Trộm trên cung Điền – Câu chuyện vui về tử vi số mệnh

08/12/2020 674

Bài viết Trộm trên cung Điền. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một chuyện vui về một bà hay bị mất trộm của cụ Hoàng Hạc ghi lại:

Có một người xem, nghe ông đoán:

– Bà ở đâu? Chỗ bà ở cũng toàn là nơi ăn trộm ăn cướp. Bà hãy dọn đi nơi khác là hay.

Bà kia nghe khen nức nở:

– Thầy nói quá đúng. Tôi đổi nhà có trên 3 lần rồi, tại sao đi đâu ban đầu đều thấy rõ là xóm lương thiện, nhưng rồi cũng bị trộm. Bây giờ phải dọn về đâu, xin ông chỉ cho.

ông thầy nói:

– Phải coi quẻ dịch mới được. Để ba trăm đồng cúng tổ đi.

Bà nọ nói:

– Ông coi Tử Vi thì phải biết chứ còn phải coi thêm quẻ Dịch thì mắc quá.

– Ấy, quẻ Tử Vi làm sao biết được. Phải nhờ cái khác. Nếu bà không bằng lòng thì thôi.

Nghe như vậy, tôi mới nói:

– Quẻ Dịch làm gì biết được. Nếu biết được thì Tử Vi đã sai, bởi số trong Tử Vi là cung Điền Trạch bị giáp Kiếp, Không thì chỗ ở của bà này luôn luôn bị ăn cướp, ăn trộm rình mãi.

ông thầy nghe nói mới hất hàm hỏi:

– Ông cũng biết về số Tử Vi à?

– Thì thấy lá số bà này như vậy? Đã là số thì làm sao cải số?

Ông thầy nói:

– Ông nói bậy. Số là số, nhưng mình cũng đổi số chứ.

– Nhưng cứ cái nghiệp người này thì cung Điền Trạch dù có đổi vào dinh thự lớn, có lính canh chừng, rồi thì cũng bị lính canh biến thành ăn trộm, và bà này rồi cũng bị bao vây bởi những người gian giảo. Không thế, thì cũng bị bà con họ ăn trộm. Chỉ khi nào bà đem tiền gởi nơi khác thì thôi chứ đem về nhà là có trộm rình, không trộm ngoài cũng trộm trong nhà, nhưng là bà con ở xa đến.

Bà đi xem Tử Vi cười to:

– Ông này nói đúng! Tôi giữ trộm ngoài kĩ lắm, nhưng rồi cũng bị trộm bên trong, bà con họ đến chơi, họ lấy mất. Nói vậy, số tôi sẽ bị vậy mãi sao, thưa ông?

Tôi nói:

– Bà hỏi ông thầy, chứ sao lại hỏi tôi?

Ông thầy nổi đóa:

– Xin lỗi ông, vậy theo ông phải làm thế nào cho bà này khỏi mất tiền?

Tôi trả lời:

– Có gì khó. Cung phụ mẫu của bà này có Thiên Tướng-Liêm Trinh và Sát Phá Tham hợp chiếu, thì cứ đem tiền gởi cho ông bà già là không sợ mất nữa.

– Tại sao?

– Trả tiền, tôi xin nói cho nghe.

– Ậy, giỡn hoài. ông nói thử. Nếu đúng lí, tôi kêu là sư.

– Có gì lạ. Kiếp Không chỉ sợ có Thiên Tướng, nên ăn trộm không dám lại.

Các ông này bị đụng tới là đổ quạu.

 

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot..com)

Bình luận