỡng tính, cho nên tính cách so sánh phức tạp, cụ hai mặt. Quý thủy là đào hoa, chủ bay bổng; giáp mộc là nhân từ chính trực. Đẩu số ngôi sao tình, phàm có lưỡng chủng ngũ hành người, thông thường đều có lưỡng chủng tính cách, hoặc lưỡng chủng công năng, biểu năng lực tác phúc, cũng có thể tác họa. Là phúc hay họa, được khán tinh diệu của miếu hãm, có cát vô cát cập có chế vô chế lai định.

Tham lang có vật dục hình và tình dục hình của phân, ở tứ vượng cung tọa mệnh thuộc ham muốn hưởng thu vật chất hình ở ngoài, còn lại đều thuộc về tình dục hình. Cư vượng cung, vật chất muốn chiếm làm của riêng mạnh hơn tình dục; cư yếu cung, tình dục ham muốn hưởng thu vật chất đều cường. Cụ thể mà nói thân tử thìn năm sinh ra mệnh cư tử, dần ngọ thủ năm sinh ra mệnh cư ngọ, hợi mão vị năm sinh ra mệnh cư mão, tị dậu xấu năm sinh ra mệnh cư dậu (giá vài loại nhân vật nặng chất hưởng thụ, mà phẩm tính khả năng không hợp, thì có hồ đồ, thị phi giới hạn không rõ, không được tụ tài, suốt đời bất năng đầy hứa hẹn, gia sát có trộm đạo hành vi), đều thuộc về ham muốn hưởng thu vật chất hình, còn lại đều thuộc về tình dục hình; tham lang và vũ khúc đồng cung hoặc đối chiếu, cùng với tham lang phùng lộc tồn hóa lộc hỏa linh, đều là ham muốn hưởng thu vật chất hình; liêm tham đồng cung thuộc tình dục hình, gia đào hoa tinh càng; tham lang gia hội dương đà tăng kỳ tình dục, gia đào hoa tinh càng mạnh. Ham muốn hưởng thu vật chất hình nên có hỏa linh chế hóa; tình dục hình sai ai ra trình diện thiên không cướp thiên hình chế hóa thì có thể thay đổi chính hoặc chuyển hướng triết học khoa học kỹ thuật ngũ thuật nghiên cứu. Ở hiện đại, khai sáng là động lực, dục vọng hội khiến người tích cực phấn đấu, cũng sẽ biến thành thành công nguyên động lực, nhưng dục vọng còn là vừa phải thật là tốt, quá mức thì sẽ biến thành bất lương ham mê.

Sát Phá Lang đều chủ khai sáng và biến hóa, tham lang khai sáng là truy cầu vật chất và tình dục thượng thỏa mãn, dương cương yếu bớt, có chứa điểm âm nhu và hiền hoà; tham lang biến hóa, đa số hoàn cảnh và tình cảm biến hóa, là ở không được tổn hại cũ nghiệp cơ sở thượng yêu cầu phát triển, ví dụ như luyến ái đột biến, nhất kiến chung tình, kỳ động cơ cũng là vì ham muốn hưởng thu vật chất và tình dục truy cầu, nhất là ở tinh hệ không tốt thì, thường thường là tư lợi mà thay đổi xã giao quan hệ, gian trá mà man thiên dối gạt người. Ở tinh hệ hảo thì, còn lại là tích cực biến cách, đi qua khéo đưa đẩy tay của đoạn lai đầy đủ biểu hiện tài năng của mình hoặc tài nghệ, khiến cho sự tình có lợi cho mình và xã hội, dĩ xong mọi người hoan nghênh.

dung mạo: Nhập mệnh, niên thiếu mặt thanh bạch sắc, lão niên thanh hoàng sắc; bầu dục hoặc hạt dưa hình kiểm, cằm sảo tiêm, mắt viên đại, mi hắc tú trường, mi cốt cao long (vô hỏa linh và ngôi sao may mắn, tinh tế giấu diếm cốt), cái lỗ tai về phía sau kiều, bộ lông đa thuộc đen đặc người; vóc người trung đẳng, ngũ quan đoan chính, đầy ắp gợi cảm, dung mạo nam tuấn nữ tươi đẹp; nhập miếu bản thân thiên trường tủng, cường tráng, mập mạp, hung đột bối kiều; hãm địa hoặc gặp hung thần thì hơi gầy trường hoặc thấp bé, dâm đãng ngoan rầm rĩ, trước ngực bằng phẳng; thanh cao mà lượng đại. Hỏa Tinh đồng cung thì cao vót, linh tinh đồng cung thì hoành tà. Dương đà đồng cung, có vệt. Đặc sắc: Nói nhiều nhi động thính, ưa biểu diễn, biểu tình phong phú, lấy lòng khác giới.

tính tình tài hoa: Tính tình so sánh phức tạp, phi thường tâm tình hóa, gấp gáp hiếu động, không kiên nhẫn tịnh, dễ xung động; kiên cường uy mãnh hướng ngoại, nội tâm cương liệt, bề ngoài hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, nhiệt tình không bị cản trở, năng lực nói thiện biện, hài hước khôi hài, thiện giao tế xã giao, khéo đưa đẩy lõi đời, khéo léo, rất biết làm người, giỏi đoán ý người, hảo thi ơn huệ nhỏ vu nhân, sát ngôn quan sắc, năng lực hóa loạn là giao hữu, nặng nghĩa khí, thủ tín dụng, có từ bi tế nhân chi tâm, quan tâm người khác, thường là chuyện của người khác sốt ruột mà đã quên mình chính sự (đã ngoài tổng dĩ hiện thực lợi ích làm trọng, đối kỷ có lợi, cho dù nội tâm không thích cũng năng lực thân thiện của, vô lợi người nhưng ác xa của), cho nên nhân duyên hảo, bằng hữu đa, đa xã giao; ý chí không được kiên, tâm đa tính toán, lòng hư vinh cường, ưa tự do, không thích thụ câu thúc, hảo biểu hiện mình, sĩ diện, yếu tiểu thông minh, dễ che giấu khuyết điểm của mình, thích khoe khoang, nói bốc nói phét, phù hoa không thật, hành vi ngả ngớn, cực đoan, đố kị, cố chấp, ích kỷ, hảo đổ, huyễn tưởng đa, may mắn tâm cường, không được an vu hiện trạng, không ngừng cải biến tìm cách và cách làm, thích đại dịch mặt, hảo cao vụ viễn, có mãnh liệt cầu thắng ý niệm, tràn ngập tự tin, ưa cạnh tranh và ăn ý mạo hiểm, được ăn cả ngã về không, tiếp theo quay về tiền đặt cược, mong muốn có đột phát kỳ tích xuất hiện. Của mọi người chính tinh trung tâm, tham lang tối năng lực chịu nhục, ở nghịch cảnh trung tâm ngay cả đã bị nhục mạ công kích cũng lặng lẽ chịu được, nhưng một ngày đắc ý thì hội dơ dáng dạng hình, phóng đãng không kềm chế được. Trả thù tâm cũng rất mạnh liệt, người ta xúc phạm liễu hắn cấm kỵ, vậy thì phiền toái. Tính kém thì thì đầy bụng quỷ kế, đa nghi giảo quyệt, tửu sắc tài đổ trộm cắp lừa đảo chư ác gồm nhiều mặt, nước chảy bèo trôi, bay bổng tự ngạo, hỉ nộ vô thường, thay đổi thất thường.

Tham lang là tài nghệ tinh, ý nghĩ nhất lưu, năng lực học tập đặc biệt cường, thông minh cơ mưu, lý giải phân tích lực cường, tò mò rất mạnh, hứng thú rộng khắp, giỏi ca múa, đa tài đa nghệ, nhưng bác mà không tinh, mà lại hứng thú là xuất phát từ biểu hiện mình hoặc lấy lòng khác giới. Làm việc rất có sức sang tạo, chưa đủ hiện trạng, không ngừng tiến thủ, vùi đầu đau khổ can, có thể linh hoạt giỏi thay đổi, giỏi về bắt cơ hội, nhất có cơ hội tuyệt không dễ dàng buông tha, vận dụng các loại phương pháp để biểu hiện mình sở trường. Ưa cạnh tranh mà lại dễ gặp gỡ cạnh tranh, có nhất định tổ chức năng lực lãnh đạo và quyết đoán, nhưng lực lượng nòng cốt bất túc, muốn tốc chiến tốc thắng, làm việc vô tính nhẫn nại, không nỡ, mã mã hổ hổ, đầu voi đuôi chuột, hội lộng xảo thành chuyên. Tham lang tọa mệnh, không ít người làm văn giáo, tiểu học giáo sư, học thuật hoặc kỹ thuật giáo viên.

“Tham lang không được phát người thiếu niên, ba mươi tuổi đi sau phúc”, niên thiếu bất lợi, trung niên đi sau đạt.

Tham lang là dục vọng ngôi sao, có tham lam bản tính, tham ăn tham ngủ ham chơi ham mê nữ sắc tham tài vật, cũng có tò mò, nói chung, đối tất cả sự vật ôm mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, mong muốn đông tây, tuyệt không dễ dàng buông tha, giỏi về đi qua nhân tế, trăm phương nghìn kế địa thu vào tay, tay không thu lợi, nhân có đến đây sức mạnh mà thu hoạch đã thành công. Không thích đơn điệu bình thường sinh hoạt, sinh hoạt đa thải đa tư, truy cầu tân triều, tìm kiếm lạt kích, ưa sống về đêm, thường ra ngoài tầm vui mừng mua vui. Thường nghi ngờ chưa đủ chi tâm, ham mê đặc biệt nhiều, xuy phiêu đổ uống đạo đều có, đa rượu và đồ nhắm yến hội xã giao, kỳ hưởng thụ cùng trời cùng khác biệt, nhiều hơn vu giao tế xã giao. Cũng có thai thật là thần tiên bí thuật, dễ có tôn giáo ngũ thuật duyên; tử tham gia thiên không cướp, là thoát tục cao tăng.

Tham lang là dùng tiền đại vương, dụng tiền chuyên gia, tiêu xài lãng phí, tưởng hoa tựu hoa, muốn chơi tựu ngoạn, không hề tiết chế, mặc kệ hữu dụng vô dụng, đã có hay không (tham và thâu đều giống nhau), ái mãi tựu mãi, ham nhiều mà không yêu cầu chất lượng, cũng không giảng chỉnh tề, loạn bãi loạn phóng, ở nhà chơi rông so sánh loạn.

Tham lang là thứ nhất đào hoa tinh, bất luận nam nữ, tuyệt đại đa số đều có đào hoa hoặc gặp ở ngoài. Tình cảm và hôn nhân so sánh phức tạp, phong lưu háo sắc, sinh hoạt lãng mạn, ưa phong hoa tuyết nguyệt, nhục dục cảm rất mạnh, đối với người khác phái quan tâm săn sóc, dễ được khác giới niềm vui, đắc thủ hậu vừa lánh tầm tân hoan; dương đà và Hóa kị đồng cung, càng thiết tưởng không chịu nổi. Đặc biệt thủy cục nhập hợi tử thủy cung người rõ ràng hơn. Suốt đời ở hoàn cảnh cập đời sống tình cảm thượng có nhiều đại phúc độ biến hóa, sở giao khác giới tình cảm đa không bình thường. Tình cảm thường thường là đột phát tính, ví dụ như nhất kiến chung tình, hoặc đột nhiên đối chuyện gì nghiêm túc, mà lại là rất câu nệ, không từ thủ đoạn, liều mạng truy cầu. Bởi vậy, cho dù người ta có rất nhiều ưu điểm, ví dụ như có rất mạnh tò mò và tính tích cực, nhưng trong mắt của mọi người vẫn là dâm tà người.

Tham lang duy nhập miếu cập tứ mộ cung sinh ra an mệnh vu tứ mộ của cung, hoặc và thiên không cướp, chặn thiên không, không vong, lộc tồn, hỏa linh, tả hữu, khôi việt hoặc chính khí ngôi sao may mắn cùng độ, có thể yếu bớt kỳ tửu sắc tài vận hung tính mà tập chính đạo, chuyển hướng tài nghệ phát triển. Nữ mệnh phùng thiên không tinh tối hiển, thậm chí sẽ biến thành tính lạnh lùng, nhưng ham muốn hưởng thu vật chất nhưng cường, nam mệnh nhưng khả năng có đổ tính. Nhưng nếu bị chiếm đóng gia sát, tái phùng thiên không kiếp chế hóa, thì thương tổn quá nặng cũng triệu chứng xấu; trong cung có lộc mà phùng thiên không cướp, vừa hội rủi ro lộc. Miếu vượng cùng trời hình đồng cung, cũng năng lực tự hạn chế mà giảm kỳ hung tính; nhưng nếu có dương đà sao Hóa kỵ hoặc cư hãm địa, thì không được chủ tự hạn chế, mà nguyên nhân chính tình dục tranh cãi hoặc phạm hình tụng sự.

Tham lang nhập miếu thọ nguyên trường, gia cát tọa trường sinh thọ như bành tổ, như dần ngọ thủ sinh ra mệnh tọa dần; hợi mão vị sinh ra mệnh tọa hợi; thân tử thìn sinh ra mệnh tọa thân; tị dậu xấu sinh ra mệnh tọa tị cung. Nhưng cũng cần phải ít dục tài năng phúc lộc thọ trường, nhược nhất ý phóng túng đa dục, thì tai hoạ yểu thọ.

Tham lang nhập miếu vượng của cung có thể lấy được phúc, so sánh nên quân cảnh và diễn nghệ của chức. Gia hội ngôi sao may mắn hóa cát, phú quý cũng đại, có thể là quân chính nhân viên quan trọng, thương giới đứng đầu; gia sát thì vất vả cực nhọc mà bình thường.

Hãm địa, vất vả cực nhọc khó thành, hội thụ hoàn cảnh ảnh hưởng mà thay đổi lúc đầu suy tưởng của kế hoạch, tâm tính bất định, đa lộng xảo thành chuyên, nước chảy bèo trôi; đối với người khác phái vô pháp tự chế; gia dương đà kị thì cô bần, có ban chí, tốt sắc, mặt mày hốc hác tàn tật; dương đà và Hóa kị đồng cung, là gian trá tiểu nhân, hảo đổ. Hãm địa phùng sinh, hoặc phùng lộc tồn, hóa lộc, ly hương cũng có thể phát một thời của tài.

tổ hợp ưa kị: Tham lang thủ mệnh, phùng nhật nguyệt tả hữu lộc tồn củng chiếu, khổ hạn phùng hóa khoa quyền lộc, vượng địa cũng chủ phú quý. Tham lang ưa hội lộc tồn dĩ phù chính, hoành phát, tiền tài sung túc. Phùng hóa quyền lộc đều tốt, chủ hoành phát, giàu có, nhưng có diễm ngộ.

Tham lang không thích cùng xương khúc cùng độ, tăng tình dục, khác giới duyên rất mạnh, sai ai ra trình diện một ái một; thái độ làm người phẩm tính không hợp, hư gạt xảo phiến, cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh bất nhân, vì tư lợi, không nỡ, ái nói khoác, ở hợi cung càng làm việc bừa bãi, tị hợi cung gia sát kị, tất đa tai bệnh hoặc yểu vong. Dễ nhân phấn thân toái cốt, nhảy lầu mà chết.

Tham lang và cự môn gặp gỡ thì khẩu thiệt là phi thường có. Tham lang tọa mệnh gia hội Hàm trì đào hoa tinh, tăng tình dục, dâm đãng vô sỉ, trong cuộc đời tất có màu hồng phấn sự tình phát sinh.

Tham lang so sánh ưa phùng sát kị (cùng với nó tinh diệu tương đối mà nói), khiến cho ham mê tửu sắc tài vận chuyển hướng kỹ thuật và tài nghệ. Nhưng kị phùng dương đà, sẽ cùng thiên không kiếp hỏa linh kị hỗn tạp hội tụ, thì ưu điểm mất hết, suốt đời lao lực nghèo hèn, dâm đãng vô sỉ, thị phi tranh cãi, quan tòa hình ngục không ngừng. Mệnh hoặc thân có dương đà, nam chủ phiêu đãng nữ chủ dâm loạn, vô sỉ hạ lưu, lại thêm hồng mặn diêu mộc xương khúc chờ một … hai … Một đồng cung, tất dâm đãng háo sắc, dễ có màu hồng phấn sự kiện, tranh cãi và quan tòa lao ngục tai ương, dễ chết vào nhiễm trùng đường tiểu; dương đà ở tam phương hội chiếu, cũng chủ dâm đãng. Dương kị hoặc đà kị cùng thủ mệnh thân, vô chế tất là gió lưu thành tính, tốt sắc, sai ai ra trình diện một ái một, mà lại có trĩ tật, vệt, mặt mày hốc hác bị thương tàn phế, nam tốt số phiêu hảo đổ; trừ ngọ cung ở ngoài, dư cung đa chủ thao tiện nghiệp, đồ tể chi lưu. Đà la đồng cung, nhân sắc mắc cố tật. Dương đà phân thủ mệnh thân, vô cát giải trừ thì là thử khiếu cẩu đạo hạng người. Nhị hạn phùng của có họa.

Tham lang mừng nhất phùng Hỏa Tinh, linh tinh vu tứ mộ cung, ◇ vị “Hỏa tham đồng hành cách” và “Linh tham đồng hành cách”, không được phùng dương đà thiên không cướp, chủ có phú quý danh khí, thường thường có không tưởng được thật là tốt cơ vận, mặc kệ văn võ chức đều có thể nhất ô kinh người, chủ tích cực tiến thủ, hoành phát của cách, phú lớn hơn quý, có thể là việc chính quản, ông chủ, dùng võ chức tốt hơn, gia hóa quyền thì phú quý song toàn, gia lộc tồn hóa lộc chủ không làm mà hưởng ngoài ý muốn của tài. Hỏa Tinh bỉ linh tinh tốt, Hỏa Tinh chủ danh chấn chư bang, bạo phát; linh tinh chủ nắm quyền, hoành phát. Ở thìn thủ cung so sánh tốt, xấu vị cung sảo thứ. Nhược ở tam phương củng chiếu cũng dĩ cát luận, sai ai ra trình diện vũ khúc cao hơn. Ưa mậu kỷ sinh ra, hợp cách; không thích lục quý sinh ra, phú quý không kiên nhẫn cửu. Thìn cung dĩ kỷ canh sinh ra thượng cách, quý sinh ra mặc dù Hóa kị nhập mệnh, mà khôi việt giáp, song phi hóa lộc nhập tài, chủ phú. Thủ cung dĩ giáp canh sinh ra thượng cách, kỷ quý sinh ra chủ phú. Xấu vị cung xem thêm sao Vũ khúc. Loại này đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đa năm mới xa xứ, xa địa phát triển, ba mươi tuổi đi sau phúc. Hội cát thì phúc năng lực kéo dài, quân nhân so sánh nên, chánh sở vị tam phương cát củng, xây công biên quan. Tạm biệt Tử Phủ vũ tả hữu chờ tinh, không được phú tức quý. Linh tham đồng cung, đông nam sinh ra là phúc, tây bắc sinh ra có phúc cũng không bền. Gia dương đà thiên không cướp kị thì đặc biệt, chủ tửu sắc tài vận, cho dù sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, cũng chủ hoành nổi giận phá, nhân tửu sắc tài đổ mà dồn họa, nếu có thể chuyển biến tốt hãy thu, buông tha cạnh tranh và kém tính thì tránh được hung, nhưng đánh chết cái nết không chừa a; chú ý Hóa kị cập lưu dương đà điệp xông hạn năm, vô cát cứu dễ bạo bại. Phùng hỏa linh vu hãm yếu của cung cũng bình thường, hoặc dâm đãng, hoặc phát không kiên nhẫn cửu, hoặc hoành nổi giận phá.

◇”Linh tham tịnh thủ, tương tướng tên” : Linh tham đồng hành cách tịnh gia hội ngôi sao may mắn, tử thìn nhị cung điều kiện tốt nhất, mậu kỷ sinh ra hợp cách. Lợi vũ bất lợi văn, đa chủ võ công công lao và sự nghiệp. Gặp văn tinh chủ tiên vũ hậu văn, hoặc quan võ trung tâm của văn nhân.

◇”Tham lang hỏa linh cư miếu địa, danh trấn chư bang” : Tức tham lang và hỏa hoặc linh tinh cùng lâm tứ mộ cung an mệnh, hào phú gia tư, Hầu bá mệnh, tam phương cát củng người là thượng cách. Thìn thủ cung điều kiện tốt nhất, xấu vị cung so sánh thứ, mão cung an mệnh vô sát gia cát canh. Dư cùng hỏa tham, linh tham cách.

Tham lang tọa mệnh, phùng thất sát thủ thân cung, nam có trộm đạo thân thể, nữ có thâu hương thái độ, gia hội sát tinh đều là hạ cục, chủ bay bổng, háo sắc, hảo đổ, hoặc bất lương ham mê, không gặp hỏa linh thiên không hình, canh sai ai ra trình diện xương khúc thì tình dục nghiêm trọng hơn.

◇”Tham lang tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kị sát bách công thông” ; tức tham lang thủ mệnh vu dần thân tị hợi thìn thủ xấu không chờ cung, thân cung gặp lại phá quân, vô cát có sát sao Hóa kỵ, đa số thủ công tay nghề tinh thông mà sức lao động khổ cực mưu sinh người.

◇”Tham lang hội phá quân thì tham hoa yêu rượu mà táng thân” : Tham lang và phá quân phân thủ mệnh thân nhị cung, nhược tam phương không gặp tả hữu, khôi việt, tai thai, bát tọa, nam hảo ăn chơi đàng điếm, đánh bạc dâm đãng, đời sống tình cảm rất phức tạp, đa khúc chiết, phá tổ phá sản; nữ thì dâm đãng, vô môi tự giá, quá mức thì hạ xuống phong trần. Vào hôm nay khả năng là chạy sô ngôi sao ca nhạc. Hãm địa vô cát gia sát hoặc thiên mã, có nhiều hành vi bất chính, nam mệnh dễ lạn uống cuồng đổ, là sắc như mạng, mê hoa yêu rượu đến nỗi thân bại danh liệt; nữ mệnh dễ phóng đãng, bất an trong, giao hữu tư thông hoặc dâm bôn. Phùng thiên không tinh cũng năng lực tập chính.

“Tham lang ở hợi tử là hiện lên thủy đào hoa”, gia dương đà hình kị mặn diêu xương khúc chờ, nam lang thang, nữ đa dâm.

“Tham phá vũ vô ngôi sao may mắn, hội mê hoa yêu rượu mà chết thân, hoặc nhà văn nghệ người” . Tham liêm cùng độ, nam lang thang mà nữ đa dâm, trêu chọc thị phi quan tòa. Nhưng và vũ liêm đồng cung, cho dù bất năng giàu có, nhưng có thể ở nghệ thuật thượng thu được nhất định thành tựu.

“Tham lang xấu hổ phùng hồng loan, phùng của dâm bôn đại sự, suốt đời hành vi bất chính, đi hạn phùng của cũng tác đến đây phán đoán; gia sát kị, vô cát nguyên nhân chính sắc phạm quan tòa hình ngục, nữ mệnh vưu kị” .

phùng hóa lộc, cát, giống nhau tăng ham muốn hưởng thu vật chất, tài vượng, thái độ làm người thông minh lõi đời, nhân duyên quảng, đa giao tế xã giao (mang nhiều tửu sắc tài vận), tịch xã giao phát triển sự nghiệp mà thu hoạch lợi, ăn ý tính đại, đa nguyên hóa phát triển, đa diễm ngộ, hảo tửu sắc, có thể diện, thường được khác giới bang trợ mà thành sự. Gia dương đà thiên không cướp hội nhân xã giao mà dồn tranh cãi rủi ro. Gia hỏa linh thì hoành phát phất nhanh. Gia đào hoa tinh, ham muốn hưởng thu vật chất và sắc dục giai nặng, dễ nhân sắc rủi ro. Miếu vượng sẽ có tốt phát triển tiền cảnh, có hết ý vận may, có vật chất hưởng thụ, trường thọ. Hãm địa thì không hề lương ham mê, thu hoạch không lớn. Phùng thiên không cướp, miếu vượng có cát thì dị lộ công danh, yếu thì cát chỗ giấu hung.

phùng hóa quyền, ưa, tăng cường ham muốn hưởng thu vật chất và tình dục, không gặp lục cát cũng năng lực phú quý, sai ai ra trình diện xương khúc trái lại đái gian ngụy, lừa gạt thói quen. Dã tâm bừng bừng, không từ thủ đoạn địa cạnh tranh, canh chủ động tiến công, thể xác và tinh thần so sánh mệt nhọc, chủ cố chấp, đa thiên động, biểu đạt năng lực cường, năng lực nói thiện biện, thiện tiêu xài ăn uống xã giao, là giao tế năng thủ, có hết ý vận may, đột nhiên quang vinh hiển, đề thăng, phát tài, nắm quyền; háo sắc phong lưu, đặc biệt dần thân tị hợi mão dậu chờ cung canh giỏi về tiếp cận khác giới; ở tị hợi cung thì tham ăn. Hỏa linh cùng, chủ sự nghiệp thượng đột phát, không được trực tiếp chủ phát tài, mà lại cũng ẩn hàm bạo bại nguy cơ. Nữ mệnh dễ là truy cầu mục đích mà không tích thất thân, nhược gia hội lục cát mà lại cung phúc đức vô đào hoa, thì toàn lực truy cầu sự nghiệp, không để ý gia đình.

phùng Hóa kị, có dục vọng vô tiết chế ý tứ, hội mất đi khéo đưa đẩy tính cách, trở nên cố chấp, giống nhau không được chủ vật chất thượng tổn thất, cận chủ huyễn tưởng không tưởng, hảo tửu sắc, thị phi khắc khẩu, tâm thần không yên, vất vả cực nhọc hối hả, mặt mày hốc hác tàn tật, hình thương; sự nghiệp tâm ngận nặng, không để ý gia, đối tình cảm cập hôn nhân bất lợi, dễ bị đoạt ái hoặc thất tình, tị hợi xấu vị tử cung càng nghiêm trọng; thường xuyên tưởng thay đổi chức nghiệp; dễ có hình tai hoặc tật bệnh (đa ở nửa người dưới). Thìn thủ cung không được kị, thủy cục nhân cũng không kị, không được phùng hỏa linh, trái lại có ngoài ý liệu thành công. Gia đào hoa tinh hoặc khoa văn tinh, chủ giao tế làm náo động, không được chủ tình dục. Gia hội Tứ Sát thiên hình, nhân tài sắc nhạ quan tòa hình tụng. Nhân phá quân ở cung tài bạch hóa lộc, biểu phát tài lại có tổn thất, ví dụ như tổn hại xa mà thu hoạch bồi thường.

nữ mệnh tham lang quá mức không thích hợp, thái độ làm người tiêu trí mỹ lệ, thân thể đầy ắp, cụ gợi cảm và sức dụ dỗ, tính dục cường; cần lao có khả năng, cũng năng lực công việc quản gia, nhưng không thương chỉnh tề; thiện giao tế, tranh cường háo thắng, lòng ghen tỵ cường, truy cầu tự do không bị cản trở cách sống, ham mê đa, ưa tô son trát phấn, tình cảm đa khúc chiết, đa sừng luyến ái, lả lơi ong bướm, sai ai ra trình diện một ái một mà lại thường biến hóa, đối sở yêu nhân bất luận hôn phủ đô hội cực lực truy cầu, thậm chí không tiếc chia rẽ đối phương hôn nhân. Hãm địa, gấp gáp ích kỷ, quả tình bạc nghĩa, nội ngoan mà bát hãn, dâm đãng, thương phu khắc tử, mà lại thiếu quang minh chính đại. Hội hợp liêm trinh canh dâm đãng. Hội Thái âm cũng chủ bất chính. Nếu không có chế hóa, thì mừng đến không vong, thiên không cướp đồng cung, trái lại chủ đoan trang tập chính đạo (tính dục quá soa, trái lại thiếu tình thú, thậm chí hội tính lạnh lùng; tam phương tuy có dương đà, đào hoa, nhưng là chính phái, nhưng vất vả cực nhọc hạ cách không khỏi). Sợ nhất gia dương đà, loan ưa, diêu mặn, mộc dục, là nhục dục đào hoa, dâm đãng vô sỉ, tình cảm phong ba, mệnh thân có sát hoặc cung phúc đức vừa không được cát người, đa số kỹ nữ chi lưu. Phùng lục cát chỉ tinh và lộc mã cũng không đẹp. Tứ mộ cung thủ mệnh thân thì may mắn, tái phùng tả hữu thì chủ quý, dư cung bình thường. Ở tử hợi cung, thật tốt đố dâm đãng; ở tị hợi cung, hình khắc không được khiết hoàn nghèo hèn; gia dương đà vô tình vô nghĩa, hình phu khắc tử, đa số xướng tì chi lưu.

tử ngọ cung vượng địa, đinh kỷ sinh ra phúc hậu, canh năm cập dần thân năm sinh ra là hạ cục. Tử cung bỉ ngọ tốt.

Màu sắc đẹp đẽ phong lưu, đa phiêu bạt, tiên đau khổ hậu điềm. Bề ngoài kiên cường, nội tâm nhu nhược, đa tình cảm làm phức tạp. Gia ngôi sao may mắn, giảm thiểu vất vả cực nhọc, có thể phú quý. Gia xương khúc, có hoa không quả, nên văn giáo nghệ thuật công tác, phùng Hóa kị không thấm nước ách. Gia lộc còn có lợi kinh thương. Gia hỏa linh, có hoành phát kỳ ngộ, tử cung linh tham so sánh tốt, ngọ cung hỏa tham so sánh tốt, tái phùng dương đà thiên không cướp, hoành nổi giận phá. Gia dương đà, dâm đãng, dễ nhân sắc gây, rủi ro, có thể tài nghệ mưu sinh, tái kiến hình kị dễ nhân tình dục dồn hình tụng. Phùng thiên không cướp, có thể giảm thiểu tình dục, nhưng sự nghiệp nan toại, nhân ham món lợi nhỏ mà thất đại. Đối cung tử vi, xuất ngoại dễ được quý nhân tương trợ, nhưng nếu vô cát gia sát, nhân viên chính phủ dễ tham ô mà danh tiếng bị hao tổn.

Tử cung, đinh kỷ sinh ra phúc hậu; bính mậu canh cập dần thân năm sinh ra hạ cục; thân tử thìn năm sinh ra cả đời bất năng đầy hứa hẹn. Đa tình đa dâm, tửu sắc tài vận, khéo đưa đẩy lõi đời, khác giới duyên tốt. Hỏa linh cùng, trung tâm lúc tuổi già đi sau đạt; mậu kỷ năm sinh ra gia cát, tương tướng của tài. Thủy cục bởi vì hiện lên thủy đào hoa, tình cảm phức tạp, gia dương đà hung nhất, đa độ tình cảm lưu luyến hoặc hôn nhân, thấp hèn, đồ tể sắc lang chi lưu, nhân sắc gây, tái phùng mặn diêu hình kị, dâm đãng vô sỉ, nhân sắc gây vong thân. Phùng hội không vong Hóa kị tinh, trái lại năng lực tập chính, giảm đào hoa tính mà tăng tài nghệ, nhưng hội tăng vất vả cực nhọc.

Ngọ cung, đinh kỷ sinh ra phúc hậu; canh năm cập dần thân năm sinh ra hạ cục, dần ngọ thủ sinh ra cả đời bất năng đầy hứa hẹn. Mộc hỏa thông minh của cách, thông minh có mưu lược, có thể kinh thương phát tài, nhưng đỏ tươi đào hoa, tình đa đau khổ nhân, chủ phiêu bạt. Vô sát sai ai ra trình diện tả hữu khôi việt, sẽ thành đại phú. Gia dương đà thiên không cướp kị, bình thường, vất vả cực nhọc. Bính mậu nhâm sinh ra vô dương đà hỏa linh đồng cung, lại không có cát củng người, là phúc không kiên nhẫn cửu, suốt đời không nhiều đại tác phẩm là.

◇ đầu ngựa đái tiến cách: Ngọ cung, bính mậu năm sinh ra và kình dương đồng cung trái lại cát, vô không cướp kị hợp cách, phú mà lại quý, hội rời xa tha hương phát triển, quan võ quang vinh hiển, kinh thương phát phú; tam phương cát củng chủ vũ quý;”Bính mậu sinh ra uy trấn biên cương” . Đến đây cách người tính tình bỉ “Cùng dương cách” ngang ngược kiêu ngạo dâm đãng, mà lại chủ công thành thì dễ thùy bại. Nữ mệnh chủ dâm, phát ám muội của tài.

Tham lang cư hợi tử tọa mệnh thân, tình cảm so sánh phức tạp, đa dục vọng thượng huyễn tưởng, đào hoa cấp thấp, giao tế năng lực soa, nhân sinh đa khúc chiết. Phùng ngôi sao may mắn cũng dĩ cát luận. Gia dương đà, danh ◇ “Hiện lên thủy đào hoa”, đa số dâm đãng đố kị chi lưu, nam lang thang nữ dâm đãng, tham hoa yêu rượu mà dẫn đến thất bại, nữ mệnh còn có thể nhân dâm loạn mà phao phu khí tử, người người có thể thái; có cát giải trừ thì họa khinh. Lưu niên phùng, sẽ có đào hoa tranh cãi. Lúc này gặp thiên hình không được chủ tự hạn chế, chủ có tù tai.

xấu vị cung nhập miếu, vũ khúc đồng cung, sai ai ra trình diện hỏa linh tinh, mậu kỷ canh sinh ra, quý cách. Xem thêm sao Vũ khúc.

Tham vũ cùng độ, là thúc ngựa gian tham, tổn hại công mập tư, vô tế nhân chi tâm, có xảo nghệ.

Vũ khúc tham lang, đều chủ dũng mãnh hào phóng, trí mãn dục phồng. Vũ khúc nặng tài, tham lang chủ dục.

dần thân cung lợi bình, canh sinh ra tài quan cách.

Thụ đối cung liêm trinh ảnh hưởng, là chính trị và quyền lực dục vọng hình người, thái độ làm người cao ngạo, đa tài đa nghệ, hảo đại hỉ công, giỏi về xử sự làm người và giao tế, công tác tích cực, vô sát gia cát có thể có chức quyền và địa vị. Sai ai ra trình diện xương khúc cập hỏa linh (hỏa tham thành cách, linh tham phải không cách), từ thương tham chánh giai nghi, nhưng xương khúc đồng cung chủ hư đa thực ít. Sai ai ra trình diện dương đà, danh ◇”Phong lưu màu trượng”, mặc dù thông minh mà phong lưu dâm loạn, dễ là tửu sắc mà ảnh hưởng sự nghiệp, quá mức thì rách nát, hoặc tới tật bệnh hình phạt, lúc này thấy thiên hình thì không được chủ tự hạn chế mà hình phạt chính ngục tai ương. Gia đà la, hoặc tam phương hội chiếu dương đà hình, dục vọng rất mạnh, dễ nhân sắc hoặc quan hình vong thân. Sai ai ra trình diện thiên không cướp Hóa kị có thể giảm thiểu dục vọng, duy sự nghiệp nan toại, lại thêm hội ngôi sao may mắn có thể chuyển hóa thành thành tựu sự nghiệp. Hỏa linh và dương đà hỗn tạp hội liêm trinh Hóa kị, có tự sát ý niệm trong đầu, phùng lộc mã được cứu thoát, phùng đà la tự sát phải không. Hội liêm trinh Hóa kị cập khốc hư, dễ có quan tòa. Phùng hóa lộc, chủ thay đổi rất nhanh, dần cung tốt hơn một chút.

Ở dần cung, chủ phát được sớm phá được sớm, có khuynh hướng sắc dục và tình cảm, đa giao tế xã giao. Thái độ làm người ổn trọng kiên định, bỉ thân cung quá so sánh bình ổn. Gia cát có phú quý, nhưng phong lưu không khỏi. Gia sát, sự nghiệp phát đạt là lúc quan tụng tùy tới, phùng dương hình kị tụ tất có lao ngục. Bính mậu nhâm sinh ra, vô cát củng là phúc không kiên nhẫn cửu, suốt đời không nhiều đại tác phẩm là.

Ở thân cung là hạ cách, chủ phát trễ phá trễ, có khuynh hướng ham muốn hưởng thu vật chất hưởng thụ, so sánh năng lực phấn đấu, xương khúc đồng cung thì hội có hoa không quả. Kim chế mộc, hoặc kim nước lã, tuyệt xử phùng sanh có hạnh phúc cuối đời, nhưng tính tình biến đổi thất thường, cũng chính cũng tà, suốt đời vất vả cực nhọc, tay không thành gia, năng lực phát một thời của tài, cát thì lưu phương muôn đời, hung thì để tiếng xấu muôn đời. Gia sát, đa phiêu đãng vất vả cực nhọc, hoặc là đồ tể chi lưu, dễ có lao ngục tai ương. Gia cát, có thể phú quý. Cát hung hỗn tạp, tiên nan hậu thành, nhưng phát hậu vừa hội nhân hưởng thụ và bất lương ham mê mà rách nát. Quý năm sinh ra, mộc phùng kim chế, khoa quyền giáp mệnh, song lộc triêu viên, gặp hỏa linh đắt vô cùng, tạm biệt phụ bật, danh chấn thiên hạ.

mão dậu cung lợi ích, tử vi đồng cung, sai ai ra trình diện hỏa linh hai sao chủ quý, ất tân kỷ sinh ra tài quan cách. Xem thêm tử vi mão dậu cung.

Tham lang cư tử ngọ mão dậu đến đây tứ cung, gia cát cũng có thể có phú quý; nhưng nếu tử cung thân tử thìn năm sinh ra, ngọ cung dần ngọ thủ năm sinh ra, mão cung hợi mão vị năm sinh ra, dậu cung tị dậu xấu năm sinh ra chờ, vô thiên hình, thiên không tinh chế hoặc vô cát mà gia sát, là ăn trộm cẩu đạo hạng người, chung thân bất năng đầy hứa hẹn. Tham lang và khôi việt cùng thủ vu tử ngọ mão dậu hoặc bị chiếm đóng nơi, năng lực khởi hóa giải hung ách tác dụng.

thìn thủ cung nhập miếu, mậu kỷ sinh ra tài quan cách, quý năm sinh ra phúc không kiên nhẫn cửu. Vóc người cao vót.

Ham muốn hưởng thu vật chất cập tình dục đều cường liệt, đa ham mê, có mưu lược, có chí khí, năng lực chịu khổ nhọc, độc lập khai sáng năng lực cường, niên thiếu bất lợi, sự nghiệp phát triển so sánh gian khổ, nên chuyên môn tài nghệ và xuất ngoại phát triển. Nếu không có cát hoặc có sát thì thái độ làm người siểm nịnh gian tham, tổn hại công mập tư, vô tế nhân lợi vật chi tâm. Ưa tứ mộ sinh ra. Gia ngôi sao may mắn, cũng chủ tiên bần hậu phú, ba mươi tuổi hậu thủy phát, có thể là cự thương cao giả, cũng chủ thọ nguyên trường; gia tả hữu khôi việt, có thể giải kỳ ác, trải qua phấn đấu mà phát đạt, nên kinh thương, tài chính và kinh tế và xí nghiệp lớn chủ quản; sai ai ra trình diện xương khúc, hành văn hảo, tuy có thể phú quý, nhưng có hoa không quả, cũng không có thể giải kỳ ác, nên văn giáo nghệ thuật. Mừng nhất hỏa linh đồng cung dĩ phá tan lưới, vô dương đà thiên không cướp, có đột phát kỳ ngộ, tài quan song mỹ, là việc chính quản nhân viên, ông chủ, trung niên đi sau đạt. Sai ai ra trình diện đào hoa tinh, đa phong lưu tươi đẹp sự. Sai ai ra trình diện dương đà, còn nhỏ đa tai hoặc hoành nổi giận phá, suốt đời nhấp nhô, đa tài vụ tranh cãi, nên đồ tể hoặc chuyên môn tài nghệ. Gia thiên không cướp đại hao, ham món lợi nhỏ thất đại, đa phá hao tổn. Thiên hình đồng cung, vô sát kị, chủ vũ quý, nên quân giới, chính giới phát triển. Cư thủ cung, bính mậu nhâm sinh ra vô cát củng là phúc không kiên nhẫn cửu, suốt đời không nhiều đại tác phẩm là.

Phùng hóa lộc, tổ hợp tương đối yên ổn, đa kiêm chức kiêm đi, thìn cung tất hội đà la, năm mới bất lợi; thủ cung tất hội kình dương, đa tiến thủ tâm; nữ mệnh hôn nhân không được thuận. Phùng hóa quyền, đối cung vũ khúc hóa lộc, thường có thể đánh phá khốn cảnh, đột nhiên trở nên nổi bật, cũng dễ có bạo bại nguy hiểm, chú ý vận hạn cung phúc đức biến hóa.

tị hợi cung bị chiếm đóng, liêm trinh đồng cung, xem thêm liêm trinh tị hợi cung.

tham lang là sự nghiệp, biến hóa trọng đại, thiện ăn ý, xã giao, nên tài chính và kinh tế tài chính, quan hệ xã hội, hoặc văn hóa giáo dục, tiểu học giáo sư, nghiên cứu, công chức, diễn viên, học thuật, làm đẹp, ẩm thực, cẩu điếm, chứng khoán, đánh bạc, quảng cáo, nguyên liệu, trang giấy, in ấn, bó củi sinh ý, du ngoạn, nghệ thuật, ngũ thuật, cá thể kinh doanh; hãm địa hội dương đà, thiên không cướp, nên kỹ thuật nghề nghiệp.

Tham lang ở nhân, là giáo sư, diễn nghệ nhân viên, kỹ thuật viên, bó củi thương, tiểu thâu. Tại thân thể là thận, bàng quang, sinh thực khí. Ở sự là dục vọng, tình cảm, tiêu khiển, ẩm thực, dụ dỗ, nuốt, ăn ý, đánh bạc, tửu sắc, dã tâm, co quắp, cơn sốc, trộm cướp, giao tế, xã giao, biểu hiện, tích cực tiến thủ. Ở vật là nguyên liệu, mầm móng, quả thực, tác phẩm nghệ thuật, nhạc khí, bộ đồ ăn, đồ gốm, bài, rượu, quân cờ, cao to cây cối, lang, cẩu, hổ. Trên mặt đất để ý là phương bắc tử vị, là rừng rậm, công viên, tửu điếm, quán vỉa hè, miếu thờ, chứng khoán đổ quán, chỗ ăn chơi, kỹ quán, lữ quán, bót cảnh sát, bình nguyên, hải dương, sân vận động, hồng thủy, tạp vật chồng chất chỗ. Ở trên trời khí là nùng nói rậm rạp, âm u miên mưa. Ở sổ làm một, lục.

Tham lang vu nam mệnh cát hung bí quyết: Tham lang tọa mộ thủ biên quan, hỏa linh cùng độ chấn di bang; gia phùng dương đà tất khốn cùng, vũ phá liêm tham bách nghệ nhân. Tứ mộ tham lang miếu vượng cung, gia lâm tả hữu phú xa ông, nhược nhiên tái hóa khoa quyền lộc, văn võ toàn tài hiển kỳ công.

Tham lang vu nữ mệnh cát hung bí quyết: Tứ khố trong cung đa may mắn, canh phùng tả hữu mới là quý, tính cách kiên cường đa chí khí, tài lộc phong phú vượng phu quân; tham lang hãm địa nữ phi nên, áo cơm mặc dù phong cũng không lương, khắc hại phu quân tịnh tử nữ, uyên khâm bán lãnh thủ cô nhi quả phụ.

☆ 10, cự môn tinh

tính chất sao giải thích: Cự môn thuộc quý thủy, lại chỉ như kim, nhưng cây thuộc thủy, thuần âm, bắc đẩu đệ nhị tinh, là âm tinh ngôi sao, hóa khí là ám (chính ám tinh), kỳ “Ám” cũng không phải là bản thân không ánh sáng huy ý, mà là chỉ nó giỏi về che đậy biệt tinh (nhân) quang huy. Ở trên trời tư phẩm vạn vật, ở sổ thì chưởng quản thị phi. Đại diện không tốt, nghi hoặc, dối trá, thị phi, khúc chiết, rời xa, lui bước, đại môn, miệng, đường ống. Cũng có thật lớn ý, rơi na nhất cung tức biểu cai cung thích đại. Đến đây tinh đối chung quanh sự vật có rất mạnh bài xích và ly tán lực, có ly khai thoát đi ý. Ở có hung tai thì, là trốn tránh tai nạn cực mạnh ngôi sao cung; nhưng ở và thái dương đồng cung mà phùng hung thần tụ thì, có ly khai dương gian mà chết ý.

Cự môn của mọi người chủ tinh trung tâm, khẩu tài điều kiện tốt nhất, lớn nhất nội dung và trật tự tính; hai là đa nghi ám muội, khẩu thiệt thị phi đặc biệt đa. Miếu vượng thái dương đồng cung hoặc đối chiếu tối năng lực hóa giải cự môn âm u, thứ nhì là hóa lộc hóa quyền. Tử vi và lộc tồn cũng có thể giải kỳ hung. Thiên cơ cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh tăng cường cự môn khuyết điểm, trở nên càng đa nghi. Cự môn khẩu tài có nội dung và trật tự, biểu đạt năng lực rất mạnh, nói rất nhanh, nhưng tài vận yếu; văn khúc khẩu tài so sánh dối trá mà lại so sánh mạn, sở trường tân trang, tịnh hàm đào hoa cập tài ý.

Cự môn không thích nhập lục thân cung, chủ quan hệ làm bất hòa, không được mục, phùng Hóa kị càng hung.

Cự môn và thiên đồng đều chủ có tổ chức tài năng, hào phóng rộng lượng, có tài học. Cự môn thiên hóa tài, thiên đồng thiên dùng tên giả.

dung mạo: Nhập mệnh, niên thiếu mặt thanh hoàng sắc, lão niên thanh hắc sắc. Phương mặt dài hình hoặc phương viên hình, giống nhau trung tâm ải hoặc hơi gầy, nhập trong miếu chờ thiên vóc người cao mà thiên béo, đôn hậu thanh tú, hãm địa ngũ ngắn nhỏ gầy; xương gò má khá cao mà khoan, mũi đĩnh miệng đại, đường cong mắt, mắt một mí, lạ mắt uy sừng, ánh mắt lợi hại, trớ rộng rãi thần hậu xông ra, thanh cao mà tốc, hoặc phá mặt; Hóa kị thì trớ ba lớn hơn nữa. Bề ngoài lậu phác, tay chân mạnh mẽ, không có cảm giác thân thiết, một thân không tốt cô hàn tướng. Đặc sắc: Khẩu tài tốt, nói hữu điều để ý, ưa cải cọ và bình luận, đa nghi, ưa âm thầm hành động.

tính tình tài hoa: Tâm địa trung hậu, miệng cứng rắn nhẹ dạ, thấy việc nghĩa hăng hái làm, sục sôi hăm hở tiến lên. Cử chỉ tùy tiện, không được chú trọng lễ nghi, gấp gáp đa nghi, thay đổi thất thường, cực đoan lãnh khốc, không tín nhiệm nhân, tự cho là đúng, cố chấp đái điểm ngạo khí, bất cận nhân tình, thường cùng người tranh luận, nói rất nhanh, thường thường khiếm suy nghĩ, nghĩ đến đã nói, không để ý hậu quả, nói thẳng không được kị, ngôn từ lợi hại, xuất khẩu đả thương người, khẩu thiệt thị phi đa, thị phi đa do khẩu thiệt mà đến (phùng hóa quyền Lộc thì hội cải thiện), thường thường ở công chúng trường hợp nghị luận thao thao, bả người khác đương người nghe, hơn nữa thích thuyết bình người khác ngôn luận, để chứng minh mình chính xác. Hội tính toán chi li tiểu tiết, lòng dạ chật hẹp, kiêu ngạo keo kiệt, dễ nổi giận, đương mình đã bị xâm phạm thì, hội nổi trận lôi đình, châm chọc và mắng chửi người, tịnh nhéo người khác khuyết điểm không tha; cùng hắn cãi nhau hậu nếu có thể chủ động cùng hắn nói, hắn cũng sẽ không ghi hận. Chính tư tâm nặng, rồi lại ghét ác như thù, đối tiểu nhân một điểm tiện nghi cũng không cấp; đối với người khác công tác luôn luôn không hài lòng, rất hà khắc, thích thiêu xoi mói tích và trảo người khác chân đau. Đối với bằng hữu lúc đầu rất nhiệt tình, nhưng nhiệt tình bất năng cửu trường, chậm rãi vắng vẻ, nhân tế quan hệ soa, cùng người khó hoà hợp. Không được chú trọng sinh hoạt tình thú và hưởng thụ, vật chất thượng không có trở ngại thì là, có có lộc ăn, nhưng không kén ăn. Tình cảm rất phong phú, nhược vào nước hương, suốt đời không khỏi đa đào hoa, đa tranh cãi; nhân vô cùng câu nệ tính toán, tinh thần thường âm trầm phiền muộn, rất khó bình tĩnh thuận lợi địa sống, không được thuận tình hình đặc biệt lúc ấy bi quan bi quan chán đời. Thủ mệnh vu tứ mộ của cung thì, hội nghị thường kỳ tưởng đông quên tây, cũng hội nghị thường kỳ mất đông tây.

Tích cực hướng về phía trước, ưa cạnh tranh, cũng nhiều cạnh tranh, có rộng hoạt động lĩnh vực, có xã giao năng lực và tổ chức năng lực lãnh đạo. Ý nghĩ cơ linh, trí nhớ rất mạnh, không được kháo tình cảm xử lý vấn đề, mà là kháo trí tuệ, thấy rõ nhạy cảm, phản ứng rất nhanh, có trác việt liên tưởng suy lý năng lực phân tích, đối bất cứ chuyện gì đều có thể rất cẩn thận mà quan sát, có độc đáo kiến giải, có mãnh liệt nghiên cứu tâm, ưa nghiên cứu học vấn tài nghệ, mọi việc ưa đánh vỡ sa oa hỏi để, tịnh tự mình thực tiễn, nhưng có lúc sức hiểu biết kém một chút, tư Lộ Dịch lẫn lộn không rõ, hứng thú rộng khắp, nhưng bác học mà không tinh; lý tưởng rất cao, không thực tế, suy nghĩ nhiều lắm, làm việc nhiều lần, chần chờ bất quyết, ướt át bẩn thỉu, ở mấu chốt thượng thường thường hội lâm trận bỏ chạy, lo lắng do dự trở ra lại. Khẩu tài đặc biệt tốt, thiện lưỡi biện và diễn thuyết, là trời sanh đàm phán cao thủ, diễn thuyết có nội dung và trật tự, biểu đạt năng lực rất mạnh, so sánh nên dùng tài hùng biện công tác, như giáo sư, đẩy mạnh tiêu thụ, diễn nghệ, pháp luật, tuyên truyền, học thuật chờ.

Cự môn là ám tinh, làm việc dối trá, thiếu quang minh chính đại, ưa âm thầm hành động, thiếu thẳng thắn thành khẩn, ngay mặt một bộ, phía sau một bộ, khẩu thị tâm phi, ưa nói dối, hãm địa hoặc gia sát càng gian trá dối trá.

Miếu vượng thì tính tình tài hoa hội tốt hơn một chút ta, hãm địa thì kém tính kịch liệt hơn xông ra. (cự môn nhập mệnh, tối nên khán cung phúc đức thật là tốt phôi, hảo thì phúc cơ còn ở, phấn đấu vu sự nghiệp; phôi thì phúc cơ không được đầy đủ, hảo đổ phá sản).

Cự môn nhập mệnh thân, bất luận miếu hãm, suốt đời chiêu khẩu thiệt thị phi, trung niên trước đây càng rõ ràng. Bất luận miếu hãm cát hung, mọi việc trước khó sau dễ, hạn năm gặp của cũng. Còn nhỏ tất nhấp nhô đa tai bệnh; năm mới công tác cũng không ổn định, trung niên hậu tài năng ổn định; suốt đời vất vả cực nhọc, cần phải nỗ lực bính bác mới có thể có thành tựu; cô độc hình khắc, bất lợi lục thân, là khắc phụ ngôi sao, không thích cùng phụ mẫu cùng ở; hôn nhân cũng không thuận, phu thê đang lúc thường nhân khẩu thiệt, tính tình không hợp mà đa khúc chiết hoặc ly tán. Không thích hợp cư lãnh đạo chủ yếu vị trí, cũng không nên vô cùng làm náo động, có công không được cư, có tiền giấu diếm, bằng không thị phi, hãm hại, đả kích tùy theo mà đến.

Cự môn ưa nhập miếu vượng nơi, trung hậu thiện lương, không mất chính nghĩa tâm, đa học đa năng lực, quan sát tỉ mỉ, có thể vi nhân sư biểu, gia cát hóa quyền cũng có thể có phú quý. Vô cát, tung phú quý cũng không bền; gia sát thì không phú quý đáng nói hoặc đa tai bệnh.

Cự môn tối kỵ nhập hãm địa, trừ tân năm sinh ra thủ vu thìn thủ cung so sánh cát ngoại, còn lại giai chủ không được cát, nơi chốn là tai. Làm việc bừa bãi, thiếu kiên định, vô sự hối hả, hoài nghi, thoái thoái nhiều lần, thường tại ngoài ý muốn trung tâm thất ý rách nát, tiền tài phá được mạc minh kỳ diệu. Thái độ làm người rất dối trá, lấn thiên man địa, đố kị nghi kỵ, ưa cùng người tranh thị phi, tranh đấu gay gắt, cắt câu lấy nghĩa, chuyện bé xé ra to, nói chuyện mỗi khi đắc tội với người, thị phi đặc biệt đa, cùng người khó hoà hợp, lục thân duyên mỏng, ngầm tiểu nhân đặc biệt nhiều (tiểu nhân có thể là đối thủ cạnh tranh và kẻ thù chính trị, không nhất định là người xấu), thường bị người phỉ báng, dễ có khẩu thiệt phương diện thị phi tranh cãi quan tòa. Lại thêm sát tinh, nội tâm càng tình cảm và ghen tỵ dằn vặt mà phiền não, lao lực bôn ba, gian trá dối trá và thị phi khẩu thiệt nghiêm trọng hơn.

tổ hợp ưa kị: Cự môn ưa gia hội lục ngôi sao may mắn, khôi việt điều kiện tốt nhất, nhiều hơn đạt kỳ ngộ, lợi cho cạnh tranh; gia hội tả hữu, có nhiều trợ lực, suốt đời THUẬN, an nhàn giàu có; gia hội xương khúc, tăng kỳ tài hoa, giảm thiểu lòng nghi ngờ, hóa thành hữu ích suy nghĩ, là văn hóa, giáo sư nhân tài. Mừng nhất gia hội miếu vượng thái dương, phùng thái dương hóa cát thì khẩu tài tốt, mà lại dễ được dị tộc nhân, tha hương người nói bát; phùng thái dương hãm địa thì lắm lời lưỡi thị phi, Hóa kị đa thụ liên lụy chiêu oán. Phùng lộc tồn, tăng cường tài vận, có thể giải tai ách, suốt đời THUẬN, áo cơm không thiếu.

Cự môn phạ phùng sát hình kị, khẩu thiệt thị phi đặc biệt đa, ích kỷ keo kiệt, gian trá dối trá, cùng người khó hoà hợp, lục thân duyên mỏng, thể xác và tinh thần khổ não, lao lực bôn ba, họa trời giáng, sát tụ hoàn phòng chết vào ngoại đạo, chú ý hung thần kị tụ hạn năm; tam hợp sát thấu, đa tao hoả hoạn; ưa gặp tử vi lộc tồn lai giải cứu, bằng không đa quan nhục hình thương. Và thiên không cướp đồng cung, suốt đời nhấp nhô, còn nhỏ có tao vứt bỏ khả năng. Gia thiên không, dễ mắc loét dạ dày; gia Địa kiếp, dễ có sa dạ dày; nữ mệnh gia thiên không cướp thì dễ có tử cung bệnh biến.

◇”Cự môn dương đà vu thân mệnh, tật bệnh luy hoàng”, cự môn phùng dương đà, chủ nhân người yếu, nghèo khó, phá tổ bại nghiệp, tà dâm, vất vả cực nhọc, thị phi, tình cảm khúc chiết, hôn nhân muộn. Nhập miếu thượng khả, hãm địa suốt đời đa bệnh, ám bệnh triền thân, mà lại hình khắc rất nặng, nam đạo nữ xướng, nam bé gái mồ côi quả. Đặc biệt gặp đà la hung nhất, suốt đời cô bần phiêu đãng, bôn ba lao lực, khẩu thị tâm phi, hoặc sinh bệnh kín, cũng chủ đa sinh dị chí, rất dễ tin tưởng cương người quen biết mà bị lừa rút lui, tình cảm ám thương mà có phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu, phùng cự môn Hóa kị quá nặng. Gia dương hỏa đồng cung, phòng yểu vong. Hội kình dương da lông ngắn bệnh rất nhiều, suốt đời chắc chắn giải phẫu, vết đao.

Cự môn và hỏa linh đồng cung, chủ sầu lo phiền não làm phức tạp. Và Tứ Sát phân thủ mệnh thân, vô cát (lộc tồn hóa lộc quyền chờ) giải cứu, hình phạt chính tai lưu vong nó hương, hoặc tao tai họa bất ngờ.

Cự môn và hỏa linh, bạch hổ hai sao đồng cung hoặc đối chiếu, tam hợp phương lại không có tử vi lai chế và lộc tồn lai giải trừ, quan tai hình tụng, sung quân ngoài ngàn dậm; nhược bạch hổ, quán sách, quan phù tụ họp, cũng tất có lao ngục tai ương. Tam phương tụ họp, có hoả hoạn.

Cự môn hỏa linh ở thiên di, vô cát tất có tai nạn xe cộ, thiên cơ đồng cung canh nên cẩn thận. Cự môn linh tinh phùng ác hạn, chết vào ngoại đạo.

◇”Cự hỏa kình dương, chung thân ải tử” : Cự dương hỏa (hoặc cự dương linh) tam tinh cùng thủ thân mệnh, hoặc ở đối cung tương chiếu, khổ nhị hạn vừa phùng ác sát, chủ tự ải hoặc sợ chết. Tuổi hạn phùng tất đại rách nát, không phá bại thì bản thân gặp tai hoạ thương. Có lộc tồn chờ cát có thể cứu, nhưng nhưng chủ lão niên nghèo khó đa bệnh tai. (ở mệnh thiên tuyến nặng hơn, ở hội Tam Hợp chiếu người tai khinh, hữu kinh vô hiểm).

Cự môn ở mệnh hoặc ở điền trạch, hội Hỏa Tinh cập đại hao, suốt đời dễ có hoả hoạn.

Cự môn phùng thất sát thì chủ tranh đấu tổn thương; và thất sát phân thủ mệnh thân, hình phạt chính thương; và tham lang phân thủ mệnh thân, nhân sắc dồn họa; có sát nặng vô sát khinh, phùng lộc tồn có thể giải trừ. Và tham hoặc phá đồng hành, dễ nhân tình dục tao hình.

◇”Cự lương thân mệnh, bại luân loạn tục” . Cự môn cùng trời lương phân thủ thân mệnh, vượng địa gia cát cũng có phú quý, nhưng thái độ làm người đa không để ý luân thường, không tuân theo phong tục, hoặc cưới nhiều họ hàng gần thành hôn.

phùng hóa quyền lộc, nói chuyện là nhất lưu, rất có sức thuyết phục, có thể nắm quyền, có có lộc ăn; hạn năm phùng, sự nghiệp có đột phá tính phát triển. Nếu không có hóa quyền lộc thì nói chuyện sẽ làm bị thương nhân, chuyện bé xé ra to.

phùng hóa lộc, khí chất trở nên khéo đưa đẩy, đa học đa năng lực, tương khẩu thiệt thị phi hóa thành tăng cường sức thuyết phục và biểu diễn lực, am hiểu giao tế, nhưng ưa che lấp người khác tia sáng tính chất bất biến, vui hơn biểu hiện mình, lợi cho dạy học, luật sư, tuyên truyền, diễn nghệ. Miếu vượng sự nghiệp thành công, danh lợi song thu vào, có có lộc ăn, có tiếng ngắm; gia lục cát vừa phùng đào hoa tinh, đa tình cảm khúc chiết, nếu vì ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh, ngu nhạc giới nổi danh nhân sĩ thì cát. Hãm địa nhưng có thị phi, bình thường. Gia sát đặc biệt, vưu kị hỏa linh đồng cung, mặt ngoài khéo đưa đẩy, nội tâm hẹp, bằng mặt không bằng lòng, tự gây vạ ba.

phùng hóa quyền, tăng cường sức quan sát, lý tính và tài năng, giảm thiểu nghi kị, thị phi và khúc chiết, tương khẩu thiệt hóa thành thuyết phục và biểu diễn năng lực bỉ hóa lộc cường, am hiểu lưỡi biện, nghiêm khắc cố chấp, tính tình cổ quái, cần phải làm khẩu thiệt là sự nghiệp mới có lợi. Miếu vượng có quyền uy, nói rất có sức thuyết phục, có ý định ngoại kỳ ngộ, việt động càng có lợi, mở miệng tức được, tửu lượng giỏi, chủ quý; gia cát là đắc lực ngoại giao nhân tài. Bị chiếm đóng dễ bị nhân không phải chê, nhưng nhưng có thể vi nhân sư biểu. Tị hợi cung, sai ai ra trình diện đà la, âm trầm mà ưa lộng quyền chuôi, cũng chủ hôn nhân có khúc chiết. Thìn thủ xấu vị cung phùng thiên hình, có thị phi hình tụng sự, duy có thể cùng bình giải quyết. Nữ mệnh, năng lực tăng mình khống chế năng lực mà giảm thiểu hôn nhân tình cảm khúc chiết.

phùng hóa khoa, tăng cường văn học tài hoa, miếu vượng có tiếng dự, hãm bình địa thường. Gia hồng ưa xương khúc mặn diêu chờ, là diễn nghệ giới danh nhân. Cự môn không được phùng hóa khoa, thì bất năng chỉ bằng vào khẩu tài mà xong danh khí, cho dù miệng muội bay ngang cũng khó được gọi là khí, phải phối hợp bản thân chuyên nghiệp cập thành tựu.

phùng Hóa kị, cổ vũ phản bội tính, canh lắm mồm, thị phi bay đầy trời, tai họa bất ngờ tai bệnh, bề ngoài lãnh tĩnh, nội tâm xung động, tình cảm làm phức tạp, không như mong muốn, nhất cú vô tâm nói cũng sẽ đắc tội với người, suốt đời khẩu thiệt thị phi không ngừng, hầu như vô pháp thoát khỏi tiểu nhân dây dưa. Hình khắc lục thân, và lục thân phân tranh; vô luận cung phu thê làm sao hoàn mỹ, tất có thương tâm hôn nhân luyến ái sử. Truy cầu hoàn mỹ, nhưng không như mong muốn, bất kể như thế nào nỗ lực, luôn luôn lao mà vô công. Một thân ích kỷ, dối trá gian trá, lời vô ích đa, lòng nghi ngờ rất nặng, không tin người khác. Tái phùng sát tinh, quan trường thị phi tranh cãi đặc biệt đa. Hãm địa càng phá hao tổn đa đoan, nhân khẩu thiệt chiêu quan tai tai họa bất ngờ, chúng bạn xa lánh. Tử cung so sánh không sợ Hóa kị, trái lại có kích phát tiến thủ lực. Dễ có cố tật, đa số phần mộ tổ tiên phong thuỷ khiến cho.

nữ mệnh, cần kiệm tiết kiệm, thiện lý giải nhân; lòng tự trọng cường, mẫn cảm đa nghi, keo kiệt dịch nộ, tùy hứng kiêu ngạo, bà ba hoa, không hợp đàn; làm việc phụ trách cẩn thận tỉ mỉ, thực sự cầu thị, là ưu tú kế toán nhân viên. Miếu địa cũng không được hoàn mỹ; hội cát phương mỹ; quý tân sinh ra phúc hậu thọ trường. Hãm địa hoặc Hóa kị, tình cảm khúc chiết đa, thị phi đa đoan, nghi thần nghi quỷ, nói không được lo lắng hậu quả, xuất khẩu đả thương người, thương phu khắc tử, phá gia đãng sinh, dễ và có chồng nam tử lăn lộn cùng một chỗ, đa số nhà kề làm vợ kế hoặc dâm dục của mệnh; năm đinh sinh ra gặp đứng đầu dâm loạn; gia hội lục sát, hình khắc rất nặng, khắc khẩu không yên, bất lợi hôn nhân, sát kị tụ tất là xướng tì chi lưu. Phùng thiên diêu thiên hình, chủ dâm đãng.

cự môn ở tử ngọ mão dậu cung tọa mệnh hội chiếu thiên cơ, phùng thiên cơ Hóa kị, mặc dù thông minh mà dễ quên. Cự môn cư thìn thủ xấu vị tọa mệnh, vô cát dễ có tai bệnh, phùng hóa quyền có thể giải trừ.

tử ngọ vượng địa, kỷ quý tân sinh ra phúc hậu, bính mậu sinh ra chủ khốn.

Xảo ngôn thiện biện, quan sát phân tích lực cường. Gia ngôi sao may mắn, thành tựu kiệt xuất, nhưng chức vị chích nghi cư phó chức. Gia sát, sự nghiệp cản trở nhiều lần, nên dĩ khẩu tài công tác. Phùng hóa quyền Lộc hoặc đối cung có lộc tồn, là đắc lực ngoại giao nhân tài. Tử cung so sánh ngọ cung tốt. Tử cung, biết thoái thoái, đa tài đa nghệ, xen vào việc của người khác; so sánh không sợ Hóa kị, trái lại có kích phát lực. Ngọ cung, nước lửa ký tế, tài hoa bày ra, nhưng dễ danh tới mà chiêu phỉ báng.

◇ thạch trung tâm ẩn ngọc cách: Cự môn tọa mệnh cư tử ngọ cung, vô sát mà lại có khoa, quyền, lộc một trong ở tam phương tứ chính thủ hội chiếu người, tức là (lộc tồn đồng cung, có nói vô sát hội cát cũng đoán). Hóa lộc chủ phú, hóa quyền chủ quý, hóa khoa chủ danh, khoa quyền lộc tụ họp danh lợi song thu vào, nhưng tài lộc tùy danh dự địa vị mà đến, cũng chủ tiên đau khổ hậu điềm. Chủ anh hoa bên trong, sẽ thành đại nghiệp, tử cung đa phú, ngọ cung đắt quá. Một thân hướng nội, nghiên cứu tâm cập sức quan sát cường, đại thể có nào đó học thức, kỹ thuật sở trường. Năm mới tất gian khổ, quá trình gian khổ gây dựng sự nghiệp, tới chừng bốn mươi tuổi tài “Cây khô gặp mùa xuân” mà phát đạt, rất có thành tựu, suốt đời danh tiếng tại ngoại, có thể chưởng quyền to, nên đại lý, mậu dịch, quảng cáo các loại công việc; nên kiên trì đợi thời cơ, nhược quá sớm hiển lộ thì bại. Đến đây cách nhân cần phải tá thái dương lai phản xạ quang mang, ý là tá người khác quang mới có làm, cho nên đạt được đại thành tựu hậu dễ suy sụp, không thích hợp can thiệp vào và lòng tham bất túc, không thích hợp tác nhân vật số một, bằng không rách nát. Tân quý sinh ra thượng cách; đinh kỷ sinh ra sảo thứ, đa phú mà không quý; bính sinh ra chủ khốn, phú quý không kiên nhẫn cửu; nhâm bính mậu sinh ra đặc biệt, hung. Nữ mệnh đinh sinh ra không thích hợp, hình phạt chính khắc mà lại dâm. Sẽ không khoa quyền lộc, mà có xương khúc khôi việt, cũng năng lực phú quý, chức nghiệp nên dĩ miệng phát tài là sự nghiệp. Phùng Tứ Sát thì đặc biệt, tối kỵ kình dương, đa nghi kị, kỳ trong lòng không một người tốt, cho nên làm phức tạp cản trở, trung niên trước đây rất vất vả cực nhọc, lúc tuổi già có thể có chuyển biến tốt đẹp; sai ai ra trình diện dương đà thì dâm tà, tam phương hội sát dễ có hoả hoạn. Nhưng vô cát hội sát xưng là “Trái lại cách”, cũng tốt cách, có thể phú quý, duy cần phải gấp bội vất vả cực nhọc.

xấu vị cung không được địa, quý tân bính sinh ra tài quan cách, đinh sinh ra khẩu thiệt thị phi đặc biệt đa.

Cùng cự xấu vị, gia cát phú quý. Vô cát thủ chiếu đa số hạ cách. Nói chuyện bất động thính, khuyết thiếu biểu đạt lực, lắm mồm, lắm lời lưỡi thị phi và phiền não, có tài nhưng không gặp thời, suốt đời quan tâm sức lao động, khúc chiết đa, năm mới vất vả cực nhọc, trung niên hậu tốt hơn một chút. Đại hạn phùng đinh hạn, khiến cho bản mệnh cự môn Hóa kị, canh tao. Xấu vị cự môn, dễ bị lừa, có nghệ thuật thiên phú, ưa vẽ một chút, xen. Nữ mệnh quật cường, keo kiệt, đố kị, khát vọng khác giới vừa mặt ngoài giả vờ lãnh tĩnh, dễ có tình cảm khúc chiết, đặc biệt Bản cung vô chính diệu, đối cung là cùng cự người, hung nhất. Cự môn hóa lộc, hội lộc thành “Hợp lộc” cách, chủ phú. Cự môn hóa quyền, dễ phùng kình dương thủ chiếu, chủ tay không hưng gia, tất lịch gian khổ sau đó thành, thành công kháo biểu hiện của mình, xấu cung nữ mệnh phòng nhân đoạt ái.

dần thân cung nhập miếu, và thái dương đồng cung, giáp canh quý tân sinh ra, tài quan cách.

mão dậu cung nhập miếu, ất tân sinh ra, gia cát tài quan cách; đinh mậu sinh ra thành công bại. Cự môn hóa quyền, lợi cạnh tranh.

thìn thủ cung hòa bình, tân quý sinh ra hóa cát lộc cao chót vót, đinh canh sinh ra khốn cùng.

Thìn thủ cự môn tọa mệnh, bản là yếu địa, đối cung thiên đồng cũng hãm, làm việc bừa bãi, giả nhân giả nghĩa gian trá, hôn nhân hay thay đổi, suốt đời phân tranh thị phi không ngừng, dễ có quan tụng lao ngục tai ương, nên an vu hiện trạng, bất khả ăn ý mạo hiểm. Gia hội lục ngôi sao may mắn, hóa quyền lộc thì thành kỳ cách, có thể giảm thiểu thị phi phân tranh, có sáng ý, khẳng nghiên cứu, làm văn giáo công tác tịnh nỗ lực phấn đấu sẽ rất thành công tựu, giáo sư đại học các loại. Gia sát hình kị, thị phi phân tranh tai ách nghiêm trọng, Hóa kị vưu quá mức, hình tai nạn miễn. Sai ai ra trình diện dương đà nam nữ chủ dâm tà, hỏa linh cùng chủ phùng ác hạn thì chết vào ngoại đạo; tam phương sát hình kị hao tổn tụ hội, suốt đời định có một lần trọng đại hoả hoạn hoặc tai ách. Phùng hóa lộc, tất gia hội dương đà, lạc hãm không được chủ tài phong, tài cung thái dương hóa quyền cũng chủ tài lộc do danh dự địa vị mà đến, cho nên chích nên dĩ khẩu tài hoặc nghề phục vụ, như giáo sư, luật sư chờ. Phùng hóa quyền, có thể cải thiện nhập lưới làm phức tạp, lịch gian khổ hậu thành công.

Thìn cung, vào nước kho bị nguy, mặc dù hóa cát cũng không mỹ, họa từ miệng sinh, dừng lại, bị quản chế, không được tự do, oán hận chất chứa, gây thù hằn. Tân năm sinh ra nhân cự môn hóa lộc nhập mệnh, mà lại dậu lộc ám hội, hội thái dương hóa quyền, đối cung thiên đồng năng lực hóa giải văn xương Hóa kị, cho nên thành kỳ cách, vất vả cực nhọc mà phú quý.

Thủ cung, nhân năng lực hội miếu vượng thái dương tốt hơn một chút, nhưng lý tưởng rất cao, không thực tế, khẩu thiệt thị phi, nản lòng tuyệt vọng, gia cát hóa cát là kỳ cách, chủ phú quý. Tân năm sinh ra nhân song lộc giáp mệnh, lại thêm tam hợp có khôi việt, tuy có kình dương, nhập kho không ngại, cho nên cũng kỳ cách, tất chủ phú quý; quý sinh ra cũng kỳ cách.

◇”Cự nhật củng chiếu cũng kỳ” : Mệnh tọa dần, cự ở thủ nhật ở ngọ; hoặc mệnh tọa mão, cự ở hợi nhật ở tị, tức là. Thái dương hãm địa điều không phải. Gia cát canh hay. Chủ tiên nổi danh sau đó được lợi. Dĩ quý sinh ra thượng cách, tân sinh ra danh cao hơn lợi.

tị hợi cung vượng, bính quý tân sinh ra gia cát tài quan cách. Hợi cung hơn xa tị cung

Cự môn tị hợi, còn nhỏ nhấp nhô đa tai, cách cục không cao, tung phú quý cũng không bền, nên dĩ nhất kỹ tùy thân. Cự môn hóa lộc quyền hoặc gia ngôi sao may mắn có thể cải thiện, dĩ khẩu tài là nghiệp có thể có thành tựu. Sai ai ra trình diện sát, chích nên công nghiệp kỹ thuật. Gia dương đà, nam nữ dâm tà; tam phương sát thấu, tất có hoả hoạn; sai ai ra trình diện thiên không cướp, còn nhỏ gian khổ, hoặc không được song thân bao che, suốt đời bất năng đầy hứa hẹn. Phùng cự môn hóa lộc, thì thái dương hóa quyền, quan cung vừa phùng lộc tồn, danh chấn hắn bang thật là tốt cách cục, nên xuất ngoại hoặc đáo tha hương dạy học, luật sư các loại. Cự môn hóa quyền, tất sai ai ra trình diện dương đà, cận cải thiện bất lợi phụ và niên thiếu bất lợi tính chất, cũng so sánh khéo nói tài phát huy.

Cự môn ở tị, thái dương ở hợi lạc hãm, suốt đời thị phi đặc biệt nhiều, bề ngoài hồ đồ, nội bộ khôn khéo, khẩu tài tốt, cạnh tranh được lợi. Bính mậu tân quý sinh ra, gia cát tài quan song mỹ.

Cự môn ở hợi thủ mệnh, thái dương ở tị miếu vượng, cự môn ám tinh rất đúng cung thái dương lâm vượng địa lai chiếu, có khu ám công, tương đối đắc lực, thực lộc lừng danh, suốt đời phát triển bình ổn, có có lộc ăn, khôn khéo giỏi giang, khẩu tài hảo, khẳng nghiên cứu, có sáng ý, học thuật trên có thành tựu, trước phải địa vị hậu nổi danh, khả năng là giáo sư đại học. Có cát vô sát chủ phú quý, nhưng đa vất vả cực nhọc cạnh tranh, trung niên hậu phương phát. Bính sinh ra là thượng cách, tân nhâm sinh ra cũng cát, quý sinh ra chủ phú, vi nhân sư biểu, nên học thuật, nhưng lợi nam bất lợi nữ.

cự môn là sự nghiệp, trời sinh có khẩu tài tiềm năng, lợi dĩ khẩu tài và thủy loại chức nghiệp, như tuyên truyền, phát thanh, diễn nghệ, quảng cáo, in ấn, thuỷ sản, đẩy mạnh tiêu thụ, thực phẩm, y dược, luật sư, quan toà, ngoại giao, giáo sư, thông nhau, hải quan, ký giả, cũng có thể học thuật nghiên cứu hoặc vô chính thức giấy phép hành nghiệp, như dân gian trung y sư, người đại lý buôn lậu nghiệp, tiểu thâu, ngũ thuật. Nữ mệnh tái sinh giáo sư, kế toán xuất nạp nhân viên.

Cự môn ở nhân, là thương khố quản lý, vô chứng y sư, luật sư, quan toà, Vu sư, tiểu nhân, đạo sĩ, giáo sư, ngôi sao ca nhạc. Tại thân thể là miệng, dạ dày, hậu môn, thực quản, hai gò má xương gò má, tràng. Ở sự là công tác Đảng, ngoại giao, cách điều lệ, pháp luật điều, khẩu thiệt thị phi, lời nói, đánh rơi, ổ đạo, tư ẩn, cạnh tranh, ly dị, tranh cãi, tự nhiên phá hao tổn, thất trách, mất đi, thất tung, hắc ám, âm trầm, ám muội, đa nghi, âm thầm hành động, không minh bạch, thụ tiểu nhân ám toán, bị lừa, bị đạo, ngủ. Ở vật là minh thủy, trung không hình tròn hoặc quản hình vật, ống nước, ngầm cáp điện, trong nước vật, miệng, cật gì đó, thanh âm, xe cộ, hộ khẩu sách, danh sách, ngũ cốc, bí kíp, đồ lót, nhạc khí, phát ra tiếng vật. Trên mặt đất để ý là phương bắc hợi vị, là cống ngầm, đường ống, đường hẻm, đường sắt, mồ, đất trống, tỉnh, hổn độn âm u chỗ, nhà ga, sân bay, cảng, sơn động, cổ tích, hầm, chiến hào. Ở trên trời làm đầu âm chuyển tình, hoặc trời đầy mây có mưa, hoặc nhiều mây vụ chìm nổi bất định. Ở sổ tam, cửu, không hoàn chỉnh, có số lẻ hoặc bất tận số.

Cự môn nhập nam mệnh cát hung bí quyết: Cự môn tử ngọ có quang vinh hiển, tam phương hội cát quan cực phẩm; không thích hợp Hóa kị hội sát tinh, tăng hung tính mãnh gắn bó thương. Cự môn thủ mệnh gặp kình dương, linh hỏa phùng việc bất tường, thái độ làm người gấp gáp đa điên đảo, bách sự mang mang loạn chủ trương.

Cự môn nhập nữ mệnh cát hung bí quyết: Tướng mạo thanh kỳ bao gần cưng chìu, tùy hứng đa nghi vừa lắm mồm; vượng địa cát đa cũng mỹ, tả hữu gia

Lâm quang vinh mà lại thọ, nữ nhân được đến đây thành là quý, liêm quyển trân châu tọa tú phòng; nhược phùng bị chiếm đóng chủ dâm xướng, nhà kề làm vợ kế thủy miễn hại.

☆ 11, thiên tướng tinh

tính chất sao giải thích: Thiên tướng thuộc nhâm thủy, tượng dương, sao Nam Đẩu đệ ngũ tinh, hóa khí là ấn, chưởng quản quan lộc văn tinh, phần kết thư, ấn tín, khế ước, chi phiếu, biên lai, xa vé tàu, quyền vị, áo cơm. Tư tước lộc, là phúc tinh ngôi sao may mắn, mười hai cung trung tâm giai cát. Đại diện từ ái, là phụ tá tinh, công đạo tinh, pháp luật tinh, luật sư tinh, trung hoà phái.

Thiên tướng giống vậy tể tướng, nhân vật đại biểu: Văn trọng (văn thái sư). Giống nhau tỉ dụ làm quan phủ con dấu, chưởng ấn quan, công văn phải cái có đại ấn tài năng có hiệu lực, cho nên thiên tướng là một loại quyền lực tượng trưng. Nhưng chưởng ấn người, thủy chung đã bị thủ trưởng chế khửu tay, bản thân vô quyền chủ động, cho nên thiên tướng tính cách, có chứa phụ tá tính chất, dễ thụ hoàn cảnh chi phối, hoàn cảnh thiện thì thiện, không mất độc lập tính; hoàn cảnh ác thì hung, là đầy tớ mà thôi; cho nên thiên tướng có kẻ hai mặt tính chất, phùng thiện thì thiện, phùng ác thì ác. Kỳ phụ tá tính chất thiên cơ bất đồng, là chưởng công văn ấn tín Phó Thủ mà so sánh thân tín mà lại ổn định.

Thiên tướng tam phương tất hội Thiên phủ, thụ Thiên phủ ảnh hưởng trọng đại, cho nên có “Phùng nhìn nhau phủ” nói đến, phùng Thiên phủ cát thì giàu có, phùng tử vi cát thì quý hiển. Thiên phủ cát hung nhận định có thể xem thêm Thiên phủ tinh.

Ở mười bốn chính tinh trung tâm, thiên tướng coi trọng nhất trước sau giáp cung, nên tiên khán là cát giáp còn là hung giáp, sau đó mới nhìn tam phương tứ chính. Thiên tướng lưỡng lân tất là cự môn (hoặc cùng cự) và thiên lương, như cự môn hóa lộc là được là “Tài ấm giáp ấn cách”, phú quý của cách, và cự môn đồng cung cái khác tinh diệu miếu vượng hóa lộc cũng thành cách, nhưng so sánh thứ; lộc tồn cùng trời lương giáp thì bất năng thành cách, nhân kình dương cùng trời tương đồng cung mà đặc biệt.

◇ hình kị giáp ấn cách: Cổ nhân xưng kình dương là hình, đà la là kị, hình kị giáp ấn tức là dương đà giáp thiên tướng, nhưng có lộc tồn đồng cung, vô sát kị nhưng đoán cát cách, đối sự nghiệp thành tựu không giảm, cận tăng điểm vất vả cực nhọc mà thôi, nhược gia hội lục sát, thiên hình, Hóa kị thì hung. Nhược phùng kình dương và Hóa kị giáp thiên tướng, lúc này cũng tất là dương đà giáp, còn lại là một rất hung cách cục. Cá tính đặc biệt, tự nhiên khó hoà hợp, không chịu nước chảy bèo trôi, dễ nhân tài chiêu tai họa bất ngờ, quan tòa khó thoát, chung thân không được cát, chích nên tăng nói. Thiên tướng bảo thủ, cho nên phạm pháp cũng chỉ là một tòng phạm.

Thiên lương là kỷ luật hình tinh, nhược thiên lương và Hóa kị giáp thiên tướng, cũng có người coi là hình kị giáp ấn, nhưng dù sao điều không phải chính tông, cần phải thiên tướng gia hội sát tinh, tài đoán hình ngục cách cục, kỳ hung gần với hình kị giáp ấn, thiên tướng gia hội lục ngôi sao may mắn hoặc thiên lương hóa khoa có thể giải trừ, phùng thiên lương hóa lộc nhân hình tinh tham tài mà tăng hung. Hỏa linh giáp, thiên không cướp giáp đều không được cát, chủ thị phi tranh cãi, lao lực bôn ba, ngăn trở rách nát, nhược thiên tướng gia hội sát sao Hóa kỵ, càng hung, nhưng không có tiền nhị cách tai hoạ đại, thiên tướng tam phương gia hội ngôi sao may mắn có thể giải trừ.

dung mạo: Nhập mệnh, niên thiếu mặt thanh bạch sắc, lão niên hoàng bạch sắc. Kiểm viên trung tâm đái phương hoặc giáp tự hình, lớp giữa thiên vóc người cao, miếu vượng trung niên hậu mập mạp, hãm địa nhỏ gầy mà che khuất từng phần. Tướng mạo trang trọng, thanh tú đôn hậu, lông mi mật, ngũ quan đoan chính, da trắng nõn, ngôn ngữ ổn trọng, thân thể đầy ắp phú hào, nhã nhặn cao nhã, hành động và phản ứng hơi có trì độn cảm giác. Phùng sát tinh chủ mặt mày hốc hác, có bệnh ngoài da. Dĩ lưỡng ngạch đến xem, khoan cao người là cát tướng. Phùng dạ quý tinh, cái trán viên đột.

tính tình tài hoa: Tính tình ôn hòa, tâm địa thiện lương, trung hậu thành thật, lòng dạ rộng, phú tình cảm mà nguyên tắc tính không mạnh, có tinh thần trọng nghĩa và đồng tình tâm, gặp người nguy nan có lòng trắc ẩn, gặp người ác thì bênh vực kẻ yếu, trợ giúp nhân mà không đồ hồi báo, giỏi đoán ý người, ưa điều đình, tố hòa sự lão, thích chõ mũi vào chuyện người khác, phục vụ đại chúng; thông minh hơn người, túc trí đa mưu, ý nghĩ phản ứng khoái, phát hiện lệch lạc năng lực lập tức cải chính; cử chỉ cao nhã, ưa cầm kỳ thơ bức tranh, ưa thanh nhàn sinh hoạt, ái đẹp làm sạch, đẹp quá thực, chú ý quần áo trang phục, chú trọng tiền tài, sinh hoạt so sánh xa xỉ, bình thường đối với người ích kỷ keo kiệt, so sánh hướng nội, nhân nhiệt tình và trang phục hảo mà hấp dẫn khác giới, khác giới duyên hảo, hôn hậu không an phận; ngôn ngữ thành thực văn nhã, sẽ không vô cùng bén nhọn kịch liệt, bình thường không thương nói, lại nói tiếp lại đạo lý rõ ràng; người ngoài chân thành, khiêm tốn lễ độ, giảng tín dụng, giao tế rộng, bằng hữu đa, mà lại được với tư yêu mến, do đó đạt được địa vị xã hội. Cùng hắn náo mâu thuẫn thì, tống ít đồ hoặc thỉnh hắn cật nhất xan, lại dùng đùa giỡn khẩu khí nói tốt vài câu thì tốt rồi.

Đối công sự, thủ trưởng chuyện đa năng lực hi sinh chính, phục tòng đại cục, chăm chú thận trọng, mưu tính sâu xa, tự hỏi chu đáo, cần lao tích cực, nhâm lao Nhâm Oán, trung thành và tận tâm, có hơi tốt quản lý và năng lực xử sự, nhưng có lúc cũng sẽ ham hưởng thụ mà lười nhác, đầu voi đuôi chuột, bảo thủ mà bốc đồng bất túc, khuyết thiếu thật kiền tinh thần, mọi việc theo quy đạo cừ, vô cùng cẩn thận một chút, quyết giữ ý mình, suy nghĩ quá mức, do dự bất quyết, dễ thác thất lương cơ, cho nên chích thích hợp tác phó chức, trợ thủ, bí thư công tác. An phận thủ thường, bất thiện đầu cơ trục lợi, nhẹ dạ, ưa nịnh hót, sĩ diện, hội tố mặt ngoài công phu, đi theo sai lầm lĩnh đạo, thông đồng làm bậy, cũng dễ quá mức tin tưởng người khác, bất thiện nắm chặt kỳ ngộ, thường thường chắp tay nhường cho người, thậm chí rút lui bị lừa, đưa tới lệch lạc và phiền phức, sở dĩ không thích hợp kinh thương. Giỏi về xử sự, trên dưới linh hoạt khéo léo, ký nghiêm khắc lại cùng khí, có độ lượng, không cùng nhân tính toán, không được can thiệp vào. Giỏi về bảo vệ mình, uy nghiêm trung tâm đau khổ có dấu mị tướng, có lòng tranh quyền đoạt lợi, bài xích người khác cử chỉ (đối đồng sự, có quyền thế người bài xích, đối quần chúng, thuộc hạ thì hòa khí).

Thiên tướng là phúc lộc ngôi sao, là ăn, mặc, ở, đi lại ngôi sao, chủ áo cơm sung túc, có có lộc ăn, có hưởng thụ, suốt đời ăn mặc không lo, hãm địa che khuất từng phần. Thiên tướng tọa mệnh thân, hội giấu tiền riêng, nữ mệnh càng. Thiên tướng đối cung phùng hóa lộc quyền, nên ly hương phát triển.

Nhập mệnh, là lại nhân (hành chính bộ phận then chốt quản lý) của mệnh, phục công chức, có uy quyền, đại thể chung thân làm một loại chức nghiệp công tác, nhưng cần phải dựa vào người khác lực lượng hành sự, nhân tế quan hệ hảo, suốt đời cận quý, năng lực kết giao có quyền thế địa vị nhân vật. Nhưng nếu phải không “Tài ấm cách” và gia hội lục ngôi sao may mắn, Tử Phủ chờ ngôi sao may mắn, thì khó có đại tác phẩm là.

Miếu vượng nhập cách là phong hậu bái tướng của mệnh, xử sự công chính, càng ổn trọng, năm mới đắc chí, phú quý phong cảnh. Gia hội lục ngôi sao may mắn, phụ trách uy quyền, vị chí công khanh; lại thêm hội Tử Phủ, an tường phúc hậu, tài quan song mỹ, vị tới tam công; vưu ưa hội Thiên phủ vu mệnh thân, suốt đời phúc hậu an hưởng, tịnh có thọ. Có chế sát công, sát ít không được kị, sát nặng thì tai.

Bị chiếm đóng, không được gia sát cũng tác cát luận, không thiếu áo cơm; gia cát cũng có phú quý; gia Tứ Sát thiên không cướp, vì tư lợi, nghèo khó hoặc tàn tật, rủi ro bại nghiệp, nên hướng tài nghệ phương diện phát triển.

tổ hợp ưa kị: Gia hội lục cát thì có làm, ưa gia hội xương khúc, có cấp tài nhanh trí, nam là tài tử phong lưu, là công lại, nhưng mặc dù phú quý mà xuy phiêu đổ uống chí ít hội dính vào một loại. Cũng ưa phùng thiên quý, ân quang tăng kỳ quang huy. Gia thiên diêu, có hút thuốc ham mê, thậm chí hít thuốc phiện, dễ là khác giới náo tranh cãi mà tổn hại danh lợi. Gia tả hữu, ổn trọng đoan trang, ông cụ non, nắm quyền. “Thiên tướng hữu bật phúc đã tới” : Hai sao đồng cung thủ mệnh thân, vô sát phá tan, nam nữ đều chủ phúc hậu; quý sinh ra tọa mệnh vu tử, canh sinh ra tọa mệnh vu hợi, giáp sinh ra mệnh ngồi trên hợi, là thượng cách; xấu vị cung vô sát có thể phú mà không đáng quý, mà lại đa tật bệnh; thìn thủ hợi tam cung khó có được quý, tung quý cũng không cửu viễn; mão dậu nhị hãm cung, mọi việc bất toại.

◇ lộc mã bội ấn cách: Lộc tồn (hoặc hóa lộc), thiên mã và thiên tướng đồng cung thủ mệnh, vô sát phá tan tức là, chủ có tài có thế có quyền có địa vị.

Thiên tướng so sánh không sợ sát tinh, nhưng kị hỏa linh cùng độ, ốm đau, tàn tật hoặc đái bệnh duyên niên; nhược lại thấy hung giáp, niên thiếu bất lợi phụ mẫu, nhược ly tổ cho làm con thừa tự thì miễn; nhược cung phúc đức thất sát hội sát hình kị hao tổn, thì chủ tàn tật; nhược cung tật ách vừa không được cát người dễ có huyết quang tai họa bất ngờ tai ương, như nằm viện khai đao hoặc có tai nạn xe cộ chờ, phùng hạn vận đến tận đây ứng với tai. Gia hội lục sát, sơ ý đại ý, dễ có công văn ấn tín phiền phức, suốt đời không khỏi đa phập phồng, nên dĩ kỹ thuật mưu sinh; dễ bị lừa, mỗi nhân quá mức tin tưởng người khác mà rước lấy phiền phức. Gia dương đà, phí sức, phúc không được đầy đủ, mặt mày hốc hác; dần thân tị hợi gia đà la, không được tàn tật thì lao ngục. Gia thiên không cướp, sự nghiệp bất toại, danh tiếng có tổn hại. Hội dương đà thiên không cướp, sinh hoạt lãng phí, hạn vận phùng chủ thị phi quan tụng. Gia hội đào hoa tinh, dễ có gặp ở ngoài hoặc chuyện tình cảm, tình cảm vợ chồng không tốt, dễ có nhị độ hôn nhân. Gia hội tham liêm vũ phá dương đà sát, thì xảo nghệ an thân, kháo kỹ thuật nghề nghiệp.

Thiên tướng là “Phụ tá”, cần phải chỗ dựa vững chắc, nên xem thêm cung phụ mẫu, cung phụ mẫu cát thì có chỗ dựa, hung thì không, có tài nhưng không gặp thời.

nữ mệnh thiên tướng, dung mạo đoan trang ổn trọng, da nhẵn nhụi, thông minh nhân từ, ôn hòa hướng nội, nhã nhặn thủ lễ, không được thích xen vào chuyện của người khác, không cùng nhân tính toán, sự nghiệp tâm không mạnh, ái ngây ngô ở trong nhà, tố hiền thê lương mẫu; suốt đời bình ổn, không được lo cơm áo, ái trang phục kiêng ăn, thích ăn đồ ăn vặt, hãm địa hội che khuất từng phần. Tam phương cát củng người phu quang vinh thê quý, phu xướng phụ tùy. Ưa gia hội tả hữu, suốt đời THUẬN an tường. Không thích gia hội xương khúc, mặc dù phú quý cũng dĩ nhà kề làm vợ kế luận, hoặc sắc giận tình người bán hàng, đa tình cảm khúc chiết, nhân mỹ lệ mà hảo dâm, có nhiều nam nhân sủng ái, dễ cân có chồng nam nhân tư thông; phu thê bất hòa, trượng phu là người đã kết hôn. Nhập miếu chủ thông minh đoan trang, ôn hòa nhân từ, áo cơm sung túc, tam phương cát củng người vượng phu ích tử, có thể là phu nhân nhân. Bị chiếm đóng tái phùng thất sát phá quân ở mệnh thân, chủ không tuân thủ chính, là thị nữ chi lưu. Hãm địa gia sát phùng đào hoa tinh, tình cảm khúc chiết, ly hôn hậu đương bar-girl, rượu nữ, vũ nữ. Gia hữu bật thì chư cung giai cát, định chủ phú quý Phúc Thọ. Kỷ sinh ra an mệnh tử cung, canh sinh ra an mệnh thìn cung, là thượng cách, vinh hoa phú quý. An mệnh tử cung quý kỷ sinh ra, dần cung giáp kỷ sinh ra, thân cung giáp canh quý sinh ra, ngọ cung giáp sinh ra, xấu cung canh sinh ra, cũng quý cách. Xấu vị hợi cung không mắc, tử ngọ mão dậu cung ít phúc. Phùng Tứ Sát phá tan, chủ cô khắc, nghèo hèn hoặc là tì thiếp người. Canh sinh ra mệnh tọa dần, chủ cô hình, chỉ sớm quả; tối kỵ bính mậu sinh ra tọa mệnh vu tử ngọ nhị cung, là thương phu khắc tử của cục.

tử ngọ cung miếu địa, liêm trinh đồng cung, đinh kỷ quý giáp sinh ra, tài quan cách. Nhưng quý sinh ra quan hệ vợ chồng nghèo nàn.

xấu cung nhập miếu, vị cung được địa, gia ngôi sao may mắn, tài quan cách. Xấu cung bỉ vị cung tốt. Ất canh sinh ra cát.

Thụ đối cung tử phá ảnh hưởng, trở nên so sánh có bốc đồng, năng lực chịu khổ nhọc, tích cực tiến thủ, có quý nhân dẫn, đắc ý quan trường, nhưng lại có tiểu nhân làm khó