Tĩnh tú sát đa toàn vi bất hảo

26/08/2020 143

Bài viết Tĩnh tú sát đa toàn vi bất hảo. Mời các bạn đọc tham khảo.

Các sao nhóm tĩnh (Cự Cơ Nguyệt Đồng Lương) hợp với cảnh an bình, gặp nhiều sát tinh chắc chắn sẽ không tốt. (Nhật ngoại lệ vì là đế tinh dương mạnh mẽ).

Bình luận