Tử vi đẩu số cách cục án lệ

26/08/2020 150

Bản dịch Tử vi đẩu số cách cục án lệ. Mời các bạn cùng đọc, lưu ý bản dịch tự động tối nghĩa cần kiên nhẫn.

Bản dịch:

[tử vi] đẩu số cách cục (án lệ)

Ở học tập tử vi đẩu số trong quá trình, rất nhiều thì cũng sẽ nghe được người khác xưng đây là thập ma cách, đó là thập ma cục, đến tột cùng ở trong tử vi đẩu số có này cách cục ư? Kỳ đại biểu vừa sẽ có ý nghĩa gì ư? Đại gia đang nhìn dưới giảng giải, sẽ gặp một rõ ràng khái niệm.

Tử vi đẩu số của cách cục, là chỉ nào đó loại Tinh ở có chút cung vị, cùng với nào đó loại Tinh và nào đó loại Tinh đồng cung hoặc gia hội các loại tình huống, liền cho thấy loại này đàn đàn tổ hợp là thuộc về một hình thức số phận, hoặc hung hoặc cát, hoặc bần hoặc phú, hoặc quý hoặc tiện, hoặc cát hung đều có chờ. Có lúc một loại cách cục, đồng thời nó vừa có thể về sinh một loại khác cách cục, có lúc một mệnh bàn đàn đàn tổ hợp có thể sẽ có vài loại cách cục. Dừng hình ảnh cục thì ở đại đa số dưới tình huống nhất định phải dĩ cung mệnh tam phương tứ chính lai định, mà không có thể đem phu thê, tử nữ, nô bộc·tật ách chờ cung vị dùng để phân tích ra cách cục. Nói chung, một người mệnh bàn đoạt được cát cách càng nhiều, một thân của phú quý trình tự đương nhiên ra lại càng cao, thành tựu cũng lại càng lớn

Phàm chư cát cách, nhược gặp Tứ Sát kiếp không sao Hóa kỵ hội chiếu (số ít tình huống ngoại lệ, như lửa tham chờ), đều thuộc về đặc biệt, tú mà không thực, phúc trạch có tổn hại, hoặc phú quý chỉ phải thứ nhất, hoặc không nhiều phú, quý không nhiều quý, hoặc nhân phú quý dồn họa, hoặc nhân sinh có cái khác khuyết điểm.

1, Tử Phủ đồng cung cách

An mệnh ở dần thân, giá trị tử vi Thiên phủ đồng cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội, phương hợp đến đây cách, không gặp ngôi sao may mắn tịnh cát hóa, không hợp đến đây cách. Đến đây cách sinh ra, tất chủ đại phú đại quý, Phúc Thọ long xương. Giáp năm sinh ra hóa cát cực mỹ, đinh kỷ canh quý năm sinh ra cũng cát. Thơ viết:

Đồng cung Tử Phủ quý sinh ra, thiên ở thanh minh Vạn Tượng tân. Ưa phùng dần thân cùng được địa, thanh danh quang minh động Càn Khôn.

Trải qua nói: “Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu”, “Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công”. Như:

Thái ngạc, càn tạo 1872 nhâm thân năm tháng mười mùng mười nhật giờ Dậu sinh, tử vi Thiên phủ ở dần cung tọa mệnh, tử vi hóa quyền, cũng vi loạn thế anh hùng, chưởng binh quyền. Tích đà la sao Hóa kỵ hội hợp, không kiếp xung chiếu, thất sát thủ thân, yểu thọ hiện ra cũng. Thái ngạc vi cận đại nhà quân sự, ái quốc tướng lĩnh. 1900 năm tham gia tự lập quân khởi binh, thất bại hậu lưu học Nhật bản trường sĩ quan. 1904 năm về nước ở Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây, Vân Nam huấn luyện lính mới, 1911 năm trạc Vân Nam ba mươi bảy hiệp hiệp thống, khởi nghĩa Vũ Xương bạo phát, và Vân Nam giảng võ đường tổng bạn lý căn nguyên ở côn minh cử binh đáp lại, thành lập quân chính phủ, nhâm Vân Nam đô đốc. Tịnh phái đường kế nghiêu tiến quân Quý Châu, do đường tiếp nhận chức vụ Quý Châu đô đốc. 1913 năm quý mão, bị Viên Thế Khải điệu tới Bắc Kinh, âm gia giám thị. 1915 năm và lương khải cực kỳ bày ra trái lại viên, lặn ra Bắc Kinh, 12 nguyệt ở Vân Nam tổ chức hộ quốc quân khởi binh đòi viên, và viên quân chiến đấu kịch liệt sinh Tứ Xuyên Lô Châu, nạp khê. 1916 bính thìn năm, Viên Thế Khải tử hậu nhâm Tứ Xuyên đốc quân kiêm tỉnh trưởng. Cùng năm nhân bệnh phó Nhật bản chạy chữa, không trừng trị qua đời, tuổi mụ bốn mươi lăm.

2, Tử Phủ triêu viên cách

Tử vi, Thiên phủ sinh miếu vượng nơi chụp ảnh chung mệnh viên, cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chư ngôi sao may mắn, phương hợp đến đây cách. Đến đây cách có tứ, ① như vũ khúc thiên tướng ở dần thân tọa mệnh, Tam hợp Tử Phủ Thiên phủ. ② liêm trinh ở dần thân tọa mệnh, Tam hợp tử vi Thiên phủ. ③ liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ tọa mệnh, Tam hợp tử vi Thiên phủ. ④ thiên tướng ở xấu vị tọa mệnh, Tam hợp Thiên phủ cập đối cung có tử vi. Nhập đến đây cách người, không lớn quý tức đương đại phú. Thơ viết:

Nhất đấu tôn Tinh mệnh nội lâm, thanh cao mối họa vĩnh viễn không xâm. Càng thêm cát diệu nặng gặp gỡ, thực lộc hoàng triều quán cổ kim.

Trải qua nói: “Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung”. Như:

Đặng tiểu bình, càn tạo 1904 giáp thìn năm bảy tháng mười hai ngày thì sinh, một đời vĩ nhân, thiên thu công lao sự nghiệp, được liêm trinh ở thân nhập miếu, song lộc triêu viên, lộc mã cùng bôn ba, tả phụ văn xương khoa Tinh hội hợp, mười phần đế vương khí tượng. Đặng tiểu bình dấn thân vào Trung quốc giải phóng sự nghiệp, công huân lớn lao, tịnh ở lúc tuổi già thành vi Trung quốc lãnh đạo tối cao người và cải cách mở ra tổng nhà vẽ kiểu, khiến cho toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, cải biến hàng tỉ Trung Hoa Trung Quốc số mạng của người, nhược trên mệnh bàn hoàn toàn không có trưng triệu, thì mệnh lý không có bằng chứng vậy. (giáp thìn nhâm thân mậu tử nhâm tí, sáu tuổi vận)

3, Thiên phủ triêu viên cách

Thiên phủ, liêm trinh hai sao ở tuất cung tọa mệnh hội lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chư ngôi sao may mắn, vô sát phương hợp đến đây cách, có tả phụ hoặc hữu bật ở cung mệnh phương hảo, giáp kỷ năm sinh ra điều kiện tốt nhất, năm đinh sinh ra thứ hai. Tuất cung vi càn quẻ Vị, vi quân, Thiên phủ tác thần, mạng người được đến đây, chủ đại phú đại quý. Thơ viết:

Càn vi quân tượng phủ vi thần, được địa lai triêu phúc ăn năn hối lỗi. Phụ bật trung thần thân báo quốc, thắt lưng kim y tử bái nặng huy.

Trải qua nói: “Thiên phủ lâm tuất có Tinh phù, thắt lưng kim y tử”, “Phụ phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi”. Như:

Minh mục tông Long Khánh hoàng đế, càn tạo 1537 đinh dậu năm tháng giêng hai mươi ba nhật giờ Thìn sinh (sai ai ra trình diện tam mệnh thông hội), liêm trinh Thiên phủ ở tuất cung tọa mệnh, khôi việt giáp mệnh, phụ bật lộc tồn hội chiếu, quý vi thiên tử. 1567 Đinh Mão năm đăng cơ, 1572 nhâm thân năm băng hà, tại vị cận năm năm, thọ chỉ ba mươi sáu tuổi. (đinh dậu quý mão quý mão bính thìn)

4, quân thần khánh hội cách

Cung mệnh có sao Tử vi, được Thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, tai thai, bát tọa, long trì, phượng các, ân quang, thiên quý chờ ngôi sao may mắn ở tam phương tứ chính hội hợp, vô sát phương hợp đến đây cách, gia lộc tồn tịnh cát hóa cao hơn. Sai ai ra trình diện Tứ Sát không kiếp kị chư ác đồng cung hoặc gia hội vị của nô lấn chủ, thần tế quân, trái lại vi tai nạn và rắc rối, không hợp đến đây cách. Tử vi vi quân, phủ tướng, tả hữu, xương khúc chư Tinh tác thần, cho nên vi quân thần khánh hội. Mạng người được đến đây cách, không lớn quý tức đương đại phú.

Trải qua nói: “Quân thần khánh hội, tài học trải qua bang”. Như:

Càn tạo 1954 giáp ngọ năm đầu tháng chín thất ngày thì sinh, tử vi thiên tướng ở tuất cung tọa mệnh, quân thần khánh hội, khoa quyền lộc hợp, nhà công nghiệp, có hàng tỉ của phú. Năm gần đây kinh doanh không tốt chính hãm khốn cảnh.

5, phủ tướng triêu viên cách

Thiên phủ, thiên tướng hai sao nhất cư cung tài bạch, nhất cư cung Quan lộc, lai chụp ảnh chung cung mệnh, cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội phương hợp đến đây cách, có Tứ Sát kiếp không Hóa kị gia hội thì đặc biệt. Đến đây cách thượng chủ và và thân nhân bằng hữu tình cảm sâu, nhân tình vị nùng. Đến đây cách có tứ:

① xấu cung an mệnh vô chính diệu, tị cung Thiên phủ, dậu cung thiên tướng lai triêu; vị cung an mệnh vô chính diệu, hợi cung Thiên phủ, mão cung thiên tướng lai triêu; mão cung an mệnh vô chính diệu, hợi cung thiên tướng, vị cung Thiên phủ lai triêu; dậu cung an mệnh vô chính diệu, tị cung thiên tướng, xấu cung Thiên phủ lai triêu.

② Thiên phủ ở xấu (vị) an mệnh, thiên tướng ở tị (hoặc hợi) lai triêu; Thiên phủ ở mão (dậu) an mệnh, thiên tướng ở vị (xấu) lai triêu; Thiên phủ ở tị (hợi) an mệnh, thiên tướng ở dậu (mão) lai triêu.

③ liêm trinh ở dần (thân) an mệnh, Thiên phủ, thiên tướng ở ngọ, tuất (tử thìn) lai triêu, đến đây lệ sai ai ra trình diện tiền Tử Phủ triêu viên cách. Thơ viết:

Cung mệnh phủ tương đắc câu phùng, vô sát thân đương đãi thánh quân. Phú quý song toàn nhân kính ngưỡng, lồng lộng đức nghiệp mãn Càn Khôn.

Trải qua nói: “Thiên phủ, thiên tướng là vi y lộc chi thần, nhập sĩ vi quan, định chủ hanh thông hiện ra”, “Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, toàn gia thực lộc”, “Phủ tướng triêu viên cách tối lương, xuất sĩ vi quan lớn cát xương” (vô Tứ Sát chư ác phá tan vi chuẩn), “Dần phùng phủ tướng, Vị lên nhất phẩm của quang vinh”, “Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền”. Như:

Ni Khắc tốn, càn tạo 1912 nhâm tí năm ba ngày đầu tháng chạp nhật giờ Tuất sinh, Thiên phủ ở mão cung tọa mệnh, vị cung thiên tướng lai triêu, tả hữu lộc tồn hội hợp, vũ khúc Hóa kị lai xung. Tằng kế nhiệm tổng thống nước Mỹ, 1974 năm thái tuế và đại hạn tương trùng, lưu niên cung Quan lộc cự môn cùng trời khốc thiên hư cùng thủ, nhân van ống nước sự kiện xuống đài, 1994 năm, đại hạn và thái tuế cùng tồn tại địa võng, thái dương hãm địa, đà la thiên khiến cho cùng giá trị, tiểu hạn thân cung thiên thương, tử năm sinh ra có kị, mà lại lưu niên Thiên can Hóa kị nhập tuất cung, ốm chết.

6, cơ nguyệt đồng lương cách

Đến đây chỉ thiên cùng thiên lương ở dần thân tọa mệnh, thiên cơ Thái âm ở dần thân tọa mệnh mà nói, tam phương tứ chính tất là thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương bốn sao giao nhau, sẽ cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội phương vi bản cách, hoặc thân cung, cung mệnh phùng đến đây bốn sao hội cát cũng vi bản cách, cần phải Tam hợp có văn xương hoặc văn khúc mới là. Nhập đến đây cách người, đa ở nhà nước cơ cấu, đại quy mô xí nghiệp trung tâm nhậm chức, làm quản Lý Công tác, ngoại vụ công tác, công văn công tác, văn bí công tác, thiết kế bày ra công tác chờ, giống nhau sự nghiệp ổn định ít phiêu lưu. Cách cục tốt người, phú quý không nhỏ. Sai ai ra trình diện sát tinh thì đặc biệt. Cũng có làm nghề tự do người, nhưng nhưng dĩ kỳ sở trường tài nghệ mà thành danh. Cho hắn cung thủ mệnh tụ họp bốn sao cũng đoán đến đây cách. Thơ viết:

Dần thân tứ diệu mệnh gia lâm, tổ tông căn nguyên chắc chắn thành. Đao bút trong nên tác lực, vinh hoa phát vượng ở công môn.

Trải qua nói: “Cơ, nguyệt, cùng, lương tác lại nhân”, “Cơ nguyệt đồng lương phúc lâm”, “Dần thân mừng nhất cùng lương hội”, “Tị hợi cùng giải quyết lương cơ nguyệt, đa chủ tác lại nhân” (gia thân cung tụ họp bốn sao mới là), “Thái âm thiên cơ xương khúc đồng cung sinh dần, nam vi nô bộc nữ vi kỹ”. Như:

Trang thục uyển nữ sĩ, khôn tạo 1954 giáp ngọ năm mùng chín tháng chín nhật giờ dần, sinh sinh Ma Cao. Thiên đồng thiên lương ở thân cung tọa mệnh, tài bạch, cung Quan lộc sai ai ra trình diện Thái âm, thiên cơ, lộc mã cùng bôn ba, tả hữu tương phùng, cho nên đại phú. Hiện giữ Hương Cảng thân ngân vạn nước công ty hữu hạn, thân ngân vạn nước chứng khoán công ty hữu hạn tổng tài.

7, cơ lương gia hội cách

Thiên cơ, thiên lương hai sao ở thìn tuất cung thủ mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội vi bản cách, đa chủ học có sở trường, bác học hơn người, quan tâm chính trị, hay đoán thần sách, chưởng binh quyền, hội ngôi sao may mắn đa, chủ đại phú đại quý. Ngôi sao may mắn ít, làm công tác quân cảnh, tư pháp chờ hữu quan, lại thấy sát người, đa vi tôn giáo giáo chủ, tà giáo người sáng lập, thần học gia, nhà triết học, nhà tư tưởng, khí công sư. Vô cát mà sai ai ra trình diện sát tinh thì đặc biệt, chủ nhân tư tưởng tà dị, lưỡi biện hạng người, nên thầy bà, 1.cửu lưu, tăng nói, tài nghệ. Thơ viết:

Cơ lương nhập miếu tối kham nói, được địa giáo quân Phúc Thọ toàn bộ. Hay đoán thần phối hợp tác chiến cái thế, uy phong lẫm lẫm chưởng binh quyền.

Trải qua nói: (thiên cơ)”Canh phùng thiên lương, tất có cao nghệ tùy thân”, “(thiên lương) thiên cơ đồng hành, cư hàn uyển, thiện đàm binh”, “(thiên cơ, thiên lương) hội tả hữu, xương khúc, văn vi thanh hiển, vũ vi trung lương”. Như:

Hứa sùng trí, càn tạo 1887 Đinh Hợi năm chín tháng thập nhật buổi trưa sinh, thiên cơ thiên lương ở thìn cung tọa mệnh, khoa quyền lộc tam kỳ gia hội, văn xương văn khúc đối củng, linh Tinh ở cung mệnh trợ giúp kỳ trùng ra thiên la ở võng, vi Trung Hoa Trung Quốc cận đại nhà cách mạng, ái quốc tướng lĩnh. Tằng nhâm đòi viên Tổng tư lệnh, đông bắc quân tham mưu trưởng, tôn trung tâm sơn phủ Đại nguyên soái tòng quân trường, việt quân đệ nhị quân quân trưởng, việt quân Tổng tư lệnh. 1925 năm bị tưởng giới thạch ép đi. Hậu ẩn cư Hương Cảng, 1965 ất tị năm chết bệnh. Kịch nhiều tập < thiên thu gia nước mộng > hay diễn thuật hứa sùng trí cực kỳ người đời sau cố sự. (Đinh Hợi canh tuất một giáp canh ngọ, sáu tuổi)

8, văn lương chấn kỷ cách

Văn khúc (hoặc văn xương) cùng trời lương vượng địa thủ mệnh, tam phương có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia hội vi bản cách. Nên tham chánh, gặp ngôi sao may mắn đa người, chủ đại quý. Thơ viết:

Văn Tinh ngay thẳng gặp thiên lương, đứng hàng hoàng môn điểu phủ đi. Kỷ cương trong triều công lao sự nghiệp sai ai ra trình diện, bức người thanh khí mãn Càn Khôn.

Trải qua nói: “Thiên lương văn xương cư miếu vượng, Vị tới thai cương”, “Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, ra tương nhập tướng”.

Lương chấn anh, càn tạo 1954 giáp ngọ năm bảy tháng mười bốn nhật giờ dần sinh, văn khúc thiên lương ở ngọ cung tọa mệnh. Hương Cảng nổi danh nhân sĩ, “Lương chính anh trắc lượng sư đi” đổng sự tổng giám đốc. 1996 năm tự động kết thúc Hương Cảng hành chính quan trên tranh cử. 1999 năm Hương Cảng đặc biệt khu hành chính hành chính quan trên đổng xây hoa tuyên bố, ủy nhiệm lương chấn anh vi đặc biệt khu chánh phủ hành chính hội nghị triệu tập nhân, nhiệm kỳ từ năm đó 7 nguyệt 1 nhật bắt đầu.

9, cự nhật đồng cung cách

Cự môn thái dương ở dần cung, tam phương tứ chính gia hội lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chờ ngôi sao may mắn vi bản cách. Bản cách sinh ra, chủ đại quý, nên tham chánh, hoặc vi xã hội nổi danh nhân sĩ. Kỳ một đời người luôn luôn danh lớn hơn lợi. Canh tân quý năm sinh ra, vô Tứ Sát kiếp không gia hội vi thượng cách. Thân cung thứ hai, tung tam phương vô sát cũng không toàn bộ mỹ. Thơ viết:

Cự nhật củng chiếu đối tai thai, giá trị đến đây ứng với vi cái thế tài. Nếu là hung tinh vô chiến khắc, áo bào tím ngọc đái biên công lai.

Trải qua nói: “Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại”, “Cự nhật dần cung thủ mệnh, vô kiếp thiên không Tứ Sát, thực lộc lừng danh”. Như:

Bách Lý Hề, càn tạo canh tuất năm tháng năm hai mươi nhật giờ Thìn sinh, thái dương cự môn ở dần cung tọa mệnh, song lộc gặp lại, lộc mã cùng bôn ba, tả hữu xương khúc gia hội, cho nên đại quý. Kỳ nguyên vi ngu nước đại phu, nước vong hậu bị nước Tấn tác giá của thần đưa vào Tần quốc, hậu trốn đi đáo sở, vừa vi sở nhân sở chấp, bị tần mục công dĩ ngũ trương mẫu hắc da dê chuộc đồ, dụng vi đại phu, bang trợ tần mục công thành lập sự thống trị.

10, kim xán quang huy cách

Thái dương thủ mệnh nhập ngọ cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội phương hợp đến đây cách. Mạng người được đến đây, chủ suốt đời không chỉ đại quý, hơn nữa đại phú, vô xương khúc phụ bật hoặc sai ai ra trình diện không kiếp thì mỹ cảnh giảm đi. Canh tân năm người sống phú quý toàn bộ mỹ, giáp quý đinh kỷ năm thứ hai.

Trải qua nói: “Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú”, “Cự nhật củng chiếu vi kỳ cách”. Như:

Càn tạo 1963 quý mão năm đầu tháng tám một ngày giờ mẹo sinh, thái dương ở ngọ cung tọa mệnh. Quyền lộc gặp lại, vô phụ bật xương khúc cát diệu, mà lại kiếp không lâm tài phúc của hương, cho nên phú quý hữu hạn. Ngay cả như vậy, cũng bình bộ lên nói, do nhất ở trường học sinh chợt đề bạt vi nào đó Tỉnh ủy thư ký thư ký riêng, quyền bính không nhỏ, nhưng lại phú lên.

11, ánh sáng mặt trời Lôi môn cách

Vừa danh “Mặt trời mọc phù tang cách”, tức ban ngày sinh ra, thái dương thiên lương ở mão cung tọa mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc gia hội vi bản cách. Duy ất, tân, nhâm năm sinh ra hợp cách, ất tân năm sinh ra điều kiện tốt nhất. Năm nào người sống cũng chủ may mắn, dĩ tam phương tứ chính vô sát xung vi hạn. Gia sát đặc biệt, chung ắt gặp tiêu tiểu ám toán. Thơ viết:

Thái dương mão Vị quý kham khoa, tất chủ bình sinh phú quý gia. Thuần túy niên thiếu lên biệt thự, chinh chiến thanh thế động di hoa.

Trải qua nói: “Ánh sáng mặt trời Lôi môn, vinh hoa phú quý”.

12, dương lương xương lộc cách

Tức “Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách”, thái dương thiên lương ở mão cung tọa mệnh, cần phải ất năm sinh ra, cung mệnh có lộc tồn, có nữa văn xương cùng thủ mới là. Mạng người được đến đây, bài vở và bài tập siêu quần, thi vận thật tốt, vi quốc gia trọng thần, chính giới người nổi tiếng, đại quý.

Trải qua nói: “Thiên lương thái dương xương lộc hội, lư truyện đệ nhất danh”.

13, minh châu rời bến cách

An mệnh ở vị vô chính diệu, mão cung thái dương thiên lương, hợi cung Thái âm nhập miếu vượng chụp ảnh chung cung mệnh, tam phương tứ chính sai ai ra trình diện lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội vi bản cách. Mệnh thân cung chúng cát thủ chiếu vô Tứ Sát không kiếp phá tan, chủ danh vàng thỏi bảng, đại quý, tất vi chính giới nhân viên quan trọng, suốt đời tài quan song mỹ, Phúc Thọ song toàn, ất bính tân nhâm năm sinh ra thượng cách.

Trải qua nói: “Tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng”, “Nhật mão nguyệt hợi, an mệnh vị, bảng vàng đề tên của quang vinh”.

14, trăng sáng Thiên môn cách

Vừa danh “Nguyệt rơi hợi cung cách”, tức buổi tối sinh ra, được Thái âm ở hợi cung thủ mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội vi bản cách. Đến đây cách sinh ra, không lớn quý thì đương đại phú. Thái âm và xương khúc đồng cung thì đẹp nhất, ất bính mậu năm sinh ra điều kiện tốt nhất, đinh tân canh năm sinh ra thứ hai. Cung mệnh có sát tinh thì đặc biệt. Thơ viết:

Chính gặp gió vân tế ngày họp, hải môn chỗ cao một con rồng phi, văn chương đang lúc ra anh hùng hán, vạn lý công danh được người hi.

Thái âm nhập miếu có ánh sáng huy, tài nhập tài hương đặc biệt kỳ. Phá hao tổn hung tinh giai không đáng, tài sản vô số phú hào mà.

Trải qua nói: “Trăng sáng Thiên môn, tấn tước phong hầu”. Như:

Bỉ Nhĩ·cái tỳ, càn tạo 1955 ất vị năm chín tháng mười ba nhật giờ hợi sinh, Thái âm ở hợi cung tọa mệnh. Nước Mỹ vi mềm công ty tổng tài, thế giới thủ phủ, kháo khai phá máy vi tính mềm thể lập nghiệp, cá nhân tư sản một nghìn ức đôla, chính tượng quả cầu tuyết như nhau việt cổn càng lớn.

15, nhật nguyệt tịnh minh cách

Đến đây cách có nhị, ① thiên lương ở xấu cung tọa mệnh, thái dương ở tị, Thái âm ở dậu, hai sao miếu vượng chụp ảnh chung cung mệnh. Ất bính đinh canh tân năm sinh ra hợp cách. ② an mệnh ở ngọ vô chính diệu, dần cung cự môn thái dương, tử cung thiên đồng Thái âm, nhật nguyệt nhập miếu vượng triêu chiếu cung mệnh. Đã ngoài giai muốn cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội phương vi bản cách. Thơ viết:

Nhị diệu thường minh khí tượng tân, niên thiếu học vấn bá thanh danh. Trải qua thăng chuyển công danh thịnh, định làm trong triều tiếp lý nhân.

Trải qua nói: “Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng sinh nghiêu điện”. Như:

Tằng Quốc Phiên, 1811 tân vị năm tháng mười mười một nhật giờ Tuất sinh, thiên lương ở xấu cung tọa mệnh, phụ bật cùng tồn tại cung mệnh, xương khúc giáp mệnh, nhật nguyệt tịnh minh, quyền lộc hội hợp, tất là đại quý của cách. (tân vị kỷ hợi bính thìn mậu tuất, ngũ tuổi, hữu vân giờ hợi người sống, lầm)

16, nguyệt sinh biển cả cách

① thiên đồng. Thái âm tinh tại tí cung tọa mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội vi bản cách. ② có lẽ Thái âm thiên đồng tại tí thủ cung điền trạch, và ngôi sao may mắn hội hợp tịnh cát hóa cũng, đến đây cần phải cung mệnh và tam phương có cát phương luận. Mệnh giá cùng âm tại tí hội ngôi sao may mắn, thanh tú, ưu nhã, học hỏi qua người, chủ được tài phú và danh tiếng. Cách cục tốt người, đại phú đại quý.

Trải qua nói: “Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được trung gián của chức, thanh yếu tài”, “Thái âm cư tử, bính đinh sinh ra, phú quý trung lương”. Như:

Dương hạnh phật, càn tạo 1893 quý tị năm hai tháng ngày mười chín giờ mẹo sinh, thiên đồng Thái âm tại tí cung tọa mệnh, và lộc tồn, hóa khoa đồng cung, kiếp không lâm tài bạch, phúc đức nhị cung. Tằng lưu học nước Mỹ cáp phật đại học, nhâm đông nam đại học công học viện viện trưởng, quốc dân đảng trung ương viện nghiên cứu tổng can sự, và lỗ tấn, Tống Khánh linh tổ chức dân quyền bảo đảm đồng minh. Nhân phản đối tưởng giới thạch phát xít thống trị, 1933 quý dậu năm 6 nguyệt bị quốc dân đảng đặc vụ ám sát. (quý tị bính thìn nhâm thân quý mão, nhất tuổi)

17, thọ tinh nhập miếu cách

Thiên lương thủ mệnh, nhập ngọ cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội người, vi bản cách. Thiên lương thuộc Thổ Ty thọ, cư ngọ cung nhập miếu. Đến đây cách sinh ra, chủ chính trực vô tư, học thức ưu tú, tính cách vững vàng, có xử lý nan đề, thống ngự chúng nhân tài, mà lại một thân khỏe mạnh tốt, thọ mệnh trường, suốt đời danh lớn hơn lợi, hội ngôi sao may mắn chúng, chủ đại quý. Năm đinh sinh ra thượng cách, kỷ năm sinh ra thứ hai, quý năm sinh ra chủ phú. Năm hơn sinh ra cũng không phải, không gặp hung tinh, chủ có thọ mà thôi. Thơ viết:

Mệnh gặp ly minh củng thọ tinh, suốt đời vinh hoa mộc ân sâu. Bay vút lên hồng cô thanh tiêu cận, khí tượng đường đường thị đế đình.

Trải qua nói: “Lương cư ngọ Vị, quan tư thanh hiển”. Như:

Dương mỗ, càn tạo 1929 kỷ tị năm tháng 11 mười bốn nhật buổi trưa sinh, thiên lương ở ngọ cung tọa mệnh, thiên lương hóa khoa, lộc tồn đồng cung, hội phụ bật, cục cấp cán bộ, thanh quan một, đã hưu trí.

18, anh Tinh nhập miếu cách

Phá quân thủ mệnh cư tử, ngọ cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia hội người vi bản cách. Rời xa nơi chôn rau cắt rốn có thể lấy được cát vận, nên quan võ hoặc kinh thương, phú quý song toàn, hoành phát. Giáp quý năm sinh ra thượng cách, chủ đại phú hoặc đại quý, đinh kỷ năm sinh ra thứ hai. Bính mậu năm sinh ra chủ khốn, không vào đến đây cách. Thơ viết:

Bắc đẩu anh Tinh tối có quyền, khảm ly trên phúc kéo dài. Hoàng kim xây tiết xu triều đình, quản lý chung anh hùng trấn bốn phía.

Trải qua nói: “Tử ngọ phá quân, thăng quan tiến tước”, “Phá quân tử ngọ cung, vô sát, giáp quý sinh ra, quan tư thanh hiển, Vị tới tam công”. Như:

Nào đó phú ông, càn tạo 1947 Đinh Hợi năm chín tháng mười bốn giờ Thìn sinh, phá quân ở ngọ cung tọa mệnh, lộc tồn đồng cung, gia hội tả hữu. Nhân phá quân và văn xương cùng tồn tại cung mệnh, cách cục nghèo nàn, chích phú không mắc. Người này kinh thương phát đạt, có ngàn vạn lần của phú.

19, thạch trung tâm ẩn ngọc cách

Cự môn nhập tử ngọ cung tọa mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội vi bản cách, đến đây cách chỉ có tân, quý năm sinh ra phương nhập cách. Bản cách sinh ra, lý tưởng cao xa, tài hoa đặc dị, trí nhớ hơn người, một thân đương kinh thương đại phú, hoặc tham chánh mà quan to lộc hậu, hoặc ác binh quyền, không phải cũng học thuật giới, khoa học kỹ thuật giới của quyền uy nhân sĩ. Phải nhiều lần trải qua phong sương, gian khổ phấn đấu hậu phương có đại thành, cố xưng vi “Thạch trung tâm ẩn ngọc”. Tân quý năm sinh ra thượng cách, kỷ năm sinh ra cũng cát, lập mệnh tại tí, canh năm sinh ra cũng chủ may mắn. Thơ viết:

Cự môn tử ngọ ưa tương phùng, canh giá trị sinh ra tân quý trung tâm. Sớm tuổi định vi phàn quế khách, lão lai tư nhuận phú gia ông.

Trải qua nói: “Tử ngọ cự môn, thạch trung tâm ẩn ngọc”, “Cự môn tử ngọ khoa lộc quyền, thạch trung tâm ẩn ngọc phúc thịnh vượng”, “Cự nhật củng chiếu vi kỳ cách”.

20, thất sát triêu đấu cách

Thất sát thủ mệnh, nhập tử ngọ dần thân cung, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội vi bản cách. Thất sát ở dần thân cung nhập miếu, tại tí ngọ cung vượng địa. Thất sát ở thân, ngọ tọa mệnh vi “Triêu đấu”, ở dần, tử tọa mệnh vi “Ngưỡng đấu”. Đến đây cách có chứa sát khí, chính phát đạt mà tất có một bộ khác phân nhân nhất tao ương, hoặc vì vậy mà có không ít người tử ở dưới tay của hắn. Nhập đến đây cách người, đa chủ quan võ hiển quý, thống lĩnh trăm vạn hùng binh, không phải cũng là công ty người sáng lập, thương giới anh tài, đại phú không thể nghi ngờ. Có ngôi sao may mắn gia hội, lại có hung tinh gia hội thì thuộc đặc biệt, chủ thay đổi rất nhanh, bạo phát bạo bại, ngay cả một thời phát đạt cũng khó lâu dài bảo trì, đồng thời kết cục đại thể không tốt. Sẽ không ngôi sao may mắn, thì giảm vi bình thường của cách, không gặp ngôi sao may mắn mà sai ai ra trình diện hung diệu đồng cung gia hội, thì vi loại kém mệnh thức, chủ hung ác, tàn tật, bôn ba, phạm tội, lao ngục, vừa chỉ thọ nan trường vĩnh. Thơ viết:

Cách danh triêu đấu quý không thể nghi ngờ, nhập miếu cần phải giáo thọ phúc đủ. Liệt liệt trọng trọng thân danh vọng, bình sinh an ổn hảo căn cơ.

Thất sát dần thân tử ngọ cung, tứ di chắp tay phục anh hùng. Khôi việt tả hữu văn xương hội, khoa lộc danh cao thực vạn chung.

Trải qua nói: “Thất sát triêu đấu, tước lộc quang vinh xương”, “Thất sát dần thân tử ngọ, suốt đời tước lộc quang vinh xương”, “Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương”, “Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, có mưu lược, sai ai ra trình diện tử vi gia sai ai ra trình diện chư cát, tất vi đại tướng”, “Thất sát thủ mệnh, được tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát của quyền, phú quý ra chúng”, “Thất sát nhập mệnh thân cung, sai ai ra trình diện cát, cũng tất lịch thụ gian khổ”. Như:

Đỗ Nguyệt Sanh, càn tạo 1888 mậu tử năm mười lăm tháng bảy nhật buổi trưa sinh (sai ai ra trình diện nghèo thông bảo giám), thất sát, thiên mã ở dần cung tọa mệnh, cung tài bạch tham lang hóa lộc, đối cung (phúc đức) có linh Tinh kích phát, tả hữu xương khúc giao nhau sinh tài bạch phúc đức nhị cung, mặc dù sinh ra nghèo hèn, cũng có lộ tiền đồ, hiển hách một thời. Phàm thất sát, kình dương, Hỏa Tinh (hoặc linh Tinh), bạch hổ hội hợp vu cung mệnh tam phương tứ chính, phần nhiều là xã hội đen của đại đầu mục. Đỗ Nguyệt Sanh thời niên thiếu vi cũ Thượng Hải mại hoa quả một tiểu ma-cà-bông, can tẫn chuyện ác, dĩ buôn bán nha phiến lập nghiệp phát tích, hậu thành vi Thượng Hải pháp tô giới Thanh bang đầu lĩnh một trong. Rượu thuốc lá phiêu đổ giá tứ hại hại nước hại dân, Đỗ Nguyệt Sanh lại đem coi như trân bảo, khổ tâm kinh doanh, thành vi Thượng Hải trùm, và hoàng kim quang vinh, trương tiếu lâm tịnh xưng Thượng Hải tam đại hanh. Hắn vừa tưởng giới thạch sư phụ huynh, xã hội đen của đại đầu mục, là Thượng Hải mây mưa thất thường to lớn lưu manh, từ buôn bán nha phiến đáo “Công thương giới cự tử”, cập đáo “Chính giới tai to mặt lớn”, lịch lư vĩnh tường, tôn truyện phương, trương tông xương, tưởng giới thạch mấy người “Vương triều” mà không đảo, oai phong lẫm liệt, nghe tiếng trung ngoại vua và dân. 1949 năm Thượng Hải đêm trước giải phóng, Đỗ Nguyệt Sanh di cư Hương Cảng, và kinh kịch danh diễn viên mạnh tiểu đông kết hôn, 1951 năm tân mão, sáu mươi bốn tuổi, nông lịch bảy tháng mười bốn nhật giờ Thân ở Hương Cảng bệnh tử trừ trương tiếu lâm bị ám sát ngoại, Đỗ Nguyệt Sanh, hoàng kim quang vinh hai người thượng được chết già, tạo hóa không nhỏ. (mậu tử canh thân ất xấu nhâm ngọ, ngũ tuổi)

21, đầu ngựa đái tiến cách

① thiên đồng, Thái âm ở ngọ cung tọa mệnh, bính mậu năm sinh ra, có kình dương ở cung mệnh, tạm biệt ngôi sao may mắn, vi đầu ngựa đái tiến cách. Còn lại năm sinh ra không vào đến đây cách ② tham lang ở ngọ cung tọa mệnh, bính mậu năm sinh ra có kình dương cùng tồn tại cung mệnh, vi đầu ngựa đái tiến cách, có hỏa linh, phụ bật đồng cung gia hội canh cát. Cái ngọ vi mã, kình dương vi tiến, tên cổ đến đây cách.

Nhập đến đây cách người, chủ quan võ quý hiển, thống binh biên quan. Người thời nay thì nên kinh thương, khởi đầu thực nghiệp. Nhưng yếu đi xa hắn phương, bôn ba ra ngoài mới có thể khai vận, năm mới đa khổ cực lao lực mà không chỗ nào thành, trung tâm lúc tuổi già có thể có ngoài ý muốn vận may, khắc phục trắc trở, mà có đại phú quý. Đến đây cách nữ mệnh không thích hợp sai ai ra trình diện của, không nhất định có thể có phú quý, trái lại thuộc hình khắc của mệnh.

Trải qua nói: “Đầu ngựa đái tiến, trấn ngự biên cương”, “Tham lang kình dương cư ngọ Vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương” (phú hơn nữa quý), “Kình dương tham lang cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, uy trấn biên cương (chỉ là không kiên nhẫn cửu)”.

Án: Đến đây cách tác giả không thấy chân chính có người giàu sang, nội có một … hai … Đều là phạm pháp bắn chết đồ (sẽ có hỏa linh).

22, cự cơ cùng lâm cách

Lại bảo “Cự cơ đồng cung cách”, là chỉ cự môn, thiên cơ hai sao ở mão cung tọa mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc đồng cung gia hội, vi đến đây cách. Hợp đến đây cách người, có nhất lưu học vấn, nên tham chánh, chủ đại phú đại quý, danh dương thế giới. Cách cục sảo thứ người, kinh thương sẽ thành vi phú ông. Cự cơ ở dậu cung thủ mệnh điều không phải đến đây cách. Nữ mệnh, bất luận ở mão ở dậu, phong tao. Thơ viết:

Cự môn miếu vượng gặp thiên cơ, cao tiết gió mát thế hãn hi. Học tựu một khi lên cao khứ, lồng lộng đức nghiệp chấn hoa di.

Trải qua nói: “Cự cơ đồng cung, công khanh vị”, “Cự cơ cư mão, ất tân bính sinh ra Vị chí công khanh”, “Nữ mệnh, cự môn thiên cơ vi phá đãng (mão dậu cùng luận)”. Như:

Lâm bưu, càn tạo 1907 Đinh Mùi năm tháng 11 đầu tháng ba nhật giờ mẹo sinh, cung mệnh ở dậu vô chính diệu, đối cung cự môn thiên cơ, khoa lộc gặp lại, cũng vi quý chinh. Thân cung cự môn thiên cơ, cung Quan lộc Thái âm gặp linh Tinh, chủ thiện quyền mưu âm mưu, cho nên có thể sử dụng binh như thần, nhưng lại thuộc gian ác của tượng. Mệnh vô chính diệu, Tam hợp đà la Hóa kị linh Tinh, ắt gặp chết thảm. 1971 năm 9 nguyệt 12 nhật, lâm bưu chờ chết vong, ngày kế, chở có lâm bưu chờ tam xoa kích máy bay ở Mông Cổ ôn đều ngươi hãn bầu trời bị đạn đạo đánh rơi.

23, thiên ất củng mệnh cách (tọa quý hướng quý)

① thiên khôi, thiên việt nhất ở cung mệnh, nhất trong người cung, ② hoặc thiên khôi, thiên việt nhất ở cung mệnh, nhất ở cung thiên di, thân cung thủ thiên di cao hơn. Cần phải cung mệnh chủ tinh miếu vượng, tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn gia hội, phương nhập đến đây cách. Bản cách sinh ra, có học thức, năng lực đạt được trình độ học vấn cao, vi nhân đoan trang, suốt đời giúp đỡ nhiều nhân, cũng có nhiều chúng nhân tương trợ, nhất là gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường, phú quý. Nhược mệnh tái vô ngôi sao may mắn, dù có khôi việt, mặc dù có thể được nhân trợ giúp, nhưng thuộc phổ thông người. Thơ viết:

Thiên quý tướng tùy mệnh lý lai, định ứng với danh chiêm niên thiếu khôi. Văn chương cái thế truy ngựa chạy tán loạn, dị thì đương vi tể tướng tài.

Trải qua nói: “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương”, “Khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ”, “Sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai”, “Khôi việt mệnh thân đa chiết quế”, “Quý nhân quý hương, phùng của phú quý”. Phàm mệnh thân tọa quý hướng quý của lệ rất nhiều, không rảnh tế cử.

24, tam kỳ gia hội cách

Hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam hóa diệu vi tam kỳ, đến đây tam hóa diệu hội vu cung mệnh tam phương tứ chính, liền vi tam kỳ gia hội cách. Nhập bản cách người, chí hướng rộng lớn, vận khí thật tốt, có may mắn của huệ, đa ngoài ý muốn vận may cập quý nhân trợ giúp, suốt đời năng lực thành tựu đại sự đại nghiệp. Tam hợp chính Tinh nhập miếu vượng cập tam hóa diệu cũng miếu vượng được địa, thì vi nghe tiếng thế giới của cách, cự phú đại quý. Nhược cung mệnh tinh thần miếu vượng, mà lại tam phương sẽ có hung tinh, nhưng có phú quý thanh danh, chỉ là bỉ người trước thua ngươi. Nhược cung mệnh tinh thần lạc hãm mà lại tam phương sẽ có Tứ Sát kiếp không, hoặc mệnh trọng phạm không vong người, tuy có tài hoa cũng có tài nhưng không gặp thời, khó có đại thành, trái lại giảm vi bình thường của cách. Nhược trong cung bản vô ngôi sao may mắn điều phối thoả đáng, dù có khoa quyền lộc tam kỳ, cũng khó có châu báu khả năng, trái lại nhược ngôi sao may mắn phối đáng giá nên, tức có Hóa kị, Địa kiếp, thiên không cũng chỉ là giảm ta phúc ngươi, cũng không có gì đáng ngại, phương pháp vận dụng đoan ở nhất tâm, phi văn tự sở có thể tẫn nói.

Hết thẩy mệnh có tam kỳ người, cũng không kẻ đầu đường xó chợ, quan kỳ nhân kỳ sự tất có khác hẳn với thường nhân chỗ. Tường thi của:

Nhất, giáp năm sinh ra:

1, vũ khúc thiên tướng ở dần thân tọa mệnh. (đại phú đại quý)

2, tử vi tham lang ở mão dậu tọa mệnh. (nan phú quý, tung phú quý cũng thuộc gian nhân, tu hữu tả hữu hoặc xương khúc đồng cung phương cát)

3, liêm trinh thất sát ở xấu vị tọa mệnh. (đại phú đại quý)

4, vũ khúc phá quân ở tị hợi tọa mệnh. (nan phú quý)

5, liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ tọa mệnh. (đại phú đại quý)

6, tử vi thất sát ở tị hợi tọa mệnh. (nan đại thành)

7, vũ khúc tham lang ở xấu vị tọa mệnh. (có thể đại phú, cần phải sai ai ra trình diện hỏa linh cùng thủ phương hay)

8, liêm trinh phá quân ở mão dậu tọa mệnh. (có thể phú, nan đại thành)

9, tử vi thiên tướng ở thìn tuất tọa mệnh. (có thể phú quý, có tả hữu xương khúc canh cát)

10, tử vi phá quân ở xấu vị tọa mệnh. (có thể phú, nan đại thành)

11, liêm trinh tham lang ở tị hợi tọa mệnh. (khó có phú quý, nam lang thang, nữ dâm tiện. Hợi cung chủ lao ngục)

12, vũ khúc thất sát ở mão dậu tọa mệnh. (nan đại phú quý. Đều có tàn tật, mão cung vưu nặng. Dậu cung có thể phú, nan đại thành)

Đã ngoài tam phương tứ chính gia hội hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ.

Nhị, năm đinh sinh ra:

1, thiên cơ Thái âm ở dần thân tọa mệnh. (có thể phú quý, nan đại thành)

2, thiên lương tại tí ngọ tọa mệnh. (đại phú đại quý)

3, thiên đồng ở thìn tuất tọa mệnh. (đại phú đại quý)

4, thiên đồng ở mão dậu tọa mệnh. (đại phú quý)

5, thiên đồng Thái âm tại tí ngọ tọa mệnh. (tử cung đại phú quý. Ngọ cung không hiện, nữ mệnh dâm tiện)

6, thiên cơ thiên lương ở thìn tuất tọa mệnh. (có thể phú quý)

7, cung mệnh ở dần hoặc thân vô chính diệu, còn đối với cung vi cự môn thái dương người. (có thể phú quý, nan đại thành)

8, thiên đồng thiên lương ở dần thân tọa mệnh. (lớp giữa phú quý, cần phải phong thuỷ phối hợp có thể đại thành)

9, Thái âm ở thìn tuất tọa mệnh. (đại phú đại quý, sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc, sinh sinh buổi tối cao hơn)

10, thiên cơ tại tí ngọ tọa mệnh. (đại phú đại quý)

11, cung mệnh ở xấu hoặc vị vô chính diệu, còn đối với cung vi Thái âm thái dương người. (nan đại thành, nữ mệnh dâm tiện)

Đã ngoài tam phương tứ chính gia hội hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ.

Tam, bính năm, tân năm sinh ra nhân có văn xương chữ Nhật khúc hóa khoa, tam kỳ gia hội cũng không cố định, cho nên không được liệt ra.

Tứ, ất mậu kỷ canh nhâm quý năm người sống, cũng không tam kỳ cách xuất hiện, hóa lộc hóa quyền hóa khoa vĩnh viễn cũng sẽ không ở tam phương tứ chính gia hội xung chiếu. Thơ viết:

Tam kỳ củng hướng tử vi cung, mừng nhất mạng sống con người lý phùng. Tiếp để ý âm dương chính xác tể tướng, công danh phú quý không được nói hùa.

Trải qua nói: “Khoa quyền lộc củng, danh dự rõ ràng”, “Khoa quyền lộc củng, định vi chiết quế cao nhân”, “Khoa quyền lộc hợp, phú quý song toàn”, “Hóa lộc thủ mệnh thân quan lộc vị, khoa quyền tương phùng, tất làm vợ cả thần của chức”, “Hóa quyền thủ thân mệnh, khoa lộc tương phùng, ra tương nhập tướng”, “Hóa khoa thủ thân mệnh, quyền lộc tương phùng, tể thần của quý”. Như:

Tưởng giới thạch, càn tạo 1887 năm, nông lịch Đinh Hợi năm chín tháng mười lăm nhật buổi trưa sinh (sai ai ra trình diện tự thuật), thái âm tinh ở thìn cung tọa mệnh, cung mệnh Thái âm hóa lộc, cung Quan lộc thiên đồng hóa quyền, cung tài bạch thiên cơ hóa khoa, vi “Tam kỳ gia hội cách”, mà lại cơ nguyệt đồng lương gia hội ngộ tam kỳ, đa năng lực chưởng quốc gia binh quyền, thìn tuất có văn xương văn khúc đối củng, vừa nhìn đã biết là đại phú đại quý của cách, duy cung mệnh Thái âm gặp linh Tinh, chủ một thân gian trá, đa âm mưu, tính hung ác, một đời kiêu hùng mà thôi, mà lại Thái âm hãm địa, ắt gặp trọng đại của thất bại. Tưởng chiến bại đào vãng Đài Loan, được xưng bát triệu quân đội, bị đảng cộng sản tiêu diệt được nhất càn nhị tịnh. Duy lên trời có minh sổ số mệnh chủ tể, kỳ khí số thượng bất năng tẫn, cẩu thả tiểu đảo hai mươi lăm… nhiều năm, rất được ổn định và hoà bình lâu dài. (Đinh Hợi canh tuất kỷ tị canh ngọ, bát tuổi)

Chú ý: Nữ mệnh khoa quyền lộc tam kỳ, tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng không phú quý.

25, quyền lộc tuần phùng cách

① hóa lộc và hóa quyền thủ cung mệnh, vi đến đây cách. Tường thi của:

1, ất năm sinh ra, thiên cơ thiên lương ở thìn tuất cung tọa mệnh, thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền;

2, năm đinh sinh ra, thiên đồng Thái âm tại tí ngọ cung tọa mệnh, Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền;

3, kỷ năm sinh ra, vũ khúc tham lang ở xấu vị cung tọa mệnh, vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền;

4, tân năm sinh ra, cự môn thái dương ở dần thân cung tọa mệnh, cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền.

Cần phải cung mệnh tinh thần miếu vượng, mà lại tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn hội hợp, phương tác phú quý của luận. Như cự môn thái dương ở thân cung, thái dương rơi vào thiên viên, lại có đà la Tinh lạc hãm, một thân thật khó đạt được trọng đại phú quý, chỉ hoàn có thân thể thượng của bị thương tàn phế.

② hóa lộc hóa quyền ở cung mệnh tam phương tứ chính gia hội. Thơ viết:

Mệnh phùng quyền lộc thực kham khoa, thiên tái công danh phú quý gia. Chỉ sai ai ra trình diện cũng ứng với thân phúc hậu, bình sinh vững bước rất nhai.

Trải qua nói: “Quyền lộc gặp lại, tài quan song mỹ (luận tam phương, cát nhiều mặt cát, hung tụ cũng không mỹ)”, “Quyền lộc gặp lại, sát thấu, hư dự của long”. Như:

Hồ diệu bang, càn tạo 1915 ất mão năm tháng 11 hai mươi ngày thì sinh, thiên lương, hữu bật tại tí tọa mệnh, thiên lương nhập miếu hóa quyền, thân cung thiên cơ hóa lộc, quyền lộc gặp lại, tài quan song mỹ, sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai, vi đại quý của mệnh, mà lại thiên lương hóa quyền, đa chủ vi quan thanh chánh, vạn nhân kính ngưỡng.

26, khoa quyền lộc giáp cách

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa giá tam hóa diệu có nhị cư cung mệnh hai bên, tức ở lân cung lai giáp mệnh, vi đến đây cách. Tường thi của:

1, giáp năm sinh ra, thiên đồng ở tị hợi cung tọa mệnh, lân cung phá quân hóa quyền và vũ khúc hóa khoa lai giáp;

2, ất năm sinh ra, tử vi thiên tướng ở thìn tuất cung tọa mệnh, lân cung thiên cơ hóa lộc và thiên lương hóa quyền lai giáp, kiêm cung mệnh tử vi lại được hóa khoa;

3, năm đinh sinh ra, vũ khúc Thiên phủ tại tí ngọ cung tọa mệnh, lân cung Thái âm hóa lộc và thiên đồng hóa quyền lai giáp;

4, kỷ năm sinh ra, thái dương Thái âm ở xấu vị tọa mệnh, lân cung vũ khúc hóa lộc và tham lang hóa quyền lai giáp;

5, canh năm sinh ra, vũ khúc tọa mệnh, lân cung thái dương hóa lộc và thiên đồng hóa khoa lai giáp, kiêm cung mệnh vũ khúc lại được hóa quyền;

6, quý năm sinh ra, phàm tham lang ở cung mệnh người, lân cung cự môn hóa quyền và Thái âm hóa khoa lai giáp, duy tham lang đồng thời hội Hóa kị;

7, bính năm có văn xương hóa khoa, mậu năm có hữu bật hóa khoa, tân năm có văn khúc hóa khoa, nhâm năm có tả phụ hóa khoa, phần lần đó tứ năm người sống, kỳ được tam kỳ của nhị kỳ lai giáp cung mệnh cũng không cố định, cho nên ở đây không được liệt ra.

Nhập đến đây cách người, nhưng cần phải cung mệnh tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn miếu vượng hội hợp, phương chủ có đại phú quý.

Trải qua nói: “Giáp quyền giáp khoa thế sở nên”, “Hóa quyền hóa khoa giáp thân mệnh, chủ quý”, “Khoa quyền lộc giáp vi quý cách”. Như:

Trương Học Lương, 1901 tân sửu năm tháng tư mười bảy ngày thì sinh, vũ khúc phá quân ở tị cung tọa mệnh, ngọ cung thái dương hóa quyền và thìn cung văn khúc hóa khoa lai giáp cung mệnh, tử vi lộc tồn tại cung Quan lộc, cung mệnh có chiếu tướng Tinh, tam phương Sát Phá Lang hội hợp, được phụ ấm mà chưởng binh. Tiếc rằng Trương Học Lương, dương hổ thành phát động “Tây an biến cố”, chẳng lịch sử vừa hội là một bộ hội ma hình dạng. Không kiếp xung chiếu, vưu như nửa ngày chiết sí, tiếp thu chúa cứu thế lễ rửa tội, tố chân chính đạt người, độ từ từ nhân sinh. (tân sửu quý tị nhâm tí canh tử, cửu tuổi)

27, song lộc giáp mệnh cách

Lộc tồn và hóa lộc ở lân cung lai giáp cung mệnh là cũng. Tường thi của:

Giáp năm sinh ra, thiên lương, đà la ở xấu cung tọa mệnh, dần cung lộc tồn và tử cung liêm trinh hóa lộc, tịnh giáp xấu cung (vừa vi “Nhật nguyệt tịnh minh”, “Tọa quý hướng quý” của cách);

Ất năm sinh ra, thất sát, kình dương ở thìn cung tọa mệnh, mão cung lộc tồn và tị cung thiên cơ hóa lộc, tịnh giáp thìn cung;

Bính năm sinh ra, tham lang, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, tị cung lộc tồn và vị cung thiên đồng hóa lộc, tịnh giáp ngọ cung (vừa vi “Đầu ngựa đái tiến cách” );

Mậu năm sinh ra, thiên đồng, Thái âm, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, tị cung lộc tồn và vị cung tham lang hóa lộc, tịnh giáp ngọ cung (vừa vi “Đầu ngựa đái tiến cách” );

Tân năm sinh ra, tham lang kình dương ở tuất cung tọa mệnh, dậu cung lộc tồn và hợi cung cự môn hóa lộc, tịnh giáp tuất cung, nữ mệnh không được cát, chủ dâm dục khắc phu;

Quý năm sinh ra, lập mệnh ở xấu vô chính diệu, quý năm sinh ra lộc tồn tại tử, phá quân ở dần hóa lộc giáp mệnh.

Còn lại còn có, không đồng nhất nhất liệt kê, trừ giáp năm sinh ra thiên lương ở xấu, ất năm sinh ra thất sát ở dần cập bính mậu năm sinh của đầu ngựa đái tiến đặc biệt có trọng đại phú quý ngoại, dư người chỗ thiếu hụt rất nhiều, khó có nên chỗ.

Trải qua nói: “Hóa lộc cập lộc tồn giáp thân mệnh, chủ phú quý”. Như:

Kỷ Hiểu Lam, càn tạo 1724 giáp thìn năm tháng sáu mười lăm nhật buổi trưa sinh, thiên lương ở xấu cung tọa mệnh, lộc tồn tại dần, liêm trinh hóa lộc tại tí lai giáp mệnh, chủ đại quý. Thanh học giả, văn học gia, quan tới Lễ bộ Thượng thư, tham gia Đại học sĩ, tằng nhâm tứ khố toàn thư quán tổng toản quan, toản định < tứ khố toàn thư mục lục lược thuật trọng điểm >, ất xấu năm tám mươi nhị tuổi cho nên. Trứ có < duyệt vi thảo đường bút ký >. (giáp thìn tân vị bính tuất giáp ngọ, nhất tuổi)

28, tả hữu đồng cung cách

Mệnh thân cung nhập xấu vị, tả phụ hữu bật đồng cung, canh và ngôi sao may mắn đồng cung và gia hội người, vi bản cách. Nhập đến đây cách người, một thân tất vi đoan trang ẩn sĩ, tính thích trợ giúp nhân, phú kế hoạch, xí hoa năng lực, mọi việc có thể giải trừ hung, viên mãn đạt thành, gia hội chúng cát, chủ phú quý, nhưng phần nhiều là cư sinh phụ tá người khác vị trí. Nhược tam phương tứ chính lành ít dữ nhiều, nhưng thuộc phổ thông người. Thơ viết:

Cung mệnh phụ bật có căn nguyên, thiên địa thanh minh Vạn Tượng tiên. Đức nghiệp đồ sộ nhân kính trọng, danh tuyên cung vàng điện ngọc ngọc giai tiền.

Trải qua nói: “Tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan khắc hậu”, “Tả phụ hữu bật, chung thân phúc hậu”, “Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của quý”, “Tả hữu đồng cung, phệ la y tử”.

29, văn quế văn hoa cách

Mệnh thân cung nhập xấu vị, văn xương văn khúc đồng cung, càng thêm hội ngôi sao may mắn người, vi bản cách. An mệnh ở xấu, xương khúc ở vị, an mệnh ở vị, xương khúc ở xấu chiếu mệnh cũng. Nhập đến đây cách người, một thân tất cử chỉ ưu nhã, tính tình ôn hòa, thông minh chăm học, đa tài đa nghệ. Mệnh cập tam phương hội ngôi sao may mắn, ở văn nghệ, học thuật thượng tất có so sánh đại thành tựu, cũng có trong chính trị tóc triển, chủ phú quý. Nhược và hung thần đồng cung gia hội thì đặc biệt, chủ một thân hội dĩ xảo nghệ vi sinh, sinh thiên nghiệp, đặc thù hành nghiệp trên có phát triển. Thơ viết:

Đan thư một đạo tự ngày qua, cái búng nhân gian kinh tế tài. Mệnh nội vinh hoa chính xác có thể tiện, bình thường bình bộ thượng Bồng Lai.

Trải qua nói: “Văn quế văn hoa, tá cửu trọng sinh nghiêu điện”, “Văn xương văn khúc, vi nhiều người học đa năng lực”, “Xương khúc lâm sinh xấu vị, thì phùng mão dậu, cận thiên nhan”, “Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chích đa dâm”.

30, tham vũ đồng hành cách

Tức tham lang, vũ khúc ở tứ mộ thủ chiếu mệnh thân cung. Đến đây cách có nhị, mệnh thân cung ở xấu vị, vũ khúc tham lang hai sao tọa thủ; tham lang, vũ khúc ở thìn tuất một thủ cung mệnh, một thủ thân cung. Cung mệnh tam phương tứ chính cần phải gia ngôi sao may mắn, mới có thể thành cách. Ưa hội lộc tồn phụ bật xương khúc khôi việt cập cát hóa, tịnh ưa tham lang và Hỏa Tinh hoặc linh Tinh đồng cung. Đến đây cách sinh ra, văn nhân tất tố quan lớn, quân nhân binh quyền vạn lý, kinh thương người vi đại phú ông. Đại bao nhiêu năm vận trình bất lợi, tiên tiện hậu quý, tiên bần hậu phú, ba mươi tuổi hậu phương phát đạt. Thơ viết:

Vũ tham nhập miếu quý kham nói, tất chủ vi quan chưởng quyền to. Văn tác giám tư thân hiển đạt, vũ thần dũng mãnh trấn biên cương.

Trải qua nói: “Tham vũ đồng hành, uy trấn biên di”, “Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra”, “Tham vũ không được phát người thiếu niên, vận quá ba mươi tài mập ra”, “Tiên bần hậu phú, vũ tham cùng thân mệnh của cung”. Như:

Càn tạo 1963 quý mão năm đầu tháng tám lục nhật giờ Thân sinh, vũ khúc tham lang ở xấu cung tọa mệnh, cung tài bạch phá quân hóa lộc, cung Quan lộc sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, văn xương văn khúc giáp cung mệnh, tuy có kình dương Hóa kị đồng cung, nhưng chủ hoành phát một thời của tài. Đến đây hệ Phúc Kiến nhân, năm mới tằng lưu học Anh quốc. Về nước hậu khí công từ thương, tố ăn ý sinh ý, khi bại khi thắng, 1993 đêm 30 tuổi, bắt đầu đi vào thuận cảnh, hôm nay tài sản đã đạt mấy ngàn vạn. Hiện Trùng Khánh thành vi thành phố trực thuộc trung ương, chuẩn bị ở Trùng Khánh đầu tư. Duy mệnh có hung tinh, chung tất đại rách nát.

31, Tam hợp hỏa tham cách (tham hỏa tương phùng)

Tham lang thủ mệnh, gặp Hỏa Tinh ở mệnh hoặc tam phương củng chiếu vi đến đây cách. Hỏa Tinh và tham lang cùng thủ mệnh viên vi tốt, Tam hợp thứ hai, nhược tham lang cư sinh thìn tuất xấu vị, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia hội, thì vi cực mỹ của cách, chủ đại phú đại quý. Một thân hoặc dùng võ chức lập công, nắm giữ quốc gia quân cảnh quyền to, hoặc kinh thương bạo phát, tài vận hanh thông. Ưa và linh Tinh gia hội. Thơ viết:

Tham lang gặp hỏa tất anh hùng, sắp tới nhà chức trách nơi biên giới lập đại công. Canh được phúc nguyên lâm miếu vượng, trướng hô ngàn vạn lần Hổ Bí môn.

Tứ mộ trong cung phúc khí nùng, đem binh sắp tới lập biên công. Hỏa Tinh củng hội thành vi quý, danh chấn chư di chắc chắn phong.

32, tham linh triêu viên cách (tham linh tương phùng)

Tham lang thủ mệnh, gặp linh Tinh ở mệnh hoặc tam phương củng chiếu vi đến đây cách. Linh Tinh và tham lang cùng thủ mệnh viên vi tốt, Tam hợp thứ hai. Nhược tham lang cư sinh thìn tuất xấu vị, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, khôi việt gia hội, thì vi cực mỹ của cách, chủ đại phú đại quý. Một thân hoặc dùng võ chức lập công. Nắm giữ quốc gia quân cảnh quyền to, hoặc kinh thương bạo phát, tài vận hanh thông. Ưa và Hỏa Tinh gia hội. Thơ viết:

Tham lang canh được và linh phùng, nhập miếu trong cung phúc khí long. Đạp đất anh hùng vi thượng tướng, đem binh sắp tới lập biên công.

Trải qua nói: “Hỏa Tinh và tham lang ở thìn tuất xấu vị an mệnh, miếu sai ai ra trình diện chư cát, đối cung cập Tam hợp không được gia hung, lập công biên cương, tương tướng của quý”, “Linh Tinh tham lang cùng tồn tại thìn tuất xấu vị cung thủ mệnh, tam phương cát củng, lập công biên cương”, “Tham lang hỏa linh và tứ mộ cung, phú hào gia tư Hầu bá quý”, “Tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang”, “Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên”. Như:

Chu dạ lai, càn tạo 1898 mậu tuất năm hai tháng mười ba nhật giờ Thìn sinh, liêm trinh tham lang ở hợi cung tọa mệnh, song lộc triêu viên, lộc mã cùng bôn ba, cung Quan lộc cập cung thiên di có hỏa linh, một đời vĩ nhân, quý không thể nói. (mậu tuất giáp dần Đinh Mão giáp thìn, nhất tuổi khiếm)

33, quý Tinh giáp mệnh cách

Đến đây cách có tứ, nhưng nhưng cần phải cung mệnh tam phương tứ chính chư Tinh nhập miếu vượng cát hóa mới có phú quý thành tựu. Nếu giáp chính là gia cung, thì lực lượng không hiện, tác dụng không lớn.

1, (Tử Phủ giáp mệnh cách) cung mệnh ở dần thân, gặp tử vi cùng trời phủ lai giáp, cung mệnh tam phương có cát phương tác phú quý, vô cát bình thường;

2, (nhật nguyệt giáp mệnh cách) cung mệnh ở xấu vị, có thái dương và Thái âm lai giáp, vừa vi “Nhật nguyệt giáp tài cách”, duyên nhật nguyệt giáp mệnh người, duy Thiên phủ ở mệnh, hoặc vũ khúc tham lang ở mệnh, Thiên phủ và vũ khúc đồng chúc tài Tinh, cho nên vi “Giáp tài”, thủ cung tài bạch cũng vi “Nhật nguyệt giáp tài cách”. Cung mệnh tam phương có cát phương tác phú quý luận, vô cát gia nhưng thuộc bình thường;

3, (tả hữu giáp mệnh cách) cung mệnh ở xấu vị, tả phụ và hữu bật lai giáp, cung mệnh tam phương có ngôi sao may mắn phương tác cát luận, vô cát bình thường, cận biết dùng người duyên mà thôi;

4, (xương khúc giáp mệnh cách) cung mệnh ở xấu vị, văn xương và văn khúc lai giáp, vừa vi “Văn Tinh ám củng cách”. Phàm xương khúc giáp mệnh người đa chủ quý, nên từ chính trị, học thuật, quản lý chờ chức, tất sẽ thành công. Thơ viết:

Mệnh lý vô hung thiên quý giáp, ngôi sao may mắn gặp được rất nhai. Nếu không có Hàn Mặc văn chương sĩ, cũng là cơm no áo ấm gia.

Trải qua nói: “Giáp nguyệt giáp nhật ai có thể gặp, giáp xương giáp khúc chủ quý hề”, “Lục giáp mệnh cát (Tử Phủ, nhật nguyệt, tả hữu, xương khúc, khoa quyền lộc, khôi việt)”, “Nhật nguyệt giáp mệnh, giáp tài, gia cát diệu, không được quyền thì phú”, “Tử Phủ giáp mệnh vi quý cách”, “Tả hữu giáp mệnh vi quý cách”, “Phụ bật giáp đế (đế tức tử vi) vi thượng phẩm”, “Xương khúc giáp mệnh tối vi kỳ”, “Nhật nguyệt an mệnh xấu vị, tiền sau có xương khúc tả hữu giáp, nam mệnh quý hơn nữa hiển”.

34, liêm trinh văn võ cách

Liêm trinh ở dần thân nhập miếu, và văn xương, văn khúc củng chiếu vi đến đây cách. Thơ viết:

Trúng mục tiêu văn võ ưa triêu viên, nhập miếu bình sinh phúc khí toàn bộ. Thuần túy văn năng lực cao chiết quế, chinh chiến vũ định trấn tam biên.

Trải qua nói: “Liêm trinh gặp văn xương, hảo lễ nhạc”.

35, quyền sát hóa lộc cách

Tức dương đà hỏa linh tọa mệnh nhập miếu là cũng, cần phải cung mệnh tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn gia hội mới là đến đây cách. Đến đây cách sinh ra, chủ tính tình cương mãnh, cụ anh hùng khí khái. Tất cửu tử nhất sinh, mạo hiểm chồng chất, nên quan võ quyền quý, hoặc làm nguy hiểm chức nghiệp, mạo hiểm ăn ý có thể có đại thành. Đến đây cách sinh ra tất có lao ngục tai ương, nếu không có ngôi sao may mắn đồng cung gia hội, thì vi hung ngoan đồ, tứ chi có thương tích tàn, hoặc chủ tai họa bất ngờ đoản mệnh. Thơ viết:

Tam sát gia lâm miếu vượng cung, tính tình cương mãnh chấn anh hùng. Trải qua hiểm địa đều quá trình, lẫm lẫm uy quyền chúng hãn cùng.

Trải qua nói: “Kình dương nhập miếu gia cát, phú quý tung tin” (kình dương nhập miếu cách), “Kình dương Hỏa Tinh cùng tồn tại thìn tuất xấu vị thủ mệnh, uy quyền áp chúng”, “Hỏa Tinh (linh Tinh) thủ mệnh, miếu sai ai ra trình diện chư cát, đối cung cập Tam hợp không được gia hung, lập võ công”, “Hỏa linh gặp nhau, nhập miếu, danh chấn chư bang”, “Linh Tinh thủ mệnh, miếu sai ai ra trình diện Tử Phủ, không mắc tức phú”, “Linh tinh hỏa Tinh vượng cung, cũng vi phúc luận”, “Dương đà hỏa linh, phùng cát phát tài, hung thì kị”. Như Hi Đặc Lặc của mệnh.

36, quyền Tinh triêu viên cách (hùng ở lại triêu viên cách)

Liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô sát gia. Đến đây cách người, ở lúc còn trẻ sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, chợt phát tài, dương danh. Liêm trinh ở vị cung hóa lộc, hoặc ở dần thân có lộc tồn đồng cung, vi “Liêm trinh thanh bạch cách”. Thơ viết:

Thân vị liêm trinh được địa phương, tung gia thất sát không được vi hung. Thanh danh hiển đạt phong vân xa, nhị hạn cuộc sống an nhàn phú quý trung tâm.

Trải qua khứ: “Liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tung tin lan xa danh (gia sát bình thường)”.

37, phụ củng văn Tinh cách

Văn xương ở cung mệnh, có tả phụ củng chiếu. Như hồng thừa dự định, Nghiêm gia cam của mệnh. Thơ viết:

Phụ Tinh củng mệnh tối kham nói, mẫn tiệp tài hoa chúng sờ tiên. Khinh thì suất thần kiêm ngũ mã, nặng cần phải nhập tướng chấn uy quyền.

38, lộc văn củng mệnh cách

Lộc tồn thủ mệnh, tam phương tứ chính được xương khúc củng xung, vi đến đây cách, không gặp sát tinh, đều bị phú quý.

Trải qua nói: “Lộc văn củng mệnh, phú hơn nữa quý”.

39, lộc hợp uyên ương cách

Lộc tồn và hóa lộc cùng thủ cung mệnh. Mạng người được đến đây, suốt đời tài vận hanh thông, đều bị đại phú, đa vi xí nghiệp tư doanh ông chủ, công ty đổng sự, phòng địa sản thương nhân chờ. Không phải cũng sẽ là chính phủ cao cấp quan viên, hơn nữa nhân tham chánh mà phát tài. Thơ viết:

Lộc hợp uyên ương phúc khí cao, tư nhân văn võ tất anh hào. Tài sản vô số thân quang vinh quý, tước vị thăng tiến y áo bào tím.

Trải qua nói: “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý”. Như trương cư chính của mệnh, ất năm sinh ra cự cơ ở mão, thiên cơ hóa lộc và lộc tồn đồng cung. Nếu như:

Nào đó cự thương, càn tạo 1948 mậu tử năm đầu tháng bảy tứ nhật giờ mẹo sinh, liêm trinh tham lang ở tị cung tọa mệnh, lộc hợp uyên ương của cách, kiêm tham lang hóa lộc hội hỏa linh, năm mới tham chánh, hậu đổi nghề kinh thương, tịnh bạn nhà xưởng sinh sản kiến trúc trang sức tài liệu, tài nguyên cuồn cuộn, thành vi thực nghiệp giới của cự phú.

40, song lộc triêu viên cách

Cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn và hóa lộc gia hội. Thơ viết:

Tài quan nhị chỗ và thiên di, song lộc phùng của tối hữu ích. Đức hợp Càn Khôn nhân kính trọng, thao thao phú quý thế ngạc nhiên.

Trải qua nói: “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý”. Như tam bản năm mươi sáu của mệnh, nếu như:

Mao trạch đông, càn tạo 1893 năm 12 nguyệt 26 nhật nông lịch quý tị năm tháng 11 ngày mười chín giờ Thìn sinh, tham lang Tinh ở thân cung tọa mệnh, thìn cung phá quân hóa lộc, tử cung có lộc tồn, vi “Song lộc triêu viên cách”, cung thiên di có linh Tinh, vi “Tham linh triêu viên cách”, mỗi ngày mã, vi “Lộc mã cùng bôn ba cách”, vị cung có Thái âm hóa khoa, dậu cung có cự môn hóa quyền, vi “Khoa quyền giáp mệnh cách”, thân cung ở thìn, khôi việt giáp của, vi “Khôi việt giáp mệnh cách”, canh kiêm phụ bật gặp gỡ, văn khúc vượng cung, cho nên vi đắt vô cùng của mệnh, danh chấn thế giới. Đến đây mệnh vương giả làn gió, cực vi hiếm lạ, từ cổ chí kim, tuyệt vô cận hữu, dĩ tử bình của lý luận của, sát ấn tượng sinh mà thôi, thực nan đạt đẩu số phán đoán lai của rõ ràng trực quan. Trời giáng đại quý nhân hậu thế, nhược mệnh bàn vô cát, muốn làm nhân dân cứu tinh, phủ định chế độ cũ độ, kiến thiết tân Trung Hoa Trung Quốc, sợ rằng chỉ là nói sạo nhĩ. Ở < trong lịch sử có ảnh hưởng nhất 100 nhân > một lá thư trung tâm, mao trạch đông xếp hạng thứ 20 Vị. (quý tị một giáp đinh dậu giáp thìn, sáu tuổi)

41, lộc mã bội ấn cách

Lộc tồn hoặc hóa lộc cùng trời mã, thiên tướng đồng cung miếu vượng thủ mệnh.

42, lộc mã cùng bôn ba cách

Cung mệnh tam phương tứ đang có lộc tồn (hoặc hóa lộc), rất có thiên mã gia hội người, vi đến đây cách. Đến đây cách sinh ra, tỷ lệ phát sinh cao tài tha hương hoặc thu hoạch viễn phương của tài, hoàn cảnh biến hóa đại, đa ra ngoài, lữ hành, sự nghiệp thượng chủ bôn ba lao lực mà chiêu tài. Hội ngôi sao may mắn chúng, tất vi đại phú người.

Trải qua nói: “Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba”, “Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự”.

43, nhị diệu cùng lâm cách

An mệnh xấu cung, nhật nguyệt ở vị cung; an mệnh vị cung, nhật nguyệt ở xấu cung, tam phương và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc gia hội vi đến đây cách. Thơ viết:

Cung mệnh nhật nguyệt ưa tương phùng, canh gặp khoa quyền ở hóa trung tâm. Đến đây mệnh võ quan cần phải xây tiết, quan văn định chủ vị tam công.

Trải qua nói: “Xấu cung lập mệnh nhật nguyệt triêu, bính mậu sinh ra phúc lộc tha. Chính cung bình thường trung cuộc luận, đối chiếu phú quý họa giai tiêu”, “Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chiếu xác nhập minh”, “Nhật nguyệt cùng vị, an mệnh xấu, Hầu bá của tài (cát hóa phương tốt, bính mậu tân sinh ra cát)”, “Nhật nguyệt cùng xấu, an mệnh vị, Hầu bá của tài (cát hóa phương tốt, bính tân sinh ra cát)”, “Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công”. Như:

Viên Thụ San, càn tạo 1881 tân tị năm nhuận mười lăm tháng bảy nhật giờ dần sinh (sai ai ra trình diện mệnh lý tham nguyên), an mệnh ở vị, nhật nguyệt ở xấu, quyền lộc phụ bật gia hội, xương khúc giáp mệnh, vi dân quốc thời kì trứ danh mệnh lý học giả, sống đến cửu tuần. Chủ yếu sáng tác có < mệnh lý tham nguyên >, < đại lục nhâm tham nguyên >, < mệnh phổ >. (tân tị đinh dậu ất tị mậu dần, nhất tuổi)

44, thềm son quế trì cách

Thái dương ở thìn cung hoặc tị cung tọa mệnh, Thái âm ở dậu cung hoặc tuất cung tọa mệnh, hai sao giai lâm vượng địa, thái dương vi thềm son, Thái âm vi quế trì, cho nên vi đến đây cách. Mệnh nhập đến đây cách, giai chủ niên thiếu đắc chí. Như thi lên đại học, kế thừa tài sản, xuất ngoại đọc sách, ở phi thường tốt công ty công tác, tuổi còn trẻ bị trọng dụng, tác vi thời gian tới người nối nghiệp, hoặc kinh thương phát tài, các loại. Tam phương tứ chính hội ngôi sao may mắn, chủ sau này còn có kỳ cẩm tú tiền đồ. Thơ viết:

Nhị diệu thường minh chính được trung tâm, tài hoa thanh thế định kỳ hùng. Niên thiếu tế được phong vân hội, nhảy Thiên Trì liền hóa long.

Trải qua khứ: “Thềm son quế trì, sớm toại mây xanh của chí”. Như:

Nào đó thị thị trưởng, càn tạo 1951 tân mão năm chín tháng mười bốn nhật giờ sửu sinh, Thái âm ở dậu cung tọa mệnh. Xuất thế vinh hoa, quyền lộc thủ tài phúc vị, xương khúc lộc tồn củng chiếu, phú hơn nữa quý. 1997 năm đông do Huyện trưởng thăng vi thị trưởng. (chú: Đến đây vi đỏ tươi tiên sinh ở tự thuật muốn ta suy tính của mệnh)

45, biệt thự đăng dong cách

Hóa khoa ở cung mệnh, hóa quyền ở tam phương triêu là. Đến đây cách thông minh hơn người, tất thi vào cao đẳng học phủ, mà lại chủ một thân văn chương quán thế, hoặc ở học thuật, khoa học kỹ thuật trên có sang tân và phát minh. Vừa nên từ nhâm quản lý của chức, hoặc ở trong chính trị tác ăn ý. Thơ viết:

Vũ môn nhảy liền bay lên không, tài giỏi cao chót vót biển trung tâm. Tam cấp phi trở mình hợp biến hóa, phong vân đất bằng phẳng khởi giao long.

Trải qua nói: “Khoa mệnh quyền triêu, đăng dong biệt thự”, “Khoa quyền đối củng, nhảy tam cấp vu vũ môn”.

46, khoa danh hội lộc cách

Hóa khoa ở cung mệnh, hóa lộc ở tam phương lai triêu. Thơ viết:

Khoa danh ở mệnh số trung tâm triền, trác việt tài hoa chừng truyện. Nhảy quá lên tam cấp lãng, y quan đẹp thị quân tiền.

Trải qua nói: “Khoa lộc mệnh phùng kiêm hợp cát, uy quyền áp chúng Tương Vương triêu”.

47, cực hướng ly minh cách

Tử vi ở ngọ cung tọa mệnh, tam phương tứ chính vô sát thấu, hợp đến đây cách. Tử vi vi bắc cực, ngọ cung thuộc ly quẻ Vị, tên cổ. Án đến đây cách, là tử vi ở ngọ nhập miếu, nếu không gia sát tinh, tung vô cát phụ, cũng chủ phú quý không nhỏ. Nhược hội ngôi sao may mắn, được đến đây cách người, điều không phải trong triều hiển hoạn, cũng là thương giới cự phú, cách cục của tốt, hơn xa cái khác. Tử vi tại tí tọa mệnh, xa xa thua ở ngọ cung oai thế. Thơ viết:

Ngồi thông tư gián túc uy phong, khí tượng đường đường lập trong điện. Mấy vòng vương đình thuộc bổn phận sự, chung thân phú quý Vị tam công.

Trải qua nói: “Tử vi cư ngọ vô sát thấu, Vị chí công khanh”, “Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ năm sinh ra, Vị chí công khanh”. Như:

Nào đó phú thương, càn tạo 1953 quý tị năm tháng mười mùng hai nhật giờ Tỵ sinh, tử vi ở ngọ cung tọa mệnh, có tử cung lộc tồn tương đối. 1987 năm bắt đầu phát tài, liên tục mười năm món lãi kếch sù, vi ngàn vạn lần phú ông. Duy kiếp không Hóa kị tướng thấu, tái vô cát diệu tương phụ, chung tất có đại rách nát.

48, hóa Tinh phản quý cách

Thiên đồng ở tuất cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra gặp của; cự môn ở thìn cung tọa mệnh, tân năm sinh ra gặp của, đến đây vi hóa Tinh gặp quý cách. Duyên thiên đồng ở tuất, vi bình cung, bản vi bất lợi, nhưng năm đinh sinh ra, dần cung có Thái âm hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, cung mệnh thiên đồng hóa quyền, đối cung cự môn Hóa kị lai xung, trái lại vi đại phú đại quý của cách. Cự môn ở thìn, vi bình cung, bản vi bất lợi, tân năm sinh ra cự môn hóa lộc, và dậu cung lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau, cung tài bạch có thái dương hóa quyền, tất chủ phú quý, nếu có văn xương Hóa kị ở mệnh hoặc thiên di, không làm hung luận, cũng chủ phú quý. Nhược gia hỏa linh không kiếp, thì đặc biệt. Thơ viết:

Tam tinh biến hóa tối vô cùng, cùng tuất tương phùng cự gặp long. Sinh giá trị đinh tân cần phải phú quý, thanh niên công chính triều đình trung tâm.

Trải qua khứ: “Thiên đồng tuất cung vi trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý”, “Cự môn thìn tuất vi hãm địa, tân nhân hóa cát lộc hóa cát lộc cao chót vót”, “Thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn, tân mạng người gặp trái lại vi kỳ cách”, “Cự nhật củng chiếu vi kỳ cách”. Như:

Nào đó thương nhân Hồng Kông, 1951 tân mão năm tháng sáu mùng bốn nhật giờ mẹo sinh, cự môn ở thìn tọa mệnh, cự môn hóa lộc, tử cung thái dương hóa quyền, bản thuộc kỳ cách, đáng tiếc nếu không sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn lai hội, tài bạch, thiên di, quan lộc hung tinh quá nhiều, cho nên phát tài không lớn, mà lại đa phá hao tổn. Duyên bát tự ít thủy, 1997 năm do Hương Cảng lai Trùng Khánh phát triển sự nghiệp (Trùng Khánh ở Hương Cảng phương bắc), để có thể lấy được lời nhiều, 1998 năm thất ý mà về.

49, đeo sao được địa cách (vũ khúc thủ viên)

Vũ khúc miếu vượng thủ mệnh, và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội vi bản cách. Thơ viết:

Đeo sao nhập miếu thực vi tường, Vị chính quan cao nơi cường. Chiếm đất công thành đa hay trù, uy phong lẫm lẫm trấn biên cương.

Trải qua nói: “Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch”, “Vũ khúc nhập miếu, và xương khúc đồng cung, ra tương nhập tướng”, “Vũ khúc khôi việt cư miếu vượng, tài phú của quan”, “Vũ khúc lộc mã đồng cung, phát tài xa hương”. Như:

Lư thắng ngạn, càn tạo càn tạo 1945 ất dậu năm tháng năm mười tám nhật buổi trưa sinh, vũ khúc Thiên phủ tại tí cung tọa mệnh, tả hữu khôi việt hội hợp, tử vi hóa khoa, chủ phú quý thanh danh, vi Đài Loan phật giáo giới đứng đầu một trong, pháp lực vô biên, gọi “Liên sinh hoạt phật”.

50, nhật nguyệt bức tường cách

Thái dương Thái âm ở xấu vị, tọa cung điền trạch (đến đây tất vi phá quân ở thìn tuất cung tọa mệnh), và lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt đồng cung gia hội. Mệnh nhập nhật nguyệt bức tường cách, chủ đại phú, vưu đa bất động sản, như lâu vũ, điền đất, sơn lâm, khu nhà cấp cao, hoặc năng lực kế thừa tổ nghiệp. Bản cách sinh ra, nhưng cần phải cung mệnh tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn tịnh cát hóa, phương vi chính xác cách, nhược cung mệnh tam phương hội hung thần đa, nhưng thuộc nghèo hèn của mệnh, cung điền trạch của cát cũng không trọng dụng.

51, tài lộc giáp mã cách

Đến đây luận giáp cục quá mức vi miễn cưỡng. Thiên mã thủ cung mệnh, mà lân cung có vũ khúc và hóa lộc lai giáp, vi tài lộc giáp mã cách, cung mệnh tọa trường sinh hoặc là đế vượng vưu hay. Đến đây cách sinh ra, đại thể đầu cơ trục lợi, có can đảm mạo hiểm khó khăn, chủ tiên bần hậu phú, cũng không quý cũng. Nhưng cần phải mệnh tọa trường sinh đế vượng, tam phương có ngôi sao may mắn gia hội, phương làm vợ cả phú luận của. Nếu không có tả hữu xương khúc, nhưng thuộc bình thường. Tường thi của:

1, thái dương thiên mã ở tị cung hoặc hợi cung tọa mệnh, phùng quý năm sinh ra, phá quân ở cung phụ mẫu hóa lộc, và vũ khúc ở huynh đệ cung lai giáp cung mệnh;

2, thiên đồng thiên mã ở tị cung hoặc hợi cung tọa mệnh, phùng quý năm sinh ra, phá quân ở huynh đệ cung hóa lộc, và vũ khúc ở cung phụ mẫu lai giáp cung mệnh;

Vương mỗ, càn tạo 1963 quý mão năm tám tháng hai mươi sáu nhật giờ Tuất, thái dương, tả phụ, thiên mã ở hợi cung tọa mệnh, phá quân hóa lộc và vũ khúc lai giáp cung mệnh, tam phương sẽ có hóa khoa hóa quyền, lại thấy phụ bật khôi việt, cho nên một thân năng lực tay không hưng gia, hoành phát của cải. Nguyên vi nhất nông dân, năm mới đã từng đi lính, xuất ngũ hậu vẫn ở trong xã hội lăn lộn, không làm việc đàng hoàng, tự 1993 năm khởi bạn ma phối gia công hán, không được hai năm liền phát tài mấy trăm vạn, hiện nay sự nghiệp cũng thuận lợi, duy ăn no noãn tư dâm dục, đại lượng mê người thê nữ, điên cuồng phiêu đổ, ngân hàng cho vay vị hoàn người cũng thượng đa cũng. Mặc dù danh “Nhật nguyệt trái lại bối”, nhưng đến đây vi trái lại cách, trái lại ra giàu có chi lưu.

52, minh lộc ám lộc cách

Tức cung mệnh có hóa lộc (hoặc lộc tồn), mà không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn (hoặc hóa lộc) là cũng. Tường thi của:

1, giáp năm sinh ra, liêm trinh tham lang ở hợi, liêm trinh hóa lộc, mà dần cung có lộc tồn và hợi không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dần hoặc hợi;

2, ất năm sinh ra, thiên cơ thiên lương ở tuất cung, thiên cơ hóa lộc, mà mão cung có lộc tồn và tuất không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở tuất hoặc mão;

3, bính năm sinh ra, thiên đồng thiên lương ở thân, thiên đồng hóa lộc, mà tị cung có lộc tồn và thân không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

4, năm đinh sinh ra, Thái âm thái dương ở vị, Thái âm hóa lộc, mà ngọ cung có lộc tồn và vị không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở vị hoặc ngọ;

5, mậu năm sinh ra, tham lang ở thân, tham lang hóa lộc, mà tị cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

6, kỷ năm sinh ra, vũ khúc tham lang ở vị, vũ khúc hóa lộc, mà ngọ cung có lộc tồn và vị không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở ngọ hoặc vị;

7, canh năm sinh ra, thái dương ở tị, thái dương hóa lộc, mà thân cung có lộc tồn và tị không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở thân hoặc tị;

8, tân năm sinh ra, cự môn ở thìn, cự môn hóa lộc, mà dậu cung có lộc tồn và thìn không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dậu hoặc thìn (vừa vi hóa Tinh phản quý cách);

9, nhâm năm sinh ra, thiên đồng thiên lương ở dần, thiên lương hóa lộc, mà hợi cung có lộc tồn và dần không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh ở dần hoặc hợi;

10, quý năm sinh ra, tử vi phá quân ở xấu, phá quân hóa lộc, mà tử cung có lộc tồn và xấu không bàn mà hợp ý nhau, an mệnh tại tí hoặc xấu.

Đã ngoài chư chờ, duy dĩ cung mệnh hóa lộc, có cung điền trạch của lộc tồn lai không bàn mà hợp ý nhau phương vi tốt cấu. Như giáp năm liêm tham ở hợi, mậu năm tham lang ở thân, canh năm thái dương ở tị. Hoặc nguyên bản tam phương tứ chính cách cục ngon, được minh lộc ám lộc, có thể khởi “Dệt hoa trên gấm” tác dụng.

Trải qua nói: “Minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm”.

53, khoa minh lộc ám cách (minh châu ám lộc)

Tức hóa khoa thủ cung mệnh, cung mệnh của không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn là cũng.

Giáp năm sinh ra vũ khúc ở hợi hóa khoa thủ mệnh, mà dần cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau.

Ất năm sinh ra tử vi ở tuất hóa khoa thủ mệnh, mà mão cung có lộc tồn (vừa vi quyền lộc giáp mệnh cách);

Bính năm sinh ra văn xương ở thân hóa khoa thủ mệnh, mà tị cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Năm đinh sinh ra thiên cơ ở vị hóa khoa thủ mệnh, mà ngọ cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Mậu năm sinh ra hữu bật ở thân hóa khoa thủ mệnh, mà tị cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Kỷ năm sinh ra thiên lương ở vị hóa khoa thủ mệnh, mà ngọ cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Canh năm sinh ra thiên đồng ở tị hóa khoa thủ mệnh, mà thân cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Tân năm sinh ra văn khúc ở thìn hóa khoa thủ mệnh, mà dậu cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Nhâm năm sinh ra tả phụ ở dần hóa khoa thủ mệnh, mà hợi cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau;

Quý năm sinh ra Thái âm ở nói xấu khoa thủ mệnh, mà tử cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau.

Trải qua nói: “Khoa minh lộc ám, đứng hàng tai thai”.

Trải qua nói: Phi cách phi cục, yên được vi phúc, con người mệnh không hợp tiền cách, vừa phạm kiển cục, tất sát mẹ goá con côi nghèo hèn.

1, mệnh vô chính diệu cách

Cung mệnh vô tử vi Thiên phủ tinh hệ mười bốn chính diệu, bất luận cung mệnh có hay không có lộc tồn, dương đà, hỏa linh, tả hữu, xương khúc, khôi việt chờ ngoại hạng Tinh, chỉ cần vô Tử Phủ mười bốn chính diệu, đều vi mệnh vô chính diệu cách. Phán đoán suy luận cung mệnh thì, yếu xem xét cung thiên di của cát hung lai định mệnh cung của cát hung, đồng thời muốn xem cung mệnh sở rơi của thiên diệu, hóa diệu, tạp diệu cát hung làm sao, dĩ định họa phúc. Mệnh vô chính diệu cũng không phải là nhất định thuộc nghèo hèn của mệnh, chỉ cần tam phương có nhập miếu vượng của ngôi sao may mắn cập lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội, không gặp hung tinh, nhưng có thể thăng chức rất nhanh, phát huy tài năng, phú quý có thể kỳ.

Nhược cung mệnh thiên diệu, hóa diệu, tạp diệu tẫn đa hung tinh, Tam hợp cung cập đối cung tinh thần hãm thất, hội tụ Tứ Sát kiếp không, mà vô ngôi sao may mắn gia hội, ở còn nhỏ đa hội chết non. Nhược tránh được không chết, cũng là nhị họ kéo dài sinh, vi nô vi bộc, suốt đời bần cùng, nhiều tai nạn, bất năng phát đạt. Nên xuất gia vi tăng nói (bất quá nói đi nói lại thì, bây giờ tăng nói ngày quá bỉ ta ngươi hoàn hảo). Lại như cung phụ mẫu cũng không chính diệu, thì niên thiếu càng đau khổ. Đến đây cách ở còn nhỏ đa bệnh đa tai, và song thân duyên mỏng, hoặc tang phụ, hoặc tang mẫu, hoặc cho làm con thừa tự làm con nuôi, cải danh thay đổi họ Phương có thể sống mệnh, hoặc tùy mẫu kế bái, hoặc là tư sinh, hoặc là thứ (phụ thân tiểu lão bà) sở sanh. Thành niên hậu hoặc ở rể thê gia, hoặc rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Cho nên thơ cổ nói:

Cung mệnh không có chính diệu Tinh, ấu tuổi trọng trọng có tai hoạ. Duy là cho làm con thừa tự phương đắc thọ, tha hương xong đi chủ bữa tiệc sàng.

Người thời nay của mệnh đa nghiệm vu còn nhỏ đa bệnh, và song thân tình cảm cạn, suốt đời ở giữa hội sửa chữa chính họ hoặc danh, ly hương ngoại phó vân vân hình. Đến nỗi thứ sở sanh, cho làm con thừa tự làm con nuôi, hoặc ấu tang phụ mẫu, ở rể vân vân hình ít.

Trải qua nói: “Mệnh vô chính diệu, nhị họ Phương có thể kéo dài sinh, ly tổ lại vừa thành gia”, “Mệnh vô chính diệu, chết non cô bần”.

2, cực cư mão dậu cách

Tử vi tham lang ở mão dậu tọa mệnh, vừa gặp sát tinh. Tử tham mão dậu, cũng không phải là mỗi người đều là nghèo hèn của mệnh hoặc tăng nhân đạo sĩ. Nhược gặp tử vi hóa quyền, hóa khoa, tham lang hóa lộc, hóa quyền, hoặc lộc tồn tại cung mệnh, hoặc gia hội Hỏa Tinh, linh Tinh, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc chờ đã ngoài tình hình, đều bất năng dĩ nghèo hèn định của, trái lại chủ phú quý thành công (nữ mệnh không thích hợp sai ai ra trình diện xương khúc).

Nếu không có kể trên bất kỳ một cái nào tinh diệu hội hợp, mà cung mệnh tam phương sai ai ra trình diện kình dương, Địa kiếp, thiên không, tuần thiên không, chặn thiên không, Hóa kị, thiên khốc, thiên hư, cô thần, quả tú chờ tinh tú, tất suốt đời không làm nổi, bần cùng cô đơn, danh lợi câu vô, nên xuất gia vi tăng nói, không vong nếu là ở cung mệnh, một thân và tôn giáo của duyên phận dũ cường, cho nên thơ cổ nói:

Cực cư mão dậu gặp tai kiếp thiên không, mười người của mệnh cửu vi tăng.

Vừa nói:

Thử hỏi đến đây thân nơi nào khứ, nạp y cạo đầu cư không môn.

Đương nhiên bây giờ giả hòa thượng, qua sĩ, giả ni cô nhiều lắm, cho dù xuất gia người, không ít người cũng không – ly khai là tửu sắc tài vận, không có mấy người là thật chính tu hành mà có pháp lực người đó. Mà xã hội chi lưu cũng mình quảng cáo rùm beng mà thôi, dĩ đến đây tiến hành lừa dối tài sắc hoặc thỏa mãn nào đó tâm lý.

Tử vi tham lang ở mão dậu cung tọa mệnh, đa số nhân giống như hạ đặc điểm: ① đa số so sánh giảng nghĩa khí, sanh ra ở rất bình thường gia đình;② có dáng vóc tiều tụy tôn giáo tín ngưỡng, một thân tin tưởng huyền học, thầy tướng số, bói toán, khí công, y học, thật là thần tiên thuật, thậm chí hội đầu nhập thời gian khứ nghiên cứu;③ và khác giới giao tiếp thời gian đa, cá tính và ngoại tại hình tượng phú sinh mị lực, dễ hấp dẫn khác giới. Nam tử sảng khoái chuyên gia, không quá coi trọng tiền tài, nữ tử vóc người gợi cảm, tìm cách nhiều lắm, bất an sinh thất, nên giá đã ly dị lão công, hoặc trước khi kết hôn có khá nhiều khúc chiết lại vừa giai lão;④ vi “Đào hoa phạm chủ” của cách, nam nữ giai dễ có đào hoa, quan hệ hôn nhân từng có vấn đề hoặc có không bình thường việc, gia không vong bất luận;⑤ phối ngẫu thân thể so sánh vi mập mạp. ⑥ chính thọ mệnh khá lâu.

Trải qua nói: “Bắc cực gia hung thần, vi tăng vi nói”, “Cực cư mão dậu, đa vi thoát tục tăng nhân”, “Nữ mệnh, tử vi tham lang đồng cung, rơi phong trần (án: Cung mệnh, phúc đức, phu tử nhị cung gia sát mới là)”, “Tử vi tham lang vi chí dâm, nam nữ tà dâm” “Tử vi tham lang đồng cung sinh mão dậu, bất trung bất nghĩa, nặc cận gian nhân”, vô phụ bật xương khúc hội hợp, cận tiểu nhân mà xa quân tử, và người xấu cùng một giuộc, thích cùng không đứng đắn người đó cùng nhau lêu lổng. “Tử vi tham lang đồng cung, như vô chế, là vô ích người (được phụ bật xương khúc giáp chế, thì không đến đây luận)”. Như:

Thái kinh, Bắc Tống gian thần. Càn tạo 1047 Đinh Hợi năm tháng giêng mười bảy nhật giờ hợi sinh (sai ai ra trình diện tam mệnh thông hội), tử vi tham lang ở mão cung tọa mệnh, được xương khúc khôi việt giáp chế, doãn vi quý luận, nhưng có kình dương và tham lang hội hợp, nhưng chủ bất trung bất nghĩa, nặc cận gian nhân. Thái kinh vi Bắc Tống gian thần, quan bái thái sư, nặng thêm bóc lột, bài xích dị kỷ, xây dựng rầm rộ, bị xưng vi “Lục tặc” đứng đầu. 80 tuổi thì, quân Kim công tống, tỷ số toàn gia nam đào, bị khâm tông trục xuất Lĩnh Nam, cách chức xoay mình thiều đam nhị châu, trên đường chết vào đàm châu (nay Hồ Nam Trường Sa). (Đinh Hợi nhâm dần nhâm thìn tân hợi, ba tuổi)

< Trung Hoa Trung Quốc cổ đại dân gian phương thuật > một lá thư trung tâm thứ 195 trang viết:

“Tống đại có một vị Trịnh thị, sinh hạ một đứa con trai ngày sinh tháng đẻ và thái kinh tương đồng. Căn cứ thầy tướng số thuật của để ý, hai người mệnh xa tựa hồ hẳn là tương đồng. Nhưng kẻ khác không biết nên khóc hay cười chính là, thái kinh quan bái thái sư, quyền thế hiển hách, mà Trịnh thị nhi tử nhưng ở mười tám tuổi thì sẽ không may mắn chết chìm. Thái trịnh lưỡng số mạng của người có thể nói có cách biệt một trời.

Đã ngoài mấy người ví dụ, ở trình độ nhất định thượng hầu như có thể tuyên cáo thầy tướng số thuật triệt để phá sản. “

Sách cổ tằng ghi chép giá nhất cố sự: “Lộng lẫy cải nguyên, tuổi phục Đinh Hợi… Dĩ tháng giêng mười lăm nhật giờ hợi sinh một con trai, năm tháng nhật thì, thích và lỗ công thái kinh hợp, kỳ gia đại hỉ… Năm mười tám, cuối mùa xuân du lịch, mã hốt nhảy vào ba trung tâm chết chìm.” nói Trịnh thị người ấy vãn vu thái kinh một vòng hoa giáp xuất thế. Thì là tống ra hai người bát tự tương đồng (căn cứ tác giả so với tế tra, kỳ thực tịnh không giống nhau, thái kinh nhật can chi nhâm thìn, Trịnh thị người ấy nhật can chi nhâm dần), thế nhưng gặp may cởi vận mấy tuổi tuyệt không giống nhau, canh vi quan trọng là …, bởi vì sinh nhật sổ bất đồng của cho nên, hai người mệnh bàn tuyệt đối sẽ không tương đồng (thái kinh là tháng giêng mười bảy, tử tham ở mão, Trịnh thị người ấy là tháng giêng mười lăm, cự cơ ở mão). Phải biết rằng, tử vi đẩu số mệnh bàn mới là quyết định một người phú quý nghèo hèn tối chính xác đông tây, mà không phải bát tự tổ hợp, bát tự dự đoán chỉ là mệnh lý học một bộ phận mà thôi. Mệnh bàn bất đồng, kỳ số phận cát hung tự nhiên bất đồng, chính như cai thư tác giả nói, “Thái trịnh lưỡng số mạng của người có thể nói có cách biệt một trời”. Nhưng muốn bằng một tiền đề đã lệch lạc (hai người của bát tự tịnh không giống với, càng không cần phải nói mệnh bàn cũng kém dị quá nhiều) ví dụ chứng minh lai “Tuyên cáo thầy tướng số thuật triệt để phá sản”, vị miễn nói còn quá sớm.

Càn tạo, 1947 Đinh Hợi năm tháng giêng tháng giêng mười một nhật giờ hợi sinh, tử vi tham lang ở mão cung tọa mệnh, khôi việt xương khúc linh Tinh hội hợp, tất nhiên chức vị. Vị phát tích tiền chỉ là một thông thường hộ lâm viên, nhân tài cán ưu tú, vận khí vừa tốt, cho nên số làm quan, thăng tới Huyện ủy thư ký, khu ủy bí thư, 1997 năm điệu nhập thị nội nhâm cục trưởng. Duy tử tham đồng cung mão dậu, khó tránh khỏi có rượu sắc phương diện ham mê. Đến đây và thái kinh của mệnh bàn trừ nhật hệ chư Tinh bất đồng ra, còn lại hoàn toàn tương đồng, mặc dù đồng chúc phú quý, mà thái kinh quý đến cực điểm phẩm, mà bản mệnh nhiều nhất cũng bất quá là một “Lục phẩm” tiểu quan. Làm quan xa xa thua thái kinh tới đại, đến đây chỉ và phần mộ tổ tiên phong thuỷ, bát tự tổ hợp, ngày mốt hoàn cảnh xã hội, cá nhân tu dưỡng cập các loại “Vận khí” hữu quan, canh chuyện rất trọng yếu, hai người vị trí thời đại kém được quá xa. Đến đây mệnh sinh hoạt tại hiện đại, đương nhiên có thể thưởng thứcVCD, lên ti vi, ngồi máy bay, gọi điện thoại, xao máy vi tính, hátXO, tắm tang nã, tọa tân sĩ, đáo Thái Lan khán gay biểu diễn… , các loại, lần này cũng đều là 900 năm trước thái kinh thái sư nằm mơ đều không thể hưởng thụ đông tây.

3, sát củng liêm trinh cách

① liêm trinh, thất sát hai sao phân thủ thân cung và cung mệnh;② liêm trinh thất sát ở xấu vị cung thủ mệnh;③ thất sát ở mão dậu thủ mệnh, Tam hợp có liêm trinh. Đã ngoài chư chờ, cung mệnh tam phương tứ chính vô ngôi sao may mắn gia hội, trái lại gia hội dương đà hỏa linh thiên hình Hóa kị kiếp không chờ chứa nhiều ác diệu, liền vi sát củng liêm trinh của cách. Thơ cổ nói:

Trinh phùng thất sát thực kham thương, thập chở yêm lưu có tai hoạ. Vận tới trải qua yêu cầu đa bất toại, tiền tài hơn hẳn tuyết lưu thang.

Đến đây cách sinh ra, không chỉ bần cùng đa tai, hơn nữa rách nát bất kham. Cần phải chú ý người, yếu tam phương tứ chính không gặp ngôi sao may mắn phương tác đến đây phán đoán, như không rõ xem xét, thì dễ phán đoán lệch lạc. Bởi vậy hữu vân: “Liêm trinh, thất sát, trái lại vi tích phú người”, “Liêm trinh gặp thất sát, hiển quan võ”.

Trải qua khứ: “Liêm trinh chủ thấp hèn của cô hàn”, “Thất sát liêm trinh đồng cung, chủ tàn phế, vừa chủ bệnh lao”, “Thất sát liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi”.

4, cự phùng Tứ Sát cách

① cự môn và hỏa linh dương đà thủ cung mệnh, cư hãm địa;② cự môn thủ mệnh, Tứ Sát thủ thân hoặc cự môn thủ thân, Tứ Sát thủ mệnh, cư hãm địa. Thơ cổ nói:

Cự môn lạc hãm trong người cung, Tứ Sát thiên gặp mệnh lý phùng. Nếu là ngôi sao may mắn vô cứu giải trừ, tất nhiên lưu phối viễn phương trung tâm.

Đến đây cách sinh ra, bần cùng đa tai, phần nhiều là phi, tịnh cụ phạm tội khuynh hướng, ác người chỉ tới tàn phế, ngồi tù, chết thảm. Nữ mệnh, tâm tính hung ác, dâm tiện vô sỉ, cực khắc phu.

Trải qua nói: “Cự hỏa kình dương, phòng tao ải tử”, “Cự môn Tứ Sát sinh thân mệnh, tật ách, luy hoàng khốn yếu”, “Cự môn hỏa linh, phùng ác hạn, chết bởi ngoại đạo”, “Cự môn hỏa linh, vô tử vi lộc tồn áp chế, quyết phối thiên lý, tao hung”, “Cự môn hỏa linh, Tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách”, “Cự môn thủ mệnh, sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm”, “Cự môn Tứ Sát hãm mà hung”.

5, Mã đầu đới kiếm cách

Mệnh ở cung ngọ, kình dương chỉ thủ. Kình dương ở ngọ bản vi hãm địa, đến đây cách chủ đại hung. Cung mệnh ở mão, dậu, tử, gặp kình dương chỉ thủ, cũng chủ đại hung. Tam phương gặp hỏa linh kiếp không sao Hóa kỵ thiên hình, tất sát chết non. Mệnh nhập đến đây cách, một thân bề ngoài dũng cảm rộng lượng, kỳ thực hung ác gian giảo, tàn bạo hung ác, không chỉ phẩm tính không hợp, mà lại chủ suốt đời chiêu hung, hình thê khắc tử, thân mắc bệnh hiểm nghèo, cụ phạm tội khuynh hướng, trung niên yểu vong. Mệnh có ngôi sao may mắn nhập miếu, một thân cũng rất có hào khí, rõ ràng lưu loát. Đi hạn gặp kình dương chỉ ở ngọ hoặc mão, cũng chủ có tai. Cho nên thơ cổ nói:

Dương nhận phải tránh ngọ của phương, nhược lai hãm nội tối vi hại. Hình thê khắc tử sinh nhàn sự, tàn bệnh trung niên phải sớm vong.

Trải qua nói: “Kình dương cư tử ngọ mão dậu hãm địa, tác họa hưng hại, hình khắc rất nặng, giáp mậu canh nhâm sinh ra tất có hung họa”, “Kình dương tại tí ngọ mão dậu thủ mệnh, phi chết non thì hình phạt chính thương”, “Kình dương Hỏa Tinh ở hãm địa thủ mệnh, hạ cách”.

6, mệnh lý phùng thiên không cách

① cung mệnh ở tị hợi, vô chính diệu, Địa kiếp thiên không hai sao cùng tồn tại cung mệnh;② Địa kiếp, thiên không chỉ thủ cung mệnh. Đã ngoài hai người, Tam hợp phương cập đối cung vô cát giải cứu, liền vi mệnh lý phùng thiên không của cách. Mệnh có đến đây cách, không được tụ tài, phiêu bạt đất khách, một đời bần cùng không gặp, vạn sự thành thiên không, là thấp hèn của cách cũng. Tái phùng sát tinh, đa chủ chết non. Cho nên thơ cổ nói:

Không kiếp đã tới cát diệu vô, yêu cầu danh yêu cầu lợi chu toàn hư. Thanh nhàn cô độc phương kéo dài tuổi thọ, vinh hoa phú quý quá khích câu.

Kiếp không vi buồn tối hại nhân, tài trí anh hùng lầm suốt đời. Không thể làm gì khác hơn là vi tăng tịnh học thuật, tài sản vô số cũng cần phải bần.

Trải qua nói: “Sinh phùng thiên không, như nửa ngày chiết sí; trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là lãng lý đi thuyền”, “Mệnh lý phùng thiên không, không được bồng bềnh tức chủ khó khăn”, “Kiếp không hai sao thủ mệnh, gặp cát họa khinh, gặp hung thì hung”, “Địa kiếp thủ sinh thân mệnh, chủ nhân làm việc sơ cuồng, không được chính đạo, hảo vi tà tích việc; thiên không thủ vu thân mệnh, chủ nhân làm việc hư không, không được chính đạo, thành bại đa đoan, không được tụ tài”.

7, thiên lương củng nguyệt cách

Thiên lương ở tị, hợi, thân vi hãm địa, Thái âm ở mão, thìn, tị, ngọ, vị vi hãm địa. ① thiên lương ở hãm địa thủ mệnh và Thái âm gia hội;② Thái âm ở hãm địa thủ mệnh cùng trời lương gia hội. Đã ngoài hai người, cung mệnh cập tam phương vô lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chờ ngôi sao may mắn đồng cung và gia hội, ngược lại sẽ có dương đà hỏa linh kiếp không hình diêu Hóa kị đại hao chờ hung tinh, vi thiên lương củng nguyệt cách. Mạng người phùng đến đây, khốn cùng mà sự nghiệp không làm nổi, không được tụ tài, bồng bềnh tại ngoại, không làm việc đàng hoàng, thành sự bất túc, bại sự có thừa. Nam mệnh lang thang, hảo tửu sắc phiêu đổ, nữ mệnh đa dâm, tư thông nội loạn, cho nên thơ cổ nói:

Nguyệt lương lạc hãm tối kham thương, nhất định phiêu mui thuyền tại ngoại hương. Hát vũ say sưa ca hát suốt ngày say, phong lưu tận diệt tổ điền trang.

Phùng ngôi sao may mắn thì không làm đến đây luận.

Trải qua nói: “Lương dậu, nguyệt tị, lại tác phiêu mui thuyền của khách”, “Thiên lương, Thái âm, lại tác phiêu mui thuyền của khách”, “Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ”, “Thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cuộc, thấp hèn, cô hàn, chết non”, “Lương cùng đối cư tị hợi, nam lang thang, lại dâm”, “Nguyệt diệu, thiên lương, nữ dâm bần”, “Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, và dương đà hỏa linh đồng cung, tứ chi bị thương tàn phế”.

8, văn Tinh gặp giáp cách

Văn xương hoặc văn khúc thủ mệnh, gặp không kiếp hai sao lai giáp. Mệnh vô ngôi sao may mắn, tam phương không được gia cát mà hội hung, tác nghèo hèn luận của, dù có tài hoa, chung thân không gặp, mọi việc dễ bỏ vở nửa chừng, hay là học phi sở dụng, làm chính cũng không yêu thích chức nghiệp, ôm hận chung thân, xương khúc thủ thân cung hai sao lai giáp cũng thế. Nhược cung mệnh chính Tinh miếu vượng hóa cát, tam phương vừa hội ngôi sao may mắn người, không làm đến đây luận. Cho nên thơ cổ nói:

Giáp địa văn Tinh gặp thủ thân, suốt đời lao lực bại không làm nổi. Phùng tài được lộc thế gian hảo, sổ tẫn còn dạy yểu mà lại bần.

9, văn Tinh thất Vị cách

Tức là văn xương văn khúc lạc hãm tọa mệnh, vừa gặp sát xâm (như và Tứ Sát, kiếp không, thiên hình, Hóa kị đồng cung và gia hội), tức vi văn Tinh thất Vị, dù có văn chương cũng nan danh sách đậu. Dụng hiện đại nói mà nói, chính là không có tài hoa, cũng là có tài nhưng không gặp thời. Hoặc bình thường thành tích học tập tốt đẹp, thời khắc mấu chốt ly phân số còn kém như vậy vài phần (kỳ thực chính thi không thi nổi, có thể độc tự trả tiền ma, hơn nữa bây giờ đại học có thể chước tiền khứ độc). Một thân sự học thuyết, lý luận, nhân sinh quan tất có kỳ chỗ quái dị, nan vi thế nhân tiếp nhận, thậm chí nghiên tập bàng môn tả đạo thuật, cùng với tôn giáo, huyền học, pháp thuật chờ. Cho nên thơ cổ nói:

Văn Tinh nhập mệnh bản vi kỳ, tấn công trận địa địch hoàn ứng với sự trở nghi. Nhâm là đèn song chuyên cần gắng sức, công danh thường vu đầu bạc thì.

Trải qua nói: “Xương khúc hãm cung hung thần phá, hư dự của long (hung thần tức dương đà hỏa linh không kiếp)”, “Văn xương hãm địa gia dương, hỏa, xảo nghệ người, đái tật cũng năng lực kéo dài tuổi thọ, có vệt”, “Văn khúc sống cu ky một mình thân mệnh, canh phùng ác sát được thông qua, vô danh, liền nịnh người”.

10, khoa Tinh sát thấu cách

Hóa khoa Tinh thủ mệnh thân cung, mà hung thần xung thấu quá mức. Mệnh phùng đến đây cách, tuy rằng học vấn không sai, có văn chương thanh tú, nhưng vi bần hàn người đọc sách. Hiện tại nói đi, phần nhiều là bình thường học tập ưu tú, mà thi vào trường cao đẳng vận khí nghèo nàn người đó, chung nan học lên. Hóa khoa và sát diệu hội hợp, đa chủ ác danh tại ngoại, bị người hủy báng thời gian đa, vừa chủ có lao ngục của ách. Cổ nhân thật sự là bả đọc sách trúng cử coi trọng lắm muốn, ở xã hội hiện đại tự nhiên sẽ đối đến đây tác có chút tu chỉnh, tái sinh ra có chút tương tự tính giải thích. Cho nên thơ cổ nói:

Mệnh lý khoa diệu chính vi thanh, hung thần đa vi nơi ở ẩn nhân. Ngay cả cát thủ cũng thất cục, đọc sách tới lão không có công danh.

Trải qua nói: “Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa danh hãm trong hung thần”, “Hóa khoa ngại phùng chặn thiên không, tuần thiên không, kiếp không”, “Hóa khoa thủ thân mệnh, phùng ác diệu, cũng vi văn chương tú sĩ”, “Khoa Tinh cư sinh hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù”.

11, khoa Tinh phùng đặc biệt

Hóa khoa Tinh ở cung mệnh, gặp dương đà hỏa linh kiếp không xung thấu, nan danh sách đậu. Cho nên thơ cổ nói:

Tế bả khoa danh tỉ mỉ tường, nhược phùng ác sát quý danh nan. Mấy năm liên tục cư ở tôn ngoài núi, chích trứ cao minh nhất sĩ khán.

Trải qua nói: “Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa danh hãm trong hung thần”.

12, khôi việt hung xung cách

Khôi việt nhập mệnh thân cung, mà phùng chúng đa hung thần đồng cung, gia hội, mà lại không có giải cứu. Thì khôi việt của điềm lành thì không hiện vậy. Cho nên thơ cổ nói: “Khôi việt văn Tinh thủ quý quang vinh, lo gì BẢNG không được đề danh. Nhược sát hung chúng vô Tinh cứu, cố tật triền thân tổng vô tình”.

Trải qua nói: “Khôi việt gặp lại dương đà không kiếp thấu, cố tật vưu đa”.

13, vũ tham thủ thân cách

Mệnh vô chính diệu, vũ khúc tham lang hai sao thủ thân cung. Đến đây cách tất là mão giờ Dậu sinh ra, thân cung ở thiên di, vũ khúc tham lang cư sinh cung thiên di. Nhược cung mệnh tam phương tứ thủ phạm sát đa hội, niên thiếu chết non, không phải suốt đời nghèo hèn. Nhược cung mệnh tam phương tứ chính sẽ có ngôi sao may mắn, vũ khúc tham lang lại được cát hóa, chủ tiên bần hậu phú, lúc tuổi già lấy được phúc. Đến đây cách người sống, phần nhiều là tài nghệ, nghệ thuật người. Cho nên thơ cổ nói:

Mệnh vô chính diệu giá trị tung Tinh, niên thiếu nhất định là tác cô bần. Vũ tham lang được Vị chung cần phải cát, cảnh đêm phương vi giàu có và đông đúc nhân.

Trải qua nói: “Tham lang vũ khúc cùng thủ thân, vô cát, mệnh trái lại không dài”, “Vũ khúc tham lang gia sát kị, tài nghệ người”, “Tham lang vũ khúc đồng cung, tiên bần rồi sau đó phú”, “Tham lang vũ khúc đồng cung, vi nhân siểm nịnh gian tham, vì tư lợi, vô đạo đức công cộng tâm”.

14, cự cơ hoá dậu cách

Cự môn thiên cơ ở dậu cung tọa mệnh, có Hóa kị đồng cung, vi đến đây cách. Cự cơ ở mão, có thể vi quý cách, ở dậu thì giống nhau không được dĩ phú quý luận của. Nhân vi dậu vi thiên cơ mộc đến chết địa, cự môn thủy của bại địa. An mệnh dậu cung, ất tân quý năm sinh ra may mắn, nếu như cung mệnh vô lộc tồn và hóa lộc hóa quyền, rốt cuộc cũng là tầm thường của cách. Tung hội ngôi sao may mắn phú quý cũng là có hạn, xa bỉ ở mão cung chỗ thua kém. Nếu không sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, phùng cự môn hoặc thiên cơ ở cung mệnh Hóa kị, thì dĩ hung mệnh luận của. Kỳ một đời người không được thuận, bất năng phát đạt, mà lại vì tư lợi, lòng dạ chật hẹp, thường thường nói không được lựa chọn ngữ, xuất khẩu đả thương người, nhân lắm mồm khéo nói, cách cũ họa là từ ở miệng mà ra. Nữ mệnh, vi phá đãng của cách, nếu không có kỹ nữ, cũng tất chủ dâm loạn, ở mão cung cũng thế. Cho nên thơ cổ nói:

Đổi Vị thiên cơ cự diệu quá, hóa hung khổ cực thụ bôn ba. Tâm cao ý dũng chưa từng nghỉ, ngữ nói vô tình cú cũng ngoa.

Trải qua nói: “Cự cơ dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh”, “Nữ mệnh, cự môn thiên cơ vi phá đãng”, “Cự cơ ở dậu, hội dương đà, nam nữ tà dâm”, “Nữ mệnh Tứ Sát xung hợp, dâm tiện, hình khắc”. Như:

Nào đó nữ mệnh, 1963 quý mão năm chín tháng hai mươi bảy nhật giờ sửu sinh, cự môn thiên cơ thiên diêu ở dậu cung tọa mệnh, Tam hợp văn khúc văn xương. Hai mươi chín tuổi ly hôn hậu xuôi nam Quảng Đông, làm mại dâm hoạt động, giàu to rồi tài sau khi, lại nhớ tới nội địa.

15, hình tù giáp ấn cách

① cái thiên tướng vi ấn, liêm trinh có tù, kình dương hóa khí vi hình, nếu bàn về “Giáp”, thì thiên tướng không có khả năng bị liêm trinh và kình dương hai sao sở giáp. Thực vi liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ cung tọa mệnh, có kình dương đồng cung, cho nên được tên này, dĩ bính năm sinh ra liêm trinh ở ngọ Hóa kị hung nhất. Đến đây cách sinh ra, tất vi tội phạm, có lao ngục tai ương, tao pháp luật của chế tài, tịnh dễ bị chết thảm. Nữ mệnh, sẽ có lưu sản, khai đao, huyết quang việc, mà lại cung phu thê sai ai ra trình diện đà la tham lang, đa chủ trượng phu chết sớm. ② liêm trinh thiên tướng cùng trời hình đồng cung, cũng vi “Hình tù giáp ấn” chủ vi vũ dũng người, gia ngôi sao may mắn mong muốn phú quý, cư sinh cung mệnh tam phương, đa vi quân đội, bót cảnh sát hoặc cái khác tư pháp bộ môn công tác.

Trải qua nói: “Hình tù giáp ấn, hình trượng duy tư”, “Thiên tướng thủ mệnh, liêm trinh kình dương giáp, hình trượng khó thoát”. Như:

Càn tạo, 1968 mậu thân năm hai tháng mười một nhật giờ Dậu sinh, liêm trinh, thiên tướng, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, 1987 năm nhân trộm cướp tội bị xử năm năm ở tù, ra tù hậu thói quen không thay đổi, không chỉ thay đổi bản gia lịch, hơn nữa hút bạch phiến, 1996 bị bắt, ở ngục giam cưỡng chế giới độc, tịnh hình phạt ba năm.

16, nguyệt cùng gặp sát cách

(điều không phải đầu ngựa đái tiến) Thái âm thiên đồng ở ngọ cung tọa mệnh, bản thuộc lạc hãm, lại có Hỏa Tinh, linh Tinh, Địa kiếp, thiên không, thiên hình chờ ác Tinh đồng cung, tam phương vừa gia hội hung tinh, vi đến đây cách. Nhân tất trời sinh tính khiếp nhược, bản thân đa bệnh, suốt đời nghèo hèn sầu khổ. Nữ mệnh khắc phu, thụ tình cảm đả kích, là bị người vứt bỏ thực chất, đa ăn ở tình phụ, hoặc vi kỹ nữ. Mệnh phùng đến đây cách, không chỉ bần, hơn nữa tiện, chung thân bất năng phát đạt. Cùng âm ở ngọ gặp Tứ Sát xung hội, đa chủ tâm ngoan thủ độc, vô tình vô nghĩa, và phụ mẫu thành thù, đồng thời dễ làm phạm tội hoạt động, hình thương đoản mệnh. Cho nên thơ cổ nói:

Cốt gầy thể vi bất túc nói, bả lương đốt hỏa vài lần tiêu. Nhân gian chuyện tốt khó hiểu chỗ, cành lá quang vinh là luôn luôn điêu.

Trải qua nói: “Thiên đồng Thái âm cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, gia sát nặng, tứ chi luy hoàng”. “Nữ mệnh, tuy đẹp mà dâm, nhà kề thị thiếp”.

17, mã thất bại vong cách

Cung mệnh thiên mã, và kiếp không đồng cung, đối cung có lộc tồn, hoặc lộc tọa không vong, vừa phùng không kiếp sát tinh. Sinh phùng đến đây cách, suốt đời luôn luôn đổi tới đổi lui, hối hả ngược xuôi, khổ cực lao lực công dã tràng, vi trống rỗng hiện ra, nghèo hèn của mệnh.

Trải qua nói: “Mã gặp không vong, chung thân bôn tẩu”.

18, lương mã phiêu đãng cách

Thiên lương ở tị hợi cung tọa mệnh, và Tứ Sát không kiếp sao Hóa kỵ đồng cung gia hội, không gặp ngôi sao may mắn, mệnh và thiên di có thiên mã, tức vi đến đây cách. Vi xã hội tầng dưới chót nhân vật, suốt đời phiêu đãng, đang ở tha hương, tịnh thường vi người khác việc mà bôn ba, vô sự rảnh rang mang, danh lợi giai hư, nghèo hèn của mệnh.

Thiên lương ở tị hợi, ất bính mậu nhâm tân năm sinh ra gia ngôi sao may mắn, cũng chủ phú quý, nhưng nhưng không khỏi phiêu đãng, nên đất khách phát đạt, chỉ là phú quý bất năng bền, suốt đời đa sóng gió, chung tất có rách nát.

Trải qua nói: “Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ”, “Thiên lương hãm địa, sai ai ra trình diện dương đà, đồi phong bại tục chi lưu”, “Thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cuộc, thấp hèn cô hàn chết non”, “Nữ mệnh, chủ dâm bần, hoặc nhà kề thị thiếp”. Như:

Đổng hạo nói, càn tạo 1912 nhâm tí năm tám tháng mười tám nhật giờ Thìn sinh, thiên lương ở tị cung tọa mệnh, thiên lương hóa lộc, hợi cung có lộc tồn, hóa khoa cập thiên mã, vi song lộc triêu viên, khoa lộc gặp lại, lộc mã cùng bôn ba của cách, mặc dù cũng thuộc lương mã phiêu đãng của cách, nhưng chủ đại phú quý. Đổng hạo nói vi họ Đông Phương thuyền lớn vương, là Hương Cảng đặc biệt khu hành chính người nhậm chức đầu tiên hành chính quan trên đổng xây hoa cha. 1982 nhâm tuất năm qua đời thì, công ty đã mắc nợ buồn thiu, khó có thể duy trì.

19, sinh không được phùng thì cách

Mệnh tọa không vong hoặc tinh diệu lạc hãm địa, tam phương vô cát củng chiếu, hoặc không vong vừa phùng liêm trinh, phá quân hãm địa, một thân dù có hơn người bản lĩnh, chung bất năng phát huy tài năng, có sống không được phùng thì của thán. Suốt đời bình thường, không có lớn phát triển.

20, lộc phùng lưỡng sát cách

Lộc tồn thủ cung mệnh, hoặc hóa lộc thủ cung mệnh, nhưng cung mệnh cũng có tuần thiên không, chặn thiên không, thiên không, Địa kiếp, cùng là tam phương sẽ có dương đà hỏa linh đại hao chư ác, tức vi lộc phùng lưỡng sát của cách. Chủ một thân tốt mã dẻ cùi, đẹp mà thôi, chung quy bất năng có điều tác vi, dù có một thời của tài lợi cũng rất nhanh hãm trong khốn nghèo.

21, nhật nguyệt giấu huy cách (nhật nguyệt trái lại bối)

Thái dương ở dậu tuất hợi tí cung tọa mệnh, buổi tối sinh ra; hoặc Thái âm ở mão thìn tị ngọ cung tọa mệnh, ban ngày sinh ra. Nhật nguyệt giai chỗ hãm thất chi địa, cung mệnh tam phương tứ chính vô ngôi sao may mắn đồng cung tịnh cát hóa, đồng thời đồng thời gia sẽ có Tứ Sát không kiếp Hóa kị chờ ác, tức vi “Nhật nguyệt trái lại bối” của cách, chủ suốt đời nghèo hèn.

Trải qua nói: “Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là vi thất huy”, “Nhật nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao lực bôn ba”, “Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, phí sức cố sức, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, quan lộc không hiện, tiên chuyên cần hậu nọa, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại ly tổ có thể cát”, “Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, gia hung thần, đái tật; Hóa kị, con mắt tật”, “Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, hóa cát khoa quyền lộc trái lại hung, xuất ngoại ly tổ cát, canh gặp Tứ Sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non”, “Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, và dương đà hỏa linh đồng cung, tứ chi bị thương tàn phế”.

Thông thường nhật nguyệt trái lại bối của mệnh, chỉ cần mệnh có ngôi sao may mắn mà vô sát, tuy rằng đặc biệt vất vả cực nhọc, nhưng thành tựu xa bỉ nhật nguyệt vượng địa thủ mệnh người vi đại (ngày, nguyệt ngọ thủ mệnh không làm đến đây luận, khó có đại phú quý), cho nên ở phán đoán “Trái lại bối” của mệnh thì, thiết bất khả xem thường họa phúc, cần phải tường xem xét. Kỳ thực, nhật nguyệt hãm địa thủ mệnh, cũng không phải là nhất định nghèo hèn không làm nổi, nếu như tam phương tứ chính không cùng hung tinh đồng cung và gia hội, đồng thời có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt đồng cung gia hội, trái lại có việc nghiệp đại thành người, cự phú đại quý người cũng cũng có. Như:

Đái An Na của mệnh, tân sửu năm tháng năm ngày mười chín giờ Dậu sinh, thái dương thiên lương ở dậu cung tọa mệnh, một đời danh phi.

22, tài và tù thù cách

Vũ khúc vi tài Tinh thuộc kim, liêm trinh vi tù Tinh thuộc hỏa. Hai sao một thủ cung mệnh, một thủ thân cung, là hỏa kim tương khắc, như cừu nhân gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, tất hung họa chồng chất, chung thân không được an bình, hai sao có nhất Hóa kị gia sát, định tao bạo bệnh, hiểm ách. Nếu là cung mệnh tam phương tứ chính lâm miếu vượng, gia hội Tinh tịnh được cát hóa, thì không làm đến đây luận.

23, suốt đời cô bần cách

Phá quân hãm địa thủ mệnh (mão dậu cung, tị hợi cung), cung mệnh, đối cung, Tam hợp cung một có bất kỳ một viên ngôi sao may mắn gia hội, tức vi suốt đời cô bần của cách.

24, quân tử không cầm quyền cách

“Quân tử” tức chỉ ngôi sao may mắn, “Không cầm quyền” chỉ chúng Tinh nhập miếu đáng tiếc tẫn rơi vào rảnh rang cung (nam mệnh ngôi sao may mắn rơi vào phụ mẫu, huynh đệ, tật ách, nô bộc, phu thê, tử nữ), mà cung mệnh, cung tài bạch, cung Quan lộc, cung thiên di lộ vẻ tham lang, thiên hình, Tứ Sát, kiếp không chư ác diệu giao nhau, mà lại tinh thần cư hãm địa, tức vi quân tử không cầm quyền, gian thần triều đại đương thời hiện ra. Mạng người được đến đây, là nghèo hèn mệnh chết yểu không thể nghi ngờ.

25, lượng nặng mui xe cách

Lộc tồn và hóa lộc tọa cung mệnh, gặp không vong cướp hao tổn hỏa linh hãm địa đồng cung, vừa hội hung tinh, một thân mặc dù đang ở tài hương, cũng tất khốn cùng chán nản. Như:

Càn tạo, 1953 quý tị năm tháng mười sơ thất nhật giờ hợi sinh, cung mệnh phá quân tại tí hóa lộc, tịnh có lộc tồn đồng cung, vi “Lộc hợp uyên ương” của cách, mà trên thực tế là một bần cùng nông dân. Nguyên nhân vi không kiếp ở mệnh thân, cung mệnh trọng phạm chặn thiên không, tam phương vừa không gặp ngôi sao may mắn của cho nên.

26, dương đà giáp kị cách

Lộc tồn tại cung mệnh, thì tất vi dương đà sở giáp. Nếu có Hóa kị Tinh đồng cung, hoặc đối cung có Hóa kị Tinh phá tan, tức dương đà giáp kị của cách, Hóa kị Tinh của hung tính được dương đà của giáp mà có thể phát huy đầy đủ, kỳ hung cũng biết, hoặc nhân một thời của cát mà chiêu lâu dài của hung. Tuy có lộc tồn tại mệnh, trái lại không được vi mỹ. Ví dụ như an mệnh ở thân, vừa phùng sao Hóa kỵ, kình dương ở dậu, đà la ở vị giáp của, còn lại phỏng đến đây vi lệ. Thái tuế nhị hạn đi ở đây cũng hung, chủ cô bần hình khắc. Nhược lộc biên lai gửi tiền thủ cung mệnh, vô ngôi sao may mắn đồng cung, vi kẻ keo kiệt, cũng có thừa hại của hung.

Trải qua nói: “Lộc phùng phá tan, cát cũng thành hung”, “Dương đà giáp kị vi bại cục”.

27, hỏa linh giáp mệnh cách

Hỏa Tinh linh Tinh ở lân cung lai giáp cung mệnh, tức vi đến đây cách, duy dần ngọ tuất năm sinh ra có tình hình như thế xuất hiện. Mạng người phùng đến đây, một thân gan lớn, có giữ tại phản kháng tâm lý, cụ phá hư tính. Có lẽ cá tính xung động, táo bạo, dễ gặp hung tai. Nhược cung mệnh có Hóa kị Tinh, thì vi điềm đại hung, ắt gặp tai họa bất ngờ, hoặc nhân một thời xung động mà thu nhận nặng tai.

Nếu là tham lang thủ cung mệnh, được hỏa linh giáp mệnh trái lại vi đại cát của cách, nếu như tham lang hóa lộc nói, còn lại là đại phú đại quý của mệnh.

Trải qua nói: “Hỏa linh giáp mệnh vi bại cục (như an mệnh ở dần, Hỏa Tinh ở xấu, linh Tinh ở mão. Cát đa thượng khả, duy giáp ngày kị hung. Tuổi hạn tuần đến tận đây địa cũng hung)”. Như:

Điền trung tâm sừng quang vinh, càn tạo 1918 mậu ngọ năm ba tháng hai mươi tứ nhật giờ Mùi sinh, tử vi tham lang ở dậu cung tọa mệnh, tham lang hóa lộc, hội hợp tị cung của lộc tồn, vi song lộc triêu viên của cách, Hỏa Tinh, linh Tinh ở thân, tuất nhị cung lai giáp, cho nên năng lực thăng chức rất nhanh, 1972 năm bò lên trên Thủ tướng Nhật Bổn bảo tọa. Duy hỏa linh giáp mệnh của tác dụng phụ cũng hiển, tăng cường tham lang Tinh “Tham” tính, sinh 1974 năm nhân phát sinh hối lộ sự kiện xuống thai, 1976 năm vừa nhân tham ô sự kiện mà bị bổ bỏ tù.

28, kiếp không giáp mệnh cách

Địa kiếp thiên không hai sao ở lân cung giáp mệnh. Đến đây cách chỉ có an mệnh tử cung và tị cung, gặp tai kiếp thiên không lai giáp. Dường như phụ mẫu huynh đệ bất lực, kỳ tính chất và kiếp không cùng tồn tại cung mệnh tương tự. Nếu là cung mệnh vô chính diệu, hoặc tinh thần lạc hãm, gặp tai kiếp thiên không giáp, chủ triệu chứng xấu.

Nếu như cung mệnh có ngôi sao may mắn nhập miếu lại được cát hóa, tam phương vừa gia hội ngôi sao may mắn, thì kiếp không giáp mệnh của hung lực chợt giảm, tịnh không đáng sợ hãi, có thể khí của bất luận. Như Bỉ Nhĩ·cái tỳ của mệnh, mặc dù kiếp không giáp mệnh, cung mệnh cập tam phương tứ chính tinh thần nhập miếu, hóa cát, tịnh hội ngôi sao may mắn, vi toàn cầu thủ phủ.

Trải qua nói: “Kiếp không giáp mệnh vi bại cục” (giả như an mệnh ở hợi, cướp tại tí, thiên không ở tuất là cũng. Tuổi hạn đi được cũng hung, giáp kị cũng hung, cô bần hình thương).

Tạp cách

1, phong vân tế hội

Như thân mệnh nhị cung suy nhược bất túc thủ, mà sở hành khổ nhị hạn ngôi sao may mắn san sát, lộc mã cùng bôn ba, tam phương cát củng, cũng có thể cây cỏ trải qua xuân, vui sướng hướng quang vinh. Hạn quá tác nhưng mệt mỏi.

2, dệt hoa trên gấm

Vị hạn phá mà ác Tinh hội hợp, như con hạn không được cát mà xấu hạn tốt, vừa lúc cởi tử hạn nhập xấu hạn, được tam phương cát củng, lộc quyền tương phùng, là tài lợi đột nhiên phát.

3, lộc suy mã khốn

Lộc mã tức tài quan, lộc suy tức tinh thần thất bại vong cướp hao tổn nơi, mã khốn tài Tinh gặp sát hãm của hương, nhị hạn cập thái tuế phùng của, tất nhiên rủi ro phá sản, tản hao tổn bổ sung.

4, áo gấm về nhà

Vũ tham cùng thủ vu mộ địa, niên thiếu nghèo khó, hạn đi cát địa, ba mươi tuổi hậu thủy phát đạt.

5, bộ sổ không chỗ nương tựa

Tiền hạn nhận hậu hạn, sở hành giai vi hung hãm nơi, mạng người phùng của, cơ khổ không chỗ nương tựa.

6, thủy thượng cái phòng

Một hạn hảo, một hạn phôi, như nước thượng cuộn sóng, cùng nhau vừa rơi xuống. Xã hội đoàn người, chỗ nào cũng có.

7, cát hung làm bạn

Mệnh có hung tinh, cũng có ngôi sao may mắn, cẩu thả có thể phối hợp thoả đáng, khứ hung lưu cát, tự nhiên phú quý hưởng phúc, nhược phối hợp nghèo nàn, phù hung ức cát, thì cô bần ở mệnh, đồ thán vô ích, nên an phận thủ thường, thích ứng trong mọi tình cảnh.

8, cây khô gặp mùa xuân

Cổ nhân nói: “Cây khô gặp mùa xuân do tái phát, khởi động lòng người vô được vận thì”. Cái mệnh mặc dù suy, mà hạn đi cát địa, cũng có thể mập ra, giống như cây khô gặp mùa xuân vẻ đẹp.

Thất cách tạp lục

1. Cung mệnh cát diệu tuy nhiều, thảng lúc rảnh rỗi cướp cực kỳ nó sát diệu thì chủ không được hoàn mỹ.

2. Cung mệnh tuy có quý, mà cung Quan lộc thụ thiên không.

3. Cung mệnh tuy có văn Tinh, Tam hợp, đối cung nặng xung dương đà không kiếp.

4. Mệnh vô cát diệu, cung tật ách có nhật nguyệt hai sao gia sát, chủ thắt lưng đà con mắt cổ, chắc chắn bị thương tàn phế hoặc tật bệnh trong người.

5. An mệnh tị hợi, thiên cơ thủ của, nếu có ngôi sao may mắn hợp cách cũng chủ quý, một thân nhất định gian tà, nhược không hợp cách, tiểu nhân vô sỉ.

6. Văn khúc ở tuất ngồi một mình cung mệnh, hội dần cung thái dương cự môn hai sao, nam nữ phùng của, ly hôn tỉ lệ rất cao, gia Tứ Sát thủ chiếu đào hoa lãng cuồn cuộn

Tử vi cách cục hiện đại phân tích

(tào nghiên mực minh)

Tiết 1: Cách cục

Đẩu số chuyên gia đối “Cách cục” phi thường coi trọng, bởi vì cách cục thật xấu ảnh hưởng nhân sinh tới cự. Một phú quý song toàn mệnh tạo, tuyệt đối có tốt cách cục; tương phản, một nghèo túng nghèo hèn người đó, cũng thoát ly không được phôi cách cục. Sở dĩ người viết cho rằng cách cục thật là tốt phôi ảnh hưởng con người khi còn sống vận đồ. Bởi vì hảo cách cục gặp phải sát tinh, hung tinh lai phá tan thì, có loại kém năng lực, lành nghề vận thì nhiều lắm xuất hiện trắc trở trở ngại mà thôi; gặp lưu niên, đại vận lai giúp đỡ thì, cực dễ thành công. Nhưng mà, phôi cách cục gặp phải sát tinh, hung tinh phá tan thì, hoàn toàn không chống đỡ lực, cho nên lành nghề vận thì cực dễ thảm bại, đả hung. Nhược gặp lưu niên, đại vận lai giúp đỡ thì, thành tựu so sánh mạn, thành tựu không cao, đồng thời, năm vận vừa qua, ngăn trở theo nhau mà đến, đây là đẩu số chuyên gia coi trọng nguyên nhân.

1. Tử Phủ đồng cung cách

[thân] Thiên phủ, tử vi (cung mệnh)

[dần] Thiên phủ, tử vi (cung mệnh)

Trọng điểm nói rõ:

Tử vi, Thiên phủ hai đại chủ tinh đồng cung tọa mệnh ở dần cung hoặc thân cung.

Tử Phủ là tài Tinh, cho nên suốt đời tiền tài không thiếu.

Tử Phủ đồng cung ở lục thân cung dĩ “Cô” luận.

Tinh thần dễ trống rỗng, buồn khổ.

Tử Phủ và dương đà hoặc văn xương đồng cung, tâm thuật bất chính.

Tảo hôn bất lợi, nên kết hôn muộn.

Quản lý tài sản năng lực tốt, có keo kiệt keo kiệt khuynh hướng.

Hợp “Tài vụ” công tác, như tài vụ quan, thuế vụ quan, mậu dịch, cao cấp khoa học kỹ thuật viên.

2. Tử Phủ triêu viên cách

[ngọ] tử vi

[tuất] Thiên phủ

[dần] (cung mệnh)

Trọng điểm nói rõ

a. Tử vi, Thiên phủ ở tam phương tứ chính chiếu cung mệnh, vị của “Tử Phủ triêu viên cách”.

b. Tử Phủ gia ngôi sao may mắn lai củng mệnh, suốt đời phú quý song toàn.

c. Có thể được đáo quyền quý nhân sĩ bang trợ.

d. Thích hợp làm mậu dịch, tài chính và kinh tế

3. Cực hướng ly minh cách

[ngọ] tử vi (cung mệnh)

Trọng điểm nói rõ

a. Tử vi (cực) tọa mệnh ở ngọ cung (ly), vô sát tinh phá tan vị của.

b. Tử vi tọa mệnh, ưa tả phụ, hữu bật thủ chiếu, năng lực phát phú quý.

c. Tâm linh so sánh trống rỗng, có phú quý vận.

d. Thích hợp chính thương giới nhậm chức, gây dựng sự nghiệp.

4. Cực cư mão dậu cách

[dậu] tham lang, tử vi (cung mệnh)

[mão] tử vi, tham lang (cung mệnh)

Trọng điểm nói rõ

Tử vi, tham lang tọa mệnh ở mão cung, dậu cung vị của.

Có tôn giáo duyên, hoặc ăn chay.

Cá tính so sánh cường, cụ lòng háo thắng, không đổi phục người.

Khẩu tài hảo, nhân duyên cũng không thác, dễ tiếp cận tửu sắc tài vận, đổ tính so sánh cường.

Đào hoa tổ hợp, tảo hôn bất lợi, nữ mệnh đào hoa nặng hơn.

Thích hợp tu đạo, truyền đạo, ngũ thuật, đẩy mạnh tiêu thụ, lão sư.

Tử tham ở quan lộc, dễ lợi dụng chức vụ của liền đồ tư lợi (tham ô).

5. Phụ bật củng chủ cách

[tị] tả phụ

[dậu] hữu bật

[xấu] tử vi (cung mệnh)

Trọng điểm nói rõ

a. Tử vi (chủ) tọa mệnh, tam phương tứ đang có tả phụ hữu bật lai củng, hoặc ở hai bên trái phải giáp mệnh mà vị của.

b. Suốt đời cực dễ thụ quý nhân tương trợ.

c. Thích hợp đại trung hình xí nghiệp lĩnh lương giai cấp hoặc công chức.

6. Thiện ấm triều cương cách

[thìn] thiên cơ, thiên lương (mệnh)

[tuất] thiên cơ, thiên lương (mệnh)

Trọng điểm nói rõ

Thiên cơ (thiện), thiên lương (ấm) đồng cung tọa mệnh ở thìn cung hoặc tuất cung vị của.

Thông minh cơ trí, có xí hoa năng lực phân tích, khẩu tài hảo.

Tâm địa thiện lương, là cô độc mệnh.

Cơ lương và dương nhận đồng cung, sớm khắc vãn cô.

Có tôn giáo duyên, nữ mệnh bất lợi tảo hôn.

Thích hợp công chức, kỹ thuật, ngũ thuật, kinh thương.

7. Cơ nguyệt đồng lương cách

[ngọ] thiên cơ

[tuất] Thái âm

[dần] thiên đồng, thiên lương (cung mệnh)

Trọng điểm nói rõ

a. Thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương tề tụ hội chiếu cung mệnh vị của.

b. Cơ nguyệt đồng lương tổ hợp, so sánh ổn định, an và hiện trạng.

c. Làm việc hoặc xử lý năng lực tốt, thích hợp làm phụ trợ nhân viên.

d. Thích hợp công chức, đại hình xí nghiệp lĩnh lương giai cấp, gây dựng sự nghiệp không thích hợp.

8. Nguyệt chiếu Lôi môn cách (hoặc xưng: Mặt trời mọc phù tang)

[mão] thái dương (cung mệnh)

Trọng điểm nói rõ

Thái dương ở mão cung tọa mệnh, vị của (ban ngày sinh ra điều kiện tốt nhất)

Cá tính so sánh cường, thích trợ giúp nhân, xã giao năng lực không sai, cũng thích làm náo động.

Làm việc tích cực, nhân duyên tốt, dễ lấy được danh tiếng.

Thích hợp chính trị, công chức, mậu dịch chờ hành nghiệp.

9. Dương lương xương lộc cách

[tị] lộc tồn

[dậu] thiên lương thái dương

[xấu] văn xương

Trọng điểm nói rõ

Thái dương, thiên lương, văn xương, lộc tồn tại tam phương tứ chính tụ họp chiếu cung mệnh vị của.

Dương lương xương lộc thích hợp quốc gia cuộc thi, chính thức cuộc thi, dễ có giai tích.

Thông minh, tri thức tiêu chuẩn cao, tài quan song mỹ.

Thích hợp học thuật nghiên cứu, công chức, kinh thương.

10. Quang xán lạn cách (vừa xưng: Nhật lệ trung thiên cách)

[ngọ] thái dương (cung mệnh)

Trọng điểm nói rõ

Thái dương ở ngọ cung tọa mệnh vị của.

Niên thiếu đắc chí, thành tựu thật tốt.

Lý tưởng rộng lớn, tài hoa xuất chúng.

Cá tính so sánh cường, có cao ngạo, khó hoà hợp khuynh hướng.

Tài quan song mỹ, nhưng lúc tuổi già thành tựu thường thường.

Thích hợp chính trị giới.

11. Nhật nguyệt đồng cung cách

[vị] Thái âm, thái dương

[xấu] Thái âm, thái dương

Trọng điểm nói rõ

a. Thái dương (nhật), Thái âm (nguyệt) đồng cung tọa mệnh ở xấu hoặc vị.

b. Suốt đời lao lực, sự nghiệp thành bại bất định.

c. Tính tình hiếu động, tố chất thần kinh, đa sầu đa cảm, có tình duyên.

d. Nhật nguyệt phùng sát tinh, dễ có mắt tật (như cận thị); phùng dương đà, tài tán nhân ly.

e. Cô độc mệnh, đại thể tại ngoại phiêu bạt hối hả.

f. Nhật nguyệt nhập cung phu thê, tảo hôn có hình khắc, lấy vợ năm tiểu là tốt

g. Thích hợp ngũ thuật, công chức, hoặc đại hình xí nghiệp lĩnh lương.

12. Minh châu rời bến cách

[vị] cung mệnh

[mão] thái dương

[hợi] Thái âm

Trọng điểm nói rõ

a. Thái dương (nhật) ở mão, Thái âm (nguyệt) ở hợi, mệnh tọa vị, vị của.

b. Thành tựu hơi sớm, có tài hoa

c. Tâm địa thiện lương, hứng thú rộng khắp, tài quan song mỹ.

d. Đến đây cách cung mệnh vô chủ, tối kỵ dương nhận nhập mệnh lai đặc biệt, hư danh hư Vị.

e. Đến đây cách nữ mạng lớn đa thanh tú động lòng người.

f. Thích hợp từ thiện sự nghiệp, giáo dục.

13. Nhật nguyệt tịnh minh cách (đảm tê quế tê cách)

[tị] thái dương

[dậu] Thái âm

[xấu] cung mệnh

Trọng điểm nói rõ

a. Thái dương ở tị, Thái âm ở dậu, mệnh tọa xấu; thái dương ở dần, Thái âm tại tí, cung mệnh tọa tử vị của.

b. Đan tê là chỉ thái dương, quế tê là chỉ ánh trăng.

c. Đến đây cách phùng dương đà hoặc Hóa kị tọa mệnh, chủ khắc song thân.

d. Niên thiếu đắc chí, học thức cung mệnh câu giai.

e. Tâm địa thiện lương, sự nghiệp chức vị rơi vào cảnh đẹp.

f. Thích hợp nhậm chức cơ quan từ thiện, giáo dục, công chức.

14. Phủ tướng triêu viên cách

[vị] Thiên phủ

[mão] cung mệnh

[hợi] thiên tướng

Trọng điểm nói rõ

a. Thiên phủ, thiên tướng ở tam phương củng mệnh vị của.

b. Xã giao quan hệ thật tốt, suốt đời áo cơm không thiếu.

c. Có thời điểm khó khăn, thường được quý nhân tương trợ, gặp dữ hóa lành.

d. Thích hợp công chức, dân ý đại diện, khắc phục khó khăn nghề phục vụ.

15. Trăng sáng Thiên môn cách

[hợi] Thái âm (cung mệnh)

Trọng điểm nói rõ

a. Thái âm ở hợi tọa mệnh hoặc ngồi thân, (dạ sinh ra cao hơn)

b. Suốt đời so sánh bôn ba, nhưng tài vận tương đối tốt.

c. Đến đây cách nam tính nhã nhặn, nữ tính vóc người diện mạo câu giai.

d. Thông minh, chỉ số thông minh cao, học thức hảo.

e. Cá tính ôn hòa, cẩn thận tỉ mỉ, lễ độ mạo.

f. Thích hợp làm học thuật nghiên cứu hoặc nghệ thuật văn hóa.

16. Nguyệt sinh biển cả cách (thủy trừng quế ngạc cách)

[tử] thiên đồng, Thái âm (mệnh)

a. Thái âm, thiên đồng đồng cung tại tí tọa mệnh hoặc ngồi cung điền trạch.

b. Chú trọng sinh hoạt tình thú, thích cuộc sống tự do tự tại.

c. Thông minh, xí hoa năng lực phân tích tốt.

d. Nữ mệnh có khí chất, tính tình rộng rãi, tình cảm phong phú, tình cảm yếu đuối.

e. Nữ mệnh khác giới duyên tốt, nhưng tình cảm dễ bị ngăn trở, không thích hợp tảo hôn.

f. Thích hợp nhâm quan toà, kê xét (nhân vô tư tâm), ngoại giao, quan hệ xã hội, nghề giải trí.

17. Thạch trung tâm ẩn ngọc cách

[ngọ] cự môn (cung mệnh)

[tử] cự môn (cung mệnh)

Trọng điểm nói rõ:

a. Cự môn tọa mệnh tại tí cung hoặc ngọ cung, mà lại có quyền lộc khoa một trong, ở tam phương tứ chính chiếu mệnh trứ, vị của.

b. Đến đây cách nhất định kinh lịch một đoạn ngăn trở, không được thuận năm tháng, trung niên sau này phát đạt.

c. Thích hợp miệng chức nghiệp, phát minh nghiên cứu.

18. Nhật nguyệt giáp mệnh cách

Trọng điểm nói rõ:

a. Thái dương, Thái âm bên trái hữu gia cung mệnh hay. (giống nhau cung mệnh tại tí ngọ)

b. Thái dương làm quan lộc đứng đầu, chủ quý mà không chủ phú; Thái âm là điền trạch đứng đầu, chủ phú mà không chủ quý, hai người giáp mệnh, không được trái lại bối (nhật nguyệt vô quang), thì phú quý song toàn.

c. Nhược thái dương ở thân, Thái âm ở ngọ, mệnh tọa vị, là nhật nguyệt điên đảo trái lại bối, mặc dù nhưng có phú quý, nhưng tất bôn ba lao lực trung tâm thu được.

d. Nhược nhật nguyệt giáp cung tài bạch thì tài vượng, nhược giáp cung thiên di, thì là ra ngoài mệnh.

e. Thích hợp mậu dịch, công chức.

19. Lộc hợp uyên ương cách

[ngọ] hóa lộc, lộc tồn (cung mệnh)

Trọng điểm nói rõ:

a. Lộc tồn, hóa lộc đồng cung tọa mệnh, hoặc lộc tồn, hóa lộc các nhập mệnh thân nhị cung vị của.

b. Suốt đời giàu có, danh lợi song thu vào.

c. Thích hợp đầu tư, mậu dịch cập tài chính và kinh tế giới.

d. Đến đây các hữu Hóa kị, không kiếp nhập mệnh là đặc biệt, rủi ro

20. Song lộc triêu viên cách

[thân] lộc tồn

[thìn] hóa lộc

[tử](cung mệnh)

Trọng điểm nói rõ:

Lộc tồn, hóa lộc ở tam phương tứ chính củng mệnh vị của.

Suốt đời giàu có, danh lợi song thu vào.

Đến đây cách sợ nhất Hóa kị hoặc không kiếp nhập mệnh lai đặc biệt, tổn hại tài.

Thích hợp tài chính và kinh tế, sinh ý, đầu tư.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

【紫微】斗數格局(案例)

在學習紫微斗數的過程中,很多時也會聽到別人稱這是什麼格,那是什麼局,究竟在紫微斗數中有那些格局呢?其代表的又會有何意義呢?大家在看了以下的講解,便會一個清楚的概念了.

紫微斗數之格局,是指某類星在某些宮位,以及某類星與某類星同宮或加會等等情況,便顯示出這種群群組合是屬於某一型式的命運,或凶或吉、或貧或富、或貴或賤,或吉凶皆有等。有時一種格局,同時它又可歸於另一種格局,有時一個命盤群群組合可能會有幾種格局。定格局時在大多數情況下一定要以命宮三方四正來定,而不能把夫妻、子女、奴僕·疾厄等宮位用來分析出格局。一般而言,一個人的命盤所得吉格越多,其人之富貴層次當然出就越高,成就也就越大

凡諸吉格,若遇四煞劫空忌星會照(少數情況例外,如火貪等),均屬破格,秀而不實,福澤有損,或富貴只得其一,或不很富,貴不很貴,或因富貴致禍,或人生有其他缺憾。

1、紫府同宮格

安命在寅申,值紫微天府同宮,與祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞加會,方合此格,不見吉星並吉化,不合此格。此格生人,必主大富大貴,福壽隆昌。甲年生人化吉極美,丁己庚癸年生人亦吉。詩曰:

同宮紫府貴生人,天在清明萬象新。喜逢寅申同得地,聲名磊落動乾坤。

經云:“紫府同宮,終身福厚”、“紫微天府,全依輔弼之功”。如:

蔡鍔,乾造1872壬申年十月初十日酉時生,紫微天府在寅宮坐命,紫微化權,亦爲亂世英雄,掌兵權。惜陀羅忌星會合,空劫沖照,七殺守身,夭壽之兆也。蔡鍔爲近代軍事家,愛國將領。1900年參加自立軍起兵,失敗後留學日本士官學校。1904年歸國在江西、湖南、廣西、云南訓練新軍,1911年擢云南三十七協協統,武昌起義爆發,與云南講武堂總辦李根源在昆明舉兵回應,建立軍政府,任云南都督。並派唐繼堯進軍貴州,由唐接任貴州都督。1913年癸卯,被袁世凱調至北京,陰加監視。1915年與梁啓超策劃反袁,潛出北京,12月在云南組織護國軍起兵討袁,與袁軍激戰於四川瀘州、納溪。1916丙辰年,袁世凱死後任四川督軍兼省長。同年因病赴日本就醫,不治逝世,虛歲四十五。

2、紫府朝垣格

紫微、天府於廟旺之地合照命垣,命宮三方四正有祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞諸吉星,方合此格。此格有四,①如武曲天相在寅申坐命,三合紫府天府。②廉貞在寅申坐命,三合紫微天府。③廉貞天相在子午坐命,三合紫微天府。④天相在丑未坐命,三合天府及對宮有紫微。入此格者,不大貴即當大富。詩曰:

一斗尊星命內臨,清高禍患永無侵。更加吉曜重相會,食祿皇朝冠古今。

經云:“紫府朝垣,食祿萬鍾”。如:

鄧小平,乾造1904甲辰年七月十二日子時生,一代偉人,千秋功業,得廉貞在申入廟,雙祿朝垣,祿馬交馳,左輔文昌科星會合,十足帝王氣象。鄧小平投身中國的解放事業,功勳卓著,並在晚年成爲中國的最高領導者和改革開放的總設計師,使整個中國發生了天翻地覆的變化,改變了億萬中國人的命運,若命盤上全無徵兆,則命理無憑矣。(甲辰壬申戊子壬子,六歲運)

3、天府朝垣格

天府、廉貞二星在戌宮坐命會祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞諸吉星,無煞方合此格,有左輔或右弼在命宮方好,甲己年生人最佳,丁年生人次之。戌宮爲乾卦位,爲君,天府作臣,人命得此,主大富大貴。詩曰:

乾爲君象府爲臣,得地來朝福自新。輔弼忠臣身報國,腰金衣紫拜重暉。

經云:“天府臨戌有星扶,腰金衣紫”、“輔府同宮,尊居萬乘”。如:

明穆宗隆慶皇帝,乾造1537丁酉年正月二十三日辰時生(見三命通會),廉貞天府在戌宮坐命,魁鉞夾命,輔弼祿存會照,貴爲天子。1567丁卯年登基,1572壬申年駕崩,在位僅五年,壽止三十六歲。(丁酉癸卯癸卯丙辰)

4、君臣慶會格

命宮有紫微星,得天府、天相、左輔、右弼、文昌、文曲、三台、八座、龍池、鳳閣、恩光、天貴等吉星在三方四正會合,無煞方合此格,加祿存並吉化更佳。見四煞空劫忌諸惡同宮或加會謂之奴欺主,臣蔽君,反爲禍亂,不合此格。紫微爲君,府相、左右、昌曲諸星作臣,故爲君臣慶會。人命得此格,不大貴即當大富。

經云:“君臣慶會,才學經邦”。如:

乾造1954甲午年九月初七日子時生,紫微天相在戌宮坐命,君臣慶會,科權祿合,實業家,有億萬之富。近年經營不佳正陷困境。

5、府相朝垣格

天府、天相二星一居財帛宮,一居官祿宮,來合照命宮,命宮三方四正有祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞加會方合此格,有四煞劫空化忌加會則破格。此格尚主與與親人朋友感情深,人情味濃。此格有四:

①丑宮安命無正曜,巳宮天府、酉宮天相來朝;未宮安命無正曜,亥宮天府,卯宮天相來朝;卯宮安命無正曜,亥宮天相、未宮天府來朝;酉宮安命無正曜,巳宮天相,丑宮天府來朝。

②天府在丑(未)安命,天相在巳(或亥)來朝;天府在卯(酉)安命,天相在未(丑)來朝;天府在巳(亥)安命,天相在酉(卯)來朝。

③廉貞在寅(申)安命,天府、天相在午、戌(子辰)來朝,此例見前紫府朝垣格。詩曰:

命宮府相得俱逢,無煞身當待聖君。富貴雙全人景仰,巍巍德業滿乾坤。

經云:“天府、天相乃爲衣祿之神,入仕爲官,定主亨通之兆”、“府相同來會命宮,全家食祿”、“府相朝垣格最良,出仕爲官大吉昌”(無四煞諸惡衝破爲准)、“寅逢府相,位登一品之榮”、“府相之星女命躔,必當子貴與夫賢”。如:

尼克遜,乾造1912壬子年臘月初三日戌時生,天府在卯宮坐命,未宮天相來朝,左右祿存會合,武曲化忌來沖。曾繼任美國總統,1974年太歲與大限相沖,流年官祿宮巨門與天哭天虛同守,因水門事件下臺,1994年,大限與太歲同在地網,太陽陷地,陀羅天使同值,小限申宮天傷,子年生人有忌,且流年天干化忌入戌宮,病故。

6、機月同梁格

此指天同天梁在寅申坐命,天機太陰在寅申坐命而言,三方四正必是天機、太陰、天同、天梁四星交會,再與祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞加會方爲本格,或身宮、命宮逢此四星會吉亦爲本格,務必三合有文昌或文曲方是。入此格者,多在公家機構、大規模企業中任職,從事管理工作、外務工作、案牘工作、文秘工作、設計策劃工作等,一般事業穩定少風險。格局佳者,富貴不小。見煞星則破格。亦有從事自由職業者,但仍以其專長技藝而成名。于他宮守命會齊四星亦算此格。詩曰:

寅申四曜命加臨,祖宗根源定有成。刀筆之中宜作力,榮華發旺在公門。

經云:“機、月、同、梁作吏人”、“機月同梁福臨”、“寅申最喜同梁會”、“巳亥會同梁機月,多主作吏人”(加身宮會齊四星方是)、“太陰與天機昌曲同宮於寅,男爲奴僕女爲妓”。如:

莊淑婉女士,坤造1954甲午年九月初九日寅時,生於澳門。天同天梁在申宮坐命,財帛、官祿宮見太陰、天機,祿馬交馳,左右相逢,故大富。現任香港申銀萬國有限公司、申銀萬國證券有限公司總裁。

7、機梁加會格

天機、天梁二星在辰戌宮守命,與祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞加會爲本格,多主學有專長,博學過人,關心政治,妙算神策,掌兵權,會吉星多,主大富大貴。吉星少,從事的工作的軍警、司法等有關,又見煞者,多爲宗教教主、邪教創始人、神學家、哲學家、思想家、氣功師。無吉而見煞星則破格,主人思想邪異,舌辯之輩,宜江湖術士、九流、僧道、技藝。詩曰:

機梁入廟最堪言,得地教君福壽全。妙算神策應蓋世,威風凜凜掌兵權。

經云:(天機)“更逢天梁,必有高藝隨身”、“(天梁)與天機同行,居翰苑,善談兵”、“(天機、天梁)會左右、昌曲,文爲清顯,武爲忠良”。如:

許崇智,乾造1887丁亥年九月十日午時生,天機天梁在辰宮坐命,科權祿三奇嘉會,文昌文曲對拱,鈴星在命宮助其沖出天羅在網,爲中國近代革命家,愛國將領。曾任討袁總司令、東北軍參謀長、孫中山大元帥府參軍長、粵軍第二軍軍長、粵軍總司令。1925年被蔣介石逼走。後隱居香港,1965乙巳年病逝。電視連續劇《千秋家國夢》就是演述許崇智及其後人的故事。(丁亥庚戌甲子庚午,六歲)

8、文梁振紀格

文曲(或文昌)與天梁旺地守命,三方有祿存、科權祿、左右、魁鉞加會爲本格。宜從政,遇吉星多者,主大貴。詩曰:

文星耿直遇天梁,位列黃門鳥府行。綱紀朝中功業見,逼人清氣滿乾坤。

經云:“天梁文昌居廟旺,位至台綱”、“天梁廟旺,左右昌曲加會,出將入相”。

梁振英,乾造1954甲午年七月十四日寅時生,文曲天梁在午宮坐命。香港知名人士,“梁正英測量師行”的董事總經理。1996年自動結束香港行政長官的競選。1999年香港特別行政區行政長官董建華宣佈,委任梁振英爲特區政府行政會議召集人,任期從當年7月1日開始。

9、巨日同宮格

巨門太陽在寅宮,三方四正加會祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞等吉星爲本格。本格生人,主大貴,宜從政,或爲社會知名人士。其人一生總是名大於利。庚辛癸年生人,無四煞劫空加會爲上格。申宮次之,縱三方無煞亦不全美。詩曰:

巨日拱照對三台,值此應爲蓋世才。若是凶星無戰克,紫袍玉帶邊功來。

經云:“巨日同宮,官封三代”、“巨日寅宮守命,無劫空四煞,食祿馳名”。如:

百里奚,乾造庚戌年五月二十日辰時生,太陽巨門在寅宮坐命,雙祿重逢,祿馬交馳,左右昌曲加會,故大貴。其原爲虞國大夫,國亡後被晉國作嫁之臣送入秦國,後出走到楚,又爲楚人所執,被秦穆公以五張牡黑羊皮贖回,用爲大夫,幫助秦穆公建立了霸業。

10、金燦光輝格

太陽守命入午宮,與祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞加會方合此格。人命得此,主一生不但大貴,而且大富,無昌曲輔弼或見空劫則美景大減。庚辛年生者富貴全美,甲癸丁己年次之。

經云:“太陽居午,謂之日麗中天,有專權之貴,敵國之富”、“巨日拱照爲奇格”。如:

乾造1963癸卯年八月初一日卯時生,太陽在午宮坐命。權祿重逢,無輔弼昌曲吉曜,且劫空臨財福之鄉,故富貴有限。縱然如此,亦是平步登云,由一在校學生驟然提拔爲某省委書記機要秘書,權柄不小,而且還富了起來。

11、日照雷門格

又名“日出扶桑格”,即白天生人,太陽天梁在卯宮坐命,與祿存、科權祿、左右、昌曲加會爲本格。惟乙、辛、壬年生人合格,乙辛年生人最佳。他年生者亦主吉利,以三方四正無煞沖爲限。加煞破格,終必遭肖小暗算。詩曰:

太陽卯位貴堪誇,必主平生富貴家。純粹少年登甲第,征戰聲勢動夷華。

經云:“日照雷門,富貴榮華”。

12、陽梁昌祿格

即“日照雷門格”,太陽天梁在卯宮坐命,須乙年生人,命宮有祿存,再有文昌同守方是。人命得此,學業超群,考運極佳,爲國家重臣,政界聞人,大貴。

經云:“天梁太陽昌祿會,臚傳第一名”。

13、明珠出海格

安命在未無正曜,卯宮太陽天梁、亥宮太陰入廟旺合照命宮,三方四正見祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞加會爲本格。命身宮衆吉守照無四煞空劫衝破,主名標金榜,大貴,必爲政界要員,一生財官雙美,福壽雙全,乙丙辛壬年生人上格。

經云:“三合明珠生旺地,穩步蟾宮”、“日卯月亥,安命未,蟾宮折桂之榮”。

14、月朗天門格

又名“月落亥宮格”,即夜晚生人,得太陰在亥宮守命,與祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞加會爲本格。此格生人,不大貴則當大富。太陰與昌曲同宮則最美,乙丙戊年生人最佳,丁辛庚年生人次之。命宮有煞星則破格。詩曰:

正遇風云際會期,海門高處一龍飛,文章間出英雄漢,萬里功名得者稀。

太陰入廟有光輝,財入財鄉分外奇。破耗凶星皆不犯,堆金積玉富豪兒。

經云:“月朗天門,晉爵封侯”。如:

比爾·蓋茨,乾造1955乙未年九月十三日亥時生,太陰在亥宮坐命。美國微軟公司總裁,世界首富,靠開發電腦軟體起家,個人資産一千億美元,正象滾雪球一樣越滾越大。

15、日月並明格

此格有二,①天梁在丑宮坐命,太陽在巳,太陰在酉,二星廟旺合照命宮。乙丙丁庚辛年生人合格。②安命在午無正曜,寅宮巨門太陽,子宮天同太陰,日月入廟旺朝照命宮。以上皆要與祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞加會方爲本格。詩曰:

二曜常明氣象新,少年學問播聲名。幾番升轉功名盛,定作朝中燮裏人。

經云:“日月並明,佐九重於堯殿”。如:

曾國藩,1811辛未年十月十一日戌時生,天梁在丑宮坐命,輔弼同在命宮,昌曲夾命,日月並明,權祿會合,必是大貴之格。(辛未己亥丙辰戊戌,五歲,有云亥時生者,誤)

16、月生滄海格

①天同.太陰星在子宮坐命,與祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞加會爲本格。②或者太陰天同在子守田宅宮,與吉星會合並吉化亦是,此須命宮和三方有吉方論。命這同陰在子會吉星,清秀、優雅、學問過人,主得財富與名聲。格局佳者,大富大貴。

經云:“太陰居子,號曰水澄桂萼,得忠諫之職,清要之才”、“太陰居子,丙丁生人,富貴忠良”。如:

楊杏佛,乾造1893癸巳年二月十九日卯時生,天同太陰在子宮坐命,與祿存、化科同宮,劫空臨財帛、福德二宮。曾留學美國哈佛大學,任東南大學工學院院長、國民黨中央研究院總幹事、與魯迅、宋慶齡組織民權保障同盟。因反對蔣介石法西斯統治,1933癸酉年6月被國民黨特務暗殺。(癸巳丙辰壬申癸卯,一歲)

17、壽星入廟格

天梁守命,入午宮,與祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞加會者,爲本格。天梁屬土司壽,居午宮入廟。此格生人,主正直無私、學識優秀、性格穩健,具有處理難題、統禦衆人之才,且其人健康佳,壽命長,一生名大於利,會吉星衆,主大貴。丁年生人上格,己年生人次之,癸年生人主富。餘年生人非也,不見凶星,主有壽而已。詩曰:

命遇離明拱壽星,一生榮華沐深恩。飛騰鴻鴣青霄近,氣象堂堂侍帝廷。

經云:“梁居午位,官資清顯”。如:

楊某,乾造1929己巳年冬月十四日午時生,天梁在午宮坐命,天梁化科,祿存同宮,會輔弼,局級幹部,清官一個,已離休。

18、英星入廟格

破軍守命居子、午宮,與祿存、科權祿、左右、魁鉞加會者爲本格。離鄉背井可獲吉運,宜武職或經商,富貴雙全,橫發。甲癸年生人上格,主大富或大貴,丁己年生人次之。丙戊年生人主困,不入此格。詩曰:

北斗英星最有權,坎離之上福綿綿。黃金建節趨廊廟,統攝英雄鎮四邊。

經云:“子午破軍,加官進爵”、“破軍子午宮,無煞,甲癸生人,官資清顯,位至三公”。如:

某富翁,乾造1947丁亥年九月十四辰時生,破軍在午宮坐命,祿存同宮,加會左右。因破軍與文昌同在命宮,格局欠佳,只富不貴。此人經商發達,有千萬之富。

19、石中隱玉格

巨門入子午宮坐命,與祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞加會爲本格,此格唯有辛、癸年生人方入格。本格生人,理想高遠,才華特異,腦力過人,其人當經商大富,或從政而高官厚祿,或握兵權,不然亦是學術界、科技界之權威人士。必須曆盡風霜、艱苦奮斗後方有大成,故稱爲“石中隱玉”。辛癸年生人上格,己年生人亦吉,立命在子,庚年生人亦主吉利。詩曰:

巨門子午喜相逢,更值生人辛癸中。早歲定爲攀桂客,老來滋潤富家翁。

經云:“子午巨門,石中隱玉”、“巨門子午科祿權,石中隱玉福興隆”、“巨日拱照爲奇格”。

20、七殺朝斗格

七殺守命,入子午寅申宮,與祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞加會爲本格。七殺在寅申宮入廟,在子午宮旺地。七殺在申、午坐命爲“朝斗”,在寅、子坐命爲“仰斗”。此格帶有殺氣,自己發達而必有另一部份人一遭殃,或因此而有不少人死在他的手下。入此格者,多主武職顯貴,統領百萬雄師,不然也是公司創始人,商界英才,大富無疑。有吉星加會,又有凶星加會則屬破格,主大起大落,暴發暴敗,縱然一時發達也難長久保持,並且結局大多不佳。不會吉星,則減爲平常之格,不見吉星而見凶曜同宮加會,則爲劣等命式,主兇惡、殘疾、奔波、犯罪、牢獄,又恐壽難長永。詩曰:

格名朝斗貴無疑,入廟須教壽福齊。烈烈重重身顯耀,平生安穩好根基。

七殺寅申子午宮,四夷拱手服英雄。魁鉞左右文昌會,科祿名高食萬鍾。

經云:“七殺朝斗,爵祿榮昌”、“七殺寅申子午,一生爵祿榮昌”、“朝斗仰斗,爵祿榮昌”、 “七殺守命,廟旺,有謀略,見紫微加見諸吉,必爲大將”、“七殺守命,得左右昌曲拱照,掌生殺之權,富貴出衆”、“七殺入命身宮,見吉,亦必曆受艱辛”。如:

杜月笙,乾造1888戊子年七月十五日午時生(見窮通寶鑒),七殺、天馬在寅宮坐命,財帛宮貪狼化祿,對宮(福德)有鈴星激發,左右昌曲交會於財帛福德二宮,雖出生貧賤,亦有異路前程,顯赫一時。凡七殺、擎羊、火星(或鈴星)、白虎會合于命宮三方四正,多是黑社會之大頭目。杜月笙少年時爲舊上海賣水果的一個小癟三,幹盡惡事,以販賣鴉片起家發迹,後成爲上海法租界青幫頭子之一。煙酒嫖賭這四害禍國殃民,杜月笙卻把它當作珍寶,苦心經營,成爲上海大亨,與黃金榮、張嘯林並稱上海三大亨。他又是蔣介石的師兄,黑社會之大頭目,乃上海翻云覆雨之大流氓,從販賣鴉片到“工商界巨子”、及到“政界頭面人物”,曆盧永祥、孫傳芳、張宗昌、蔣介石幾個“王朝”而不倒,八面威風,聞名中外朝野。1949年上海解放前夕,杜月笙移居香港,與京劇名演員孟小冬結婚,1951年辛卯,六十四歲,農曆七月十四日申時在香港病死除張嘯林被暗殺外,杜月笙、黃金榮二人尚得善終,造化不小。(戊子庚申乙丑壬午,五歲)

21、馬頭帶箭格

①天同、太陰在午宮坐命,丙戊年生人,有擎羊在命宮,再會吉星,爲馬頭帶箭格。其餘年生人不入此格②貪狼在午宮坐命,丙戊年生人有擎羊同在命宮,爲馬頭帶箭格,有火鈴、輔弼同宮加會更吉。蓋午爲馬,擎羊爲箭,故名此格。

入此格者,主武職貴顯,統兵邊關。今人則宜經商,創辦實業。但要遠走他方,奔波外出方能開運,早年多辛苦勞碌而無所成,中晚年能有意外好運,克服困難,而有大富貴。此格女命不宜見之,不一定能有富貴,反屬刑克之命。

經云:“馬頭帶箭,鎮禦邊疆”、“貪狼擎羊居午位,丙戊生人鎮邊疆”(富而且貴)、“擎羊貪狼同在午宮守命,威鎮邊疆(只是不耐久)”。

按:此格作者未見真正有富貴者,內有一二皆是犯法槍斃之徒(會有火鈴)。

22、巨機同臨格

又叫“巨機同宮格”,乃指巨門、天機二星在卯宮坐命,與祿存、科權祿、左右、昌曲同宮加會,爲此格。合此格者,有一流的學問,宜從政,主大富大貴,名揚世界。格局稍次者,經商可成爲富翁。巨機在酉宮守命不是此格。女命,不論在卯在酉,風騷。詩曰:

巨門廟旺遇天機,高節清風世罕稀。學就一朝騰達去,巍巍德業震華夷。

經云:“巨機同宮,公卿之位”、“巨機居卯,乙辛丙生人位至公卿”、“女命,巨門天機爲破蕩(卯酉同論)”。如:

林彪,乾造1907丁未年冬月初三日卯時生,命宮在酉無正曜,對宮巨門天機,科祿重逢,亦爲貴征。身宮巨門天機,官祿宮太陰遇鈴星,主擅權術陰謀,故能用兵如神,但又屬奸惡之象。命無正曜,三合陀羅化忌鈴星,必遭凶死。1971年9月12日,林彪等死亡,次日,載有林彪等的三叉戟飛機在蒙古溫都爾汗上空被導彈擊落。

23、天乙拱命格(坐貴向貴)

①天魁、天鉞一在命宮,一在身宮,②或天魁、天鉞一在命宮,一在遷移宮,身宮守遷移更佳。須命宮主星廟旺,三方四正有吉星加會,方入此格。本格生人,有學識,能取得高學歷,爲人端莊,一生多助人,亦多得衆人相助,尤其逢凶化吉,遇難呈祥,富貴。若命再無吉星,縱有魁鉞,雖能得人助,仍屬普通之人。詩曰:

天貴相隨命裏來,定應名占少年魁。文章蓋世追班馬,異時當爲宰相才。

經云:“天魁天鉞,蓋世文章”、“魁鉞同行,位居台輔”、“魁星臨命,位列三台”、“魁鉞命身多折桂”、“貴人貴鄉,逢之富貴”。凡命身坐貴向貴之例極多,不暇細舉。

24、三奇加會格

化祿化權化科三化曜爲三奇,此三化曜會于命宮三方四正,便爲三奇加會格。入本格者,志向遠大,運氣極佳,有僥倖之惠,多意外好運及貴人之助,一生能成就大事大業。三合正星入廟旺及三化曜亦廟旺得地,則爲聞名世界之格,巨富大貴。若命宮星辰廟旺,且三方會有凶星,仍有富貴聲名,只是比前者不及爾。若命宮星辰落陷且三方會有四煞劫空,或命重犯空亡者,雖有才華亦懷才不遇,難有大成,反減爲平常之格。若宮中本無吉星調配得宜,縱有科權祿三奇,亦難有大器可能,反之若吉星配值得宜,即有化忌,地劫、天空也只是減些福爾,亦無大礙,運用之法端在一心,非文字所可盡言。

大凡命有三奇者,絕非等閒之輩,觀其人其事必有異于常人之處。詳考之:

一、甲年生人:

1、武曲天相在寅申坐命。(大富大貴)

2、紫微貪狼在卯酉坐命。(難富貴,縱富貴亦屬奸人,須有左右或昌曲同宮方吉)

3、廉貞七殺在丑未坐命。(大富大貴)

4、武曲破軍在巳亥坐命。(難富貴)

5、廉貞天相在子午坐命。(大富大貴)

6、紫微七殺在巳亥坐命。(難大成)

7、武曲貪狼在丑未坐命。(可大富,須見火鈴同守方妙)

8、廉貞破軍在卯酉坐命。(可富,難大成)

9、紫微天相在辰戌坐命。(可富貴,有左右昌曲更吉)

10、紫微破軍在丑未坐命。(可富,難大成)

11、廉貞貪狼在巳亥坐命。(難有富貴,男浪蕩,女淫賤。亥宮主牢獄)

12、武曲七殺在卯酉坐命。(難大富貴。皆有殘疾,卯宮尤重。酉宮可富,難大成)

以上三方四正加會化祿化權化科三奇。

二、丁年生人:

1、天機太陰在寅申坐命。(可富貴,難大成)

2、天梁在子午坐命。(大富大貴)

3、天同在辰戌坐命。(大富大貴)

4、天同在卯酉坐命。(大富貴)

5、天同太陰在子午坐命。(子宮大富貴。午宮不顯,女命淫賤)

6、天機天梁在辰戌坐命。(可富貴)

7、命宮在寅或申無正曜,而對宮爲巨門太陽者。(可富貴,難大成)

8、天同天梁在寅申坐命。(中等富貴,須風水配合可大成)

9、太陰在辰戌坐命。(大富大貴,見左右昌曲,生於夜晚更佳)

10、天機在子午坐命。(大富大貴)

11、命宮在丑或未無正曜,而對宮爲太陰太陽者。(難大成,女命淫賤)

以上三方四正加會化祿化權化科三奇。

三、丙年、辛年生人因有文昌和文曲化科,三奇加會並無固定,故不列出。

四、乙戊己庚壬癸年生者,並無三奇格出現,化祿化權化科永遠也不會在三方四正加會沖照。詩曰:

三奇拱向紫微宮,最喜人生命裏逢。燮理陰陽真宰相,功名富貴不雷同。

經云:“科權祿拱,名譽昭彰”、“科權祿拱,定爲折桂之高人”、“科權祿合,富貴雙全”、“化祿守命身官祿之位,科權相逢,必作大臣之職”、“化權守身命,科祿相逢,出將入相”、“化科守身命,權祿相逢,宰臣之貴”。如:

蔣介石,乾造1887年,農曆丁亥年九月十五日午時生(見自述),太陰星在辰宮坐命,命宮太陰化祿,官祿宮天同化權,財帛宮天機化科,爲“三奇加會格”,且機月同梁加會遇三奇,多能掌國家兵權,辰戌有文昌文曲對拱,一看就知是大富大貴之格,唯命宮太陰遇鈴星,主其人奸詐,多陰謀,性狠毒,一代梟雄而已,且太陰陷地,必遭重大之失敗。蔣戰敗逃往臺灣,號稱八百萬的軍隊,被共產黨消滅得一乾二淨。惟上天有冥數氣運主宰,其氣數尚不能盡,苟且小島二十五年之久,頗得長治久安。(丁亥庚戌己巳庚午,八歲)

注意:女命科權祿三奇,絕大多數情況下並無富貴。

25、權祿巡逢格

①化祿和化權守命宮,爲此格。詳考之:

1、乙年生人,天機天梁在辰戌宮坐命,天機化祿,天梁化權;

2、丁年生人,天同太陰在子午宮坐命,太陰化祿,天同化權;

3、己年生人,武曲貪狼在丑未宮坐命,武曲化祿,貪狼化權;

4、辛年生人,巨門太陽在寅申宮坐命,巨門化祿,太陽化權。

須命宮星辰廟旺,且三方四正有吉星會合,方作富貴之論。如巨門太陽在申宮,太陽落入偏垣,又有陀羅星落陷,其人甚難取得較大富貴,恐還有身體上之傷殘。

②化祿化權在命宮三方四正加會。詩曰:

命逢權祿實堪誇,千載功名富貴家。單見也應身福厚,平生穩步好生涯。

經云:“權祿重逢,財官雙美(論三方,吉多方吉,凶聚也不美)”、“權祿重逢,殺湊,虛譽之隆”。如:

胡耀邦,乾造1915乙卯年冬月二十日子時生,天梁、右弼在子坐命,天梁入廟化權,申宮天機化祿,權祿重逢,財官雙美,魁星臨命,位列三台,爲大貴之命,且天梁化權,多主爲官清正,萬人景仰。

26、科權祿夾格

化祿、化權、化科這三化曜有二居命宮兩側,即在鄰宮來夾命,爲此格。詳考之:

1、甲年生人,天同在巳亥宮坐命,鄰宮破軍化權和武曲化科來夾;

2、乙年生人,紫微天相在辰戌宮坐命,鄰宮天機化祿和天梁化權來夾,兼命宮紫微又得化科;

3、丁年生人,武曲天府在子午宮坐命,鄰宮太陰化祿和天同化權來夾;

4、己年生人,太陽太陰在丑未坐命,鄰宮武曲化祿和貪狼化權來夾;

5、庚年生人,武曲坐命,鄰宮太陽化祿和天同化科來夾,兼命宮武曲又得化權;

6、癸年生人,凡貪狼在命宮之人,鄰宮巨門化權和太陰化科來夾,唯貪狼同時會化忌;

7、丙年有文昌化科,戊年有右弼化科,辛年有文曲化科,壬年有左輔化科,凡此四年生者,其得三奇之二奇來夾命宮並無固定,故在此不列出。

入此格者,仍須命宮三方四正有吉星廟旺會合,方主有大富貴。

經云:“夾權夾科世所宜”、“化權化科夾身命,主貴”、“科權祿夾爲貴格”。如:

張學良,1901辛丑年四月十七日子時生,武曲破軍在巳宮坐命,午宮太陽化權與辰宮文曲化科來夾命宮,紫微祿存在官祿宮,命宮有將軍星,三方殺破狼會合,得父蔭而掌兵。無如張學良、楊虎城發動“西安事變”,不知歷史又會是一副會麽樣子。空劫沖照,尤如半天折翅,接受基督洗禮,做真正達的者,度漫漫的人生。(辛丑癸巳壬子庚子,九歲)

27、雙祿夾命格

祿存和化祿在鄰宮來夾命宮是也。詳考之:

甲年生人,天梁、陀羅在丑宮坐命,寅宮祿存與子宮廉貞化祿,並夾丑宮(又爲“日月並明”、“坐貴向貴”之格);

乙年生人,七殺、擎羊在辰宮坐命,卯宮祿存與巳宮天機化祿,並夾辰宮;

丙年生人,貪狼、擎羊在午宮坐命,巳宮祿存與未宮天同化祿,並夾午宮(又爲“馬頭帶箭格”);

戊年生人,天同、太陰、擎羊在午宮坐命,巳宮祿存與未宮貪狼化祿,並夾午宮(又爲“馬頭帶箭格”);

辛年生人,貪狼擎羊在戌宮坐命,酉宮祿存與亥宮巨門化祿,並夾戌宮,女命不吉,主淫欲克夫;

癸年生人,立命在丑無正曜,癸年生人祿存在子,破軍在寅化祿夾命。

其餘尚有,不一一列舉,除甲年生人天梁在丑,乙年生人七殺在寅及丙戊年生之馬頭帶箭格外有較大富貴外,餘者缺陷甚多,難有可取處。

經云:“化祿及祿存夾身命,主富貴”。如:

紀曉嵐,乾造1724甲辰年六月十五日午時生,天梁在丑宮坐命,祿存在寅,廉貞化祿在子來夾命,主大貴。清學者、文學家,官至禮部尚書,協辦大學士,曾任四庫全書館總纂官,纂定《四庫全書總目提要》,乙丑年八十二歲故。著有《閱微草堂筆記》。(甲辰辛未丙戌甲午,一歲)

28、左右同宮格

命身宮入丑未,左輔右弼同宮,更與吉星同宮和加會者,爲本格。入此格者,其人必爲端莊高士,性喜助人,富計劃、企劃能力,凡事可解凶,圓滿達成,加會衆吉,主富貴,但多是居於輔佐他人的位置。若三方四正多凶少吉,仍屬普通之人。詩曰:

命宮輔弼有根源,天地清明萬象鮮。德業巍然人敬重,名宣金殿玉階前。

經云:“左輔右弼,秉性克寬克厚”、“左輔右弼,終身福厚”、“墓逢左右,尊居八座之貴”、“左右同宮,披羅衣紫”。

29、文桂文華格

命身宮入丑未,文昌文曲同宮,更加會吉星者,爲本格。安命在丑,昌曲在未,安命在未,昌曲在丑照命亦是。入此格者,其人必舉止優雅,性情溫和,聰明勤學,多才多藝。命及三方會吉星,在文藝、學術上必有較大成就,亦有政治上之發展,主富貴。若與凶煞同宮加會則破格,主其人會以巧藝爲生,於偏業、特殊行業上有發展。詩曰:

丹書一道自天來,喚起人間經濟才。命內榮華真可羨,等閒平步上蓬萊。

經云:“文桂文華,佐九重於堯殿”、“文昌文曲,爲人多學多能”、“昌曲臨於丑未,時逢卯酉,近天顔”、“女人昌曲,聰明富貴只多淫”。

30、貪武同行格

即貪狼、武曲在四墓守照命身宮。此格有二,命身宮在丑未,武曲貪狼二星坐守;貪狼、武曲在辰戌一守命宮,一守身宮。命宮三方四正須加吉星,方能成格。喜會祿存輔弼昌曲魁鉞及吉化,並喜貪狼與火星或鈴星同宮。此格生人,文人必做高官,武人兵權萬里,經商者爲大富翁。大多少年運程不利,先賤後貴,先貧後富,三十歲後方發達。詩曰:

武貪入廟貴堪言,必主爲官掌大權。文作監司身顯達,武臣勇猛鎮邊疆。

經云:“貪武同行,威鎮邊夷”、“貪武墓中居,三十才發福”、“貪武不發少年人,運過三十才發福”、“先貧後富,武貪同身命之宮”。如:

乾造1963癸卯年八月初六日申時生,武曲貪狼在丑宮坐命,財帛宮破軍化祿,官祿宮見火星,文昌文曲夾命宮,雖有擎羊化忌同宮,仍主橫發一時之財。此系福建人,早年曾留學英國。回國後棄公從商,做投機生意,屢敗屢戰,1993年三十歲,開始步入順境,如今財産已達數千萬。現重慶成爲直轄市,準備在重慶投資。唯命有凶星,終必大破敗。

31、三合火貪格(貪火相逢)

貪狼守命,遇火星在命或三方拱照爲此格。火星與貪狼同守命垣爲佳,三合次之,若貪狼居於辰戌丑未,與祿存、科權祿、左右、魁鉞加會,則爲極美之格,主大富大貴。其人或以武職立功,掌握國家軍警大權,或經商暴發,財運亨通。喜與鈴星加會。詩曰:

貪狼遇火必英雄,指日邊庭立大功。更得福元臨廟旺,帳呼千萬虎賁門。

四墓宮中福氣濃,提兵指日立邊功。火星拱會誠爲貴,名震諸夷定有封。

32、貪鈴朝垣格(貪鈴相逢)

貪狼守命,遇鈴星在命或三方拱照爲此格。鈴星與貪狼同守命垣爲佳,三合次之。若貪狼居於辰戌丑未,與祿存、科權祿、左右、魁鉞加會,則爲極美之格,主大富大貴。其人或以武職立功。掌握國家軍警大權,或經商暴發,財運亨通。喜與火星加會。詩曰:

貪狼更得與鈴逢,入廟宮中福氣隆。立地英雄爲上將,提兵指日立邊功。

經云:“火星與貪狼在辰戌丑未安命,廟見諸吉,對宮及三合不加凶,立功邊疆,將相之貴”、“鈴星貪狼同在辰戌丑未宮守命,三方吉拱,立功邊疆”、“貪狼火鈴與四墓宮,富豪家資侯伯貴”、“貪狼火星居廟旺,名振諸邦”、“貪鈴並守,將相之名”。如:

周恩來,乾造1898戊戌年二月十三日辰時生,廉貞貪狼在亥宮坐命,雙祿朝垣,祿馬交馳,官祿宮及遷移宮有火鈴,一代偉人,貴不可言。(戊戌甲寅丁卯甲辰,一歲欠)

33、貴星夾命格

此格有四,但仍須命宮三方四正諸星入廟旺吉化方有富貴成就。倘若夾的是家宮,則力量不顯,作用不大。

1、(紫府夾命格)命宮在寅申,遇紫微與天府來夾,命宮三方有吉方作富貴,無吉平常;

2、(日月夾命格)命宮在丑未,有太陽與太陰來夾,又爲“日月夾財格”,緣日月夾命者,唯天府在命,或武曲貪狼在命,天府與武曲同屬財星,故爲“夾財”,守財帛宮亦爲“日月夾財格”。命宮三方有吉方作富貴論,無吉加仍屬平常;

3、(左右夾命格)命宮在丑未,左輔與右弼來夾,命宮三方有吉星方作吉論,無吉平常,僅得人緣而已;

4、(昌曲夾命格)命宮在丑未,文昌與文曲來夾,又爲“文星暗拱格”。凡昌曲夾命者多主貴,宜從政治、學術、管理等職,必可成功。詩曰:

命裏無凶天貴夾,吉星得遇好生涯。若非翰墨文章士,也是豐衣足食家。

經云:“夾月夾日誰能遇,夾昌夾曲主貴兮”、“六夾命吉(紫府、日月、左右、昌曲、科權祿、魁鉞)”、“日月夾命、夾財,加吉曜,不權則富”、“紫府夾命爲貴格”、“左右夾命爲貴格”、“輔弼夾帝(帝即紫微)爲上品”、“昌曲夾命最爲奇”、“日月安命丑未,前後有昌曲左右夾,男命貴而且顯”。

34、廉貞文武格

廉貞在寅申入廟,與文昌、文曲拱照爲此格。詩曰:

命中文武喜朝垣,入廟平生福氣全。純粹文能高折桂,征戰武定鎮三邊。

經云:“廉貞遇文昌,好禮樂”。

35、權煞化祿格

即羊陀火鈴坐命入廟是也,須命宮三方四正有吉星加會方是此格。此格生人,主性情剛猛,具英雄氣慨。必九死一生,驚險百出,宜武職權貴,或從事危險職業、冒險投機能有大成。此格生人必有牢獄之災,若無吉星同宮加會,則爲凶頑之徒,肢體有傷殘,或主橫禍短命。詩曰:

三煞加臨廟旺宮,性情剛猛震英雄。幾番險地都經過,凜凜威權衆罕同。

經云:“擎羊入廟加吉,富貴聲揚”(擎羊入廟格)、“擎羊火星同在辰戌丑未守命,威權壓衆”、“火星(鈴星)守命,廟見諸吉,對宮及三合不加凶,立武功”、“火鈴相遇,入廟,名振諸邦”、“鈴星守命,廟見紫府,不貴即富”、“鈴星火星旺宮,亦爲福論”、“羊陀火鈴,逢吉發財,凶則忌”。如希特勒之命。

36、權星朝垣格(雄宿朝垣格)

廉貞在未申宮守命,無煞加。此格之人,在年輕時就會一鳴驚人,驟然發財,揚名。廉貞在未宮化祿,或在寅申有祿存同宮,爲“廉貞清白格”。詩曰:

申未廉貞得地方,縱加七殺不爲凶。聲名顯達風云遠,二限優遊富貴中。

經去:“廉貞在未申宮守命,無四煞,富貴聲揚遠播名(加煞平常)”。

37、輔拱文星格

文昌在命宮,有左輔拱照。如洪承疇、嚴家淦之命。詩曰:

輔星拱命最堪言,敏捷才華衆莫先。輕時帥臣兼五馬,重須入相振威權。

38、祿文拱命格

祿存守命,三方四正得昌曲拱沖,爲此格,不見煞星,無不富貴。

經云:“祿文拱命,富而且貴”。

39、祿合鴛鴦格

祿存與化祿同守命宮。人命得此,一生財運亨通,無不大富,多爲私營企業老闆、公司董事、房地産商人等。不然也會是政府高級官員,而且因從政而發財。詩曰:

祿合鴛鴦福氣高,斯人文武必英豪。堆金積玉身榮貴,爵位高遷衣紫袍。

經云:“雙祿重逢,終身富貴”。如張居正之命,乙年生人巨機在卯,天機化祿與祿存同宮。又如:

某巨商,乾造1948戊子年七月初四日卯時生,廉貞貪狼在巳宮坐命,祿合鴛鴦之格,兼貪狼化祿會火鈴,早年從政,後改行經商,並辦工廠生産建築裝飾材料,財源滾滾,成爲實業界之巨富。

40、雙祿朝垣格

命宮三方四正有祿存和化祿加會。詩曰:

財官二處與遷移,雙祿逢之最有益。德合乾坤人敬重,滔滔富貴世稀奇。

經云:“雙祿重逢,終身富貴”。如三本五十六之命,又如:

毛澤東,乾造1893年12月26日農曆癸巳年冬月十九日辰時生,貪狼星在申宮坐命,辰宮破軍化祿,子宮有祿存,爲“雙祿朝垣格”,遷移宮有鈴星,爲“貪鈴朝垣格”,見天馬,爲“祿馬交馳格”,未宮有太陰化科,酉宮有巨門化權,爲“科權夾命格”,身宮在辰,魁鉞夾之,爲“魁鉞夾命格”,更兼輔弼相會,文曲旺宮,故爲極貴之命,名震世界。此命王者之風,極爲稀罕,古往今來,絕無僅有,以子平之理論之,殺印相生而已,實難達斗數斷來之清晰直觀。天降大貴人于世,若命盤無吉,要做人民的救星,推翻舊制度,建設新中國,恐怕只是虛言耳。在《歷史上最有影響的100人》一書中,毛澤東排在第20位。(癸巳甲子丁酉甲辰,六歲)

41、祿馬佩印格

祿存或化祿與天馬、天相同宮廟旺守命。

42、祿馬交馳格

命宮三方四正有祿存(或化祿),更有天馬加會者,爲此格。此格生人,多發財異鄉或獲取遠方之財,環境變化大,多外出、旅行,事業上主奔波勞碌而招財。會吉星衆,必爲大富之人。

經云:“祿馬最喜交馳”、“天祿天馬,驚人甲第”。

43、二曜同臨格

安命丑宮,日月在未宮;安命未宮,日月在丑宮,三方與祿存、科權祿、左右、昌曲加會爲此格。詩曰:

命宮日月喜相逢,更遇科權在化中。此命武官須建節,文官定主位三公。

經云:“丑宮立命日月朝,丙戊生人福祿饒。正宮平常中局論,對照富貴禍皆消”、“日月守命,不如照合併明”、“日月同未,安命丑,侯伯之材(吉化方佳,丙戊辛生人吉)”、“日月同丑,安命未,侯伯之材(吉化方佳,丙辛生人吉)”、“日月科祿丑未中,定是方伯公”。如:

袁樹珊,乾造1881辛巳年閏七月十五日寅時生(見命理探源),安命在未,日月在丑,權祿輔弼加會,昌曲夾命,爲民國時期著名命理學家,壽逾九旬。主要著作有《命理探源》、《大六壬探源》、《命譜》。(辛巳丁酉乙巳戊寅,一歲)

44、丹墀桂墀格

太陽在辰宮或巳宮坐命,太陰在酉宮或戌宮坐命,二星皆臨旺地,太陽爲丹墀,太陰爲桂墀,故爲此格。命入此格,皆主少年得志。如考上大學,繼承財産,出國讀書,在非常好的公司工作,年紀輕輕被重用,作爲未來接班人,或經商發財,等等。三方四正會吉星,主今後還有其錦繡前程。詩曰:

二曜常明正得中,才華聲勢定其雄。少年際得風云會,一躍天池便化龍。

經去:“丹墀桂墀,早遂青云之志”。如:

某市市長,乾造1951辛卯年九月十四日丑時生,太陰在酉宮坐命。出世榮華,權祿守財福之位,昌曲祿存拱照,富而且貴。1997年冬由縣長升爲市長。(注:此爲鮮紅先生在序所述要我推算之命)

45、甲第登庸格

化科在命宮,化權在三方朝是。此格聰明過人,必考入高等學府,且主其人文章冠世,或在學術、科技上有創新和發明。又宜從任管理之職,或在政治上作投機。詩曰:

禹門一躍便騰空,頭角崢嶸大浪中。三汲飛翻合變化,風云平地起蛟龍。

經云:“科命權朝,登庸甲第”、“科權對拱,躍三汲于禹門”。

46、科名會祿格

化科在命宮,化祿在三方來朝。詩曰:

科名在命數中躔,卓越才華遠近傳。一躍過登三汲浪,衣冠濟楚侍君前。

經云:“科祿命逢兼合吉,威權壓衆相王朝”。

47、極向離明格

紫微在午宮坐命,三方四正無煞湊,合此格。紫微爲北極,午宮屬離卦位,故名。按此格,乃紫微在午入廟,若不加煞星,縱無吉輔,亦主富貴不小。若會吉星,得此格者,不是朝中顯宦,也是商界巨富,格局之佳,遠勝其他。紫微在子坐命,遠遠不及在午宮之威勢。詩曰:

乘驄司諫肅威風,氣象堂堂立殿中。幾轉王庭分內事,終身富貴位三公。

經云:“紫微居午無煞湊,位至公卿”、“紫微居午,無羊陀,甲丁己年生人,位至公卿”。如:

某富商,乾造1953癸巳年十月初二日巳時生,紫微在午宮坐命,有子宮祿存相對。1987年開始發財,連續十年暴利,爲千萬富翁。唯劫空化忌相湊,再無吉曜相輔,終必有大破敗。

48、化星返貴格

天同在戌宮坐命,丁年生人遇之;巨門在辰宮坐命,辛年生人遇之,此爲化星遇貴格。緣天同在戌,爲平宮,本爲不利,但丁年生人,寅宮有太陰化祿、天機化科,命宮天同化權,對宮巨門化忌來沖,反爲大富大貴之格。巨門在辰,爲平宮,本爲不利,辛年生人巨門化祿,與酉宮祿存暗合,財帛宮有太陽化權,必主富貴,若有文昌化忌在命或遷移,不作凶論,亦主富貴。若加火鈴空劫,則破格。詩曰:

三星變化最無窮,同戌相逢巨遇龍。生值丁辛須富貴,青年公正廟堂中。

經去:“天同戌宮爲反背,丁人化吉主大貴”、“巨門辰戌爲陷地,辛人化吉祿化吉祿崢嶸”、“辰戌應嫌陷巨門,辛人命遇反爲奇格”、“巨日拱照爲奇格”。如:

某港商,1951辛卯年六月初四日卯時生,巨門在辰坐命,巨門化祿,子宮太陽化權,本屬奇格,可惜再不見吉星來會,財帛、遷移、官祿凶星過多,故發財不大,且多破耗。緣八字少水,1997年由香港來重慶發展事業(重慶在香港的北方),以期能獲厚利,1998年失意而歸。

49、將星得地格(武曲守垣)

武曲廟旺守命,與祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞加會爲本格。詩曰:

將星入廟實爲祥,位正官高到處強。掠地攻城多妙籌,威風凜凜鎮邊疆。

經云:“武曲廟垣,威名赫奕”、“武曲入廟,與昌曲同宮,出將入相”、“武曲魁鉞居廟旺,財賦之官”、“武曲祿馬同宮,發財遠鄉”。如:

盧勝彥,乾造乾造1945乙酉年五月十八日午時生,武曲天府在子宮坐命,左右魁鉞會合,紫微化科,主富貴聲名,爲臺灣佛教界領袖之一,法力無邊,稱作“蓮生活佛”。

50、日月照壁格

太陽太陰在丑未,坐田宅宮(此必爲破軍在辰戌宮坐命),與祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞同宮加會。命入日月照壁格,主大富,尤多不動産,如樓宇、田土、山林、豪宅,或能繼承祖業。本格生人,仍須命宮三方四正有吉星並吉化,方爲真格,若命宮三方會凶煞多,仍屬貧賤之命,田宅宮之吉並無大用。

51、財祿夾馬格

此論夾局甚爲勉強。天馬守命宮,而鄰宮有武曲與化祿來夾,爲財祿夾馬格,命宮坐長生或是帝旺尤妙。此格生人,大多投機取巧,敢於冒險犯難,主先貧後富,並不貴也。仍須命坐長生帝旺,三方有吉星加會,方作大富論之。若無左右昌曲,仍屬平常。詳考之:

1、太陽天馬在巳宮或亥宮坐命,逢癸年生人,破軍在父母宮化祿,與武曲在兄弟宮來夾命宮;

2、天同天馬在巳宮或亥宮坐命,逢癸年生人,破軍在兄弟宮化祿,與武曲在父母宮來夾命宮;

王某,乾造1963癸卯年八月二十六日戌時,太陽、左輔、天馬在亥宮坐命,破軍化祿與武曲來夾命宮,三方會有化科化權,又見輔弼魁鉞,故其人能白手興家,橫發資財。原爲一農民,早年當過兵,退伍後一直在社會上混,不務正業,自1993年起辦摩配加工廠,不到兩年便發財數百萬,目前事業也順利,唯飽暖思淫欲,大量誘人妻女,瘋狂嫖賭,銀行的貸款未還者亦尚多也。雖名“日月反背”,但此爲反格,反出富裕之流。

52、明祿暗祿格

即命宮有化祿(或祿存),而暗合宮有祿存(或化祿)是也。詳考之:

1、甲年生人,廉貞貪狼在亥,廉貞化祿,而寅宮有祿存與亥暗合,安命在寅或亥;

2、乙年生人,天機天梁在戌宮,天機化祿,而卯宮有祿存與戌暗合,安命在戌或卯;

3、丙年生人,天同天梁在申,天同化祿,而巳宮有祿存與申暗合,安命在申或巳;

4、丁年生人,太陰太陽在未,太陰化祿,而午宮有祿存與未暗合,安命在未或午;

5、戊年生人,貪狼在申,貪狼化祿,而巳宮有祿存暗合,安命在申或巳;

6、己年生人,武曲貪狼在未,武曲化祿,而午宮有祿存與未暗合,安命在午或未;

7、庚年生人,太陽在巳,太陽化祿,而申宮有祿存與巳暗合,安命在申或巳;

8、辛年生人,巨門在辰,巨門化祿,而酉宮有祿存與辰暗合,安命在酉或辰(又爲化星返貴格);

9、壬年生人,天同天梁在寅,天梁化祿,而亥宮有祿存與寅暗合,安命在寅或亥;

10、癸年生人,紫微破軍在丑,破軍化祿,而子宮有祿存與丑暗合,安命在子或丑。

以上諸等,唯以命宮化祿,有田宅宮之祿存來暗合方爲佳構。如甲年廉貪在亥、戊年貪狼在申,庚年太陽在巳。或原本三方四正格局佳美,得明祿暗祿,可起“錦上添花”的作用。

經云:“明祿暗祿,錦上添花”。

53、科明祿暗格(明珠暗祿)

即化科守命宮,命宮之暗合宮有祿存是也。

甲年生人武曲在亥化科守命,而寅宮有祿存暗合。

乙年生人紫微在戌化科守命,而卯宮有祿存(又爲權祿夾命格);

丙年生人文昌在申化科守命,而巳宮有祿存暗合;

丁年生人天機在未化科守命,而午宮有祿存暗合;

戊年生人右弼在申化科守命,而巳宮有祿存暗合;

己年生人天梁在未化科守命,而午宮有祿存暗合;

庚年生人天同在巳化科守命,而申宮有祿存暗合;

辛年生人文曲在辰化科守命,而酉宮有祿存暗合;

壬年生人左輔在寅化科守命,而亥宮有祿存暗合;

癸年生人太陰在丑化科守命,而子宮有祿存暗合。

經云:“科明祿暗,位列三台”。

經云:非格非局,焉得爲福,凡人命不合前格,又犯蹇局,必煞孤寡貧賤。

1、命無正曜格

命宮無紫微天府星系十四正曜,不論命宮是否有祿存、羊陀、火鈴、左右、昌曲、魁鉞等甲級星,只要無紫府十四正曜,均爲命無正曜格。論斷命宮時,要審遷移宮之吉凶來定命宮之吉凶,同時要看命宮所落之偏曜、化曜、雜曜吉凶如何,以定禍福。命無正曜並非一定屬貧賤之命,只要三方有入廟旺之吉星及祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞加會,不見凶星,仍可飛黃騰達,發揮才能,富貴可期。

若命宮偏曜、化曜、雜曜盡多凶星,三合宮及對宮星辰陷失,會聚四煞劫空,而無吉星加會,在幼年多會夭折。若逃過不死,也是二姓延生,爲奴爲仆,一生貧窮,多災多難,不能發達。宜出家爲僧道(不過話又說回來,現在的僧道日子過得比你我還好)。又若父母宮也無正曜,則少年更是淒苦。此格在幼年多病多災,與雙親緣薄,或喪父,或喪母,或過房出繼,改名換姓方能活命,或隨母繼拜,或是私生,或是庶母(父親的小老婆)所生。成年後或入贅妻家,或離鄉背井。故古詩云:

命宮無有正曜星,幼歲重重有禍殃。惟是過房方得壽,他鄉好去作東床。

今人之命多驗于幼年多病,與雙親感情淺,一生當中會修改自己姓或名,離鄉外赴等情形。至於庶母所生、過房出繼、或幼喪父母,入贅等情形較少。

經云:“命無正曜,二姓方可延生,離祖方可成家”、“命無正曜,夭折孤貧”。

2、極居卯酉格

紫微貪狼在卯酉坐命,又遇煞星。紫貪卯酉,並非個個都是貧賤之命或僧人道士。若遇紫微化權、化科,貪狼化祿、化權,或祿存在命宮,或加會火星、鈴星、左輔、右弼、文昌、文曲等以上情形,均不能以貧賤定之,反主富貴有成(女命不宜見昌曲)。

若無上述任何一個星曜會合,而命宮三方見擎羊、地劫、天空、旬空、截空、化忌、天哭、天虛、孤辰、寡宿等星宿,必一生無成,貧窮孤單,名利俱無,宜出家爲僧道,空亡若是在命宮,其人與宗教之緣份愈強,故古詩云:

極居卯酉遇劫空,十人之命九爲僧。

又云:

借問此身何處去,衲衣削髮居空門。

當然現在的假和尚、假道士、假尼姑太多,縱使出家者,不少人也離不開是酒色財氣,沒有幾個是真正修行而具有法力的人。而社會之流亦是自我標榜而已,以此進行詐騙財色或滿足某種心理。

紫微貪狼在卯酉宮坐命,多數人有如下特點:①多數較講義氣,出生在很平常的家庭;②有虔誠的宗教信仰,其人相信玄學、算命、占卜、氣功、醫學,好神仙之術,甚至會投入時間去研究;③與異性打交道的時候多,個性和外在形象富於魅力,容易吸引異性。男子爽快大方,不太重視錢財,女子身材性感,想法太多,不安於室,宜嫁離過婚的老公,或結婚前有較多波折方可偕老;④爲“桃花犯主”之格,男女皆易有桃花,婚姻關係有過問題或有不正常之事,加空亡不論;⑤配偶體態較爲肥胖。⑥自己壽命較長。

經云:“北極加凶煞,爲僧爲道”、“極居卯酉,多爲脫俗僧人”、“女命,紫微貪狼同宮,落風塵(按:命宮、福德、夫子二宮加煞方是)”、“紫微貪狼爲至淫,男女邪淫”“紫微貪狼同宮於卯酉,不忠不義,匿近奸人”,無輔弼昌曲會合,近小人而遠君子,與壞人沆瀣一氣,喜歡同不三不四的人一起鬼混。“紫微貪狼同宮,如無制,是無益之人(得輔弼昌曲夾制,則無此論)”。如:

蔡京,北宋奸臣。乾造1047丁亥年正月十七日亥時生(見三命通會),紫微貪狼在卯宮坐命,得昌曲魁鉞夾制,允爲貴論,但有擎羊與貪狼會合,仍主不忠不義,匿近奸人。蔡京爲北宋奸臣,官拜太師,加重剝削,排斥異己,大興土木,被稱爲“六賊”之首。80歲時,金兵攻宋,率全家南逃,被欽宗放逐嶺南,貶陡韶儋二州,途中死于譚州(今湖南長沙)。(丁亥壬寅壬辰辛亥,三歲)

《中國古代民間方術》一書中第195頁寫道:

“宋代有一位鄭氏,生下一個兒子的生辰八字與蔡京相同。根據算命術之理,兩人的命遠似乎應該相同。但令人啼笑皆非的是,蔡京官拜太師,權勢顯赫,而鄭氏的兒子卻在十八歲時就不幸溺死。蔡鄭兩人的命運可說有天壤之別。

以上幾個例子,在一定的程度上幾乎可以宣告算命術的徹底破産。”

古書曾記載這一故事:“大觀改元,歲複丁亥……以正月十五日亥時生一子,歲月日時,適與魯公蔡京合,其家大喜……年十八,春末出遊,馬忽躍入波中溺死。”言鄭氏之子晚于蔡京一輪花甲出世。就算排出二人的八字相同(根據作者校對細查,其實並不相同,蔡京日干支壬辰,鄭氏之子日干支壬寅),但是交運脫運的歲數絕不相同,更爲重要的是,由於生日數不同之故,二人的命盤絕對不會相同(蔡京是正月十七,紫貪在卯,鄭氏之子是正月十五,巨機在卯)。要知道,紫微斗數命盤才是決定一個人富貴貧賤最準確的東西,而不是八字組合,八字預測只是命理學的一部分而已。命盤不同,其命運吉凶自然不同,正如該書作者所言,“蔡鄭兩人的命運可說有天壤之別”。但要憑一個前提就已錯誤(二人之八字並不一樣,更不用說命盤也差異甚大)的例證來“宣告算命術的徹底破産”,未免言之過早。

乾造,1947丁亥年正月正月十一日亥時生,紫微貪狼在卯宮坐命,魁鉞昌曲鈴星會合,必然做官。未發迹前只是一個普通的護林員,因才幹優秀,運氣又佳,故官運亨通,升至縣委書記、區委書記,1997年調入市內任局長。唯紫貪同宮卯酉,難免有酒色方面的嗜好。此與蔡京之命盤除日系諸星不同外,其餘全然相同,雖同屬富貴,而蔡京貴至極品,而本命充其量也不過是個“六品”小官。當官遠遠不及蔡京來得大,此恐與祖墳風水、八字組合、後天社會環境、個人修養及種種“運氣”有關,更很重要的事,二人所處的時代相差得太遠了。此命生活在現代,當然可以欣賞VCD、上電視、乘飛機、打電話、敲電腦、喝XO、洗桑拿、坐賓士、到泰國看人妖表演……,等等,這此可都是900年前的蔡京太師做夢都無法享受的東西。

3、殺拱廉貞格

①廉貞、七殺二星分守身宮和命宮;②廉貞七殺在丑未宮守命;③七殺在卯酉守命,三合有廉貞。以上諸等,命宮三方四正無吉星加會,反而加會羊陀火鈴天刑化忌劫空等諸多惡曜,便爲殺拱廉貞之格。古詩云:

貞逢七殺實堪傷,十載淹留有禍殃。運至經求多不遂,錢財勝似雪流湯。

此格生人,不但貧窮多災,而且破敗不堪。須注意者,要三方四正不見吉星方作此斷,如不詳審,則容易判斷錯誤。因此有云:“廉貞、七殺,反爲積富之人”、“廉貞遇七殺,顯武職”。

經去:“廉貞主下賤之孤寒”、“七殺廉貞同宮,主殘廢,又主癆病”、“七殺廉貞同位,路上埋屍”。

4、巨逢四煞格

①巨門與火鈴羊陀守命宮,居陷地;②巨門守命,四煞守身或巨門守身,四煞守命,居陷地。古詩云:

巨門落陷在身宮,四煞偏遇命裏逢。若是吉星無救解,必然流配遠方中。

此格生人,貧窮多災,多是非,並具犯罪傾向,惡者恐至殘廢、坐牢、凶死。女命,心性狠毒,淫賤無恥,極克夫。

經云:“巨火擎羊,防遭縊死”、“巨門四煞於身命、疾厄,羸黃困弱”、“巨門火鈴,逢惡限,死於外道”、“巨門火鈴,無紫微祿存壓制,決配千里,遭凶”、“巨門火鈴,三合煞湊,必遭火厄”、“巨門守命,見羊陀,男女邪淫”、“巨門四煞陷而凶”。

5、馬頭帶劍格

命在宮午,擎羊單守。擎羊在午本爲陷地,此格主大凶。命宮在卯、酉、子,遇擎羊單守,亦主大凶。三方遇火鈴劫空忌星天刑,必煞夭折。命入此格,其人外表豪邁大度,其實狠毒奸狡,殘暴兇惡,不但品性不端,且主一生招凶,刑妻克子,身患惡疾,具犯罪傾向,中年夭亡。命有吉星入廟,其人亦頗有豪氣,乾脆利落。行限遇擎羊單在午或卯,亦主有災。故古詩云:

羊刃切忌午之方,若來陷內最爲殃。刑妻克子生閒事,殘病中年要早亡。

經云:“擎羊居子午卯酉陷地,作禍興殃,刑克極重,甲戊庚壬生人必有凶禍”、“擎羊在子午卯酉守命,非夭折則主刑傷”、“擎羊火星在陷地守命,下格”。

6、命裏逢空格

①命宮在巳亥,無正曜,地劫天空二星同在命宮;②地劫、天空單守命宮。以上二者,三合方及對宮無吉解救,便爲命裏逢空之格。命有此格,不聚財,漂泊異地,一世貧窮不遇,萬事成空,乃下賤之格也。再逢煞星,多主夭折。故古詩云:

空劫來臨吉曜無,求名求利總成虛。清閒孤獨方延壽,富貴榮華過隙駒。

劫空爲愁最害人,才智英雄誤一生。只好爲僧並學術,堆金積玉也須貧。

經云:“生逢天空,猶如半天折翅;命中遇劫,恰如浪裏行船”、“命裏逢空,不飄流即主疾苦”、“劫空二星守命,遇吉禍輕,遇凶則凶”、“地劫守於身命,主人作事疏狂,不行正道,好爲邪癖之事;天空守于身命,主人作事虛空,不行正道,成敗多端,不聚財”。

7、天梁拱月格

天梁在巳、亥、申爲陷地,太陰在卯、辰、巳、午、未爲陷地。①天梁在陷地守命與太陰加會;②太陰在陷地守命與天梁加會。以上二者,命宮及三方無祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞等吉星同宮和加會,反而會有羊陀火鈴劫空刑姚化忌大耗等凶星,爲天梁拱月格。人命逢此,窮困而事業無成,不聚財,飄流在外,不務正業,成事不足,敗事有餘。男命浪蕩,好酒色嫖賭,女命多淫,私通內亂,故古詩云:

月梁落陷最堪傷,必定飄篷在外鄉。唱舞酣歌終日醉,風流蕩盡祖田莊。

逢吉星則不作此論。

經云:“梁酉、月巳,卻作飄篷之客”、“天梁、太陰,卻作飄篷之客”、“天梁天馬陷,飄蕩無疑”、“天梁陷地,遇火羊破局,下賤、孤寒、夭折”、“梁同對居巳亥,男浪蕩、又多淫”、“月曜、天梁,女淫貧”、“太陰守命,落陷,與羊陀火鈴同宮,肢體傷殘”。

8、文星遇夾格

文昌或文曲守命,遇空劫二星來夾。命無吉星,三方不加吉而會凶,作貧賤論之,縱有才華,終身不遇,凡事易半途而廢,抑或學非所用,從事自己並不喜愛的職業,抱恨終身,昌曲守身宮二星來夾亦然。若命宮正星廟旺化吉,三方又會吉星者,不作此論。故古詩云:

夾地文星遇守身,一生勞碌敗無成。逢財得祿世間好,數盡還教夭且貧。

9、文星失位格

即乃文昌文曲落陷坐命,又遇煞侵(如與四煞、劫空、天刑、化忌同宮和加會),即爲文星失位,縱有文章亦難科第。用現代的話來說,就是空有才華,也是懷才不遇。或平時學習成績優良,關鍵時刻離分數線就差那麽幾分(其實正考考不上,可以讀自費嘛,而且現在的大學可以繳錢去讀)。其人之學說、理論、人生觀必有其怪異之處,難爲世人所接受,甚或研習旁門左道之術,以及宗教、玄學、法術等。故古詩云:

文星入命本爲奇,沖陷還應事阻疑。任是燈窗勤著力,功名常于白頭時。

經云:“昌曲陷宮凶煞破,虛譽之隆(凶煞即羊陀火鈴空劫)”、“文昌陷地加羊、火,巧藝之人,帶疾亦能延壽,有斑痕”、“文曲單居身命,更逢惡煞湊合,無名,便佞之人”。

10、科星煞湊格

化科星守命身宮,而凶煞沖湊太甚。命逢此格,雖然學問不錯,有文章秀氣,但爲貧寒的讀書人。現在講來,多是平時學習優秀,而高考運氣欠佳的人,終難升學。化科與煞曜會合,多主惡名在外,遭人譭謗的時候多,又主有牢獄之厄。古人實在是把讀書中舉看得太重要了,在現代社會自然要對此作某些修正,可作出某些相似性的解釋。故古詩云:

命裏科曜正爲清,凶煞多爲林下人。縱然吉守亦失局,讀書至老無功名。

經云:“苗而不秀,科名陷於凶神”、“化科嫌逢截空、旬空、劫空”、“化科守身命,逢惡曜,亦爲文章秀士”、“科星居於陷地,燈火辛勤”。

11、科星逢破格

化科星在命宮,遇羊陀火鈴劫空沖湊,難科第。故古詩云:

細把科名仔細詳,若逢惡煞貴名難。連年居在孫山外,只著高明一士看。

經云:“苗而不秀,科名陷於凶神”。

12、魁鉞凶沖格

魁鉞入命身宮,而逢衆多凶煞同宮、加會,而又無解救。則魁鉞之吉兆則不顯矣。故古詩云:“魁鉞文星守貴榮,何愁金榜不題名。若煞凶衆無星救,痼疾纏身總無情”。

經云:“魁鉞重逢羊陀空劫湊,痼疾尤多”。

13、武貪守身格

命無正曜,武曲貪狼二星守身宮。此格必是卯酉時生人,身宮在遷移,武曲貪狼居於遷移宮。若命宮三方四正兇煞多會,少年夭折,不然一生貧賤。若命宮三方四正會有吉星,武曲貪狼又得吉化,主先貧後富,晚年獲福。此格生者,多是技藝、藝術之人。故古詩云:

命無正曜值縱星,少年定是作孤貧。武貪狼得位終須吉,晚景方爲富庶人。

經云:“貪狼武曲同守身,無吉,命反不長”、“武曲貪狼加煞忌,技藝之人”、“貪狼武曲同宮,先貧而後富”、“貪狼武曲同宮,爲人諂佞奸貪,自私自利,無公德心”。

14、巨機化酉格

巨門天機在酉宮坐命,有化忌同宮,爲此格。巨機在卯,可爲貴格,在酉則一般不以富貴論之。因爲酉爲天機木之死地,巨門水之敗地。安命酉宮,乙辛癸年生人吉利,如果命宮無祿存和化祿化權,到底也是尋常之格。縱會吉星富貴也是有限,遠比在卯宮遜色。若不見吉星,逢巨門或天機在命宮化忌,則以凶命論之。其人一生不順,不能發達,且自私自利,心胸狹窄,往往言不擇語,出口傷人,因長舌利口,故常禍從口出。女命,爲破蕩之格,若非娼妓,亦必主淫亂,在卯宮亦然。故古詩云:

兌位天機巨曜過,化凶辛苦受奔波。心高意勇何曾歇,語話無情句亦訛。

經云:“巨機酉上化吉者,縱遇財官也不榮”、“女命,巨門天機爲破蕩”、“巨機在酉,會羊陀,男女邪淫”、“女命四煞沖合,淫賤、刑克”。如:

某女命,1963癸卯年九月二十七日丑時生,巨門天機天姚在酉宮坐命,三合文曲文昌。二十九歲離婚後南下廣東,從事賣淫活動,發了財之後,又回到內地。

15、刑囚夾印格

①蓋天相爲印,廉貞有囚,擎羊化氣爲刑,若論“夾”,則天相不可能被廉貞和擎羊二星所夾。實爲廉貞天相在子午宮坐命,有擎羊同宮,故得此名,以丙年生人廉貞在午化忌最凶。此格生人,必爲罪犯,有牢獄之災,遭法律之制裁,並易遭凶死。女命,會有流産、開刀、血光之事,且夫妻宮見陀羅貪狼,多主丈夫死得早。②廉貞天相與天刑同宮,亦爲“刑囚夾印”主爲勇武之人,加吉星可望富貴,居於命宮三方,多爲軍隊、警察局或其他司法部門工作。

經云:“刑囚夾印,刑仗唯司”、“天相守命,廉貞擎羊夾,刑仗難逃”。如:

乾造,1968戊申年二月十一日酉時生,廉貞、天相、擎羊在午宮坐命,1987年因盜竊罪被判五年徒刑,出獄後惡習不改,不但變本加勵,而且吸食白粉,1996被逮捕,在監獄強制戒毒,並判刑三年。

16、月同遇煞格

(不是馬頭帶箭)太陰天同在午宮坐命,本屬落陷,又有火星、鈴星、地劫、天空、天刑等惡星同宮,三方又加會凶星,爲此格。人必生性怯弱,身體多病,一生貧賤愁苦。女命克夫,受感情打擊,是被人抛棄的物件,多作人情婦,或爲娼妓。命逢此格,不但貧,而且賤,終身不能發達。同陰在午遇四煞沖會,多主心狠手毒,無情無義,與父母成仇,並且容易從事犯罪活動,刑傷短命。故古詩云:

骨瘦體微不足言,把薪燃火幾回焦。人間好事難明處,枝葉榮是總是凋。

經云:“天同太陰同在午宮守命,加煞重,肢體羸黃”。“女命,雖美而淫,偏房侍妾”。

17、馬落空亡格

命宮天馬,與劫空同宮,對宮有祿存,或祿坐空亡,又逢空劫煞星。生逢此格,一生總是變來變去,東奔西走,辛苦勞碌一場空,爲空虛之兆,貧賤之命。

經云:“馬遇空亡,終身奔走”。

18、梁馬飄蕩格

天梁在巳亥宮坐命,與四煞空劫忌星同宮加會,不見吉星,命和遷移有天馬,即爲此格。爲社會底層人物,一生飄蕩,身在異鄉,並常爲他人之事而奔波,無事閑忙,名利皆虛,貧賤之命。

天梁在巳亥,乙丙戊壬辛年生人加吉星,亦主富貴,但仍不免飄蕩,宜異地發達,只是富貴不能耐久,一生多風浪,終必有破敗。

經云:“天梁天馬陷,飄蕩無疑”、“天梁陷地,見羊陀,傷風敗俗之流”、“天梁陷地,遇火羊破局,下賤孤寒夭折”、“女命,主淫貧,或偏房侍妾”。如:

董浩云,乾造1912壬子年八月十八日辰時生,天梁在巳宮坐命,天梁化祿,亥宮有祿存、化科及天馬,爲雙祿朝垣、科祿重逢、祿馬交馳之格,雖亦屬梁馬飄蕩之格,仍主大富貴。董浩云爲東方大船王,是香港特別行政區首任行政長官董建華之父。1982壬戌年去世時,公司已負債累累,難以維持。

19、生不逢時格

命坐空亡或星曜落陷地,三方無吉拱照,或空亡又逢廉貞、破軍陷地,其人縱有過人本領,終不能發揮才能,有生不逢時之歎。一生平常,沒有大的發展。

20、祿逢兩煞格

祿存守命宮,或化祿守命宮,但命宮亦有旬空、截空、天空、地劫,同是三方會有羊陀火鈴大耗諸惡,即爲祿逢兩煞之格。主其人虛有其表,好看而已,終究不能有所作爲,縱有一時之財利也很快陷於困窮。

21、日月藏輝格(日月反背)

太陽在酉戌亥子宮坐命,夜晚生人;或太陰在卯辰巳午宮坐命,白天生人。日月皆處陷失之地,命宮三方四正無吉星同宮並吉化,並且同時加會有四煞空劫化忌等惡,即爲“日月反背”之格,主一生貧賤。

經云:“日月最嫌反背,乃爲失輝”、“日月陷宮逢惡煞,勞碌奔波”、“太陽守命,落陷,勞心費力,雖化權祿亦凶,官祿不顯,先勤後惰,成敗不一,但出外離祖可吉”、“太陽守命,落陷,加凶煞,帶疾;化忌,目疾”、“太陰守命,落陷,化吉科權祿反凶,出外離祖吉,更遇四煞,酒色邪淫,下賤夭折”、“太陰守命,落陷,與羊陀火鈴同宮,肢體傷殘”。

常見日月反背之命,只要命有吉星而無煞,雖然分外辛勞,但其成就遠比日月旺地守命之人爲大(日子、月午守命不作此論,難有大富貴),故在斷“反背”之命時,切不可輕言禍福,務必詳審。其實,日月陷地守命,並非一定貧賤無成,如果三方四正不與凶星同宮和加會,並且有祿存、科權祿、左右、昌曲、魁鉞同宮加會,反有事業大成者,巨富大貴者亦有之。如:

戴安娜之命,辛丑年五月十九日酉時生,太陽天梁在酉宮坐命,一代名妃。

22、財與囚仇格

武曲爲財星屬金,廉貞爲囚星屬火。二星一守命宮,一守身宮,乃火金相克,如仇人相見,分外眼紅,必凶禍百出,終身不得安寧,二星有一化忌加煞,定遭暴病、險厄。若是命宮三方四正臨廟旺,加會星並得吉化,則不作此論。

23、一生孤貧格

破軍陷地守命(卯酉宮、巳亥宮),命宮、對宮、三合宮沒有任何一顆吉星加會,即爲一生孤貧之格。

24、君子在野格

“君子”即指吉星,“在野”指衆星入廟可惜盡落入閑宮(男命吉星落入父母、兄弟、疾厄、奴僕、夫妻、子女),而命宮、財帛宮、官祿宮、遷移宮儘是貪狼、天刑、四煞、劫空諸惡曜交會,且星辰居陷地,即爲君子在野,奸臣當朝之兆。人命得此,乃貧賤夭折之命無疑。

25、兩重華蓋格

祿存與化祿坐命宮,遇空亡劫耗火鈴陷地同宮,又會凶星,其人雖身在財鄉,亦必窮困潦倒。如:

乾造,1953癸巳年十月初七日亥時生,命宮破軍在子化祿,並有祿存同宮,爲“祿合鴛鴦”之格,而實際上是個貧窮的農民。原因爲空劫在命身,命宮重犯截空,三方又不見吉星之故。

26、羊陀夾忌格

祿存在命宮,則必爲羊陀所夾。若有化忌星同宮,或對宮有化忌星衝破,即羊陀夾忌之格,化忌星之凶性得羊陀之夾而得以充分發揮,其凶可知,或因一時之吉而招長遠之凶。雖有祿存在命,反不爲美。例如安命在申,又逢忌星,擎羊在酉,陀羅在未夾之,其餘仿此爲例。太歲二限行到此地亦凶,主孤貧刑克。若祿存單守命宮,無吉星同宮,爲看財奴,亦有餘殃之凶。

經云:“祿逢衝破,吉也成凶”、“羊陀夾忌爲敗局”。

27、火鈴夾命格

火星鈴星在鄰宮來夾命宮,即爲此格,唯寅午戌年生人有這種情形出現。人命逢此,其人膽大,有潛在的反抗心理,具破壞性。或者個性衝動,暴躁,易遇凶災。若命宮有化忌星,則爲大凶之兆,必遭奇禍,或因一時衝動而招致重災。

若是貪狼守命宮,得火鈴夾命反爲大吉之格,要是貪狼化祿的話,則是大富大貴之命。

經云:“火鈴夾命爲敗局(如安命在寅,火星在丑,鈴星在卯。吉多尚可,惟夾忌辰凶。歲限巡至此地亦凶)”。如:

田中角榮,乾造1918戊午年三月二十四日未時生,紫微貪狼在酉宮坐命,貪狼化祿,會合巳宮之祿存,爲雙祿朝垣之格,火星、鈴星在申、戌二宮來夾,故能飛黃騰達,1972年爬上日本首相的寶座。唯火鈴夾命之副作用亦顯,加強了貪狼星的“貪”性,於1974年因發生賄賂事件而下臺,1976年又因貪污事件而被捕入獄。

28、劫空夾命格

地劫天空二星在鄰宮夾命。此格唯有安命子宮和巳宮,遇劫空來夾。如同父母兄弟無助,其性質與劫空同在命宮相似。若是命宮無正曜,或星辰落陷,遇劫空夾,主凶兆。

如果命宮有吉星入廟又得吉化,三方又加會吉星,則劫空夾命之凶力驟減,並不值得畏懼,可以棄之不論。如比爾·蓋茨之命,雖劫空夾命,命宮及三方四正星辰入廟、化吉,並會吉星,爲全球首富。

經云:“劫空夾命爲敗局”(假如安命在亥,劫在子,空在戌是也。歲限行到亦凶,夾忌亦凶,孤貧刑傷)。

雜格

1、風雲際會

如身命二宮衰弱不足取,而所行大小二限吉星林立,祿馬交馳,三方吉拱,亦可草木經春,欣欣向榮。限過作仍困乏。

2、錦上添花

謂限破而惡星會合,如子限不吉而丑限佳,正好脫子限入丑限,得三方吉拱,祿權相逢,乃財利驟發。

3、祿衰馬困

祿馬即財官,祿衰即星辰落空亡劫耗之地,馬困財星遇煞陷之鄉,二限及太歲逢之,必然破財敗家,散耗互見。

4、衣錦還鄉

武貪同守于墓地,少年貧困,限行吉地,三十歲後始發達。

5、步數無依

前限接後限,所行皆爲凶陷之地,人命逢之,孤苦無依。

6、水上架屋

一限好,一限壞,如水上波浪,一起一落。社會人群,比比皆是。

7、吉凶相伴

命有凶星,也有吉星,苟能配合得宜,去凶留吉,自然富貴享福,若配合欠佳,扶凶抑吉,則孤貧在命,徒歎無益,宜安分守己,隨遇而安。

8、枯木逢春

古人云:“枯木逢春猶再發,豈可人無得運時”。蓋命雖衰,而限行吉地,亦可發福,有如枯木逢春之美。

失格雜錄

1.命宮吉曜雖多,倘有空劫及其它煞曜則主美中不足。

2.命宮雖有貴,而官祿宮受空。

3.命宮雖有文星,三合、對宮重沖羊陀空劫。

4.命無吉曜,疾厄宮有日月二星加煞,主腰駝目瞽,定有傷殘或疾病在身。

5.安命巳亥,天機守之,若有吉星合格亦主貴,其人必定奸邪,若不合格,無恥小人。

6.文曲在戌獨坐命宮,會寅宮太陽巨門二星,男女逢之,離婚的比例很高,加四煞守照桃花浪滾滚

紫薇格局現代解析

(曹硯明)

第一節 格局

鬥數專家對“格局”非常重視,因為格局好壞影響人生至巨。一個富貴雙全的命造,絕對有好的格局;相反,一個落魄貧賤的人,也脫離不了壞的格局。所以筆者認為格局的好壞影響人的一生運途。因為好格局遇到煞星、凶星來衝破時,有低檔的能力,在行運時頂多出現困難阻礙而已;遇流年、大運來扶助時,極易成功。然而,壞格局遇到煞星,凶星衝破時,完全無招架之力,故在行運時極易慘敗,打凶。若遇流年,大運來扶助時,成就較慢,成就不高,同時,年運一過,挫折接踵而來,這就是鬥數專家重視的原因。

1. 紫府同宮格

[申]天府、紫薇(命宮)

[寅]天府、紫薇(命宮)

重點說明:

紫薇、天府兩大主星同宮坐命在寅宮或申宮。

紫府為財星,故一生錢財不缺。

紫府同宮在六親宮以“孤”論。

精神易空虛、苦悶。

紫府與羊陀或文昌同宮,心術不正。

早婚不利,宜晚婚。

理財能力佳,有小氣吝嗇的傾向。

合適“財務”工作,如財務官,稅務官,貿易,高級科技員。

2. 紫府朝垣格

[午]紫薇

[戌]天府

[寅] (命宮)

重點說明

a. 紫薇,天府在三方四正照命宮,謂之“紫府朝垣格”。

b. 紫府加吉星來拱命,一生富貴雙全。

c. 能得到權貴人士幫助。

d. 適合從事貿易、財經

3. 極向離明格

[午]紫薇(命宮)

重點說明

a. 紫薇(極)坐命在午宮(離)、無煞星衝破謂之。

b. 紫薇坐命、喜左輔,右弼守照,能發富貴。

c. 心靈較空虛,有富貴運。

d. 適合政商界任職、創業。

4. 極居卯酉格

[酉]貪狼,紫薇(命宮)

[卯]紫薇,貪狼(命宮)

重點說明

紫薇,貪狼坐命在卯宮、酉宮謂之。

有宗教緣,或吃素。

個性較強,具好勝心,不易服人。

口才好,人緣也不錯,易接近酒色財氣,賭性較強。

桃花組合,早婚不利,女命桃花較重。

適合修道,傳道,五術,推銷,老師。

紫貪在官祿,易利用職務之便圖私利(貪污)。

5. 輔弼拱主格

[巳]左輔

[酉]右弼

[醜]紫薇(命宮)

重點說明

a. 紫薇(主)坐命,三方四正有左輔右弼來拱,或在左右兩邊夾命而謂之。

b. 一生極易受貴人相助。

c. 適合大中型企業領薪階級或公職。

6. 善蔭朝綱格

[辰]天機,天梁(命)

[戌] 天機,天梁(命)

重點說明

天機(善),天梁(蔭)同宮坐命在辰宮或戌宮謂之。

聰明機智,有企劃分析能力,口才好。

心地善良,為孤獨命。

機梁與羊刃同宮,早克晚孤。

有宗教緣,女命不利早婚。

適合公職,技術,五術,經商。

7. 機月同梁格

[午]天機

[戌]太陰

[寅]天同,天梁(命宮)

重點說明

a. 天機,太陰,天同,天梁齊聚會照命宮謂之。

b. 機月同梁的組合,較穩定,安與現狀。

c. 做事或處理能力佳,適合當輔助人員。

d. 適合公職,大型企業領薪階級,創業不宜。

8. 月照雷門格(或稱:日出扶桑)

[卯]太陽(命宮)

重點說明

太陽在卯宮坐命,謂之(白日生人最佳)

個性較強,喜歡助人,社交能力不錯,也喜歡出風頭。

做事積極,人緣佳,易獲名聲。

適合政治,公職,貿易等行業。

9. 陽梁昌祿格

[巳]祿存

[酉]天梁太陽

[醜]文昌

重點說明

太陽,天梁,文昌,祿存在三方四正會齊照命宮謂之。

陽梁昌祿適合國家考試,正式考試,易有佳績。

聰明,知識水準高,才官雙美。

適合學術研究、公職、經商。

10. 光燦爛格(又稱:日麗中天格)

[午]太陽(命宮)

重點說明

太陽在午宮坐命謂之。

少年得志,成就極佳。

理想遠大,才華出眾。

個性較強,有孤傲,寡合的傾向。

財官雙美,但晚年成就平平。

適合政治界。

11. 日月同宮格

[未]太陰,太陽

[醜]太陰,太陽

重點說明

a. 太陽(日)、太陰(月)同宮坐命在醜或未。

b. 一生勞碌,事業成敗不定。

c. 性情好動,神經質,多愁善感,有異性緣。

d. 日月逢煞星,易有眼疾(如近視);逢羊陀,財散人離。

e. 孤獨命,大多在外漂泊奔忙。

f. 日月入夫妻宮,早婚有刑克,娶年小為佳

g. 適合五術,公職,或大型企業領薪。

12. 明珠出海格

[未]命宮

[卯]太陽

[亥]太陰

重點說明

a. 太陽(日)在卯,太陰(月)在亥,命坐未,謂之。

b. 成就較早,有才華

c. 心地善良,興趣廣泛,財官雙美。

d. 此格命宮無主,最忌羊刃入命來破格,虛名虛位。

e. 此格女命大多清秀可人。

f. 適合慈善事業,教育。

13. 日月並明格(膽犀桂犀格)

[巳]太陽

[酉]太陰

[醜]命宮

重點說明

a. 太陽在巳,太陰在酉,命坐醜;太陽在寅,太陰在子,命宮坐子謂之。

b. 丹犀是指太陽,桂犀是指月亮。

c. 此格逢羊陀或化忌坐命,主克雙親。

d. 少年得志,學識宮命俱佳。

e. 心地善良,事業職位漸入佳境。

f. 適合任職慈善機構,教育,公職。

14. 府相朝垣格

[未]天府

[卯]命宮

[亥]天相

重點說明

a. 天府,天相在三方拱命謂之。

b. 社交關係極佳,一生衣食不缺。

c. 有困難的時候,常得貴人相助,逢凶化吉。

d. 適合公職,民意代表,攻關服務業。

15. 月朗天門格

[亥]太陰(命宮)

重點說明

a. 太陰在亥坐命或坐身,(夜生人更佳)

b. 一生較奔波,但財運相當好。

c. 此格的男性斯文,女性身材面貌俱佳。

d. 聰明,智商高,學識好。

e. 個性溫和,細心,有禮貌。

f. 適合從事學術研究或藝術文化。

16. 月生滄海格(水澄桂萼格)

[子]天同,太陰(命)

a. 太陰,天同同宮在子坐命或坐田宅宮。

b. 注重生活情趣,喜歡自由自在的生活。

c. 聰明,企劃分析能力佳。

d. 女命有氣質,性情開朗,感情豐富,感情脆弱。

e. 女命異性緣佳,但感情易遭挫折,不宜早婚。

f. 適合任法官,稽察(因無私心),外交,公關,娛樂業。

17. 石中隱玉格

[午]巨門(命宮)

[子] 巨門(命宮)

重點說明:

a. 巨門坐命在子宮或午宮,且有權祿科之一,在三方四正照命著,謂之。

b. 此格必定經歷一段挫折,不順歲月,中年以後發達。

c. 適合口的職業,發明研究。

18.日月夾命格

重點說明:

a. 太陽,太陰在左右加命宮就是。(一般命宮在子午)

b. 太陽為官祿之主,主貴而不主富;太陰為田宅之主,主富而不主貴,兩者夾命,不反背(日月無光),則富貴雙全。

c. 若太陽在申,太陰在午,命坐未,為日月顛倒反背,雖仍有富貴,但必奔波勞碌中獲得。

d. 若日月夾財帛宮則財旺,若夾遷移宮,則為外出的命。

e. 適合貿易,公職。

19.祿合鴛鴦格

[午]化祿,祿存(命宮)

重點說明:

a. 祿存,化祿同宮坐命,或祿存,化祿各入命身二宮謂之。

b. 一生富裕,名利雙收。

c. 適合投資,貿易及財經界。

d. 此各有化忌,空劫入命為破格,破財

20.雙祿朝垣格

[申]祿存

[辰]化祿

[子](命宮)

重點說明:

祿存,化祿在三方四正拱命謂之。

一生富裕,名利雙收。

此格最怕化忌或空劫入命來破格,損財。

適合財經,生意,投資。

Bình luận