Thiên mệnh, số mệnh hay là sự kết tụ của tiền kiếp

26/08/2020 212

Bài viết dẫn theo phần lời giới thiệu của Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư của cụ Nguyễn Mạnh Bảo dịch. Mời các bạn đọc tham khảo.

Người ta khi càng khôn lớn, đời mình đã được những Hỉ Nộ, Ai lạc, Hoạ Phúc, Phú Bần, Thăng Trầm rèn luyện lúc đó ta mới thấy chung quanh ta có những cái gí vô hình mà linh thiêng ảnh hưởng trực tiếp đến ta bằng những Luật của Tạo Hoá.

Một khi đã thông hiểu được một Luật nào ta cảm thấy ta được tự do sung sướng tuy là thoạt trông thấy ta tưởng nó cản ngăn được sự Động tác của ta. Một sự động tác của người chỉ là sự kết thúc của những Năng lực tiềm tàng trong Nội giới bằng tư tưởng và cảm tưởng thôi, mà nội giới là nơi trên dưới phân mình, dưới những Hệ thống rõ ràng.

Cái Hệ thống về Kiếp người hay là những Tiền oan Nghiệp chướng, kết tấu lại thành con Người vô hình mà người ta gọi là Số Mệnh mà khoa Tử Vi Đẩu Số giúp ta biết được cái số` kiếp của ta, thoát lên trên những Tai ương hay Hạnh phúc, để ra được cảnh địa võng thiên la, trên cuộc bể dâu thống khổ.

Khoa học hiện tại đã dạy ta quen theo cái lý tưởng chung là ở trong Vũ Trụ có một sức mạnh tiềm tàng gọi là Năng lực (Energie).Đã cho rằng Điện Tử là một kho năng lực thì một Ngôi Sao ắt là một kho vô cùng tận năng lực vậy. Cái năng lực đó biến động vô cùng vì những biến chuyển thành khí nóng hay Điên lực, hay Điện lực thành Từ lực và cứ thế mãi từ biến chuyển này đến biến chuyển khác.

Người ta cũng là một kho năng lực (Réservoir d’énergie). Ta ăn uống để tồn tại năng lực để biến thành Cử động. Một tấm lòng Thiện là cái năng lực của ta thiện, một ý nghĩ Ác là cái Năng lực của ta hung ác. Suốt đời Người, nội giới ta chỉ là cái máy Biến thể (Transformateur) nhận cái Năng lực. Vũ Trụ ảnh hưởng đến ta mà thi hành ra ngoại giới thành những Thiện – Ác. Cái Luận Tiền Kiếp chỉ là một đầu để liên lạc từ Nhân đến Quả, khi mà người ta biến chuyển năng lực ấy. Theo Luật trên, không những ta chỉ coi thấy những biến chuyển hữu hình trong Vũ Trụ hiện tại theo Khoa học đâu, ta còn phải kể những Tư tưởng của ta, những cảm tưởng của ta, mỗi cơ thể làm biến đổi vị trí ta đối với Vũ trụ hay vị trí Vũ trụ đối với ta được. Đó là “Đức năng thắng Số” của Thánh hiền mà tôi thường nói đến, lấy lý thuyết hiển – nhiên để giải cho rõ vậy.

Khi ta muốn hiểu Tiền kiếp là cái gì? Thì cái nguyên tắc đầu tiên cho ta cảm thấy là ta bị ảnh hưởng trực tiếp cái Năng lực và cái Quả của nó. Cái Năng lực ấy trong cõi Ta – Bà, Trầm luôn bể khổ, hay trong Trung giới của Cảm tưởng, hay trong Thượng giới của tư tưởng. Ba thứ Năng lực ấy hiển hiện được là ở ta. Hạng trên là ở sự Hành động các Cơ Thể ta, hạng thứ là ở Cảm tưởng của ta trong trung giới, hạng sau là ở tư tưởng trong thượng giới. Nếu ta cứ mặc nó cứ tự động, nào như những cái này, tính cái kia, ăn ăn, nói nói, mơ mơ, mộng mộng, làm làm, lụng lụng đó chỉ là để làm Thực hiện ba thứ năng – lực trên, có khi ta giúp nó để thực hiện có khi lại nghịch lại.

Cái năng lực mà ta thường dùng tất cả chỉ là cái Năng lực Vũ trụ mà ta chỉ là cái máy biến thể thôi. Cái Nguyện Vọng của Thiên – lý ắt muốn cho ta dùng cái năng lực ấy trên cõi Tiến – hoá. Vì lẽ ấy lấy Đức Hoà mà thi hành Đại Đạo là Thiện mà lấy Tài – Hoá ngược lại với Đại Đạo là Hung và Ác.

Người ta đâu phải chỉ sống trơ trọi một mình, chỗ nào cũng hàng triệu người chung quanh ta, một tiếng nói, một tư tưởng, một cảm tưởng của một người đều ảnh hưởng đến ta, mà ta như cái máy thâu thanh, thâu hình có đủ năng lực nhận biết được cái năng lực thiêng liêng và vô hình, cho nên Thánh – nhân nói rằng: “Người Quân tử ở chỗ không người, lúc nào cũng sửa mình như trong đám đông. Lúc nào cũng như có hàng 10 ngón tay chỉ vào mình, hàng 10 mắt trong vào mình. Nghiêm nghị lắm thay mà kẻ tiểu nhân thì nhàn cư vi bất Thiện”. Khi một người phát triển cái năng lực mình là Thiện hay Ác ắt có kết – quả tốt hay xấu mà khoa Tử Vi là một khoa Tượng Số Học dùng để đo số con Người.

Nếu muốn cho rõ tôi xin tóm tắt những ảnh hưởng của khoa Tượng Số Tử Vi bằng bốn hạng ảnh hưởng, bằng bốn hạng sao theo bảng dưới đây:

Mỗi một người hiện tại trong chúng ta đều đã sống trong một Dĩ vãng nhiều kiếp, khi ta xuống trần trở lại xác phàm thì ta phải mang theo cả cuốn phim Tiền kiếp trong đó có cả Thiện lẫn Ác. Trên tôi đã giải cái Tiền kiếp ấy là do ở nhiều Năng lực hợp thành và ảnh hưởng mà dưới đây tôi tượng hình bằng một người đứng ở giữa, một trung tâm phát động Thiên, Ác, Cát Hung mà nó đã tạo ra.

Coi hình trên ta thấy ảnh hưởng Bần và Tiện – tinh nhiều gấp ba lần Phú và Quí tinh. Như ắt là người bần tiện đau khổ, buồn rầu.

Nếu ta ngắm chung quanh ta đời của mọi người, có người sang kẻ hèn, người giàu kẻ nghèo, người vui kẻ buồn qua trước mắt ta. Cuồn cuộn như nước thuỷ triều, ngày này qua ngày khác cứ thế mãi mãi không ngừng.

Nếu bắt đầu từ khi sinh ra tất cà cái Năng lực Tiền kiếp con Người Cát cũng như Hung đều đã ấn định, như ví dụ trên thì đời người này bị ba phần hung một phần cát, tuy vậy ai cũng có nhiệm vụ ở đời để thắng những sự đau thương u buồn, sống để vật lộn để chiến thắng, hầu thêm vào Số Năng lực Thiện để cạo gọt dần dần cái Hung Ác ám đen đi, để bồi đắp thêm cho tâm hồn được trong sạch thanh cao hơn. Đó là một bước tiến trên con đường Tiến Bộ của Kiếp mình.

Đây tôi lấy một hình tròn tượng trưng cho số Mệnh một người hay là cả các năng lực trong Tiền kiếp của người đó.

Hình tròn phân ra một bên trắng là Thiện là Cát, hình đen là Ác là Hung. Ví dụ số Kiếp người đó là số 100. Phần a c b e là 40 phần tốt và a đ b c là 60 phần xấu. Theo Ấn Độ Tiền kiếp củ con người gọi là KarmaSanchita (Toàn Kiếp).

Và theo số lấy ở hình người trên ta thấy được cái số tốt xấu rõ ràng theo ảnh hưởng của Sao tượng trưng các ảnh hưởng tốt và xấu ở trong khoa Tử Vi vậy.

Đó là Thiên Mệnh. Mỗi người đều có số Mệnh riêng của mình. Cái Thiên Mệnh ( Destin) đó là một số Cát Hung của Tiền kiếp đã định cho mình. Như cha mẹ, Phúc đức, Nhà cửa, Quan lộc, Tôi – tớ, Xuất Ngoại, Tất bịnh, Tiền – tài, Con – cái, Vợ chồng, Anh – em, người hợp, kẻ nghịch, sự Hung Ác hay Phúc thiện Tử vong gặp trong đời đều Kết hợp lại thành số mệnh từng người một.

Cũng có người có một Tiền kiếp từ xa xăm lại, có những dây Tiền oan nghiệp trướng, duyên nợ với các người khác ở các kiếp trước nên phải trở lại cùng chung với những người đó để trả ơn đáp nghĩa, gỡ duyên trả nợ. Nhưng đằng khác, thân xác nó chỉ là một trong những cõi đời đến chung kết phải là một người trả được nợ, gỡ được duyên, thoát được những dây xiềng xích kiếp trước hầu đến chỗ Chí Tri, Chí thiện đến cái nguyên hình (archétype) lý tưởng.

vậy những sự hành động của con người một phần lớn tuỳ theo thân xác (Thân trong số) vì lẽ đó cha mẹ, nòi giống lại là một sự tối cần thiết. hiện tại ta coi nòi giống theo những yếu tố di truyền (Facteurs mendéliens do thuyết của Ông Gregoire Mendel) của các cơ thể trong những tế bào sơ khởi trong bào thai của cha mẹ. nên Luật Tiền kiếp phải lựa những yếu tố hợp với cơ thể cần dùng trong kiếp.

Đến đây ta phải quay về những hiện trạng xảy ra trong hai cõi, cõi vô hình và cõi hữu hình. Trong cõi hữu hình, tức là ngoại giới ta thấy con người hình chất làm bằng nhiều thứ; đối với ta có cái hợp cái xung. Có người sinh ra thì đẹp đẽ tráng kiện, đã đui mù, ám tật, có người sinh ra tai thính về âm nhạc, lại có kẻ cả điếc lẫn câm.

Ví dụ như trong một gia đình có di truyền thông manh có bốn con, đứa đầu trông được thường còn ba đứa kia bị chứng thong manh. Sao vậy?

Muốn cho hiểu rõ thiên mệnh (destin), ta phải quay về với cõi đời. Có ba yếu tố:

Yếu tố thứ nhất là phải nhận xét người ta có một Bản Ngã riêng biệt theo một vòng tròn bất diệt trong cõi Thiêng Liêng: “ Nó đã sinh ra từ lâu, lâu lắm và ngay đây, thật ra nó mới nhập trong bào thai.” Nó đã sống trong cõi Thế trong nhiều Kiếp, đã suy nghĩ tác động Thiện và Ác, huy động những năng lực có ích hay nguy hại cho nó cũng như mọi người xung quanh. Nó sống có liên lạc với nhau và không được Tự Do, sống qua các thế hệ để thực hiện một Lý Tưởng, đó là Hiện Nguyên hình nó. Đến như các thứ cây cối, các muôn thú đều có Nguyên – hình riêng của nó, vì vậy Hồn người cũng có Nguyên – hình. Người thì muốn thành Phật, thành Tiên, thành Thánh, người thì cặm cụi đi tìm chân – lý giáo hoá chúng sanh, người thì muốn làm bà chủ trong Thiên Hạ,

Là Nghệ Sỉ, Thông Thái, hoạt động hay mơ mộng nhất nhất đều có một Nguyên hình lý tưởng trước mặt, nên phải tìm cách làm việc tìm tòi, học hỏi cho đến chí Tri, kiếm cách để vượt qua những khó khăn cản trở công việc ta vậy.

Yếu tố thứ hai: sau khi đã thành cái Tế Bào đầu tiên của Bào Thai (zygole) các Thần Định Mệnh lựa những Yếu tố biết rằng cái bản ngã của nó chưa có thể huy động được. Ví dụ như nếu cái đời của nó sẽ là Nhạc Sĩ thì Thần Định Mệnh cho những yếu tố căn bản của Nhạc –Sĩ như phải có bộ Thần Kinh Hệ rất tinh vi hay rất thính mà Thần Định Mệnh đã lựa cho để con Người có thể đi đến Nguyên –Hình Lý Tưởng của nó.Hoạ phúc, Tai ương, Hạnh phúc, may mắn, rủi ro, vui cười , buồn tủi đó chỉ là những viên gạch mà cái Bản Ngã của con Người đã tạo ra để xây cái nhà tạm của nó.

Yếu tố thứ 3: Thần Định Mệnh Không thêm không bớt, chỉ chế những năng lực sẵn có của Tâm hồn hầu để đến cái Thiên Mệnh đã hoạch định, cái Nguyên Hình lý tưởng mà con Người phải trải qua sự Sinh Hoá , Tử Vong đời đời kiếp kiếp.

Trên tôi đã nói “Đức năng thắng số” vậy ta không nên tưởng ta không thể đổi được Số Mệnh mình đâu, nhiều hành vi Phúc đức theo Nghị lực mình có thể cải được Hoạ ra Phúc, Yểu ra Thọ như truyện Lý phùng –Xuân trong sách này.

Vấn đề Thiên Mệnh , Số Mệnh, Tiền Kiếp giải sơ qua trên đây để các bạn rõ vài nguyên tắc chắc chắn mà tiến trong Lý Học hầu tàn.Muốn cho hiểu Tiền Kiếp con Người một cách rõ rệt hoàn toàn ắt chỉ có những bậc Đại Quang Minh thoát phàm nhập Thánh, soi rõ hết muôn sự vật trong Vũ Trụ nhưng biết những nguyên tắc căn bản của Kiếp người trên đây cung đủ cho ta một năng lực xáo trộn từ trên xuống dưới để đưa ta lên trên một Trình Độ Cao Siêu.

Trong quyển 1 tôi đã gắng công Toán Pháp Hoá cả một Khoa Học tối cổ huyền bí hầu như mờ ám nhưng nhiều bạn cho như vậy lại làm rối Trí Học Giả thôi.

Thiển ý tôi nghỉ ra vậy là cốt có thể Âu –Hoá một Văn Hoá Đông –Phương, trình bày và giải thích theo Toán Pháp hầu mau hiểu hơn và cốt để nhắc nhở các Bác Học và Thông Thái Tây Phương rằng:

“Các cụ ơi! Cặm cụi tìm kiếm làm gì cái vô tuyến vũ trụ (rayons cosmiques)có thể thắm nhuần vào bất cứ việc gì trong Vũ trụ. Những Điện – ba ấy nó có từ khi có Vũ trụ mà Trần – Hi – Di đã cảm thông được”. Chưa ai diễn tả ra, nên tòi tìm kiếm diễn tả ra trên giấy trắng mực đen những đường Điện – ba các vì Tinh – tú (ondesnstralea) có ảnh hưởng trực tiếp đến Nhân loại và Vạn vật hầu để Học giả cùng nghiên cứu đến sự nhận xét tuyệt đối của những Điện lực Vũ trụ vô hình ảnh hưởng đến chúng ta và muôn sự vật. Càng bước sâu vào Lý Học ta càng thấy cái Đài Vinh – Quang lộng lẫy uy nghiêm vô biên vô giới mà cái Học để Hiểu Biết con Người được sáng tỏ vậy.

Tôi ước mong rằng cái công phu sưu tầm của Tôi có thể giúp ích cho Học giả trong muôn một.

N.M.B

Bình luận