Tính chất bố cục tổ hợp của sao Thiên Cơ

21/12/2020 3413

Bài viết Tính chất bố cục tổ hợp của sao Thiên Cơ. Mời các bạn đọc tham khảo.

Sao Thiên Cơ là một trong số 14 chính tinh quan trọng và là một sao thuộc chòm sao Tử Vi. Vậy, tính chất và ý nghĩa của sao Thiên Cơ trong phong thủy Tử Vi Đẩu Số là gì?

1.Tính chất bố cục tổ hợp của sao Thiên Cơ

1.1 Bố cục bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương (Thiên Cơ- Thái Âm- Thiên Đồng- Thiên Lương)

Sao Thiên Cơ thuộc nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương, luôn đi với Thiên Đồng hình thành cách Cơ Đồng có thể phối hợp với bộ Âm Lương hoặc Cự Môn hình thành cách cục Cự Cơ Đồng và Cơ Nguyệt Đồng Lương hoàn toàn khác nhau về tính chất của mỗi cách cục. Bộ Cự Cơ Đồng luôn có tính xung đột ngay trong chính bố cục, tức việc có cách cục này không có sự êm đềm mà dễ gặp phải chia rẽ trong nội bộ bởi lợi ích chung và lợi ích từng cá nhân. Sao Thiên Cơ ở đây do ý nghĩa là suy tính nên có tính chất thực dụng với bản thân, sao Thiên Đồng là tập thể, xã hội, số đông nên ở đây có sự mâu thuẫn về lợi ích, sao Cự Môn có tính Ám khiến cách cục này thường do Cự Môn đứng đầu.

1.2 Cách Cự Cơ Đồng (Cự Môn, Thiên Cơ, Thiên Đồng)

Ở cách Cự Cơ Đồng thì Thiên Cơ đi với Cự Môn tốt đẹp hơn Thiên Đồng đi với Cự Môn vì cách Cự Cơ giỏi việc sử dụng ngôn ngữ hay cái miệng để tạo lợi ích cho bản thân, tạo tiếng nói cho bản thân và cũng có khuynh hướng rất giỏi một lĩnh vực khiến tính thị phi của Cự Môn giảm thiểu thấp. Cách Cự Cơ thường hay nghe trong kinh thương đa phần nếu tồn tại thêm bộ Kình Hao hay Đà Hao tức gặp Song Hao khiến Cơ Phá có Cự tăng tính trao đổi, chuyển dịch vì vậy lợi cho việc sử dụng đồng tiền liên tục. Trái lại nếu thuộc cách Cự Cơ thêm Khoa Quyền hay Văn Tinh đa phần theo con đường học vấn, học vị là đúng hướng vì Cự Môn và Thiên Cơ có khuynh hướng nghi ngờ, cách Cự Cơ cũng ưa khám phá, có tính chuyên sâu của một lĩnh vực.

Đa phần các lá số đắc cách người viết luận về Cự Cơ thường theo con đường học vị, một số có Song Hao phải đại hạn đi thuận tới Tham Lang cần gặp Hỏa Linh, đặc biệt Hỏa Tinh đồng độ thì theo đường kinh thương. Thiên Cơ đặc biệt kỵ gặp Hỏa Linh trong mọi trường hợp, nếu có thêm Kỵ Hình sát tinh ngay chỉ ở cung độ đại hạn cũng thuộc cách tâm trí đầu óc gặp vấn đề, nặng thì có khuynh hướng loạn động. Cự Cơ Đồng tính động cao khác với các sao có tính ổn định không ngại kiến Sát Tinh hoặc dụng được Sát Tinh như cách Sát Phá Tham. Trong trường hợp này nếu gặp phải Kỵ Hình không xấu bằng Hỏa Linh, đặc biệt nếu có cách Việt Linh Hình Kỵ ngộ Thiên Cơ thì não bộ thường bị tổn thương do áp lực, hay căng thẳng thần kinh rất hay gặp, có một số trường hợp bị động kinh. Với Cự Cơ Đồng khi ở vị trí Cự Đồng tam hợp có Thiên Cơ nếu sao Thiên Cơ thủ mệnh thì đây là cách cục liên quan tới bất mãn ở số đông, sao Thiên Cơ lúc này không hay khi Cự Đồng gây rối loạn lớn, thường dễ lộ ở tính lợi ích nếu Thiên Cơ ngộ Triệt. Bố cục Cự Cơ Đồng với Thiên Cơ độc tọa và Cự Đồng đồng cư là cách cục mâu thuẫn lớn, là cách cục không hay.

1.3  Cách Cự Cơ Đồng (Cự Môn, Thiên Cơ, Thiên Đồng) đi với Âm Lương (Thái Âm, Thiên Lương)

Trong trường hợp Cơ Đồng đi với Âm Lương hình thảnh nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương nhấn mạnh ở tính âm nhu, hiền lương. Thiên Cơ trong bố cục này được hưởng lợi ở phần tinh thần, cách cục này chứa nhiều may mắn và không gặp Cự Môn gây mâu thuẫn mà gặp bộ Âm Lương hiền lành khiến bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương có tính chất an phận, hưởng thụ cuộc sống, may mắn. Ở đây bản thân không cảm thấy bất mãn mà thường nhìn cuộc sống thoáng. Thay vì bản thân đang ở mức dưới rất nhiều người, ở mức trung lưu với Cự Cơ Đồng có tính vươn lên lớn thì cách Cơ Nguyệt Đồng Lương nhìn xuống phía dưới thấy bản thân mình còn may mắn hơn nhiều người. Ở đây xét về các mặt cơ bản là phần công danh và tinh thần thì được phần tinh thần an ổn, cuộc sống không gặp nhiều khó khăn ngay cả khi không dư dả, trong khi đi với Cự Môn dù được chữ Phú nhưng vẫn luôn tồn tại bất mãn khi nhìn lên và cố gắng lên tầng lớp cao hơn. Cách Cơ Nguyệt Đồng Lương xét về mặt tinh thần nếu trường hợp đắc cách thường tin tưởng việc thiện ác, nhân quả nên ít làm việc táo bạo hay việc tàn phá vì lợi ích nên khí Sát không tạo tác lớn dẫn tới ít phải gặp những tai họa lớn. Chính bản thân cũng tự thấy không mắc lỗi lầm mà có phần rộng lượng như Tử Phủ. Tuy nhiên khi Cơ Nguyệt Đồng Lương xấu gặp phải Sát Kỵ trùng phùng lại là cách chịu tai họa, xấu nhất là vong mạng vì tai họa do chữ Sát do kẻ khác gây ra cho bản thân.

Tính chất bố cục tổ hợp của sao Thiên Cơ

Tính chất bố cục tổ hợp của sao Thiên Cơ

1.4 Bố cục của sao Thiên Cơ với Sát tinh

Thiên Cơ về gặp Sát Tinh một số sách luận là hạng trộm cắp vặt là sai lầm. Thực chất sao Thiên Cơ khi phá cách không hoàn toàn do Sát Tinh, thuộc dạng kém trí tuế, mưu kế nhìn thấy lợi nhỏ mà lấy ngay bỏ qua cái lợi lớn. Sao Thiên Cơ ý nghĩa cơ bản là lợi ích tuy nhiên giữa việc đắc cach và phá cách hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt khi nhìn bên ngoài người viết đã nghiệm lý các lá số đắc cách và phá cách của sao Thiên Cơ hay bộ Không Kiếp (Địa Không, Địa Kiếp)  đều có một đặc điểm chung. Với bộ Không Kiếp phá cách cái xấu là kẻ nhìn thấy lợi nhỏ mà làm việc không suy nghĩ, thuộc hạng trộm cắp vặt, bất tín đều thuộc cách này. Với Không Kiếp này cũng như Thiên Cơ ở đặc tính lợi ích nhỏ, ngoài ra còn nhiều tính chất có thể xác định mệnh đắc cách hay phá cách của Không Kiếp sẽ luận ở bài của cặp sao này.

Với Thiên Cơ đắc cách khá khó tuy nhiên dụng được thì tính hoạch phát lớn vì ngôi sao này liên quan tới cơ hội của bản thân cần nắm bắt. Cách Cự Cơ Đồng là cơ hội do khám phá, cơ hội ra trong cái khó khăn, khi mà Cự Môn hay bất mãn trong khi cơ hội của cách Cơ Nguyệt Đồng Lương liên quan nhiều tới may mắn xuất hiện đột ngột không mang tính khám phá của bản thân như thời cơ của Cự Cơ

1.4 Cách Cơ Đồng (Thiên Cơ, Thiên Đồng)

Cơ Đồng. Sao Thiên Cơ rất cần Hóa Khoa để thành cách, Hóa Khoa khiến sao này có khả năng hóa Sát thành Quyền. Ở cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương có tính chất ổn định tránh gặp các sao Không Kiếp, Kỵ Hình cần thiết gặp Lộc Tướng Ấn, Đào Hồng, Cô Quả, các sao không mang tính hoạch phát hoạch phá thì Song Lộc là cách hay nhất vì hàm ý giữ được sự bền vững lâu dài, cũng mang hàm ý thịnh vượng vì vậy Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Cơ Nguyệt Đồng Lương ưa cách này, hai nhóm sao Cự Nhật và Sát Phá Tham tính động lớn không nên gặp, đặc biệt là tránh việc Cự Phá đồng cung Lộc Tồn. Sao Thiên Cơ nhị hợp Phá Quân nên tính động khá lớn. Cách cục Cơ Kình Hao hay Cơ Đà Hao đều hay hơn trường hợp Thiên Cơ đi với Lộc Tồn đồng độ, đặc biệt là Cự Cơ Mão Dậu lại thêm Lộc Tồn.

2. Sự tương quan giữa sao Thiên Cơ và sao Phá Quân

Sao Phá Quân và Thiên Cơ lợi ích với nhau, cũng là cách dùng mưu kế để tư lợi khác với Tử Vi bằng lý tưởng. Vì vậy, Phá Quân thường hay bị cổ nhân đánh giá là xấu khi thời phong kiến Tử Vi tức là vua hành động theo ý trời, tức Thiên Tử. Tất nhiên là khi xảy ra xung đột tức Sát Phá Tham đi với Tử Vũ Liêm thì kẻ thắng lại là vua, lại là Thiên Tử, cứ thế luôn dời đổi không ngừng. Thiên Cơ cũng chính là thời cơ như vậy.

3. Lời kết

Tóm lại tính chất bố cục của tổ hợp sao Thiên Cơ tốt hay xấu còn phụ thuộc vào thế đứng của nó và tổ hợp đi kèm.

(Trầm Hương tổng hợp từ các nguồn)

Xem thêm tại: Kênh Youtube Tử Vi Hiện Đại

Thông tin cập nhật đầy đủ tại Fanpage: Tử Vi Hiện Đại

Bình luận