Tiểu phú do cần, đại phú do thiên

21/12/2020 1949

Bài viết Tiểu phú do cần, đại phú do thiên của tác giả Lương Nhược Du. Mời các bạn đọc tham khảo.

Tiểu phú do cần, đại phú do thiên? Người giàu có lớn, có tiền nhiều do có phước được trời giúp, còn người giàu có nhỏ do cần kiệm, siêng năng làm việc và tiết kiệm mà giàu. Người tiết kiệm dụng tâm với điền trạch tam phương, giữ bổn phận, tận trách nhiệm cố thủ vườn nhà. Mà chủ xí nghiệp, đại phú địch quốc thì do thiên. Vậy thế nào là Thiên?

1. Thế nào là Thiên?

Thiên giả “thiên phúc báo” người đại phú tất tích phúc kiếp kiếp được đại phúc báo. Nói đến phúc báo nghĩ ngay đên phúc đức tam phương.

Tài phú nhiều ít xem điền trach tam phương, nhưng tại hữu hạn tượng lý ở điền trạch tam phương cũng không đủ để biểu hiện phú gia địch quốc. Nhớ kỹ! Xem tài sản cần xem điền trạch tam phương 1-6 cộng tông vị. 

Tiểu phú do cần, đại phú do thiên

Tiểu phú do cần, đại phú do thiên

2. Điền trạch luôn là cung để xem Tài sản

Điền trạch tam phương 1-6 chính là phúc đức tam phương, tiên thiên nghiệp báo bao gồm:

  •  Phúc đức cung tiên thiên nghiệp báo cùng hậu thiên phúc đức
  • Phu thê cung, phúc đức đích tài bạch gọi tắt là phúc phận tài
  • Thiên di cung, là tế ngộ, cơ duyên cùng tiên thiên căn phú cung vị

Thí dụ điền trạch phi Hóa lộc nhập cung Thiên di chiếu mệnh, được Phúc đức tam phương một cung có quyền tới củng, thì Quần Thần Khánh Hội. Giả sử nếu chuyển Thiên di kỵ nhập Mệnh lại gặp Tài bạch Hóa lộc tới hội, thì gấm thêu hoa, loại tượng này không giàu cũng khó.

(chú: ở trên là nói: thiên tài tinh diệu tổ hợp mới là đại phú, thiên tài tinh trọng Lộc Quyền (Hóa Lộc, Hóa Quyền) gặp nhau thì càng giàu có, Thiên tài tinh là liêm trinh lộc tham lang lộc quyền cùng với phá quân lộc quyền)

Nói cách khác đại phú là cần có phúc báo.

Một, Phúc đức- Tật ách 1-6 cộng tông.

Cho dù Tật ách lộc, quyền (Hòa lộc, Hóa quyền) một kiếp sống, sức khỏe ít bệnh đau hành hạ là tương đối sống lâu ư? Không phải! Anh không thấy trăn trở bệnh trường niên một năm rồi một năm vẫn chưa chết? Bụng uống thuốc mấy chục năm mà vẫn một mạch sống? Anh không thấy người khỏe như trâu nhưng một cơn cảm sốt đã bất tỉnh tử vu tâm tạng bệnh? Anh không thấy người hôm qua nói cưới trò chuyện hôm nay đã tai nạn máu chảy lênh láng 5 bước chân? Đó là lấy thọ mệnh ngắn dài cùng với phúc có liên hệ. Nên lấy Phúc đức là Tật ách 1-6 cộng tông.

Hai, Phu thê và Điền trạch 1-6 cộng tông.

Kết hôn thành gia là Điền trạch khởi đầu. Bởi vì hôn nhân mà có gia đình, nếu một kiếp sống vô thê(phu) vô tử, nói gì đến điền trạch?

Ba, Thiên di Huynh đệ 1-6 cộng tông.

Huynh đệ cung đẹp thì tất nhiên kinh tế tốt, sự nghiệp quy mô, dĩ nhiên giàu thì được nhiều người kính trọng. Nói cách khác anh em cung tốt tất nhiên tương đối có xã hội địa vị cùng phân lượng.

3. Lời kết

Tiểu phú do cần, đại phú do thiên. Người giàu lớn do trời giúp, “phú quý tại trời”. Người giàu nhỏ do tiết kiệm, siêng năng mà thành. Mỗi người đều chăm chỉ thì sẽ được tiểu phú quý. Nhưng muốn đại phú đại quý, thì cần xem vận mệnh của bạn thế nào. Trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu. Dốc lòng vì thế sự, vâng theo thiên mệnh, làm tốt phận sự của mình, mọi chuyện còn lại cứ để tuỳ duyên.

(St)

Xem thêm tại: kênh Youtube Tử Vi Hiện Đại

Thông tin cập nhật đầy đủ tại Fanpage: Tử Vi Hiện Đại

» Cách giàu và những sao hữu sán

Bình luận